Bacaan Shalat Lengkap dan Artinya Takbiratul ihram Allahu Akbar Allah Maha Besar Do’a Iftitah Wajjahtu

wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha (Kuhadapkan wajahku, ke hadapan Dzat yang Mencipta langit dan bumi) haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikin (Kumenghadap dengan hati cenderung kepada-Nya, dan aku bukan tergolong orang2 yang menyekutukan-Nya) Inna shalaati, wa nusuki, wamahyaaya wa mamaati, lillaahii rabbil ‘aalamiin (Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanya bagi Allah Tuhan semesta alam) Laa syariikalahuu wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin (Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri—muslimin) Al-fatihah Bismillaahirrahmaanirrahiim (Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang) Alhamdulillaahi rabbil Aalamiin (Segala puj bagi Allah, tuhan semesta alam)

dan memujilah aku kepadaNya Atau: Subhanakallah humma rabbana wabihamdika Allahummaghfirli . dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan) Ihdinash shiraathal mustaqiim (Tunjukilah kami jalan yang lurus) Shiraathal ladziina an’amta alaihim (Yaitu jalan orang-orang—yang telah engaku beri nikmat kepada mereka) Ghairil maghdhuubi alaihim wa ladh dhaalliin (Bukan jalan orang-orang yang dilaknat.Arrahmaanirrahiim (Yang maha pengasih lagi maha penyayang) Maaliki yaumid diin (Yang merajai hari pembalasan) Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin (Hanya kepada-Mu kami menyembah. dan memujilah aku kepadaNya Subhana rabbiyal a’la wabihamdihwabihamdihi 3x (untuk bacaan sujud) Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi. bukan pula yang tersesat) Ruku’ / Sujud Subhana rabbiyal ‘azhim wa bihamdihi 3x (untuk bacaan ruku’) dan Maha Suci Tuhan Yang Maha Agung.

dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya . thayyiban mubarakan fihi Ya Tuhan kami. warahmatullahi wabarakatu Semoga keselamatan atasmu ya Nabi (Muhammad SAW). tunjukilah aku. dan kumemuji kepadaMu. hamdan katsiran. dan atas hamba-hamba yang shaleh* Asyhadu alla ilaha illa Allah. serta rahmatNya dan barokahNya As-salamu’alaina wa ‘ala ibadillahish shalihin Semoga keselamatan atas kami. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. pujian yang banyak dan baik…. cukupkanlah segala kekuranganku. berilah aku rezeki Tahiyyatul Awal / Akhir Attahiyyatulillahi washalawatu waththayyibah Segala kehormatan bagi Allah.. wa afini. berilah aku kesehatan. warzuqni Ya Allah. wahdini. warhamni. ampunilah aku. bagimu segala puji.Maha Suci engkau ya Allah. sayangilah aku. serta segala kebahagiaan dan kebaikan As-salamu’alaika ayyuhan nabiyyu. wajburni. Duduk di antara 2 Sujud Allahumaghfirli. ya Allah ampunilah aku I’tidal Sami’allahu liman hamidah Semoga Allah mendengar orang yang memujinya Rabbana lakal hamdu. ya Tuhan kami.

serta keluarganya Kama barakta ‘ala ibrahim.Allahumash shalli ‘ala Muhammad. dan atas keluarganya Kama shallaita ‘ala Ibrahim. dan kepada keluarganya Wabarik ‘ala Muhammad. limpahkanlah kebahagiaan (shalawat) atas Nabi Muhammad. wa ‘ala ali Ibrahim Sebagaimana Engkau limpahkan kepada Nabi Ibrahim. wa ‘ala ali Muhammad Dan berkatilah Nabi Muhammad. serta rahmat Allah dan barokahNya *konon bacaan tersebut merupakan dialog Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT pada saat perostiwa Isra’ Mi’raj 04/06/2009 Share this:    StumbleUpon Digg . serta keluarganya Innaka hamidum majid Sesungguhnya Engkau Maha Suci lagi Maha Mulia Salam As-salamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan atasmu. wa ‘ala ali Muhammad atau wa ‘ala alihi Ya Allah. wa ‘ala ali ibrahim Sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful