Soalan

Isi dan huraian Pengenalan – Jelaskan latar belakang kerajaan Khulafah ArRasyidin dan konsep khalifah F1 – Selepas Nabi wafat, 632 M kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran diketua Khalifah F2 – dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin F3 – tokohnya Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali F4 – Kahalifah bermaksud pengganti ( bahasa Arab) F5 – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Nabi. F6 – tanggungjawab memelihara keharmonian agama Islam F7 – tanggungjawab mengekalkan keharmonian umat Islam F8 – tanggungjawab mengekalkna kestabilan umat Islam a) Syarat-syarat pemilihan khalifah F1 – lelaki F2 – merdeka F3 – Islam F4- memiliki pengetahuan tentang Islam F5 – mematuhai perintah Allah F6 – sanggunp melaksanakan bukum Allah F7 _ adil F8 – akhlak baik F9 – tubuh badan sihat dan sempurna F10 – cerdas F11- warak F12- pandai mentadbir b) cara pemilihan khalifah F1 – empat cara F2 – musyawarah atau syura F3- sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq F4 – golongan Ansar dari bani Saadah melantik golongan mereka F5- cadangan daripada Saidini Umar F5 – daripada persetujuan ramai F6 – cadangan satu nama diusulkan F7 – daripada khalifah terdahulu F8- Saidina Umar dilantik F9 - diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. F10 – melalui pemilihan beberapa calon F11- semasa pelantikan Uthman Affan F12 – enam calon diusulkan F13 – Uthman dipilih. F14- pencalonan oleh sekelompok masyarakat F15 – pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib F17- semua kaedah mellaui proses syura / musyawarah F18 – persetujuan di kalangan umat Islam

Markah 5

2

10

keadilan ekonomi samarata F3 .didunia dan akhirat F27 – syurah / pemuafakatan F1 .memantapkan sistem perundangan Islam Ekonomi F13 .memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara Sosial F8 .zakat F1 .mempertahankan negara Islam F6 .mengurus baitulmal F16 .mengurus perbendaharaan negara F15 .kerajaan mesra rakyat F6 -mengamalkan konsep 1 Malaysia F7 .pemerintah berilmu F4 .memelihara kedudukan agama Islam F2 .mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah / syura F12 .berkewajipan menitikberatkan sistem politik/ekonomi/sosial F4 .menjaga kebajikan rakyat F9 .keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani Politik F4 .kebebasan ekonomi F12.3 F19 – diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia F20 – baiah menjamin pelantikan yang tepat F21 – berkelayakan F22 – berhemah tinggi F23.w F11 .a.perpaduan negara F11 .Quran F3 .mengatur pungutan kharaj F17 .pentadbiran kerajaan lebih lancer F24.pemerintah amanah F5.yang berpandukan al.pemerintah yang adil F2 .memastikan kelicinan pentadbiran negara F5 .mampu membawa kebahagian umat Islam F26.berfikiran globalisasi F13.menjadi pemimpin cemerlang F25.kelicinanan pengurusan F10 .pendemokrasian ilmu F9 .bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.mentadbir negara mengikut hukum syariah H2 .mengurus ekonomi secara optimum 4 .menguruskan hal ehwal kewangan F14 .kerajaan prihatin F8 . F10 .melantik pengawai pentadbiran negara F7 .jizyah F18 .

kerjasama antara kaum F3.kemajuan teknologi dalam pertanaian/ penggunaan jentera F8 .kemajuan sistem pengangkutan /MRT/jalan raya F11.sosial ekonomi berbeza F9.konsep 1 Malaysia F4.mengukuhakan perpaduan kaum F2-pelbagai bahasa F3-pelbagai budaya F4.perlaksanaan K-ekonomi F7.pelbagai fahaman politik F6-demografi yang berbeza F7.mengurangkan kerenah biokrasi (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 . cabaran F1.mengukuhkan perpaduan kaum F2.PLKN F5-sukan untuk perpaduan F6 .kemajuan ICT dalam pentadbiran F3-Kemajuan ekonomi F4.perbankan elektronik F6.berdaya saing F15-keterbukaan F16-Delivery sistem baik F17 .tumpuan pelancongan asing F9 -hubungan antarabangsa berkembang F10.kemajuan sistem perhubungan/ komunikasi F12 -pemodenan kemudahan kesihatan/hospital F13.amanah F9-siddik 05 05 7 10 .5 6 F14.kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan a.Intergrasi nasional (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 -musyawarah F2-muzakarah F3-keadilan F4 -bijaksana F5-syukur F6.jurang perbezaan pendapatan F10-jurang perbezaan pendidikan F11 -jurang perbezaan lokasi / bandar / luar bandar F12-globalisasi/ cabaran luar (mana-mana jawapan yang munahsabah) b.perindustrian berkembang F5.penggunaan ICT dalam sistem pendidikan F14. langkah F1.MSSM F7-SUKMA F8.pelbagai kepercayaan/ agama F5.redha tuhan F7-syura F8.kemajuan sistem pentadbiran /e-pentadbiran F2.polalisasi kaum F8.

tabligh F11.8 F10. bangsa dan negara F3-harapan untuk masa depan malaysia yang lebih cemerlang 5 .global F12-kebenaran F13-intergriti Rumusan F1-pengetahuan yang diperoleh F2 -iktibar kepada diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful