Doa Memohon Pikiran Terang

Bismillahir Rahmaanir RahiimAllaahummaj'al lii muuran fii qalbi,wanuuran fii qabrii,wanuuran fii sam'ii wanuuran fii bashrii,wanuuran fii sya'ri wanuuran fii basyarii wanuuran fii lahmi wanuuran fii damii wanuuran fii'izhaamii,wanuuran mim baini yadayya wanuuram min khalfii wanuuran'an yamiini wanuuran'an syimaalii wanuuran min fauqii wanuuram min tahtii,allahumma zidnii nuuraw wa'athinii nuuraw waj'al lii nuuraw waj'alnii nuraa. -------------------------------------------------Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam kalbuku,cahaya dalam kuburku,cahaya dalam pendengaranku,cahaya dalam penglihatanku,cahaya dalam rambutku,cahaya dalam kulitku,cahaya dalam darahku dan cahaya dalam tulang-tulangkudan cahaya di hadapanku,cahaya dibelakangku, cahaya disebelah kananku,cahaya disebelah kiriku,cahaya di atasku dan cahaya di bawahkuYa Allah, tambahkanlah cahaya kepadaku,berikanlah cahaya kepadaku dan jadikan cahaya bagiku dan jadikan diriku cahaya. -ya Allah, semoga cahayaMu selalu ada di hatiku..Amin ya Rabbal'alamiin