Nama : ___________________

Hari : _______________

Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.

bu

ku

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS

Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan. © PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.

Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan. © PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.

Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan. © PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.

Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan. © PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .

Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan. © PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.

Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan. © PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .

Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan. © PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .

Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan. © PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS .Nama : ___________________ Hari : _______________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.