JENIS JENIS PELVIS

1

TERDAPAT 4 JENIS PELVIS
• Gynaecoid • Android • Platypelloid • anthropoid
2

JENIS JENIS PELVIS 3 .

LANDMARK PERBEZAAN • • • • • • Brim Forepelvis Side walls ischial spine Sciatic notch Subpubic angle 4 .

GYNAECOID PELVIS • • • • • • • • • Brim – bulat( rounded ) Fore pelvis – luas Sidewalls – straight Ischial spine – blunt Sciatic notch – bulat Sacrum – well curve dan luas ( cavity ) Sub pubic angle – 90 darjah Cavity .shallow Normal pelvis wanita dan boleh melahirkan secara normal 5 .

GYNAECOID 6 .

panjang dan cavity panjang Cavity – dalam disebabkan sidewall converge berbentuk funnel • Subpubic angle – kurang dari 90 darjah 7 .ANDROID PELVIS ( pelvic lelaki ) • • • • • • • Brim – bentuk hati Forepelvis – sempit Sidewalls – convergent Ischial spine – menonjol ( prominant ) kedalam Sciatic cotch – sempit Sacrum – straight.

Ischial spine – prominence menyukarkan untuk internal rotation secara complete dan anterior posterior diameter akan tersekat menyebabkan deep transverse arrest .Subpubic arch tidak sesuai ( sempit ) untuk biparietal dan akan tertolak kebelakang 8 .• Implikasi pada kelahiran :.Outlet pubic arch sempit dan kepala tidak muat ( fit ) .

Janin selesa untuk diposterior 9 .• Implikasi pada kelahiran :.Position janin biasanya dalam posisi occipito-posterior .Brim bentuk heart sempit dianterior dan luas diposterior untuk biparietal diameter.

ANDROID 10 .

transverse diameter panjang • Forepelvis – luas • Sidewalls – divergent • Ischial spine – blunt • Sciatic notch.Berbentuk kidney. Anterior posrterior diameter pendek.shallow ( cetek ) terdpat ruang untuk fetal head • Subpubic angle – melebihi 90 darjah 11 .straight • Cavity.PLATYPELLOID • Pelvic brim .luas • Sacrum.

.Bertambah transverse diameter dan berkurangan anterior posterior diameter kepala akan descend dengan baik .Engagement akan berlaku kepala akan tilted untuk menyesuaikan dengan anterior posterior diameter yang sempit 12 .dengan uterIne contraction yang baik Akan tertolak kecavity dan moulding berlaku disebabkan tekanan proses dinamakan asynclinism .• Implikasi pada kelahiran .

.LSCS 13 .Biparietal diameter akan tersekat di sacrocotyloid diameter pelvic brim dan uterine contraction menyebabkan kepala extend sambil descend ( normal flexion berlaku semasa kepala descend ).face presentation .Jika contracted yang teruk .

PLATYPELLOID 14 .

sempit Sidewalls – divergent Ischial spine – blunt Sciatic notch – luas Subpubic angle – melebihi 90 darjah Sacrum – panjang Cavity – dalam dan concave 15 .ANTHROPOID • • • • • • • • Brim – panjang dan oval Forepelvis.

fetus melalui pelvis dalam posisi yang sama dan lahir dalam unreduced occipito posterior position 16 .Occiput di hollow of sacrum .Present long diameter of head in anterioposterior diameter brim .Janin dalam direct occipito posterior or occipito anterior position .• Implikasi pada kelahiran .Boleh melahirkan dengan normal .

ANTHROPOID 17 .

BENTUK PELVIS 18 .

SCIATIC NOTCH SUBOUBIC ARCH 19 .

20 .

ASYNCLITISM 21 .

ASYNCLITISM ANTERIOR ASYNCLITISM Anterior parietal bone bergerak kebawah dibelakang symphysis pubis sehingga parietal eminence memasuki brim Pergerakan in akan terbalik kepala tilt dalam arah yang berbeza sehingga cuba melintasi sacral promontory dan kepala engageposterior parietal bone 22 .

Posterior parietal cuba melintasi sacral promotory sebelum anterior parietal bone bergerak kebawah belakang symphysis pubis 23 .POSTERIOR ASYNCLITISM pergerakan anterior asynclinism tebalik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful