DEFINISI KOLABORASI
 Kolaborasi adalah perkembangan dan pengekalan

yang positif, hormat-menghormati, perhubungan egalitarian dan saling bekerjasama dalam menyelesai masalah dan perkongsian dalam membuat keputusan melalui proses perundingan.  Kolaborasi adalah usahasama di antara beberapa pihak, kumpulan, organisasi atau disiplin untuk melaksanakan sesuatu projek.

guru kelas. b) Pakar-pakar perubatan. jururawat. patologis.PIHAK YANG TERLIBAT: a) Kaki tangan sekolah seperti guru besar. polis. guru resos. . pentadbir dan staf sokongan sekolah. jurupulih. pakar motivasi. terapi. bomba dan lainlain. guru pendidikan khas.

Jabatan Kesihatan dan lain-lain. d)Persatuan-persatuan dalam komuniti. e)Jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Pendidikan. F)Organisasi bukan kerajaan (NGO) .c)Ibubapa. Jabatan Kebajikan Masyarakat.penjaga dan ahli keluarga.

.

Antara sebab mengapa perlunya ada kolaborasi dan kerjasama dalam pendidikan khas di sekolah adalah :a) Menjalankan diagnosis tentang ketidakupayaan dan tahapnya. b) Setiap jenis ketidakupayaan dan tahapnya memerlukan pengendalian yang berbeza. . c) Membuat keputusan mengikut pendapat majoriti tentang penempatan jenis persekolahan.

d) Setiap individu memerlukan latihan kemahiran dan kemudahan peralatan yang berbeza. e) Pendidikan khas memerlukan bantuan tenaga yang ramai untuk dikendalikan. . f) Setiap kanak-kanak khas mempunyai masalah sampingan yang berkait rapat dengan masalah kefungsian dan kebolehan untuk belajar. Oleh itu mereka perlu dirujuk kepada beberapa pakar.

g) Pendidikan khas memerlukan sumber kewangan yang besar. . h) Masalah tingkah laku dan pembelajaran dalam kelas biasanya dapat diselesaikan dengan lebih efektif jika terdapat usahasama antara pihak-pihak tertentu terutama sekali guru dan ibu bapa.

.

Penyelaras kehendak PERANAN IBUBAPA Pendidikan Pendorong Pemberi Maklumat .

terapi. keperluan perubatan.  Kewangan . . Seligman dan Darling (1989) mecatatkan ibubapa mempunyai cabaran dan beban yang tidak diketahui oleh orang lain dalam memenuhi kehendak meraka. alatan khusus.mendapatkan rawatan.  Mendaftar anak mereka di Jabatan Kebajikan Masyarakat(JKM) dan Jabatan Pendidikan Negeri(JPN). pengangkutan khas.

. -menghadiri mesyuarat -membuat keputusan.-Ibubapa menentukan jenis pendidikan anakanak.  Penglibatan ibubapa di sekolah -penglibatan dalam program RPI. -meneliti rancangan. -Membincangkan pelajaran si anak dengan guru. -memeriksa rekod anak.

-memberi sokongan dan seliaan dalam aktiviti pembelajaran di rumah. -mengajar kemahiran asas:Memahami panggilan nama. . Mengenali nama objek. Mengenal warna. Memastikan kerja rumah dapat disiapkan. Mengenalpasti bentuk.Penglibatan ibubapa di rumah -menentukan jadual menonton televisyen. Memadankan gambar.

menunjukkan mereka petunjuk yang konkrit berkenaan apa yang patut meraka buat dan apakah peribadi yang patut ditonjolkan. . Cth:.  Ibubapa sendiri boleh manjadi role-model tingkahlaku kepada anak. Memberi maklumat yang cukup mengenai orang lain supaya dijadikan role-model oleh anak.

.  Apabila kanak-kanak menunjukkan bukti mempunyai darjah minat yang tinggi dalam sesuatu bidang.  Ibubapa tidak boleh menghalang minat kanak-kanak yang mencerminkan keinginan ibubapa itu sendiri.  Minat perlulah dirancang dengan mengetengahkan kejayaan orang lain. Kanak-kanak istimewa yang mempunyai minat tertentu dan perlu didorong oleh ibubapa ke peringkat yang termampu oleh kanak-kanak itu. mereka akan menghasilkan pencapaian yang tinggi dan memperoleh kejayaan.

PERANAN GURU .

Guru-guru Pendidikan Khas  Bertugas sepenuh masa mengajar dan membimbing pelajar  Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti kokurikulum kepada pelajar  Menjalankan diagnostik atau ujian kecerdasan mental dan fizikal pelajar  Menentukan kelas mengikut tahap kecerdasan mental pelajar .

PERANAN KOMUNITI .

PERANAN KOMUNITI  Khidmat kepakaran dalam komuniti  Khidmat antara agensi .

Khidmat kepakaran dalam komuniti  Memberi rawatan percuma  Latihan kemahiran  Khidmat nasihat  Sokongan moral  Bantuan kemahiran .

sukan dan rekreasi) .Khidmat antara agensi  Persatuan (pembaca/menyumbang tenaga/memberi latihan)  Agensi bkn kerajaan (bantuan kewangan/bantuan alatan)  Jabatan-jabatan (fasiliti dan kemudahan kesihatan)  Khidmat sukarela (persatuan dan pertubuhan untuk aktiviti lawatan.

. Membantu kakitangan di pusat-pusat persatuan sukarela  Membantu guru-guru khas bagi menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.  Membantu dalam pengutipan wang untuk tabung sekolah/persatuan sukarela. Membantu guru dalam kelas khas dengan memberi tuisyen individu. kerja kumpulan atau mengawasi kegiatan kokurikulum murid khas.  Belajar bahasa isyarat atau kod tangan untuk menggalakkan komunikasi dengan murid-murid pekak.

PERANAN PROFESIONAL .

KHIDMAT SOKONGAN KEPAKARAN  Jurupulih (Pakar Terapi )  Pegawai perubatan  Jururawat  Pegawai kebajikan  Kaunselor .

Juru pulih (pakar terapi)  Pakar terapi pertuturan  Pakar terapi fizikal (fisioterapi)  Pakar terapi muzik  Pakar pediatrik  Pakar neurologi  Pakar audiologi .

 Melatih murid-murid yang menghadapi masalah artikulasi melalui asas tertentu.dan sebagainya.meniup belon.• Pakar terapi pertuturan  Bertanggungjawab terhadap terapi pertuturan dengan cara mengesan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa kanak-kanak. .  Membantu murid-murid menghasilkan bunyi-bunyi bahasa.  Membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan.  Aktiviti yang dijalankan seperti lisan.meniup kertas di atas air.mengetap bibir.

• Pakar terapi fizikal (fisioterapi)  Membantu murid-murid yang mempunyai masalah kawalan motor  Menafsirkan fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak  Memberi latihan kemahiran hidup dan mengurus diri .

 Digunakan untuk mengawal emosi dan dijalankan oleh seorang terapis. .•Pakar terapi muzik  Untuk mententeramkan murid supaya bersedia untuk belajar.  Murid melakukan gerakan menggunakan alatan untuk menghasilkan bunyi.  Menggunakan muzik bagi merangsang minda dan menarik perhatian murid.

• Pakar pediatrik  Bertanggungjawab untuk mengdiagnostik  Merawat kanak-kanak  Mengesan punca masalah pembelajaran .

 Mengawal kanak-kanak hyperaktif dan masalah menumpu perhatian dengan memberikan kanak-kanak tersebut ubat “rilatin” untuk mengawal keaktifannya. .• Pakar neurologi  Bertanggungjawab untuk mendiagnostik  Mengubati penyakit yang berkaitan dengan neurologikal.

ibubapa.• Pakar audiologi  Mengesan tahap pendengaran  Menentukan jenis dan tahap masalah pendengaran  Memberi bimbingan kepada murid. dan guru .

 Mencadangkan kes mengikut rundingan jawatankuasa.Pegawai perubatan  Menimbang syarat khidmat sokongan dengan tidak mengenakan bayaran kepada ibu bapa. .  Mendiagnosis dan menilai khidmat perubatan yg diperlu oleh orang kurang upaya.

Jururawat  Merawat kanak-kanak yang menghadapi masalah kesihatan. .  Memberi khidmat nasihat tentang cara pemakanan yang betul kepada ibu-ibu mengandung.

Jabatan kebajikan masyarakat  Mendaftar sebagai orang kurang upaya  Membantu mendapatkan pekerjaan  Menyediakan bengkel-bengkel terlindung  Membantu memulihkan dan mempertingkatkan kualiti serta taraf hidup .

 Membantu untuk menyelesaikan masalah peribadi.  Memberi nasihat serta mengsyorkan pendekatan yang bersesuaian pada guru-guru khas dan ibu bapa.kaunselor  Memerhati pelajar dari segi tingkah laku dan emosi.  Membentuk sistem untuk mengurangkan tingkah laku Disruptif atau Distruktif. .

.

 Ia melaksanakan perkhidmatan yang pelbagai jenis dengan beberapa bentuk fungsi kemanusiaan.DEFINISI (NGO)  NGO merupakan badan bukan kerajaan yang terlibat secara langsung dengan badan kebajikan di seluruh Malaysia. .

iaitu strategi dalam pembangunan komuniti untuk golongan OKU menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri. Mewujudkan Pemulihan Dalam Komuditi (PDK).pusat latihan. 3) . Memberi pendidikan dan latihan kepada golongan kurang upaya untuk membolehkan mereka berdikari. Antara peranan yang dilaksanakan oleh NGO dalam Pendidikan Khas adalah: 1) 2) Mengadakan pusat .

Contohnya. . bantuan daripada segi kewangan dan peralatan.4) Memberikan khidmat bantuan yang diperlukan dari semasa ke semasa. 5) Bekerjasama dengan guru terutamanya ibu bapa dalam memberi teknik-teknik terkini dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar pendidikan khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful