TEORI KEMAHIRAN BERFIKIR

1.0 1.1 1.2 1.3 Pengenalan Konsep Berfikir Teori Pemikiran Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir 1.4 Rumusan
1

Pengenalan
 

Kemahiran berfikir membolehkan sistem kognitif seseorang berfungsi lebih cekap. Cth: guru-dapat menyesuaikan diri dengan ketangkasan perubahan memandang bilik darjah (dinamik, unik dan tidak menentu) Berfikir adalah proses membina pengetahuan dan pemahaman. Proses kognitif (minda) dipecahkan pada langkah-langkah eksplisit digunakan untuk membantu proses berfikir.
2

Konsep Berfikir

Renung seketika dan bayangkan: semasa anda membantu murid anda, menyelesaikan masalah pembelajaran, cth: subjek matematik. Sedarkah anda apakah yang anda sedang lakukan? Anda sedang menggunakan kemahiran berfikir –

mengorganisasi pemikiran anda serta memikirkan alternatif praktikal- dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.

3

bolehkah kita meningkatkan kemahiran berfikir supaya kita menjadi lebih efektif dalam pembelajaran dan kemahiran menyelesaikan masalah? Bagaimanakah kita dapat membantu murid-murid meningkatkan kemahiran berfikir mereka? 4 .Konsep Berfikir      Apakah itu berfikir? Adakah anda bersetuju dengan definasi di atas? Bolehkah anda fikirkan definasi lain? Adakah berfikir satu tindakan automatis.

R. membuat penyesuaian (adaptasi) dan penyerapan (assimilasi) supaya dapat membina atau mencari makna bagi sesuatu konsep.Konsep Berfikir  Definasi berfikir menurut pandangan ahli-ahli teori:   Proses mental yang digunakan untuk membentuk menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan atau memenuhi hasrat untuk memperoleh sesuatu jawapan.(V. 1991) 5 .(Bayer. 1984) Operasi mental menggunakan maklumat yang disimpan dalam stor ingatan. Ruggiero.

 6 . (1967) berfikir sabagai satu keupayaan atau kebolehan yang mengandungi pelbagai kemahiran.Konsep Berfikir Guilford.

Teori Pemikiran    Teori pemikiran telah dibentuk oleh ahli psikologi yang mengkaji otak manusia dan proses berfikir. 7 . Pemahaman ini diharapkan akan dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran guru demi kepentingan murid-murid. Beberapa teori telah dipilih untuk memdapat pemahaman yang baik tentang proses berfikir terutama yang berkaitan dengan pembelajaran.

Teori Pemikiran TEORI Roger Sperry Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner) Epistemologi (Imam Al-Ghazali) 8 .

Teori Roger Sperry  Ahli psikologi neuro – mengkaji:   otak manusia fungsi otak. teori HOKA-HOKI  Terkenal dengan  9 .

10 .Teori Roger Sperry   HOKA-HOKI: otak kanan-otak kiri (split brai theory) dikenali sebagai Whole brain theory. (1970) otak manusia terbahagi kepada dua bahagian: Kanan Kiri • Bahagian hemisfera. ini dikenali sebagai  Hemisfera otak kanan: berfikir secara kreatif.  Hemisfera otak kiri: berfikir secara kritis. Menurut Roger Sperry.

• • Hasil uji kaji: kedua-dua bahagian atau hemisfera otak ini bertanggungjawab ke atas dua bentuk pemikiran yang berbeza. 11 .Teori Roger Sperry  Teori struktur mencadangkan: dan fungsi otak ini dua bahagian otak tersebut mengawal dua mod pemikiran berbeza. Sila teliti jadual berikut untuk mendapat gambaran perbezaan fungsi berfikir otak kanan dan kiri. teori ini menyarankan bahawa setiap individu mengutamakan satu mod berbanding yang lain.

Teori Roger Sperry  Otak Kanan  Rawak  Intuitif  Holistik  Sintesis  Subjektif  Melihat keseluruhan  Otak Kiri  Logik  Turutan  Rasional  Analitikal  Objektif  Melihat bahagian 12 .

Cuba kenal pasti bahagian otak manakah anda cenderung gunakan?  13 • . analisis dan ketepatan. otak kiri: memberi fokus pada pemikiran logik.Teori Roger Sperry   Secara umumnya. Bidang pelajaran : Akademik. sekolah lebih mengutamakan mod berfikir otak kiri dan memandang remeh mod berfikir otak kanan.  Otak kanan: memberi tumpuan kepada kreativiti. estetika dan perasaan.

apakah potensi anda? Apakah itu kecerdasan? “Kecerdasan melibatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan merekacipta produk sebagai hasil sesuatu budaya atau komoniti. (1993) .Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)  Perhatian: berikut.  renung aktiviti dan soalan   Kenal pasti dan senaraikan perkara yang dapat anda lakukan dengan baik? Pada fikiran anda.” 14 Howard Gardner.

15 .Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)   Pendapat beliau. Terdapat 9 kecerdasan yang melibatkan penyelesaian masalah rekacipta. Kesemua kecerdasan tersebut dapat diajar di sekolah. kita dapat belajar mengenai kecerdasan dengan mengkaji proses kognitif yang digunakan oleh manusia ketika mereka menyelesaikan msalah atau merekacipta produk.

pergerakan-kinestetik. naturalis atau pencinta alam sekitar dan kewujudan atau spiritual. intrapersonal.Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)  Kecerdasan yang dimaksudkan: Verbal-linguistik. logikmatematik. ruang. interpersonal. muzik-ritma. • Kecerdasan manakah anda miliki? 16 .

w.  Ilmu kekal – Allah s. Ilmu ciptaan manusia:. t.  Ilmu sementara – Ilmu binaan manusia:.Epistemologi (Imam Al-Ghazali)   Pemikiran dari perspektif tokoh Islam – Imam Al-Ghazali.ilmu Aqli (akal). Dikenali sebagai Ilmu wahyu atau ilmu Naqli. 17 . Membahagikan sains atau pengetahuan pada ilmu kekal dan ilmu sementara.Hasil kajian atau teori (nazariyy) atau hasil pengalaman langsung (hajmiyy).

Definasi penaakulan dikemukan AlGhazali “Kelayakan yang membolehkan seseorang itu menanggapi ilmu pengetahuan dan berfikir tentang sesuatu yang boleh difikirkan. Ilmu Aqli – hasil pemikiran dan kajian (alnazar al-sahih) yang sah.”(Al-Mankhul). 18 . Contoh. mengupas kewujudan diri.Epistemologi (Imam Al-Ghazali)    Ilmu Naqli atau Ilmu Wahyu merupakan pengetahuan asas yang mesti diketahui – membantu penaakulan.

Konstruktivisme  Apakah anda faham tentang maksud perkataan ‘konstruk’? Adakah anda fikir anda akan dapat membantu murid anda membina pemikiran mereka? 19  .

Adakah anda bersetuju? 20 . Tetapi dicipta di dalam minda berasaskan pengalaman sebenar.Konstruktivisme  Teori konstruktivisme mengandaikan pengetahuan tidak dapat wujud di luar minda.

manusia membina pengetahuan berasaskan pengalaman.  Cara berkesan untuk mengetahui – melalui penglibatan aktif individu membina sendiri makna melalui interaksi dengan persekitaran fizikal dan sosial. maklumat yang diterima.Konstruktivisme Menurut ahli konstruktivis. dikumpul dan disimpan.  21 .

akomodasi sepanjang hayat.Konstruktivisme Individu membina pengetahuan melalui proses assimilasi. pengetahuan akan terus ditingkatkan.  22 .  Dengan itu.  Manusia memerlukan peluang untuk menjelajah dan membuat uji kaji.

Mahukan. mahukan muridnya menguji idea baru. muridnya membina pengetahuan yang diperlukan untuk berfungsi dalam kehidupan dunia sebenar.Konstruktivisme    Contoh: anak kecil sentiasa menjatuhkan alat mainannya. mengembangkan maklumat. menyelesaikan masalah harian. Guru konstruktivis. – proses uji kaji tentang ramalan graviti. dan mencipta maklum balas baru kepada sesuatu situasi. 23 .

Untuk mencapai matlamat ini. anda boleh memilih satu aktiviti khusus bilik darjah yang membolehkan murid belajar melalui perbincangan antara mereka untuk mencapai makna. Contoh: Aktiviti berbentuk projek dan penyelesaian masalah. pemikiran kritikal serta menggabungkan aktiviti autentik dan penilaian dalam penyampaian.Konstruktivisme    Matlamat – membolehkan pembelajaran berlaku dalam konteks yang bermakna. refleksi. 24 . berjaya memupuk pemikiran.

25 .  Kemahiran berfikir. keputusan secara individu dan kolektif. mereka perlu dibekal:  Keupayaan pembelajaran sepanjang hayat.  Jika individu hendak berjaya berfungsi dalam masyarakat teknikal. banyak pilihan. et al.  Beyth-Marom. (1987) kemahiran berfikir adalah alat yamg perlu dalam masyarakat yang bercirikan perubahan pesat. banyak alternatif tindakan.Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir  Matlamat terdekat pendidikan semasa.

26 . mengemukan jawapan yang betul. melakar graf.Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir   Premis paling asas dalam perubahan kemahiran berfikir masa kini ialah kepercayaan bahawa murid boleh belajar berfikir. menilai laporan. berlakon. situasi atau berita. Penguasaan kemahiran berfikir membolehkan murid memahami konsep yang diajar oleh guru. mencipta puisi. menghubung kait cerita. membuat penemuan dan penyelidikan.

memberi sebab rasional bagi keputusan tentang isu moral. 27 .Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir  Membolahkan murid melakukan tindakan moral secara bersahaja berlandaskan prinsip moral. dan mempamerkan sikap positif ketika menghadapi kesukaran dan menyelesaikan masalah.

dan Teori Konstruktivisme Teori Roger Sperry memberi fokus pada fungsi hemisfera otak kanan dan otak kiri.Rumusan  Fakta penting  Teori pemikiran yang dibincangkan termasuk Teori Roger Sperry. Teori Kecerdasan Pelbagai. 28 . Howard Gardner menjelaskan 9 kecerdasan yang dimiliki individu dan ciri-ciri tiap kecerdasan.   Teori Kecerdasan Pelbagai. Teori Epistemologi.

Kepentingan menguasai kemahiran berfikir termasuk kebolehan murid memahami konsep. 29   . pengetahuan terbahagi kepada dua iaitu ilmu Wahyu/naqli dan ilmu aqal/hasil ciptaan manusia. tetapi boleh dibina dalam minda berasaskan pengalaman sebenar.w.t.Rumusan  Menurut Al-Ghazali. Teori konstruktivisme. mengandaikan pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda. Ilmu teori terhasil daripada pemikiran yang mendalam. membuat penyiasatan dan menjalankan pendidikan. kebolehan menghubungkait maklumat. Ilmu Aqli terbahagi kepada ilmu berasaskan pengalaman langsung dan ilmu berasakan teori. Ilmu wahyu milik Allah s.

TAMAT 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful