BAHASA DAN PEMIKIRAN MELAYU

org/wiki/Bahasa . idea dan keadaan.wikipedia. • Satu kod yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan maksud. • Satu sistem maksud yang dikongsikan antara mereka.APA ITU BAHASA? • Satu sistem untuk mewakili benda. • Satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep realiti mereka kepada fikiran orang lain. Sumber : ms.

• Satu penuturan yang dapat difahami oleh masyarakat linguistik. Sumber : ms.wikipedia.APA ITU BAHASA? • Satu ucapan yang menepati tatabahasa yang telah ditetapkan.org/wiki/Bahasa .

juga berkait dengan akal. dengan alam sekitar mereka sama ada yang nyata mahupun yang ghaib. plato dan Aristotle menyatakan bahawa bahasa berkait dengan semua aspek kehidupan manusia. ilmu pengetahuan.APA ITU BAHASA? • Heraclitus iaitu seorang ahli falsafah sebelum Socratus. agama dan adat resam. • Bahasa : berkait dengan kejadian diri mereka. Sumber : Hashim Haji Musa (2006). .

KONSEP PEMIKIRAN • Pemikiran dirujuk kepada sesuatu yang difikirkan dan dicernakan dalam bentuk sesuatu idea. Sumber : Irwandy (2007). . saranan atau konsep yang boleh sahaja dilakukan atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sehingga bangsa itu memiliki dan mewarisi hasil pemikiran tadi.

BAHASA + PEMIKIRAN • Perhitungan • Konsep ruang dan waktu • Cara mengeluarkan arahan tulisan. . . . .

percampuran dan pendaraban jumlah yang dibilang itu. b) Mengira bentuk dan saiz benda-benda yang dihitung. a) Urutan bilangan.Bahasa dan Penghitungan • Apabila orang Melayu membilang. KLIK UNTUK CONTOH . perhatian diberikan kepada .

Contoh Bahasa dan Perhitungan PENJODOH BILANGAN ORANG EKOR BILAH Manusia Binatang Benda panjang yang fungsinya memotong Kecil dan bulat BUTIR .

yang dipentingkan oleh alam fikiran Melayu adalah keadaan peristiwa inti dalam proposisi berkenaan.Konsep Waktu • Dalam menyatakan sesuatu proposisi itu. namun perkaitan antara peristiwa itu dengan detik waktu proposisi diucapkan atau dilahirkan tidak penting. .

Konsep Waktu • Bahasa Melayu mementingkan setiap aspek yang memberi tumpuan kepada kemajuan berlangsungnya sesuatu peristiwa itu. . sudah.sedang. masih. dan pernah. • Bahasa Melayu mempunyai kata kerja aspek seperti belum . telah.

wilayah. jajahan. • *dialek • Cth : lawa dan sombong . dan sebagainya. kawasan. ceruk. rantau. mukim.Konsep Ruang • Bahasa Malaysia ada pemerincian bagi membezakan negeri.

Jelaskan Huraikan .Cara mengeluarkan Arahan dalam Bahasa Tulisan.

.Huraikan dan Jelaskan • Semua kompenan makna pada huraikan terdapat pada jelaskan. tetapi tidak berlaku sebaliknya. • Jelaskan mempunyai hubungan makna yang melebihi huraikan kerana dalam jelaskan itu dikehendaki butir-butir penunjang bagi sesuatu yang dihuraikan.

explain . describe = jelaskan.y x x y = huraikan.

Dewan Bahasa dan Pustaka. In Irwandy (Eds). Dato’ Haji A. . Aziz Deraman (2007). (ms 1). Dewan Bahasa dan Pustaka.BIBLIOGRAFI Asmah Haji Omar (1988). Ilmu Pengetahuan dalam Bahasa dan Pemikiran Melayu (Pengukuhan Bahasa dan Pemikiran). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bahasa dan Pemikiran Melayu/ Indonesia Menyongsong 2025. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu.

Pengantar Falsafah Bahasa Edisi Kedua.wikipedia. ms.org/wiki/Bahasa . Dewan Bahasa dan Pustaka.BIBLIOGRAFI Hashim Haji Musa (2006). Kuala Lumpur.

TERIMA KASIH .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.