UNIT HAL EHWAL MURID

LAPORAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN
Minggu

: ………………………

Tarikh

: ……………………

Hari

: ………………………

Masa

: ……………………

Guru Bertugas: ……………………………………….
Menu

Kehadiran

: Makanan

: ……………………………………..

Minuman

: ……………………………………..

Buah-buahan

: ……………………………………..

: Murid RMT

: ……………………………………..

Pengganti

: ……………………………………..

Laporan Guru:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cadangan

:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ulasan Guru Besar / GPK HEM:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dilaporkan oleh:
………………………….
(
Guru bertugas RMT

Disemak oleh:

)

……………………….
( Guru Besar / GPK HEM)