P. 1
Tugasan Pembentangan Kumpulan Psv - Pendekatan

Tugasan Pembentangan Kumpulan Psv - Pendekatan

|Views: 246|Likes:
Published by UmmuIman2013
PSV
PSV

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: UmmuIman2013 on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

DISEDIAKAN OLEH

:
MAZNAH BT. ABDULLAH KAMAR NOORHAMIMAH BT. JULI NOR SHAKIAH BT. HUSSAIN ZUBAIDAH BT. ZUBIR PPG PJJ Ambilan Jun 2013 – Kohort 1 Pendidikan Khas

1. PENDEKATAN PROSES & PRODUK 2. PENDEKATAN DBAE 3. PENDEKATAN CHAPMAN 4. PENDEKATAN PSV KBSR

5. PENDEKATAN PENDIDIKAN SENI JOHN A. MICHAEL

PENDEKATAN PROSES & PRODUK

• Dibentuk pada lewat 60-an untuk memenuhi kehendak penilaian yang berorientasikan objektif.
• Dikemukakan oleh Stufflebeam(1971) • Juga dikenali sebagai model Konteks-Input-Proses-Produk (KIPP).

• Tugas para penilai ialah mengumpul data, merancang, menganalisis menyediakan maklumat untuk memilih tindakan alternatif dan melaporkan.

• Menurut Stufflebeam, tindakan boleh dibuat dalam empat bahagian iaitu -keputusan mengenai persekitaran (konteks) -keputusan mengenai sumber (input), -keputusan mengenai pelaksanaan (proses) -keputusan mengenai hasil (produk).
• Tujuan utama penilaian ini ialah untuk mengaitkan matlamat, konteks,input dan proses dengan hasil program

. di mana perubahan akan berlaku dan masalah persekitaran yang dihadapi. penilaian “konteks” ialah kerelaan objektif PSV dengan Falsafah KBSR/KBSM. • Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan kesesuaian persekitaran dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program.Bagaimana Pendekatan Ini Boleh Digunakan Dalam Penilaian Keberkesanan PSV? • Penilaian Konteks • Penilaian “konteks” tertumpu kepada persekitaran. • Untuk menguji keberkesanan program PSV sebagai contoh.

keyakinan guru mengajar dan sikap guru dalam penerimaan perubahan. . masalah-masalah yang dihadapi oleh guruguru dalam PSV.• Objektif-objektif PSV dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi negara. masalah guru dan keyakinan guru untuk mengajar dan sikap guru terhadap perubahan perlu juga diambil kira kerana guru merupakan sumber yang penting untuk menentukan kejayaan program tersebut. • Oleh itu. • Dalam perancangan sesuatu program. guru sepatutnya memahami terlebih dahulu tentang sesuatu kurikulum dari segi matlamatnya. • Mengikut Abdul Raof Dalip (1989) sesungguhnya kejayaan sukatan pelajaran baru bergantung besar kepada keupayaan guru untuk melaksanakannya dengan penuh semangat dan dedikasi.

. bengkel. kemudahan. • Jadual waktu yang sistematik kurang menimbulkan masalah kepada guru-guru terutamanya dari segi kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. penolong-penolong kanan dan penyelia petang dalam menyusun jadual waktu agar ia sesuai dengan kehendak guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. • Di sinilah terletaknya kemahiran dan pengetahuan seseorang pengetua. peralatan. jadual dan peruntukan waktu mengajar. peruntukan kewangan dan peranan pengetua.Penilaian Input • Penilaian “input” pula tertumpu kepada sumber yang terlibat dalam membantu pencapaian matlamat dan objektif program. • Penilaian “input” dalam kajian ini ialah kemahiran dan pengetahuan guru.

kerja luar. cara guru menilai kerja-kerja projek dan kursus PSV yang diikuti oleh guru. • Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian disarankan. • Untuk kajian ini penilaian “proses” ialah cara pengajaran dan pembelajaran guru-guru PSV.Penilaian Proses • Penilaian “proses” tertumpu kepada proses yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat program. . Ini termasuklah kerja amali. sumbang saran. tunjuk cara. dan kaji siasat. main peranan. • Maklumat ini perlu diketahui dari masa ke masa untuk mengawal pelaksanaan program. • Strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan bagi mata pelajaran PSV berdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman. projek.

menyatakan bahawa sikap mempunyai pengaruh yang dapat mencorakkan pengajaran di dalam bilik darjah. • Keempat-empat proses ini dapat menentukan sama ada pelajar dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran. kejutan. perbezaan. • Ramlah (1993) menegaskan bahawa ada empat proses sikap yang pengaruhi pembelajaran iaitu integrasi. dan penerimaan. • Rummers dan Gage (1987) dipetik dari Rohaty (1990). pencapaian objektif PSV • Sikap pelajar juga merupakan faktor yang dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran. Penilaian “produk” dalam kajian ini ialah hasil perubahan sikap pelajar. .Penilaian Produk • Penilaian “produk’ tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan.

PENDEKATAN Dbae Discipline Base of Art Education .

di bawah sponsor dari Yayasan Kettering. Beliau adalah pendahulu konsep disiplin dalam DBAE.pengenalan Discipline Base of Art Education ( DBAE ) terbentuk melalui gerakan reformasi kurikulum pada tahun 1950-an dan 1960-an : Pada tahun 1967 Elliot Eisner bekerja di Stanford University. .

dan seni adalah tetingkap yang melaluinya kita boleh melihatnya" . Paul Getty Trust. DBAE disokong melalui inisiatif dan program yang dibiayai oleh J. terdapat banyak cara untuk melihat dan mentafsirkan dunia.Sekitar 1980-an. Pada tahun 1983. Trust membentuk pusat pendidikan dalam seni dan LeiLani Lattin-Duke berkhidmat sebagai Pengarah Program. Menurut Eliot Siener.

Kritikan Seni iv. Produk Seni ii. Sejarah Seni iii. Estetika .4 asas disiplin seni DBAE meliputi 4 asas disiplin seni iaitu : i.

. Disiplin ini memerlukan pendidik menegaskan tentang penggunaan langkah-langkah artistik dan proses kreativiti sebagai langkah penghasilan karya. kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni.Disiplin Produk Seni Dalam disiplin penghasilan produk seni ianya lebih menegaskan kepada tatacara.

bahan dan teknik pembuatan serta sikap dan nilai budaya kerja mereka.  Mempelajari dari pengalaman sejarah dan warisan iaitu cara artis atau pandai tukang menggunakan alatan. proses dan teknik. .Seni untuk pernyataan diri (ekspresif) memerlukan pelajar melalui beberapa peringkat pembelajaran kajian dan penerokaan untuk mewujudkan pengalaman iaitu:  Pengalaman dan penyesuaian dengan menggunakan pelbagai alatan. bahan.

dedikasi. Membina dan memperkembangkan kualiti sahsiah yang diperlukan untuk mencapai kejayaan seperti tekun. sabar. perasaan dan pemikiran melalui bentuk-bentuk tampak.  Memahami faktor-faktor motivasi melalui peranan artis atau pandai tukang mengenai kehidupan serta sumbangannya kepada masyarakat dan budaya. teratur serta berkeupayaan menilai diri dari segi artis atau budaya. cermat.  Belajar melahirkan pernyataan diri akibat dorongan emosi. .

interprestasi dan penilaian terhadap sesebuah karya atau produk seni.Disiplin Sejarah Seni Disiplin ini memusatkan pembelajaran mengenai artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni serta pengaruhnya terhadap tamadun dan budaya bangsa. . analisa.diskripsi. Disiplin kritikan seni menumpukan perhatian kepada penekanan kandungan mengenai persepsi.

Terdapat beberapa aspek dan peringkat pembelajaran sejarah seni iaitu: a) Belajar tentang sejarah perkembangan penghasilan seni dan peningkatan pencapaian nilai artistik melalui sejarah pergerakan aliran gaya seni. b) Menganalisa karya-karya seni masa lampau yang mendapat pengiktirafan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber pengetahuan dan pengalaman bagi generasi masa kini dan akan datang. .

GHAZALI-UPSI .c) Menyelidik dan mengkaji karya untuk mengesan asal-usul. e) Seni terbentuk dari unsur-unsur yang saling melengkapi dan digubah berlandaskan prinsip sehingga dapat diiktiraf sebagai suatu hasil seni. d) Mengukur dan menilai serta memahami karya seni dalam konteks yang luas. kesan terhadap aliran seni dan artis serta mencari makna serta pengertian. HASSAN M.

makna (analisis atau interprestasi) dan penilaian (pertimbangan dan penilaian). budayawan dan sejarawan. Terdapat 3 komponen asas dalam membuat kritikan iaitu apa (memerlukan persepsi dan diskripsi). . komentar yang sering diperbincangkan atau diulas oleh pengkritik seni. artis. pemerhati seni. penulisan.Disiplin Kritikan Seni Pengetahuan mengenai disiplin ini juga boleh dihasilkan melalui peningkatan kefahaman melalui pembacaan.

Ia merupakan keupayaan pemerhati untuk menilai. . Ia juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi orang lain atau audien juga masyarakat terhadap seni. membanding dan membeza antara karya dengan mengambil kira pertimbangan terhadap semua aspek.Kritikan seni juga melibatkan aktiviti pengamatan dan pemerhatian yang teliti tentang sesuatu karya seni.

falsafah. sosiologi. Pelajar diminta membicarakan definisi dan ciri-ciri signifikan mengenai seni melalui disiplin ini. Disiplin ini membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni. psikologi dan sifat semulajadi seni. .Disiplin Estetika Perbincangan mengenai estetik memerlukan kefahaman dan penguasaan laras bahasa tampak. keunikan atau kesalahan yang wujud pada hasil seni melalui pelbagai pengalaman estetik. Pengetahuan estetik membantu pelajar membuat apresiasi tentang keindahan. Perbincangan boleh melibatkan pelbagai faktor dalam aspek antropologi.

PENDEKATAN Chapman .

pengajaran metadologi dan penilaian. kajian dan ucapan beliau membincangkan tentang isu polisi. rencana.pengenalan • Laura H. reka bentuk kurikulum. Chapman berperanan sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan seni sudah melebihi 40 tahun. . • Buku.

. (b) bersifat boleh ubah dan (c) berulang-ulang. • Proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya. iaitu: (a) tidak bersifat statik. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik. • Menurut Chapman lagi. • Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman melibatkan 3 disiplin. 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai.• Laura H.

. • Pemahaman ini(proses artistik) perlu diaplikasikan ke atas murid di dalam kelas. • Bagi menggalakkan pelajar menghasilkan karya seni. • Pelbagai cara dan kaedah boleh diketengahkan selagi proses penghasilan karya tersebut dijelaskan dengan baik kepada murid. guru-guru pendidikan seni visual perlu memahami bahawa proses penghasilan karya tidak hanya tertumpu kepada satu cara sahaja.• Maka. seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni.

• Menurut Chapman. proses kreativiti = proses penghasilan / artistik.• Ini kerana. Untuk mengembangkan kreativiti murid. seorang guru PSV perlu menggunkan berbagai cara dalam menghasilkan karya. guru PSV perlu menguasai bidang seni supaya mempunyai pengalaman yang lebih luas untuk mengajar murid . • Paling penting. bimbingan dan panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri.

Apresiasi dan pelanjutan .Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama dalam pelajaran seni iaitu: i. Penghasilan (pembuatan) iv. Penerokaan iii. Pemerhatian ii.

buni. pergerakan dan aksi mencetus idea dan imaginasi . guru perlu member perhatian kepada perkara berikut: pengetahuan sedia ada murid benda yang konkrit minat. Semasa guru menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaan.PEMERHATIAN Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. kecenderungan dan latar belakang murid bahan.

suaikenal dengan bahan penemuan oleh murid mencari altenatif. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Semasa menyediakan aktiviti.penerokaan Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. variasi dan kemungkinan lain bebas daripada jawapan tepat. guru perlu member perhatian kepada perkara-perkara berikut: aktiviti kecil yang mudah dan ringkas cuba mencuba. murid senang dan ingin mencuba aktif melibatkan pelbagai kecerdasan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik .

halbenda dengan bentuk hasil . idea. langkah dan proses membuat keselamatan semasa menjalankan aktiviti penyampaian kandungan subjek. alaat dan teknik tatacara.PENGHASILAN Aspek ini adalah melibatkan penghasilan atau hasil kerja murid. Guru boleh melihat penghasilan hasil kerja murid kepada perkaraperkara berikut: penggunaan bahan .

APRESIASI Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. . Terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran.

dan penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan. aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda. . warna. penghargaan dan refleksi diri. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan.Semasa menyediakan aktiviti mudah. rupabentuk dan bentuk. aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. ton. perasaan. alat bahan dan teknik. penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. jalinan.

michael .PENDEKATAN Pendidikan seni John a.

Michael merupakan individu/tokoh yang mengutarakan pendekatan Apresiasi dan Kritikan Seni . John A.pengenalan Dalam Pendidikan Seni.

.  Melihat perhubungan antara kerja sendiri dengan kerja-kerja orang lain dimana kita dapat membentuk keyakinan dan kefahaman penghargaan terhadap bidang seni.  Dapat menghubungkaitkan diri dan hasil sendiri dengan hasil-hasil lain mengikut persepsi visual.Tujuan apresiasi seni  Membolehkan murid-murid memahami aspek-aspek nilai estetika. unsur-unsur seni dan nilai-nilai sosiobudaya yang terkandung dalam hasil seni dan kraf. pengertian.

terdapat 2 pendekatan dalam Apresiasi Seni.2 pendekatan dalam apresiasi seni Dalam buku beliau “Art & Adolescence”. iaitu: a) b) Pendekatan secara logik Pendekatan secara psikologi .

pendekatan secara logik  Berbentuk tradisional  Memerlukan pemahaman intelek  Berfaktakan aspek andaian dan munasabah dalam melihat sesuatu karya seni .

penilaian. menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang gaya konsep dan zaman. pameran. tujuan/teknik pelukis. mengkaji. mengumpul dan menyusun gambargambar. proses. bila dihasilkan. Analisa. kepuasan. perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan kesedaran. Membuat mengikut gaya artis/stail. menimbulkan kefahaman masalah nilainilai khas. Secara pemerhatian Secara perbandingan Secara penghasilan . filem. media. slaid.Cadangan Aktiviti Pendekatan Secara Logik: AKTIVITI Secara penerangan Membaca. nilainilai estetika serta pengaruh. Balai seni.

.pendekatan secara psikologi  Lebih menjurus kepada perasaan peribadi individu.  lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman terhadap penghasilan dan penghayatan sesuatu karya seni.  Lebih realistik dan menerima maklum balas dan pendapat orang lain.  Meninggalkan pengalaman yang amat berkesan dan mendalam.

Cadangan Aktiviti Pendekatan Secara Psikologi: AKTIVITI Secara perbincangan dan perbandingan Secara proses inkuiri penemuan (discovery) Secara kritikan mengenai lukisan/hasil kerja seni Secara menyediakansetting/set induksi Secara membesarkan gambar Secara mengolah bahan-bahan sebenar Secara mengolah bahan-bahan sebenar Secara lawatan/pameran Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran .

‡ • Karya ciptaan beliau menjelang akhir hayatnya. .‡ Abdullah Ariff. Bumi Bahagia-Lombong Bijih Malaya Cat air 36.4 x 54.Contoh apresiasi • Padat dipenuhi dengan unsurunsur jalinan.‡ • Penggunaan cat air yang bersahaja dan penggunaan berus secara sepontan.1 cm. • Sifat-sifat identiti.‡ • Kesan warna yang lutsinar dan begitu harmoni. 1960.

PENDEKATAN PSV KBSR .

Pendekatan PSV sekolah rendah merangkumi empat aspek utama iaitu: •Pemerhatian secara aktif •Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan •Apresiasi seni visual secara mudah •Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. .

imaginasi dan alam fantasi murid ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak .Pemerhatian secara aktif: •Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. berfokus dan terperinci •Memperkembangkan pemahaman terhadap asas seni visual •Murid dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia •Membantu murid terus menyelaras idea.

Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan: •Menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan •Proses ini membantu perkembangan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik. .teknik mudah.

tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka.Apresiasi seni visual secara mudah: •Memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi •Murid diperkenalkan tokoh. .

Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan: •Murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka •Ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar. . nilai kebersihan dan kepekaan. nilai patriotisme.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->