V.

IMAN KEPADA HARI AKHIR
AQIDAH 2 – ASNIN SYAFIUDDIN

MATERI
A. B. C. D. PENGERTIAN HARI AKHIR. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR. PERHATIAN AL-QUR‟AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR. 1. FITNAH KUBUR, 2. SIKSA DAN NIKMAT KUBUR. 3. KIAMAT DAN TANDA-TANDANYA. 4. PERMULAAN HARI KIAMAT. 5. KEBANGKITAN ( AL-BA‟TS). 6. PENGHIMPUNAN ( AL-HASYR ). 7. BALASAN AMAL. 8. DIHADAPKAN KEPADA ALLAH DAN PERHITUNGAN ( AL- „ARDH WAL-HISAB). 9. KOLAM ( AL-HAUDH ). 10. TIMBANGAN ( AL-MIZAN ). 11. JEMBATAN ( ASH-SHIRATH ). 12. SYAFAAT 13. SURGA DAN NERAKA DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR.

E.

telaga ( al -haudh). dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. perhitungan ( al-hisab). PENGERTIAN IMAN KEPADA HARI AKHIR • Secara garis besar. syafa‟at. neraka. nikmat kubur.A. surga. pengertian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala yang Allah informasikan dalam kitab-Nya dan segala yang Rasulullah saw. jelaskan mengenai apa-apa yang terjadi setelah kematian berupa fitnah kubur. jembatan ( alshirath). penghimpunan (al-hasyr). kebangkitan ( al-ba‟ts). timbangan (al-mizan) . lembaran-lembaran catatan amal . . siksa kubur.

B. QS. 2:177 (Q1) c. Dalil Khusus : a. Hadits Jibril 2. Tentang al-ba‟ts (kebangkitan) : QS. 2:62 (Q1) b. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 1. Tentang Hisab (perhitungan) : QS. Tentang Telaga Kautsar : QS. QS. 23:16 (Q2) b. 84:612 (Q3) c. 108:1 (Q4) . Dalil Umum : a.

2:72-73) (Q8) . 22:5) (Q6) c. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR (lanjutan…) 3. (QS. 17:99) (Q5) b. (QS. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan penciptaan manusia pertama kali. (QS. Berdalil dengan penciptaan langit dan bumi dan benda-benda yang agung yang menjadi saksi atas kesempurnaan dan kecanggihan ciptaan Allah yang absolut. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan mengabarkan bahwa Allah telah menghidupkan sebagian orang yang sudah mati di dunia.B. 7:57) (Q7) d. (QS. Dalil sanggahan : a. Allah menegakkan dalil adanya kebangkitan sesudah mati dengan menghidupkan bumi sesudah matinya.

C. yaumul khulud. yaumuddin. yaumul-jam‟I. as-saa‟h. al-ghasyiyah. Banyaknya nama yang Allah berikan untuk hari akhirat. 2:177. 29 : 36) (Q9) 2. yaumulhasrah. yaumul-talaq. ash-shakhkhah. al-akhirah. Al-Qur‟an banyak sekali menyebut-nyebut hari akhir. yaumul-hisab. yaumul-khuruj. 2 : 232. Al-Qur‟an banyak mengaitkan iman kepada hari akhirat dengan keimanan kepada Allah (QS. yaumuttaghabun. 3. 9 : 29. alwaqi‟ah ) Q 9a . 2:62. PERHATIAN AL-QUR’AN THD HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA • Beberapa fakta perhatian al-Qur‟an : 1. yang masing-masing nama menunjukan kedahsyatan peristiwa-peristwa yang terjadi hari itu (spt : al-qiyamah . al-haqqah.

50:1-3) (Q12) . 9:44-45) Q 10 2.C. (QS. 9:38) (Q11) 3. PERHATIAN AL-QUR’AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA (lanjutan) • Hikmahnya : 1. (QS. Iman kepada hari akhir akan mengurangi sikap extrem dalam mencintai dunia itu. Iman kepada Hari Akhir mengarahkan manusia berdisiplin serta komitmen dengan amal saleh dan takwa kepada Allah (QS. Merupakan jawaban dan bantahan terhadap kebingungan dan keheranan orang-orang kafir tentang terjadinya hari akhir . 9:18.

aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut mengatakannya “. Rasulullah saw menjelaskan dalam haditshadits shahih bahwa manusia akan diuji di kuburnya . Orang mukmin akan mengatakan : “Tuhanku Allah. Fitnah (ujian) kubur Yang dimaksud dengan fitnah (ujian) kubur adalah pertanyaan yang diajukan kepada mayat ketika sudah dikubur tentang Rabb (Tuhan). Maka ia akan dipukul dan siksa.D. agama dan nabinya. Sedangkan orang yang ragu-ragu akan mengataaakan : “ Aku tidak tahu. ”Siapakah Rabbmu? Apa agamamu ? Dan siapa nabimu ? “. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. Islam agamaku dan Muhammad saw adalah nabiku”. Seorang hamba akan ditanya. (Hadits 1) .

Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang zalim. yakni orang-orang munafik dan orang-orang kafir.D. (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 2. 40:46) (Q 13) . Siksa dan nikmat kubur Kita wajib mengimani bahwa setelah fitnah kubur itu ada siksa dan nikmat kubur.

tanda kiamat kecil : tanda kiamat yang terjadi jauh sebelum terjadinya hari kiamat ( hadits 2) b. 39:68) Q14 • Tanda-tandanya : a. tanda kiamat besar: tanda kiamat yang besar dan sangat dekat pada terjadinya hari kiamat. terutama dalam surat al-Takwir dan al-infithar. Kiamat danTanda-tandanya • Kita wajib mengimani segala yang terjadi di hari terakhir dari kehidupan dunia dan permulaan yaumul-akhir (hari akhir) sebagaimana Allah informasikan dalam al-Qur‟an. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 3. (QS. (hadits 3) .D. Hal itu terjadi setelah tiupan pertama.

hadits 4. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 4. 14:48) Q15 • Terjadinya : setelah tiupan pertama yang dilakukan oleh Israfil atas perintah Allah. kecuali yang dikehendaki Allah. Permulaan Hari Kiamat • Yaitu berakhirnya kehidupan dunia dan mulainya kehidupan hari akhir. al-Infithar.(QS. (QS. .D. 39:68) Q 16. Maka matilah seluruh yang ada di langit dan bumi. AtTakwir.

KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 5. Kebangkitan (al-Ba’ts) • Yaitu dikembalikannya manusia dengan ruh dan jasad seperti keadaannya sewaktu di dunia setelah terjadinya hari akhir. (hadits5) .D. • Terjadinya setelah Allah swt memerintahkan tiupan yang kedua. (QS. 36:52) Q17 • Nabi Muhammad saw adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur.

(hadits 7) • Pada saat itu ada orang-orang yang memperoleh perlindungan Allah swt. (QS. • Terjadinya : setelah manusia dibangkitkan dan dikeluarkan dari kubur. dan dalam keadaan tidak dikhitan. Penghimpunan (Al-Hasyr) • Yaitu penggiringan semua manusia ke mauqif. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 6. yakni tempat mereka berdiri sambil menunggu keputusan yang pasti tentang nasib masing-masing. mereka meminta syafa‟at kepada Allah melalui para rasul dan para nabi. 19:85-86) Q 18 • Keadaan manusia waktu itu bagaikan baru saja dilahirkan : telanjang kaki. (hadits 6) • Di tempat berdiri itu manusia ditimpa kesulitan yang dahsyat. tanpa busana. (hadits 8) • Ketika kesulitan semakin dahsyat.D. .

baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. (QS. dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. 24:25 [Q 19]. Balasan Amal Yaitu dibalasnya segala perbuatan manusia selama hidupnya . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 7.D. hadits 9) . Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan.

18:48) Q 20 • Pada hari itu juga Allah akan menghitung amal segenap manusia (al-hisab) (alInsyiqaq/84:6-15 [Q 21]. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 8. Menghadap Allah dan Perhitungan Amal (Al-‘Ardh wal Hisab) • Pada hari akhir manusia akan dihadapkan kepada Allah (al-‟ardh) (QS. hadits 10) • Hisab bagi orang yang beriman Allah menyendiri dengannya dan dia mengakui dosa-dosanya.D. Hadits 11 . 69:15-18.

69:25-31) Q 23 . (QS. • Setiap manusia akan diberi kitab (catatan) amal perbuatannya. (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Hisab orang-orang kafir. • Seorang mukmin melihat isi lembaran-lembaran kitabnya dengan gembira dan bersuka cita.D. 19-24) Q 22 • Orang-orang kafir. 69. Tetapi perbuatan (dosa-dosa) mereka dihitung dan dihadapkan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya. karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. munafik dan orang-orang sesat maka mereka diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya dan dari belakang punggung mereka. maka mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya.

lebih dingin dari es. tempat air yang mulia. kemudian diikuti umatnya. • yang pertama mendatangi kolam itu adalah Nabi Muhammad saw. kolam itu bertambah luas dan besar. orang-orang durhaka. Setiap kali diminum. Kolam (Al-Haudh) • Kolam (al-haudh) yang merupakan karunia Allah kepada Rasulullah dan umatnya. di mana Rasulullah dan umatnya minum dari kolam tsb. dari sungai Kautsar. (hadits 12) . yang mengalir dari air minum yang ada di surga. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 9.D. • Orang-orang kafir. Panjang dan lebarnya sama. yang lebih putih dari susu. lebih manis dari madu. Kolam itu teramat luas. • Sifat-sifat kolam tersebut adalah kolam besar. Dari satu pojok ke pojok lainnya sama dengan perjalanan satu bulan. dan pelaku dosa besar akan diusir dari kolam itu. dan lebih harum dari kesturi.

akan ditimbang untuk membuktikan keadilan Allah.D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 10. . untuk memperhitungkan penghitungan pembalasan amal. yang baik dan yang buruk. 21:47) Q 24 • Penimbangan amal dilakukan setelah penghitungan (hisab). (QS. Timbangan ( Al-Mizan ) • Pada hari kiamat amal manusia. • Penimbangan tidak berlaku bagi para nabi dan orang-orang yang dikecualikan dari hisab oleh Allah swt.

dan orang yang dihisab serta yang tidak dihisab. Jika sudah bersih. orang-orangf kafir. maka diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga. mereka akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka.D. sebagian orang menuntut balas orang lain. Titian (Ash-Shirath) • Titian (ash-Shirath) adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. yang dilalui setiap manusia akan setelah dari mauqif. • Jembatan itu berlaku untuk seluruh manusia : para nabi. . 19:71-72) Q 25 • Tingkat kemudahan manusia dalam melintasi jembatan itu tergantung pada amalnya sewaktu di dunia. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 11. (QS. para shiddiqin. • Ketika orang-orang mukmin melintasi jembatan itu. mukminin. Di sana.

• Syafaat secara istilah berarti meminta kebaikan untuk orang lain. Syafa‟at dikatakan syafaat karena pemberi syafaat menggabungkan diri kepada orang yang diberi syafaat dalam menghasilkan yang kebaikan yang diminta. Dalam pemakaian sehari-hari. Syafa’at • Syafaat dari sisi bahasa berasal dari kata asy-syaf’u yang berarti genap.D. syafaat digunakan untuk perantara dari orang yang tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah demi kebaikan orang yang lebih rendah tersebut. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 12. genap sebagai hasil dari gabungan atau kumpulan antara sesuatu dengan sejenisnya. . • Syafaat yang dibicarakan di sini adalah syafaat di hadapan Allah di Hari Kiamat.

QS. Izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk َ" َ‫س‬ memberi syafaat. dan Allah hanya ridha kepada ahli tauhid. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Syarat syafa’at pada hari kiamat 1."‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ‫ف‬ َ ‫ط‬ ْ‫ت‬ َ ‫و‬ َ ‫ك‬ 2.D. hadits : ‫علَى‬ َ ُ‫تأْذِن‬ ْ َ ‫فأ‬ َ َ‫اْلن‬ َ‫ؤ‬ َ ً‫ب‬ ْ ًِ‫رن‬ ٌْ َ ‫ها ََل‬ ٌْ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ُ‫ده‬ َ‫ح‬ ْ َ ‫فأ‬ ُ‫ض‬ ُ ‫ح‬ ْ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ‫ح‬ ْ َ‫حامِدَ أ‬ َ ‫م‬ َ ًِ‫من‬ ُ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ًِ‫ذنُ ل‬ ُ‫ف‬ ِّ ‫ر‬ َ ِ ‫ل‬ ِ ُ‫ده‬ ْ‫ر‬ َ ‫ار‬ َ ‫جدًا‬ ْ‫ك ا‬ ْ ِ‫بت‬ َ ‫س‬ ُ َ‫ِر ل‬ َ ‫ل‬ ِ‫م‬ ِ ‫حا‬ ‫ع‬ ُ‫م‬ ْ‫م‬ َ‫س‬ ْ ٌ ُ ْ‫وقُل‬ َ ‫ك‬ َ ‫أ‬ َ ‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ ‫د‬ َّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫ٌا‬ َ ُ ‫ٌقُول‬ َ‫ف‬ َ ‫ه‬ ُّ ‫وأَخ‬ َ ‫د‬ َ ‫م‬ َ‫ل‬ ِ ‫سا‬ ِ َّ ‫ش‬ َ‫ش‬ َ ‫ع‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫وا‬ ُ ْ ‫سل‬ َ َ‫ل‬ )‫)رواه البخاري ومسلم‬. 2:255. ٌ‫ب‬ َ ‫ة‬ ِّ ِ‫وإ‬ َ‫و‬ َ ُّ ‫كل‬ ُ َ ‫جل‬ َ‫ف‬ َ‫س‬ َ ِّ ‫كل‬ ُ ِ‫" ل‬ ُ‫ت‬ hadits : ً‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ َّ ‫ع‬ َ‫ت‬ َ ‫جا‬ َ ‫ت‬ ْ ‫م‬ ُ ٌ‫وة‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ ِ‫ن‬ ِ‫ن‬ َّ ‫اء‬ ٌ َ‫نائِل‬ ً ‫اع‬ َ ‫ة‬ َ‫ش‬ ْ‫م ا‬ َ ْ‫ة إِن‬ َ ً َ ًِ‫وت‬ َ ‫اخ‬ ْ ُ ْ ‫بأ‬ ِ‫م‬ ْ‫من‬ َ ُ‫َّللا‬ َ ‫ش‬ َ ‫ه‬ َ ‫ٌا‬ َ ِ‫لق‬ ٌْ َ ًِ‫مت‬ َّ ُ ‫ة ِِل‬ َ ‫ف‬ َ ‫دَع‬ ْ ‫ت‬ َ‫ت‬ َ‫و‬ ِ ‫ف‬ ً ٌْ ‫ش‬ َ ‫اَّلل‬ ْ ٌ ُ ‫ر‬ َ ‫م‬ )‫)رواه مسلم‬. 21:28. orang-orang yang taat menjalankan perintahNya dan menjauhi larngan-Nya. QS." ‫ئا‬ ِ َّ ‫ب‬ ُ ‫متًِ ََل‬ َّ ُ ‫ات مِنْ أ‬ َ ِ ‫ك‬ ِ‫ش‬ . Ridha Allah kepada calon penerima syafaat.

Syafaat untuk penduduk surga agar dapat َّ ‫ول َ ال‬ َ ََ‫أ‬ memasukinya. disebut pula dengan maqam mahmud.D. Syafaat „uzhma. 2. syafaat agung. al-Isra`: 79). Sabda Nabi saw : ‫اس‬ ‫ن‬ َّ َ‫نا أ‬ ِ َ‫ك‬ َ‫ش‬ َ ‫اء‬ ْ َ ‫نا أ‬ َ َ‫وأ‬ َّ ‫الج‬ ْ ٌ ِ‫ن‬ ‫عا‬ ِ ٌ ً‫ب‬ َ‫ت‬ َ‫ب‬ ُ‫ث‬ َ ‫ة‬ َ ًِ‫ع ف‬ ُ‫ف‬ َ ِ ‫ر اِلَ ْن‬ 3. syafaat ini merupakan perwujudan dari janji Allah kepada baginda Nabi saw dalam firmanNya. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 1. .” (QS. Syafaat untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama (ashhabul a’raf). dengan syafaat orang-orang ini bisa masuk surga. “Mudahmudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Syafaat untuk penduduk surga agar derajat mereka diangkat di atas yang semestinya. 6. 5. Syafaat bagi ahli tauhid yang karena dosa-dosanya mereka masuk neraka. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 4.D. . Syafaat Rasulullah saw untuk pamannya Abu Thalib sehingga azabnya diringankan. mereka tidak masuk alias batal dengan adanya syafaat. 8. Syafaat untuk orang-orang yang keburukannya lebih besar dari kebaikannya dan mereka sudah diperintahkan ke dalam neraka. Ini adalah karunia Allah. lalu mereka diangkat dari neraka dengan syafaat. Syafaat untuk sebagian umat agar masuk surga tanpa hisab dan azab 7.

3:31) Q 27 . • Surga tempat kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata. Surga dan Neraka • Surga dan neraka adalah tempat manusia yang abadi. serta bagi yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. (QS. (QS. dan kepada orang-orang yang ikhlas. yang berbuat zalim. tidak pernah didengar telinga. yang mengimani apa-apa yang harus diimani. yang disediakan Allah untuk orang-orang mukmin yang bertaqwa. 98:7-8) Q 26 • Neraka adalah tempat adzab (siksa) yang tidak pernah terlintas dalam hati. yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. serta tidak terlintas dalam benak manusia.D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 13.

Mencintai ketaatan dengan mengharap balasan pahala pada hari itu. 3. Bertambahnya keimanan seorang mukmin tentang keadilan Allah. 2. DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. Menghibur orang mukmin tentang penderitaan yang didapatkan di dunia dengan mengharap kenikmatan serta pahala di akhirat. Membenci perbuatan maksiat dengan rasa takut akan siksa pada hari itu.E. . 4. dimana setiap orang akan mendapatkan balasan amalnya di dunia sekalipun di sewaktu di dunia dia tidak mendapatkannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful