Peranan Ibu Bapa, Komuniti Dan Profesional (1)

DEFINISI KOLABORASI
 Kolaborasi adalah perkembangan dan pengekalan

yang positif, hormat-menghormati, perhubungan egalitarian dan saling bekerjasama dalam menyelesai masalah dan perkongsian dalam membuat keputusan melalui proses perundingan.  Kolaborasi adalah usahasama di antara beberapa pihak, kumpulan, organisasi atau disiplin untuk melaksanakan sesuatu projek.

pakar motivasi. jururawat. guru pendidikan khas. polis. patologis. jurupulih. b) Pakar-pakar perubatan.PIHAK YANG TERLIBAT: a) Kaki tangan sekolah seperti guru besar. pentadbir dan staf sokongan sekolah. guru kelas. guru resos. bomba dan lainlain. terapi. .

penjaga dan ahli keluarga. F)Organisasi bukan kerajaan (NGO) . Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kesihatan dan lain-lain. e)Jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Pendidikan. d)Persatuan-persatuan dalam komuniti.c)Ibubapa.

.

Antara sebab mengapa perlunya ada kolaborasi dan kerjasama dalam pendidikan khas di sekolah adalah :a) Menjalankan diagnosis tentang ketidakupayaan dan tahapnya. c) Membuat keputusan mengikut pendapat majoriti tentang penempatan jenis persekolahan. b) Setiap jenis ketidakupayaan dan tahapnya memerlukan pengendalian yang berbeza. .

d) Setiap individu memerlukan latihan kemahiran dan kemudahan peralatan yang berbeza. f) Setiap kanak-kanak khas mempunyai masalah sampingan yang berkait rapat dengan masalah kefungsian dan kebolehan untuk belajar. Oleh itu mereka perlu dirujuk kepada beberapa pakar. . e) Pendidikan khas memerlukan bantuan tenaga yang ramai untuk dikendalikan.

.g) Pendidikan khas memerlukan sumber kewangan yang besar. h) Masalah tingkah laku dan pembelajaran dalam kelas biasanya dapat diselesaikan dengan lebih efektif jika terdapat usahasama antara pihak-pihak tertentu terutama sekali guru dan ibu bapa.

.

Penyelaras kehendak PERANAN IBUBAPA Pendidikan Pendorong Pemberi Maklumat .

pengangkutan khas. keperluan perubatan.  Kewangan . . alatan khusus.  Mendaftar anak mereka di Jabatan Kebajikan Masyarakat(JKM) dan Jabatan Pendidikan Negeri(JPN).mendapatkan rawatan. terapi. Seligman dan Darling (1989) mecatatkan ibubapa mempunyai cabaran dan beban yang tidak diketahui oleh orang lain dalam memenuhi kehendak meraka.

-Membincangkan pelajaran si anak dengan guru. -meneliti rancangan.-Ibubapa menentukan jenis pendidikan anakanak. -menghadiri mesyuarat -membuat keputusan. -memeriksa rekod anak. .  Penglibatan ibubapa di sekolah -penglibatan dalam program RPI.

Mengenalpasti bentuk.Penglibatan ibubapa di rumah -menentukan jadual menonton televisyen. . Memadankan gambar. -mengajar kemahiran asas:Memahami panggilan nama. Mengenali nama objek. Mengenal warna. -memberi sokongan dan seliaan dalam aktiviti pembelajaran di rumah. Memastikan kerja rumah dapat disiapkan.

menunjukkan mereka petunjuk yang konkrit berkenaan apa yang patut meraka buat dan apakah peribadi yang patut ditonjolkan. . Cth:. Memberi maklumat yang cukup mengenai orang lain supaya dijadikan role-model oleh anak.  Ibubapa sendiri boleh manjadi role-model tingkahlaku kepada anak.

 Kanak-kanak istimewa yang mempunyai minat tertentu dan perlu didorong oleh ibubapa ke peringkat yang termampu oleh kanak-kanak itu. mereka akan menghasilkan pencapaian yang tinggi dan memperoleh kejayaan.  Ibubapa tidak boleh menghalang minat kanak-kanak yang mencerminkan keinginan ibubapa itu sendiri. .  Apabila kanak-kanak menunjukkan bukti mempunyai darjah minat yang tinggi dalam sesuatu bidang.  Minat perlulah dirancang dengan mengetengahkan kejayaan orang lain.

PERANAN GURU .

Guru-guru Pendidikan Khas  Bertugas sepenuh masa mengajar dan membimbing pelajar  Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti kokurikulum kepada pelajar  Menjalankan diagnostik atau ujian kecerdasan mental dan fizikal pelajar  Menentukan kelas mengikut tahap kecerdasan mental pelajar .

PERANAN KOMUNITI .

PERANAN KOMUNITI  Khidmat kepakaran dalam komuniti  Khidmat antara agensi .

Khidmat kepakaran dalam komuniti  Memberi rawatan percuma  Latihan kemahiran  Khidmat nasihat  Sokongan moral  Bantuan kemahiran .

sukan dan rekreasi) .Khidmat antara agensi  Persatuan (pembaca/menyumbang tenaga/memberi latihan)  Agensi bkn kerajaan (bantuan kewangan/bantuan alatan)  Jabatan-jabatan (fasiliti dan kemudahan kesihatan)  Khidmat sukarela (persatuan dan pertubuhan untuk aktiviti lawatan.

Membantu guru dalam kelas khas dengan memberi tuisyen individu. . kerja kumpulan atau mengawasi kegiatan kokurikulum murid khas. Membantu kakitangan di pusat-pusat persatuan sukarela  Membantu guru-guru khas bagi menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.  Membantu dalam pengutipan wang untuk tabung sekolah/persatuan sukarela.  Belajar bahasa isyarat atau kod tangan untuk menggalakkan komunikasi dengan murid-murid pekak.

PERANAN PROFESIONAL .

KHIDMAT SOKONGAN KEPAKARAN  Jurupulih (Pakar Terapi )  Pegawai perubatan  Jururawat  Pegawai kebajikan  Kaunselor .

Juru pulih (pakar terapi)  Pakar terapi pertuturan  Pakar terapi fizikal (fisioterapi)  Pakar terapi muzik  Pakar pediatrik  Pakar neurologi  Pakar audiologi .

 Membantu murid-murid menghasilkan bunyi-bunyi bahasa.meniup kertas di atas air.  Melatih murid-murid yang menghadapi masalah artikulasi melalui asas tertentu.  Aktiviti yang dijalankan seperti lisan.dan sebagainya.  Membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan.mengetap bibir.• Pakar terapi pertuturan  Bertanggungjawab terhadap terapi pertuturan dengan cara mengesan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa kanak-kanak.meniup belon. .

• Pakar terapi fizikal (fisioterapi)  Membantu murid-murid yang mempunyai masalah kawalan motor  Menafsirkan fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak  Memberi latihan kemahiran hidup dan mengurus diri .

 Digunakan untuk mengawal emosi dan dijalankan oleh seorang terapis.  Menggunakan muzik bagi merangsang minda dan menarik perhatian murid.  Murid melakukan gerakan menggunakan alatan untuk menghasilkan bunyi.•Pakar terapi muzik  Untuk mententeramkan murid supaya bersedia untuk belajar. .

• Pakar pediatrik  Bertanggungjawab untuk mengdiagnostik  Merawat kanak-kanak  Mengesan punca masalah pembelajaran .

• Pakar neurologi  Bertanggungjawab untuk mendiagnostik  Mengubati penyakit yang berkaitan dengan neurologikal. .  Mengawal kanak-kanak hyperaktif dan masalah menumpu perhatian dengan memberikan kanak-kanak tersebut ubat “rilatin” untuk mengawal keaktifannya.

dan guru .• Pakar audiologi  Mengesan tahap pendengaran  Menentukan jenis dan tahap masalah pendengaran  Memberi bimbingan kepada murid. ibubapa.

 Mencadangkan kes mengikut rundingan jawatankuasa.  Mendiagnosis dan menilai khidmat perubatan yg diperlu oleh orang kurang upaya.Pegawai perubatan  Menimbang syarat khidmat sokongan dengan tidak mengenakan bayaran kepada ibu bapa. .

Jururawat  Merawat kanak-kanak yang menghadapi masalah kesihatan.  Memberi khidmat nasihat tentang cara pemakanan yang betul kepada ibu-ibu mengandung. .

Jabatan kebajikan masyarakat  Mendaftar sebagai orang kurang upaya  Membantu mendapatkan pekerjaan  Menyediakan bengkel-bengkel terlindung  Membantu memulihkan dan mempertingkatkan kualiti serta taraf hidup .

 Memberi nasihat serta mengsyorkan pendekatan yang bersesuaian pada guru-guru khas dan ibu bapa.  Membentuk sistem untuk mengurangkan tingkah laku Disruptif atau Distruktif.kaunselor  Memerhati pelajar dari segi tingkah laku dan emosi.  Membantu untuk menyelesaikan masalah peribadi. .

.

DEFINISI (NGO)  NGO merupakan badan bukan kerajaan yang terlibat secara langsung dengan badan kebajikan di seluruh Malaysia.  Ia melaksanakan perkhidmatan yang pelbagai jenis dengan beberapa bentuk fungsi kemanusiaan. .

iaitu strategi dalam pembangunan komuniti untuk golongan OKU menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri. Mewujudkan Pemulihan Dalam Komuditi (PDK). 3) . Antara peranan yang dilaksanakan oleh NGO dalam Pendidikan Khas adalah: 1) 2) Mengadakan pusat .pusat latihan. Memberi pendidikan dan latihan kepada golongan kurang upaya untuk membolehkan mereka berdikari.

bantuan daripada segi kewangan dan peralatan.4) Memberikan khidmat bantuan yang diperlukan dari semasa ke semasa. Contohnya. . 5) Bekerjasama dengan guru terutamanya ibu bapa dalam memberi teknik-teknik terkini dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar pendidikan khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful