Laporan LS

Laporan Lesson Study (LS)
(Untuk diisi Ketua Pasukan LS selepas tamat satu kitaran LS)

Sekolah:

Tarikh:

Kitaran ke-(

Subjek LS:

)

Tahun / Tingkatan:

Ahli Pasukan LS:
1) ……………………………………

(Ketua Pasukan)

2) ……………………………………
3) ……………………………………
4) ……………………………………
5) ……………………………………
6) ……………………………………
7) ……………………………………

Maklumat Perjumpaan ( Lesson Planning )
Tarikh

Masa

Tempat

1) ………………………

…………………….

…………………….

2) ………………………

…………………….

…………………….

3) ………………………

…………………….

…………………….

4) ………………………

…………………….

…………………….

Maklumat Pencerapan kitaran 1 / 2/ 3 (bulatkan)
Tarikh:……………………
Topik:……………………………………………………………
1

.Laporan LS Objektif:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. 2 . …………………………………………………………………………………… Nama Pengajar:…………………………………………… Nama Pencerap: 1) ……………………………………………… 2) ……………………………………………… 3) ……………………………………………… 4) ……………………………………………… 5) ……………………………………………… 6) ……………………………………………… Refleksi berkaitan dengan 1) Isi kandungan …………………………………………………………………………… 2) Strategi P & P …………………………………………………………………………… 3) Teknik mengajar …………………………………………………………………………… 4) Pengurusan Kelas …………………………………………………………………………… Kekuatan LS:…………………………………………………………………… Kekangan LS:…………………………………………………………………...

Laporan disediakan oleh ………………………… ( ) Lampirkan rancangan mengajar (lesson plan).. Laporan ini boleh di emel kepada norhaini63@yahoo..my 3 .com.Laporan LS Cadangan untuk mempertingkatkan pelaksanaan LS:…………………………. gambar dalam bentuk soft copy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful