Laporan LS

Laporan Lesson Study (LS)
(Untuk diisi Ketua Pasukan LS selepas tamat satu kitaran LS)

Sekolah:

Tarikh:

Kitaran ke-(

Subjek LS:

)

Tahun / Tingkatan:

Ahli Pasukan LS:
1) ……………………………………

(Ketua Pasukan)

2) ……………………………………
3) ……………………………………
4) ……………………………………
5) ……………………………………
6) ……………………………………
7) ……………………………………

Maklumat Perjumpaan ( Lesson Planning )
Tarikh

Masa

Tempat

1) ………………………

…………………….

…………………….

2) ………………………

…………………….

…………………….

3) ………………………

…………………….

…………………….

4) ………………………

…………………….

…………………….

Maklumat Pencerapan kitaran 1 / 2/ 3 (bulatkan)
Tarikh:……………………
Topik:……………………………………………………………
1

…………………………………………………………………………………… Nama Pengajar:…………………………………………… Nama Pencerap: 1) ……………………………………………… 2) ……………………………………………… 3) ……………………………………………… 4) ……………………………………………… 5) ……………………………………………… 6) ……………………………………………… Refleksi berkaitan dengan 1) Isi kandungan …………………………………………………………………………… 2) Strategi P & P …………………………………………………………………………… 3) Teknik mengajar …………………………………………………………………………… 4) Pengurusan Kelas …………………………………………………………………………… Kekuatan LS:…………………………………………………………………… Kekangan LS:………………………………………………………………….. 2 .Laporan LS Objektif:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………...

Laporan disediakan oleh ………………………… ( ) Lampirkan rancangan mengajar (lesson plan).Laporan LS Cadangan untuk mempertingkatkan pelaksanaan LS:………………………….my 3 .. Laporan ini boleh di emel kepada norhaini63@yahoo. gambar dalam bentuk soft copy..com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.