Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Dalam nyanyian. T EKNIK NYANYIAN 1. lidah dan rahang.Pengenalan Rekoder 1. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. bibir. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. kualiti ton dan intonasi yang baik.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas.

dinaikkan. di sisi.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu.2. tidak bersandar.Pengenalan Rekoder 1. ditarikkan ke belakang sedikit. tidak kaku.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. 1. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. diletak di atas paha. 3 . Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. selari dengan lantai. terletak di tengah kerusi.2. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. dilonggarkan (rileks). Postur Duduk Secara konvensionalnya.

Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. abdomen dan diafragma. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan.Pengenalan Rekoder 1. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. kita akan menarik nafas dengan cepat.

murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. i. Melalui kaedah ini.Pengenalan Rekoder 1. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. e. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. u). Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. keretapi dan siulan.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan ( rote learning) . b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural ( aural memory) murid. c) Mengajuk bunyi siren. o. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. 5 . bibir. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. angin. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara.

b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. dan menyanyi keseluruhan lagu. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya.o.u) berulang-ulang. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir.e.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. 2. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. 6 .i. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.

minor.2. Misalnya dalam nada C major. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. pic ‘do’ ialah not C. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . Manakala bagi nada D major. pic ‘do’ ialah not D. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege.minor. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak ( movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.

Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 . SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.Pengenalan Rekoder 3.

guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara ( range) vokal murid. c) Memastikan postur. penghasilan ton. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. 2. 2. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. bentuk irama. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. (Rujuk perkara 2. ekspresi dan sistem notasi ).1.3) 9 .2. melodi. 4. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. ekspresi dan lirik lagu. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. tempo. pernafasan. Ini dilakukan secara baris demi baris.

Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 .Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3. . .Pengenalan Rekoder 5.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. 2 atau 4 bar kemudian. NOTA TAMBAHAN 5. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. 10 .

menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. seperti glokenspiel. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.Pengenalan Rekoder 5. tone-block. melodian dan rekoder). d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 .murid. 11 .menyanyi lagu Kumpulan 2 . b) Guru mengir ingi nyanyian murid.