MINGGU

TEMA Sedia Hadapi Cabaran

TAJUK Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Tingkah laku sosial yang baik iii. ii. i.

HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran

CADANGAN  Menulis sebuah karangan yang bertajuk “Kerjaya Saya Semasa Saya Berumur 35 Tahun”  Menonton video hikayat seseorang yang terkenal atau bernama dan menerusi video menerapkan tingkah laku sosial yang baik dan positif  Membuat peta minda mengikut artikel yang diberikan  Mengadakan kuiz tentang Malaysia

Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Kemahiran Belajar

i.

Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan

ii.

Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri

iii.

Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran

Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii. Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran  Menggunakan perisisan komputer untuk mereka cipta Membina Budaya Cemerlang untuk i. Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii. Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai . Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii.Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan  Membina sebuah bangunan seperti rumah. sekolah atau yang sebagainya dengan menggunakan bahan buangan  Membina situasi dan meminta murid untuk berlakonkan dan memikirkan penyelesaiannya  Mengadakan permainan kecil seperti menyelesaikan masalah yang ditentukan  Mengadakan kuiz pengetahuan ii. Berdaya saing i. Kreativiti i.

Masa Depan a. ii. kejayaan Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran biodata sendiri  Menulis sebuah surat kepada diri sendiri sekarang dan masa hadapan dengan menggunakan perisian komputer . Kemahiran Teknologi iii.