P. 1
Maksud Nada Jeda Panjang Pendek

Maksud Nada Jeda Panjang Pendek

|Views: 80|Likes:
Published by Det Di

More info:

Published by: Det Di on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA

MELAYU

NO. MATRIK NAMA NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON EMEL

: : : : :

780206125731002 HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 019-5350985 herman_5675@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

OUM CAWANGAN TAWAU

2.3 Memahami Penggunaan Intonasi Bahasa Melayu Membezakan Makna Ayat Memudahkan Kefahaman Murid 2 2-9 7-9 7-9 10-11 10-11 10-11 12-15 12-14 14-15 5.1 Tekanan 4.3.1 Tona 4.0 Perbezaan Antara Fonem dan Alofon dalam Bahasa Melayu.2.0 Ciri – ciri Suprasegmental Bahasa Melayu dan Kepentingannya dalam Pengajaran Lisan…………………………………………………. 3.4.2 Alofon………………………………………………………………. 2.2.0 Bunyi-bunyi Vokal dan Konsonan dalam Bahasa Melayu. 4.0 Pengenalan………………………………………………………………….2..2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Lisan……….1 Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu……………… 4.1 Jeda 4.2 Bunyi – bunyi Konsonan dalam Bahasa Melayu……………… 3. 4.1 Kepanjangan 4.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 ISI KANDUNGAN PERKARA HALAMAN 1. 4. 2.1 Intonasi 4.1 4.5.…….0 Kesimpulan………………………………………………………………… 17 Bibliografi………………………………………………………………… 16 1 .1 Fonem……………………………………………………………….………. 3.1 Bunyi – bunyi Vokal dalam Bahasa Melayu…………………… 2.1.2 4.

maka makin luas daerah penyebaran bahasa itu.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 1. adalah amat penting juga bagi mereka yang ingin mempelajari Bahasa Melayu dengan lebih mendalam lagi. Ilmu fonologi ini termasuk dalam bidang ilmu linguistik.” Mengikut Kamus Lingusitik pula. 2 . Bagaimana bunyi bahasa dihasilkan ada penjelasanpenjelasan yang melatarinya. sintaksis ( sistem ayat) dan semantic (sistem makna). kita juga akan turut sama melihat berkenaan dengan perbezaan antara fonem dan alofon dalam sistem fonologi Bahasa Melayu. Contohnya bibir. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks. ilmu fonologi atau fonetik akan menjadi ilmu pertama dikaji diikuti oleh fonologi (sistem bunyi). Bagaimanapun dalam bidang tugasan ini.” Secara amnya. lelangit dan pita suara. Ini amat penting. Dalam Bahasa Melayu. Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354) “fonologi ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.0 PENGENALAN Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Malah. saya akan lebih membincangkan berhubung dengan sistem fonologi dalam Bahasa Melayu. ilmu khusus yang mengkaji penghasilan bunyi-bunyi bahasa ini dikenali sebagai ilmu fonologi atau fonetik. fonologi pula bermaksud bidang yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. Jika diikuti urutan kajian dalam bidang ilmu linguistik bahasa. agar dapat memudahkan para guru untuk memahaminya agar mudah untuk mengajarkannya kepada para pelajar dan murid-murid di sekolah. lidah. Apabila kita membincangkan berkenaan dengan sistem bunyi-bunyi dalam bahasa ini. morfologi (sistem kata). pemerolehan bunyi bahasa atau alat pertuturan oleh sesebuah masyarakat ini boleh dikaji secara saintifik. tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. malah bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Asmah Hj Omar (1986) mengatakan “bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Secara jelasnya. Demikiannya juga halnya dengan Bahasa Melayu yang menjadi salah satu bahasa yang banyak mempunyai banyak sistem fonologi atau sistem bunyi yang diucapkan atau dituturkan oleh penuturnya. huraian mengenai vokal dan konsonan tergolong dalam bab fonetik dan fonologi. Makin besar jumlah penuturnya. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya.

di dalam Bahasa Melayu terdapat tiga golongan bunyi iaitu bunyi vokal. Manakala udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. 2. halangan atau sempitan. disini saya hanya akan membincangkan dua golongan bunyi iaitu penghasilan bunyi vokal dan juga konsonan. Pita suara kemudiannya dirapatkan dan digetarkan. Kumpulan bunyi – bunyi vokal ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut.0 BUNYI – BUNYI KONSONAN DAN VOKAL BAHASA MELAYU Secara amnya. Berikut merupakan tujuh penghasilan bunyi-bunyi vokal iaitu. Sebagai contoh: Awalan [ijab] [insan] pertengahan [minum] [kilang] akhiran [beli] [cari] 3 . Vokal Hadapan Sempit atau Tinggi [ i ] Hadapan lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak membuat sekatan kepada arus udara manakala bibir dalam keadaan dihamparkan.1 Bunyi . konsonan dan juga diftong. Namun. i. udara keluar dari paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. Dengan kata lain bunyi-bunyi vokal mempunyai ciri-ciri seperti bersuara. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian rongga untuk membuat sekatan.bunyi vokal dalam Bahasa Melayu Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau geseran.

Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut dan pita 4 . lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. bahagian pita suara dirapatkan serta digetarkan. Bersamaan dengan itu juga. hadapan lidah pula dinaikkan separuh tinggi iaitu rendah sedikit sahaja daripada bunyi vokal /i/. iaitu rendah sedikit daripada cara menghasilkan bunyi vokal /e/. bahagian bibir atas dan bibir bawah hendaklah dihamparkan. Vokal Hadapan Separuh Sempit atau Separuh Tinggi [ e ] Bagi menghasilkan bunyi vokal /e/ pula. Vokal Hadapan Separuh Luas atau Separuh Rendah [ ε ] Bunyi vokal /ε/ dapat dihasilkan melalui hadapan lidah yang dinaikkan separuh rendah ke daerah lelangit keras. Manakala lelangit lembut dan anak tekak pula dinaikkan dengan menutup bahagian rongga hidung. Sebagai contoh: awalan [ekor] [enak] pertengahan [kekok] [belok] akhiran [kole] [tauge] Gambar rajah 2 : Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh sempit atau separuh tinggi [ e ].HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Gambar rajah1: Menunjukkan penghasilan vokal hadapansempit atau tinggi [ i ]. iii. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke rongga mulut tanpa menerima sebarang gangguan. Kemudian. ii. Kemudian.

Vokal Hadapan Luas atau Rendah [ a ] Turut dikenali juga sebagai vokal hadapan lampau rendah. bibir pada ketika ini adalah dalam keadaan yang melampau dan bunyi yang dihasilkan pula ialah bunyi [a]. Sebaliknya. udara yang keluar ini tidak mengalami sebarang halangan. Vokal ini juga dikenali juga sebagai vokal depan lampau separuh rendah. Untuk menghasilkan bunyi vokal tersebut. Kemudian lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian nasal. Seterusnya udara dari paru-paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Manakala bibir pula adalah berada dalam keadaan dihamparkan. hadapan lidah hendaklah diturunkan serendah yang mungkin. 5 .HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 suara digetarkan. Sebagai contoh: awalan [angsa] [alis] pertengahan [rapi] [palam] akhiran [lupa] [kena] Gambar rajah 4:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan luas atau rendah [ a ]. Walau bagaimanapun. Sebagai contoh: awalan [εsok] [εnak] pertengahan [kεk] [bεlok] akhiran [sorε] [olε-olε] Gambarajah 3:Menunjukkan penghasilan vokal hadapan separuh luas atau separuh rendah [ε] iv.

Sebagai contoh: awalan [orang] [onar] pertengahan [roket] [pocong] akhiran [milo] [keromo] Gambar rajah 6: Menunjukkan penghasilan vokal belakang separuh sempit [o]. bibir dibundarkan dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal /u/. Bibir dibiarkan dalam keadaan bundar. pita suara dirapatkan serta digetarkan.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 v. Sebagai contoh: awalan [ungka] [ulam] pertengahan [tuba] [pucat] akhiran [batu] [kelu] Gambar rajah 5 : Menunjukkan penghasilan vokal belakang sempit atau tinggi [ u ]. Vokal Belakang Sempit atau Tinggi [ u ] Vokal /u/ dihasilkan dengan cara belakang lidah dinaikkan ke daerah lelangit lembut untuk menyempitkan bahagian rongga mulut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Vokal Belakang Separuh Sempit [ o ] Bahagian belakang lidah sedikit antara paling tinggi belakang dan yang paling rendah boleh dicapai di belakang lidah. Bersamaan dengan itu. Apabila udara disalurkan keluar maka bunyi yang dihasilkan ialah vokal /o/. 6 . vi. Sementara itu.

keadaan bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan. bahagian tengah lidah mestilah dinaikkan ke bahagian pertemuan di antara lelangit keras dan lelangit lembut. turun naik lidah sama ada dinaikkan setinggi-tingginya. Vokal Tengah [ ə ] Untuk menghasilkan vokal ini. bahagian lidah yang terlibat sama ada depan lidah atau belakang lidah. 7 . diftong dan vokal rangkap. Sebenarnya penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan oleh beberapa ciri tertentu iaitu. maka pita suara pula akan bergetar. lelangit lembut dan anak tekak hendaklah dinaikkan untuk menutup bahagian rongga nasal. Selain vokal terdapat juga separuh vokal. Sebagai contoh: awalan [əmak] [əmas] pertengahan [bəlah] [cəlah] Gambar rajah 6 : Menunjukkan penghasilan vokal tengah [ə].HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 vii. sama ada dinaikkan dan udara dari paru -paru keluar melalui rongga mulut sahaja (menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan juga rongga hidung (menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaukan) dan keadaan glotis dirapatkan dan semasa udara keluar dari paru-paru pita suara bergetar. dinaikkan sedikit atau diturunkan. Kemudian. Pita suara dirapatkan apabila udara disalurkan melaluinya. keadaan lelangit lembut. Bunyi /ə/ akan dihasilkan di mana vokal ini pula hanya terdapat di bahagian awalan dan di pertengahan perkataaan sahaja.

[h]. lelangit lembut. dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal. Huruf konosnan /ny/. [b]. [w]. [s]. [c]. [n]. [x]. s. r dan l. [k]. lelangit lembut. [l]. beg. [p]. lelangit keras. [v]. gusi. Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir. [j]. w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan. /ng/. koc dan kolej. d. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. t. [g]. tengah dan akhir perkataan iaitu p.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 2. [z]. glotis dan rongga hidung. [d]. [t]. pita suara. [r]. [y] Berikut merupakan gambarajah-gambarajah yang menunjukkan bagaimana bunyibunyi huruf konsonan dihasilkan. g.2 Bunyi – bunyi konsonan dalam bahasa Melayu Kumpulan bunyi-bunyi konsonan pula ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru – paru terganggu. Konsonan b. gusi. Konsonan c Konsonan h Konsonan j 8 Konsonan k . m. h. [q]. c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab. Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir. n. [m]. Inilah antara huruf-huruf konsonan yang lazim kita ketahui selain daripada 5 huruf vokal yang lazim telah kita pelajari. had. Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman. [f].

HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 Konsonan l Konsonan m Konsonan n Konsonan r Konsonan t Konsonan y Konsonan z 9 .

Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya.  Antara contoh lain menerangkan berkenaan dengan fonem.1 Fonem   Fonem ialah unit bahasa yang terkecil berfungsi dalam Bahasa Melayu.  Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. Selain itu. Oleh itu. unit-unit bunyi inilah yang dipanggil sebagai fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi dalam Bahasa Melayu itu sendiri. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. seperti dalam pasangan minimal.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 3. Di dalam fonem satu unit ujaran yang bermakna. Perkataan ini terdiri daripada empat unit bunyi iaitu p. maka palu akan bertukar menjadi malu yang masih lagi mengekalkan empat unit bunyi. a.    Sekiranya huruf p tadi digantikan dengan huruf m. 10 .0 PERBEZAAN ANTARA FONEM DAN ALOFON DALAM SISTEM FONOLOGI BAHASA MELAYU 3. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. fonem juga boleh difahami sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. pedang dengan petang. u. l. Dalam konteks ini. hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. maka. Contohnya perkataan kaya dan paya. atau perkataan terdiri daripada beberapa unit bunyi seperti dalam perkataan palu.

Contoh adalah seperti berikut : a. alofon pula bermakna huruf yang boleh dipindah kedudukan membentuk perkataan lain yang bermakna menggunakan huruf – huruf yang sama.   Sebagai contoh. d. fonem p dalam palu boleh menjadi lupa dan luap.  Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. 11 . b. 3. Bervariasi bebas bermaksud walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza untuk menunjukkan maknanya yang sama. u.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731  Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unitunit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. maka bunyi a. u dan i adalah distingtif (membezakan makna).2 Alofon  Berbanding dengan fonem yang membezakan maksud ujaran sesuatu perkataan itu. c. maka bunyi a. yakni tidak diletupkan. misalnya perkataan agama. tetapi vokal a. : /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza. fonem p mempunyai dua alofon iaitu luap dan lupa. bunyi p di ujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna. e. u. Oleh sebab itu vokal a. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. tetapi dalam luar. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. buru. biru. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu seperti baru.oleh itu daripada contoh di atas. ugama dan igama. dan i adalah bertaraf fonem. Barat dan Karat Dalam dan Talam Cari dan Jari Pakar dan Bakar Dulang dan Tulang : /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. Bunyi p dalam palu dan lupa diujarkan sebagai letupan bibir yang sempurna. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas.  Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). Walaupun perkataan agama. : /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza. : /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza.

HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4. kepanjangan bunyinya setengah mora “ dua titik kepanjangan satu mora. tekanan berlaku dalam vokal. Fonem ini tediri daripada tekanan. Bagi bahasa Inggeris. jeda. kepanjangan. intonasi atau tona. 4. Jika tanda mora itu satu titik. tetapi tidak membezakan makna Bahasa Melayu. 12 .  Ia ditanda dengan tanda titik dipanggil mora.1.2  Kepanjangan Ia juga disebut sebagai pendek bunyi yang merupakan ciri khusus yang terdapat pada perkataan dalam bahasa-bahasa tertentu.  Lazimnya. Ciri kepanjangan dan panjang pendek ini juga boleh membezakan makna dalam bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. ia berlaku dalam suku kata yang kedua seperti “kita”.1   Tekanan Merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata.1. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan digunakan. Di dalam bahasa Melayu. 4.1 Suprasegmental dalam bahasa Melayu ialah merupakan ciri-ciri atau sifat bunyi yang menindih atau menumpang pada sesuatu fonem. Bunyi vokal selalunya disebut dengan lantang dan boleh dipanjangkan. sit bermaksud duduk dan si:t bermakna tempat duduk.0 CIRI-CIRI SUPRASEGMENTAL BAHASA MELAYU DAN KEPENTINGANNYA DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN Ciri – ciri Suprasegmental dalam Bahasa Melayu  4. tekanan boleh membezakan makna. Sebagai contoh. dan jika empat titik :: kepanjangan ialah dua mora. “bapa” dan “satu” dan seumpamanya.

Unsur jeda digunakan untuk memisahakan elemen linguistik seperti kata.4  Intonasi Intonasi juga disebut sebagai lagu bahasa. 4. Banyak bahasa mempunyai tona dan ia mengubah makna. Pertama menggunakan tona mendatar seperti “ibu”. kepanjangan. iaitu lembu bahawa dia minum susu)  Lambang jeda untuk memisahkansuku kata atau perkataan ialah [+] .  Sebenarnya semua jenis cirri suprasegmental. Dalam bahasa Melayu lambang ini berfungsi membezakan makna. rangkai kata dan ayat.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 4.1. Dalam ujaran atau pertuturan jeda berperanan sebagai hentian sebentar. iaitu tekanan. ayat Tanya pula meninggi apabila di akhir ayat.1. contohnya 13 .3   Jeda Jeda disebut ‘persendian’. jeda dan tona secara kombinasi turut membentuk intonasi dalam ayat dan digunakan dalam pertuturan seharian. [= saya minum susu lembu =] (Bermakna orang yang bercakap itu memberi tahu dia minum susu lembu) ii. Kedua tona meninggi seperti “guni”.1. Contohnya ayat berita yang menurun pada akhir ayat. [= saya minum susu = lembu] (Bermakna orang yang bercakap itu memberitahu orang yang dilawan bercakap. Manakala tona ketiga iaitu tona turun – naik. Terdapat dua jenis tanda yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendah sesuatu perkataan. Sebagai contoh lihat ayat berikut: i.5    Tona Merupakan satu bentuk gelombang naik turun suara dalam pengucapan. Contohnya: Berikan: ber + ikan (bermaksud mempunyai ikan) beri + kan (bermaksud menyerahkan) 4. Dalam bahasa Melayu terdapat pelbagai iontonasi atau lagu yang terdapat dalam ayat. Lambang jeda ialah [=].

4. 4.2.2 Kepentingan Suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan  Memahami fungsi suprasegmental dalam pengajaran kemahiran lisan amat penting bagi para guru agar dapat memberikan kefahaman yang baik kepada para murid dan seterusnya menjadikan system pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan agar apa yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan murid boleh menggunakan cirri-ciri suprasegmental yang betul dalam penggunaan penuturan bahasa Melayu.  Antara kepentingan suprasegmental dalam Pengajaran Kemahiran Lisan adalah seperti berikut. Ini bermakna para murid akan diberi kefahaman tentang perbezaan perkataan yang lazimnya mempunyai makna yang berbeza 14 . Contohnya tekanan merujuk bagaimana seseorang individu itu dapat menggunakan intonasi – intonasi yang betul ketika bercakap atau berucap berkenaan dengan sesuatu perkara. Lazimnya ucapan yang berunsur pengajaran biasanaya menggunakan intonasi yang lembut dan tidak keras.2.  Oleh itu.1 Memahami penggunaan intonasi yang betul apabila bercakap atau berucap di kalangan orang ramai mengikut kesesuaian apa yang ingin diujarkan. dalam ucapan berunsur politik umpamanya biasanya menggunakan ujaran – ujaran yang agar keras intonasinya kerana penyampaiannya agenda dan perkara yang ingin disampaikan perlu ditekankan dengan lebih baik lagi. tona sederhana tinggi (keras) menggunakan dua. Tona yang tinggi (keras) menggunakan satu. 4. Manakala. tona rendah (lemah) menggunakan nombor tiga dan tona sangat rendah ( sangat lemah) menggunakan nombor empat. intonasi tona samada turun naik nada suara itu digunakan dalam pengucapan ayat atau frasa.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 perkataan “kuda” dan akhir sekali tona menuruh seperti dalam perkataan “marah”  Terdapat juga pemakaian tanda nomnor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona.2 Membezakan makna ayat juga merupakan kepentingan suprasegmental dalam pengajaran lisan.

4.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 tetapi mempunyai sebutan dan ejaan yang sama. Contohnya perkataan “mereka” merujuk kepada beberapa orang. Dengan mempelajari suprasegmental dalam bahasa akan memudahkan penyampaian makna yang ingin disampaikan. 15 .3 Memudahkan kefahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran apabila mereka dapat mengetahui dan memahami perbezaan – perbezaan yang wujud dalam system bahasa itu sendiri secara khusus. manakala dengan ejaan yang sama “mereka” juga membawa makna mencipta sesuatu yang baru.2.

Bahasa sebagai alat komunikasi boleh berlaku dalam dua cara iaitu secara lisan dan tulisan. memahami dan mentafsirkan percakapan yang didengar dan seterusnya bertindak balas terhadap apa yang didengainya itu.0 KESIMPULAN Konklusinya. Terdapat lambang yang arbitrari yang menjadi alat perhubungan mempunyai kaitan rapat dengan budaya tempat bahsa itu dituturkan. mendengar dengan teliti. Bahasa sentiasa berubah-ubah serta mempunyai sifat khas dan unit. Bahasa sebagai alat komunikasi juga melibatkan jarak tempat dan jarak masa. Bahasa melibatkan proses kognitif dalam menghasilkan dan memahami bunyi dan sistem tanda linguistik. Oleh itu. mempunyai keunikan yang tersendiri apabila menyentuh berhubung dengan konsep fonologi kerana melalui pemahaman kita terhadap system fonologi bahasa secara tidak langsung ia turut dapat memperbaiki dan menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan sebutan. Komunikasi dua hala melibatkan penutur dan pendengar yang memerlukan kemahiran berbahasa. kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan bahasa Melayu harus memikul tanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca supaya dikenali dan boleh diguna pakai oleh masyarakat dunia. Oleh itu. kemas. 16 . Dengan bantuan teknologi canggih komunikasi boleh berlaku walaupun jarak penutur dan pendengar berjauhan antara satu dengan yang lain. amat penting untuk kita mempelajari bahasa tidak kira apa juga bentuk bahasa itu kerana dengan mempelajari dan memahami setiap system dalam bahasa itu kita dapat menyampaikan makna dengan lebih berkesan kepada penerima maklumat yang ingin disampaikan. Selain itu. teratur dan berupaya untuk menggunakan jeda. bunyi.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 5. Dalam bahasa Melayu secara amnya. Penutur harus boleh bercakap dengan jelas melalui sebutan yang betul. Bahasa terdiri daripada ujaran perkataan daripada mulut atau teks yang bertulis. bahasa terdiri daripada makna sistematik yang dikomunikasikan melalui penggunaan bunyi-bunyi atau tanda-tanda konvensional. ujaran dan keperluannya mengikut kesesuaian masa dan tempat serta tujuan maklumat yang ingin disampaikan melalui penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa merupakan satu sistem terdiri dari vokal dan bunyibunyi ujaran. tekanan dan gaya yang tepat. Pendengar pula harus mendiskriminasikan bunyi-bunyi ujaran.

Pekan Baru. Sabran dan Rahim Syam.”Ilmu Bahasa Melayu: Penggal 1”.my 17 . 5. 1986. Winsted. Dewan Bahasa dan Pustaka.org. Kamus Dewan.fonetikdanfonologi. edisi keempat. 4. Hamzah)”. 1927 . “Kitab Pengetahuan Bahasa (Transliterasi oleh R. Fraser and Neave. www. R.blogspot. “ Bahasa dan Pemikiran Bahasa Melayu”. Petaling Jaya.com.HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU : HERMAN BIN HASSAN 780206-12-5731 BIBLIOGRAFI 1. Department Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Fajar Bakti. Kuala Lumpur.ms. et al . 1987. 6. Dewan Bahasa dan Pustaka.fonologi_bahasa_melayu. Raja Ali Haji.com 7. 2007 . Singapura. 3. 1986 . Selangor Darul Ehsan.. “ Kajian Bahasa”.suriangkasa. Asmah Hj Omar. Kuala Lumpur. www. Raminah Hj.wikipedia.O.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->