TEORI KEMAHIRAN BERFIKIR

1.0 1.1 1.2 1.3 Pengenalan Konsep Berfikir Teori Pemikiran Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir 1.4 Rumusan
1

Pengenalan
 

Kemahiran berfikir membolehkan sistem kognitif seseorang berfungsi lebih cekap. Cth: guru-dapat menyesuaikan diri dengan ketangkasan perubahan memandang bilik darjah (dinamik, unik dan tidak menentu) Berfikir adalah proses membina pengetahuan dan pemahaman. Proses kognitif (minda) dipecahkan pada langkah-langkah eksplisit digunakan untuk membantu proses berfikir.
2

Konsep Berfikir

Renung seketika dan bayangkan: semasa anda membantu murid anda, menyelesaikan masalah pembelajaran, cth: subjek matematik. Sedarkah anda apakah yang anda sedang lakukan? Anda sedang menggunakan kemahiran berfikir –

mengorganisasi pemikiran anda serta memikirkan alternatif praktikal- dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.

3

bolehkah kita meningkatkan kemahiran berfikir supaya kita menjadi lebih efektif dalam pembelajaran dan kemahiran menyelesaikan masalah? Bagaimanakah kita dapat membantu murid-murid meningkatkan kemahiran berfikir mereka? 4 .Konsep Berfikir      Apakah itu berfikir? Adakah anda bersetuju dengan definasi di atas? Bolehkah anda fikirkan definasi lain? Adakah berfikir satu tindakan automatis.

1984) Operasi mental menggunakan maklumat yang disimpan dalam stor ingatan.(V.Konsep Berfikir  Definasi berfikir menurut pandangan ahli-ahli teori:   Proses mental yang digunakan untuk membentuk menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan atau memenuhi hasrat untuk memperoleh sesuatu jawapan. 1991) 5 .(Bayer. Ruggiero.R. membuat penyesuaian (adaptasi) dan penyerapan (assimilasi) supaya dapat membina atau mencari makna bagi sesuatu konsep.

Konsep Berfikir Guilford. (1967) berfikir sabagai satu keupayaan atau kebolehan yang mengandungi pelbagai kemahiran.  6 .

Pemahaman ini diharapkan akan dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran guru demi kepentingan murid-murid. 7 .Teori Pemikiran    Teori pemikiran telah dibentuk oleh ahli psikologi yang mengkaji otak manusia dan proses berfikir. Beberapa teori telah dipilih untuk memdapat pemahaman yang baik tentang proses berfikir terutama yang berkaitan dengan pembelajaran.

Teori Pemikiran TEORI Roger Sperry Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner) Epistemologi (Imam Al-Ghazali) 8 .

teori HOKA-HOKI  Terkenal dengan  9 .Teori Roger Sperry  Ahli psikologi neuro – mengkaji:   otak manusia fungsi otak.

Teori Roger Sperry   HOKA-HOKI: otak kanan-otak kiri (split brai theory) dikenali sebagai Whole brain theory. 10 . (1970) otak manusia terbahagi kepada dua bahagian: Kanan Kiri • Bahagian hemisfera. Menurut Roger Sperry.  Hemisfera otak kiri: berfikir secara kritis. ini dikenali sebagai  Hemisfera otak kanan: berfikir secara kreatif.

• • Hasil uji kaji: kedua-dua bahagian atau hemisfera otak ini bertanggungjawab ke atas dua bentuk pemikiran yang berbeza. teori ini menyarankan bahawa setiap individu mengutamakan satu mod berbanding yang lain. Sila teliti jadual berikut untuk mendapat gambaran perbezaan fungsi berfikir otak kanan dan kiri.Teori Roger Sperry  Teori struktur mencadangkan: dan fungsi otak ini dua bahagian otak tersebut mengawal dua mod pemikiran berbeza. 11 .

Teori Roger Sperry  Otak Kanan  Rawak  Intuitif  Holistik  Sintesis  Subjektif  Melihat keseluruhan  Otak Kiri  Logik  Turutan  Rasional  Analitikal  Objektif  Melihat bahagian 12 .

 Otak kanan: memberi tumpuan kepada kreativiti. sekolah lebih mengutamakan mod berfikir otak kiri dan memandang remeh mod berfikir otak kanan. otak kiri: memberi fokus pada pemikiran logik. analisis dan ketepatan. estetika dan perasaan. Bidang pelajaran : Akademik. Cuba kenal pasti bahagian otak manakah anda cenderung gunakan?  13 • .Teori Roger Sperry   Secara umumnya.

apakah potensi anda? Apakah itu kecerdasan? “Kecerdasan melibatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan merekacipta produk sebagai hasil sesuatu budaya atau komoniti. (1993) .  renung aktiviti dan soalan   Kenal pasti dan senaraikan perkara yang dapat anda lakukan dengan baik? Pada fikiran anda.Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)  Perhatian: berikut.” 14 Howard Gardner.

Terdapat 9 kecerdasan yang melibatkan penyelesaian masalah rekacipta. Kesemua kecerdasan tersebut dapat diajar di sekolah.Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)   Pendapat beliau. kita dapat belajar mengenai kecerdasan dengan mengkaji proses kognitif yang digunakan oleh manusia ketika mereka menyelesaikan msalah atau merekacipta produk. 15 .

intrapersonal. logikmatematik. muzik-ritma. pergerakan-kinestetik. • Kecerdasan manakah anda miliki? 16 .Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)  Kecerdasan yang dimaksudkan: Verbal-linguistik. ruang. naturalis atau pencinta alam sekitar dan kewujudan atau spiritual. interpersonal.

Epistemologi (Imam Al-Ghazali)   Pemikiran dari perspektif tokoh Islam – Imam Al-Ghazali.Hasil kajian atau teori (nazariyy) atau hasil pengalaman langsung (hajmiyy).  Ilmu kekal – Allah s.  Ilmu sementara – Ilmu binaan manusia:. Ilmu ciptaan manusia:. Membahagikan sains atau pengetahuan pada ilmu kekal dan ilmu sementara. 17 . Dikenali sebagai Ilmu wahyu atau ilmu Naqli. w. t.ilmu Aqli (akal).

Ilmu Aqli – hasil pemikiran dan kajian (alnazar al-sahih) yang sah.”(Al-Mankhul). 18 . Definasi penaakulan dikemukan AlGhazali “Kelayakan yang membolehkan seseorang itu menanggapi ilmu pengetahuan dan berfikir tentang sesuatu yang boleh difikirkan. mengupas kewujudan diri.Epistemologi (Imam Al-Ghazali)    Ilmu Naqli atau Ilmu Wahyu merupakan pengetahuan asas yang mesti diketahui – membantu penaakulan. Contoh.

Konstruktivisme  Apakah anda faham tentang maksud perkataan ‘konstruk’? Adakah anda fikir anda akan dapat membantu murid anda membina pemikiran mereka? 19  .

Adakah anda bersetuju? 20 . Tetapi dicipta di dalam minda berasaskan pengalaman sebenar.Konstruktivisme  Teori konstruktivisme mengandaikan pengetahuan tidak dapat wujud di luar minda.

dikumpul dan disimpan. maklumat yang diterima. manusia membina pengetahuan berasaskan pengalaman.  21 .Konstruktivisme Menurut ahli konstruktivis.  Cara berkesan untuk mengetahui – melalui penglibatan aktif individu membina sendiri makna melalui interaksi dengan persekitaran fizikal dan sosial.

 Manusia memerlukan peluang untuk menjelajah dan membuat uji kaji.  22 . akomodasi sepanjang hayat.Konstruktivisme Individu membina pengetahuan melalui proses assimilasi. pengetahuan akan terus ditingkatkan.  Dengan itu.

muridnya membina pengetahuan yang diperlukan untuk berfungsi dalam kehidupan dunia sebenar.Konstruktivisme    Contoh: anak kecil sentiasa menjatuhkan alat mainannya. 23 . dan mencipta maklum balas baru kepada sesuatu situasi. menyelesaikan masalah harian. – proses uji kaji tentang ramalan graviti. Guru konstruktivis. mahukan muridnya menguji idea baru. Mahukan. mengembangkan maklumat.

Konstruktivisme    Matlamat – membolehkan pembelajaran berlaku dalam konteks yang bermakna. Untuk mencapai matlamat ini. pemikiran kritikal serta menggabungkan aktiviti autentik dan penilaian dalam penyampaian. 24 . anda boleh memilih satu aktiviti khusus bilik darjah yang membolehkan murid belajar melalui perbincangan antara mereka untuk mencapai makna. refleksi. Contoh: Aktiviti berbentuk projek dan penyelesaian masalah. berjaya memupuk pemikiran.

mereka perlu dibekal:  Keupayaan pembelajaran sepanjang hayat.Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir  Matlamat terdekat pendidikan semasa. 25 .  Jika individu hendak berjaya berfungsi dalam masyarakat teknikal. keputusan secara individu dan kolektif. et al.  Kemahiran berfikir.  Beyth-Marom. (1987) kemahiran berfikir adalah alat yamg perlu dalam masyarakat yang bercirikan perubahan pesat. banyak alternatif tindakan. banyak pilihan.

Penguasaan kemahiran berfikir membolehkan murid memahami konsep yang diajar oleh guru. melakar graf. menilai laporan. menghubung kait cerita. mengemukan jawapan yang betul.Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir   Premis paling asas dalam perubahan kemahiran berfikir masa kini ialah kepercayaan bahawa murid boleh belajar berfikir. mencipta puisi. berlakon. membuat penemuan dan penyelidikan. situasi atau berita. 26 .

27 . memberi sebab rasional bagi keputusan tentang isu moral. dan mempamerkan sikap positif ketika menghadapi kesukaran dan menyelesaikan masalah.Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir  Membolahkan murid melakukan tindakan moral secara bersahaja berlandaskan prinsip moral.

28 . dan Teori Konstruktivisme Teori Roger Sperry memberi fokus pada fungsi hemisfera otak kanan dan otak kiri.Rumusan  Fakta penting  Teori pemikiran yang dibincangkan termasuk Teori Roger Sperry.   Teori Kecerdasan Pelbagai. Teori Kecerdasan Pelbagai. Teori Epistemologi. Howard Gardner menjelaskan 9 kecerdasan yang dimiliki individu dan ciri-ciri tiap kecerdasan.

Ilmu wahyu milik Allah s.Rumusan  Menurut Al-Ghazali. Ilmu teori terhasil daripada pemikiran yang mendalam. mengandaikan pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda. kebolehan menghubungkait maklumat.w. Kepentingan menguasai kemahiran berfikir termasuk kebolehan murid memahami konsep. Ilmu Aqli terbahagi kepada ilmu berasaskan pengalaman langsung dan ilmu berasakan teori. Teori konstruktivisme. 29   . pengetahuan terbahagi kepada dua iaitu ilmu Wahyu/naqli dan ilmu aqal/hasil ciptaan manusia.t. membuat penyiasatan dan menjalankan pendidikan. tetapi boleh dibina dalam minda berasaskan pengalaman sebenar.

TAMAT 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful