Abu Bakar as-siddiq r

ABU BAKAR AS-SIDDIQ R.

A
(51 S.H-13H/573M633M)

• Abu bakar menjadi khalifah selepas kewafatan Baginda S. Dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa tahun gajah. beliau turut bersama Baginda dalam semua peperangan. . • Beliau merupakan pemegang-pemegang panji dalam peperangan Tabuk. Beliau menemankan Baginda berhijrah juga bersama-sama dalam gua thur. Abu Bakar menunaikan haji bersama Nabi dan para sahabat pada tahun ke-9 hijrah. • Merupakan antara sahabat yang terawal beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi S.W.A.A.SEJARAH HIDUP ABU BAKAR R.A • Nama beliau ialah Abdullah bin Qahafah bin ‘Amir alQuraisyi at-Tamimi.W.

Talhah bin Ubaidillah. Ketika itu beliau berumur 63 tahun. • Abu Bakar r.• Masyarakat rapat dengan beliau lantaran ilmu. tingkah laku dan kemesraannya. . • Antara para sahabat yang memeluk islam atas usahanya ialah Uthman bin Affan.a meninggal dunia pada hari Isnin. Az-Zubair bin al-Awwam dan Abdul Rahman bin Auf. Ini menyebabkan ramai mempercayainya apabila beliau berdakwah. bulan Jamadil Awwal tahun ke-13 hijrah.

Beliau mahir tentang silsilah Quraishy. Raut pipinya kurang berdaging.KEPERIBADIAN DAN AKHLAK • Seorang yang berketurunan Quraisyh paling baik. . • Berkulit putih dan kurus. dahi sedikit jendul dan apabila berjalan beliau sedikit membongkok. Mereka berpuas hati urusan diyat yang dikendalikannya. • Ahli perniagaan yang jujur dan berakhlak mulia. Beliau menguruskan urusan diyat dan menjadi wakil Quraisyh dalam urusan itu. • Gelaran as-Siddiq lantaran sifat benarnya. matanya cengkung ke dalam.

• Beliau terus memeluk Islam tanpa teragakagak dan berlengah.w sebelum Baginda dilantik menjadi rasul lagi. .a.a merupakan teman karib Rasulullah s. • Beliau sentiasa membantu Baginda dalam setiap fasa dakwah.KEISLAMANNYA • Abu Bakar r. Sahabat yang pertama didakwahnya kepada Islam. • Sahabat yang paling disayangi oleh Rasulullah.

ANTARA KELEBIHAN ABU BAKAR • • • • • • • • Iman dengan Allah dan RasulNya Mengorbankan diri dan harta pada jalan dakwah Berfikiran jauh dan tegas ketika waktu runcing Tawaduk dan bermaruah Zuhud Segera melakukan kebaikan Warak Berlindung hanya kepada Allah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful