KEPERIBADIAN DAN KERASULAN NABI MUHAMMAD S.A.

W

 Nabi

Muhammad s.a.w memiliki empat sifat terpuji yang utama iaitu siddiq (berkata benar), amanah (dipercayai), tabliq (menyampaikan), dan fatanah (bijaksana).  Sifat Siddiq Nabi Muhammad diakui sendiri oleh orang arab Quraisy.

 Baginda

digelar al-Amin oleh orang arab Quraisy kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong  Kewibawaan baginda sebagai tokoh pemimpim yang unggul terbukti sebelum dilantik menjadi rasul.  Hal I ni dapat dilihat ketika baginda berusia 35 tahun, baginda pernah menyelesaikan suatu persengketaan dalam kalangan kabilah Quraisy.

 Baginda

merupakan ketua keluarga yang patut dicontohi kerana kepimpinannya serta sifat pengasih dan timbang rasanya.  Baginda sering membantu isterinya memasak, menampal pakaian yang koyak, melayan anak, dan membersihkan rumah.  Anak-anak diberikan pendidikan agama yang secukupnya dan baginda menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak.

 Walaupun

kedudukan baginda tinggi dan dihormati oleh masyarakat tetapi baginda sentiasa merendah diri.  Nabi Muhammad s.a.w juga terkenal dengan sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Sifat ini terserlah semasa baginda memeterai Perjanjian Hudaibiyah pada 628 M.

 Sebelum

dilantik menjadi rasul, baginda sering memikirkan tentang kehidupan masyarakat disekelilingnya yang taksub dengan amalan jahiliah.  Baginda telah mengasingkan dirinya daripada masyarakat dengan cara bertahannuth(mengasingkan diri untuk beribadat) di Gua Hirak.

 Selepas

lebih 2 bulan baginda berulang alik dari Gua hirak akhirnya pada 6 Ogos tahun 610 M, bersamaan 17 ramadhan, Allah telah menurunkan wahyu yang pertama.  Pada waktu itu nabi berumur 40 tahun  Wahyu ini juga menjadi tanda pemisah antara Zaman Jahiliah dengan zaman islam

 Wahyu

pertama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada nabi Muhammad s.a.w ialah surah al-Alaq.  Ayat ini memerintahkan umat islam supaya membaca

 Wahyu

kedua diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w., iaitu surah al-Muddasir, ayat 1-7.  Wahyu ini merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Rasulullah atau pesuruh Allah yang mewajibkan baginda menyampaikan ajaran islam kepada seluruh manusia.

 Semenjak

turunnya ayat al-Quran ini Nabi Muhammad terus menerus menerima wahyu dan baginda telah menjalankan seruan kepada orang arab Quraisy Makkah.  Baginda mula merancang untuk mengubah akidah dan kehidupan masyarakat sekeliling.