Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

T EKNIK NYANYIAN 1. Dalam nyanyian. lidah dan rahang. kualiti ton dan intonasi yang baik.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian.Pengenalan Rekoder 1. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. bibir. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan.

2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. di sisi. dilonggarkan (rileks).Pengenalan Rekoder 1. ditarikkan ke belakang sedikit. 1. 3 . terletak di tengah kerusi. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri.2.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. tidak bersandar. dinaikkan. diletak di atas paha. selari dengan lantai. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. tidak kaku.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya.2. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. Postur Duduk Secara konvensionalnya.

Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. kita akan menarik nafas dengan cepat. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. abdomen dan diafragma. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan.Pengenalan Rekoder 1.

c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. angin. i. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan ( rote learning) . d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. 5 .Pengenalan Rekoder 1. keretapi dan siulan. u). Melalui kaedah ini. bibir. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural ( aural memory) murid. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. e. o. c) Mengajuk bunyi siren. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara.

e. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.u) berulang-ulang. 6 . c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris.o. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is.i. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. 2. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. dan menyanyi keseluruhan lagu.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.

Misalnya dalam nada C major. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.2.minor.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak ( movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. pic ‘do’ ialah not D. Manakala bagi nada D major.minor. pic ‘do’ ialah not C.

SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .Pengenalan Rekoder 3.

melodi.3) 9 . pernafasan. tempo. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. ekspresi dan sistem notasi ). guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara ( range) vokal murid. bentuk irama. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. Ini dilakukan secara baris demi baris. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu.1. c) Memastikan postur. penghasilan ton. (Rujuk perkara 2. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama.2. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. 2. ekspresi dan lirik lagu. 4. 2.

nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. . b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. .1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. 10 . 2 atau 4 bar kemudian. NOTA TAMBAHAN 5. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.Pengenalan Rekoder 5. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.

murid. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 .2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. melodian dan rekoder). b) Guru mengir ingi nyanyian murid. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. tone-block. seperti glokenspiel. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. 11 .Pengenalan Rekoder 5.menyanyi lagu Kumpulan 2 .