Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

lidah dan rahang.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian.Pengenalan Rekoder 1. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. Dalam nyanyian. bibir. T EKNIK NYANYIAN 1. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. kualiti ton dan intonasi yang baik.

1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. 3 .2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. dinaikkan. tidak kaku. 1. diletak di atas paha. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. terletak di tengah kerusi. di sisi.2. ditarikkan ke belakang sedikit. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. selari dengan lantai. tidak bersandar. Postur Duduk Secara konvensionalnya. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi.Pengenalan Rekoder 1.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit.2. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. dilonggarkan (rileks).

angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan.Pengenalan Rekoder 1. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. abdomen dan diafragma. kita akan menarik nafas dengan cepat. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 .

o. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Melalui kaedah ini. keretapi dan siulan. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. bibir. c) Mengajuk bunyi siren. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan ( rote learning) . Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. u). 5 . i.Pengenalan Rekoder 1. e. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. angin. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural ( aural memory) murid.

1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. 6 . Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. dan menyanyi keseluruhan lagu. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a.i. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir.o.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa.e. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik.u) berulang-ulang. 2. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu.

Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak ( movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. Misalnya dalam nada C major. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege.minor. Manakala bagi nada D major.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic.minor.2. pic ‘do’ ialah not D. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik. pic ‘do’ ialah not C. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 .

Pengenalan Rekoder 3. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 . SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.

bentuk irama.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara ( range) vokal murid.2. pernafasan.3) 9 . ekspresi dan sistem notasi ). tempo. Ini dilakukan secara baris demi baris. (Rujuk perkara 2. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. 2. penghasilan ton. 4. c) Memastikan postur. ekspresi dan lirik lagu. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. melodi.1. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. 2.

Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. 2 atau 4 bar kemudian.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.Pengenalan Rekoder 5. NOTA TAMBAHAN 5. . .Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. 10 .Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.

11 .menyanyi lagu Kumpulan 2 .murid. tone-block. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. b) Guru mengir ingi nyanyian murid.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi.Pengenalan Rekoder 5. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 . seperti glokenspiel. melodian dan rekoder).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful