P. 1
Pbs 2013 Kerja Kursus Contoh DM

Pbs 2013 Kerja Kursus Contoh DM

|Views: 74|Likes:

More info:

Published by: Nurr Mustopha Syazana Aziz on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

940627-04-5409

Tajuk Kajian

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka

Zainudin Sharif
NO. KP : 940627-04-5409 SM1108 / 001

Sekolah Menengah Teknik Melaka Bukit Piatu 75150 MELAKA

1

940627-04-5409

1.0 SINOPSIS Kajian yang bertajuk - Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di lokasi kajian. Seramai 86 orang pelajar dipilih sebagai sampel kajian. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik sebagai instrumen kajian yang mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A mengenai demografi responden dan Bahagian B mengenai belakang respon keluarga, responden terhadap aspek persoalan kajian. Terdapat empat latar pengaruh rakan sebaya dan permasalahan persekitaran persoalan kajian yang diutarakan dalam kajian ini iaitu faktor diri sendiri,

sekolah. Data yang diperolehi dianalisis dan dinyatakan dalam bentuk kekerapan serta peratusan. Dapatan kajian menunjukkan faktor diri sendiri paling mempengaruhi responden terlibat dalam masalah sosial berbanding pengaruh rakan sebaya dan pemasalahan persekitaran sekolah. Walau bagaimanapun, analisis mendapati latar keluarga bukan faktor penting responden terlibat dalam masalah sosial. Akhir sekali, beberapa implikasi kajian terhadap faktor penglibatan remaja didalam masalah sosial dicadangkan dan beberapa cadangan untuk kajian lanjutan juga turut dikemukakan.

2

940627-04-5409

2.0 KANDUNGAN

PERKARA Penghargaan Pengenalan Objektif Kajian Lokasi Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian dan Perbincangan Kesimpulan Rujukan Lampiran 4 5- 6 7 8

HALAMAN

9 - 12 13 - 28 29 30 - 31

3

Encik Daud bin Mijan.0 PENGHARGAAN Alhamdulillah Dengan Izin dan Rahmat-Nya. Guru Penolong Kanan Prauniversiti. Kepada ibu dan ayah tercinta. doakan kejayaan anakanda. Pengetua Sekolah Menengah Teknik Melaka. Encik Zainudin bin Samad.940627-04-5409 3. Zainudin Sharif Sekolah Menengah Teknik Melaka Bukit Piatu 75150 MELAKA 4 . saya berjaya menyiapkan Kerja Projek ini dengan jayanya. Encik Saad bin Ishak serta semua staf sekolah ini dan juga rakan-rakan seperjuangan. Terima kasih yang tidak terhingga juga ditujukan kepada Guru Mata Pelajaran Pengajian Am ( STPM 900 ) saya.

Menurut Abd. antaranya faktor dalaman diri remaja itu sendiri dari aspek perkembangan personaliti. tetapi kini angka itu semakin meningkat dengan mendadak sekali bukan sahaja membimbangkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bersekolah. Sementara itu. Apa yang jelas. kegagalan fungsi institusi keluarga dan juga pengaruh rakan sebaya. budaya melanda golongan remaja dan belia. seseorang itu berdepan dengan satu siri krisis identiti iaitu pembentukan dan pengembangan identiti diri. komuniti ataupun negara. Kegagalan untuk mengatasi cabaran itu di atasi boleh menyebabkan gejala membuatkan sosial yang remaja mengalami krisis akan 5 kekeliruan. penglibatan remaja dalam pelbagai gejala sosial berpunca daripada beberapa faktor. tetapi ia turut memberi kesan terhadap masyarakat dan kredibiliti sekolah yang berperanan dalam pembentukan moral dan tingkah laku generasi muda. golongan remaja yang terlibat dalam kes-kes jenayah yang serius hanyalah kecil bilangannya. Masalah sosial adalah sesuatu yang merangkurni pelbagai tingkah laku negatif di dalam anggota masyarakat yang tidak memberikan faedah kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat. Pelbagai tafsiran atau label yang boleh diberikan kepada remaja-remaja yang terlibat dalam gejala sosial. Krisis kekeliruan yang menguasai diri remaja jika tidak dibendung dan sememangnya parah .0 PENGENALAN Jika dulu. Pada zaman remaja. delinkuen ini adalah tingkah laku yang melanggar peraturan dan undang-undang atau berkelakuan yang tidak boleh diterima oleh masyarakat. Rahim (2006). Menurut Azizi dan Rosnah (2007). Zainal dan Sharani (2004) pula Gejala sosial merupakan fenomena modenisasi dan menyatakan kejutan pengaruh yang persekitaran di sekolah juga menjadi punca keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Azizi dan Rosnah masih bersekolah atau remaja. mereka yang laku devian ini akan dikenali sebagai delinkuen apabila mereka bertingkah laku devian. delinkuen dan tindakan ganas oleh para remaja merupakan perlakuan yang diwarisi oleh para remaja yang lebih muda daripada remaja lelaki yang lebih tua aktiviti-aktiviti mereka tertumpu di beberapa kawasan luar sekolah.940627-04-5409 4. menurut Haslina (2000) pula. mereka yang melanggar bertingkah norma masyarakat setempat ini dikenali sebagai kumpulan yang juga menjelaskan. Banyak faktor yang mendorong remaja pada masa kini terlibat dalam gejala sosial yang kurang sihat ini.

gejala sosial ini akan menjadi 6 . Oleh itu. sebanyak 39. Kajian yang dijalankan oleh pihak Universiti Malaya ini meliputi empat jenis tingkahlaku delinkuen iaitu keganasan. muda-mudi hari ini di semua peringkat digambarkan menerusi perlakuan seks bebas. latar belakang keluarga. pengaruh rakan sebaya dan juga persekitaran sekolah. tingkah laku golongan pelajar dan remaja khususnya semakin mencabar dengan pelbagai masalah di dalam negara.8% remaja pula terlibat dengan salahlaku seksual dan remaja yang terlibat dengan salahguna dadah pula ialah sebanyak 34. Jika tidak ditangani dengan segera. pembuangan bayi. Kajian yang telah dijalankan oleh pihak Universiti Malaya ini menunjukkan penglibatan remaja dalam masalah sosial semakin serius dan sudah tentunya ianya amat membimbangkan semua pihak. Gambaran keruntuhan moral di kalangan ahli masyarakat khususnya pelajar-pelajar sekolah.940627-04-5409 bertambah parah. Kadar penglibatan remaja dalam masalah sosial juga boleh dilihat pada Laporan Kajian Tingkahlaku Remaja Johor yang telah dijalankan oleh Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial. Daripada butiran mengenai tingkah laku-tingkah laku remaja dan faktor-faktor penglibatan mereka dalam masalah sosial yang telah dinyatakan.9% remaja terlibat dengan keganasan. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. tetapi ia sudah menjadi kudis yang semakin bernanah dalam masyarakat. Latar belakang masalah Pada masa kini. pembakaran sekolah dan sebagainya semakin meningkat. kesalahan juvana. antaranya ialah diri sendiri. penagihan dadah. kehamilan luar nikah. Kadar penglibatan remaja dalam masalah sosial yang semakin serius ini semuanya berpunca dari beberapa faktor dalaman dan luaran.2%.9%. salah laku seksual. penyalahgunaan dadah dan lepak. Universiti Malaya (2000). segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan diatasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap pembangunan dan kemajuan negara. jelas menunjukkan gejala sosial bukanlah suatu penyakit yang biasa. Fenomena ini merupakan salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia boleh merugikan negara dalam jangka masa panjang. Dapatan kajian ini menunjukkan sebanyak 32. remaja yang terlibat dengan lepak pula adalah sebanyak 49.

penyelidik akan mengkaji empat faktor yang dirasakan menjadi penyebab utama kepada berlakunya masalah sosial di kalangan remaja. 5.940627-04-5409 semakin sukar untuk diubati. Faktor-faktor yang dikaji termasuklah faktor latar belakang diri sendiri. Objektif kajian ini adalah: 1. maka penyelidik merasakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial perlu dibuat dan dilaksanakan.0 OBJEKTIF KAJIAN Menurut Abd. 2. Oleh yang demikian. Ibu bapa khusunya memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan masa depan anak-anak mereka supaya menjadi remaja dan belia yang menyumbang kepada kemajuan negara. Mengenalpasti faktor latar belakang keluarga remaja yang terlibat dalam masalah sosial. Mengenalpasti faktor latar belakang diri sendiri remaja yang terlibat dengan masalah sosial. faktor latar belakang keluarga. dalam kajian ini. 7 . bentuk pengaruh rakan sebaya dan juga permasalahan persekitaran dari sekolah. persekitaran sosial dan budaya yang akan mencorakkan perkembangan tingkah laku mereka. ekonomi dan kemasyarakatan di negara kita. golongan remaja menyesuaikan dirinya dengan faktor-faktor persekitaran keluarga. Semua pihak haruslah bekerjasama untuk mengatasi gejala sosial ini. Rahim (2006). Memandangkan memainkan remaja peranan merupakan aset kekayaan semulajadi negara dan bakal penting dalam mencorakkan masa depan politik.

940627-04-5409 6. Faks : 06-315 3430 8 .0 LOKASI KAJIAN Kajian ini dijalankan di Sekolah Tunas Bakti. Melaka. Sungai Lereh. ( Sila rujuk peta dan fotograf yang dilampirkan ) Alamat : Sekolah Tunas Bakti. 76400 Melaka Telefon : 06-315 5479. Sungai Lereh.

Melaka terlibat dengan masalah sosial mengikut empat faktor iaitu faktor diri sendiri.0 KAEDAH KAJIAN ( METOD ) Reka Bentuk Kajian Kajian selidik ini adalah berbentuk deskriptif maklumat. Ini adalah kerana data jenis kuantitatif sesuai bagi penyelidikan yang menggunakan instrumen soal selidik dan ujian untuk mendapatkan maklumat kajian (Mohamad Najib. Sungai Lereh. Sungai Lereh. Melaka iaitu seramai 110 orang. Melaka terlibat dalam gejala sosial dalam empat aspek iaitu faktor latar belakang diri sendiri. Dapatan kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang diedarkan kepada responden. Manakala responden. Skop kajian Skop kajian ini hanya fokus kepada faktor-faktor yang mendorong remaja di Sekolah Tunas Bakti. 1999). Populasi dan sampel kajian Populasi dalam kajian ini merupakan jumlah remaja yang terdapat di sekolah pemulihan akhlak iaitu Sekolah Tunas Bakti. bentuk pengaruh rakan sebaya dan juga permasalahan persekitaran sekolah. Data jenis kuantitatif adalah berdasarkan kategori kuantiti yang menggunakan kekerapan. angka dan skor.940627-04-5409 7. faktor latar belakang keluarga. jumlah sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah sebanyak 86 Instrumen Kajian 9 . iaitu Kajian menggunakan ini kaedah soal untuk untuk mendapatkan faktor-faktor bertujuan mengetahui yang mempengaruhi remaja yang ditempatkan di sekolah pemulihan akhlak yang terletak di Sekolah Tunas Bakti. faktor pengaruh rakan sebaya dan faktor permasalahan persekitaran sekolah. Manakala maklumat yang diterima akan dianalisis secara kuantitatif. faktor latar belakang keluarga. Sungai Lereh.

pekerjaan ibu bapa/penjaga. Skala empat mata pula digunakan pada bahagian B di mana responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang sesuatu kenyataan. Faktor latar belakang keluarga. Permasalahan persekitaran sekolah. Ianya diringkaskan seperti mana yang ditunjukkan pada Jadual 1. Soal selidik yang disediakan oleh pengkaji terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. 2. Pada bahagian A. Bahagian A : Mengenai demografi responden seperti jantina. Skala empat mata ini terdiri daripada pemberat yang berlainan iaitu sangat setuju. tahap pendidikan. 3. Pecahan item terbahagi kepada empat bahagian iaitu : 1. Penyelidik menyediakan item-item soalan dengan menggunakan skala empat mata untuk memperoleh jawapan daripada responden. umur. Bentuk pengaruh rakan sebaya. Bahagian B : Bahagian ini mempunyai 40 soalan bagi mendapatkan dan mengenal pasti objektif kajian. setuju. pendapatan bersih bulanan ibu bapa/penjaga.940627-04-5409 Dalam kajian ini. 4. responden dikehendaki menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan demografi responden. tahap pendidikan bapa dan tahap pendidikan ibu. bilangan adik beradik. Faktor latar belakang diri sendiri. 10 . tidak setuju dan sangat tidak setuju. penyelidik menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian yang merangkumi beberapa item berdasarkan objektif kajian.

940627-04-5409 11 .

Selain itu. 12 . mengenal pasti masalah. tajuk perbincangan juga pengumpulan maklumat berkaitan masalah yang telah dibincangkan. Perbincangan melibatkan perkara-perkara seperti dan objektif kajian. mengenal pasti responden dan kaedah yang digunakan untuk menganalisis data.940627-04-5409 Prosedur Pengumpulan Data : Rajah 1 : Carta Alir Proses Penyelidikan Berdasarkan Rajah 1. Prosedur kajian dimulakan dengan perbincangan bersama penyelia mengenai masalah yang ingin dikaji. kajian yang dilaksanakan adalah berlandaskan prosedur kajian yang telah ditetapkan supaya objektif kajian dapat dicapai.

Didapati responden yang berumur 17 tahun merupakan majoriti dalam kajian ini dengan bilangannya seramai 31 orang remaja (36%) diikuti responden yang berumur 19 tahun seramai 16 orang (18.4%). Analisis Bahagian A i.3%) dan responden yang berumur 20 tahun adalah seramai lima orang (5. Keluarga dan Masyarakat. 13 . Setelah borang selesai dijawab. 8. Kaedah tambahan : Untuk mendapatkan maklumat tambahan.6%) dan responden yang berumur 16 tahun pula seramai 15 orang remaja (17. Manakala.0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 1.940627-04-5409 Penyelidik menyerahkan borang selidik kepada responden dan menerangkan cara-cara untuk menjawab. Taburan Responden Berdasarkan Umur Jadual 3 menunjukkan taburan responden berdasarkan umur.8%).8%). penyelidik membuat penganalisisan data bagi mendapatkan dapatan kajian dan kesimpulan. Selain itu saya juga merujuk laman web rasmi Kementerian Pembangunan Wanita. responden berumur 18 tahun seramai lapan orang (9. penyelidik juga melakukan pemerhatian terhadap kehidupan rutin penghuni dan menemubual 10 orang penghuni untuk mendapatkan maklumat tambahan. responden berumur 15 tahun seramai 11 orang remaja (12.

iii. Taburan Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu Bapa/Penjaga Jadual 5 menerangkan tentang taburan responden berdasarkan pekerjaan ibu bapa/penjaga.8%) diikuti responden yang memiliki kelulusan PMR iaitu seramai 31 orang remaja (36%) dan akhir sekali responden yang memiliki kelulusan UPSR pula seramai tujuh orang remaja (8. Analisis juga menunjukkan tiada responden yang tidak memiliki kelulusan pendidikan iaitu tidak bersekolah.940627-04-5409 ii.1%). Hasil kajian menunjukkan sebilangan besar ibu bapa/penjaga 14 . Analisis menunjukkan sebilangan besar responden dalam kajian ini terdiri daripada remaja yang mempunyai kelulusan SPM iaitu seramai 48 orang remaja (55. Taburan Responden Berdasarkan Tahap Pendidikan Jadual 4 menunjukkan taburan responden berdasarkan tahap pendidikan.

8%) dan lain-lain kategori pekerjaan adalah seramai 12 orang (14%). Faktor Latar Belakang Diri Sendiri Remaja Yang Terlibat Dengan Masalah Sosial Analisis kajian mendapati bahawa pelajar yang terlibat dengan masalah sosial adalah pelajar. Kedua-dua aspek ini menunjukkan peratusan yang agak tinggi kerana seramai 80. Manakala. seramai 19. Walau bagaimanapun.6%).2% pelajar mengatakan setuju dengan pernyataan ini. penyelidik membahagikan empat tahap persetujuan bagi setiap item kepada dua bahagian iaitu setuju dan tidak setuju. 2.pelajar yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru yang tidak pernah mereka lakukan.7%) diikuti bilangan ibu bapa/penjaga responden yang bekerja sebagai kakitangan kerajaan iaitu seramai 28 orang (32.8% daripada mereka yang tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut (Lihat Jadual 6). bahagian tidak setuju pula merangkumi mereka yang tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) dengan kenyataan yang diutarakan. Bahagian setuju merangkumi mereka yang setuju (S) dan sangat setuju (SS) dengan kenyataan yang dikemukakan.940627-04-5409 responden adalah bekerja sendiri iaitu seramai 29 orang (33. Mereka juga sentiasa menginginkan kebebasan dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Analisis Bahagian B Untuk mengetahui maklumat mengenai faktor penglibatan pelajar di dalam masalah sosial. i. Manakala. 15 . bilangan ibu bapa/penjaga responden yang bekerja di syarikat swasta pula adalah seramai 17 orang (19.

940627-04-5409 16 .

Terdapat juga sebilangan kecil pelajar yang tidak bersetuju dengan aspek ini iaitu seramai 22.7% pelajar yang tidak bersetuju bahawa mereka sering mengingkari arahan ibu bapa mereka. Seramai 77. 17 .5% pelajar pula dilihat dapat mengawal kemarahan mereka apabila kehendak mereka dihalang. terdapat juga pelajar yang masih mematuhi arahan ibu bapa. Dalam kedua-dua aspek ini. Dapatan kajian ini dibuktikan hanya 26.9% pelajar menyatakan setuju dengan aspek ini. seramai 25. Jika ditinjau dari aspek pengaruh kerohanian terhadap penglibatan pelajar dalam masalah sosial.5% pelajar-pelajar dalam kajian ini pula menyatakan mereka sering marah dan tidak puas hati apabila sesuatu kehendak mereka dihalang. Pelajar-pelajar dalam kajian ini juga merupakan pelajar-pelajar yang kerap mengingkari arahan ibu bapa.3% pelajar yang terlibat dalam masalah sosial ini mengatakan setuju terhadap aspek ini. Ini dibuktikan dengan seramai 73. sebilangan pelajar mengamalkan amalan-amalan agama dalam kehidupan seharian mereka dan mereka jarang berada dalam gangguan emosi iaitu seramai 41. Mereka juga sering berada dalam jumlah 58. lebih separuh pelajar dalam kajian ini kurang mengamalkan pelajar yang amalan-amalan bersetuju agama. ada yang hampir juga sama iaitu seramai gangguan emosi yang berpanjangan.1%. Walaupun begitu. Walaupun peratusan aspek ini berada pada tahap yang sederhana. seramai 74.8%. adalah terdapat Walau bagaimanapun.940627-04-5409 Kajian juga masalah sosial mendapati bahawa pelajar-pelajar terlibat dalam kerana merekamahukan perhatian dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Sementara itu.2%. Aspek ini adalah antara sebab mereka melibatkan diri dalam masalah sosial.

seramai 75. kurang mengamalkan ajaran agama dan suka bergaul dengan kumpulan yang mengamalkan cara hidup yang tidak sihat. seramai 66. Dapatan kajian juga mendapati. mereka masih mempunyai harga diri yang tinggi.3% pelajar tidak bersetuju apabila mereka dikatakan seorang yang rendah harga diri. mereka juga kerap mengingkari arahan ibu bapa.7% pelajar yang merasakan mereka seorang yang rendah harga diri. Walau bagaimanapun. Ini dibuktikan. Pelajar-pelajar dalam kajian ini juga mahukan perhatian dalam setiap perkara yang dilakukan. Selebihnya. iaitu seramai 43% pula kurang gemar bergaul dengan kumpulan yang mengamalkan cara hidup yang tidak sihat. seramai 24. Penglibatan mereka dalam masalah sosial juga dipengaruhi perasaan marah apabila kehendak mereka dihalang. seramai 57% pelajar bersetuju dengan pernyataan tersebut.4% pelajar pula tidak mempunyai matlamat hidup dan mereka kurang memikirkan masa hadapan. 18 .940627-04-5409 Aspek suka bergaul dengan kumpulan yang mengamalkan cara hidup yang tidak sihat juga merupakan pengaruh terhadap penglibatan pelajar dalam masalah sosial. Sebaliknya. Tetapi. terdapat 33. Mereka juga mementingkan masa hadapan. walaupun pelajar-pelajar dalam kajian ini terlibat dengan masalah sosial.6% pelajar tidak bersetuju apabila mereka dikatakan tidak mempunyai matlamat hidup dan kurang mementingkan masa hadapan. Sebagai yang tinggi rumusan. Dalam aspek ini. antara ciri-ciri yang menunjukkan pengaruh terhadap penglibatan pelajar-pelajar dalam masalah sosial adalah keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru dan menginginkan kebebasan dalam setiap perkara yang mereka lakukan. kajian ini mendapati pelajar-pelajar yang terlibat dengan masalah sosial mempunyai matlamat hidup yang agak tinggi. Ini dibuktikan.

Faktor Latar Belakang Keluarga Remaja Yang Terlibat Dalam Masalah Sosial 19 .940627-04-5409 ii.

ibu bapa pelajar-pelajar ini didapati mempunyai pegangan agama yang agak tinggi juga. terdapat juga ibu bapa yang kurang menunaikan perintah Allah seperti sembahyang lima waktu iaitu seramai 20.3% pelajar yang menjawab setuju bahawa ibu bapa mereka sering melakukan tabiat yang kurang baik di dalam rumah seperti merokok.1% pelajar tidak bersetuju apabila ibu bapa mereka dikatakan kurang mengambil berat tentang pelajaran mereka.940627-04-5409 Setelah dianalisis.1% pelajar menyatakan tidak setuju apabila ibu bapa mereka dikatakan jarang menunaikan perintah Allah. memaki hamun. Ibu bapa pelajar-pelajar dalam kajian ini juga dilihat mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka kerana seramai 79. Akan tetapi. Seramai bapa 72% pelajar menjawab tidak setuju apabila dikatakan ibu mereka mempunyai pendapatan yang rendah membuatkan mereka jarang memperoleh apa yang mereka kehendaki. Berdasarkan Jadual 4.7% pelajar menjawab tidak setuju dengan kenyataan ini.9% sahaja ibu bapa pelajar yang kurang mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak mereka. didapati bahawa latar belakang keluarga bukanlah faktor utama pelajar terlibat dalam masalah sosial. Hal ini menunjukkan ibu bapa pelajar jarang melakukan tabiat yang kurang baik dalam rumah.9. berjudi dan sebagainya. Selebihnya iaitu seramai 83. Ini dibuktikan apabila seramai 79. Hanya 20. Walaupun anak-anak mereka terlibat dalam masalah sosial. Ini menunjukkan pendapatan ibu bapa 20 . hanya 16. mudah marah.9%.

seramai 58. Misalnya. Selain itu.1% pelajar yang menjawab tidak setuju bahawa penglibatan mereka dalam masalah sosial dipengaruhi oleh kesibukan ibu bapa mereka dengan kerja.5% pelajar terlibat dalam masalah sosial kerana ibu bapa mereka sering bertengkar antara satu sama lain dan menyebabkan suasana rumah kurang aman. Akan tetapi. Tetapi seramai 39. ia haruslah diberi perhatian supaya pelajarpelajar tidak menjadikan ia sebagai satu alasan untuk melibatkan diri dalam gejala sosial. terdapat juga keadaan ibu bapa yang boleh mempengaruhi anak-anak mereka terlibat dalam masalah sosial. seramai 40. seramai 28% pelajar terlibat dalam masalah sosial akibat pendapatan ibu bapa mereka yang rendah. Walaupun peratusan ini tidaklah begitu tinggi. Ini dibuktikan seramai 60. berdasarkan kepada respon pelajar-pelajar.5% pelajar menjawab tidak setuju apabila dikatakan ibu bapa mereka bersikap pilih kasih terhadap adik beradik mereka.5% pelajar tidak setuju ibu bapa mereka sering bertengkar antara satu sama lain dan menyebabkan suasana rumah kurang aman. Sungguhpun begitu. Ibu bapa pelajar-pelajar dalam kajian ini juga didapati tidak membezabezakan anak-anak mereka antara satu sama lain. seramai 39.940627-04-5409 mereka yang rendah kurang mempengaruhi pelajar-pelajar ini terlibat dalam masalah sosial. seramai 59. Selebihnya iaitu seramai 60. ibu bapa yang jarang berada di rumah dan sering sibuk dengan kerja juga mempengaruhi penglibatan pelajar-pelajar dalam masalah sosial. Jika diteliti lagi. Walau bagaimanapun.3% berpendapat penglibatan mereka dalam masalah sosial bukanlah disebabkan oleh aspek ini.9% pelajar yang bersetuju dengan kenyataan ini. Walaupun begitu.5% pelajar bersetuju bahawa ibu bapa mereka selalu bersikap pilih kasih terhadap adik beradik mereka dan disebabkan ini mereka mengambil jalan mudah melakukan perkara-perkara yang tidak elok untuk melepaskan kekecewaan selepas merasakan mereka tidak disayangi oleh ibu bapa mereka. Ini dibuktikan seramai 41.7% menyatakan penglibatan mereka di dalam masalah sosial ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh sikap ibu bapa yang jarang memberi motivasi dan sokongan serta pujian terhadap perkara yang dilakukan oleh mereka. 21 .

tidak melakukan tabiat yang kurang baik di dalam rumah dan mereka juga dilihat taat kepada perintah Allah. Tetapi. latar belakang keluarga jelas menunjukkan kurang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam masalah sosial. Ini dibuktikan seramai 57% ibu bapa pelajar tidaklah terlalu tegas dalam memberikan hukuman kepada mereka. seramai 43% pelajar mengatakan penglibatan mereka dalam masalah sosial adalah kerana ketegasan ibu bapa mereka dalam memberikan hukuman jika mereka melakukan kesalahan. Walau bagaimanapun.1% pelajar yang tidak bersetuju bahawa aspek ini mendorong mereka terlibat dalam masalah sosial.anak mereka seperti kurang berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan jarang memberi motivasi terhadap perkara-perkara yang dilakukan oleh anak-anak mereka. tidak bersikap pilih kasih antara anak-anak mereka. terdapat keadaan ibu bapa yang kurang berkomunikasi dengan pelajar tentang keperluan dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka.9% pelajar yang terlibat dalam masalah sosial adalah disebabkan aspek ini.940627-04-5409 Dapatan kajian juga mendapati. didapati bahawa ibu bapa pelajar-pelajar dalam kajian ini telah menjalankan tugas sebagai ibu bapa dengan agak baik seperti mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak mereka. seramai 58. PERBINCANGAN Apakah faktor latar belakang diri sendiri remaja yang terlibat dengan masalah sosial? Berdasarkan analisis yang telah dibuat dalam bab IV. ibu bapa pelajar-pelajar ini tidaklah terlalu tegas dan mereka agak bertolak ansur dalam memberikan hukuman kepada anak-anak mereka yang melakukan kesalahan. Seramai 41. Mereka juga jarang berada di rumah kerana sibuk dengan kerja. Sebagai rumusan. didapati faktor utama responden terlibat dalam masalah sosial adalah disebabkan keinginan untuk 22 . Walaupun begitu terdapat juga aspek-aspek yang agak lemah di dalam mendidik anak. Walaupun terdapat keadaan-keadaan ibu bapa yang boleh mempengaruhi pelajar-pelajar terlibat dalam masalah sosial. Tetapi.

pada usia remaja. kajian mendapati responden lebih menggunakan sifat ini kepada perkara yang merugikan iaitu mencuba perkara-perkara yang tidak elok untuk mengetahui sebab musababnya. keghairahan mencari sebab musabab baru menyebabkan remaja pada tahap ini suka mencuba perkara-perkara yang baru. responden terlibat dalam masalah sosial adalah 23 . mereka mengalami perubahan dari segi peningkatan usia. Justeru itu. Ini dibuktikan apabila Arieff dan Wardah (2006) menjelaskan. remaja akan mempunyai keinginan untuk mencuba perkara-perkara yang tidak pernah mereka alami. Mereka akan berusaha mencari sebab yang munasabah bagi setiap persoalan yang mereka lihat. akan wujud perkara-perkara yang tidak pernah mereka lihat atau alami. pada peringkat usia remaja. Penyelidik berpendapat. Mereka terus mencuba bagi mencari pengalaman baru walaupun mereka terpaksa mengalami kegagalan dan kesukaran. apa-apa sahaja perkara baru yang terjadi di sekeliling mereka akan mendorong wujudnya perasaan ingin tahu di dalam diri mereka. Akan tetapi. Sebilangan besar responden dalam kajian ini adalah remaja yang berumur 17 tahun. mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. lantas mereka akan melakukan apa sahaja asalkan persoalan yang timbul dalam diri mereka terjawab. perasaan ingin tahu yang wujud diri mereka akan mendorong mereka melakukan apa sahaja tanpa memikirkan baik atau buruknya perkara-perkara tersebut. Kajian lepas yang dilakukan oleh Asmak (2006) mengenai salah laku sosial remaja masa kini menunjukkan faktor ingin mencuba juga tinggi iaitu sebanyak 48%. Penyelidik berpendapat. responden ketika usia ini berfikiran lebih positif berbanding ketika awal remaja mereka. Menurut Zainal dan Sharani juga.940627-04-5409 mencuba sesuatu yang baru yang tidak pernah mereka lakukan. Menurut Arieff dan Wardah lagi. situasi ini adalah suatu keadaan yang baik apabila mereka mengarahkan sifat ini lebih positif. Analisis menunjukkan aspek ini mempunyai peratusan yang agak tinggi berbanding aspek-aspek lain. Oleh itu. Ketika melalui proses-proses perkembangan pada keadaan sekeliling. Oleh itu. Kajian Asmak selari dengan Zainal dan Sharani (2006) yang menjelaskan. pemikiran dan keadaan sekeliling. Dapatan kajian juga mendapati. keadaan ini membuatkan mereka terdorong untuk mencuba dan melakukan perkara-perkara tersebut.

mereka mengalami perkembangan fizikal dan mental yang cepat.940627-04-5409 disebabkan aspek inginkan kebebasan dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Ketika ini. Hasil kajian juga menunjukkan responden terlibat dalam masalah sosial berpendapat. Penyelidik . apabila mereka memasuki alam remaja perhatian dan layanan yang lebih akan berkurangan dan ini menyebabkan remaja mula rasa terpinggir atau tidak dipedulikan. mereka akan mula merasakan apa yang mereka lakukan adalah betul dan mereka tidak mahu dikongkong dalam setiap perkara yang mereka lakukan supaya keinginan mereka dapat dicapai. Tetapi. intelektual dan emosi. Penyelidik berpendapat. Selain aspek keinginan mencuba sesuatu yang baru dan keinginan kebebasan dalam setiap perkara yang dilakukan. Mereka sentiasa ingin dibelai dan diberi perhatian dalam setiap perkara yang dilakukan walaupun kadangkala ibu bapa merasakan perkara tersebut adalah sesuatu yang biasa dan remeh. Dapatan kajian ini dapat dikukuhkan lagi dengan Noraini (2000) yang menyatakan remaja memerlukan kebebasan dalam membuat keputusan yang dapat memenuhi citarasa mereka. sosial. Faktor ini juga menunjukkan peratusan yang tinggi. mereka akan mula melalui peringkat mental. responden terlibat dalam masalah sosial adalah kerana mereka inginkan perhatian dalam setiap perkara yang dilakukan. Dapatan kajian ini disokong oleh Suzana (2002) yang menyatakan pada usia remaja. Aspek ini juga menunjukkan peratusan yang tinggi. Dapatan kajian ini dapat dikukuhkan lagi dengan kajian yang dilakukan oleh Shamsaadal dan Abdullah (2006) yang menyatakan bahawa remaja akan kerap melakukan kelakuan yang boleh menarik perhatian ibu bapa atau ahli keluarga. umumnya remaja mempunyai jiwa yang sensitif. aspek ini banyak 24 perkembangan kematangan dari segi adalah disebabkan perasaan dalaman diri iaitu seringkali marah dan tidak puas hati apabila kehendak mereka dihalang. Penyelidik berpendapat. semasa kanak-kanak. mereka mula mempunyai keinginan kebebasan dalam pelbagai perkara dan pada masa yang sama juga. Hal ini kerana. menurut Shamsaadal dan Abdullah. remaja mendapat perhatian yang lebih daripada ibu bapa. ketika usia remaja.

walaupun mereka mampu berfikir dengan mempunyai matlamat hidup. dapatan kajian menunjukkan responden mempunyai matlamat hidup yang tinggi walaupun terlibat dalam masalah sosial. Kajian ini juga membuktikan bahawa penglibatan remaja dalam masalah sosial adalah disebabkan kurangnya amalan kerohanian seperti menunaikan solat. Antara tekanan-tekanan tersebut ialah mudah marah dan emosional. Penyelidik berpendapat. Dapatan kajian ini dapat dikukuhkan lagi dengan kenyataan Suzana (2002). Penyelidik berpendapat. Pada usia remaja ini. Arieff dan Wardah (2006) juga menyatakan kemantapan agama berlaku agak lewat dalam diri remaja iaitu di antara umur 23 dan 24 tahun. Selain itu. Arieff dan Wardah (2006) menyatakan remaja tidak mempunyai 25 . Halim (2005) juga menunjukkan hanya sekitar 16% pelajar sahaja yang menunaikan ibadah solat lima waktu sehari semalam. tekanan semasa akil baligh berlaku disebabkan perubahan fizikal dan fisiologi. Walau bagaimanapun. mereka tidak mengambil berat terhadap tuntutan agama yang wajib dipenuhi. responden terlibat dalam masalah sosial adalah disebabkan responden selalu berada dalam gangguan emosi. mereka belum lebih matang bagaimana caranya untuk mencapai matlamat yang mereka inginkan. Pendapat Suzana dilihat selari dengan Azizi dan Rosnah (2007) yang menjelaskan remaja yang menghadapi tekanan akan melakukan tindakan yang diluar kawalan lantaran ingin meluahkan perasaan tidak puas hati. Justeru itu ketika usia remaja. Arieff dan Wardah (2006) juga menyatakan perlakuan remaja digambarkan sebagai perlakuan emosi. kekuatan kognitif mereka agak terbatas. Kajian Azhar dan Ab.940627-04-5409 dipengaruhi oleh tekanan yang wujud dalam diri mereka. Perasaan kadangkala lebih berpengaruh daripadafikiran. Suka duka kehidupan akan membentuk perlakuan remaja itu sendiri. pelajar mempunyai asas agama yang lemah dan pemahaman betapa pentingnya nilai-nilai kerohanian juga lemah. ingin membalas dendam dan sebagainya. Dapatan kajian ini disokong dengan Zainal dan Sharani (2006) yang menyatakan remaja terdorong untuk melakukan tingkah laku anti sosial akibat daripada kemurungan dan kebimbangan yang lebih dipengaruhi oleh faktor kekurangan psikologikal.

jika diteliti. Pengalaman kefahaman terhadap kehidupan mereka masih lagi terbatas dan apa yang difikirkan oleh remaja hanyalah pada masa sekarang sahaja. Keberangkalian untuk mereka melakukan perkara-perkara yang tidak elok boleh wujud kerana kurangnya pengawasan dari ibu 26 .940627-04-5409 keupayaan yang tinggi dalam meneliti sesuatu perkara atau masalah. remaja akan bertindak negatif jika disiplin ibu bapa ketat. bagi mengisi kekosongan. Oleh itu. berdasarkan kepada respon di dalam kajian ini. Misalnya. Ini kerana ibu bapa yang lebih bersifat autokratik akan menjadikan jiwa remaja memberontak. Apakah faktor latar belakang keluarga remaja yang terlibat dalam masalah sosial? Dapatan kajian ini gagal menunjukkan pengaruh latar belakang keluarga terhadap penglibatan pelajar dalam masalah sosial. ibu bapa dikatakan tegas dalam memberikan hukuman kepada anak-anak mereka. terdapat juga keadaan ibu bapa yang kurang menitikberatkan aspekaspek tertentu di dalam mendidik anak-anak mereka. penyelidik berpendapat. Kajian Bronstein (1994) juga menunjukkan ibu bapa yang mesra dan menyokong akan memberi kesan terhadap tingkah laku positif di kalangan anak-anak. Mereka akan lebih gemar untuk bersama dengan rakan-rakan mereka bapa. Ibu bapa pelajar dalam kajian ini juga dilihat jarang berada di rumah dan sering sibuk dengan kerja. dapatan kajian ini menunjukkan keluarga bukanlah faktor penting pelajar terlibat dalam masalah sosial. Keadaan ini akan menyebabkan anak-anak bosan untuk berada di rumah. Walaupun aspek ini berada di tahap yang rendah. manakala jenis ibu bapa yang suka menghukum akan memberi kesan terhadap tingkah laku negatif di kalangan anakanak. Pendapat penyelidik ini disokong oleh Zainal dan Sharani (2004) yang akan menghasilkan menjelaskan kesan daripada kaedah pengawalan autokratik gabungan antara pemberontakan dan pergantungan. Walau bagaimanapun.

makan bersama-sama. (1998) juga menjelaskan komunikasi yang tidak berkesan akan mendatangkan kesan yang negatif terhadap keluarga dan tingkah laku anak-anak. Dapatan kajian di sokong oleh kajian Barnes dan Olson (1985) yang mendapati komunikasi yang baik antara ibu bapa dan remaja akan menyebabkan hubungan keluarga semakin rapat. Walaupun dapatan kajian menunjukkan aspek ini berada ditahap yang sederhana. ibu bapa tiada di rumah. Oleh itu. didapati yang jarang memberi motivasi dan sokongan serta pujian terhadap diberikan kepada anak-anak akan membuatkan remaja perkara yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Jackson. Suzana (2002) menyatakan remaja didapati mahukan sokongan dalaman seperti galakan. Remaja akan merasakan ibu bapa tidak mengambil berat tentang keperluan mereka terutamanya dari segi psikologikal. Kurangnya sokongan-sokongan ini boleh mempengaruhi remaja untuk melakukan perkaraperkara yang tidak sewajarnya. Sokongan luaran seperti peluk. Walaupun dapatan kajian menunjukkan ibu bapa pelajar taat dalam menunaikan perintah Allah mereka pujian dan mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka. penghargaan. kepercayaan dan kasih sayang.940627-04-5409 Pendapat penyelidik ini selari dengan Arieff dan Wardah (2006) yang menjelaskan ibu bapa yang sibuk dengan kerja boleh menyebabkan hubungan antara anak dengan ibu bapa renggang. Kata-kata peneguhan seperti jarang merasakan diri mereka tidak mempunyai kelebihan dan perkara yang mereka lakukan tidak bermakna. wujud kasih sayang dan proses penyelesaian masalah akan berlaku dengan mudah. penyelidik berpendapat hubungan interaksi yang lemah antara ibu bapa dan anak akan menyebabkan remaja hilang tempat mengadu dan bergantung. bercuti juga diperlukan oleh remaja. Apabila anak-anak pulang dari sekolah. remaja lebih suka menghabiskan masa bersama rakanrakan sebelum pulang ke rumah. Apabila ibu bapa jarang berada di rumah. 27 . keadaan ini akan menyebabkan kurangnya komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak mereka tentang keperluan dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. et al.

Dalam kajian ini. Akhir sekali. Dapatan kajian ini selari dengan Arieff dan Wardah (2006) yang menjelaskan tiada persefahaman antara ibu bapa akan menyebabkan konflik berlaku dan mereka akan saling bertengkar dan bergaduh. empat faktor diambil kira dalam mendapatkan dapatan kajian. pentengkaran yang berlaku di rumah boleh mendorong remaja melibatkan diri dalam masalah sosial dengan lebih serius jika ibu bapa sering bertengkar. dapatan kajian juga mendapati ibu bapa pelajar-pelajar tidak membeza. Keadaan rumah yang tidak aman seperti ini akan memberikan kesan yang negatif kepada jiwa remaja. Ini kerana remaja akan bosan. bentuk pengaruh rakan sebaya dan permasalahan yang wujud di persekitaran sekolah. Justeru itu semua pihak haruslah bekerjasama untuk menghapuskan masalah sosial yang semakin meruncing ini. Dapatan kajian menunjukkan faktor diri sendiri paling mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial berbanding faktor-faktor lain. Sesungguhnya.0 KESIMPULAN Masalah sosial yang melanda remaja pada masa kini dipengaruhi beberapa faktor. Peratusan aspek ini juga berada ditahap yang rendah. 28 . Remaja pada masa kini seharusnya lebih kuat dan mempunyai jati diri yang mantap supaya dapat mengawal diri dari gejala-gejala sosial. Faktor tersebut adalah faktor diri sendiri.940627-04-5409 Ibu bapa pelajar-pelajar ini juga jarang melakukan tabiat yang kurang baik di dalam rumah. 9. tetapi mereka dilihat sering bertengkar walaupun tidak kerap dan ini menyebabkan suasana rumah kurang aman. remaja yang unggul dan berkualiti adalah remaja yang dapat membangunkan negara supaya lebih setanding dan maju dengan negara-negara lain. tetapi penyelidik berpendapat. Mereka juga mempunyai pendapatan yang tidak terlalu rendah (sederhana) dan keadaan ini tidak memberi kesan yang besar kepada remaja untuk terlibat dalam gejala sosial. Mereka akan merasa tertekan dan menjauhkan diri daripada ibu bapanya.bezakan anak anak mereka. Sehingga ada yang lari dari rumah untuk mencari kedamaian dan ketenangan. faktor latar belakang keluarga. tertekan dan tidak suka berada di rumah.

Shahrin Hashim. Sufean Hussin dan Che Hashim Hassan (2006). Bhd. RUJUKAN Abd. Rashid. Salah Laku Remaja Masa Kini: Cabaran dan Penyelesaiannya. Halim Tamuri (2005). (1959). Erikson. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. (1997). UITM Shah Alam: Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam. Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah. Abd. Abdul Hadi Zakaria. Rahim Abd. Bhd. Azizi Yahya. Goldenberg. I. (1967). Arieff Salleh Rosman dan Wardah Mokhtar (2006). Bhd. Fatimah Yusoff (2006). Membentuk Jati Diri Remaja. Asmak Haji Ali (2006). Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Kajian Terhadap Masalah Peribadi Pelajar-pelajar Sekolah Berasrama Penuh dan Tidak Berasrama Penuh di Pengkalan Chepa. Faizah Yunus dan Siti Hajar Abu Bakar Ah (2000). Edisi ke-3. Universiti Kebangsaan Malaysia: Fakulti Pendidikan. Bhd. Tidak dicetak. Gejala Sosial Remaja-Pandangan Dr Fatimah Yusuf (Cahaya Oktober). Rahim Abd. Sufean Hussin dan Jamaludin Tubah (2006). Azizi Yahaya dan Rosnah Buang (2007). Ah Meng (2002).940627-04-5409 10. Psikologi Pendidikan III. Elkind. Krisis & Konflik Institusi Keluarga. Pasific 29 . Bhd. Psyhological Issues. Analisis & Interpretasi Data. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Yusof Boon dan Abdul Rahim Hamdan (2007). Psikologi Sosial Alam Remaja. Azizi Yahaya dan Jaafar Sidek Latif (2005). Universiti Kebangsaan Malaysia: Tesis Sarjana. Pahang: PTS Publications and Distributors Sdn. Shahrin Hashim dan Yusof Boon ( 2005 ). Menangani Perkembangan dan Masalah Tingkah Laku Remaja Dalam Keluarga. Azhar Ahmad dan Ab. Jaafar Sidek Latif. Child Development. 1. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Egocentrism in Adolescence. Fatanah Mohamed. Rashid (2006). Azizi Yahaya. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. and Goldenberg. Jamaludin Ramli. Universiti Teknologi Malaysia: Fakulti Pendidikan. Identity and The Life Cycle. Membentuk Identiti Remaja. 1025-1034. Bhd. Rahim Abd Rashid. D. (1991). 18-164. Punca Berlakunya Masalah Gejala Gengsterisme Di Kalangan Remaja Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Empat Buah Negeri. Universiti Malaya: Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial. E. Abd. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Universiti Malaya: Pusat Pembangunan Keluarga. Edisi ke-3. 38. Laporan Kajian Tingkah Laku Remaja Johor Mei 1999-Febuari 2000. Ee. Family Therapy: An Overview. H. Institusi Keluarga Menghadapi Cabaran Alaf Baru. Bhd.

Haslina Hassan (2000). New York: Appleton-CenturyCrofts. Dewan Masyarakat (Jun). 30 .). Malek Bennabi. Kohlberg. G. Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology. Adolescents' Perceptions of Communication with Parents Relative to Specific Aspects of Relationships with Parents and Personal Development. Selangor: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Mahmood Nazar Mohamed (1993). Gejala Gengsterisme Di Kalangan Pelajar. S. L. Sociology. 14-27. Progress and Problems in The Study of Adolescence. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd. Psikologi Pendidikan. Hamidah Ab. Sex. R. (1996). (2003). Religion and Education (2 Vols. Panduan Mengurus Remaja Moden. Chicago: Rand McNally. Kadir dan Puteri Khairul Bariah Mohd Mansur. Berita Harian. (1998). Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. (1982). A. Ismail Ibrahim (19 Febuari 1997). (2006). Crime. (2002).. On the Origins of Human Society. Fenomena yang Semakin Meresahkan. 399 Khulen. Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). (1969). J. (1904). Hamzah Md Rus. Handbook of Socialization Theory of Research. H. Universiti Teknologi Malaysia: Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Seminar Menangani Gejala Sosial Peringkat Kebangsaan. Bil. Developmental Psychology. Zainal Madon dan Mohd. Kesan Gejala Sosial Masa Kini Terhadap Keselamatan Negara dan Pencegahan Melalui Penguatkuasaan Undang-undang. Bhd. Hoffman. Oostra. 21(3). 305-322. Sharani Ahmad (2004).. 32.940627-04-5409 Grove. (1998). Hall. Hamdan Abd. Selangor: Karangkraf. Ajmain Safar. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mohd Taib Dora. Tidak dicetak. Sabariah Din. S. Psikologi Remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. and Bosma. L. Adolescence. Ae Psychology Adolescent Development. Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (2004). Terjemahan oleh Mohamed. Anthropology. 777-780. Majalah Remaja. In D. G. CA: Brooks/Cole. Jas Laile Suzana Jaafar (2002).). Bijstra. Faktor Penyumbang Kepada Masalah Keluarga Dan Penceraian: Kajian Kes Di Johor. Kes Juvana Mengikut Negeri. Rahman. Bhd. New York: Harper and Row Publisher. Mencari Formula Mengekang Hedonisme. Goslin (Ed. L. Stage and Sequence: the Cognitive-Developmental Approach to Socialization. 2000-2004. Jackson. Remaja Makin Ganas.

LAMPIRAN Gambar pintu masuk Peta lokasi BORANG SOAL SELIDIK SURAT SOKONGAN PENGETUA 31 .940627-04-5409 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->