ABU BAKAR AS-SIDDIQ R.

A
(51 S.H-13H/573M633M)

Abu Bakar menunaikan haji bersama Nabi dan para sahabat pada tahun ke-9 hijrah. beliau turut bersama Baginda dalam semua peperangan. Dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa tahun gajah.A. • Abu bakar menjadi khalifah selepas kewafatan Baginda S.W. • Merupakan antara sahabat yang terawal beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi S.W. Beliau menemankan Baginda berhijrah juga bersama-sama dalam gua thur. • Beliau merupakan pemegang-pemegang panji dalam peperangan Tabuk.SEJARAH HIDUP ABU BAKAR R. .A • Nama beliau ialah Abdullah bin Qahafah bin ‘Amir alQuraisyi at-Tamimi.A.

Ketika itu beliau berumur 63 tahun. bulan Jamadil Awwal tahun ke-13 hijrah. . Ini menyebabkan ramai mempercayainya apabila beliau berdakwah. Talhah bin Ubaidillah.• Masyarakat rapat dengan beliau lantaran ilmu. tingkah laku dan kemesraannya. • Antara para sahabat yang memeluk islam atas usahanya ialah Uthman bin Affan.a meninggal dunia pada hari Isnin. • Abu Bakar r. Az-Zubair bin al-Awwam dan Abdul Rahman bin Auf.

dahi sedikit jendul dan apabila berjalan beliau sedikit membongkok. Raut pipinya kurang berdaging. • Gelaran as-Siddiq lantaran sifat benarnya. Beliau mahir tentang silsilah Quraishy. • Berkulit putih dan kurus. . • Ahli perniagaan yang jujur dan berakhlak mulia. matanya cengkung ke dalam.KEPERIBADIAN DAN AKHLAK • Seorang yang berketurunan Quraisyh paling baik. Beliau menguruskan urusan diyat dan menjadi wakil Quraisyh dalam urusan itu. Mereka berpuas hati urusan diyat yang dikendalikannya.

• Beliau terus memeluk Islam tanpa teragakagak dan berlengah. Sahabat yang pertama didakwahnya kepada Islam.KEISLAMANNYA • Abu Bakar r. • Sahabat yang paling disayangi oleh Rasulullah.a merupakan teman karib Rasulullah s.a. • Beliau sentiasa membantu Baginda dalam setiap fasa dakwah. .w sebelum Baginda dilantik menjadi rasul lagi.

ANTARA KELEBIHAN ABU BAKAR • • • • • • • • Iman dengan Allah dan RasulNya Mengorbankan diri dan harta pada jalan dakwah Berfikiran jauh dan tegas ketika waktu runcing Tawaduk dan bermaruah Zuhud Segera melakukan kebaikan Warak Berlindung hanya kepada Allah .