JENIS JENIS PELVIS

1

TERDAPAT 4 JENIS PELVIS
• Gynaecoid • Android • Platypelloid • anthropoid
2

JENIS JENIS PELVIS 3 .

LANDMARK PERBEZAAN • • • • • • Brim Forepelvis Side walls ischial spine Sciatic notch Subpubic angle 4 .

GYNAECOID PELVIS • • • • • • • • • Brim – bulat( rounded ) Fore pelvis – luas Sidewalls – straight Ischial spine – blunt Sciatic notch – bulat Sacrum – well curve dan luas ( cavity ) Sub pubic angle – 90 darjah Cavity .shallow Normal pelvis wanita dan boleh melahirkan secara normal 5 .

GYNAECOID 6 .

panjang dan cavity panjang Cavity – dalam disebabkan sidewall converge berbentuk funnel • Subpubic angle – kurang dari 90 darjah 7 .ANDROID PELVIS ( pelvic lelaki ) • • • • • • • Brim – bentuk hati Forepelvis – sempit Sidewalls – convergent Ischial spine – menonjol ( prominant ) kedalam Sciatic cotch – sempit Sacrum – straight.

Subpubic arch tidak sesuai ( sempit ) untuk biparietal dan akan tertolak kebelakang 8 .• Implikasi pada kelahiran :.Ischial spine – prominence menyukarkan untuk internal rotation secara complete dan anterior posterior diameter akan tersekat menyebabkan deep transverse arrest .Outlet pubic arch sempit dan kepala tidak muat ( fit ) .

Janin selesa untuk diposterior 9 .• Implikasi pada kelahiran :.Brim bentuk heart sempit dianterior dan luas diposterior untuk biparietal diameter.Position janin biasanya dalam posisi occipito-posterior .

ANDROID 10 .

Berbentuk kidney. transverse diameter panjang • Forepelvis – luas • Sidewalls – divergent • Ischial spine – blunt • Sciatic notch. Anterior posrterior diameter pendek.PLATYPELLOID • Pelvic brim .shallow ( cetek ) terdpat ruang untuk fetal head • Subpubic angle – melebihi 90 darjah 11 .straight • Cavity.luas • Sacrum.

• Implikasi pada kelahiran .Engagement akan berlaku kepala akan tilted untuk menyesuaikan dengan anterior posterior diameter yang sempit 12 . .dengan uterIne contraction yang baik Akan tertolak kecavity dan moulding berlaku disebabkan tekanan proses dinamakan asynclinism .Bertambah transverse diameter dan berkurangan anterior posterior diameter kepala akan descend dengan baik .

LSCS 13 .Biparietal diameter akan tersekat di sacrocotyloid diameter pelvic brim dan uterine contraction menyebabkan kepala extend sambil descend ( normal flexion berlaku semasa kepala descend ).face presentation .Jika contracted yang teruk ..

PLATYPELLOID 14 .

ANTHROPOID • • • • • • • • Brim – panjang dan oval Forepelvis.sempit Sidewalls – divergent Ischial spine – blunt Sciatic notch – luas Subpubic angle – melebihi 90 darjah Sacrum – panjang Cavity – dalam dan concave 15 .

fetus melalui pelvis dalam posisi yang sama dan lahir dalam unreduced occipito posterior position 16 .Present long diameter of head in anterioposterior diameter brim .Boleh melahirkan dengan normal .• Implikasi pada kelahiran .Occiput di hollow of sacrum .Janin dalam direct occipito posterior or occipito anterior position .

ANTHROPOID 17 .

BENTUK PELVIS 18 .

SCIATIC NOTCH SUBOUBIC ARCH 19 .

20 .

ASYNCLITISM 21 .

ASYNCLITISM ANTERIOR ASYNCLITISM Anterior parietal bone bergerak kebawah dibelakang symphysis pubis sehingga parietal eminence memasuki brim Pergerakan in akan terbalik kepala tilt dalam arah yang berbeza sehingga cuba melintasi sacral promontory dan kepala engageposterior parietal bone 22 .

Posterior parietal cuba melintasi sacral promotory sebelum anterior parietal bone bergerak kebawah belakang symphysis pubis 23 .POSTERIOR ASYNCLITISM pergerakan anterior asynclinism tebalik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful