MONTAJ

oleh ACAP : BEAH : FAIZ : TINI

kecuaian. • Teknik ini menggunakan potongan gambargambar yang berkaitan dari mana-mana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. kecintaan. peperangan dan alam sekitar.• Teknik montaj ialah menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. .

bertindih. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. • Dalam kerja-kerja seni montaj. cetakan yang disusun supaya bercantum. • Hasil seni montaj mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. majalah.• Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imej. .

• Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. • Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. .• Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagaibagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj.

• Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni • Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen .

.

.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful