REKOD PERKEMBANGAN MURID - PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

NAMA GURU:
STANDARD PRESTASI BAND 1
B1D10E1 B1D11E1 B1D12E1 B1D13E1 B1D14E1 B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 B2D7E1 NAMA MURID BIL

KELAS:
BAND 2
B2D10E1 B2D11E1 B2D11E2 B2D11E3 B2D12E1 B2D13E1 B2D8E1 B2D9E1

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BAND 6 5 4 3 2 1

KRITERIA Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab mithali Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab terpuji Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab Tahu,faham dan boleh buat Tahu dan faham Tahu

Tanda tangan Guru :…………………………………………… Nama Guru :……………………………………………

B2D14E1 .