Soalan

Isi dan huraian Pengenalan – Jelaskan latar belakang kerajaan Khulafah ArRasyidin dan konsep khalifah F1 – Selepas Nabi wafat, 632 M kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran diketua Khalifah F2 – dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin F3 – tokohnya Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali F4 – Kahalifah bermaksud pengganti ( bahasa Arab) F5 – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Nabi. F6 – tanggungjawab memelihara keharmonian agama Islam F7 – tanggungjawab mengekalkan keharmonian umat Islam F8 – tanggungjawab mengekalkna kestabilan umat Islam a) Syarat-syarat pemilihan khalifah F1 – lelaki F2 – merdeka F3 – Islam F4- memiliki pengetahuan tentang Islam F5 – mematuhai perintah Allah F6 – sanggunp melaksanakan bukum Allah F7 _ adil F8 – akhlak baik F9 – tubuh badan sihat dan sempurna F10 – cerdas F11- warak F12- pandai mentadbir b) cara pemilihan khalifah F1 – empat cara F2 – musyawarah atau syura F3- sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq F4 – golongan Ansar dari bani Saadah melantik golongan mereka F5- cadangan daripada Saidini Umar F5 – daripada persetujuan ramai F6 – cadangan satu nama diusulkan F7 – daripada khalifah terdahulu F8- Saidina Umar dilantik F9 - diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. F10 – melalui pemilihan beberapa calon F11- semasa pelantikan Uthman Affan F12 – enam calon diusulkan F13 – Uthman dipilih. F14- pencalonan oleh sekelompok masyarakat F15 – pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib F17- semua kaedah mellaui proses syura / musyawarah F18 – persetujuan di kalangan umat Islam

Markah 5

2

10

memelihara kedudukan agama Islam F2 . F10 .didunia dan akhirat F27 – syurah / pemuafakatan F1 .mengurus perbendaharaan negara F15 .kerajaan mesra rakyat F6 -mengamalkan konsep 1 Malaysia F7 .w F11 .menjadi pemimpin cemerlang F25.mampu membawa kebahagian umat Islam F26.memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.a.Quran F3 .pemerintah amanah F5.bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.zakat F1 .melantik pengawai pentadbiran negara F7 .melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara Sosial F8 .mengurus baitulmal F16 .berkewajipan menitikberatkan sistem politik/ekonomi/sosial F4 .kerajaan prihatin F8 .perpaduan negara F11 .menjaga kebajikan rakyat F9 .jizyah F18 .mengurus ekonomi secara optimum 4 .kelicinanan pengurusan F10 .mengatur pungutan kharaj F17 .mempertahankan negara Islam F6 .pemerintah berilmu F4 .mentadbir negara mengikut hukum syariah H2 .keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani Politik F4 .memantapkan sistem perundangan Islam Ekonomi F13 .pendemokrasian ilmu F9 .kebebasan ekonomi F12.memastikan kelicinan pentadbiran negara F5 .menguruskan hal ehwal kewangan F14 .yang berpandukan al.pentadbiran kerajaan lebih lancer F24.3 F19 – diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia F20 – baiah menjamin pelantikan yang tepat F21 – berkelayakan F22 – berhemah tinggi F23.pemerintah yang adil F2 .berfikiran globalisasi F13.mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah / syura F12 .keadilan ekonomi samarata F3 .

PLKN F5-sukan untuk perpaduan F6 .jurang perbezaan pendapatan F10-jurang perbezaan pendidikan F11 -jurang perbezaan lokasi / bandar / luar bandar F12-globalisasi/ cabaran luar (mana-mana jawapan yang munahsabah) b.tumpuan pelancongan asing F9 -hubungan antarabangsa berkembang F10.pelbagai kepercayaan/ agama F5.Intergrasi nasional (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 -musyawarah F2-muzakarah F3-keadilan F4 -bijaksana F5-syukur F6.MSSM F7-SUKMA F8.sosial ekonomi berbeza F9.perindustrian berkembang F5.pelbagai fahaman politik F6-demografi yang berbeza F7.5 6 F14.kemajuan sistem pengangkutan /MRT/jalan raya F11.mengukuhakan perpaduan kaum F2-pelbagai bahasa F3-pelbagai budaya F4.polalisasi kaum F8.perlaksanaan K-ekonomi F7.mengukuhkan perpaduan kaum F2. langkah F1.penggunaan ICT dalam sistem pendidikan F14.amanah F9-siddik 05 05 7 10 .konsep 1 Malaysia F4. cabaran F1.mengurangkan kerenah biokrasi (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 .berdaya saing F15-keterbukaan F16-Delivery sistem baik F17 .perbankan elektronik F6.redha tuhan F7-syura F8.kerjasama antara kaum F3.kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan a.kemajuan sistem perhubungan/ komunikasi F12 -pemodenan kemudahan kesihatan/hospital F13.kemajuan teknologi dalam pertanaian/ penggunaan jentera F8 .kemajuan ICT dalam pentadbiran F3-Kemajuan ekonomi F4.kemajuan sistem pentadbiran /e-pentadbiran F2.

global F12-kebenaran F13-intergriti Rumusan F1-pengetahuan yang diperoleh F2 -iktibar kepada diri. bangsa dan negara F3-harapan untuk masa depan malaysia yang lebih cemerlang 5 .8 F10.tabligh F11.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.