P. 1
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (Pkpa)_versi i (Oleh Bpsm)

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (Pkpa)_versi i (Oleh Bpsm)

|Views: 7|Likes:
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (Pkpa)_versi i (Oleh Bpsm)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (Pkpa)_versi i (Oleh Bpsm)

More info:

Published by: yoga nayagi punichelvana on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

DISEDIAKAN OLEH

:

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 Sasaran Kecemerlangan Organisasi
 Mengurus Kecemerlangan Prestasi  Panduan dan Prosedur

 Penandaarasan
 Citra Pelanggan

 Gelagat Organisasi
 Menangani Perubahan  Kepuasan Hati Pelanggan

KEILMUAN KEBIJAKSANAAN WAWASAN KOMITMEN

PKPA 2/1991 : Panduan Pengurusan Jawatankuasa Kerajaan Mesyuarat dan Urusan 2. PKPA 8/1991 : Panduan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja 5. PKPA 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam . PKPA 6/1991 : Panduan Peningkatan Perkhidmatan Awam Produktiviti Dalam 3. PKPA 7/1991 : Panduan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) 4.KANDUNGAN PKPA 1.

PKPA 1/2009 : Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam . PKPA 1/2008 : Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan 10. PKPA 2/2002 : Garis Panduan Pemberian Cemerlang Perkhidmatan Awam Anugerah Perkhidmatan 8.KANDUNGAN PKPA 6. PKPA 2/1996 : Panduan Perlaksanaan MS ISO 9000 dan Skim Persijilan Sistem Kualiti oleh Agensi Kerajaan 7. PKPA 1/2006 : Garis Panduan Mewujudkan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam Dalam 9.

PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASAJAWATANKUASA KERAJAAN .

Pra Mesyuarat 2. Semasa Mesyuarat TUGAS URUS SETIA 3. Pasca Mesyuarat .PENGURUSAN MESYUARAT 1.

Bilangan ahli mesyuarat .Peralatan yang diperlukan .i) Tentukan : Agenda. ii) Tempah bilik mesyuarat Sertakan :.Tarikh dan masa . Tarikh. Masa dan Tempat. Pengerusi dan S/U mesyuarat .Minuman .Nama J/K.

-Bilangan salinan -keperluan alatulis iv) Menghantar surat jemputan .10 hari sebelum mesyuarat .Maklumat terkandung :  J/K  Tarikh  Agenda  Pengerusi  Pakaian untuk .iii) Tentukan kertas kerja disediakan perbincangan.

Pembesar suara .Cukup tempat duduk .Minuman .Kemas .OHP/ LCD .v) Memastikan persediaan kemudahan bilik mesyuarat .

Ketetapan masa .Etiket mesyuarat .Cara hormat .vi) Menentukan kehadiran -Siapkan senarai nama 2 hari sebelum mesyuarat vii) Perbincangan pra mesyuarat viii) Memberitahu ahli-ahli mesyuarat tentang .

i. Catat minit mesyuarat  Senarai kehadiran  Perkara – perkara penting  Keputusan yang dibuat  Tindakan susulan yang perlu yang perlu diambil .

Lebih kurang 1 minggu kepada ahli) Format minit mesyuarat Susunan nama ahli-ahli mesyuarat Catatan perbincangan ii. . Penyediaan minit  Draf . iii. iv.Lebih kurang 3 hari (kepada Pengerusi)  Edaran .i.

 Bilangan  Catatan keputusan  Kedudukan masa kini  Peringkat pelaksanaan/pencapaian  Masalah pelaksanaan  Cadangan penyelasaian masalah .

• • • • • • • •

Bilangan Rujukan minit Perkara Tarikh hantar Kementerian/Jabatan Tarikh patut terima Tarikh terima Tarikh bentang Tarikh (tamat/sambung)

1)

Cabutan keputusan

Rujukan dan ulasan urusetia

Maklumbalas dari Kem./Jab.

1) Senarai Kem./Jab. Yang belum memberi maklumbalas
1…………….
2……………. 3…………….

 Mengikut keperluan  Agenda yang jelas  Tidak perlu lama

 Minit disiapkan segera
 Pencatat minit perlu mahir/berpengalaman

Sekian. Terima Kasih 18 .

PKPA Bil 6 Tahun 1991 .

• Untuk memahami konsep utama produktiviti serta merancang dan melaksanakan usaha-usaha bagi meningkatkan produktiviti di jabatan/pejabat. .

Konsep produktiviti Cara-cara meningkatkan produktiviti Peningkatan produktiviti .

 KP dikaitkan dengan konsep kecekapan.  Kecekapan. keberkesanan dan kualiti.  Keberkesanan–kuantiti output yang sebenar dengan kuantiti matlamat. .Konsep Produktiviti (KP)  Definisi- nilai atau kuantiti output yang dapat dihasilkan oleh satu unit input.dari segi penggunaan input.

tiada kesilapan. bersopan santun dan mengutamakan keselamatan) . boleh dipercayai.Konsep Produktiviti (KP) • Kualiti-output pada kuantiti tepat dan memenuhi kehendak pelanggan (perkhidmatan yang cepat.

Transformasi & Output .INPUT Tenaga Manusia Teknologi Kelengkapan Modal Sistem pengurusan OUTPUT Proses pengurusan Keluaran dan Pengeluaran PROSES TRANSFORMASI Rajah 1 : Hubungkait antara Input.

Gaya pengurusan . Teknologi 1. Struktur Organisasi 4. Persekitaran kerja 3. Bahan-bahan 6. Tenaga manusia Faktor 2.8. Kelengkapan modal 7. Sistem dan prosedur 5.

.Pengukuran produktiviti membolehkan jabatan/ pejabat: – Mengetahui sejauh mana sumber yang diperuntukkan telah digunakan. – Meningkatkan fleksibiliti operasi dari segi penggunaan tenaga manusia dan alat. – Mengenalpasti bidang-bidang untuk meningkatkan produktiviti dan menentukan kos operasi.

bilangan sijil yang dikeluarkan . contoh: JPN .  Menentukan petunjuk-petunjuk produktiviti bagi output utama.Pengukuran Produktiviti Pengukuran dijalankan di 2 peringkat : 1. Contoh: Jabatan Pendaftaran Negara sijil kelahiran .kad pengenalan dan sijil kelahiran. Peringkat operasi – 4 langkah:  Mengenalpasti output utama.

 .Pengukuran Produktiviti  Mengumpul data berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk produktiviti yang dikenalpasti. contoh : Bilangan/Tempoh/Bil Pekerja Menilai tahap produktiviti.

. Menentukan standard prestasi/ norma kerja bagi setiap output yang dihasilkan. Peringkat individu Menentukan output utama yang dihasilkan. Menilai tahap produktiviti semasa. Mengumpul data berdasarkan standard prestasi/norma kerja.2 .

 Memotivasikan kakitangan untuk menghasilkan kerja yang cemerlang.1. Tenaga manusia  Melatih kakitangan dalam bidangbidang berkaitan dengan kerja. .  Mewujudkan dan menyebarkan nilainilai yang positif.

Menempatkan kakitangan mengikut kemahiran. .Tindakan yang perlu dilakukan: Menggalak penglibatan kakitangan dalam menentukan matlamat organisasi dan dalam proses penyelesaian masalah produktiviti. Menetapkan standard prestasi untuk kakitangan. Mewujudkan komunikasi yang berkesan dalam jabatan dan pejabat.

 Memansuhkan peruntukan undangundang atau peraturan yang tidak sesuai dengan matlamat jabatan/pejabat. .  Mempermudahkan sistem dan prosedur kerja yang sedia ada . Sistem dan Prosedur  Mengkaji semula sistem dan prosedur kerja untuk mengatasi kelemahan yang menyekat produktiviti.Tindakan yang perlu dilakukan: 2.

 Mewujudkan struktur organisasi yang fleksibel dan dinamik . Struktur Organisasi  Membuat penyelarasan fungsi bahagian dan unit dalam organisasi.  Menentukan corak penjawatan dalam bahagian dan unit organisasi berperanan dengan tanggungjawab yang diberikan. .Tindakan yang perlu dilakukan: 3.

4.  Mewujudkan budaya kerja yang menekankan produktiviti. Gaya Pengurusan  Mewujudkan wawasan dan objektif jabatan/pejabat serta menyebarkanya kepada kakitangan merancang dan menetapkan matlamat prestasi jabatan/pejabat dan kemudiannya mengukur pencapaian sebenar. .Tindakan yang perlu dilakukan:  Mendefinisikan dengan jelas bidang kuasa bahagian-bahagian dan unit-unit dalam jabatan/pejabat.

 Melengkapkan pejabat dengan kemudahan asas.Tindakan yang perlu dilakukan: 5.  Menyediakan kemudahan untuk kakitangan.  Menjaga kebersihan dan perhiasan di tempat kerja. Persekitaran kerja  Mewujudkan susun atur jabatan/pejabat yang sesuai dengan operasi kerja. .

Teknologi  Mengkaji proses-proses kerja yang dijalankan sekarang untuk mengenal pasti aspek-aspek yang sesuai untuk di automasikan dan dimekanisasikan.  Memberi pendidikan kualiti kepada pembekal. 7.  Mengamal sistem inventori yang baik untuk mengelakkan pemegangan stok yang berlebihan bagi bahan-bahan. .Tindakan yang perlu dilakukan: 6. Bahan-bahan  Menjalankan pemeriksaan kualiti di peringkat awal ke atas bahan-bahan input yang diperolehi oleh pembekal.

Kelengkapan modal  Menyelenggara kelengkapan modal mengikut jadual menentukan kelengkapan modal berada dalam persekitaran operasi yang baik.  Merancang menggunakan kelengkapan supaya dapat digunakan dengan optimum.Tindakan yang perlu dilakukan: 8. .

Terima Kasih 38 .Sekian.

KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA ( KMK ) .PKPA BIL 7/1991 1.

FALSAFAH Berdasarkan kepada konsep pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan. memilih dan menganalisis masalah kerja mereka.TUJUAN Membantu jabatan/pejabat melaksanakan KMK. KONSEP Kumpulan kecil 6-10 org dari unit yang sama bermesyuarat Secara tetap untuk mengenal pasti. .

e. d. Dorongan kerja yang tinggi. Semangat bekerja secara berkumpulan.MATLAMAT Untuk memperbaiki dan mempertingkat kualitI kerja melalui: a. kumpulan . b. dan negara. . jabatan. Kesedaran tanggungjawab diri sendiri. Penyemaian dan penerapan nilai dan etika kerja. Kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja. Penglibatan dan minat terhadap kerja. f. c.

Penyertaan dan sokongan dari semua peringkat.Prinsip Asas KMK berdasarkan: 1. 2. 3. . 4. 5. Kreativiti sentiasa digalakkan. Projek berdasarkan tugas harian. Bekerja secara kumpulan. Memajukan pekerja sbg ahli jabatan yang baik. Pekerja diiktiraf sbg sumber yang paling bernilai. 6.

b. d. Memberi kepuasan bekerja. f. h. c.Faedah KMK a. e. Mengasah bakat kepimpinan. Memperbaiki sistem dan cara bekerja. g. Menggalakkan daya kreativiti. Mengeratkan pekerjaan antara pekerja dan pengurusan. Memupuk kerjasama antara pekerja. Menambah dorongan bekerja. . Memberi keyakinan mengenai kebolehan sendiri.

Mewujudkan struktur KMK. Sistem pengiktirafan berkesan. Latihan yang berkesan.PERLAKSANAAN KMK Syarat pelaksanaan KMK 1. 3. 2. .

. Struktur KMK a.1. Jawatan Kuasa Pemandu Fungsi: Merangka dasar pelaksanaan KMK dan memberi pertimbangan/ keputusan kepada cadangan penyelesaian.

Fungsi: 1. Memastikan masalah. Membantu ahli kumpulan . Berhubung dengan pihak pengurusan untuk sokongan dan bantuan. tumpuan kumpulan kepada . Memberi latihan kepada ketua kumpulan.b. Fasilitator Ketua Bahagian/pekerja yang dipilih yang bertanggungjawab pada satu KMK atau lebih. 2. 4. 3.

9. Orang tengah: menyelesaikan masalah. Mengesan kemajuan kumpulan. . 7. Pakar rujuk. 8. Menilai hasil (kos). Melapor kepada pengurusan. 6.5.

2. kerjasama dan harmoni. 5. Minat dan sokongan terhadap kumpulan. Fungsi: 1. Ketua kumpulan Ketua unit/ pekerja yg dipilih.c. 3. Melatih ahli mengenai teknik penyelesaian masalah. . Membantu kumpulan menyimpan rekod. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti kumpulan. 4. Mengelolakan mesyuarat dgn teratur dan berkesan.

penyiasatan. Menumpukan usaha menyelesaikan masalah. Membantu ahli menyelesaikan masalah. menyelidik. 4. menyumbang idea. Menghadiri mesyuarat secara tetap. 2. 8. Menguat kuasakan disiplin bekerja secara kumpulan. Menyertai persembahan pengurusan. Menggalakkan pekerja lain jadi ahli. Ahli-ahli KMK Fungsi: 1. Mengenalpasti masalah. 3. 7.6. d. .

Latihan Fasilitator KMK > Ketua kumpulan > Staf Ketua Jabatan boleh memberi pengiktirafan seperti: a. Hadir sama semasa persembahan projek. b. . Suara penghargaan.2.

Lawatan sambil belajar. Menyiarkan gambar kumpulan yang berjaya. d. .c. Cenderamata. Menyertai konvensyen KMK kebangsaan. e. f. j. Merekod persembahan video. g. i. Sijil penghargaan. Jamuan. h. Menyiarkan kejayaan.

membuktikan kepada perkhidmatan awam bahawa KMK boleh dilaksanakan di sektor awam. 4. 3. 2. meyakinkan KMK boleh membantu perkhidmatan awam menyelesaikan masalah. mendapatkan maklum balas tentang masalah yang dihadapi dalam melaksanakan KMK.Objektif Konvensyen KMK 1. memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada pekerja KMK .membuat persembahan. .

. Anugerah Penghargaan KSU.Anugerah Konvensyen KMK 1. 2. Anugerah Penghargaan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Anugerah Perkhidmatan Ketua Pengarah MAMPU. 3.

3. Ada sistem pengiktirafan. Sistem latihan berkesan. 4. Perkembangan KMK diberitahu. Sikap positif pihak pengurusan. .alatan dan fizikal. melaksana dan menyelaras. 9. 6. Kebolehan JK Pemandu merancang. 7. Promosi. KMK . 8.Faktor-Faktor Menyokong Kejayaan Pelaksanaan KMK 1. 5. 2. Sokongan semua peringkat. Kemudahan .jangka masa panjang.

3.PROSES DALAM URUSAN PENAMBAHBAIKAN KERJA PDCA : Plan. 2. . Pemilihan projek/masalah. Check. Mengenalpasti projek bermasalah. Penyediaan jadual pelaksanaan projek/masalah. Action Langkah 1 – Perancangan (Plan) Peringkat ini melibatkan 3 aktiviti: 1. Do.

2. Cadangan penyelesaian. Pelaksanaan projek oleh ahli KMK. Penganalisisan masalah. . 5.Langkah 2 – Perlaksanaan (Do) 5 aktiviti dalam pelaksanaan: 1. 4. Pertimbangan dan keputusan kpd pihak pengurusan. Persembahan kpd pihak pengurusan. 3.

Langkah 3 – Penyemakan (Check) Aktiviti dalam penyemakan. . Penilaian – data dan analisis data dan boleh membuat keputusan sama ada cadangan penyelesaian boleh diteruskan atau tidak.

Langkah 4 – Tindakan (Action) Aktiviti iaitu: Penyeragaman tindakan – tindakan pembetulan untuk dijadikan satu prosedur baru. .

PENGENDALIAN MESYUARAT KMK Berkesan: 1. 2. Menetapkan prosedur yg mesti dipatuhi semua ahli KMK. 5. 4. . Agenda mesyuarat. 3. Mengagihkan tindakan kepada ahli-ahli KMK. Menentukan tujuan jelas. Menyediakan minit mesyuarat.

. Memahami keadaan sebenar dan menyokong serta memperkukuhkan sesuatu pendapat.TEKNIK-TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH Paling penting ialah pengumpulan data dan maklumat bagi tujuan: 1. Menentukan hubungan antara masalah dan sebab. 2.

Sampel rambang 2. e. kaedah mengumpul dan dikelaskan kepada 4 kelas iaitu: 1.contohnya ikut umur . Manusia 2.Cara mengumpul data: a. Kewangan Data dari sampel 1. Pemerhatian. b. Sampel terstratum . Temuduga. d. Sampel bersistem-ikut kelas 3. Kaedah 3. Aduan Soal selidik Laporan Data di atas hendaklah direkod tarikh. Bahan 4. c.

h.TEKNIK PROSES PENYELESAIAN MASALAH a. b. c. d. Percambahan fikiran Analisis sebab dan akibat Lembaran semakan Analisis pareto Carta turus Carta bulanan Histogram Analisis proses . f. e. g.

Sekian. Terima Kasih 63 .

8/1991 .PKPA BIL.

.  KONSEP : 2 dokumen rasmi yang dapat membantu dalam pengurusan dan dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti. TUJUAN: Membantu ketua-ketua jabatan menyediakan MPK dan FM dengan lebih berkesan dan berkualiti.

KONSEP MPK & FM Dokumen Rasmi Peringkat JABATAN / PEJABAT MPK Kenyataan harapan jabatan/pejabat Tuju arah yang jelas Penentuan fungsi yang jelas Pembahagian aktiviti antara unit yang jelas Rangkaian prosedur dan pegawai/staf bertanggungjawab yang jelas bagi setiap aktiviti Peningkatan kecekapan dan keberkesanan Peningkatan produktiviti .

KONSEP MPK & FM Dokumen Rasmi Peringkat INDIVIDU / JAWATAN FM • Tuju arah yang jelas. Peningkatan kecekapan dan keberkesanan Peningkatan produktiviti . • Tugas tanggungjawab yg jelas. • Prosedur dan aliran kerja yang jelas. • Kedudukan yang jelas dalam jabatan/pejabat. • Dasar-dasar dan peraturan yang jelas.

Bagi menyediakan kandungan MPK langkah berikut perlu dilaksanakan:  Tentukan objektif jabatan/pejabat. .  Sediakan carta organisasi jabatan/ pejabat.  Senaraikan fungsi-fungsi utama jabatan/pejabat.

 Sediakan carta aliran kerja bagi tiap-tiap aktiviti. Senaraikan aktiviti-aktiviti di bawah setiap fungsi utama.  Sediakan proses kerja yang terlibat bagi tiaptiap aktiviti. .  Senaraikan semua borang yang digunakan.

 .  Sediakan objektif bahagian/unit.  Tandakan kedudukan bahagian/unit dalam carta organisasi yang disediakan oleh MPK.PENYEDIAAN SISTEM FAIL MEJA (FM) Bagi menyediakan Fail Meja (FM) langkahlangkah berikut perlu dilaksanakan : Sertakan objektif jabatan/pejabat yang telah disediakan bagi MPK.

Senaraikan semua peraturan-peraturan pentadbiran bagi aktiviti-aktiviti utama. Senaraikan tugas . tanggungjawab kuasa dan hubungan kerja pegawai berkenaan.PENYEDIAAN SISTEM FAIL MEJA (FM)    Sediakan carta organisasi bahagian unit dan tandakan kedudukan pegawai di dalam bahagian/unit. .

Senaraikan undang-undang dan peraturan yang berkaitan.PENYEDIAAN SISTEM FAIL MEJA (FM)    Senaraikan semua proses kerja yang perlu di bawah tiap-tiap tugas dan tanggungjawab. . Senaraikan semua pegawai berkenaan yang memberi kelulusan.

.  Gunakan norma-norma kerja yang ada bagi jadual norma kerja.  Senaraikan jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai.PENYEDIAAN SISTEM FAIL MEJA (FM)  Sediakan carta aliran kerja bagi tiap-tiap tugas.  Rekodkan norma kerja yang ada.  Sediakan senarai semak bagi tiap-tiap tugas.  Sediakan format senarai tugas harian .

KANDUNGAN MANUAL PROSEDUR KERJA MPK mengandungi 8 perkara utama : Latar Belakang Jabatan Senarai Borang Yang Digunakan Carta Aliran Kerja Aktiviti Utama Proses Kerja Aktiviti Utama Aktiviti Bagi Fungsi Utama Kandungan Objektif Jabatan MPK Carta Organisasi Jabatan Fungsi Utama Jabatan .

KANDUNGAN FAIL MEJA FM mengandungi 14 perkara seperti: Senarai Tugas Harian Norma Kerja Senarai & Contoh Borang Yg Diguna Senarai J/Kuasa Yg Dianggotai Objektif Jabatan Objektif Bahagian/Unit Carta Organisasi Jabatan FAIL MEJA Kandungan Carta Organisasi Unit & Kedudukan Pegawai Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Senarai Undang2 & Peraturan Senarai Semak (Check List) Peraturan-Peraturan Pentadbiran Proses Kerja Pegawai Carta Aliran Kerja Pegawai .

PERBEZAAN ANTARA MPK & FM Dokumen Rujukan Rasmi peringkat Dokumen Rujukan Rasmi Peringkat Jabatan Individu .

PERBEZAAN ANTARA MPK & FM Berasaskan Fungsi & Tugas peringkat Berasaskan Fungsi & Tugas peringkat Jabatan Individu .

PERBEZAAN ANTARA MPK & FM SATU MPK SATU SATU FM SATU Jabatan individu .

PERBEZAAN ANTARA MPK & FM Maklumat Menyeluruh bagi aktiviti Maklumat lengkap bagi tugas setiap jabatan jawatan .

 Mengurangkan kesilapan-kesilapan operasi semasa menjalankan tugas.  Memendekkan masa latihan bagi pekerja-pekerja baru.  Mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja.  .Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikan rujukan rasmi.  Menentukan peraturan jabatan/pejabat dipatuhi.

 Mengurangkan arahan-arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja.Menyenangkan pertukaran pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lain.  .  Menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan pegawai-pegawai lain.  Menyenangkan kajian ke atas sistem kerja dan membolehkan pembaikan sistem dibuat.

PERINGATAN • Jabatan/ pejabat • Peraturan • Prosedur kerja • Penggunaan borang .

Sekian. Terima Kasih 83 .

PANDUAN PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) BAGI PERKHIDMATAN AWAM .

 1920 – Amerika Syarikat  1950 – Jepun  1980 – seluruh dunia  Telah menukar pandangan dan sikap para pengurus di sektor awam dan swasta .

 SATU PROSES PENGURUSAN KUALITI YANG BERORIENTASIKAN PELANGGAN. BERJALAN SECARA BERTERUSAN DAN MELIBATKAN SEMUA ASPEK DALAM ORGANISASI. .

Kualiti menyeluruh ialah keadaan di mana ciri-ciri kualiti bukan sahaja dipamerkan pada : keluaran Perkidmatan Malah pada seluruh organisasi Pengurusan Pemandu yang cekap Sistem Fail Sistematik Sistem telefon yang cekap .

 MATLAMAT  Kepuasan hati pelanggan  Output tanpa cacat  Output yang sentiasa tepat  FOKUS     Sistem dan proses Budaya dan organisasi Pelanggan Pembekal .

 STRATEGI         Penambahbaikan yang berterusan Melibatkan keseluruhan organisasi Tindakan-tindakan yang strategik Berorientasikan matlamat jangka panjang Pengawalan kos kualiti Tindakan pencegahan Menekankan kepastian kualiti Penyelesaian masalah secara sistematik .

CIRI-CIRI TQM  PELAKSANA  Pengurusan atasan ( pemimpin )  Seluruh kakitangan ( Total participation )  Pasukan-pasukan kerja .

Latih kakitangan 6. 2. Nilai pencapaian 4. Tentukan kaedah 3.MODEL PENAMBAHBAIKAN YANG BERTERUSAN 7. Ambil tindakan ‘1. Seragamkan proses 5. Tentukan matlamat. Laksana penambahbaikan .

output yang tidak berkualiti. kepimpinan dan pasukan kerja yang berkesan kreatif dan inovatif. TQM menekan penglibatan menyeluruh . Seperti : pembaziran sumber. .   TQM sentiasa memberi perhatian kepada aspek pengawalan kos kualiti. kesilapan-kesilapan dan menekankan pencegahan.

PRINSIP TQM Proses penambahbaikan yang berterusan memberi penekanan kepada 7 prinsip 1. Sokongan pengurusan atasan. Mengadakan pengukuran prestasi. 2. 3. 7. 4. Mengukuhkan semangat berpasukan. Memberikan latihan dan pengiktirafan. . 6. 5. Mengadakan perancangan strategik kualiti. Mengutamakan pelanggan. Menekankan kepastian kualiti.

 Menubuhkan struktur pengurusan kualiti.  Pegawai penyelaras dan pasukan bertugas.  JK pemandu kualiti dan produktiviti.  Perubahan berkesan dapat dicapai hanya dengan sokongan pihak atasan. . Pengurusan atasan perlu bersedia untuk mengambil tindakan berikut :  Mewujudkan dasar kualiti – menyatakan arah dan matlamat kualiti yang hendak dicapai.  Pasukan kerja.

 Melaksanakan perubahan dengan sabar. .  Mengukuhkan keyakinan kakitangan terhadap kualiti dan mengariskan peranan. laporan. newsletter.    Menarik penglibatan staf secara menyeluruh. Menyebarkan maklumat kualiti. video dan sebagainya.  Meningkatkan kemahiran.  Majalah.  Mempraktikan perubahan yang fleksibel.  Mewujudkan persetujuan bersama. Menganjurkan Hari Kualiti. Menguruskan proses perubahan.

PRINSIP 2 .PERANCANGAN STRATEGI KUALITI Analisis Persekitaran Luaran Mengenalpasti peluang dan ancaman Analisis Persekitaran Dalaman Kenalpasti kekuatan dan kelemahan organisasi GUBAL WAWASAN JABATAN Objektif kualiti Penambahbaikan aktiviti .

PRINSIP 3 .MENGUTAMAKAN PELANGGAN • • Kualiti di tentukan oleh pelanggan Peringkat tindakan bagi menghasilkan output berkualiti Kenalpasti pelanggan PENGUKURAN PRESTASI KUALITI Kenalpasti kehendak pelanggan Terjemah kehendak pelanggan menjadi standard kualiti Wujudkan proses penghasilan output Laksanakan proses penghasilan output .

PRINSIP 4.LATIHAN DAN PENGIKTIRAFAN  Pengiktirafan › Surat pujian › Hadiah › Peluang mengikuti latihan › Keistimewaan menggunakan kemudahan rekreasi .

CONTOH CIRI YANG LAZIMNYA DIHARGAI OLEH PELANGGAN

Kebolehpercayaan  Daya ketahanan  Keselamatan pelanggan  Kefungsian  Menepati masa  Ketepatan fakta  Responsif kepada kehendak pelanggan

• • • • •

Layanan mesra Bertimbang rasa Informatif Cekap Kesediaan membantu • Berintegriti • Inovatif

DASAR KUALITI JABATAN Pelan induk latihan Menilai keberkesanan latihan Menilai pencapaian program Laksana program dan kesan kemajuan Sedia program& bahan latihan Tentukan pegawai bertanggungjawab Menggaris objektif latihan

Struktur organisasi latihan
Tentu keperluan latihan

Pemberian pangkat dan anugerah  Cuti rehat tambahan  Diraikan di majlis-majlis khas  Keahlian percuma di kelab-kelab perkhidmatan awam  Pemilihan sebagai tokoh pekerja bulanan  Memberi publisiti di majalah atau newsletter jabatan

 Sumbangan faktor semangat berpasukan terhadap peningkatan kualiti berterusan Semangat berpasukan Memudahkan pertukaran maklumat dan idea di kalangan kakitangan Mewujudkan perasaan percaya mempercayai di kalangan kakitangan Mengukuhkan komunikasi di dalam jabatan .

 Tindakan-tindakan yang sesuai diambil untuk mengukuhkan semangat berpasukan 1. Memberi lebih kuasa bertindak (empowerment ) 5. Memberi pengiktirafan . Menjalankan kempen kesedaran 2. Mewujudkan struktur pasukan 4. Mengadakan latihan 3.

Tentukan ciri output yang hendak dikawal 2. Wujudkan mekanisma pengumpulan data 4. Wujudkan saluran penyampaian maklumbalas 5. Tentukan matlamat atau standard kualiti jabatan 3. Pelaksanaan sistem pengukuran prestasi kualiti . Peringkat-peringkat tindakan yang mewujudkan pengukuran prestasi kualiti 1.

 Latihan kakitangan. . Tindakan untuk memastikan kualiti:  Melaksanakan pemeriksaan kualiti.  Mengamalkan perancangan output.

. SEBALIKNYA MEMERLUKAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN YANG TERATUR. PELAKSANAAN TQM BUKANLAH SATU USAHA YANG MUDAH.

.

PKPA Bil. 2/1996 .

PEKELILING SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BIL.2 TAHUN 2002 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000:2000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM .

ISTILAH ISO ISO nama samaran kepada INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION (IOS) .

adalah satu standard bertulis  yang menetap dan menerangkan elemen keperluan asas yang perlu ada dalam SISTEM KUALITI  bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan .APA ITU ISO?  ISO 9000.

Pertubuhan bukan kerajaan Ditubuh pada 28 Februari 1947 Mempunyai lebih dari 150 negara ahli – setiap negara diwakili oleh badan persijilan Mempunyai lebih dari 180 Technical Committee meliputi banyak sektor industri dan produk Committee bermesyuarat setiap empat tahun untuk mewujud dan menyemak standard .LATARBELAKANG • • • • • • International Organization for standardization beribu pejabat di Geneva Switzerland.

 TQM memberi tumpuan kepada aspek sokongan pengurusan.  . perancangan strategik kualiti dan pengurusan proses.ISO 9000 menyediakan asas yang kukuh bagi pelaksanaan TQM.  ISO memberi penekanan kepada aspek pengurusan proses.

Mengurangkan tindakan pembetulan  Menyediakan prosedur. standard serta garis panduan untuk membantu staf mengetahui tugas sebenar  Mendokumenkan secara sistematik amalan-amalan pengurusan  Mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah serta mengelakkannya daripada berulang  .

Staf menjalankan tugas-tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan pada setiap kali (right the first time and every time)  Rekod-rekod kualiti bagi penilaian  Pengurusan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan maklumat audit kualiti dalaman. semakan pengurusan dan kawalan dokumen  .

ISO 9001 : 2000 (REQUIREMENTS) ( KEPERLUAN STANDARD KUALITI ) .

SPK . Analisis & Penambahbaikan E R Penghasilan Perkhidmatan 7 4 .5 Keperluan Tanggungjawab Pengurusan C U 8 S T O M E R Produk Kepuasan Hati C U S T O M 6 Pengurusan Sumber Pengukuran.

(Menggantikan PKPA Bil 2/93) .Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam.

. Dasar dan kaedah bagi pemberian APC kepada Anggota Perkhidmatan Awam.

 APC .Penghargaan kerajaan kpd penjawat awam yang cemerlang.  Bermula 1 Nov. 2002 perlaksanaan SSM .

1. kontrak termasuk lantikan laporan JK Kabinet 1976. KELAYAKAN  Anggota yg dilantik tetap. .  Genap setahun penuh perkhidmatan. sementara. SSB + SSM.

atas layak  Penilaian oleh PPSM atas sumbangan kpd Organisasi Perkhidmatan Awam.2. negara dan antarabangsa. . komuniti. ASAS PENILAIAN  Markah 85% ke dipertimbangkan. negeri. daerah.

BILANGAN PENERIMA  Tidak melebihi 8% daripada jumlah anggota.3. .

3. gambar dipamerkan di . 2. Keutamaan Kemajuan Kerjaya – Kursus. Pencalonan Pingat Bintang dan Darjah Kebesaran negeri dan negara. Seminar. Sijil 1 Perkhidmatan Cemerlang . Hadiah Prestasi RM 1. Nama dan organisasi. 4.000.1. 5.

Garis Panduan Melaksanakan Inovasi Perkhidmatan Awam. 3/91) . (AIPA) (Menggantikan PKPA Bil.

.Memaklumkan kpd Agensi Kerajaan mengenai Pelaksanaan Program Anugerah Inovasi.

.1. 2. Cetuskan idea yg kreatif dan inovatif dlm aspek kerja. Dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan.

Termasuk perubahan sistem dan prosedur. HADIAH IAPA i. Inovasi dalam Web Kerajaan. ii.3. RM 5. . Sijil Penghargaan iii. kaedah dan cara bekerja ataupun teknologi.000.

Sokongan atau Unit. Inovasi Agensi. Tujuan komersial  Usia lebih 3 tahun  Hasil R & D  . Bahagian.

Kreatif (25) Signifikan Efisyen Replicability (boleh diguna pakai) Keberkesanan kerja Potensi Pelaksanaan (20) (20) (20) (5) (5) (5) Komitmen Perguruan Atasan . 6. 3. 7. 2.1. 5. 4.

Keputusan Muktamad Penerima Anugerah oleh PANEL ( Panel Memajukan Pentadbiran Awam) .

Pengurusan prestasi memastikan perkhidmatan terbaik disampaikan kpd pelanggan secara konsisten dan sejajar dgn pendekatan “DELIGHTEN THE CUSTOMER” .3.

Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan .

PengurusanPerhubungan Pelanggan Satu pendekatan holistik untuk menawarkan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak dan ekspektasi pelanggan melalui pengurusan interaksi dan perhubungan yang cekap antara organisasi dan pelanggan .

Standard perkhidmatan yang ditawarkan kepada Pelanggan hendaklah melebihi ekspektasi pelanggan sejajar dengan pendekatan delighting the customer. .TIGA CIRI PERKHIDMATAN PELANGGAN Pengurusan Perhubungan Pelanggan yang cekap dan berkesan memastikan penyampaian perkhidmatan yang responsif kepada kehendakdan keperluan pelanggan.

.

LIMA TERAS PENGURUSAN PERHUBUNGAN PELANGGAN Organisasi perlu memantapkan Pengurusan Perhubungan Pelanggan ke arah menyampaikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan sejajar dengan pendekatan delighting the customer dengan memberi fokus kepada lima teras : .

.

. Dari sudut pelanggan . la juga merupakan satu jaminan untuk menyampaikan perkhidmatan mengikut standard kualiti yang ditetapkan. ia memberi jaminan terhadap tahap kualiti perkhidmatan yang dijanjikan. jelas dan telus.PIAGAM PELANGGAN Piagam Pelanggan ialah satu komitmen bertulis organisasi terhadap penyampaian perkhidmatannya kepada pelanggan melalui pendekatan yang terbuka.

. Piagam Pelanggan juga adalah pemacu perubahan kepada budaya kerja cemerlang organisasi ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih responsif. beretika dan mesra pelanggan. berorientasikan pelanggan (customer centric). tumpuan kepada hasil (outcome). berintegriti. Standard kualiti perkhidmatan teras ditentukan berdasarkan kepada kapasiti dan keupayaan organisasi serta kehendak pelanggan dan stakeholder.SKOP Piagam Pelanggan memberi tumpuan kepada perkhidmatan teras organisasi.

Ciri-ciri Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan hendaklah mempunyai ciri-ciri berikut: • Jelas • Kebolehpercayaan • Praktikal • Khusus • Boleh ditambah baik .

PELAKSANAAN PIAGAM PELANGGAN • Penggubalan Piagam Pelanggan • Promosi Piagam Pelanggan • Pemulihan Perkhidmatan (Service Recovery) • Pemantauan • Penilaian dan Penambahbaikan .

.

Struktur khas yang diwujudkan untuk mengendalikan hal ehwal pelanggan organisasi bertujuan untuk memudahkan pelanggan yang berurusan bagi mendapat maklumat dan perkhidmatan yang cepat dan tepat.

Fungsi Dan Peranan
(a) melayani pelanggan meliputi pertanyaan, aduan, khidmat nasihat dan maklum balas pelanggan. (b) menjalankan fungsi perkhidmatan helpdesk kepada pelanggan yang berurusan. (c) menguruskan dan memantau semua urusan pelanggan. (d) membuat kajian dan pengukuran tahap kepuasan pelanggan serta mengemukakan cadangan penambahbaikan. (e) menjalinkan hubungan yang baik antara organisasi dengan pelanggan. (f) menghebahkan penambahbaikan atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan.

.

.

.

.

.

•Memansuhkan PKPA Bil 4/1992

Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam

TUJUAN
…

untuk memaklumkan mengenai sistem pengendalian pengaduan awam yang baru dan peranan ketua-ketua jabatan bagi melaksanakan sistem penendalian pengaduan awam yang berkesan.

PENJELASAN PEKELILING

Pengaduan-pengaduan orang ramai tentang ketidakpuasan mereka terhadap sebarang tindakan pentadbiran kerajaan.

Biro Bantuan Guaman.PENJELASAN PEKELILING  Pengaduan ini meliputi semua aspek pentadbiran kerajaan kecuali perkaraperkara yang berkaitan dengan dasar kerajaan yang telah ditetapkan berada di bawah kuasa BPR. . Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai pengurusan kerajaan dan Jawatankuasa Kerja Awam.

CARA MENYALUR PENGADUAN  Menghantar surat tanpa setem yang dialamatkan terus kepada : Ketua Pengarah Biro Pengaduan Awam Malaysia Peti Surat 9000 50505 Kuala Lumpur .

 Hadir sendiri ke Pejabat Biro Pengaduan Awam termasuk di stesen-stesen sementara Biro Pengaduan Awam mengikut jadual yang ditetapkan. .

 .SURAT AKUAN TERIMA DALAM TEMPOH 1 HARI BEKERJA.  JALANKAN SIASATAN AWAL.  JALANKAN SIASATAN TERPERINCI SETELAH TERIMA PENURUNAN KUASA.  KEMUKAKAN ULASAN AWAL UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA.

 MENYIMPAN REKOD.MELAPORKAN HASIL SIASATAN UNTUK KEPUTUSAN JAWATANKUASA.  .  MENYALIN SURAT MESYUARAT KEPADA KSU / KETUA JABATAN / KETUA AGENSI BERKENAAN.  MENGESAN DAN MENENTUKAN KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI BERKENAAN UNTUK TINDAKAN PEMBETULAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->