P. 1
Pedagogi Pendidikan Islam

Pedagogi Pendidikan Islam

|Views: 50|Likes:
Published by Saddam Suddin
nvbjvg
nvbjvg

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Saddam Suddin on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

MODUL (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PIM 3102

) (PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011 IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

i Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin. Falsafah Pendidikan Islam Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

.ii Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

iii Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru i Panduan Pelajar v Pengenalan vii Agihan Pembelajaran ix UNIT 1 : STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.1 Hasil Pembelajaran 1.8 Rumusan 1 38 14 17 19 20 21 23 26 28 KANDUNGAN MUKA SURAT .2 Kerangka Tajuk 2. 1.4 Objektif Ayat Bacaan.4 Pendekatan 1. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.2 Kerangka Tajuk 1.0 Sipnosis 1.1 Hasil Pembelajaran 2.5 Rumusan UNIT 2 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 2.3 Strategi 1.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah / Bacaan) 2.0 Sipnosis 2.3 Definisi 2.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Hafazan) 2.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (Ayat Kefahaman) 2.

0 Sinopsis 4.4.2 Kerangka Tajuk 3.0 Sinopsis 5.3 Kaedah dan Teknik Pengajaran Sirah 3.3 Definisi isi pelajaran 4.6 Kaedah dan Teknik pengajaran Jawi 3.1 Hasil Pembelajaran 4. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH DAN PELAJARAN JAWI 3.7 Rumusan 30 31 33 33 39 46 51 59 63 64 66 67 68 69 71 73 75 83 .6 Prinsip-prinsip isi pelajaran Pendidikan Islam 4.4 Pelaksanaan Pengajaran 5.2 Kerangka Tajuk 5.4.5 Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran 4.5 Kaedah dan Teknik Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.4 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asas Ulum Sya yyah 3.6 Refleksi Kendiri 5.5 Penilaian 5.3 Perancangan Pengajaran 5.4.7 Rumusan UNIT 5 : PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5.2 Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah 3.4 Cara menyusun isi pelajaran 4.7 Rumusan UNIT 4 : PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM 4.2 Kerangka Tajuk 4.0 Sipnosis 3.1 Hasil Pembelajaran 3.3 Kaedah dan Teknik 3.1 Kaedah dan Teknik Pengajaran Akidah 3.1 Hasil Pembelajaran 5.iv UNIT 3 : KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ULUM SYARIYYAH.

84 89 91 Bibliografi 95 Panel Penulis Modul 97 Ikon Modul 98 .

iv .

2. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.v PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 4. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. . Teliti maklumat yang diterima. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 1. 6. 5. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 7. 3. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.

1. Kursus Pedagogi Pendidikan Islam ini merupakan kursus major yang mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali yang melibatkan 30 jam interaksi dan 30 jam amali.2 Ayat Hafazan 2. Dalam modul ini anda akan mempelajari: Unit 1: Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.Dalam modul ini 30 jam amali diberikan tugasan seperti yang terdapat di dalam nota bahagian Agihan Tajuk.3 Ayat Kefahaman Unit 3: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran : 3.3 Pelajaran Jawi Unit 4: Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH ! Selamat berinteraksi dengan modul PIM 3102 .1 Jenis-jenis strategi dan pendekatan 1.Modul ini ditulis sebagai bahan pembelajaran untuk membantu anda mendapatkan maklumat dan menguasai kemahiran di dalamnya berasaskan konsep pembelajaran kendiri.1 Asas Ulum Syar iyyah 3.2 epentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan Yang sesuai dalam pengajaran Unit 2: Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.1 Ayat Bacaan 2.2 Adab dan akhlak Islamiyyah 3.viii PENGENALAN MODUL Modul ini disusun berdasarkan Sukatan Pelajaran Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KBSR) untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Mod Pendidikan Jarak Jauh(PJJ). Modul ini dihasilkan Berdasarkan Pro Forma Kursus bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. 2. Modul ini dibina dalam bentuk tajuk. di mana setiap tajuk dipecahkan kepada sub tajuk bagi memudahkan pembelajaran kendiri .

Selamat berjihad Panel Penulis Jun 2011 .2 Diketahui kepada belum diketahui 4.3 Penilaian Modul ini dihasilkan dengan merujuk buku-buku muktabar sebagaimana Dinyatakan dalam bibliografi.1 Perancangan 5. 5.5 Dekat kepada jauh Unit 5: Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.seterusnya memantapkan ilmu pengetahuan anda dalam pedagogi bagi semua bidang Pendidikan Islam Anda dikehendaki menyediakan jawapan kepada soalan-soalan tersebut yang mana akan dibincangkan bersama dengan pensyarah dan rakan pelajar yang lain. Selain daripada merujuk kepada bahan modul ini. Di dalam setiap unit . anda digalakkan mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi menambahkan kefahaman terhadap tajuk yang disediakan.viii Islam.2 Pelaksanaan 5. Harapan panel penulis kursus ini dapat melahirkan guru-guru yang berkaliber dan berpengetahuan luas.disediakan beberapa soalan penilaian untuk mengukur sejauh mana kefahaman anda terhadap isi modul.berkemahiran tinggi serta mampu mengaplikasikan pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.3 Maujud kepada mujarrad 4.1 Mudah kepada susah 4. 4.4 Khusus kepada umum 4.

Jenis-jenis pendekatan . 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN . Ayat Kefahaman 8 3 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN: . Jadual di bawah menjelaskan a gihan tajuk-tajuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Akidah . Sirah . Ayat Hafazan . PELAJARAN JAWI Pemilihan kaedah dan teknik . Ayat Bacaan .ix Kod & Nama Kursus: PIM 3102 / PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Ibadah . ASAS ULUM SYAR YYAH . Pelajaran Jawi 8 AGIHAN TAJUK INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 1 ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH . Adab dan Akhlak Islamiah . ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH . Jenis-jenis Strategi . Definisi Pendekatan . Definisi Teknik Pemilihan kaedah dan teknik . Kepentingan dan kesan pemilihan strategi yang sesuai dalam pengajaran . Difinisi Strategi . Definisi Kaedah . Kepentingan dan kesan pemilihan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran 4 .

prinsip-prinsip dan format perancangan . Perancangan . Pelajar dikehendaki menyediakan tugasan dalam bentuk RPH bagi satu sesi P&P 2. Mingguan . 4. bidang dan tajuk) 3. Pelajar dikehendaki membuat rakaman P&P di dalam bilik darjah semasa di sekolah berdasarkan RPH tersebut. . Maujud kepada mujarrad . Pelajar dikehendaki menghantar rakaman kepada pensyarah berkenaan pada interaksi ke lima. Diketahui kepada belum diketahui . Penilaian Konsep. Pelaksanaan . (Pensyarah akan tentukan mata pelajaran. Semester . Khusus kepada umum .x 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Menyesuaikan prinsip dengan semua bidang dalam sukatan . Mudah kepada susah . Harian Kaedah pelaksanaan dan penilaian pengajaran (Pemurnian rancangan pengajaran) 5 JUMLAH 30 Nota: Amali 30 jam 1. Dekat kepada jauh 5 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG .

xi .

xii .

induktif.0. Arahan 1. Justeru itu guru harus memilih kesesuaian tajuk dengan strategi dan pendekatan. 2. 5. 3. berpusatkan murid. 4. elektif. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 3. Kebijaksanaan guru memilih strategi dan kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. 5. 4.1. Membanding beza di antara pendekatan bersepadu. 2. Membanding beza di antara strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. . Membanding beza di antara strategi berpusatkan guru. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Unit ini mengandungi: 1. 1. tematik dan qudwah hasanah. berpusatkan murid dan berpusatkan bahan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 1 UNIT 1 STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH. Sinopsis Bab ini memaparkan strategi dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. deduktif. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Baca dan fahami objektif modul. anda diharap dapat: 1. Analisis Strategi dan Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 1.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 2 6.2. Kerangka Tajuk Rajah 1 : Strategi P&P Dalam Pendidikan Islam BERPUSATKAN BAHAN BERPUSATKAN MURID BERPUSATKAN GURU strategi . Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 1. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 7.

bahan dan masa yang digunakan . Strategi berpusatkan guru .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 3 Rajah 2 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam Nota : 1.3. teknik.3. Strategi berpusatkan murid . Ini termasuklah pemilihan dan pelaksanaan kaedah. 1.2. akitiviti.3.2 Jenis Strategi Antara jenis-jenis strategi yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ialah : .3.1 Strategi berpusatkan guru PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM . Strategi berpusatkan bahan 1.1 Definisi Strategi Strategi pengajaran ialah kepandaian guru membuat perancangan dan pelaksanaannya terhadap semua aspek pengajaran dan pembelajaran. STRATEGI 1.

2. . Oleh yang demikian. Syarahan/ Kuliah. Kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. murid tidak dapat membuat interpretasi sendiri dan mereka menjadi kurang pasif serta sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk. Terdapat beberapa ciri di dalam strategi ini.2. Komunikasi antara guru dan murid adalah sehala. Strategi ini lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru dan penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan berbanding penyebaran nilai murni dan perkembangan emosi. guru mengurus dan mengawal kelas. manakala murid hanya bertindak sebagai pendengar. perkara yang diutamakan ialah pencapaian murid dalam keputusan peperiksaan dan ujian serta teknik pengajaran guru ditumpukan kepada penyampaian fakta secara menghafaz. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . 1. Bercerita. Demontrasi. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. iaitu. memberi penerangan. 1. Penerangan. . .2 Strategi berpusatkan murid .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 4 Strategi ini melibatkan guru yang memainkan peranan yang utama.3. Selain itu.

. Perbincangan. . . . Inkuiri penemuan. . . Isi kandungan yang disampaikan perlulah sesuai dengan aras kebolehan dan kontektual murid. Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. Bermain. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih banyak masa diperlukan bagi aktiviti pembelajaran murid. Simulasi. . . . Penyelesaian masalah. . Projek. Aktiviti-aktiviti perlulah melibatkan murid secara aktif. Murid digalakkan untuk bergiat aktif dalam proses P&P dan guru hanya sebagai pemimpin untuk membimbing murid dalam menjalankan aktiviti sama ada secara berkumpulan atau individu.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 5 Murid memainkan peranan penting dan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan. Main peranan. Penyoalan. Sumbangsaran. .

Di bawah strategi ini. emosi. BBM memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru menggunakan BBM tersebut ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 6 Perkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani.3. Selain itu. Ia bertujuan supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan penyampaian maklumat dapat dilakukan secara berkesan. radio. model. 1. ujian formatif ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk mengesan kelemahan murid. Dalam strategi ini. rohani. kaset.2. murid dapat melibatkan diri secara ak tif serta menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. video. gambar. Murid-murid juga dapat belajar dengan bersemangat sekiranya guru pandai menggunakan BBM yang sesuai. Dengan menggunakan strategi ini guru dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah. menarik dan berkesan. intelek dan sosial (JERIS). Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahami maklumat yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri. komputer dan sebagainya.3 Strategi berpusatkan bahan Strategi ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang menekankan kepada penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) seperti slaid. Murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakan serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara .

Keluasan . . kreatif dan inovatif. Audio-visual. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 7 individu datau secara kumpulan tanpa kehadiran guru. Berpusatkan murid. . Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah. Ketepatan . . Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna. Kejelasan . . Modul. Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan yang digunakan perlulah memenuhi ciri-ciri seperti berikut. . Kepelbagaian Strategi yang dirancang perlulah: . Penggunaan buku teks dan rujukan.mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras kebolehan . . Bersifat fleksible -. Dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran . Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut. . . Pengajaran terancang. .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 8 1.4. PENDEKATAN 1.4.1 Definisi Pendekatan Pendekatan merujuk kepada cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektif jangka panjang dapat dicapai . Ia adalah satu bingkai yang besar di dalamnya mengandungi strategi, kaedah dan teknik. Dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam anda boleh menggunakan apa jua jenis pendekatan asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut : . Memberi ilmu - kognitif . Menanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah- afektif . Membina kemahiran dan amalan - psikomotor . Memupuk dan menanam penghayatan afektif . Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif . Mewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan murid . Menyepadukan faktor dan nilai . Merentas kurikulum . Menggabungjalin kemahiran, isi dan nilai . Memotivasikan murid dalam pembelajaran 1.4.2 Jenis-jenis Pendekatan Berikut adalah jenis pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 9 Rajah 3 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam 1.4.2.1 Pendekatan Bersepadu Dalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat di dalam kurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan di antara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep kesepaduan diamalkan mengggunakan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik. PEMUSATAN MURID EKLEKTIK QUDWAH HASANAH TEMATIK BERSEPADU DEDUKTIF INDUKTIF PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 10 Rajah 4 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Bersepadu 1.4.2.2 Pendekatan Induktif Pendekatan ini menggunakan cara pengajaran dengan memperlihatkan bahagian-bahagian kecil (khusus) sampai kepada perkara-perkara besar atau umum. Contohnya : Guru akan meminta murid- murid menyenaraikan jenis air yang mereka tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip. Kemudian kita membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air mutlak dan hukumnya. Pelaksanaan Konsep Bersepadu Dalam P&P Pendidikan Islam Kecintaan terhadap ilmu Gabungjalin Perentasan Penerapan Nilai Kurikulum Dengan Kokurikulum Mengaitkan Dengan Masyarakat Kesinambungan Di Peringkat Rendah Kepelbagaian Aktiviti BBMK Perkembangan Potensi

Membuat generalisasi . haram. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. mengkaji. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan 2. Murid-murid berpeluang sepenuhnya belajar di bawah bimbingan guru 6. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit 5. Kekerapan ulangan diperlukan dalam pelbagai konteks bagi menguasai sesuatu kemahiran 4. Mengutamakan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan 7.2. rukhsah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 11 Rajah 5 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Induktif Ciri-ciri pendekatan induktif: 1.3 Pendekatan deduktif Cara pengajaran yang menggunakan pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan induktif.4. mentafsir. Mengutamakan pengaantaraan deria untuk mendapatkan pengetahuan 3. azimah dan kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yang dikatakan. mengenalpasti. 1. Contoh-contoh khusus Memerhati. Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atau teori yang berkaitan contoh hukum halal.

Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks 4. hukum atau peraturan barui Gunakan contohcontoh berkaitan Murid mengukuhkan pemahaman tentang konsep Pilih teori/rumus. prinsip. kemudiannya diikuti dengan pembinaan konsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan. Ia merupakan gabungan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. hukum atau peraturan yang telah diketahui . Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu 3.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 12 Rajah 6 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Deduktif Ciri-ciri pendekatan deduktif: 1. Memperkenal teori/rumus. Pendekatan eklektik ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yang mempunyai ragam belajar yang berbeza. Dalam pendekatan ini pengajaran dan pembelajran boleh bermula menggunakan pendekatan induktif iaitu dengan mencari contoh ataupun huraian. Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi 2.2.4.4 Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-dua pendekatan (induktif dan deduktif) secara serentak. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal 1. prinsip.

4. jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya (Najib. Sikap guru memainkan peranan yang sangat penting bagi menghasilkan kesan pengajaran kepada pelajar. Pelajar akan mencontohi sikap guru yang ditonjolkan. Suasana kepimpinan bersifat demokratik.Dalam pendekatan ini guru mengenal pasti tema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa. Komunikasi berbentuk dua hala . satu-satu tema kemudian dipecahkan kepada komponan-komponan yang kecil dalamm setiap komponan terdapat lagi topik kecil yang boleh dibincangkan. 1.6 Pendekatan Tematik Pengajaran tematik bermaksud suatu pengajaran yang disampaikan melalui ideayang besar. guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil yang berkaitan dengan tema tersebut. Daripada tema yang dipilih. Dalam pendekatan ini. perkara perkara yang berkaitan dengan bersuci dan lain-lain.2.5 Pendekatan Pemusatan Murid Guru dan murid bersama-sama memainkan peranan dalam proses pengajaran pembelajaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 13 1.2. .4. 1. Tugas guru bukan sahaja sekadar mengajar dan mendidik bakal-bakal pemimpin negara malah mereka juga merupakan model bagi para pelajarnya (role model). 2005). pencapaian objektif pembelajaran murid diutamakan. Oleh itu guru perlulah sentiasa mempamerkan perilaku yang baik.2.7 Qudwah hasanah Guru menjadi model kepada murid. Contoh tema-tema seperti solat. Murid aktif menyertai aktiviti pembelajaran. Tema-tema yang dipilih perlulah sesuai dengan peringkat umur pelajar.4. Guru menyoal dan murid menjawab dan sebaliknya.

kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif Lebih mengambil kira objektif jangka panjang Mengambil kira segala aspek pembelajaran PENDEKATAN Cara mengajar berdasarkan objektif berlandaskan teori.5 RUMUSAN STRATEGI Kebijaksanaan memilih pendekatan. prinsip atau model tertentu Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan Mendokong sesuatu teori .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 14 1.

jelaskan: 1. Perhatikan gambar di bawah ini. 2. Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan kefahaman anda mengenai strategi dan pendekatan. Air Embun Air Air Paip /Perigi Air Air Sungai A Air Laut Laut Salji Air Hujan Air Mata Air . Berpandukan gambar-gambar di atas. Aktiviti Pembelajaran : 1. Kesan pemilihan strategi dan pendekatan pemusatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menyertakan kekuatan dan kelemahan pendekatan tersebut. apa yang anda faham tentang pendekatan Qudwah hasanah.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 15 LATIHAN Pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai memberi kesan kepada hasil pembelajaran. 2. cuba anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan deduktif.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 16 Cuba kita fikirkan. mengapa guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik? Perlakuan guru sering menjadi ikutan murid-murid Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa Sebagai role model perlakuan begini amat tidak sesuai dilakukan oleh guru .

2. AYAT KEFAHAMAN 2.1. 3. Unit ini mengandungi: Analisis kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran. 5. anda diharap dapat: 1. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 17 UNIT 2 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN : . Baca dan fahami objektif modul. musyafahah. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Kebijaksanaan guru memilih kaedah dan teknik akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. 4.0. cuba jaya dan lain-lain. 6. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. tasmik. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan kaedah dan teknik yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. AYAT BACAAN . 2. Arahan 1. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 3. sambung bacaan. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Membanding beza di antara kaedah-kaedah yang digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilwah al-Quran seperti talaqqi. gerak kerja. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar . Membanding beza di antara kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. AYAT HAFAZAN .

Kerangka Tajuk Nota Anda pernah mendengar perkataan kaedah dan teknik? Tahukah anda dengan kebijaksanaan guru membuat pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai akan membawa kepada pengajaran yang berkesan dan menyeronokkan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 18 pada sesi berikutnya. 2. 7.mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.2. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana. Dapatkah anda menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah dan teknik? KAEDAH P&P AYAT HAFAZAN KAEDAH P&P AYAT BACAAN KAEDAH P&P AYAT KEFAHAMAN KAEDAH DAN TEKNIK P&P ASUHAN TILAWAH AL-QURRAN .

.2 Definisi Teknik Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah atau cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: . Definisi 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 19 2. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang diperkenalkan. Tentukan bahan yang hendak disampaikan mengikut peruntukan masa. . Susun langkah secara berperingkat 2.3. Ia juga ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelolakan kaedah dan cara menjalankan pelbagai langkah dalam aktiviti pengajaran. Ia merupakan langkah-langkah atau peringkatpering kat pengajaran yang tersusun rapi dan berurutan bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Kenalpasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan. Ia memberi penekanan bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. kemas dan sistematik. Dalam menjalankan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip di bawah boleh dijadikan panduan: . Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid.3.Ia merangkumi aktiviti.3. .1 Definisi Kaedah Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 20 .1 Ayat Bacaan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat bacaan dal.4.4. . 2.3 Ayat Kefahaman Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat kefahaman ialah supaya murid dapat memahami maksud beberapa ayat-ayat atau surah terpilih dengan menghayati pengajarannya sebagai rujukan petunjuk Allah. Mengambil kira kebolehan dan kemampuan murid. . fasih dan bertajwid. fasih dan bertajwid untuk dibaca dalam solat dan ibadat harian.4.2 Ayat Hafazan Objektif pengajaran dan pembelajaran ayat hafazan pula ialah supaya murid dapat menghafaz surah-surah tertentu/ ayat-ayat terpilih dengan betul. . Objektif Ayat Bacaan. Menekankan amalan dan penghayatan. Melibatkan murid secara aktif. Menyampaikan pengetahuan dan pengalaman secara bersepadu 2. 2. Objektif pengajaran dan pembelajran Asuhan Tilawah al-Quran adalah bertujuan secara umumnya supaya murid dapat mengetahui adab membaca al-Quran dan mengamalkan tuntutan al-Quran dalam kehidupan seharian . Menggalakkan pengalaman secara langsung.am bidang Asuhan Tilawah al-Quran supaya murid dapat menguasai kemahiran membaca sesuatu ayat atau surah al-Quran dengan betul. Ayat Hafazan dan Ayat Kefahaman 2.4. .

Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: Rajah 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Tilawah/Bacaan 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 21 2. Kemudian secara beramai-ramai murid-murid membaca mengikut bacaan guru dan diteliti oleh guru sehingga guru berpuas hati. murid-murid dikehendaki mendengar pembacaan guru dengan teliti serta melihat pergerakan mulut guru. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Tilawah/ Bacaan TIKRAR TALAQQI MUSYAFAHAH HALAQAH/ TADARUS TATBIQI GERAK KERJA KUMPULAN TASMIK GERAK KERJA INDIVIDU .5 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Tilawah / Bacaan) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat bacaan) ini.1 Talaqqi Dalam melaksanakan kaedah talaqqi ini.5.

Murid membaca beramai-ramai mengikut kumpulan.5.3 Tikrar Kaedah ini adalah serupa dengan kaedah latih-tubi. iaitu malaikat Jibril membacanya dahulu dan didengar . Kaedah ini bertepatan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Selepas guru membaca. secara talaqqi dan musyafahah. 4. Nabi Muhammad SAW. kemudian murid itu mengikuti bacaan guru secara individu. kumpulan lain mendengar sahaja. Kaedah tikrar dilaksanakan dengan cara. Murid mengulangi bacaan guru.5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 22 2. Murid mengulangi bacaan murid. mengambil al-Qur an daripada malaikat Jibril AS. menerima wahyu pertama di Gua Hira`. murid-murid lain ikut. murid-murid ikut.2 Musyafahah Kaedah musyafahah dilaksanakan dengan guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid. Seorang murid membaca. 3. Guru membaca dan kemudian seorang murid mengikuti bacaan guru. Guru memperdengarkan bacaan kepada murid berulang-kali supaya murid dapat menanggapi sebutan dan bacaan guru dengan baik. Selepas seorang murid membaca. 2. Peringatan: Kaedah bacaan secara talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah yang paling praktikal digunakan dalam pengajaran al-Qur an. 2. 1. Murid pula berulang-kali mengulangi sebutan dan bacaan di bawah bimbingan guru dengan betul sehingga guru berpuas hati dengan sebutan dan bacaan murid. murid lain mendengar sahaja.

2004). Pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat hafazan) ini. Di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: .ikhlas dalam niat dan amalan. Di antara beberapa panduan atau tatacara menghafaz al-Qur an yang penting ialah seperti berikut: . Aktiviti : Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru Pendidikan Islam di sekolah.meninggalkan maksiat. Jelaskan secara terperinci langkah-langkah bagaimana melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Qur an (Ayat Tilawah) dengan menggunakan kaedah-kaedah tersebut di atas. .menggunakan satu mushaf.s. . Kemudian Nabi Muhammad SAW.memahami apa yang dihafaz.6 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah alQur an (Ayat Hafazan) Hafazan al-Qur an merupakan suatu proses mengingati ayat-ayat suci al-Qur an yang dilakukan secara sistematik dan berulang-ulang berdasarkan panduanpanduan tertentu (Mohd Yusuf Ahmad.kerap tasmi` hafazan al-Qur an di hadapan orang lain yang berkemahiran. . membacanya dengan didengari oleh malaikat Jibril atau mengikut bacaan malaikat Jibril a. .kerap mendengar bacaan al-Qur an dan . .hafaz secara berperingkat-peringkat. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 23 oleh Nabi Muhammad SAW.

Kemudian guru meminta seorang murid membaca ayat pertama dan meminta seorang murid lain menyambung bacaan ayat ke dua secara hafaz.1 Cuba Jaya Dalam melaksanakan kaedah cuba jaya ini.6. kumpulan B menyambung ayat ke dua secara hafaz. Begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan hafazan dalam kalangan murid. Kumpulan A membaca ayat pertama secara hafaz. murid-murid diberi masa yang terhad (10 hingga 15 minit) untuk menghafaz ayat-ayat tertentu. Jika murid belum hafaz. kumpulan C menyambung ayat ke tiga secara hafaz juga dan begitulah seterusnya sambung-menyambung bacaan secara hafaz antara beberapa kumpulan murid.6. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 24 Rajah 8 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Hafazan 2.2 Sambung Bacaan Kaedah sambung bacaan dilaksanakan dengan guru membaca satu ayat dan meminta murid-murid menyambung secara hafaz. murid diminta membaca ayat secara hafaz di hadapan guru. Kaedah ini boleh dilaksanakan dalam bentuk kumpulan atau individu. guru meminta murid itu cuba hafaz ayat tersebut sekali lagi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Hafazan CUBA JAYA SAMBUNG TIKRAR BACAAN GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU TASMIK . Selepas tempoh itu.

. mula balik membaca ayat pertama dan ayat kedua secara hafaz.Ulang beberapa kali dengan bacaan tadwir . murid membaca ayat yang sudah dihafaz di hadapan guru untuk ditasmik. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 25 2. Kemudian teruskan bacaan secara hafazan.3 Tasmik Kaedah tasmik dilaksanakan dengan murid diberi tugas menghafaz ayat tertentu di rumah atau di luar waktu sekolah. [Bacaan berpandukan mashaf] .Setelah dapat mengingati ayat kedua ini.Cuba mengingati ayat-ayat berkenaan tanpa melihat mushaf. .Baca ayat-ayat yang dihafaz itu dalam solat. baca pula ayat sambungannya mengikut langkah-langkah di atas. Guru tasmik hafazan murid tersebut. kecuali kalau tersangkut bolehlah merujuk sekejap kepada mushaf.Ulang bacaan beberapa kali secara tadwir supaya lancar tanpa merujuk mushaf.Baca dan ulang-ulangkan beberapa kali hingga lancar. . . Setiap guru al-Qur an wajib mengetahui dan memahami panduan dan teknik menghafaz al-Qur an dengan betul supaya mereka dapat mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan mencapai hasil yang diharapkan. Teknik menghafaz al-Qur an: .Setelah dapat ingat tanpa lihat mushaf. manakala murid yang belum hafaz diminta menghafaz lagi.Setelah lancar baca ayat berkenaan dengan lebih cepat (Tadwir). . Jika ayat panjang ambil sebahagiannya sahaja. Pada hari yang ditetapkan. Murid yang sudah hafaz dicatat sebagai sudah hafaz. .6.Membaca ayat berkenaan dengan sebutan yang betul dan perlahan-lahan (tartil). Kalau tersangkut barulah lihat mushaf.

2. mereka mestilah ikhlas dan mempunyai keperibadian yang luhur. Antaranya ialah boleh membaca dengan baik. belajar dalam keadaan tidak tertekan dan berlumba-lumba untuk menghafaz.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 26 Peringatan: Metodologi dan Psikologi Pendidikan Tilawah al-Qur an hendaklah diterapkan secara maksimum dan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar tidak mudah jemu. Antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut: . Guru-guru al-Qur an hendaklah menjaga personaliti mereka. Selain itu. Tanamkan semangat ukhuwah dan kasih sayang di antara guru dan murid. Aktiviti Pembelajaran: Berdasarkan kepada panduan dan teknik hafazan di atas. cepat ingat dan tidak mudah lupa. fasih dan bertajwid serta menjadi contoh bacaan kepada anak-anak didiknya.7 Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Qur an (Ayat Kefahaman) Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Qur an (ayat kefahaman ini). cuba anda susun langkah-langkah secara terperinci bagaimana anda hendak mengajar manamana ayat dari ayat-ayat hafazan yang anda mengajar di sekolah.

1 Terjemahan Kaedah ini adalah dimulakan dengan guru membaca keseluruhan ayat yang telah ditentukan. Tugasan ini telah diberi kepada mereka satu minggu lebih awal beserta dengan buku rujukan. ahli sejarah dan lainnya. hadith. pendapat ulama. Setelah itu. guru menterjemahkan kalimat-kalimat penting di dalam ayat tersebut. ahli sains. Kemudian guru menterjemahkan keseluruhan ayat. 2.7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 27 Rajah 9 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Kefahaman 2.2 Huraian Kaedah huraian dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada dua orang murid (mengikut kesesuaian) untuk menghuraikan maksud ayat. Selepas itu. murid yang beri tugas menghuraikan maksud ayat di hadapan kelas. Huraian tersebut hendaklah disokong dengan ayat al-Quran. Pada hari pengajaran dan pembelajaran.7. guru meminta murid menterjemahkan ayat tersebut bergilir-gilir. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ayat Kefahamaan HURAIAN PERBINCANGAN TERJEMAH KELAS GERAK KERJA KUMPULAN GERAK KERJA INDIVIDU PERBINCANGAN KUMPULAN .

Contoh-contoh hendaklah menggunakan ayat-ayat kefahaman sekolah rendah. Aktiviti: Cuba anda berikan penjelasan beserta contoh-contoh yang sesuai untuk kesemua kaedah di atas.3 Perbincangan Kaedah perbincangan dilaksanakan dengan guru dan murid berbincang mengenai intinbat (rumusan) hukum atau pengajaran yang boleh diambil dari maksud ayat yang telah dihuraikan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 28 2. 2. Kaedah ini boleh dilaksanakan secara kelas atau kumpulan kecil.8 RUMUSAN KAEDAH Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih Mendokong pendekatan dipilih Siri tindakan guru yang sistematik .7.

Ianya hendaklah sesuai dengan tajuk. TEKNIK Merujuk kemahiran guru melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan berdasarkan objektif Pengendalian yang benarbenar berlaku dalam bilik darjah Digunakan dalam langkah pengajaran Perlu ambil kira faktor latar belakang murid dalam menentukan teknik yang dipilih . Berdasarkan kefahaman anda mengenai kaedah-kaedah dan teknik yang telah dijelaskan. 1. Berikan satu contoh pengajaran ayat kefahaman bagi tahun satu hingga tahun enam menggunakan kaedah yang disarankan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 29 LATIHAN Pemilihan kaedah dan teknik adalah untuk mencapai hasil pengajaran yang paling maksima. tahap kebolehan murid dan situasi bilik darjah. Senaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah tikrar. 2.

Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit.Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. 2.Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. .Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Asas Ulum Syar yyah (Ibadah.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah 3.0. Merancang kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Asas Ulum Syar yyah. anda diharap dapat: 1. Menghuraikan kaedah dan teknik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar yyah.Aqidah dan Sirah) 2. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ) 3.1.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 30 UNIT 3 3.Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran dalam melaksanakan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asas Ulum Syar yyah. 3. Unit ini mengandungi: 1. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut kaedah dan teknik yang sesuai bagi setiap bidang Arahan Di akhir pembelajaran ini.Baca dan fahami objektif modul.Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. anda diharap dapat: 1.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran ( Asas Ulum Syar yyah. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 3. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi 2.Kaedah dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Pelajaran Jawi 3. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 4.

3. Kerangka Tajuk Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH AKIDAH KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH IBADAT SIRAH KAEDAH DAN TEKNIK .Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 7.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 31 5.2.Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 6.

Pelaksanaan kaedah adalah sebagai suatu langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. Ia melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan. . Latihtubi . Projek . ketrampilan.3. Antara kaedah-kaedah yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Asas Ulum Syar iyyah. Syarahan / kuliah .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 32 Nota 3. kemas dan sistematik. Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi ialah. Perbincangan . Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kaedah? Kaedah merupakan kaifiyat atau prosedur yang dirancang oleh guru bagi melaksanakan sesuatu pengajaran. Kaedah dan Teknik Kita sebagai guru perlu merancang dengan baik apakah kaedah yang hendak kita gunakan bagi satu-satu pengajaran. Tunjukcara / demonstrasi . Simulasi . Ia juga merupakan langkah-langkah / peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun dan ada kesinambungan yang perlu diikuti bagi mencapai sesuatu objektif spesifik sesuatu pelajaran. Bercerita . Prosedur perlulah teratur. nilai-nilai dan kemahiran yang ingin disampaikan kepada murid. Bermain .

membekalkan pelajar dengan ilmu akidah yang lengkap dan mendalam 3. Dialog . membentuk akidah Islam yang betul di kalangan pelajar 2. menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar 4. kaedah dan strategi yang betul supaya pengajaran tersebut lebih menarik dan berkesan. membentuk pekerti mulia berlandaskan tuntutan akidah KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR YYAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAT PENGAJARAN SIRAH . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS ULUM SYAR YYAH 3. Oleh itu guru perlu berusaha menyampaikan isi pengajaran. Lakonan 3. Kuiz . Lawatan . pendekatan. Soal jawab .1 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN AKIDAH Pengajaran akidah amat penting kepada pelajar kerana ia merupakan asas kepada pendidikan Islam. Antara objektif utama pengajaran akidah ialah: 1.4. Ulangan .4. Guru perlu menghayati objektif utama pengajaran akidah sebelum menyampaikan kepada pelajar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 33 .

Sumbangsaran . Forum .1. Bercerita .2 Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akidah.4. manakala pelajar pula memberi jawapan. Kajian Perpustakaan . Kaedah soal jawab juga biasanya berdasarkan kepada dialog dan perbincangan untuk mendapatkan jawapan serta fakta yang tidak dapat diragui kebenarannya atau dikritik lagi.Kaedah soal jawab Kaedah soal jawab merupkan kaedah dimana guru mengemukakan soalan . Kuliah . mencongkil bakat dan dapat menghidupkan suasana pembelajaran. Perbincangan . Anologi . Akhbar dalam darjah (ADD) .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 34 3. . Lawatan a. di samping itu ia turut menyumbang kepada kesan yang positif dan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kepada pelajar. Menulis rencana . Oleh itu guru digalakkan mempraktikkan kaedah ini semasa proses P&P kerana ia merupakan kaedah interaksi dua hala yang melibatkan pelajar dan guru. Projek . . Proses pangajara n dan pembelajaran dengan kaedah soal jawab disepadukan dengan kaedah perbincangan kerana ia dapat menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran di samping membantu meningkatkan kecerdasan otak. Soal jawab .

Memupuk pemikiran kritis. Memupuk semangat kerjasama antara ahli dalam kumpulan. Guru bombing perlantikan pengerusi dan pencatat . . analitis dan kreatif.Kaedah Perbincangan Satu kaedah yang melibatkan perbualan. berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari penyelesaian. Bantu murid tentukan hala aktiviti perbincangan . Menggalakkan perkembangan mental. Perlaksanaan Sesi Perbincangan Sebelum . . . Menggalakkan perkongsian pendapat. . Mengikis sikap angkuh dan mendorong dan menerima pandangan orang lain. bertukar fikiran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 35 b. . Guru beri penjelasan tentang tugasan dan peraturan perbincangan . Membolehkan kewujudan idea yang lebih bernas dan berguna. Tujuan Perbincangan . . mengeluarkan pendapat. Menggalakkan pemupukan pemikiran yang rasional. Menajamkan kemahiran untuk mengemukakan satu-satu pandangan dalam kumpulan. Agih tugas kepada ahli kumpulan . .

pencatat dan pelapor . Betulkan kesilapan . Guru boleh tamatkan perbincangan setelah setiap kumpulan mempunyai bahan yang mencukupi . Beri ulasan dan rumusan Prinsip Perbincangan . Awasi perbincangan agar tidak terpesong dari tajuk . Beri pujian dan galakan Jenis-jenis Perbincangan . Bari galakan kepada setiap ahli supaya mengambil bahagian Selepas . Perbahasan .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 36 Semasa Bantu murid bincang pandangan/idea yang dikemukakan . . Bantu murid beri idea . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan . Tajuk yang sesuai . Lantik pengerusi. disunting dan dicetak untuk diedarkan kepada semua murid . Hasil perbincangan boleh disusun. Adakan rumusan akhir . forum . Penglibatan pelajar perlu aktif . Maklumkan tujuan perbincangan . Pelajar digalakkan catat idea yg disarankan . sesi buzz. Peruntukkan masa untuk guru buat ulasan . sumbangsaran . Guru sebagai fasilitator . seminar .

Terdapat bebrapa langkah yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk mengaplikasikan kaedah ini supaya ianya lebih berkesan. Antaranya ialah: a) Syarahan hendaklah diberi pada masa yang seauai seperti hendak mengenalkan tajuk atau isi pelajaran baru. Guru juga perlu bertutur dengan jelas dan terang serta menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar. Ia juga merupakan satu bentuk penyampaian atau penerangan mengenai statu isi pengajaran secara lisan oleh guru. Kaedah Syarahan Kaedah syarahan merupakan kaedah pengajaran di mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi penerangan. guru perlu memberi perhatian terhadap kedudukan pelajar dalam kelas supaya setiap individu dapat melihat guru dan mendengar percakapannya dengan jelas. Tujuan kaedah syarahan untuk : a) merangsang pelajar meneruskan pembelajaran b) menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran c) membuat penelitian dan ulangkaji d) mengembangkan isi pelajaran e) menyampaikan maklumat yang telah dirancang. huraian dan penjelasan kepada pelajar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 37 c. Pembelajaran mengenai kaedah ini merupakan kebergantungan pelajar kepada guru. b) Guru hendaklah menyampaikan syarahan yang ringkas dan bernas c) Guru perlu menyampaikan syarahan dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai supaya dapat pelajar memahami dengan mudah dan jelas d) Syarahan perlu diikuti dengan ujian bertulis untuk mengukur kefahaman dan tumpuan pelajar . Dalam melaksananakan kaedah ini. secara tidak langsung ia boleh melahirkan rasa hormat dan sanjungan pelajar terhadap guru.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 38 e) Syarahan juga perlu digabungjalinkan dengan teknik-teknik lain seperti soaljawab. .\Kaedah P&P akidah ini tidak terhad kepada apa yang dibincangkan. Namun dengan perbincangan dalam unit ini sudah mencukupi sekadar memberi panduan kepada guru Pendidikan Islam. Baginda juga telah telah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Rumusan Kaedah P&P akidah merupakan satu cara atau jalan dalam menyampaikan pendidikan akidah kepada murid. Selain itu terdapat juga kaedah baru yang boleh digunakan.s. Antara kaedah yang diamalkan baginda termasuklah kaedah syarahan. Latihan 2 1. Terdapat perbagai kaedah yang boleh didedahkan kepada murid mengikut kesesuaian di dalam kelas bergantung kepada guru itu sendiri. di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat lain. Rasulullah SAW sebagai Rasul. Sebagai contoh yang boleh dilihat ketika baginda menyampaikan pengajaran di rumah Arqam bin Abi Arqam. Baginda telah memanggil orang-orang Quraisy ke Bukit Safa dan menyampaikan syarahan baginda di sana. perbincangan dan sebagainya supaya ianya lebih menarik dan tidak membosankan. Nyatakan elemen-elemen penting kaedah soal jawab yang anda fahami berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Jibril a. Kaedah ini dikenal pasti dapat memberikan kefahaman kepada murid dengan lebih mendalam terhadap pelajaran yang disampaikan. pendidik dan contoh utama umat Islam sentiasa mengambil contoh dan roh al-Quran bagi menyampaikan ilmu pengetahuan. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah soal jawab? 2. Kaedah yang digunakan berdasarkan kepada method yang digunakan oleh Rasulullah ketika mengajar para sahabat mengenai akidah.

Soal jawab . Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan pendekatan supaya pengajaran tersebut menarik dan berkesan. Kuliah atau penerangan . keistimewaan. Antara objektif utama pengajaran ibadah ialah: 1. Latih tubi . Tunjuk cara atau demonstrasi . zakat. hikmah dan tujuan sesuatu hukum 3. Amali . Projek .4. Oleh itu. Simulasi . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN IBADAH Pengajaran ibadah yang berkesan membolehkan pelajar dididik untuk menghayati hukum dan peraturan Islam. Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan allah swt 4. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran ibadah antaranya ialah: . Pelajar mengetahui hukum dan peraturan dalam syariat Islam 2. puasa. haji.2. Pengurusan Grafik . proses pengajaran ibadah secara berkesan memerlukan kaedah dan strategi pengajaran secara betul dan menarik. Ia juga melatih pelajar menunanikan kewajipan menunaikan ibadah khusus seperti solatt. sembelihan dan ibadah lain.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 39 3. Bercerita . Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan syariat Islam Kaedah dan teknik pengajaran ibadah melibatkan aktiviti berbentuk teori dan amali. Pelajar memahami rahsia. Pelajar dapat menghayati keindahan sistem dan perundangan Islam 5.

Perlakuan solat boleh dilakukan tunjukcara oleh guru Guru boleh menunjukcara bagaimana kedudukan saf dalam solat berjamaah Perkataan tunjukcara membawa maksud menunjukkancara bagaimana sesuatu perlakuan itu seharusnya dilakukan . Sebenarnya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar berinteraksi secara langsung dengan isi dan situasi pembelajaran yang akan memberikan mereka pengalaman.Kaedah Tunjuk Cara Kaedah ini sangat memerlukan kemahiran guru untuk mendemonstrasikan langkah-langkah aktiviti bersama pelajar.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 40 Tahukan anda apa yang dimaksudkan kaedah tunjukcara? a. Kaedah tunjukcara merujuk kepada seorang guru/individu melakukan sesuatu perbuatan /perlakuan /prinsip di hadapan muridmu ridnya untuk menunjukkan bagaimana sesuatu perbuatan/ perlakuan / prinsip itu seharusnya dilakukan. Biasanya ia melibatkan aktiviti penerangan. pengetahuan dan kemahiran. amali serta percubaan pelajar. . mendemonstrasikan cara atau langkah langkahnya dihadapan murid-murid.demonstrasi guru bersama aktiviti pendengaran dan penglihatan. Proses ini mempunyai prosedur dan memerlukan emahiran guru untuk melaksanakannya. Kaedah ini menuntut pemerhatian yang lebih dari murid terhadap sesuatu proses.

Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut . Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin .Pelajar dapat melihat dengan jelas perkara yang belaku . Cara menyucikan najis 2. Jenis solat 3.Pelajar dapat melakunkan semula dengan cara yang betul dan sah .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 41 Bagi pembelajaran ibadah. Haji 5.Memotivasikan pelajar melakukan ibadah di luar waktu sekolah Langkah-langkah Pengajaran ibadah dengan kaedah Tunjuk Cara Sebelum Sesi Pengajaran . Mandi Wajib 6. dengan ini pelajar mampu mempraktikkan ibadah tersebut di luar waktu pengajaran. Tayammum 4. Tujuan kaedah ini dilaksanakan ialah: . Wudhu Kaedah ini telah dilakukan oleh malaikat Jibril ke atas nabi Muhammad saw ketika baginda diajar berwudhu dan melakukan solat. Berikan penerangan tentang tunjuk cara . kaedah ini sangat praktikal dilakukan kerana ia melibatkan ibadah amali. Antara contoh tajuk memerlukan kaedah tunjuk cara ialah: 1.

Meningkatkan kebolehan pelajar mengaplikasikan konsep tertentu dalam menjalankan latihan menyelesaikan maslah. Adakan sesi perbincangan untuk mengean tahap kefahaman . Bagi kaedah main peranan ia sangat mudah dilakukan guru untuk mengajar. Guru hanya memainkan peranan dan menimbulkan situasi pelajar melakonkannya secara spontan. Libatkan pelajar secara bersama dalam demonstrasi tersebut Selepas sesi Tunjuk cara . Antara pengajaran ibadah yangs esuai untuk kaedah ini ialah: . Galakkan penyertaan murid . Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . Demonstrasi itu dapat dilihat seluruh pelajar .Kaedah simulasi Kaedah simulasi ialah melakukan satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar Tujuan kaedah simulasi . Menilai pendapat atau pandangan orang lain . Perhatikan tindak balas pelajar . . Berikan mereka aktiviti susulan b. Tarikkan perhatian murid mengenai aspek penting dalam ibadah . ia tidak memerlukan skrip. Jalankan kaedah tunjuk cara apabila murid telah bersedia . Membolehkan mereka berinteraksi sesame sendiri untk menyelesaikan masalah Jenis simulasi yang biasa dilakukan ialah sosio-drama dan main peranan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 42 Semasa sesi Pengajaran .

peraturan-peraturan. Perkahwinan . Contohnya masalah disiplin.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 43 . Berikan penerangan tentang tunjuk cara . Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara . Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar . Peranan Hakim menjatuhkan hukuman . . Kemahiran komunikasi dan bersosial . persitiwa-peristiwa yang berlaku samada di sekolah. Mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. Secara spesifik kaedah ini membantu / melatih murid-murid menguasai . Ibadah Haji . Jenis-jenis solat Kaedah ini merujuk kepada guru mewujudkan satu situasi yang hampir sama dengan yang sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. pasaraya dan sebagainya. adab sopan. Sembelihan dan aqiqah . Penggunaan kaedah ini melibatkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam keadaan yang terkawal. jalanraya. di dalam keadaan terkawal dan selamat. Kemahiran berfikiran secara kritis dan kreatif . Melalui lakonan murid-murid dapat menunjukkan cara bagaimana sesuatu masalah diselesaikan. Perkaitan isi pelajaran dengan aspek afektif (emosi) Langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah simulasi Sebelum sesi pengajaran .

Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari . murid berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Adakan sesi perbincangan untuk mengesan tahap kefahaman . . Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin Semasa Sesi Pengajaran . Mulakan dengan set induksi yang menarik untuk merangsang mereka .Kaedah Amali Menyediakan bahan pembelaajaran secara langsung melalui proses atau cara melakukan sesuatu. Murid diminta memahami tugas yang diberikan kepada mereka . Berikan mereka aktiviti susulan . Berikan tugasan kepada murid lain yang tidak mengambil bahagian Selepas sesi Pengajaran . pengalaman secara langsung terhadap proses dengan bimbingan guru dan ianya sesuai dengan tajuk-tajuk tertentu sahaja. Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian dan peranan mereka dalam simulasi tersebut . Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 44 . Pilih pelajar secara sukarela dan menunjukkan komitmen yang baik . Guru membuat penilaian sama ada objektifnya tercapai atau tidak c. Ciri-ciri yang terkandung dalam kaedah amali ialah merangsang daya ingatan murid melalui perlakuan dan latihan kemahiran. Beri peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan dan soalan .

Latihan: 1. guru perlu bijak memilih dan merancang dalam menentukan pendekatan. . Perkara ini perlu dilaksanakan kerana Islam amat menitikberatkan Pendidikan Islam supaya dengan itu murid dapat merealisasi dan menghayatinya dalam kehidupan mereka seharian. Melibatkan beberapa orang murid sebagai penunjukcara . Apakah persediaan guru sebelum kaedah simulasi dijalankan dalam P&P 3. Berikan pandangan anda tentang kebaikan kaedah simulasi untuk pengajaran berkesan. Melengkapkan murid dengan ilmu berkaitan tajuk .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 45 Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Amali . Jelaskan kelebihan kaedah simulasi sehingga ia dikatakan sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran ibadah 2.teknik dan aktiviti yang hendak digunakan dalam sesuatu pengajaranun tuk mencapai objektif yang ditetapkan. kaedah . Murid membuat amali berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan teori Rumusan Pelbagai kaedah dan teknik boelh diaplikasikan dalam proses p&p berkaitan ibadah supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai sama ada dalam jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan ibadah ini.

Kuliah atau penerangan . Kesan pengajaran sirah terhadap pelajar ialah mereka dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-kisah yang dipelajari.4.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 46 3. Soal jawab . Oleh kerana sejarah berhubung erat dengan fakta maka guru perlu menguasai bebebrapa klemahiran mengajar supaya ia lebih menarik dan berkesan. Lawatan . Latih tubi . Menyedarkan pelajar tentang kisah hidup dan perjuangan Nabi saw dalam menegakkan agama Islam 2. Mengambil iktibar dan pengajaran yang telah berlaku terhadap umat dahulu 3.3. Menanam semangat cintakan agama Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk pelajaran sirah. Perbincangan kumpulan . Projek . Bercerita . Sumbang saran . Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam pengaajaran sirah antaranya ialah: . Simulasi . Antara objektif utama pengajaran sirah ialah: 1. Menjadi nabi saw sebagai contoh ikutan yang baik 4. Forum . Pengurusan grafik . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN SIRAH Kaedah pembelajaran sirah biasanya adalah berorientasikan sejarah.

Bagaimapun. Elakkan membawa cerita berunsur khayalan. Menerangkan dengan jelas cara menjalankan penyelidikan . latarbelakang dan pengalaman murid 2. Plotnya hendaklah disusun atur dari permulaan hingga kesudahannya 4. Tentukan penyelidikan secara individu atau kumpulan . guru perlu mematuhi perinsip bercerita supaya ia sesuai dengan murid yang mendengar cerita tersebut. mudah. Penyampain menarik. Cerita mestilah mempunyai tema yang sesuai dengan umur. tepat dan jelas 3. Memastikan murid menyediakan soalan sekiraanya melibatkan temubual atau pemerhatian 1. Langkah-langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah Bercerita .karut dan khurafat. seks. guru hendaklah bercerita secara ikhlas dan ada unsur dakwah dengan tujuan mendidik murid supaya berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah swt.Kaedah Bercerita Dalam konteks pendidikan kaedah bercerita ialah seorang guru menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran secara bercerita dalam suasana menghiburkan. Justeru itu. Antara prinsip bercerita ialah: Ketika sesi pengajaran dijalankan. Mestilah menggunakan bahasa yang sesuai.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 47 a. sedih atau marah . jelas dengan intonasi yang sesuai 5. Gerak badan dan ekspresi wajah mesti sesuai dengan suasana dan mood cerita seperti riang. cerita yang dipilih hendaklah mempunyai unsur didikan dan pengajaran. Sediakan senarai tajuk yang sesuai .

Semasa sesi bercerita . Gaya dan nada suara yang sesuai . rajah dan peta. Menyediakan soalan yang sesuai untuk sesi bercerita .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 48 Bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Tunjukkan gambar. Gunakan soalan apabila pelajar mula bosan . Sebelum sesi bercerita . Membuat kuiz dan teka teki 3. Libatkan murid dalam aktiviti bercerita . Permulaan Pengajaran . Beri peluang murid bertanya soalan . Menyoal pelajar tentang pengajaran cerita . Pandang semua pelajar dan adakan kontak mata . Wujudkan suasana memberangsangkan dan sesuai dengan isi cerita . guru perlu terlebih dahulu merangka langkah-langkah bercerita iaitu: 1. Sediakan bahan bantu mengajar yang sesuai 2. Memilih cerita sesuai dengan tema dan isi pelajaran . Selepas sesi bercerita . Melakukan aktiviti sesuai sebagai tugasan susulan . . Gunakan gerak isyarat atau bahasa badan . Terapkan nilai-nilai keIslaman dalam cerita 4. Kemukakan beberapa soalan . Gunakan set induksi yang sesuai .

membuat buku skrap salasilah keluarga dan lain-lain. Contohnya projek gotong royong membersihkan kawasan surau sekolah. Peranan utam aguru sebagai pembimbing dan pendorong .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 49 Projek gotongroyong bersih kawasan b. prosedur-prosedur dan tarikh projek hendaklah disediakan terlebih dahulu . Murid bebas mengemukakan pendapat dan memilih projek Projek dapat meningkatkan penglibatan pelajar dengan idea-idea konseptual dan mengembangkan kemahiran-kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah-kaedah pengajaran yang lain Muridmurid mendapat pengetahuan yang baharu dan dapat mennggunakan pengetahuan sedia ada kepada situasi kehidupan seharian. Garis panduan merangkumi maklumat tentang tujuan. Kaedah Projek Satu kaedah di mana murid-murid menjalankan sesuatu aktiviti atau kegiatan dalam situasi yang sebenar. . Ciri-ciri . hasil yang akan diperolehi. Ia juga melibatkan penyelidikan atau kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk yang dilakukan oleh murid secara individu atau berkumpulan di dalam atau di luar bilik darjah. .

Ciri-ciri . Namun begitukeberkesanan ini banyak bergantung kepada keupayaan guru dalam melaksanakannya. Murid memperoleh pengertian yang jelas dengan apa yang dilihat dan dialami. Menerangkan dengan jelas aktiviti semasa lawatan . Mendapat gambaran yangsebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja secara realistik . Sediakan senarai tempat lawatan yang sesuai . Pastikan murid membuat laporan /menghantar tugasan selepas lawatan Rumusan Dalam pengajaran dan pembelajaran sirah beberapa kaedah pengajaran dikenal pasti dapat menyumbang kepada keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Lawatan Kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa. Setiap kaaedah yang digunakan . Mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke bilik darjah . Melalui kaedah lawatan boleh menimbulkan minat murid untuk mengetahui denganlebih lanjut lagi mengenai sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat dengan kjelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Menghubungkan teori dengan praktikal Langkah-langkah . Menarik minat dan menumpukan kepada situasi atau masalah yang memerlukan kajian .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 50 c. Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan .

Akhlak mulia bermaksud seluruh perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan al-Qur an dan al-Hadith sebagaimana yang dicontoh dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kepada seluruh manusia.akhlak bermaksud perilaku. sikap. Justeru. Apakah kriteria yang diperlukan seorang guru untuk mengaplikasikan kaedah bercerita dalam sesi pengajaran? 2. tingkah laku atau kebiasaankebias aan. Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah bercerita 3. perbuatan. adab dan sopan santun. Latihan: 1. Akhlak baginda adalah AlQur an.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 51 dalam pengajaran sirah mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Oleh itu. Bagaimanakah cara guru melibatkan pelajar dalam sesi bercerita? . akhlak adalah suatu bentuk (naluri) dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan sesuatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa fikiran.5. KAEDAH DAN TEKNIK PEMBELAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Menurut bahasa akhlak bermaksud tindak-tanduk. diharapkan guru dapat mengaplikasikan kaedah yang dicadangkan dalamunit ini bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah masing-masing. 3. Sedangkan menurut istilah.

Simulasi .5. Kesan daripada pembelajaran akhlak yang menarik. Di samping guru sebagai role model. Akhbar dalam darjah (ADD) . Simulasi . 3. Tunjuk cara atau demonstrasi . Seminar . Antaranya kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran adab dan akhlak. Uswah Hasanah . Soal jawab . Lakonan . Projek . pelajar dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan. Perbincangan .1. Sumbang saran . Kuliah . guru juga perlu menguasai beberapa kaedah. Menulis rencana . Oleh itu. teknik serta kemahiran mengajar supaya pengajaran akhlak menjadi menarik dan lebih berkesan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 52 Asas pengajaran akhlak adalah berorientasikan qudwah hasanah atau menunjukkan contoh teladan yang baik daripada guru untuk ditiru oleh muridmurid dalam kehidupan harian. pengajaran dan pembelajaran akhlak merupakan sesi yang sangat penting yang perlu diambil perhatian oleh guru pendidikan Islam. . Bercerita . Latih tubi . Penerangan .

internet dan sebagainya . pembentangan kertas kerja dan sebagainya. . Masa yang mencukupi Murid perlu diberi masa untuk mencari bahan-bahan seperti sumber surat khabar. Kaedah perbincangan ini terbahagi kepada dua iitu: 1. Secara langsung kaedah ini dapat menarik minat dan merangsang pelajar serta guru dapat membimbing mereka mendapatkan pengetahuan baru. Tujuan kaedah ini ialah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik. bertukar-tukar fikiran dan saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topic atau masalah dengan tujuan untuk mencari penyelesaian. majalah. Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut: . Perbincangan Tidak Formal Perbincangan Formal Biasanya dilakukan secara perbahasan. Penglibatan keseluruhan pelajar Guru hendaklah berusaha melibatkan semua pelajar dalam forum supaya mereka boleh saling mengeluarkan hujah dan menyetakan pendapat . forum. mengeluarkan idea dan pendapat. Penentuan penglibatan pelajar Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang mengambil bahagian seperti menentukan nama-nma panel dalam forum yang akan diadakan. Begitu juga dengan tugasan lain semasa forum seperti pengerusi.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 53 a. Kaedah Perbincangan Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti perbualan. Perbincangan formal 2. pencatat dan penjaga masa.

Isi perbincangan perlu ditambah begitu juga dengan aspek ulasan guru. Ulasan guru Apabila perbincangan telah selesai. guru perlu memberi ulasan dan pandangan. tajuk forum boleh juga dijadikan tajuk karangan atau esei. Aktiviti susulan Setiap aktiviti perbincangan perlu diikuti dengan aktiviti lain. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan seperti ini tidak memerlukan persiapan rapi sebagaimana situasi formal. Guru selaku pengerusi Guru membuka tajuk perbincangan dan memberi peluang kepada semua murid memberikan pandangan mereka secara bebas. Pembahagian Kumpulan . Ciri-ciri perbincangan tidak formal ialah: . Kawalan Kelas Guru yang tegas dan bijak mengawal situasi amat diperlukan supaya murid tidak berebut dan berlaku pertentangan idea secara serius. .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 54 mereka. semakin ramai penglibatan pelajar pengajaran guru akan lebih berkesan . Dalam pengajaran akhlak. Guru perlu menjadikan perbincangan lebih berdisiplin dan teratur. sebaik-baiknya guru tidak memberikan peluang tersebut kepada beberapa orang murid sahaja dan pastikan murid pasif ikut serta memberi pandangan . Dengan cara ini pelajar akan lebih memberi tumpuan mereka terhadap perkara itu .

Sesi Perbincangan . Membuat rumusan idea-idea perbincangan 3. Mereka juga berpeluang berkerjasama dalam merancang sesuatu sebelum membuat keputusan. Penutup . Guru perlu memberikan aktiviti lanjutan ulangkaji untuk kefahaman murid . Guru perlu memastikan sejauh mana pengetahuan pelajar tentang tajuk yang akan dibincangkan. murid juga boleh dipecahkan kepada kumpulankumpulan kecil untuk membincangkan sesuatu sub topik dan mereka diminta memberi laporan hasil perbincangan kumpulan tersebut.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 55 Selain secara kelas. Lantik Pengerusi. Guru mengaitkan masalah semasa yang berlaku dalam masyarakat berpunca dari akhlak . 2. Permulaan Pengajaran . Kaedah ini amat sesuai dijalankan dalam bidang akhlak. Fokus perbincangan kepada tajuk . Kemukakan persoalan perbincangan . Mereka diajar bagaimana cara menyatakan pendapat dan menerima pandangan orang lain. pencatat dan pelapor . Pastikan pelajar tahu cara perbincangan dijalankan . Langkah Pengajaran Akhlak Melalui Kaedah Perbincangan 1. Minta murid mengemukakan hasil perbincangan . Galakkan pelajar mencatat idea yang disarankan . Seterusnya memupuk sikap saling menghormati pendapat sendiri dan pendapat orang lain.

Murid juga digalakkan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan semasa sesi lakonan dijalankan. Sebagai contoh dalam pengajaran akhlak. Antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam kaedah lakonan ialah: 1. Penjelasan kepada penonton tentang apa yang akan mereka saksikan nanti 4. Guru membuat penilain lanjutan dalam bentuk pemerhatian bagi mempastikan pengajaran akhlak lebih bermakna. . Kaedah Lakonan Kaedah lakonan merupakan kaedah pengajaran berbentuk drama pendek atau sketsa melibatkan lebih dua orang pelajar. pelajar diminta melakonkan watak Imam Ghazali dengan penyamun semasa beliau mengembara menuntut ilmu pengetahuan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 56 . tidak perlu terikat dengan skrip. Dalam kaedah ini. 6. membuat nota dan catatan. b. Pada akhir pelajaran guru dan murid akan memberi ulasan. Pelakon yang sesuai 5. murid-murid menjalankan aktiviti lakonan dan berpeluang merasai sendiri situasi dan masalah. menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. Pelajar terpilih melakonkan watak tersebut dan murid lain memerhatikannya. Peristiwa yang sesuai 2. Lakonan secara bebas. Melalui kaedah ini juga pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan. Pelakon hendaklah memahami situasi 3. Setiap pelajar melakonkan watak dan peranan yang diperlukan mengikut skrip atau isi pengajaran. Guru perlu membimbing mereka supaya tidak tersasar.

Murid mengambil bahagian secara langsung serta memperolehi pengetahuan dan pengalaman daripada aktiviti tersebut. Perbincangan selepas lakonan supaya pelajar benar-benar memahami peristiwa yang mereka pelajari.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 57 7. Kaedah simulasi Suatu aktiviti yang menggambarkan situasi yang sebenar untuk menjelaskan konsep atau isi pelajaran. peranan watak-watak dan tempat lakonan Berdasarkan watak-watak yang ditentukan. Langkah-langkah Kaedah Lakonan dalam pelajaran Akhlak c. Dialog tidak disediakan . guru mengaitkan dengan kisah pengorbanan Imam Ghazali ketika mengembara menuntut ilmu Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi tersebut. Di bawah pengawasan dan bimbingan guru .dilakukan secara spontan berdasarkan pengetahuan pelajar . Tajuk ditentukan terlebih dahulu . Ciri-ciri . Aktiviti ini tidak memerlukan masa yang panjang . Aktiviti mengandungi pengajaran dan pengukuhan kemahiran Langkah-langkah : Guru mewujudkan satu situasi bermasalah sebagai contoh murid tidak berminat menuntut ilmu. pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan tersebut Guru membimbing pelajar membuat rumusan .

Memilih situasi yang sesuai dengan kemahiran . mengingati dan menguasai tajuk yang disampaikan oleh guru. Kaedah-kaedah ini perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah mengikut kesesuaian tajuk dan tahap keupayaan murid-murid . Memberi penerangan tentang situasi yang perlu diwujudkan . Nyatakan perbezaan antara perbincangan formal dan tidak formal. Menentukan tempat yang sesuai .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 58 . Membuat rumusan secara lisan atau bertulis Rumusan Secara keseluruhannya. Memberi masa murid melakukan simulasi . Latihan : 1. Kaedah yang efektif memudahkan murid-murid memahami. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah perbincangan? 2. . Pembelajaran akan berkesan apabila sesuatu sesi pembelajaran dapat mencapai objektifnya dan murid-murid mengubah tingkah laku berdasarkan ilmu yang dibina. 3. Mengadakan perbincangan tentang kesan simulasi yang telah dijalankan . Bandingbezakan kaedah lakonan dan kaedah simulasi dalam Pendidikan Akhlak Islamiah. Seterusnya mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan seharian . terdapat pelbagai kaaedah dan teknik yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi a. dan sebagainya dengan bahan bantu seperti manila kad atau flash kad KAEDAH Kaedah Huruf Kaedah bunyi Kaedah Mengeja Kaedah pandang sebut .1. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN JAWI Guru yang mengajar pelajaran jawi hendaklah mementingkan keberkesanan pelajaran ini sama dengan mata pelajaran yang lain . Menunjukkan huruf . Kaedah Huruf Satu kaedah yang memberi penekanan kepada murid-murid mengenal nama dan bunyi huruf. ... Program jawi yang dirancang dengan baik mengandungi ciri-ciri kepelbagaian kaedah dan cara pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.6.6. Guru perlu berusaha untuk memperolehi pengetahuan asas tentang cara mengajar jawi di samping mempunyai sikap sedia mengajar dan melaksanakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai dan menarik. 3. Aktiviti yang boleh dijalankan: . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 59 3.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 60 . + . .. b. perkataan dan rangkaikata . kumpulan dan kelas . . Selain itu. Guru menunjukkan huruf-huruf seperti .. Murid-murid diminta menyebut huruf tersebut berulang-ulang secara individu. Murid juga boleh mengeja terus dengan menyebut .. = .. . . . . Kaedah Mengeja Kaedah ini menghendaki murid-murid menyebut huruf dan mengeja serta membina suku kata tersebut. = . dan sebagainya.... . Aktiviti yang dicadangkan: . Guru meminta murid mengeja atau membunyikan huruf tersebut secara individu. Guru menggabungkan suku kata yang dieja supaya menjadi perkataan dan meminta murid mengejanya seperti . Guru meminta murid menulis menulis perkataan-perkataan yang dibentuk. . Guru memperkenalkan dan menyebut huruf tersebut . . Guru meminta menulis perkataan yang dibentuk . berpasangan atau secara kelas .. murid-murid juga boleh mengeja terus sesuatu perkataan.. kumpulan.... ... .... Guru memperkenalkan huruf vokal dan menggabungkannya dengan huruf-huruf tersebut iaitu .. Kemudian bunyi-bunyi itu disambung menjadi suku kata. Guru hendaklah melakukan aktiviti secara latih tubi . . ..

Murid diminta membunyikan suku kata tersebut berulang kali secara individu. Guru menunjukkan suku kata pertama dan meminta murid membunyikannya suku kata tersebut tanpa mengeja . + . Melalui cara ini....... contohnya.. .. = . .+ . Dari perkataan yang sama bunyi itu kemudian dibentuk pula perkataan yang berlainan bunyi dari suku kata yang telah dipelajari. Guru mencantumkan suku kata pertama dengan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan kedua-dua suku kata tersebut dan membentuk perkataan Kaedah ini lebih berkesan sekiranya perkataan-perkataan yang dibentuk peringkat permulaan pengajaran terdiri dari suku kata yang sama bunyinya kemudian diikuti dengan perkataan yang berlainan bunyi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.. .. .... = ... . Aktiviti yang dicadangkan ialah..(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 61 c. .. . = ...... = . .. . .. . berpasangan... . kumpulan atau kelas.... Guru menunjukkan suku kata kedua dan meminta murid membunyikan suku kata tersebut . murid dapat membentuk perkataan walaupun tanpa mengeja terlebih dahulu.. .. murid juga dapat menguasai kemahiran membaca atau membunyikan perkataan dengan cepat.. Di samping itu. Contoh perkataan yang sama bunyi ialah.. + . Kaedah Bunyi Kaedah yang membunyikan suku kata dan menyambungkannya dengan suku kata lain.. . + ...

Latihan : Berpandukan kaedah penulisan jawi. senaraikan beberapa bentuk perkataan yang sama bunyi dari suku kata terbuka atau tertutup serta bina seberapa banyak perkataan lain dari suku kata atau perkataan tersebut. Guru menunjukkkan perkataan bagi gambar-gambar tersebut dan meminta murid menyebutnya . . Guru meminta murid mengecam perkataan-perkataan dan menyebutnya berulangkali . Kaedah Bermain Bermain sambil belajar merupakan satu kaedah atau teknik yang baik untuk melatih murid sebagai seorang manusia dan menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Kanak-kanak akan akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. tujuan dan berfaedah kepada mereka. Murid diminta menyebut perkataan berserta gambar e. Guru meminta murid menyebut gambar-gambar tersebut . Cadangan aktiviti: .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 62 d. Guru menunjukkan gambar-gambar bagi perkataan yang akan diajar . Kaedah Pandang Sebut Pelaksanaan kaedah ini sangat bergantung kepada bahan bantu seperti kad gambar kerana kaedah ini hanya dapat dilaksanakan dengan membunyikan perkataan atau rangkaikata melalui gambar atau membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 63 Di antara permainan yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah teka silangkata, teka-teki, sahibba, domino, kad-kad bergambar, kad perkataan, membentuk perkataan dari kad-kad huruf, menyambung titik-titik, cantuman gambar, kad nombor, dam ular dan sebagainya. RUMUSAN Matlamat pengajaran jawi adalah melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis jawi dengan baik. Tujuan ini dapat dicapai sekiranya guru berjaya memainkan peranan mereka secara berkesan. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai dan tepat. Apabaila murid dapat menguasai jawi pada peringkat permulaan maka sudah tentu mereka akan mencintai tulisan jawi serta menghayatinya. Secara tidak langsung akan lahirlah generasi yang akan terus memperjuangkan tulisan jawi. Justru, warisan bangsa yang unik ini akan terus diperkasakan dan tidak mungkin akan luput ditelan zaman. Latihan : Cuba anda senaraikan jenis-jenis permainan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran jawi

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 64 UNIT 4 PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM. 4.0. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. Kebijaksanaan guru memilih prinsip dalam menyampaikan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Unit ini mengandungi: Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini, anda diharap dapat: 1.Menghuraikan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam . 2.Membanding beza antara prinsip mudah kepada susah, diketahui kepada belum diketahui, maujud kepada mujarrad, , khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. 3.Mengaplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam semua bidang Pendidikan Islam. 4.Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip perkembangan isi pelajaran yang betul. Arahan 1. Baca dan fahami objektif modul. 2. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. 3. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit, anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 65 pada sesi berikutnya. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. 4.2. Kerangka Tajuk Rajah 10 : Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran Pendidikan Islam. Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui

Dari khusus kepada umum memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. Dari maujud kepada mujarrad . ii.3. iii. . Kedua-dua dokumen penting ini hendaklah dirujuk oleh guru-guru dengan teliti kerana ia merupakan kurikulum pelajaran yang digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. 4. Dari mudah kepada susah mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. Dari dekat kepada jauh memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 66 Nota : Dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pemilihan dan pelaksanaan kaedah. emosi dan keperluan negara bagi membina generasi yang berilmu. beriman daan beramal. mental. Dari perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui dengan memanipulasi pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru. bahan dan masa yang digunakan.menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud. v. Definisi isi pelajaran Isi pelajaran ialah kandungan pelajaran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran dan dihuraikan di dalam huraian sukatan pelajaran. teknik. iv. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran berikut perlulah kita ikuti : i. seimbang dari segi fizikal. spritual. akitiviti.

Minat dan kebolehan murid . 4. Guru berperanan melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran tersebut. Peruntukan masa . Kefahaman murid . . Sukatan pelajaran mengikut tajuk . Urutan bagi mencapai objektif . Aras yang dirancang .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 67 Isi kandungan pelajaran ini juga diperjelaskan lagi melalui Buku Panduan Guru supaya guru dapat menyampaikan pelajaran bertepatan dengan kehendak sukatan dan huraian sukatan pelajaran. Seterusnya isi kandungan pelajaran ini dimantapkan lagi melalui buku teks dan buku kerja murid. Cara Menyusun Isi Pelajaran Isi Pelajaran hendaklah disusun bersesuaian dengan.4. Objektif pelajaran .

Kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran Rajah 11 : Kriteria pemilihan isi pelajaran Pemilihan Isi Pelajaran Objektif yang ditentukan Pengetahuan sedia ada Murid berpeluang melibatkan diri Bersifat mencabar Bersepadu Tahap pencapaian murid Murid berpeluang menggunakan pengalaman mereka Mengambil kira kemahiran yang berkaitan Berdasarkan fakta yang sahih Daripada bahan yang pelbagai .5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 68 4.

Ini bermakna pengetahuan yang lepas bagi seseorang murid berperanan sebagai asas yang membolehkan pengatahuan yang baharu bergantung kepadanya. 4.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 69 4. Murid telah pun tahu apakah erti wudhu atau cara berwudhu (meniru perbuatan ibu bapa mereka). Prinsip-prinsip tersebut ialah mudah kepada susah.6.1 Mudah kepada susah Mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah. seterusnya guru memperkenalkan anggota wudhu yang wajib dan sunat serta . guru perlu mempastikan pengetahuan lepas murid mempunyai kaitan rapat dengan pengetahuan yang baharu. Prinsip-prinsip Perkembangan Isi Pelajaran dalam Pendidikan Islam Guru perlu mematuhi prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran dalam merancang pengajaran dan pembelajaran supaya mudah difahami oleh murid serta mencapai objektif yang dirancang.6. Contoh 1: Bidang Asuhan Tilawah al-Quran Menyebut potongan kalimah dengan makhraj yang betul kepada membaca ayat dengan fasih dan bertajwid.6. khusus kepada umum dan dekat kepada jauh. jika guru ingin pengetahuan baharu diterima oleh murid. kemudian kepada perkembangan isi yang merangkumi jenis-jenis najis dan cara menyuci najis. maujud kepada mujarrad. Contoh 2: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah Pengenalan konsep iaitu pengertian najis. Oleh itu. perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui. 4.2 Perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui Memanipulasikan pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baharu. Contoh 1: Bidang Ulum Syr yyah: Ibadah.

Guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Akidah. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik.4 Dari khusus kepada umum Memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. Contoh: Bidang Ulum Syar yyah: Ibadah. Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum.3 maujud kepada mujarrad Menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokuskan kepada benda yang maujud.6. Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . 4. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 70 sempadan setiap anggota wudhu tersebut dan cara mengambil wudhu yang betul. Guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. . 4.6. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 71 4. Dengan ini perkembangan isi pelajaran secara berperingkat-peringkat adalah perlu diambil kira dalam memahamkan sesuatu isi pelajaran supaya dapat dikekalkan dalam ingatan dan penghayatan murid secara berterusan. Prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran tersebut dapat dirumuskan melalui rajah dibawah Prinsip-prinsip Perkembangan isi pelajaran Dari mudah kepada susah khusus kepada umum Dekat kepada jauh maujud kepada mujarrad perkara diketahui kepada yang belum diketahui .5 Dari dekat kepada jauh Memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara-perkara yang hampir sama dengan perkara yang diberi. Contoh: Bidang Adab dan Akhlak Islamiah. Adab terhadap ibu bapa dikaitkan dengan adab kepada pemimpin RUMUSAN Pemahaman terhadap prinsip-prinsip isi pelajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan lebih tersusun.6.

Pilih satu tajuk bagi setiap bidang Pendidikan Islam dan jelaskan prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran yang sesuai beserta contoh a. Ulum Syar yyah c.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 72 Latihan : 1. Pelajaran Jawi . Asuhan Tilawah al-Quran b. Adab dan akhlak Islamiah d.

5. 4. Unit ini mengandungi: 1. pelaksanaan dan penilaian dalam pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan kemahiran bagi membuat perancangan pengajaran. anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan.Perancangan pengajaran semester. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. anda diharap dapat: 1. mingguan dan harian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 2.0.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 73 UNIT 5 PANDUAN PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SEMUA BIDANG 5. Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai objektif yang telah dirancang 3. Baca dan fahami objektif modul. 2.1. Arahan 1.Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 3. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini. Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan bagi merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan garispanduan yang betul. . Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. 3. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. Memahami serta membuat jadual perancangan semester. mingguan dan harian 2. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya.Penilaian proses pengajaran dan pembelajaran 5. 4.

Kerangka Tajuk + + Nota : Guru perlu merancang dan menyediakan persediaan/ rancangan mengajar sebelum memulakan sesuatu pengajaran. 5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 74 7. pelaksanaan dan penilaian . Persediaan mengajar melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan. P&P Berkesan Perancangan Pelaksanaan Penilaian Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.2. Rajah 12 : Pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan . Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan manamana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

Apakah pengajaran? .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 75 5. KEMAHIRAN :penentuan objektif. PERANCANGAN PENGAJARAN Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah tempoh yang telah ditetapkan. pemeringkatan dan pemilihan isi pelajaran. NILAI : Nilai murni PENGAJARAN PROSES PENYAMPAIAN ILMU PENGETAHUAN KEMAAHIRAN SIKAP Rajah 13 : Proses penyampaian pengajaran NILAI dan dalam satu pengajaran berkesan. di .3. . SIKAP : Perubahan tingkahlaku . Tujuan utama penyediaan rancangan adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar. cara penyampaian dan lain-lain. ILMU PENGETAHUAN : yang berkaitan dengan mata pelajaran .

Manakala Kauchak dan Eggen (1998) pula berpandangan bahawa guru mesti mengetahui isi kandungan yang mereka hendak sampaikan dan tahu cara untuk memindahkan ilmu tersebut dalam bentuk yang boleh diterima oleh pelajar nya.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 76 Apakah pembelajaran? Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. seorang guru perlu mengetahui secara mendalam apa yang hendak disampaikan kepada murid kerana pengetahuan dan kemahiran guru akan menimbulkan rasa percaya dalam dirinya. Semasa merancang. Kepercayaan murid juga akan bertambah terhadap guru. Sebelum mengajar. guru perlu merancang pengajarannya berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid. Menurut Atan Long (1982). KAEDAH DAN TEKNIK Rajah 15 : Proses Pengajaraan dan Pembelajaran . guru perlu membuat keputusan mengenai keperluan. STRATEGI. PEMBELAJARAN Proses perubahan tingkahlaku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman dan latihan yang diteguhkan Rajah 14 : Proses pembelajaran PENGAJARAN + PEMBELAJARAN BERKAIT RAPAT DENGAN PENDEKATAN. matlamat dan objektif pengajarannya.

.. (..... .. . ..... .....1 Rancangan Tahunan/ Semester Satu jadual perancangan yang dibuat dengan mengagihkan sukatan pelajaran mengikut tahun atau semester. ......... . .. ........ 5 ..... ...... (5.... . . ....... ....... .... .......(..3. . . .... ......... ......... ....... ..... ....... ...... .......2 Rancangan Mingguan ...... 5.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 77 5... .. ... /....... ....3...... 1 .. ( 1 ..... ....

...(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 78 Satu perancangan yang dibuat untuk satu minggu.. 08/09/2011 09/09/2011 ..... . . 05/09/ 09 .... 5...... 2011 /09/ .. 05/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 .) ......... .. (..3...... 2011 . ...3 Rancangan Pengajaran Harian ... ........... .

Kemahiran . rancangan pengajaran harian merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. Hasil Pembelajaran . Isi pelajaran iii. Penyerapan kurikulum . Butiran am . Rancangan pengajaran harian disediakan berdasarkan rancangan mingguan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 79 Rancangan mengajar untuk satu-satu masa/ setiap hari persekolahan. Objektif ii. Penerapan nilai . Penggabungjalinan . Ia merupakan susunan perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh guru melalui proses penyampaian sesuatu tajuk pelajaran dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai. Segala aktiviti guru murid yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang mudah dicerap. Dalam penulisan persediaan mengajar. Semasa merancang sesuatu pengajaran. guru perlu menggunakan strategi tertentu untuk mencapai objektif pengajaran. Pengetahuan lepas . Aktiviti murid dan guru. guru perlu memikirkan perkara berikut: Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid? Apakah kaedah pengajaran yang paling sesuai digunakan supaya objektif tercapai dengan berkesan? Bagaimanakah cara terbaik menilai pengajaran dan pembelajaran? Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen utama: i. Ringkasnya. .

PenggunaanSumber P&P . Penyerapan kurikulum . Rumusan / kesimpulan . Perkembangan isi pelajaran . Set induksi . Pengubahsuaian Perancangan Penyampaian Penutup Rajah 16 : Perancangan Proses Pengajaran . Penerapan nilai .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 80 FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : . Penilaian hasil pembelajaran . Aktiviti susulan . Kemahiran . Penggabungjalinan . Strategi pengajaran .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 81 Tahun / Kelas : Tarikh : Masa : Bilangan Pelajar : Bidang : Tajuk : Kemahiran : Pengetahuan Sedia Ada : Hasil pembelajaran : Aras 1: Aras 2: Aras 3: Kemahiran berfikir : Penerapan Nilai : Gabungjalin : Penyerapan / rentasan : Bahan Bantu Mengajar : Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan .

4 PELAKSANAAN PENGAJARAN .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 82 Muqaddimah (1 minit) Doa Syahadatain Murid Guru Set Induksi (3-5 minit) Isi Soalan Tajuk Guru Murid Guru Langkah 1 (5-7 minit) Isi Soalan Guru GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 2 (10 -15 minit) Isi Gabungjalin Penyerapan Soalan Guru Murid GJ Penyeraran Nilai BBM Langkah 3 (12-15 minit) Soalan Murid Guru KB GJ Penyerapan Nilai BBM Penutup (5 minit) Isi Kerja lanjutan Guru Murid Catatan Refleksi 5.

guru perlu melibatkan fikiran atau menarik minat murid terlebih dahulu. penyampaian dan penutup. memulakan pengajaran dengan membuat cerita ringkas atau membincang isu semasa yang berkaitan.3 Penutup Pengajaran . membimbing dan menilai pembelajaran mereka. Sebelum menyampaikan konsep atau fakta. pengenalan. iaitu.4.4. Tumpuan utama dalam setiap peringkat ini adalah mengarah kepada pencapaian objektif yang dirancang.2 Penyampaian Penyampaian merangkumi segala langkah yang perlu diambil atau dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran. Semasa proses ini guru perlu melibatkan murid secara aktif. seterusnya mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran berbentuk stereotaip. 5. Bahagian set induksi memainkan peranan penting untuk menarik dan mengekalkan minat murid.1 Set Induksi Set induksi berperanan sebagai montaj dalam sesuatu persembahan. biasanya membosankan kerana murid masih belum bersedia untuk mengikuti pelajaran. Misalnya. Penyampaian yang berkesan melibatkan usaha guru mengaplikasikan segala kemahirannya. Manarik atau tidaknya sesuatu pengajaran bergantung kepada cara guru menggunakan (kira-kira) 5 minit pertama pengajarannya. 5. di mana guru terus menulis tajuk dan mengajar apabila masuk ke dalam bilik darjah.4. strategi dan pendekatan tertentu untuk menyampaikan bahan pengajaran. Penyampaian merupakan pengajaran sebenar. selaras dengan objektif pengajaran. Pelbagai pendekatan digunakan oleh guru untuk melibatkan fikiran dan menarik minat murid terhadap tajuk yang akan diajar. melalui peralatan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 83 Setiap proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga peringkat. kaedah. 5.

5. melukis gambarajah dan sebagainya. Segala konsep. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.1 Tujuan Penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Penutup Sosial Menimbulkan perasaan pencapaian murid-murid.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 84 Pada peringkat akhir sesuatu pengajaran. 5. Aktiviti yang dicadangkan ialah peneguhan positif. prinsip.5. Aktiviti yang dicadangkan ialah: pemetaan konsep. di samping mendapatkan maklumbalas mengenai prestasi murid ke arah pencapaian objektif yang dirancang. Terdapat dua jenis penutup pengajaran iaitu: Penutup Kognitif Merumus dan mengulang segala fakta penting. Penilaian dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dan membantu guru memperkukuhkan kekuatan murid. mewujudkan perasaan ingin tahu dan sebagainya. guru perlu memberi pengukuhan terhadap pembelajaran murid. 5. fakta atau kemahiran penting yang telah dibincang hendaklah dinyatakan kembali. PENILAIAN Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya.5.2 Kaedah penilaian . 5.

Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: . Mengesan kemajuan (kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . . skala kadar. 3.perlu dirancang secara individu atau kumpulan . . lisan . Mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program .menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. ujian bertulis dan ujian lisan A. hasil pembelajaran yang hendak dinilai.perlu dirancang secara teratur . penulisan 2. Ketiga-tiga kaedah inii boleh digunakan untuk : .amali . ujian bertulis . Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenaii kebolehan. kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. pemerhatian .perlakuan/amalan .Mengesan serta-merta hasil pembelajaran dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 85 1. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: . Penilaian secara pemerhatian . perkembangan dan kemajuan murid.sikap .dijalankan dengan menggunakan senarai semak. Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: . lembaran kerja.

kemahiran literasi komputer . . Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .murid dengan guru . Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: .murid dengan bahan pembelajaran .kefahaman konsep .kecekapan mendengar .penggunaan bahasa yang tepat .kemahiran belajar . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.kemahiran bersosial . buku skrap.kemahiran mereka cipta .murid dengan murid . B.gaya persembahan . .kemahiran kinestetik .kemahiran manipulatif .sebutan dalam berbahasa .pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan . Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. Penilaian secara lisan. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.kefasihan menghafaz .pengetahuan fakta .kecekapan mencongak . .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 86 .

.pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.bercerita . pernyataan.nyanyian .soalan.syarahan . Penilaian lisan membolehkan guru : . Penilaian secara penulisan. .perbahasan .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. .aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.soal jawab .mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.mengesan kelancaran dalam sebutan.Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 87 . . Dalam menyediakan instrumen guru perlu dipastikan: .mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.mendengar dan memberi respon secara lisan . . .bacaan kuat . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. C.hafazan . Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: . .mengesan amalan dan sikap murid secara sertamerta.perbincangan . .temu bual .aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.deklamasi sajak . . .

soalan menepati kemahiran yang akan diuji .perbendaharaan kata . perkara yang berikut mestilah diambil kira: .karangan . graf atau carta. Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .mengaplikasi .mentafsir .(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 88 .soalan subjektif .huraian atau tafsiran peta. jadual. Soalan yang berperingkat dapat menilai .menilai .penggunaan tanda baca . Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: .laporan projek/kerja kursus/folio . Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .latihan dan ujian bertulis .soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami .kemahiran menulis . Instrumen Penilaian Penulisan . Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih.menyusun idea .bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .aras kesukaran soalan dipelbagaikan .skema pemarkahan disediakan .

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 89 peningkatan tahap pemikiran murid. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. Refleksi didefinisikan sebagai inkuiri yang sistematik pada amalan pengajaran sendiri bagi membaiki amalan pengajaran serta meningkatkan kefahaman mengenai sesuatu perkara. . 5.6 Refleksi Kendiri Refleksi adalah suatu usaha secara sedar dan rasional mencari penyelesaian kepada suatu masalah. Proses refleksi mengarahkan pemikiran yang positif bagii menjana amalan pengajaran guru yang berkesan. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. Refleksi dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagaii penilaian kendiri atau muhasabah berkenaan pengajaran guru.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 90 Rajah 17 : Langkah-langkah Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran 5.7 RUMUSAN Memahami masalah melalui pemikiran kognitif Mengesan masalah Memproses dan menganalisis data dengan pemikrian secara kritis Mengingat kembali perhubungan pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah Mencadang pelbagai penyelesaian dengan pemikiran kritis dan kreatif Menilai penyelesaian dengan penggunaan pemikiran refleksi untuk membuat keputusan atau menetap tindakan .

5. Objektif pembelajaran sesuai dengan tajuk dan isi pelajaran.4 Penggunaan bahan bantu mengajar .Isi pelajaran disampaikan secara tersusun bermula dari konsep yang asas.7. b.7.2 Penyampaian isi secara sistematik dan lancar a. c.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 91 Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam yang berkesan merupakan isu yang sangat penting dan mencabar kepada semua guru Pendidikan Islam. peringkat perkembangan dan peringkat penutup.1 Tercapainya objektif pembelajaran a. Memberi arahan yang jelas dan dapat didengari oleh murid 5. Objektif pembelajaran tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. sesuai.Halim Tamuri. b. b. 5. realistik.7.7. c. Menggunakan bahasa persuratan. jelas. Penyampaian isi pelajaran merangkumi tiga peringkat iaitu peringkat permulaan. Istilah berkesan dan menarik adalah sesuatu yang amat sukar didefinasikan secara tepat kerana kedua-duanya bersifat relatif dan berbeza mengikut keadaan dan presepsi seseorang (Kamarul Azmi Jasmi & Ab. 5.3 Menggunakan bahasa yang berkesan a. Bertutur dengan lancar dan fasih. c. antaranya. Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai dengan isi pelajaran. tepat dan disusun mengikut urutan. 2007) Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid yang boleh diterima dan diakui bersama. Objektif yang dipilih hendaklah mudah.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 92 a.7.6.7. Interaktif antara guru dengan murid b.5. Pendidikan Islam akan menjadi menarik dan relevan kepada pelajar sekiranya guru boleh mengaitkan apa yang dipelajari dengan realiti dengan isu semasa yang berlaku. PENGELOLAAN SESI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN .Pengajaran dan Pembelajaran interaktif Proses P&P akan menjadi lebih menarik jika ada P&P interaktif dilaksanakan di dalam bilik darjah. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid memahami penyampaian guru. c. b. Pengajaran dan pembelajaran interaktif ini boleh dibahagikan kepada beberapa suasana: a. Penguasaan Ilmu Menurut Kamarul Azmi Jasmi (2007) guru perlu menguasai ilmu kerana dengan ilmu yang luas dan mendalam sahaja mereka dapat menghuraikan sesuatu topik pengajaran dengan baik dan mantap. Menggunakan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi terkini 5. Menggunakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran secara berkesan. Interaktif guru dengan bahan pengajaran c. Interaktif murid dengan bahan pengajaran d. Interaktif murid dengan murid 5. Relevannya ilmu wahyu dengan kehidupan seharian menjadikan Pendidikan Islam itu sesuai sepanjang zaman.

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 93 (1) PERANCANGAN (2) PELAKSANAAN (3) AMALAN REFLEKSI (4) SIKAP & SAHSIAH Hasil Pembelajaran Isi Pelajaran Perancangan Strategi P & P Sumber P&P Penerapan nilai (nilai murni/nilai PAS) Unsur Kemahiran Berfikir Permulaan Perkembangan Pengajaran Pengurusan Bilik Darjah Pelaksanaan Komunikasi Kualiti Pembelajaran Penutup Pencapaian Hasil Pembelajaran Aplikasi Nilai Amalan Refleksi Pemikiran Reflektif Penampilan Diri Sikap & Sahsiah Keprihatinan Pekerti Sifat Profesional Latihan .

Bina satu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dan laksanakan di dalam kelas pengajaran dan pembelajaran anda. buat satu refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah anda laksanakan. . Selepas pengajaran di dalam kelas anda. 2.(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 94 1.

Abdullah Amin.Turuq Ta alim Al-Tarbiyah Al-Islamiyah. (1994). Hasan Langgulung. Maktabah an-Nahdha h AlMisriyyah. Kaedah Dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun AlQabasi. Hassan Langgulung.Johor Bahru Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka . Abdul Qadir Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Isl am Sekolah Rendah.Shah Alam. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Jamaluddin Bin Abdul Jabbar (2001). (1988). Metodologi Dan Psikologi Pendidikan Tilawati l Quranil Karim. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Mohd Yusuf Ahmad ( 2004). Ahmad Mohd Saleh.Selangor:Fajar Bakti Sdn Bhd. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 1997. Universiti Teknologi Malaysia. Pust aka Aman. Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. . Rashidi Azizan dan Abd. Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al-Qur an. Pahang: Maahad Tahfiz Negeri Pahang. Haji Abdullah Ishak (1995) Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia . Pengajaran dalam Bilik Darjah. (1991) Asas-Asas Pendidikan Islam.Pendidikan Islam. Mok Soon Sang (1996) Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Kuala Lumpur : Dewan Bahas a Pustaka.Razak Habib (1995). Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekol ah Rendah.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 95 Abdurrahman An Nahlawi (1992) Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: P enerbit Universiti Malaya. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 1 6 Mohd.pedagogi dan metodologi. Al-Nu my. Prof Dr. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 1980.falsafah. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (1995) Pendidikan Islam dan Peralihan Paradigma. Pendidikan Dan Pembangunan Suatu Perspektif Berse padu. Kamal Hassan Dr. Bandu ng: CV Diponegoro. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Kajang : Masa Enterprise. Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri (2007).

Dr. Mohd. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strate gi dan Teknik Mengajar Berkesan.PIM3102 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM SR 96 Shabuddin Hashim. Ahmad. Pendidikan Islam Kaedah Dan Teknik Pengajaran. Zawawi Hj. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Rohizani Yaakub. Petalin g Jaya : International Book Service . (1984).

com Kelulusan: Sarjana Pendidikan UM 2005 Sarjana Muda syariah UM 1994 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 7 tahun NAMA JAWATAN EMEL (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL (PENGALAMAN KERJA) .com Kelulusan: Sarjana Syariah UM Sarjana Muda Pengajian Islam UKM 1999 Sijil Perguruan Asas Pengajian Islam(Pengajian Rendah)MPI 1988 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 8 tahun Guru Pendidikan Islam di sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPG 4 tahun NAMA : RUHAYATI BINTI RAMLY JAWATAN :PENSYARAH EMEL : ruhihayati_iptaa@hotmail.97 PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN NAMA : JAMILAH BINTI MOHD NOOR JAWATAN :PENSYARAH EMEL : jamilahnoor@ymail.

98 IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->