Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. kualiti ton dan intonasi yang baik. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Dalam nyanyian. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 .Pengenalan Rekoder 1. T EKNIK NYANYIAN 1. bibir. lidah dan rahang. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut.

Pengenalan Rekoder 1.2. diletak di atas paha.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. 1.2. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. Postur Duduk Secara konvensionalnya. dinaikkan. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. 3 . di sisi. ditarikkan ke belakang sedikit.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. tidak kaku. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. tidak bersandar. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. dilonggarkan (rileks). selari dengan lantai. terletak di tengah kerusi. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus.

Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. kita akan menarik nafas dengan cepat. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan.Pengenalan Rekoder 1. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. abdomen dan diafragma.

5 .Pengenalan Rekoder 1. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. u). Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan ( rote learning) . Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural ( aural memory) murid. c) Mengajuk bunyi siren. e. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. bibir. i. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. o. Melalui kaedah ini. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. keretapi dan siulan. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. angin.

Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.u) berulang-ulang.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. dan menyanyi keseluruhan lagu. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. 2. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek.o.e. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. 6 .i. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya.

Misalnya dalam nada C major.2. pic ‘do’ ialah not C. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak ( movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. Manakala bagi nada D major. pic ‘do’ ialah not D. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.minor.minor.

Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .Pengenalan Rekoder 3. SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.

ekspresi dan sistem notasi ). tempo. bentuk irama. 2.1. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara ( range) vokal murid. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. ekspresi dan lirik lagu. c) Memastikan postur. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. pernafasan. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. 4. (Rujuk perkara 2. Ini dilakukan secara baris demi baris. 2.3) 9 .Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. penghasilan ton. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. melodi.2.

1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan.Pengenalan Rekoder 5. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. 10 . b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik. .Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. . Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. 2 atau 4 bar kemudian. NOTA TAMBAHAN 5.

2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. melodian dan rekoder). tone-block.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. 11 . b) Guru mengir ingi nyanyian murid. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.menyanyi lagu Kumpulan 2 .murid. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 .Pengenalan Rekoder 5. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. seperti glokenspiel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful