KERAJAAN MATARAM KUNO

Kelompok 3: Balqis Isnaindhia Usni Kaniya Parama Artini Kidung Asmara Nadya Ayu Paramitha Raden Roro Nurul K Sintya Ayuningtyas XI.IPS.3

LETAK KERAJAAN MATARAM KUNO

dan Pegunungan Sewu. Gunung MerapiMerbabu. Daerah ini juga dialiri oleh Sungai Bogowonto.Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya sering disebut Bhumi Mataram. Sungai Progo. Daerah ini dikelilingi oleh Gunung Sindoro. dan Bengawan Solo sebabnya daerah ini sangat subur . Gunung Sumbing.

DINASTI SANJAYA .

. SUMBER SEJARAH Prasasti Canggal (732 M)  Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di desa Canggal berangka tahun 732 M dalam bentuk Candrasangkala Prasasti Canggal menggunakan huruf Pranagari dan bahasa Sansekerta isinya menceritakan tentang pendirian Lingga di desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya.A.

Prasasti Balitung (907 M) Terbuat dari tembaga. Isinya tentang pemberian tanah oleh Raja Diah Balitung kepada 5 patihnya yang telah berjasa Kitab Carita Parahyangan Isinya yaitu menceritakan tentang Raja-Raja Sanjaya . dibuat pada masa Raja Diah Balitung.

KEHIDUPAN POLITIK Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya • Pendiri kerajaan Mataram • Ia memperdalam agama Hindu Siwa • Meninggal kira-kira pada pertengahan abad ke-8 Masehi • Digantikan oleh Rakai Panangkaran kemudian Rakai Warak kemudian Rakai Garung .B.

Sri Maharaja Rakai Pikatan Balaputra Dewa Pramodha wardani Rakai Pikatan .

Sri Maharaja Rakai Kayuwangi • Rakai Kayuwangi dibantu oleh 5 orang patih dan diketuai oleh seorang patih. • Ia berusaha keras memajukan pertanian unuk menunjang aktivitas kehidupan perekonomian rakyatnya. . • Perhatiannya dalam bidang keagamaan sangat besar.

Sri Maharaja Rakai Watuhumalang Masa pemerintahan Watuhumalang tidak diketahui secara jelas. Pada masa pemerintahannya masalah keagamaan mendapat perhatian lebih khusus daripada masalah pemerintahan . karena prasasti-prasasti yang ditemukan lebih banyak membicarakan masalah – masalah keagamaan.

Sri Maharaja Watukura Diah Balitung • Ia berhasil mempersatukan kembali kerajaan – kerajaan yang hampir terpecah belah • Daerah kekuasaannya meluas hingga ke Jawa Timur • Prasasti terpenting Prasasti Mantyasih (Kedu) • Tiga jabatan terpenting: Rakryan I Hino. Rakryan I Halu. Rakryan I Sirikan .

. pembuatan Candi Prambanan dapat diselesaikan. Masa pemerintahan Raja Daksa tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Tulodhong. Mpu Daksa memerintah sekitar tahun 913-919 Masehi. Pada masa pemerintahannya. Sebelum menjadi Raja Mataram ia menjabat sebagai Rakryan I Hino.Sri Maharaja Daksa Pengganti Diah Balitung adalah Daksa.

Rakai Layang Dyah Tulodhong Dyah Tulodhong memerintah sekitar tahun 919924 Masehi. Pada masa pemerintahan Dyah Tulodhong sangat singkat dan tidak terjadi hal hal menonjol atau penting di masa pemerintahannya. . Dyah Tulodhong naik takhta menggantikan Mpu Daksa.

Masa pemerintahannya berlangsung sekitar tahun 928-929 M. Dalam menjalankan pemerintahannya ia dibantu oleh Mpu Sindok yang menjabat sebagai Rakryan I Hino. sehingga keamanan dapat dipulihkan.Sri Maharaja Rakai Wawa Pengganti Dyah Tulodhong adalah Rakai Wawa. . Dalam masa pemerintahannya terjadi kekacauan yang menjalar sampai ke ibukota kerajaan. Kekacauan itu dapat diatasi.

ia digantikan oleh mpu Sindok. . Sejak saat itu berakhirlah kekuasaan kerajaan mataram di Jawa Tengah.Mpu Sindok Setelah Rakai Wawa meninggal. Namun karena rasa khawatir terhadap serangan serangan yang dilancarkan Sriwijaya. maka mpu sindok memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.

. berkembang usaha-usaha untuk memajukan pertanian. Kejadian itu menunjukan bahwa raja Balitung sudah berusaha menjamin soal pengangkutan. Kehidupan Ekonomi Pada masa pemerintahan Kayuwangi. Raja memerintahkan pembangunan pusat pusat perdagangan.C. Sementara pada masa pemerintahan raja Balitung kehidupan perekonomian mulai berkembang.

Kehidupan Kebudayaan Keturunan raja Sanjaya tetap beragama Hindu. . dan Candi Gedong Songo. Candi Ratubaka.D. Pada zaman Rakai Pikatan dibangun candi-candi Hindu yang lebih besar. seperti Candi Prambanan. Pembangunan Candi Prambanan diteruskan para penggantinya dan selesai pada masa pemerintahan Raja Daksa sekitar tahun 915M. Candi-Candi lain diantaranya Candi Sambisari. Mereka mendirikan candi-candi Hindu di dataran tinggi Dieng dengan masa pembangunannya berkisar tahun 778-850 M.

.

DINASTI SYAILENDRA .

A. SUMBER SEJARAH Prasasti Kalasan (778 M) Prasasti Ratu Boko (856 M) Prasasti Nalanda (860 M) Prasasti Kelurak (782 M) .

B. . Akan tetapi sebenarnya yang mengawinkan putranya yang bernama Samarottungga dengan putri Raja Sriwijaya. Perluasan wilayah ini ditunjukan untuk menguasai daerah-daerah sekitar Selat kekuasaannya dibangun Candi Borobudur. Kehidupan Politik Raja Bhanu (752775 M) Raja Wisnu (775782 M) Raja Indra (782812 M) Raja Samaratungga (812-833 M) Raja Balaputra Dewa (833-856 M) Ratu Pramodhawardani (856 M) Raja Indra Dinasti Syailendra menjalankan politik ekspansi pada masa pemerintahan Raja Raja Samarottungga Pengganti Raja Indra bernama Samarottungga. Pada zaman Indra. Akhirnya tahta kerajaan diserahkan kepada Balaputra Dewa (adik tirinya). Dia menolak. Selanjutnya. karena tidak mungkin sanggup untuk memerintah. Namun sebelum pembangunan Candi Malaka. yang memperkokoh pengaruh kekuasaan Syailendra terhadap Borobudur selesai. Raja Samarottungga meninggal dan digantikan oleh putranya yang Sriwijaya adalah karena Raja Indra menjalankan perkawinan politik. berhak menggantikan adalah putrinya yang lahir dari permaisuri yang bernama Pramodhawardani. Raja Indra bernama Balaputra Dewa yang merupakan anak dari selir.

Kehidupan Sosial Kehidupan sosial masyarakat Syailendra sudah teratur. ditandai dengan pembuatan candi dengan sikap kegotong-royongan masyarakat serta ketaatan rakyat kepada rajanya .C.

Kalasan. Mendut. Pawon.D. . dan Sari. Sewu. Kehidupan Budaya Kekuasaan Syailendra meninggalkan banyak warisan budaya khususnya candi yang megah seperti Borobudur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful