Soalan

Isi dan huraian Pengenalan – Jelaskan latar belakang kerajaan Khulafah ArRasyidin dan konsep khalifah F1 – Selepas Nabi wafat, 632 M kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran diketua Khalifah F2 – dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin F3 – tokohnya Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali F4 – Kahalifah bermaksud pengganti ( bahasa Arab) F5 – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Nabi. F6 – tanggungjawab memelihara keharmonian agama Islam F7 – tanggungjawab mengekalkan keharmonian umat Islam F8 – tanggungjawab mengekalkna kestabilan umat Islam a) Syarat-syarat pemilihan khalifah F1 – lelaki F2 – merdeka F3 – Islam F4- memiliki pengetahuan tentang Islam F5 – mematuhai perintah Allah F6 – sanggunp melaksanakan bukum Allah F7 _ adil F8 – akhlak baik F9 – tubuh badan sihat dan sempurna F10 – cerdas F11- warak F12- pandai mentadbir b) cara pemilihan khalifah F1 – empat cara F2 – musyawarah atau syura F3- sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq F4 – golongan Ansar dari bani Saadah melantik golongan mereka F5- cadangan daripada Saidini Umar F5 – daripada persetujuan ramai F6 – cadangan satu nama diusulkan F7 – daripada khalifah terdahulu F8- Saidina Umar dilantik F9 - diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. F10 – melalui pemilihan beberapa calon F11- semasa pelantikan Uthman Affan F12 – enam calon diusulkan F13 – Uthman dipilih. F14- pencalonan oleh sekelompok masyarakat F15 – pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib F17- semua kaedah mellaui proses syura / musyawarah F18 – persetujuan di kalangan umat Islam

Markah 5

2

10

mengurus ekonomi secara optimum 4 .menguruskan hal ehwal kewangan F14 .jizyah F18 .pendemokrasian ilmu F9 .3 F19 – diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia F20 – baiah menjamin pelantikan yang tepat F21 – berkelayakan F22 – berhemah tinggi F23.zakat F1 .kerajaan mesra rakyat F6 -mengamalkan konsep 1 Malaysia F7 .memantapkan sistem perundangan Islam Ekonomi F13 .perpaduan negara F11 .mengatur pungutan kharaj F17 .mengurus perbendaharaan negara F15 .berfikiran globalisasi F13.bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.pentadbiran kerajaan lebih lancer F24.yang berpandukan al.melantik pengawai pentadbiran negara F7 .memelihara kedudukan agama Islam F2 .memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.memastikan kelicinan pentadbiran negara F5 .keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani Politik F4 .melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara Sosial F8 .menjadi pemimpin cemerlang F25.mempertahankan negara Islam F6 .w F11 .pemerintah amanah F5.kerajaan prihatin F8 .keadilan ekonomi samarata F3 .pemerintah yang adil F2 .mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah / syura F12 .a.mentadbir negara mengikut hukum syariah H2 .mampu membawa kebahagian umat Islam F26.Quran F3 .pemerintah berilmu F4 .menjaga kebajikan rakyat F9 . F10 .berkewajipan menitikberatkan sistem politik/ekonomi/sosial F4 .didunia dan akhirat F27 – syurah / pemuafakatan F1 .kebebasan ekonomi F12.mengurus baitulmal F16 .kelicinanan pengurusan F10 .

kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan a.pelbagai fahaman politik F6-demografi yang berbeza F7.PLKN F5-sukan untuk perpaduan F6 .sosial ekonomi berbeza F9.perbankan elektronik F6.kemajuan ICT dalam pentadbiran F3-Kemajuan ekonomi F4.konsep 1 Malaysia F4.MSSM F7-SUKMA F8.kemajuan sistem perhubungan/ komunikasi F12 -pemodenan kemudahan kesihatan/hospital F13.pelbagai kepercayaan/ agama F5.kemajuan teknologi dalam pertanaian/ penggunaan jentera F8 .kerjasama antara kaum F3.redha tuhan F7-syura F8.mengukuhkan perpaduan kaum F2.kemajuan sistem pengangkutan /MRT/jalan raya F11.berdaya saing F15-keterbukaan F16-Delivery sistem baik F17 .mengurangkan kerenah biokrasi (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 . cabaran F1.perlaksanaan K-ekonomi F7.kemajuan sistem pentadbiran /e-pentadbiran F2.Intergrasi nasional (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 -musyawarah F2-muzakarah F3-keadilan F4 -bijaksana F5-syukur F6.5 6 F14.perindustrian berkembang F5.mengukuhakan perpaduan kaum F2-pelbagai bahasa F3-pelbagai budaya F4. langkah F1.polalisasi kaum F8.jurang perbezaan pendapatan F10-jurang perbezaan pendidikan F11 -jurang perbezaan lokasi / bandar / luar bandar F12-globalisasi/ cabaran luar (mana-mana jawapan yang munahsabah) b.amanah F9-siddik 05 05 7 10 .tumpuan pelancongan asing F9 -hubungan antarabangsa berkembang F10.penggunaan ICT dalam sistem pendidikan F14.

8 F10.global F12-kebenaran F13-intergriti Rumusan F1-pengetahuan yang diperoleh F2 -iktibar kepada diri.tabligh F11. bangsa dan negara F3-harapan untuk masa depan malaysia yang lebih cemerlang 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful