Soalan

Isi dan huraian Pengenalan – Jelaskan latar belakang kerajaan Khulafah ArRasyidin dan konsep khalifah F1 – Selepas Nabi wafat, 632 M kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran diketua Khalifah F2 – dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin F3 – tokohnya Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali F4 – Kahalifah bermaksud pengganti ( bahasa Arab) F5 – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Nabi. F6 – tanggungjawab memelihara keharmonian agama Islam F7 – tanggungjawab mengekalkan keharmonian umat Islam F8 – tanggungjawab mengekalkna kestabilan umat Islam a) Syarat-syarat pemilihan khalifah F1 – lelaki F2 – merdeka F3 – Islam F4- memiliki pengetahuan tentang Islam F5 – mematuhai perintah Allah F6 – sanggunp melaksanakan bukum Allah F7 _ adil F8 – akhlak baik F9 – tubuh badan sihat dan sempurna F10 – cerdas F11- warak F12- pandai mentadbir b) cara pemilihan khalifah F1 – empat cara F2 – musyawarah atau syura F3- sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq F4 – golongan Ansar dari bani Saadah melantik golongan mereka F5- cadangan daripada Saidini Umar F5 – daripada persetujuan ramai F6 – cadangan satu nama diusulkan F7 – daripada khalifah terdahulu F8- Saidina Umar dilantik F9 - diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. F10 – melalui pemilihan beberapa calon F11- semasa pelantikan Uthman Affan F12 – enam calon diusulkan F13 – Uthman dipilih. F14- pencalonan oleh sekelompok masyarakat F15 – pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib F17- semua kaedah mellaui proses syura / musyawarah F18 – persetujuan di kalangan umat Islam

Markah 5

2

10

w F11 .mengurus baitulmal F16 .pemerintah amanah F5.melantik pengawai pentadbiran negara F7 .pendemokrasian ilmu F9 .Quran F3 .zakat F1 .3 F19 – diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia F20 – baiah menjamin pelantikan yang tepat F21 – berkelayakan F22 – berhemah tinggi F23.keadilan ekonomi samarata F3 .mempertahankan negara Islam F6 .memantapkan sistem perundangan Islam Ekonomi F13 .mentadbir negara mengikut hukum syariah H2 .kelicinanan pengurusan F10 .pentadbiran kerajaan lebih lancer F24.menguruskan hal ehwal kewangan F14 .melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara Sosial F8 .kerajaan mesra rakyat F6 -mengamalkan konsep 1 Malaysia F7 .jizyah F18 .mampu membawa kebahagian umat Islam F26.menjaga kebajikan rakyat F9 .yang berpandukan al.mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah / syura F12 .berkewajipan menitikberatkan sistem politik/ekonomi/sosial F4 .berfikiran globalisasi F13.pemerintah berilmu F4 .a.memastikan kelicinan pentadbiran negara F5 .mengatur pungutan kharaj F17 .pemerintah yang adil F2 .didunia dan akhirat F27 – syurah / pemuafakatan F1 .kebebasan ekonomi F12.memelihara kedudukan agama Islam F2 .menjadi pemimpin cemerlang F25.mengurus ekonomi secara optimum 4 . F10 .mengurus perbendaharaan negara F15 .memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani Politik F4 .kerajaan prihatin F8 .perpaduan negara F11 .

kemajuan sistem pentadbiran /e-pentadbiran F2.kemajuan teknologi dalam pertanaian/ penggunaan jentera F8 .amanah F9-siddik 05 05 7 10 .konsep 1 Malaysia F4.5 6 F14.kerjasama antara kaum F3.sosial ekonomi berbeza F9.kemajuan sistem perhubungan/ komunikasi F12 -pemodenan kemudahan kesihatan/hospital F13. langkah F1.mengukuhkan perpaduan kaum F2.Intergrasi nasional (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 -musyawarah F2-muzakarah F3-keadilan F4 -bijaksana F5-syukur F6.MSSM F7-SUKMA F8.jurang perbezaan pendapatan F10-jurang perbezaan pendidikan F11 -jurang perbezaan lokasi / bandar / luar bandar F12-globalisasi/ cabaran luar (mana-mana jawapan yang munahsabah) b.polalisasi kaum F8.pelbagai kepercayaan/ agama F5. cabaran F1.pelbagai fahaman politik F6-demografi yang berbeza F7.kemajuan ICT dalam pentadbiran F3-Kemajuan ekonomi F4.berdaya saing F15-keterbukaan F16-Delivery sistem baik F17 .perlaksanaan K-ekonomi F7.perbankan elektronik F6.kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan a.kemajuan sistem pengangkutan /MRT/jalan raya F11.perindustrian berkembang F5.PLKN F5-sukan untuk perpaduan F6 .mengukuhakan perpaduan kaum F2-pelbagai bahasa F3-pelbagai budaya F4.penggunaan ICT dalam sistem pendidikan F14.redha tuhan F7-syura F8.tumpuan pelancongan asing F9 -hubungan antarabangsa berkembang F10.mengurangkan kerenah biokrasi (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 .

8 F10.global F12-kebenaran F13-intergriti Rumusan F1-pengetahuan yang diperoleh F2 -iktibar kepada diri.tabligh F11. bangsa dan negara F3-harapan untuk masa depan malaysia yang lebih cemerlang 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful