SULIT P.

ISLAM MAC 2009 1 Jam

Nama Kelas JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan:
1. Jawab semua soalan.

________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak. [ Lihat sebelah ] SULIT

Bidang: Al-Quran –
1

Surah Al-Fajr Ayat 1-16

6

2

Tuliskan contoh dari ayat yang diberikan bagi setiap hukum yang dinyatakan dibawah ini:

9

Tuliskan hukum tajwid bagi perkataan bergaris di bawah:

3

8 Bidang: ULUM SYARI’YYAH

4

5

5

5

5

8

6

5

6

7

8

5

Markah ________ / 70 x 100 : ________ SOALAN TAMAT

Disediakan oleh :

Disemak oleh:

8

…………………………………………………….. (EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD)

…………………………………………………….. (PN. ROSMAWATI CHE DAROF)

Disahkan oleh: ……..………………………………………………… (EN. MOHD. NORANI B. KHALID)

9