CABARAN-CABARAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN.

Malaysia merupakan Negara yang aman dan makmur namun begitu, Malaysia belum lagi mencapai sebuah Negara bangsa yang maju, cemerlang, gemilang dan terbilang. Ini merupakan salah satu daripada impian Negara pada wawasan 2020 kelak. Hal ini kerana Malaysia yang merupakan Negara dunia ketiga ingin bangkit untuk bersaing dengan Negaranegara berpengaruh yang lain. Hasrat Malaysia hanya satu iaitu, ibarat pepatah melayu dahulu, “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”. Oleh itu, adalah sangat penting bagi pemimpin dan masyarakat membawa Negara ke puncak dunia . Umum telah sedia maklum bahawa pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil bagi merealisasikan impian Negara. Salah satunya ialah pembangunan modal insan. Idea ini telah dicetuskan oleh mantan perdana menteri Malaysia yang kelima iaitu dato’ seri Abdullah haji ahmad badawi. Cetusan revolusi ini telah dibentangkan pada rmk ke 9 pada tahun 2006 Iaitu dibawah misi nasional. Namun begitu, setiap yang dilaksanakan pastinya terdapat cabaran dan halangan yang mengekang dasar ini berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa cabaran yang dapat dikaitkan dengan isu-isu yang berbangkit daripada pembangunan modal insane ini. “Kemajuan dan kekuatan ekonomi bukanlah segala-galanya. Ia perlu dilihat sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan hidup dan keutuhan sosial. Lantas, perseimbangan kebendaan dan kerohanian sangatlah penting supaya akan lahir tamadun yang agung. Kita perlu bersama-sama mengambil langkah memperkaya jiwa bangsa, tradisi, budaya dan agama tidak seharusnya menjadi halangan kepada kejayaan sebaliknya perlu digarap sebagai tunjang mendaki ke mercu kecemerlangan yang akan mengangkat martabat bangsa dan kewibawaan negara di mata dunia”.1

1

9 Zahir Zainudin (2005), Pengukuhan Nilai Ke Arah Masyarakat Hadhari dan Komuniti Sejahtera; http://zahirhomp.blogspot.com/2005/11/pengukuhan-nilai-kearah-masyarakat.html.

Kualiti rakyat sesebuah negara disifatkan modal insan yang perlu ditagih buat memacu kegemilangan. social yang menjadi penghalang dan cabaran kepada perlaksanaan modal insan ini ialah social yang membawa individu kearah negative. Umum telah mengetahui bahawa kadar masalah social dikalangan remaja semakin meningkat dan membimbangkan. seks bebas. istilah social ini dapat dibahagikan kepada dua keadaan yang berbeza. Para remaja atau tenaga muda menjadi sasaran penting pembangunan modal insan kerana para remaja mempunyai potensi yang amat bernilai untuk dibangunkan. rempit. Di dalam usaha kerajaan pada perlaksanaan pembangunan modal insan ini terdapat cabaran dan halangan bagi membentuk modal insane. CABARAN MEMBENTUK AKHLAK DAN SAHSIAH REMAJA. Jika ianya tidak dirawat dan dicegah pada peringkat awal ianya bermula. Seperti yang telah kita sedia maklum bahawa mencegaah adalah lebih baik dari merawat. social membawa maksud segala hal yg berkaitan dgn masyarakat dan kemasyarakatan.oleh itu. Contoh isu yang telah berbangkit dan cabaran serta halangannya kepada pembangunan modal insane ini adalah cabaran dalam pembentukan akhlak dan sahsiah remaja. usaha yang ingin kerajaan capai adalah tidak semudah yang disangkakan. hal ini merupakan cabaran utama kepada Negara kerana ia merupakan suatu barah di dalam masyarakat. Terdapat juga beberapa isu social remaja yang menjadi isu utama Negara pada masa ini. terdapat dinamika diri untuk maju ke hadapan dan sebagai sumber penting bagi membentuk zaman dan kemajuan. dan kecelaruan jantina. Pembentukan insane itu. di dalam konteks ini. segalanya bermula daripada akhlak dan sahsiah remaja. Antaranya ialah isu buli. Kerapuhan akhlak dan sahsiah remaja yang telah menyumbang kepada berlakunya gejala social.CABARAN SOSIAL. Namun begitu. Namun. iaitu social yang membawa kepada kesan positif dan kesan negative. secara umumnya. . Menurut kamus dewan pelajar edisi kedua. Pada diri remaja. Harta paling berharga bagi sebuah negara adalah warganya sendiri. sememangya adalah sanagat sukar untuk disembuhakan.merokok.

keluarga. setiap pekara yang berlaku pada persekitaran remaja ini sangat memberi kesan yang mendalam. bangsa. ibubapa yang akan meencorakkan dan mewarnakannya.Terdapat beberapa Factor utama yang menjadi punca dan cabaran kepada remaja pada masa ini. agama merupakan satu landasan dan garisan yang perlu di jadikan batasan seseorang terhadap segala tingkahlaku manusia dalam kehidupan seharian.jelasnya ialah tanggungjawab ibubapa. agama dan Negara. Anak diibaratkan sehelai kain putih. Umum telah mengetahui. Pada usia remaja ini juga. Umum telah mengetahui bahawa. pendidikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah. . Oleh itu. dan memberontak.ini dapat dilihat secara jelas bahawa institusi keluarga yang bermasalah sememangnya memberikan cabaran dan halangan kepada kelancaran dalam pembentukan modal insan. Oleh itu adalah sangat ditegaskan kepada para ibubapa untuk membentuk sebuah keluarga yang berada di dalam keadaan yang damai dan terkawal. Boleh dikatakan hampir keseluruhan agama mengamalkan budaya dan amalan yang baik dan positif. tidak tertakluk kepada agama islam sahaja. masyarakat. Masalah institusi kekeluargaan juga merupakan salah satu daripada cabaran dalam pembentukan akhlak dan sahsiah remaja. Tindakan melulu yang akan memberikan kepuasan dan keseronokan sementara hanya akan memberikan kesan buruk. mereka mempunyai perasaan inginkan kebebasan. Di dalam semua konteks agama. Permasalahan yang timbul di dalam sesebuah keluarga sememangnya memberikan kesan terhadap anak-anak terutamanya golongan remaja. Kekurangan pengahayatan dan kesedaran seseorang terhadap agama akan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu tindakan dengan keinginan dan hawa nafsu. Di dalam hal ini dapat di nyatakan secar . kasih saying yang mencukupi. Hal ini kerana. Oleh itu. Salah satunya adalah kerana kurangnya didikan agama atau kurangnya penghayatan agama didalam diri individu tersebut. pada usia remaja inilah mereka baru mula mengenali erti kehidupan. institusi kekeluarga adalah sangat penting dalam pembentukan remaja yang berkualiti. bahawa segala pendidikan awal individu itu bermula daripada rumah. adalah tidak di benarkan dan tidak di galakkan sama sekali untuk melakukan pekara negatif. Keluarga yang bermasalah sudah tentu akan melahirkan remaja yang bermasalah. Hal ini kerana pekara dan kelakuan negative ini hanya akan memberikan kesan yang tidak baik kepada individu. Hal ini kerana telah sedia maklum.

Penularan budaya kuning yang dibawa melalui persekitaran sedikit demi sedikit telah menghakis identity anak timur. Keadaan persekitaran juga . anak muda sedari awal lagi sudah didedah dan diresapkan dengan budaya barat. . pengaruh rakan sebaya juga akan menjadi cabaran dan halangan kepada pembentukan modal insane sekiranya mereka memilih jalah yang tidak benar. perasaan memberontak dan pantang dicabar adalah sangat sukar untuk dikawal. Istilah “tidak cool” dan “penakut” akan membelengu remaja terbabit sekiranya tidak turut serta melakukan aktiviti negative tersebut. Sebagai contoh. Keadaan inilah yang menjadikan cabaran kepada pembentukan modal insane Negara. Ianya juga adalah sangat sukar dikawal dan di hadkan. Contohnya. Persekitaran atau keadaan sekeliling merupakan suatu skop yang sangat luas. Hal ini kerana. kebanyakkan nasihat ibubapa sudah tidak berguna lagi. berlakunya penyerapan dan penyebaran budaya kuning adalah daripada pelbagai media elektronik dan media cetak. Selain daripada itu. penglibatan gejala social ini sememangya memberikan cabaran dan halangan kepada dasar pembangunan modal insane Negara. Oleh kerana usia remaja merupakan satu peringkat usia yang sedang meningkat naik. Penerimaan budaya dan amalan dari barat telah meresap masuk kedalam adat ketimuran bangsa. Sokongan dan galakkan daripada suatu golongan yang mementingkan keuntungan telah memberikan kesan yang sangat mendalam. Oleh itu. pada usia remaja inilah mereka merasakan dirinya sudah cukup besar untuk menentukan hala tuju kehidupan mereka. seorang remaja boleh terlibat dengan aktiviti negative seperti merokok. Oeh itu. Hal ini kerana persekitaran ini yang membawa pengaruh kepada remaja. Mereka ingin menjadi seperti yang diangankan. Hal ini kerana. gangsterism dan vandalisme dengan pengaruh daripada rakan sebayanya. Pada ketika ini. Malaysia hari ini sudah memperlihatkan suatu keadaan yang sangat terbuka dan bebas. keadaan persekitaran juga mampu memberikan cabaran kepada pembentukan akhlak dan sahsiah remaja.boleh menjadi penyumbang kepada cabaran pembangunan modal insane. Ini merupakan persekitaran yang tidak dapat dikawal oleh kebanyakkan pihak.Rakan sebaya merupakan individu yang terdekat dan juga paling berpengaruh kepada diri remaja. segalanya dapat diibaratkan seperti mencurahkan air keatas daun keladi.

Sebagai contoh. Namun kekurangan minat didalam bidang ini adalah sangat penting bagi menjamin masa depan Negara kelak menjadi cabaran besar kepada Negara. Namun begitu kekurangan guru bahasa inggeris yang mencukupi dan terlatih serta keupayaan menggunakan pendekatan p&p merupakan satu halangan kepada pembangunan modal insane di Negara ini. Guru perlu menggunakan pendekatan p&p secara berkesan. Kelemahan pelajar terhadap pengguaaan bahasa inggeris sememangnya memberikan kesan terhadap Negara. guru menggunakan alat bantu mengajar iaitu ABM. Dengan menggunakan pelbagai media yang efektif dan menarik. Ini menyebabkan Negara tidak mampu untuk bersaing diperingkat dunia dalam pelbagai aspek. Di antara cabaran yang dapat diperkatakan di sini ialah pelajar tidak berminat untuk mendalami bahasa inggeris. hal ini kerana untuk mencapai salah satu daripada cirri-ciri modal insane ialah melahirkan individu yang cemerlang di dalam bidang akademik serta mampu menguasia bahasa antarabangsa iaitu bahasa inggeris. guru yang kurang berkemahiran ini tidak mampu untuk menarik minat para pelajar ketika proses p&P berlangsung. Hal ini adalah kerana kekurangan minat untuk mendalami bahasa inggeris menjadikan Negara gagl melahiirkan modal insan dengan berkesan. Kehadiran guru yang tidak berkemahiran dan kurang berkeyakinan untuk mengajar bahasa inngeris menyebabkan pelajar tidak berminat untuk mempelajari bahasa inggeris dengan serius. Hal ini kerana. Umum telah mengetahui bahawa generasi pada ini merupakan pemimpin di masa hadapan.CABARAN PEMUPUKAN MINAT DIDALAM PENGUASAAN BAHASA INGGERIS Hal ini merujuk kepada isu kedua yang telah dikemukakan. Merujuk kepada isu kekurangan guru berbahasa inngeris yang mencukupi dan terlatih serta berupaya menngunakan pendekatan p&p yang mampu meningkatkan minat dan penguasaan bahasa inggeris. Oleh itu adalah sangat penting bagi kerajaan untuk memupuk minat dan penguasaan bahasa inggeris pada peringkat awal lagi. hal ini mampu menarik minat para pelajar untuk belajar dengan lebih mendalam. . seterusnya dapatlah memupuk minat para pelajar terhadap bahasa inggeris. hal ini mampu menjejaskan kelancaran dan berkemungkinan perlaksanaan pembangunan modal insane tidak dapat dicapai sepenuhnya. Ini merupakan cabaran terbesar kepada perlaksanaan modal insane.

Iaitu suatu keadaan yang tiada kemajuan. apa yang berlaku di malaysia ialah tanggapan pelajar tehadap bahasa inggeris ini hanya sebagai satu subjek matapelajaran yang perlu diperlari dan bukan untuk dikuasai. penguasaan bahasa inggeris adalah sangat penting kerana ia merupakan bahasa utama dunia. tanggapan pelajar bahawa bahasa inggeris merupakan subjek di sekolah merupakan cabaran yang menjadi penghalang kepada perlaksanaan pembangunan modal insane di Negara ini. kekurangan minat dan penguasaan bahasa inggeris dikalangan pelajar ini berpunca daripada tanggapan pelajar itu sendiri. pada masa ini. Ini akan menyebabkan Negara tidak dapat mencapai hasrat kerajaan untuk menjadi Negara maju yang lain seperti china. kerana kegagalan di dalam subjek bahasa inggeris tidak menjejaskan keputusan peperiksaan mereka sama sekali. Hal ini menyebabkan pelajar tidak begitu menitikberatkan subjek bahasa inggeris. para pelajar tidak mempunyai kesedaran terhadap keadaan global kini. Seterusnya. Melalui setiap peringkat peperiksaan umum juga. masyarakat dan Negara. hal ini akan membawa kepada kesukaran untuk berkomunikasi. kerajaan telah menggariskan bahawa syarat wajib bagi setiap peperiksaan adalah dengan kelulusan kredit bagi subjek bahasa melayu. Hal ini kerana masyarakat singapura mampu menguasai bahasa inggeris.contoh terdekat yang dapat diambil ialah singapura. Namun.ini juga merupakan cabaran yang berlaku terhadap pembangunan modal insan. akan meletakkan Negara berada di takuk lama. Mereka telah menetapkan di dalam minda bahawa subjek yang perlu lulus ialah bahasa melayu bukanlah bahasa inggeris.oleh itu.hal ini kerana. dan interaksi dengan asing.Selain itu. Tanpa pengguasaan bahasa inggeris yang baik akan membawa banyak permasalahan terhadap individu. . jepun dan amerika syarikat. Ibarat melepaskan batuk ditangga. Negara yang hanya mempunyai keluasan yang sangat kecil tersebut mampu meletakkan kedudukan negaranya di tangga ke-5 teratas dunia. Di dunia maju. pelajar hanya mempelajari bahasa inggeris sebagai subjek wajib matapelajaran. Ini merupakan satu cabaran kepada Negara bagi merealilasikan impian Negara untuk bersaing dengan Negara maju yang lain.

kerajaan perlu menyediakan kos yang sangat tinggi. latihan kemahiran dapat dijalankan. adalah sangat penting bagi kerajaan untuk melakukan pendekatan bagi menangani cabaran yang dihadapi ini. Sebagai contoh. Penyediaan tenaga pengajar yang berkemahiran adalah sangat penting bagi melahirkan pelajar yang berkualiti. Oleh itu. Penyediaan prasarana ini adalah sangat penting kerana melalui penyediaan prasarana inilah. Adalah menjadi harapan Negara untuk menyediakan insan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan pada masa ini. selain itu Kekurangan tenaga pelajar juga merupakan salah satu cabaran yang menghalang kelicinan perlaksanaan pembangunan modal insan. Sememangnya memberikan kesan dan menjadi halangan untuk melahirkan modal insane yang berkemahiran.CABARAN DALAM PENYEDIAAN INDIVIDU YANG BERKEMAHIRAN Cabaran bagi isu kekurangan pelajar didalam bidang kemahiran pula salah satunya ialah prasarana yang tidak mencukupi terutamanya di kawasan luar Bandar. agak menyedihkan kerana Malaysia tidak mampu melahirkan individu yang berkemahiran di dalam bidang yang diperlukan. Selain itu. . namun begitu. Ini merupakan suatu cabaran kepada Negara kerana secara keseluruhannya kekurangan perhubungan dan pengurusan yang kurang baik menyebabkan penyediaan prasarana di kawasan luar tidak begitu mencukupi. Hal ini kerana bidang kemahiran ini memerlukan peralatan dan mesin yang sesuai untuk dijadikan sebagai panduan dan latihan. Oleh itu. Ini juga merupakan sebahgian cabaran kepada kerajaan dalam usaha melahirkan insane yang mempunyai kemahiran yang menjadi permintaan pada masa ini. kekurangan prasarana terutamanya di kawasan luar Bandar. Bidang teknikal ini mempunyai pemintaan yang tinggi di peringkat antarabanga. untuk menyediakan keperluan yang memenuhi keperluan dalam bidang kemahiran. di dalam bidang teknikal. Kos yang tinggi menyebabkan bidang kemahiran ini sangat terhad dan tidak mampu menyediakan individu yang berkemahiran secukupnya. Hal ini kerana pengajar yang berkemahiran mampu untuk mengendalikan dan menguruskan pelajar dengan baik. Tanpa alatan yang mencukupi sudah tentu proses pembelajaran dalam bidang kemahiran ini tidak dapat dijalankan dengan lancar.

sahsiah. social dan kemahiran yang baik. Sebagai contoh. Ianya meliputi aspek rohani. melakukan kerja social. Namun.CABARAN KETIDAKSEIMBANGAN PELAJAR DARI SEGI AKADEMIK DAN KOKURIKULUM. Hal ini adalah disebabkan mereka sangat berkelayakan dari satu aspek sahaja iaitu mempunyai kelulusan akademik yang tinggi. Aspek-aspek ini hanya dapat dibentuk melalui aktiviti kokurikulum. Mereka menganggap bahawa pencapaian akademik lebih penting daripada pencapaian kokurikulum. pelajar cemerlang lahir secara kuantitinya bukan dari aspek kualitinya. membina sifat kepimpinan dan kerjasana didalam kumpulan melalui badan beruniform. Pelajar yang hanya mempunyai tahap akademik yang tinggi sahaja tidak mungkin dapat menjadi seorang yang begitu sempurna. Ini menjadi cabaran kepada pembangunan modal insan kerana ketidakseimbangan para pelajar dari aspek akademik dan kokurikulum sememangnya memberikan kesan kepada Negara. . Hal ini kerana melalui aktiviti kokurikulum sahaja pelajar dapat berkomunikasi. jasmani dan intelektual. pada masa ini. Bidang akademik sahaja tidak mencukupi kepada Negara untuk melahirkan modal insan seperti yang diinginkan oleh kerajaan. Cabaran pertama di isu ini adalah pelajar kurang berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. tanpa disedari. Kerajaan telah menggariskan ciri-ciri modal insan yang ingin dicapai. Ini membuktikan bahawa aktiviti kokurikulum sangat penting di dalam kehidupan seorang pelajar. tetapi mereka tidak mempunyai kemahiran berkomunikasi untuk melakukan tugas. kekurangan minat terhadap aktiviti kokurikulum ini juga berkemungkinan berpunca daripada tanggapan pelajar itu sendiri. sifat kepimpinan dan kerjasama di dalam kumpulan. Kekurangan minat pelajar dalam menyertai aktiviti kokurikulum sememangnya merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak pendidik dan kerajaan. Kecemerlangan di suatu bahagian sahaja tidak mencukupi untuk melahirkan modal insane yang berdaya saing di peringkat global. terdapat ramai graduan yang menganggur. pelajar yang sangat berpontensi di dalam bidang akademik sahaja tidak semestinya mempunyai akhlak. Oleh itu. Ini sudah menjadi budaya Malaysia hari ini bahawa tahap akademik seseorang sememangnya dipandang tinggi.

Dalam masa yang sama aktiviti kokurikulum di sekolah tidak dapat di jalankan. untuk menghasilkan modal insan. cemerlang. . Bukan sahaja hanya sebahagian aspek sahaja. Adalah sangat penting bagi sesebuah sekolah memiliki guru yang mahir dan berpengetahuan di dalam kokurikulum kerana. Umum telah mengetahui bahawa terdapat ramai bilangan guru di dalam subjek bahasa. Selain itu. ketiadaan kursus pengurusan kokurikulum juga merupakan salah satu sebab golongan pendidik kurang mahir untuk mengendalikan kokurikulum di sekolah. Hal ini sememangya memberikan cabaran kepada Negara kerana. cabaran lain yang terdapat di dalam isu ini adalah kekurangan guru yang memiliki opsyen dalam bidang kokurikulum. Sebagai contoh. Ianya perlu seimbang dari pelbagai aspek. Hal ini secara tidak langsung telah mengehadkan pengeluaran guru di dalam opsyen ini. Secara keseluruhannya. Sebagai rakyat Malaysia. pada peringkat institusi juga. dan pendidikan jasmani adalah sangat terhad. tanpa guru yang memiliki opsyen ini.Selain itu. sudah tentu aktiviti kokurikulum di sekolah tidak dapat digerakkan. gemilang dan terbilang pada tahun 2020 kelak. Ini menyebabkan sering berlakunya ketidakseimbangan pelajar diantara akademik dan kokurikulum. ipta lain selain daripada ipta pendidikan juga menawarkan subjek pendidikan seperti bahasa melayu. isu-isu yang berbangkit ini sememangya membawa cabaran yang perlu di tangani oleh semua pihak. Tetapi untuk subjek sains sukan. adalah sangat penting untuk berganding bahu sama-sama berusaha untuk merealisasikan impian pemimpin dan kerajaan untuk menjadi sebuah Negara maju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful