BAHASA DAN PEMIKIRAN MELAYU

Sumber : ms. • Satu sistem maksud yang dikongsikan antara mereka. • Satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep realiti mereka kepada fikiran orang lain. • Satu kod yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan maksud. idea dan keadaan.wikipedia.org/wiki/Bahasa .APA ITU BAHASA? • Satu sistem untuk mewakili benda.

APA ITU BAHASA? • Satu ucapan yang menepati tatabahasa yang telah ditetapkan. • Satu penuturan yang dapat difahami oleh masyarakat linguistik. Sumber : ms.org/wiki/Bahasa .wikipedia.

juga berkait dengan akal. dengan alam sekitar mereka sama ada yang nyata mahupun yang ghaib. plato dan Aristotle menyatakan bahawa bahasa berkait dengan semua aspek kehidupan manusia.APA ITU BAHASA? • Heraclitus iaitu seorang ahli falsafah sebelum Socratus. Sumber : Hashim Haji Musa (2006). . agama dan adat resam. • Bahasa : berkait dengan kejadian diri mereka. ilmu pengetahuan.

. Sumber : Irwandy (2007).KONSEP PEMIKIRAN • Pemikiran dirujuk kepada sesuatu yang difikirkan dan dicernakan dalam bentuk sesuatu idea. saranan atau konsep yang boleh sahaja dilakukan atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sehingga bangsa itu memiliki dan mewarisi hasil pemikiran tadi.

. .BAHASA + PEMIKIRAN • Perhitungan • Konsep ruang dan waktu • Cara mengeluarkan arahan tulisan. . .

b) Mengira bentuk dan saiz benda-benda yang dihitung. KLIK UNTUK CONTOH . a) Urutan bilangan. percampuran dan pendaraban jumlah yang dibilang itu. perhatian diberikan kepada .Bahasa dan Penghitungan • Apabila orang Melayu membilang.

Contoh Bahasa dan Perhitungan PENJODOH BILANGAN ORANG EKOR BILAH Manusia Binatang Benda panjang yang fungsinya memotong Kecil dan bulat BUTIR .

namun perkaitan antara peristiwa itu dengan detik waktu proposisi diucapkan atau dilahirkan tidak penting. yang dipentingkan oleh alam fikiran Melayu adalah keadaan peristiwa inti dalam proposisi berkenaan. .Konsep Waktu • Dalam menyatakan sesuatu proposisi itu.

sedang. masih.Konsep Waktu • Bahasa Melayu mementingkan setiap aspek yang memberi tumpuan kepada kemajuan berlangsungnya sesuatu peristiwa itu. telah. • Bahasa Melayu mempunyai kata kerja aspek seperti belum . dan pernah. sudah. .

ceruk. • *dialek • Cth : lawa dan sombong . jajahan. kawasan.Konsep Ruang • Bahasa Malaysia ada pemerincian bagi membezakan negeri. mukim. rantau. dan sebagainya. wilayah.

Cara mengeluarkan Arahan dalam Bahasa Tulisan. Jelaskan Huraikan .

. tetapi tidak berlaku sebaliknya.Huraikan dan Jelaskan • Semua kompenan makna pada huraikan terdapat pada jelaskan. • Jelaskan mempunyai hubungan makna yang melebihi huraikan kerana dalam jelaskan itu dikehendaki butir-butir penunjang bagi sesuatu yang dihuraikan.

explain .y x x y = huraikan. describe = jelaskan.

In Irwandy (Eds). . Bahasa dan Pemikiran Melayu/ Indonesia Menyongsong 2025. (ms 1). Kuala Lumpur. Aziz Deraman (2007). Dewan Bahasa dan Pustaka.BIBLIOGRAFI Asmah Haji Omar (1988). Dewan Bahasa dan Pustaka. Dato’ Haji A. Ilmu Pengetahuan dalam Bahasa dan Pemikiran Melayu (Pengukuhan Bahasa dan Pemikiran). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur.

org/wiki/Bahasa . Dewan Bahasa dan Pustaka.BIBLIOGRAFI Hashim Haji Musa (2006).wikipedia. ms. Kuala Lumpur. Pengantar Falsafah Bahasa Edisi Kedua.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.