Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. kualiti ton dan intonasi yang baik. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Dalam nyanyian. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. T EKNIK NYANYIAN 1.Pengenalan Rekoder 1. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. bibir. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. lidah dan rahang. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 .

tidak kaku. Postur Duduk Secara konvensionalnya. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. tidak bersandar.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya.2. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. diletak di atas paha.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. 3 .Pengenalan Rekoder 1. di sisi. dilonggarkan (rileks). dinaikkan. terletak di tengah kerusi. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. ditarikkan ke belakang sedikit. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. selari dengan lantai.2. 1.

b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut.Pengenalan Rekoder 1. kita akan menarik nafas dengan cepat. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. abdomen dan diafragma. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 .

angin. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. c) Mengajuk bunyi siren.Pengenalan Rekoder 1. e. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural ( aural memory) murid. keretapi dan siulan. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan ( rote learning) . bibir. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. 5 . rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. i. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Melalui kaedah ini. u). Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. o. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2.

Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. 2.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.i. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik.e. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a.u) berulang-ulang. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.o. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. 6 . Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. dan menyanyi keseluruhan lagu.

Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 .2. Manakala bagi nada D major. pic ‘do’ ialah not C. pic ‘do’ ialah not D. Misalnya dalam nada C major. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak ( movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.minor.minor.

Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 . SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.Pengenalan Rekoder 3.

Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. 2. pernafasan. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu.1.2.3) 9 . b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. ekspresi dan sistem notasi ). (Rujuk perkara 2. 2. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara ( range) vokal murid. bentuk irama. 4. Ini dilakukan secara baris demi baris. ekspresi dan lirik lagu. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. tempo. penghasilan ton. melodi. c) Memastikan postur.

c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. NOTA TAMBAHAN 5. 10 . nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni.Pengenalan Rekoder 5. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. . 2 atau 4 bar kemudian.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik. . Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat.

Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu.Pengenalan Rekoder 5. melodian dan rekoder).murid. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 . 11 .menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. b) Guru mengir ingi nyanyian murid. tone-block. seperti glokenspiel.menyanyi lagu Kumpulan 2 . c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful