TEORI KEMAHIRAN BERFIKIR

1.0 1.1 1.2 1.3 Pengenalan Konsep Berfikir Teori Pemikiran Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir 1.4 Rumusan
1

Pengenalan
 

Kemahiran berfikir membolehkan sistem kognitif seseorang berfungsi lebih cekap. Cth: guru-dapat menyesuaikan diri dengan ketangkasan perubahan memandang bilik darjah (dinamik, unik dan tidak menentu) Berfikir adalah proses membina pengetahuan dan pemahaman. Proses kognitif (minda) dipecahkan pada langkah-langkah eksplisit digunakan untuk membantu proses berfikir.
2

Konsep Berfikir

Renung seketika dan bayangkan: semasa anda membantu murid anda, menyelesaikan masalah pembelajaran, cth: subjek matematik. Sedarkah anda apakah yang anda sedang lakukan? Anda sedang menggunakan kemahiran berfikir –

mengorganisasi pemikiran anda serta memikirkan alternatif praktikal- dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.

3

bolehkah kita meningkatkan kemahiran berfikir supaya kita menjadi lebih efektif dalam pembelajaran dan kemahiran menyelesaikan masalah? Bagaimanakah kita dapat membantu murid-murid meningkatkan kemahiran berfikir mereka? 4 .Konsep Berfikir      Apakah itu berfikir? Adakah anda bersetuju dengan definasi di atas? Bolehkah anda fikirkan definasi lain? Adakah berfikir satu tindakan automatis.

membuat penyesuaian (adaptasi) dan penyerapan (assimilasi) supaya dapat membina atau mencari makna bagi sesuatu konsep.R. 1984) Operasi mental menggunakan maklumat yang disimpan dalam stor ingatan.(V.Konsep Berfikir  Definasi berfikir menurut pandangan ahli-ahli teori:   Proses mental yang digunakan untuk membentuk menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan atau memenuhi hasrat untuk memperoleh sesuatu jawapan. 1991) 5 .(Bayer. Ruggiero.

Konsep Berfikir Guilford.  6 . (1967) berfikir sabagai satu keupayaan atau kebolehan yang mengandungi pelbagai kemahiran.

7 . Beberapa teori telah dipilih untuk memdapat pemahaman yang baik tentang proses berfikir terutama yang berkaitan dengan pembelajaran.Teori Pemikiran    Teori pemikiran telah dibentuk oleh ahli psikologi yang mengkaji otak manusia dan proses berfikir. Pemahaman ini diharapkan akan dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran guru demi kepentingan murid-murid.

Teori Pemikiran TEORI Roger Sperry Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner) Epistemologi (Imam Al-Ghazali) 8 .

Teori Roger Sperry  Ahli psikologi neuro – mengkaji:   otak manusia fungsi otak. teori HOKA-HOKI  Terkenal dengan  9 .

(1970) otak manusia terbahagi kepada dua bahagian: Kanan Kiri • Bahagian hemisfera. ini dikenali sebagai  Hemisfera otak kanan: berfikir secara kreatif.  Hemisfera otak kiri: berfikir secara kritis. 10 . Menurut Roger Sperry.Teori Roger Sperry   HOKA-HOKI: otak kanan-otak kiri (split brai theory) dikenali sebagai Whole brain theory.

teori ini menyarankan bahawa setiap individu mengutamakan satu mod berbanding yang lain. • • Hasil uji kaji: kedua-dua bahagian atau hemisfera otak ini bertanggungjawab ke atas dua bentuk pemikiran yang berbeza. Sila teliti jadual berikut untuk mendapat gambaran perbezaan fungsi berfikir otak kanan dan kiri. 11 .Teori Roger Sperry  Teori struktur mencadangkan: dan fungsi otak ini dua bahagian otak tersebut mengawal dua mod pemikiran berbeza.

Teori Roger Sperry  Otak Kanan  Rawak  Intuitif  Holistik  Sintesis  Subjektif  Melihat keseluruhan  Otak Kiri  Logik  Turutan  Rasional  Analitikal  Objektif  Melihat bahagian 12 .

 Otak kanan: memberi tumpuan kepada kreativiti.Teori Roger Sperry   Secara umumnya. analisis dan ketepatan. otak kiri: memberi fokus pada pemikiran logik. estetika dan perasaan. sekolah lebih mengutamakan mod berfikir otak kiri dan memandang remeh mod berfikir otak kanan. Cuba kenal pasti bahagian otak manakah anda cenderung gunakan?  13 • . Bidang pelajaran : Akademik.

apakah potensi anda? Apakah itu kecerdasan? “Kecerdasan melibatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan merekacipta produk sebagai hasil sesuatu budaya atau komoniti. (1993) .  renung aktiviti dan soalan   Kenal pasti dan senaraikan perkara yang dapat anda lakukan dengan baik? Pada fikiran anda.” 14 Howard Gardner.Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)  Perhatian: berikut.

Kesemua kecerdasan tersebut dapat diajar di sekolah. Terdapat 9 kecerdasan yang melibatkan penyelesaian masalah rekacipta.Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)   Pendapat beliau. kita dapat belajar mengenai kecerdasan dengan mengkaji proses kognitif yang digunakan oleh manusia ketika mereka menyelesaikan msalah atau merekacipta produk. 15 .

naturalis atau pencinta alam sekitar dan kewujudan atau spiritual. muzik-ritma. ruang. logikmatematik. interpersonal. intrapersonal. • Kecerdasan manakah anda miliki? 16 .Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)  Kecerdasan yang dimaksudkan: Verbal-linguistik. pergerakan-kinestetik.

17 . Membahagikan sains atau pengetahuan pada ilmu kekal dan ilmu sementara.ilmu Aqli (akal).  Ilmu sementara – Ilmu binaan manusia:. t. w.  Ilmu kekal – Allah s.Hasil kajian atau teori (nazariyy) atau hasil pengalaman langsung (hajmiyy). Dikenali sebagai Ilmu wahyu atau ilmu Naqli.Epistemologi (Imam Al-Ghazali)   Pemikiran dari perspektif tokoh Islam – Imam Al-Ghazali. Ilmu ciptaan manusia:.

”(Al-Mankhul). Definasi penaakulan dikemukan AlGhazali “Kelayakan yang membolehkan seseorang itu menanggapi ilmu pengetahuan dan berfikir tentang sesuatu yang boleh difikirkan. Ilmu Aqli – hasil pemikiran dan kajian (alnazar al-sahih) yang sah. 18 . mengupas kewujudan diri. Contoh.Epistemologi (Imam Al-Ghazali)    Ilmu Naqli atau Ilmu Wahyu merupakan pengetahuan asas yang mesti diketahui – membantu penaakulan.

Konstruktivisme  Apakah anda faham tentang maksud perkataan ‘konstruk’? Adakah anda fikir anda akan dapat membantu murid anda membina pemikiran mereka? 19  .

Tetapi dicipta di dalam minda berasaskan pengalaman sebenar. Adakah anda bersetuju? 20 .Konstruktivisme  Teori konstruktivisme mengandaikan pengetahuan tidak dapat wujud di luar minda.

Konstruktivisme Menurut ahli konstruktivis. maklumat yang diterima.  21 . dikumpul dan disimpan.  Cara berkesan untuk mengetahui – melalui penglibatan aktif individu membina sendiri makna melalui interaksi dengan persekitaran fizikal dan sosial. manusia membina pengetahuan berasaskan pengalaman.

 Dengan itu.  Manusia memerlukan peluang untuk menjelajah dan membuat uji kaji.  22 . pengetahuan akan terus ditingkatkan.Konstruktivisme Individu membina pengetahuan melalui proses assimilasi. akomodasi sepanjang hayat.

23 . dan mencipta maklum balas baru kepada sesuatu situasi. menyelesaikan masalah harian. – proses uji kaji tentang ramalan graviti. Guru konstruktivis. Mahukan. muridnya membina pengetahuan yang diperlukan untuk berfungsi dalam kehidupan dunia sebenar. mahukan muridnya menguji idea baru.Konstruktivisme    Contoh: anak kecil sentiasa menjatuhkan alat mainannya. mengembangkan maklumat.

Konstruktivisme    Matlamat – membolehkan pembelajaran berlaku dalam konteks yang bermakna. pemikiran kritikal serta menggabungkan aktiviti autentik dan penilaian dalam penyampaian. Contoh: Aktiviti berbentuk projek dan penyelesaian masalah. berjaya memupuk pemikiran. anda boleh memilih satu aktiviti khusus bilik darjah yang membolehkan murid belajar melalui perbincangan antara mereka untuk mencapai makna. refleksi. Untuk mencapai matlamat ini. 24 .

25 .  Jika individu hendak berjaya berfungsi dalam masyarakat teknikal. mereka perlu dibekal:  Keupayaan pembelajaran sepanjang hayat. banyak pilihan.Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir  Matlamat terdekat pendidikan semasa. keputusan secara individu dan kolektif. et al.  Kemahiran berfikir. banyak alternatif tindakan. (1987) kemahiran berfikir adalah alat yamg perlu dalam masyarakat yang bercirikan perubahan pesat.  Beyth-Marom.

Penguasaan kemahiran berfikir membolehkan murid memahami konsep yang diajar oleh guru. melakar graf. mencipta puisi. menghubung kait cerita. membuat penemuan dan penyelidikan. berlakon. mengemukan jawapan yang betul. 26 .Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir   Premis paling asas dalam perubahan kemahiran berfikir masa kini ialah kepercayaan bahawa murid boleh belajar berfikir. menilai laporan. situasi atau berita.

dan mempamerkan sikap positif ketika menghadapi kesukaran dan menyelesaikan masalah.Kepentingan Menguasai Kemahiran Berfikir  Membolahkan murid melakukan tindakan moral secara bersahaja berlandaskan prinsip moral. 27 . memberi sebab rasional bagi keputusan tentang isu moral.

Rumusan  Fakta penting  Teori pemikiran yang dibincangkan termasuk Teori Roger Sperry.   Teori Kecerdasan Pelbagai. Howard Gardner menjelaskan 9 kecerdasan yang dimiliki individu dan ciri-ciri tiap kecerdasan. Teori Epistemologi. dan Teori Konstruktivisme Teori Roger Sperry memberi fokus pada fungsi hemisfera otak kanan dan otak kiri. Teori Kecerdasan Pelbagai. 28 .

Ilmu Aqli terbahagi kepada ilmu berasaskan pengalaman langsung dan ilmu berasakan teori. Ilmu teori terhasil daripada pemikiran yang mendalam.Rumusan  Menurut Al-Ghazali. Teori konstruktivisme. pengetahuan terbahagi kepada dua iaitu ilmu Wahyu/naqli dan ilmu aqal/hasil ciptaan manusia. Ilmu wahyu milik Allah s.w. tetapi boleh dibina dalam minda berasaskan pengalaman sebenar. 29   .t. membuat penyiasatan dan menjalankan pendidikan. mengandaikan pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda. kebolehan menghubungkait maklumat. Kepentingan menguasai kemahiran berfikir termasuk kebolehan murid memahami konsep.

TAMAT 30 .