Makalah KEMUHAMMADIYAHAN

BACA TULIS QUR’AN AL- LAHAB

Disusun Oleh : • HERDA YETI • KIKI ARFIAN • OKTAVIANTI MAULIANI • SENA DWI TAMARA • SUPRIHATIN • TIKA MELINDA PRATIWI SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK PRODI S1 KEPERAWATAN 2010

Tiadalah faedah kepadanya harta bendanya dari apa yang ia usahakan 3. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa 2. Surat ini turun berkenaan dengan satu peristiwa besar di dalam dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasullah .Surat Al-Lahab al-Lahab artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang dilehernya ada tali dari sabut Surat ini turun di Makkah sehingga ia menjadi surat kelompok Makkiyah turun sesudah surat Al Muddassir. Surat Al Lahab terdiri dari 5 ayat. 1. dan (begitu pulalah) dengan pembawa kayu baker 5. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak 4.

kalian percaya?". "Wahai sekalian manusia. bahwa musuh (di balik bukit ini) akan segera menyergap kalian. Selanjutnya Rasulullah bertanya kepada mereka "bagaimana pendapat kalian jika aku beritahu jika dibelakang bukit itu ada musuh yang siap menggempur kita. mereka menjawab percaya!. bagi yang tidak bisa hadir mereka mengirim utusan mereka." Beliau bersabda lagi. demi Allah kalau aku boleh menipu bangsa-bangsa niscaya aku tidak akan melakukan kepada kalian. dan selanjutnya ia mengatakan "apakah karena urusan sekecil itu kamu memanggil kami?" Lalu saat itu juga Allah menurunkan ayat pertama surat Al-Lahab yang artinya sebagai jawaban langsung atas bantahan dari Abu Lahab. ketahuilah bahwa kalian akan dibangkitkan dari kubur". "Ya. apakah kalian akan membenarkanku?" Mereka menjawab. "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi . Kemudian nabi menyampaikan "ketahuilah bahwa aku ini adalah Rasul Allah". Mereka semua datang. Rasul berdiri di atas puncak buki Safa dan beliau berkata "hai saudarasaudaraku. Mendengar pernyataan itu salah seorang kerabat Nabi bernama Abu Lahab berang dan mengatakan "binasalah kamu sepanjang hari ini. "Bagaimana. Pada saat Nabi Muhammad memanggil saudara-saudara beliau kaum Quraisy atas perintah Allah SWT.SAW. sekiranya aku mengabarkan kepada kalian. ketahuilah bahwa seorang pemimpin tidak akan menipu kaumnya sendiri." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Beliau memanggil mereka satu persatu dengan nama-nama mereka. Sebab Turunnya Ayat “Dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menuju Bathha`. kemudian beliau naik ke bukit seraya berseru. Kemudian beliau bertanya.

Dia terkena penyakit kulit yang sangat parah sehingga dia dibenci oleh masyarakat dan dia disingkirkan karena . "Apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh kecelakanlah bagimu. Atas pernyataan ini Allah SWT menurunkan ayat yang kedua dari suat Al-Lahab yang artinya: GejolakApi (ayat 2) "tiadalah faedah kepadanya harta bendanya dari apa yang ia usahakan". Ternyata akhirnya Abu Lahab dia benarbenar binasa di dunia.. Sesungguhnya di hadapanku akan ada adzab yang pedih." Akhirnya Abu Lahab pun berkata. 4972 dan Muslim no. 208) Kajian surah Al – Lahab ayat 1-5 (ayat 1) "binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa"." Maka Allah menurunkan firman-Nya: "TABBAT YADAA ABII LAHAB. Bukhari no. Ayat 3. Ayat ini diturunkan pada saat yang berbeda. Setelah mendengar ayat ini semua hadirin bubar dan kemudian Abu Lahab berkata "aku akan melindungi diriku dengan harta-harta dan anak-anakku di hari akhir"." Hingga akhir ayat.kalian. Dikisahkan pula bahwa pernah salah seorang anak Abu Lahab melamar salah seorang puteri Rasullulah tapi kemudian dia meminta anaknya untuk memutuskan lamaran tersebut.” (HR. "Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak" . dia mati dalam keadaan yang sangat tragis.

Nabi katakan kepada Abu Bakar bahwa tidak asaha khawatir karena sesungguhnya isteri . Begitu dia tahu bahwa ayat ini diturunkan isteri Abu Lahab marah sekali dan ingin membunuh Nabi dengan cara melemparkan batu. Di neraka kelak dia juga akan diikat dengan kayu tersebut dan digantung dilehernya ada sabut tali yang terbakar dan apinya tidak pernah padam. Rasulullah ataukah abu Lahab? Hari kematiannya bertepatan 6 hari setelah perang Badar. setiap Rasullulah selesai memberikan ceramah maka Abu Lahab maju dan langsung menjelek-jelekkan dakwah Rasullulah dan menfitnahnya .mereka takut akan tertular penyakit yang diderita oleh Abu Lahab. Ayat 5 "yang dilehernya ada tali dari sabut" . dia mengikuti kemana saja Rasullulah pergi berdakwah. Ayat 4 "dan (begitu pulalah) dengan pembawa kayu bakar" Yang dimaksud si pembawa kayu bakar disini adalah isteri dari Abu Lahab. Sekarang terbukti siapa yang binasa. Selama dia hidup. Pada saat itu ada sahabat Nabi Abu Bakar berada dekat Nabi dan sangat khawatir jika Nabi terkena lemparan batu itu. Dia dipanggili dengan panggilan itu karena di malam hari dia menyembunyikan identitasnya dengan menjadi pencari kayu duri yang diikatkan didirinya dan dibawa dan dilemparkan ke halaman rumah Rasullulah dengan tujuan agar Nabi terkena duri dan celaka pada saat Nabi pulang ke rumahnya di malam hari setelah pulang berdakwah. Dia dimasukkan ke dalam gua batu sembari dilempari oleh warga dan didorong dengan kayu sehingga dia masuk ke dalam lobang dan lobangnya ditimbun dengan batu dan dia mati disana.

Beberapa point penting dari surat Al Lahab. Dalam mengembangkan dakwah perlu menggunakan sarana yang tersedia seperti yang dicontohkan oleh Nabi dimana beliau memanggil saudara-saudaranya sambil berdiri di atas puncak Bukit Sofa agar beliau bisa melihat semuanya dan suara beliau dapat di dengar dengan baik.” (HR. Lihatlah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Lahab punya kedekatan dalam kekerabatan. “Sesungguhnya anak adalah hasil jerih payah orang tua. namun hal itu tidak bermanfaat bagi Abu Lahab karena ia tidak beriman. 2. setiap dakwah yang baik pasti ada yang menentang dan tantangan itu harus bisa diatasi. Faedah berharga dari Surat Al Lahab 1. 3. Bahwa untuk berdakwah adalah usaha yang penuh dengan tantangan. 3. .Abu Lahab tidak melihat keberadaan Nabi karena Allah telah mengelabui matanya. 1. Anak merupakan hasil usaha orang tua sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setiap kejahatan harus diexpose dengan menyebutkan nama-nama oknumnya seperti Abu Lahab. Hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika itu dibangun di atas keimanan. 2. Allah telah menetapkan akan kebinasaan Abu Lahab dan membatalkan tipu daya yang ia perbuat pada Rasulnya. 4. Surat ini juga menegaskan tentang kebenaran ajaran Rasullulah dan kebinasaan yang ditimpakan kepada penentang ajarannya seperti Abu Lahab.

Bahaya saling tolong menolong dalam kejelekan sebagaimana dapat dilihat dari kisah Ummu Jamil yang membantu suaminya untuk menyakiti Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tidak bermanfaatnya harta dan keturunan bagi orang yang tidak beriman. puasa dan amalan lainnya. 11. 9. 12.An Nasai no. Ummu Jamil dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir secara lahir dan batin. 14. Inilah sunnatullah yang mesti dijalani dan butuh kesabaran. mereka akan kekal dalam neraka. yaitu menyulut api permusuhan sehingga diancam akan disiksa dengan dikalungkan tali sabut dari api neraka. 6. Mendengar berita neraka dan siksaan di dalamnya seharusnya membuat seseorang takut pada Allah dan takut mendurhakai-Nya sehingga ia pun takut akan maksiat. 8. Api neraka yang bergejolak. Benarnya nubuwwah (kenabian) Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. . 13. 10. Akibat dosa namimah. Syaikh Al Albani katakan bahwa hadits ini shahih). Siksaan pedih akibat menyakiti seorang Nabi. namun sebenarnya harta dan keturunan dapat membawa manfaat jika seseorang itu beriman. 5. 7. Akibat jelek karena infaq dalam kejelekan dan permusuhan. 2137. Jadi apa pun amalan yang dilakukan oleh anak baik shalat. Ahmad 6/31. 4. Setiap Nabi dan orang yang mengajak pada kebaikan pasti akan mendapat cobaan dari orang yang tidak suka pada dakwahnya. 4452. orang tua pun akan memperoleh hasilnya. Ibnu Majah no. Terlarang menyakiti seorang mukmin secara mutlak.

Ibnul ‘Arobi. karena Abu Lahab disebut dalam ayat ini tidak menggunakan nama aslinya yaitu Abdul Uzza (hamba Uzza)... . Berarti pernikahan antara Ummu Jamil dan Abu Lahab yang sama-sama musyrik itu sah. Maka ini menunjukkan terlarangnya model nama semacam ini karena mengandung penghambaan kepada selain Allah. (Ahkamul Quran. karena dalam ayat ini Ummu Jamil dipanggil dengan “imro-ah” (artinya: istrinya). Alasannya karena dalam ayat ini demi menghinakan Abu Lahab. 9/175) 16. 18. Kedudukan mulia yang dimiliki Abu Lahab dan istrinya tidak bermanfaat di akhirat.). Padahal Al Qur’an biasa jika menyebut nama orang akan disebut nama aslinya. ia tidak disebut dengan nama aslinya namun dengan nama kunyahnya. 8/145) 17. Imam Asy Syafi’i menyebutkan bahwa pernikahan sesama orang musyrik itu sah. Ini berarti kedudukan mulia tidak bermanfaat bagi seseorang di akhirat kelak kecuali jika ia memiliki keimanan yang benar. Sedangkan para Nabi dalam Al Quran selalu disebut dengan nama aslinya (seperti Muhammad) dan tidak pernah mereka dipanggil dengan nama kunyahnya.. dan Ummu . Tidak boleh memakai nama dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah. (Ahkamul Quran. Nama asli (seperti Muhammad) itu lebih mulia daripada nama kunyah (nama dengan Abu .15.. Al Jashshosh.