V.

IMAN KEPADA HARI AKHIR
AQIDAH 2 – ASNIN SYAFIUDDIN

MATERI
A. B. C. D. PENGERTIAN HARI AKHIR. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR. PERHATIAN AL-QUR‟AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR. 1. FITNAH KUBUR, 2. SIKSA DAN NIKMAT KUBUR. 3. KIAMAT DAN TANDA-TANDANYA. 4. PERMULAAN HARI KIAMAT. 5. KEBANGKITAN ( AL-BA‟TS). 6. PENGHIMPUNAN ( AL-HASYR ). 7. BALASAN AMAL. 8. DIHADAPKAN KEPADA ALLAH DAN PERHITUNGAN ( AL- „ARDH WAL-HISAB). 9. KOLAM ( AL-HAUDH ). 10. TIMBANGAN ( AL-MIZAN ). 11. JEMBATAN ( ASH-SHIRATH ). 12. SYAFAAT 13. SURGA DAN NERAKA DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR.

E.

penghimpunan (al-hasyr). kebangkitan ( al-ba‟ts).A. surga. syafa‟at. perhitungan ( al-hisab). pengertian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala yang Allah informasikan dalam kitab-Nya dan segala yang Rasulullah saw. . lembaran-lembaran catatan amal . telaga ( al -haudh). timbangan (al-mizan) . dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. PENGERTIAN IMAN KEPADA HARI AKHIR • Secara garis besar. siksa kubur. neraka. jelaskan mengenai apa-apa yang terjadi setelah kematian berupa fitnah kubur. jembatan ( alshirath). nikmat kubur.

Dalil Umum : a. 108:1 (Q4) . QS. Dalil Khusus : a. 23:16 (Q2) b. 2:62 (Q1) b.B. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 1. Tentang Telaga Kautsar : QS. Tentang al-ba‟ts (kebangkitan) : QS. QS. Tentang Hisab (perhitungan) : QS. 2:177 (Q1) c. Hadits Jibril 2. 84:612 (Q3) c.

B. 2:72-73) (Q8) . 22:5) (Q6) c. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan penciptaan manusia pertama kali. (QS. 7:57) (Q7) d. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan mengabarkan bahwa Allah telah menghidupkan sebagian orang yang sudah mati di dunia. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR (lanjutan…) 3. 17:99) (Q5) b. Dalil sanggahan : a. (QS. (QS. Allah menegakkan dalil adanya kebangkitan sesudah mati dengan menghidupkan bumi sesudah matinya. (QS. Berdalil dengan penciptaan langit dan bumi dan benda-benda yang agung yang menjadi saksi atas kesempurnaan dan kecanggihan ciptaan Allah yang absolut.

2:177. ash-shakhkhah. yaumuddin. alwaqi‟ah ) Q 9a . PERHATIAN AL-QUR’AN THD HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA • Beberapa fakta perhatian al-Qur‟an : 1. 2:62. Banyaknya nama yang Allah berikan untuk hari akhirat. yaumulhasrah. 2 : 232. al-akhirah. Al-Qur‟an banyak mengaitkan iman kepada hari akhirat dengan keimanan kepada Allah (QS. yaumul-jam‟I. yaumuttaghabun. yaumul-khuruj.C. al-ghasyiyah. yang masing-masing nama menunjukan kedahsyatan peristiwa-peristwa yang terjadi hari itu (spt : al-qiyamah . yaumul khulud. as-saa‟h. Al-Qur‟an banyak sekali menyebut-nyebut hari akhir. al-haqqah. 3. 9 : 29. yaumul-talaq. yaumul-hisab. 29 : 36) (Q9) 2.

50:1-3) (Q12) . (QS. Iman kepada Hari Akhir mengarahkan manusia berdisiplin serta komitmen dengan amal saleh dan takwa kepada Allah (QS.C. 9:38) (Q11) 3. 9:44-45) Q 10 2. (QS. 9:18. Iman kepada hari akhir akan mengurangi sikap extrem dalam mencintai dunia itu. Merupakan jawaban dan bantahan terhadap kebingungan dan keheranan orang-orang kafir tentang terjadinya hari akhir . PERHATIAN AL-QUR’AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA (lanjutan) • Hikmahnya : 1.

Fitnah (ujian) kubur Yang dimaksud dengan fitnah (ujian) kubur adalah pertanyaan yang diajukan kepada mayat ketika sudah dikubur tentang Rabb (Tuhan).D. Maka ia akan dipukul dan siksa. Rasulullah saw menjelaskan dalam haditshadits shahih bahwa manusia akan diuji di kuburnya . Islam agamaku dan Muhammad saw adalah nabiku”. Seorang hamba akan ditanya. ”Siapakah Rabbmu? Apa agamamu ? Dan siapa nabimu ? “. aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut mengatakannya “. (Hadits 1) . Orang mukmin akan mengatakan : “Tuhanku Allah. agama dan nabinya. Sedangkan orang yang ragu-ragu akan mengataaakan : “ Aku tidak tahu. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR 1.

Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang zalim. (QS.D. yakni orang-orang munafik dan orang-orang kafir. 40:46) (Q 13) . Siksa dan nikmat kubur Kita wajib mengimani bahwa setelah fitnah kubur itu ada siksa dan nikmat kubur. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 2.

D. (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 3. Kiamat danTanda-tandanya • Kita wajib mengimani segala yang terjadi di hari terakhir dari kehidupan dunia dan permulaan yaumul-akhir (hari akhir) sebagaimana Allah informasikan dalam al-Qur‟an. 39:68) Q14 • Tanda-tandanya : a. (hadits 3) . tanda kiamat besar: tanda kiamat yang besar dan sangat dekat pada terjadinya hari kiamat. Hal itu terjadi setelah tiupan pertama. tanda kiamat kecil : tanda kiamat yang terjadi jauh sebelum terjadinya hari kiamat ( hadits 2) b. terutama dalam surat al-Takwir dan al-infithar.

KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 4. (QS. 14:48) Q15 • Terjadinya : setelah tiupan pertama yang dilakukan oleh Israfil atas perintah Allah.(QS. . Permulaan Hari Kiamat • Yaitu berakhirnya kehidupan dunia dan mulainya kehidupan hari akhir. AtTakwir. 39:68) Q 16.D. hadits 4. kecuali yang dikehendaki Allah. Maka matilah seluruh yang ada di langit dan bumi. al-Infithar.

(QS. (hadits5) . Kebangkitan (al-Ba’ts) • Yaitu dikembalikannya manusia dengan ruh dan jasad seperti keadaannya sewaktu di dunia setelah terjadinya hari akhir. • Terjadinya setelah Allah swt memerintahkan tiupan yang kedua. 36:52) Q17 • Nabi Muhammad saw adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 5.D.

(hadits 6) • Di tempat berdiri itu manusia ditimpa kesulitan yang dahsyat. tanpa busana. Penghimpunan (Al-Hasyr) • Yaitu penggiringan semua manusia ke mauqif. (hadits 8) • Ketika kesulitan semakin dahsyat. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 6. (hadits 7) • Pada saat itu ada orang-orang yang memperoleh perlindungan Allah swt. yakni tempat mereka berdiri sambil menunggu keputusan yang pasti tentang nasib masing-masing. dan dalam keadaan tidak dikhitan. (QS. mereka meminta syafa‟at kepada Allah melalui para rasul dan para nabi. • Terjadinya : setelah manusia dibangkitkan dan dikeluarkan dari kubur. . 19:85-86) Q 18 • Keadaan manusia waktu itu bagaikan baru saja dilahirkan : telanjang kaki.D.

Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. hadits 9) . dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Balasan Amal Yaitu dibalasnya segala perbuatan manusia selama hidupnya . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 7.D. 24:25 [Q 19]. (QS. baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk.

18:48) Q 20 • Pada hari itu juga Allah akan menghitung amal segenap manusia (al-hisab) (alInsyiqaq/84:6-15 [Q 21].D. hadits 10) • Hisab bagi orang yang beriman Allah menyendiri dengannya dan dia mengakui dosa-dosanya. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 8. Hadits 11 . Menghadap Allah dan Perhitungan Amal (Al-‘Ardh wal Hisab) • Pada hari akhir manusia akan dihadapkan kepada Allah (al-‟ardh) (QS. 69:15-18.

KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Hisab orang-orang kafir. 69:25-31) Q 23 . munafik dan orang-orang sesat maka mereka diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya dan dari belakang punggung mereka. • Seorang mukmin melihat isi lembaran-lembaran kitabnya dengan gembira dan bersuka cita. Tetapi perbuatan (dosa-dosa) mereka dihitung dan dihadapkan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya. • Setiap manusia akan diberi kitab (catatan) amal perbuatannya. maka mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. 19-24) Q 22 • Orang-orang kafir. (QS. karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. 69.D. (QS.

KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 9. (hadits 12) . kolam itu bertambah luas dan besar. • Orang-orang kafir. dari sungai Kautsar. yang lebih putih dari susu. dan pelaku dosa besar akan diusir dari kolam itu. lebih manis dari madu. Panjang dan lebarnya sama. di mana Rasulullah dan umatnya minum dari kolam tsb. • Sifat-sifat kolam tersebut adalah kolam besar. Setiap kali diminum. dan lebih harum dari kesturi. orang-orang durhaka. yang mengalir dari air minum yang ada di surga.D. lebih dingin dari es. kemudian diikuti umatnya. tempat air yang mulia. Kolam (Al-Haudh) • Kolam (al-haudh) yang merupakan karunia Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Kolam itu teramat luas. • yang pertama mendatangi kolam itu adalah Nabi Muhammad saw. Dari satu pojok ke pojok lainnya sama dengan perjalanan satu bulan.

Timbangan ( Al-Mizan ) • Pada hari kiamat amal manusia.D. (QS. 21:47) Q 24 • Penimbangan amal dilakukan setelah penghitungan (hisab). yang baik dan yang buruk. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 10. • Penimbangan tidak berlaku bagi para nabi dan orang-orang yang dikecualikan dari hisab oleh Allah swt. akan ditimbang untuk membuktikan keadilan Allah. untuk memperhitungkan penghitungan pembalasan amal. .

mukminin. dan orang yang dihisab serta yang tidak dihisab. • Jembatan itu berlaku untuk seluruh manusia : para nabi. Titian (Ash-Shirath) • Titian (ash-Shirath) adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. • Ketika orang-orang mukmin melintasi jembatan itu. sebagian orang menuntut balas orang lain. orang-orangf kafir. maka diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 11. (QS. 19:71-72) Q 25 • Tingkat kemudahan manusia dalam melintasi jembatan itu tergantung pada amalnya sewaktu di dunia. mereka akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka. yang dilalui setiap manusia akan setelah dari mauqif. Di sana. Jika sudah bersih. para shiddiqin. .D.

• Syafaat yang dibicarakan di sini adalah syafaat di hadapan Allah di Hari Kiamat. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 12. Syafa’at • Syafaat dari sisi bahasa berasal dari kata asy-syaf’u yang berarti genap. • Syafaat secara istilah berarti meminta kebaikan untuk orang lain. . syafaat digunakan untuk perantara dari orang yang tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah demi kebaikan orang yang lebih rendah tersebut. genap sebagai hasil dari gabungan atau kumpulan antara sesuatu dengan sejenisnya. Dalam pemakaian sehari-hari. Syafa‟at dikatakan syafaat karena pemberi syafaat menggabungkan diri kepada orang yang diberi syafaat dalam menghasilkan yang kebaikan yang diminta.D.

dan Allah hanya ridha kepada ahli tauhid. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Syarat syafa’at pada hari kiamat 1. Izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk َ" َ‫س‬ memberi syafaat."‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ‫ف‬ َ ‫ط‬ ْ‫ت‬ َ ‫و‬ َ ‫ك‬ 2. QS.D. orang-orang yang taat menjalankan perintahNya dan menjauhi larngan-Nya. hadits : ‫علَى‬ َ ُ‫تأْذِن‬ ْ َ ‫فأ‬ َ َ‫اْلن‬ َ‫ؤ‬ َ ً‫ب‬ ْ ًِ‫رن‬ ٌْ َ ‫ها ََل‬ ٌْ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ُ‫ده‬ َ‫ح‬ ْ َ ‫فأ‬ ُ‫ض‬ ُ ‫ح‬ ْ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ‫ح‬ ْ َ‫حامِدَ أ‬ َ ‫م‬ َ ًِ‫من‬ ُ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ًِ‫ذنُ ل‬ ُ‫ف‬ ِّ ‫ر‬ َ ِ ‫ل‬ ِ ُ‫ده‬ ْ‫ر‬ َ ‫ار‬ َ ‫جدًا‬ ْ‫ك ا‬ ْ ِ‫بت‬ َ ‫س‬ ُ َ‫ِر ل‬ َ ‫ل‬ ِ‫م‬ ِ ‫حا‬ ‫ع‬ ُ‫م‬ ْ‫م‬ َ‫س‬ ْ ٌ ُ ْ‫وقُل‬ َ ‫ك‬ َ ‫أ‬ َ ‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ ‫د‬ َّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫ٌا‬ َ ُ ‫ٌقُول‬ َ‫ف‬ َ ‫ه‬ ُّ ‫وأَخ‬ َ ‫د‬ َ ‫م‬ َ‫ل‬ ِ ‫سا‬ ِ َّ ‫ش‬ َ‫ش‬ َ ‫ع‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫وا‬ ُ ْ ‫سل‬ َ َ‫ل‬ )‫)رواه البخاري ومسلم‬. 21:28. Ridha Allah kepada calon penerima syafaat. 2:255." ‫ئا‬ ِ َّ ‫ب‬ ُ ‫متًِ ََل‬ َّ ُ ‫ات مِنْ أ‬ َ ِ ‫ك‬ ِ‫ش‬ . ٌ‫ب‬ َ ‫ة‬ ِّ ِ‫وإ‬ َ‫و‬ َ ُّ ‫كل‬ ُ َ ‫جل‬ َ‫ف‬ َ‫س‬ َ ِّ ‫كل‬ ُ ِ‫" ل‬ ُ‫ت‬ hadits : ً‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ َّ ‫ع‬ َ‫ت‬ َ ‫جا‬ َ ‫ت‬ ْ ‫م‬ ُ ٌ‫وة‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ ِ‫ن‬ ِ‫ن‬ َّ ‫اء‬ ٌ َ‫نائِل‬ ً ‫اع‬ َ ‫ة‬ َ‫ش‬ ْ‫م ا‬ َ ْ‫ة إِن‬ َ ً َ ًِ‫وت‬ َ ‫اخ‬ ْ ُ ْ ‫بأ‬ ِ‫م‬ ْ‫من‬ َ ُ‫َّللا‬ َ ‫ش‬ َ ‫ه‬ َ ‫ٌا‬ َ ِ‫لق‬ ٌْ َ ًِ‫مت‬ َّ ُ ‫ة ِِل‬ َ ‫ف‬ َ ‫دَع‬ ْ ‫ت‬ َ‫ت‬ َ‫و‬ ِ ‫ف‬ ً ٌْ ‫ش‬ َ ‫اَّلل‬ ْ ٌ ُ ‫ر‬ َ ‫م‬ )‫)رواه مسلم‬. QS.

Syafaat untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama (ashhabul a’raf). “Mudahmudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. al-Isra`: 79). . syafaat agung.” (QS.D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 1. 2. disebut pula dengan maqam mahmud. Syafaat untuk penduduk surga agar dapat َّ ‫ول َ ال‬ َ ََ‫أ‬ memasukinya. Sabda Nabi saw : ‫اس‬ ‫ن‬ َّ َ‫نا أ‬ ِ َ‫ك‬ َ‫ش‬ َ ‫اء‬ ْ َ ‫نا أ‬ َ َ‫وأ‬ َّ ‫الج‬ ْ ٌ ِ‫ن‬ ‫عا‬ ِ ٌ ً‫ب‬ َ‫ت‬ َ‫ب‬ ُ‫ث‬ َ ‫ة‬ َ ًِ‫ع ف‬ ُ‫ف‬ َ ِ ‫ر اِلَ ْن‬ 3. syafaat ini merupakan perwujudan dari janji Allah kepada baginda Nabi saw dalam firmanNya. dengan syafaat orang-orang ini bisa masuk surga. Syafaat „uzhma.

Syafaat untuk penduduk surga agar derajat mereka diangkat di atas yang semestinya. 5. Syafaat Rasulullah saw untuk pamannya Abu Thalib sehingga azabnya diringankan. 8.D. Syafaat bagi ahli tauhid yang karena dosa-dosanya mereka masuk neraka. Syafaat untuk orang-orang yang keburukannya lebih besar dari kebaikannya dan mereka sudah diperintahkan ke dalam neraka. 6. mereka tidak masuk alias batal dengan adanya syafaat. . lalu mereka diangkat dari neraka dengan syafaat. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 4. Syafaat untuk sebagian umat agar masuk surga tanpa hisab dan azab 7. Ini adalah karunia Allah.

dan kepada orang-orang yang ikhlas. serta tidak terlintas dalam benak manusia. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 13. serta bagi yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Surga dan Neraka • Surga dan neraka adalah tempat manusia yang abadi. yang berbuat zalim. tidak pernah didengar telinga. 3:31) Q 27 . (QS. (QS. yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. yang mengimani apa-apa yang harus diimani. • Surga tempat kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata. 98:7-8) Q 26 • Neraka adalah tempat adzab (siksa) yang tidak pernah terlintas dalam hati. yang disediakan Allah untuk orang-orang mukmin yang bertaqwa.D.

DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. 3. 2. Mencintai ketaatan dengan mengharap balasan pahala pada hari itu. 4. Membenci perbuatan maksiat dengan rasa takut akan siksa pada hari itu. . Menghibur orang mukmin tentang penderitaan yang didapatkan di dunia dengan mengharap kenikmatan serta pahala di akhirat. dimana setiap orang akan mendapatkan balasan amalnya di dunia sekalipun di sewaktu di dunia dia tidak mendapatkannya.E. Bertambahnya keimanan seorang mukmin tentang keadilan Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful