MONTAJ

oleh ACAP : BEAH : FAIZ : TINI

kecintaan. peperangan dan alam sekitar.• Teknik montaj ialah menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. • Teknik ini menggunakan potongan gambargambar yang berkaitan dari mana-mana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. . kecuaian.

diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. . bertindih. cetakan yang disusun supaya bercantum.• Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain. • Dalam kerja-kerja seni montaj. • Hasil seni montaj mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. majalah. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imej.

• Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto.• Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagaibagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. • Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. .

• Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni • Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen .

.

.

SEKIAN. TERIMA KASIH .