Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

kualiti ton dan intonasi yang baik. lidah dan rahang. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. T EKNIK NYANYIAN 1. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. bibir.Pengenalan Rekoder 1. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. Dalam nyanyian.

2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit.2. dinaikkan. di sisi. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. diletak di atas paha. Postur Duduk Secara konvensionalnya. terletak di tengah kerusi. tidak bersandar. 1. ditarikkan ke belakang sedikit. 3 . belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. dilonggarkan (rileks). perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. tidak kaku.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. selari dengan lantai.Pengenalan Rekoder 1.2.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit.

abdomen dan diafragma. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. kita akan menarik nafas dengan cepat. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang.Pengenalan Rekoder 1. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut.

bibir. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. angin. Melalui kaedah ini. keretapi dan siulan.Pengenalan Rekoder 1. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan ( rote learning) . Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural ( aural memory) murid. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. e. c) Mengajuk bunyi siren. 5 . o. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. u).4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. i.

2.i.e. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. 6 . Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a.u) berulang-ulang. dan menyanyi keseluruhan lagu.o. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik.

Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.minor.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. pic ‘do’ ialah not D. Manakala bagi nada D major.minor. Misalnya dalam nada C major.2. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak ( movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. pic ‘do’ ialah not C. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 .

SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala.Pengenalan Rekoder 3. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .

Ini dilakukan secara baris demi baris. (Rujuk perkara 2. melodi. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. 2. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. ekspresi dan lirik lagu.2.3) 9 . ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. 4.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. bentuk irama. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. 2. tempo. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. c) Memastikan postur. pernafasan. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara ( range) vokal murid. ekspresi dan sistem notasi ). penghasilan ton. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud.1.

Pengenalan Rekoder 5. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. NOTA TAMBAHAN 5.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. 2 atau 4 bar kemudian. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3. 10 . Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. . . b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.

murid. seperti glokenspiel.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. tone-block.Pengenalan Rekoder 5.menyanyi lagu Kumpulan 2 . 11 . c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk. melodian dan rekoder). d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 .menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. b) Guru mengir ingi nyanyian murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful