BAHASA DAN PEMIKIRAN MELAYU

APA ITU BAHASA? • Satu sistem untuk mewakili benda. • Satu kod yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan maksud. idea dan keadaan.org/wiki/Bahasa . Sumber : ms. • Satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep realiti mereka kepada fikiran orang lain. • Satu sistem maksud yang dikongsikan antara mereka.wikipedia.

Sumber : ms.APA ITU BAHASA? • Satu ucapan yang menepati tatabahasa yang telah ditetapkan.org/wiki/Bahasa . • Satu penuturan yang dapat difahami oleh masyarakat linguistik.wikipedia.

Sumber : Hashim Haji Musa (2006). agama dan adat resam. . plato dan Aristotle menyatakan bahawa bahasa berkait dengan semua aspek kehidupan manusia.APA ITU BAHASA? • Heraclitus iaitu seorang ahli falsafah sebelum Socratus. • Bahasa : berkait dengan kejadian diri mereka. ilmu pengetahuan. dengan alam sekitar mereka sama ada yang nyata mahupun yang ghaib. juga berkait dengan akal.

saranan atau konsep yang boleh sahaja dilakukan atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sehingga bangsa itu memiliki dan mewarisi hasil pemikiran tadi. .KONSEP PEMIKIRAN • Pemikiran dirujuk kepada sesuatu yang difikirkan dan dicernakan dalam bentuk sesuatu idea. Sumber : Irwandy (2007).

. . .BAHASA + PEMIKIRAN • Perhitungan • Konsep ruang dan waktu • Cara mengeluarkan arahan tulisan. .

perhatian diberikan kepada . KLIK UNTUK CONTOH .Bahasa dan Penghitungan • Apabila orang Melayu membilang. b) Mengira bentuk dan saiz benda-benda yang dihitung. a) Urutan bilangan. percampuran dan pendaraban jumlah yang dibilang itu.

Contoh Bahasa dan Perhitungan PENJODOH BILANGAN ORANG EKOR BILAH Manusia Binatang Benda panjang yang fungsinya memotong Kecil dan bulat BUTIR .

namun perkaitan antara peristiwa itu dengan detik waktu proposisi diucapkan atau dilahirkan tidak penting. . yang dipentingkan oleh alam fikiran Melayu adalah keadaan peristiwa inti dalam proposisi berkenaan.Konsep Waktu • Dalam menyatakan sesuatu proposisi itu.

• Bahasa Melayu mempunyai kata kerja aspek seperti belum .sedang. masih. dan pernah. . telah.Konsep Waktu • Bahasa Melayu mementingkan setiap aspek yang memberi tumpuan kepada kemajuan berlangsungnya sesuatu peristiwa itu. sudah.

dan sebagainya. mukim. ceruk. jajahan.Konsep Ruang • Bahasa Malaysia ada pemerincian bagi membezakan negeri. wilayah. kawasan. • *dialek • Cth : lawa dan sombong . rantau.

Jelaskan Huraikan .Cara mengeluarkan Arahan dalam Bahasa Tulisan.

Huraikan dan Jelaskan • Semua kompenan makna pada huraikan terdapat pada jelaskan. . tetapi tidak berlaku sebaliknya. • Jelaskan mempunyai hubungan makna yang melebihi huraikan kerana dalam jelaskan itu dikehendaki butir-butir penunjang bagi sesuatu yang dihuraikan.

y x x y = huraikan. describe = jelaskan. explain .

In Irwandy (Eds). Dato’ Haji A.BIBLIOGRAFI Asmah Haji Omar (1988). Aziz Deraman (2007). Kuala Lumpur. Bahasa dan Pemikiran Melayu/ Indonesia Menyongsong 2025. Kuala Lumpur. Ilmu Pengetahuan dalam Bahasa dan Pemikiran Melayu (Pengukuhan Bahasa dan Pemikiran). Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. (ms 1). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. .

BIBLIOGRAFI Hashim Haji Musa (2006).org/wiki/Bahasa . Pengantar Falsafah Bahasa Edisi Kedua. ms. Kuala Lumpur.wikipedia. Dewan Bahasa dan Pustaka.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful