ABU BAKAR AS-SIDDIQ R.

A
(51 S.H-13H/573M633M)

. • Merupakan antara sahabat yang terawal beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi S.A. Abu Bakar menunaikan haji bersama Nabi dan para sahabat pada tahun ke-9 hijrah. beliau turut bersama Baginda dalam semua peperangan.SEJARAH HIDUP ABU BAKAR R. • Abu bakar menjadi khalifah selepas kewafatan Baginda S. Beliau menemankan Baginda berhijrah juga bersama-sama dalam gua thur.W. • Beliau merupakan pemegang-pemegang panji dalam peperangan Tabuk.A.A • Nama beliau ialah Abdullah bin Qahafah bin ‘Amir alQuraisyi at-Tamimi. Dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa tahun gajah.W.

Ketika itu beliau berumur 63 tahun. Talhah bin Ubaidillah. • Antara para sahabat yang memeluk islam atas usahanya ialah Uthman bin Affan. tingkah laku dan kemesraannya. Ini menyebabkan ramai mempercayainya apabila beliau berdakwah. .• Masyarakat rapat dengan beliau lantaran ilmu.a meninggal dunia pada hari Isnin. • Abu Bakar r. Az-Zubair bin al-Awwam dan Abdul Rahman bin Auf. bulan Jamadil Awwal tahun ke-13 hijrah.

• Gelaran as-Siddiq lantaran sifat benarnya. matanya cengkung ke dalam.KEPERIBADIAN DAN AKHLAK • Seorang yang berketurunan Quraisyh paling baik. dahi sedikit jendul dan apabila berjalan beliau sedikit membongkok. Beliau menguruskan urusan diyat dan menjadi wakil Quraisyh dalam urusan itu. . • Ahli perniagaan yang jujur dan berakhlak mulia. Mereka berpuas hati urusan diyat yang dikendalikannya. • Berkulit putih dan kurus. Raut pipinya kurang berdaging. Beliau mahir tentang silsilah Quraishy.

• Sahabat yang paling disayangi oleh Rasulullah. . • Beliau terus memeluk Islam tanpa teragakagak dan berlengah. • Beliau sentiasa membantu Baginda dalam setiap fasa dakwah.w sebelum Baginda dilantik menjadi rasul lagi.KEISLAMANNYA • Abu Bakar r.a merupakan teman karib Rasulullah s.a. Sahabat yang pertama didakwahnya kepada Islam.

ANTARA KELEBIHAN ABU BAKAR • • • • • • • • Iman dengan Allah dan RasulNya Mengorbankan diri dan harta pada jalan dakwah Berfikiran jauh dan tegas ketika waktu runcing Tawaduk dan bermaruah Zuhud Segera melakukan kebaikan Warak Berlindung hanya kepada Allah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful