CABARAN-CABARAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN.

Malaysia merupakan Negara yang aman dan makmur namun begitu, Malaysia belum lagi mencapai sebuah Negara bangsa yang maju, cemerlang, gemilang dan terbilang. Ini merupakan salah satu daripada impian Negara pada wawasan 2020 kelak. Hal ini kerana Malaysia yang merupakan Negara dunia ketiga ingin bangkit untuk bersaing dengan Negaranegara berpengaruh yang lain. Hasrat Malaysia hanya satu iaitu, ibarat pepatah melayu dahulu, “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”. Oleh itu, adalah sangat penting bagi pemimpin dan masyarakat membawa Negara ke puncak dunia . Umum telah sedia maklum bahawa pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil bagi merealisasikan impian Negara. Salah satunya ialah pembangunan modal insan. Idea ini telah dicetuskan oleh mantan perdana menteri Malaysia yang kelima iaitu dato’ seri Abdullah haji ahmad badawi. Cetusan revolusi ini telah dibentangkan pada rmk ke 9 pada tahun 2006 Iaitu dibawah misi nasional. Namun begitu, setiap yang dilaksanakan pastinya terdapat cabaran dan halangan yang mengekang dasar ini berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa cabaran yang dapat dikaitkan dengan isu-isu yang berbangkit daripada pembangunan modal insane ini. “Kemajuan dan kekuatan ekonomi bukanlah segala-galanya. Ia perlu dilihat sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan hidup dan keutuhan sosial. Lantas, perseimbangan kebendaan dan kerohanian sangatlah penting supaya akan lahir tamadun yang agung. Kita perlu bersama-sama mengambil langkah memperkaya jiwa bangsa, tradisi, budaya dan agama tidak seharusnya menjadi halangan kepada kejayaan sebaliknya perlu digarap sebagai tunjang mendaki ke mercu kecemerlangan yang akan mengangkat martabat bangsa dan kewibawaan negara di mata dunia”.1

1

9 Zahir Zainudin (2005), Pengukuhan Nilai Ke Arah Masyarakat Hadhari dan Komuniti Sejahtera; http://zahirhomp.blogspot.com/2005/11/pengukuhan-nilai-kearah-masyarakat.html.

Seperti yang telah kita sedia maklum bahawa mencegaah adalah lebih baik dari merawat. Harta paling berharga bagi sebuah negara adalah warganya sendiri. Pembentukan insane itu. Terdapat juga beberapa isu social remaja yang menjadi isu utama Negara pada masa ini. Kerapuhan akhlak dan sahsiah remaja yang telah menyumbang kepada berlakunya gejala social. sememangya adalah sanagat sukar untuk disembuhakan.CABARAN SOSIAL. social membawa maksud segala hal yg berkaitan dgn masyarakat dan kemasyarakatan. CABARAN MEMBENTUK AKHLAK DAN SAHSIAH REMAJA. rempit. Namun. Kualiti rakyat sesebuah negara disifatkan modal insan yang perlu ditagih buat memacu kegemilangan. Umum telah mengetahui bahawa kadar masalah social dikalangan remaja semakin meningkat dan membimbangkan. segalanya bermula daripada akhlak dan sahsiah remaja. . seks bebas. Di dalam usaha kerajaan pada perlaksanaan pembangunan modal insan ini terdapat cabaran dan halangan bagi membentuk modal insane. Namun begitu. istilah social ini dapat dibahagikan kepada dua keadaan yang berbeza. secara umumnya. Contoh isu yang telah berbangkit dan cabaran serta halangannya kepada pembangunan modal insane ini adalah cabaran dalam pembentukan akhlak dan sahsiah remaja. usaha yang ingin kerajaan capai adalah tidak semudah yang disangkakan. iaitu social yang membawa kepada kesan positif dan kesan negative. Pada diri remaja.oleh itu. Para remaja atau tenaga muda menjadi sasaran penting pembangunan modal insan kerana para remaja mempunyai potensi yang amat bernilai untuk dibangunkan. dan kecelaruan jantina. terdapat dinamika diri untuk maju ke hadapan dan sebagai sumber penting bagi membentuk zaman dan kemajuan. di dalam konteks ini. Menurut kamus dewan pelajar edisi kedua. social yang menjadi penghalang dan cabaran kepada perlaksanaan modal insan ini ialah social yang membawa individu kearah negative. Jika ianya tidak dirawat dan dicegah pada peringkat awal ianya bermula. Antaranya ialah isu buli. hal ini merupakan cabaran utama kepada Negara kerana ia merupakan suatu barah di dalam masyarakat.merokok.

Hal ini kerana. Umum telah mengetahui bahawa. Hal ini kerana telah sedia maklum. Oleh itu adalah sangat ditegaskan kepada para ibubapa untuk membentuk sebuah keluarga yang berada di dalam keadaan yang damai dan terkawal.jelasnya ialah tanggungjawab ibubapa. keluarga. Di dalam semua konteks agama. Umum telah mengetahui. Salah satunya adalah kerana kurangnya didikan agama atau kurangnya penghayatan agama didalam diri individu tersebut. setiap pekara yang berlaku pada persekitaran remaja ini sangat memberi kesan yang mendalam. ibubapa yang akan meencorakkan dan mewarnakannya. Tindakan melulu yang akan memberikan kepuasan dan keseronokan sementara hanya akan memberikan kesan buruk.Terdapat beberapa Factor utama yang menjadi punca dan cabaran kepada remaja pada masa ini. agama merupakan satu landasan dan garisan yang perlu di jadikan batasan seseorang terhadap segala tingkahlaku manusia dalam kehidupan seharian. Di dalam hal ini dapat di nyatakan secar . Keluarga yang bermasalah sudah tentu akan melahirkan remaja yang bermasalah. Kekurangan pengahayatan dan kesedaran seseorang terhadap agama akan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu tindakan dengan keinginan dan hawa nafsu. bangsa. mereka mempunyai perasaan inginkan kebebasan. tidak tertakluk kepada agama islam sahaja. dan memberontak. pendidikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah. pada usia remaja inilah mereka baru mula mengenali erti kehidupan.ini dapat dilihat secara jelas bahawa institusi keluarga yang bermasalah sememangnya memberikan cabaran dan halangan kepada kelancaran dalam pembentukan modal insan. Pada usia remaja ini juga. Anak diibaratkan sehelai kain putih. kasih saying yang mencukupi. Boleh dikatakan hampir keseluruhan agama mengamalkan budaya dan amalan yang baik dan positif. institusi kekeluarga adalah sangat penting dalam pembentukan remaja yang berkualiti. masyarakat. Oleh itu. Masalah institusi kekeluargaan juga merupakan salah satu daripada cabaran dalam pembentukan akhlak dan sahsiah remaja. adalah tidak di benarkan dan tidak di galakkan sama sekali untuk melakukan pekara negatif. . Permasalahan yang timbul di dalam sesebuah keluarga sememangnya memberikan kesan terhadap anak-anak terutamanya golongan remaja. Oleh itu. bahawa segala pendidikan awal individu itu bermula daripada rumah. agama dan Negara. Hal ini kerana pekara dan kelakuan negative ini hanya akan memberikan kesan yang tidak baik kepada individu.

pada usia remaja inilah mereka merasakan dirinya sudah cukup besar untuk menentukan hala tuju kehidupan mereka. berlakunya penyerapan dan penyebaran budaya kuning adalah daripada pelbagai media elektronik dan media cetak. Sokongan dan galakkan daripada suatu golongan yang mementingkan keuntungan telah memberikan kesan yang sangat mendalam.boleh menjadi penyumbang kepada cabaran pembangunan modal insane. Oleh itu. Mereka ingin menjadi seperti yang diangankan. Penerimaan budaya dan amalan dari barat telah meresap masuk kedalam adat ketimuran bangsa.Rakan sebaya merupakan individu yang terdekat dan juga paling berpengaruh kepada diri remaja. . perasaan memberontak dan pantang dicabar adalah sangat sukar untuk dikawal. Ini merupakan persekitaran yang tidak dapat dikawal oleh kebanyakkan pihak. Contohnya. Keadaan inilah yang menjadikan cabaran kepada pembentukan modal insane Negara. Ianya juga adalah sangat sukar dikawal dan di hadkan. penglibatan gejala social ini sememangya memberikan cabaran dan halangan kepada dasar pembangunan modal insane Negara. seorang remaja boleh terlibat dengan aktiviti negative seperti merokok. keadaan persekitaran juga mampu memberikan cabaran kepada pembentukan akhlak dan sahsiah remaja. Selain daripada itu. Hal ini kerana. Malaysia hari ini sudah memperlihatkan suatu keadaan yang sangat terbuka dan bebas. anak muda sedari awal lagi sudah didedah dan diresapkan dengan budaya barat. Pada ketika ini. Oeh itu. Istilah “tidak cool” dan “penakut” akan membelengu remaja terbabit sekiranya tidak turut serta melakukan aktiviti negative tersebut. Penularan budaya kuning yang dibawa melalui persekitaran sedikit demi sedikit telah menghakis identity anak timur. pengaruh rakan sebaya juga akan menjadi cabaran dan halangan kepada pembentukan modal insane sekiranya mereka memilih jalah yang tidak benar. Persekitaran atau keadaan sekeliling merupakan suatu skop yang sangat luas. Hal ini kerana. Sebagai contoh. Oleh kerana usia remaja merupakan satu peringkat usia yang sedang meningkat naik. kebanyakkan nasihat ibubapa sudah tidak berguna lagi. gangsterism dan vandalisme dengan pengaruh daripada rakan sebayanya. Keadaan persekitaran juga . Hal ini kerana persekitaran ini yang membawa pengaruh kepada remaja. segalanya dapat diibaratkan seperti mencurahkan air keatas daun keladi.

Ini merupakan cabaran terbesar kepada perlaksanaan modal insane. Sebagai contoh. Dengan menggunakan pelbagai media yang efektif dan menarik. Kehadiran guru yang tidak berkemahiran dan kurang berkeyakinan untuk mengajar bahasa inngeris menyebabkan pelajar tidak berminat untuk mempelajari bahasa inggeris dengan serius. Oleh itu adalah sangat penting bagi kerajaan untuk memupuk minat dan penguasaan bahasa inggeris pada peringkat awal lagi. Merujuk kepada isu kekurangan guru berbahasa inngeris yang mencukupi dan terlatih serta berupaya menngunakan pendekatan p&p yang mampu meningkatkan minat dan penguasaan bahasa inggeris. Kelemahan pelajar terhadap pengguaaan bahasa inggeris sememangnya memberikan kesan terhadap Negara. hal ini mampu menarik minat para pelajar untuk belajar dengan lebih mendalam. Guru perlu menggunakan pendekatan p&p secara berkesan. guru yang kurang berkemahiran ini tidak mampu untuk menarik minat para pelajar ketika proses p&P berlangsung. hal ini kerana untuk mencapai salah satu daripada cirri-ciri modal insane ialah melahirkan individu yang cemerlang di dalam bidang akademik serta mampu menguasia bahasa antarabangsa iaitu bahasa inggeris. guru menggunakan alat bantu mengajar iaitu ABM. Umum telah mengetahui bahawa generasi pada ini merupakan pemimpin di masa hadapan. Namun kekurangan minat didalam bidang ini adalah sangat penting bagi menjamin masa depan Negara kelak menjadi cabaran besar kepada Negara.CABARAN PEMUPUKAN MINAT DIDALAM PENGUASAAN BAHASA INGGERIS Hal ini merujuk kepada isu kedua yang telah dikemukakan. seterusnya dapatlah memupuk minat para pelajar terhadap bahasa inggeris. hal ini mampu menjejaskan kelancaran dan berkemungkinan perlaksanaan pembangunan modal insane tidak dapat dicapai sepenuhnya. Hal ini kerana. . Hal ini adalah kerana kekurangan minat untuk mendalami bahasa inggeris menjadikan Negara gagl melahiirkan modal insan dengan berkesan. Ini menyebabkan Negara tidak mampu untuk bersaing diperingkat dunia dalam pelbagai aspek. Di antara cabaran yang dapat diperkatakan di sini ialah pelajar tidak berminat untuk mendalami bahasa inggeris. Namun begitu kekurangan guru bahasa inggeris yang mencukupi dan terlatih serta keupayaan menggunakan pendekatan p&p merupakan satu halangan kepada pembangunan modal insane di Negara ini.

Namun. para pelajar tidak mempunyai kesedaran terhadap keadaan global kini. kerana kegagalan di dalam subjek bahasa inggeris tidak menjejaskan keputusan peperiksaan mereka sama sekali. Hal ini menyebabkan pelajar tidak begitu menitikberatkan subjek bahasa inggeris. kerajaan telah menggariskan bahawa syarat wajib bagi setiap peperiksaan adalah dengan kelulusan kredit bagi subjek bahasa melayu. . dan interaksi dengan asing. Ini akan menyebabkan Negara tidak dapat mencapai hasrat kerajaan untuk menjadi Negara maju yang lain seperti china.Selain itu. akan meletakkan Negara berada di takuk lama.contoh terdekat yang dapat diambil ialah singapura.oleh itu. pada masa ini. Ini merupakan satu cabaran kepada Negara bagi merealilasikan impian Negara untuk bersaing dengan Negara maju yang lain. Hal ini kerana masyarakat singapura mampu menguasai bahasa inggeris. pelajar hanya mempelajari bahasa inggeris sebagai subjek wajib matapelajaran. Tanpa pengguasaan bahasa inggeris yang baik akan membawa banyak permasalahan terhadap individu. kekurangan minat dan penguasaan bahasa inggeris dikalangan pelajar ini berpunca daripada tanggapan pelajar itu sendiri. hal ini akan membawa kepada kesukaran untuk berkomunikasi. Di dunia maju. Mereka telah menetapkan di dalam minda bahawa subjek yang perlu lulus ialah bahasa melayu bukanlah bahasa inggeris. Seterusnya. masyarakat dan Negara. Melalui setiap peringkat peperiksaan umum juga.hal ini kerana. apa yang berlaku di malaysia ialah tanggapan pelajar tehadap bahasa inggeris ini hanya sebagai satu subjek matapelajaran yang perlu diperlari dan bukan untuk dikuasai.ini juga merupakan cabaran yang berlaku terhadap pembangunan modal insan. penguasaan bahasa inggeris adalah sangat penting kerana ia merupakan bahasa utama dunia. Negara yang hanya mempunyai keluasan yang sangat kecil tersebut mampu meletakkan kedudukan negaranya di tangga ke-5 teratas dunia. jepun dan amerika syarikat. Ibarat melepaskan batuk ditangga. tanggapan pelajar bahawa bahasa inggeris merupakan subjek di sekolah merupakan cabaran yang menjadi penghalang kepada perlaksanaan pembangunan modal insane di Negara ini. Iaitu suatu keadaan yang tiada kemajuan.

di dalam bidang teknikal. selain itu Kekurangan tenaga pelajar juga merupakan salah satu cabaran yang menghalang kelicinan perlaksanaan pembangunan modal insan. Kos yang tinggi menyebabkan bidang kemahiran ini sangat terhad dan tidak mampu menyediakan individu yang berkemahiran secukupnya. Sememangnya memberikan kesan dan menjadi halangan untuk melahirkan modal insane yang berkemahiran. latihan kemahiran dapat dijalankan. untuk menyediakan keperluan yang memenuhi keperluan dalam bidang kemahiran. kekurangan prasarana terutamanya di kawasan luar Bandar. Adalah menjadi harapan Negara untuk menyediakan insan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan pada masa ini. agak menyedihkan kerana Malaysia tidak mampu melahirkan individu yang berkemahiran di dalam bidang yang diperlukan. namun begitu. Hal ini kerana pengajar yang berkemahiran mampu untuk mengendalikan dan menguruskan pelajar dengan baik. . adalah sangat penting bagi kerajaan untuk melakukan pendekatan bagi menangani cabaran yang dihadapi ini. Ini juga merupakan sebahgian cabaran kepada kerajaan dalam usaha melahirkan insane yang mempunyai kemahiran yang menjadi permintaan pada masa ini. Oleh itu. Sebagai contoh. Bidang teknikal ini mempunyai pemintaan yang tinggi di peringkat antarabanga. Hal ini kerana bidang kemahiran ini memerlukan peralatan dan mesin yang sesuai untuk dijadikan sebagai panduan dan latihan. Ini merupakan suatu cabaran kepada Negara kerana secara keseluruhannya kekurangan perhubungan dan pengurusan yang kurang baik menyebabkan penyediaan prasarana di kawasan luar tidak begitu mencukupi. kerajaan perlu menyediakan kos yang sangat tinggi. Penyediaan prasarana ini adalah sangat penting kerana melalui penyediaan prasarana inilah.CABARAN DALAM PENYEDIAAN INDIVIDU YANG BERKEMAHIRAN Cabaran bagi isu kekurangan pelajar didalam bidang kemahiran pula salah satunya ialah prasarana yang tidak mencukupi terutamanya di kawasan luar Bandar. Penyediaan tenaga pengajar yang berkemahiran adalah sangat penting bagi melahirkan pelajar yang berkualiti. Oleh itu. Selain itu. Tanpa alatan yang mencukupi sudah tentu proses pembelajaran dalam bidang kemahiran ini tidak dapat dijalankan dengan lancar.

Hal ini kerana melalui aktiviti kokurikulum sahaja pelajar dapat berkomunikasi. Kecemerlangan di suatu bahagian sahaja tidak mencukupi untuk melahirkan modal insane yang berdaya saing di peringkat global. Ianya meliputi aspek rohani. membina sifat kepimpinan dan kerjasana didalam kumpulan melalui badan beruniform. pelajar yang sangat berpontensi di dalam bidang akademik sahaja tidak semestinya mempunyai akhlak. . Ini membuktikan bahawa aktiviti kokurikulum sangat penting di dalam kehidupan seorang pelajar. Ini sudah menjadi budaya Malaysia hari ini bahawa tahap akademik seseorang sememangnya dipandang tinggi. Bidang akademik sahaja tidak mencukupi kepada Negara untuk melahirkan modal insan seperti yang diinginkan oleh kerajaan. Oleh itu. Ini menjadi cabaran kepada pembangunan modal insan kerana ketidakseimbangan para pelajar dari aspek akademik dan kokurikulum sememangnya memberikan kesan kepada Negara.CABARAN KETIDAKSEIMBANGAN PELAJAR DARI SEGI AKADEMIK DAN KOKURIKULUM. Namun. social dan kemahiran yang baik. Mereka menganggap bahawa pencapaian akademik lebih penting daripada pencapaian kokurikulum. sifat kepimpinan dan kerjasama di dalam kumpulan. pada masa ini. Hal ini adalah disebabkan mereka sangat berkelayakan dari satu aspek sahaja iaitu mempunyai kelulusan akademik yang tinggi. jasmani dan intelektual. Kekurangan minat pelajar dalam menyertai aktiviti kokurikulum sememangnya merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak pendidik dan kerajaan. melakukan kerja social. sahsiah. Aspek-aspek ini hanya dapat dibentuk melalui aktiviti kokurikulum. pelajar cemerlang lahir secara kuantitinya bukan dari aspek kualitinya. terdapat ramai graduan yang menganggur. Kerajaan telah menggariskan ciri-ciri modal insan yang ingin dicapai. Sebagai contoh. tanpa disedari. Pelajar yang hanya mempunyai tahap akademik yang tinggi sahaja tidak mungkin dapat menjadi seorang yang begitu sempurna. tetapi mereka tidak mempunyai kemahiran berkomunikasi untuk melakukan tugas. kekurangan minat terhadap aktiviti kokurikulum ini juga berkemungkinan berpunca daripada tanggapan pelajar itu sendiri. Cabaran pertama di isu ini adalah pelajar kurang berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum.

Sebagai rakyat Malaysia. adalah sangat penting untuk berganding bahu sama-sama berusaha untuk merealisasikan impian pemimpin dan kerajaan untuk menjadi sebuah Negara maju. tanpa guru yang memiliki opsyen ini. untuk menghasilkan modal insan. . Ini menyebabkan sering berlakunya ketidakseimbangan pelajar diantara akademik dan kokurikulum. Hal ini sememangya memberikan cabaran kepada Negara kerana. ketiadaan kursus pengurusan kokurikulum juga merupakan salah satu sebab golongan pendidik kurang mahir untuk mengendalikan kokurikulum di sekolah.Selain itu. isu-isu yang berbangkit ini sememangya membawa cabaran yang perlu di tangani oleh semua pihak. dan pendidikan jasmani adalah sangat terhad. Selain itu. Umum telah mengetahui bahawa terdapat ramai bilangan guru di dalam subjek bahasa. Secara keseluruhannya. cabaran lain yang terdapat di dalam isu ini adalah kekurangan guru yang memiliki opsyen dalam bidang kokurikulum. Dalam masa yang sama aktiviti kokurikulum di sekolah tidak dapat di jalankan. sudah tentu aktiviti kokurikulum di sekolah tidak dapat digerakkan. cemerlang. Bukan sahaja hanya sebahagian aspek sahaja. pada peringkat institusi juga. Hal ini secara tidak langsung telah mengehadkan pengeluaran guru di dalam opsyen ini. Sebagai contoh. gemilang dan terbilang pada tahun 2020 kelak. ipta lain selain daripada ipta pendidikan juga menawarkan subjek pendidikan seperti bahasa melayu. Ianya perlu seimbang dari pelbagai aspek. Tetapi untuk subjek sains sukan. Adalah sangat penting bagi sesebuah sekolah memiliki guru yang mahir dan berpengetahuan di dalam kokurikulum kerana.