BAHASA DAN PEMIKIRAN MELAYU

wikipedia. • Satu kod yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan maksud. Sumber : ms.APA ITU BAHASA? • Satu sistem untuk mewakili benda. • Satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep realiti mereka kepada fikiran orang lain.org/wiki/Bahasa . idea dan keadaan. • Satu sistem maksud yang dikongsikan antara mereka.

org/wiki/Bahasa . Sumber : ms. • Satu penuturan yang dapat difahami oleh masyarakat linguistik.wikipedia.APA ITU BAHASA? • Satu ucapan yang menepati tatabahasa yang telah ditetapkan.

dengan alam sekitar mereka sama ada yang nyata mahupun yang ghaib.APA ITU BAHASA? • Heraclitus iaitu seorang ahli falsafah sebelum Socratus. agama dan adat resam. Sumber : Hashim Haji Musa (2006). plato dan Aristotle menyatakan bahawa bahasa berkait dengan semua aspek kehidupan manusia. • Bahasa : berkait dengan kejadian diri mereka. juga berkait dengan akal. . ilmu pengetahuan.

Sumber : Irwandy (2007). .KONSEP PEMIKIRAN • Pemikiran dirujuk kepada sesuatu yang difikirkan dan dicernakan dalam bentuk sesuatu idea. saranan atau konsep yang boleh sahaja dilakukan atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sehingga bangsa itu memiliki dan mewarisi hasil pemikiran tadi.

. . .BAHASA + PEMIKIRAN • Perhitungan • Konsep ruang dan waktu • Cara mengeluarkan arahan tulisan. .

KLIK UNTUK CONTOH . percampuran dan pendaraban jumlah yang dibilang itu. b) Mengira bentuk dan saiz benda-benda yang dihitung. a) Urutan bilangan. perhatian diberikan kepada .Bahasa dan Penghitungan • Apabila orang Melayu membilang.

Contoh Bahasa dan Perhitungan PENJODOH BILANGAN ORANG EKOR BILAH Manusia Binatang Benda panjang yang fungsinya memotong Kecil dan bulat BUTIR .

yang dipentingkan oleh alam fikiran Melayu adalah keadaan peristiwa inti dalam proposisi berkenaan. . namun perkaitan antara peristiwa itu dengan detik waktu proposisi diucapkan atau dilahirkan tidak penting.Konsep Waktu • Dalam menyatakan sesuatu proposisi itu.

Konsep Waktu • Bahasa Melayu mementingkan setiap aspek yang memberi tumpuan kepada kemajuan berlangsungnya sesuatu peristiwa itu.sedang. sudah. masih. • Bahasa Melayu mempunyai kata kerja aspek seperti belum . . dan pernah. telah.

wilayah. rantau. jajahan.Konsep Ruang • Bahasa Malaysia ada pemerincian bagi membezakan negeri. kawasan. dan sebagainya. • *dialek • Cth : lawa dan sombong . mukim. ceruk.

Cara mengeluarkan Arahan dalam Bahasa Tulisan. Jelaskan Huraikan .

. • Jelaskan mempunyai hubungan makna yang melebihi huraikan kerana dalam jelaskan itu dikehendaki butir-butir penunjang bagi sesuatu yang dihuraikan.Huraikan dan Jelaskan • Semua kompenan makna pada huraikan terdapat pada jelaskan. tetapi tidak berlaku sebaliknya.

y x x y = huraikan. describe = jelaskan. explain .

Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Aziz Deraman (2007). (ms 1). Dato’ Haji A. Ilmu Pengetahuan dalam Bahasa dan Pemikiran Melayu (Pengukuhan Bahasa dan Pemikiran).BIBLIOGRAFI Asmah Haji Omar (1988). In Irwandy (Eds). Bahasa dan Pemikiran Melayu/ Indonesia Menyongsong 2025. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur. .

Pengantar Falsafah Bahasa Edisi Kedua.BIBLIOGRAFI Hashim Haji Musa (2006). Dewan Bahasa dan Pustaka. ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa . Kuala Lumpur.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful