V.

IMAN KEPADA HARI AKHIR
AQIDAH 2 – ASNIN SYAFIUDDIN

MATERI
A. B. C. D. PENGERTIAN HARI AKHIR. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR. PERHATIAN AL-QUR‟AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR. 1. FITNAH KUBUR, 2. SIKSA DAN NIKMAT KUBUR. 3. KIAMAT DAN TANDA-TANDANYA. 4. PERMULAAN HARI KIAMAT. 5. KEBANGKITAN ( AL-BA‟TS). 6. PENGHIMPUNAN ( AL-HASYR ). 7. BALASAN AMAL. 8. DIHADAPKAN KEPADA ALLAH DAN PERHITUNGAN ( AL- „ARDH WAL-HISAB). 9. KOLAM ( AL-HAUDH ). 10. TIMBANGAN ( AL-MIZAN ). 11. JEMBATAN ( ASH-SHIRATH ). 12. SYAFAAT 13. SURGA DAN NERAKA DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR.

E.

jembatan ( alshirath). pengertian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala yang Allah informasikan dalam kitab-Nya dan segala yang Rasulullah saw. penghimpunan (al-hasyr). syafa‟at.A. . kebangkitan ( al-ba‟ts). nikmat kubur. dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. neraka. jelaskan mengenai apa-apa yang terjadi setelah kematian berupa fitnah kubur. PENGERTIAN IMAN KEPADA HARI AKHIR • Secara garis besar. telaga ( al -haudh). siksa kubur. lembaran-lembaran catatan amal . timbangan (al-mizan) . surga. perhitungan ( al-hisab).

QS. 2:62 (Q1) b. 2:177 (Q1) c. 23:16 (Q2) b. Tentang Hisab (perhitungan) : QS. Tentang al-ba‟ts (kebangkitan) : QS. 108:1 (Q4) . Hadits Jibril 2. 84:612 (Q3) c. QS.B. Tentang Telaga Kautsar : QS. Dalil Khusus : a. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 1. Dalil Umum : a.

(QS. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR (lanjutan…) 3. (QS. 17:99) (Q5) b. Allah menegakkan dalil adanya kebangkitan sesudah mati dengan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dalil sanggahan : a. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan penciptaan manusia pertama kali. 7:57) (Q7) d. 2:72-73) (Q8) . 22:5) (Q6) c.B. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan mengabarkan bahwa Allah telah menghidupkan sebagian orang yang sudah mati di dunia. Berdalil dengan penciptaan langit dan bumi dan benda-benda yang agung yang menjadi saksi atas kesempurnaan dan kecanggihan ciptaan Allah yang absolut. (QS. (QS.

PERHATIAN AL-QUR’AN THD HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA • Beberapa fakta perhatian al-Qur‟an : 1. 2:177. Al-Qur‟an banyak sekali menyebut-nyebut hari akhir. 2:62. yaumulhasrah. al-akhirah. yaumul-hisab. 2 : 232. yang masing-masing nama menunjukan kedahsyatan peristiwa-peristwa yang terjadi hari itu (spt : al-qiyamah . Al-Qur‟an banyak mengaitkan iman kepada hari akhirat dengan keimanan kepada Allah (QS. alwaqi‟ah ) Q 9a . al-ghasyiyah. ash-shakhkhah. yaumul-khuruj. 9 : 29. Banyaknya nama yang Allah berikan untuk hari akhirat. 3. 29 : 36) (Q9) 2. yaumuddin. yaumul khulud. yaumul-talaq. yaumuttaghabun. al-haqqah. yaumul-jam‟I. as-saa‟h.C.

C. 9:38) (Q11) 3. (QS. Iman kepada hari akhir akan mengurangi sikap extrem dalam mencintai dunia itu. PERHATIAN AL-QUR’AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA (lanjutan) • Hikmahnya : 1. 9:18. 50:1-3) (Q12) . Merupakan jawaban dan bantahan terhadap kebingungan dan keheranan orang-orang kafir tentang terjadinya hari akhir . (QS. Iman kepada Hari Akhir mengarahkan manusia berdisiplin serta komitmen dengan amal saleh dan takwa kepada Allah (QS. 9:44-45) Q 10 2.

”Siapakah Rabbmu? Apa agamamu ? Dan siapa nabimu ? “. Seorang hamba akan ditanya. Fitnah (ujian) kubur Yang dimaksud dengan fitnah (ujian) kubur adalah pertanyaan yang diajukan kepada mayat ketika sudah dikubur tentang Rabb (Tuhan). agama dan nabinya. Rasulullah saw menjelaskan dalam haditshadits shahih bahwa manusia akan diuji di kuburnya . Maka ia akan dipukul dan siksa. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut mengatakannya “.D. Sedangkan orang yang ragu-ragu akan mengataaakan : “ Aku tidak tahu. Islam agamaku dan Muhammad saw adalah nabiku”. (Hadits 1) . Orang mukmin akan mengatakan : “Tuhanku Allah.

KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 2. (QS. yakni orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang zalim. Siksa dan nikmat kubur Kita wajib mengimani bahwa setelah fitnah kubur itu ada siksa dan nikmat kubur.D. 40:46) (Q 13) .

tanda kiamat besar: tanda kiamat yang besar dan sangat dekat pada terjadinya hari kiamat. 39:68) Q14 • Tanda-tandanya : a. (QS. tanda kiamat kecil : tanda kiamat yang terjadi jauh sebelum terjadinya hari kiamat ( hadits 2) b. Kiamat danTanda-tandanya • Kita wajib mengimani segala yang terjadi di hari terakhir dari kehidupan dunia dan permulaan yaumul-akhir (hari akhir) sebagaimana Allah informasikan dalam al-Qur‟an. Hal itu terjadi setelah tiupan pertama.D. terutama dalam surat al-Takwir dan al-infithar. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 3. (hadits 3) .

(QS. kecuali yang dikehendaki Allah. Maka matilah seluruh yang ada di langit dan bumi. 39:68) Q 16. 14:48) Q15 • Terjadinya : setelah tiupan pertama yang dilakukan oleh Israfil atas perintah Allah.D. AtTakwir. Permulaan Hari Kiamat • Yaitu berakhirnya kehidupan dunia dan mulainya kehidupan hari akhir.(QS. hadits 4. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 4. al-Infithar. .

Kebangkitan (al-Ba’ts) • Yaitu dikembalikannya manusia dengan ruh dan jasad seperti keadaannya sewaktu di dunia setelah terjadinya hari akhir. (hadits5) . • Terjadinya setelah Allah swt memerintahkan tiupan yang kedua. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 5. 36:52) Q17 • Nabi Muhammad saw adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur.D. (QS.

(hadits 8) • Ketika kesulitan semakin dahsyat.D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 6. mereka meminta syafa‟at kepada Allah melalui para rasul dan para nabi. Penghimpunan (Al-Hasyr) • Yaitu penggiringan semua manusia ke mauqif. (hadits 6) • Di tempat berdiri itu manusia ditimpa kesulitan yang dahsyat. (hadits 7) • Pada saat itu ada orang-orang yang memperoleh perlindungan Allah swt. dan dalam keadaan tidak dikhitan. yakni tempat mereka berdiri sambil menunggu keputusan yang pasti tentang nasib masing-masing. (QS. . tanpa busana. • Terjadinya : setelah manusia dibangkitkan dan dikeluarkan dari kubur. 19:85-86) Q 18 • Keadaan manusia waktu itu bagaikan baru saja dilahirkan : telanjang kaki.

KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 7. Balasan Amal Yaitu dibalasnya segala perbuatan manusia selama hidupnya . (QS. hadits 9) . Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. 24:25 [Q 19].D.

Menghadap Allah dan Perhitungan Amal (Al-‘Ardh wal Hisab) • Pada hari akhir manusia akan dihadapkan kepada Allah (al-‟ardh) (QS. 18:48) Q 20 • Pada hari itu juga Allah akan menghitung amal segenap manusia (al-hisab) (alInsyiqaq/84:6-15 [Q 21].D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 8. hadits 10) • Hisab bagi orang yang beriman Allah menyendiri dengannya dan dia mengakui dosa-dosanya. Hadits 11 . 69:15-18.

• Seorang mukmin melihat isi lembaran-lembaran kitabnya dengan gembira dan bersuka cita. 69. munafik dan orang-orang sesat maka mereka diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya dan dari belakang punggung mereka. maka mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. • Setiap manusia akan diberi kitab (catatan) amal perbuatannya. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Hisab orang-orang kafir. 69:25-31) Q 23 . karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. (QS. (QS. Tetapi perbuatan (dosa-dosa) mereka dihitung dan dihadapkan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya. 19-24) Q 22 • Orang-orang kafir.D.

tempat air yang mulia. Kolam (Al-Haudh) • Kolam (al-haudh) yang merupakan karunia Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Setiap kali diminum. dan pelaku dosa besar akan diusir dari kolam itu. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 9. • Orang-orang kafir. yang lebih putih dari susu. Panjang dan lebarnya sama.D. • yang pertama mendatangi kolam itu adalah Nabi Muhammad saw. kemudian diikuti umatnya. lebih manis dari madu. (hadits 12) . Kolam itu teramat luas. • Sifat-sifat kolam tersebut adalah kolam besar. lebih dingin dari es. Dari satu pojok ke pojok lainnya sama dengan perjalanan satu bulan. di mana Rasulullah dan umatnya minum dari kolam tsb. dan lebih harum dari kesturi. yang mengalir dari air minum yang ada di surga. orang-orang durhaka. kolam itu bertambah luas dan besar. dari sungai Kautsar.

• Penimbangan tidak berlaku bagi para nabi dan orang-orang yang dikecualikan dari hisab oleh Allah swt. . yang baik dan yang buruk. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 10. 21:47) Q 24 • Penimbangan amal dilakukan setelah penghitungan (hisab). Timbangan ( Al-Mizan ) • Pada hari kiamat amal manusia. akan ditimbang untuk membuktikan keadilan Allah. untuk memperhitungkan penghitungan pembalasan amal.D. (QS.

• Ketika orang-orang mukmin melintasi jembatan itu. (QS.D. • Jembatan itu berlaku untuk seluruh manusia : para nabi. 19:71-72) Q 25 • Tingkat kemudahan manusia dalam melintasi jembatan itu tergantung pada amalnya sewaktu di dunia. dan orang yang dihisab serta yang tidak dihisab. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 11. orang-orangf kafir. Titian (Ash-Shirath) • Titian (ash-Shirath) adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. . sebagian orang menuntut balas orang lain. Di sana. maka diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga. mereka akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka. yang dilalui setiap manusia akan setelah dari mauqif. Jika sudah bersih. para shiddiqin. mukminin.

. Syafa‟at dikatakan syafaat karena pemberi syafaat menggabungkan diri kepada orang yang diberi syafaat dalam menghasilkan yang kebaikan yang diminta. • Syafaat yang dibicarakan di sini adalah syafaat di hadapan Allah di Hari Kiamat. Syafa’at • Syafaat dari sisi bahasa berasal dari kata asy-syaf’u yang berarti genap. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 12. syafaat digunakan untuk perantara dari orang yang tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah demi kebaikan orang yang lebih rendah tersebut. • Syafaat secara istilah berarti meminta kebaikan untuk orang lain. Dalam pemakaian sehari-hari. genap sebagai hasil dari gabungan atau kumpulan antara sesuatu dengan sejenisnya.D.

D. hadits : ‫علَى‬ َ ُ‫تأْذِن‬ ْ َ ‫فأ‬ َ َ‫اْلن‬ َ‫ؤ‬ َ ً‫ب‬ ْ ًِ‫رن‬ ٌْ َ ‫ها ََل‬ ٌْ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ُ‫ده‬ َ‫ح‬ ْ َ ‫فأ‬ ُ‫ض‬ ُ ‫ح‬ ْ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ‫ح‬ ْ َ‫حامِدَ أ‬ َ ‫م‬ َ ًِ‫من‬ ُ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ًِ‫ذنُ ل‬ ُ‫ف‬ ِّ ‫ر‬ َ ِ ‫ل‬ ِ ُ‫ده‬ ْ‫ر‬ َ ‫ار‬ َ ‫جدًا‬ ْ‫ك ا‬ ْ ِ‫بت‬ َ ‫س‬ ُ َ‫ِر ل‬ َ ‫ل‬ ِ‫م‬ ِ ‫حا‬ ‫ع‬ ُ‫م‬ ْ‫م‬ َ‫س‬ ْ ٌ ُ ْ‫وقُل‬ َ ‫ك‬ َ ‫أ‬ َ ‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ ‫د‬ َّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫ٌا‬ َ ُ ‫ٌقُول‬ َ‫ف‬ َ ‫ه‬ ُّ ‫وأَخ‬ َ ‫د‬ َ ‫م‬ َ‫ل‬ ِ ‫سا‬ ِ َّ ‫ش‬ َ‫ش‬ َ ‫ع‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫وا‬ ُ ْ ‫سل‬ َ َ‫ل‬ )‫)رواه البخاري ومسلم‬. 2:255. dan Allah hanya ridha kepada ahli tauhid. ٌ‫ب‬ َ ‫ة‬ ِّ ِ‫وإ‬ َ‫و‬ َ ُّ ‫كل‬ ُ َ ‫جل‬ َ‫ف‬ َ‫س‬ َ ِّ ‫كل‬ ُ ِ‫" ل‬ ُ‫ت‬ hadits : ً‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ َّ ‫ع‬ َ‫ت‬ َ ‫جا‬ َ ‫ت‬ ْ ‫م‬ ُ ٌ‫وة‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ ِ‫ن‬ ِ‫ن‬ َّ ‫اء‬ ٌ َ‫نائِل‬ ً ‫اع‬ َ ‫ة‬ َ‫ش‬ ْ‫م ا‬ َ ْ‫ة إِن‬ َ ً َ ًِ‫وت‬ َ ‫اخ‬ ْ ُ ْ ‫بأ‬ ِ‫م‬ ْ‫من‬ َ ُ‫َّللا‬ َ ‫ش‬ َ ‫ه‬ َ ‫ٌا‬ َ ِ‫لق‬ ٌْ َ ًِ‫مت‬ َّ ُ ‫ة ِِل‬ َ ‫ف‬ َ ‫دَع‬ ْ ‫ت‬ َ‫ت‬ َ‫و‬ ِ ‫ف‬ ً ٌْ ‫ش‬ َ ‫اَّلل‬ ْ ٌ ُ ‫ر‬ َ ‫م‬ )‫)رواه مسلم‬. QS. Ridha Allah kepada calon penerima syafaat." ‫ئا‬ ِ َّ ‫ب‬ ُ ‫متًِ ََل‬ َّ ُ ‫ات مِنْ أ‬ َ ِ ‫ك‬ ِ‫ش‬ ."‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ‫ف‬ َ ‫ط‬ ْ‫ت‬ َ ‫و‬ َ ‫ك‬ 2. Izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk َ" َ‫س‬ memberi syafaat. QS. orang-orang yang taat menjalankan perintahNya dan menjauhi larngan-Nya. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Syarat syafa’at pada hari kiamat 1. 21:28.

syafaat ini merupakan perwujudan dari janji Allah kepada baginda Nabi saw dalam firmanNya.” (QS. . Sabda Nabi saw : ‫اس‬ ‫ن‬ َّ َ‫نا أ‬ ِ َ‫ك‬ َ‫ش‬ َ ‫اء‬ ْ َ ‫نا أ‬ َ َ‫وأ‬ َّ ‫الج‬ ْ ٌ ِ‫ن‬ ‫عا‬ ِ ٌ ً‫ب‬ َ‫ت‬ َ‫ب‬ ُ‫ث‬ َ ‫ة‬ َ ًِ‫ع ف‬ ُ‫ف‬ َ ِ ‫ر اِلَ ْن‬ 3. Syafaat untuk penduduk surga agar dapat َّ ‫ول َ ال‬ َ ََ‫أ‬ memasukinya.D. al-Isra`: 79). 2. disebut pula dengan maqam mahmud. “Mudahmudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Syafaat „uzhma. Syafaat untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama (ashhabul a’raf). dengan syafaat orang-orang ini bisa masuk surga. syafaat agung. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 1.

Syafaat untuk sebagian umat agar masuk surga tanpa hisab dan azab 7. lalu mereka diangkat dari neraka dengan syafaat.D. mereka tidak masuk alias batal dengan adanya syafaat. Syafaat untuk penduduk surga agar derajat mereka diangkat di atas yang semestinya. Syafaat bagi ahli tauhid yang karena dosa-dosanya mereka masuk neraka. 8. Ini adalah karunia Allah. Syafaat Rasulullah saw untuk pamannya Abu Thalib sehingga azabnya diringankan. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 4. 5. Syafaat untuk orang-orang yang keburukannya lebih besar dari kebaikannya dan mereka sudah diperintahkan ke dalam neraka. 6. .

Surga dan Neraka • Surga dan neraka adalah tempat manusia yang abadi. yang berbuat zalim. yang disediakan Allah untuk orang-orang mukmin yang bertaqwa.D. serta bagi yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. tidak pernah didengar telinga. (QS. dan kepada orang-orang yang ikhlas. yang mengimani apa-apa yang harus diimani. (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 13. yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. serta tidak terlintas dalam benak manusia. 98:7-8) Q 26 • Neraka adalah tempat adzab (siksa) yang tidak pernah terlintas dalam hati. 3:31) Q 27 . • Surga tempat kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata.

4. Menghibur orang mukmin tentang penderitaan yang didapatkan di dunia dengan mengharap kenikmatan serta pahala di akhirat.E. dimana setiap orang akan mendapatkan balasan amalnya di dunia sekalipun di sewaktu di dunia dia tidak mendapatkannya. . 3. Bertambahnya keimanan seorang mukmin tentang keadilan Allah. Mencintai ketaatan dengan mengharap balasan pahala pada hari itu. Membenci perbuatan maksiat dengan rasa takut akan siksa pada hari itu. DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful