V.

IMAN KEPADA HARI AKHIR
AQIDAH 2 – ASNIN SYAFIUDDIN

MATERI
A. B. C. D. PENGERTIAN HARI AKHIR. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR. PERHATIAN AL-QUR‟AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR. 1. FITNAH KUBUR, 2. SIKSA DAN NIKMAT KUBUR. 3. KIAMAT DAN TANDA-TANDANYA. 4. PERMULAAN HARI KIAMAT. 5. KEBANGKITAN ( AL-BA‟TS). 6. PENGHIMPUNAN ( AL-HASYR ). 7. BALASAN AMAL. 8. DIHADAPKAN KEPADA ALLAH DAN PERHITUNGAN ( AL- „ARDH WAL-HISAB). 9. KOLAM ( AL-HAUDH ). 10. TIMBANGAN ( AL-MIZAN ). 11. JEMBATAN ( ASH-SHIRATH ). 12. SYAFAAT 13. SURGA DAN NERAKA DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR.

E.

. syafa‟at. surga. jembatan ( alshirath). penghimpunan (al-hasyr).A. neraka. nikmat kubur. PENGERTIAN IMAN KEPADA HARI AKHIR • Secara garis besar. jelaskan mengenai apa-apa yang terjadi setelah kematian berupa fitnah kubur. siksa kubur. pengertian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala yang Allah informasikan dalam kitab-Nya dan segala yang Rasulullah saw. dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. lembaran-lembaran catatan amal . telaga ( al -haudh). timbangan (al-mizan) . perhitungan ( al-hisab). kebangkitan ( al-ba‟ts).

QS. 2:62 (Q1) b. QS. 2:177 (Q1) c.B. 23:16 (Q2) b. 108:1 (Q4) . Dalil Umum : a. Dalil Khusus : a. Tentang al-ba‟ts (kebangkitan) : QS. Hadits Jibril 2. Tentang Hisab (perhitungan) : QS. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 1. 84:612 (Q3) c. Tentang Telaga Kautsar : QS.

22:5) (Q6) c. Dalil sanggahan : a. (QS. 17:99) (Q5) b. Berdalil dengan penciptaan langit dan bumi dan benda-benda yang agung yang menjadi saksi atas kesempurnaan dan kecanggihan ciptaan Allah yang absolut. 7:57) (Q7) d. (QS. (QS. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan mengabarkan bahwa Allah telah menghidupkan sebagian orang yang sudah mati di dunia. Allah menegakkan dalil adanya kebangkitan sesudah mati dengan menghidupkan bumi sesudah matinya. (QS. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR (lanjutan…) 3.B. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan penciptaan manusia pertama kali. 2:72-73) (Q8) .

alwaqi‟ah ) Q 9a . yaumuddin. yaumuttaghabun. 29 : 36) (Q9) 2.C. yaumul khulud. al-akhirah. Al-Qur‟an banyak mengaitkan iman kepada hari akhirat dengan keimanan kepada Allah (QS. 2:62. ash-shakhkhah. Al-Qur‟an banyak sekali menyebut-nyebut hari akhir. al-haqqah. 3. yaumul-jam‟I. al-ghasyiyah. yang masing-masing nama menunjukan kedahsyatan peristiwa-peristwa yang terjadi hari itu (spt : al-qiyamah . 2 : 232. 2:177. PERHATIAN AL-QUR’AN THD HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA • Beberapa fakta perhatian al-Qur‟an : 1. Banyaknya nama yang Allah berikan untuk hari akhirat. yaumul-hisab. yaumul-talaq. yaumul-khuruj. 9 : 29. yaumulhasrah. as-saa‟h.

Iman kepada hari akhir akan mengurangi sikap extrem dalam mencintai dunia itu. 9:44-45) Q 10 2. Merupakan jawaban dan bantahan terhadap kebingungan dan keheranan orang-orang kafir tentang terjadinya hari akhir . (QS. 9:18. 50:1-3) (Q12) .C. (QS. Iman kepada Hari Akhir mengarahkan manusia berdisiplin serta komitmen dengan amal saleh dan takwa kepada Allah (QS. 9:38) (Q11) 3. PERHATIAN AL-QUR’AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA (lanjutan) • Hikmahnya : 1.

Orang mukmin akan mengatakan : “Tuhanku Allah.D. Rasulullah saw menjelaskan dalam haditshadits shahih bahwa manusia akan diuji di kuburnya . Maka ia akan dipukul dan siksa. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. (Hadits 1) . Islam agamaku dan Muhammad saw adalah nabiku”. ”Siapakah Rabbmu? Apa agamamu ? Dan siapa nabimu ? “. Seorang hamba akan ditanya. aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut mengatakannya “. Fitnah (ujian) kubur Yang dimaksud dengan fitnah (ujian) kubur adalah pertanyaan yang diajukan kepada mayat ketika sudah dikubur tentang Rabb (Tuhan). agama dan nabinya. Sedangkan orang yang ragu-ragu akan mengataaakan : “ Aku tidak tahu.

40:46) (Q 13) .D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 2. (QS. Siksa dan nikmat kubur Kita wajib mengimani bahwa setelah fitnah kubur itu ada siksa dan nikmat kubur. yakni orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang zalim.

terutama dalam surat al-Takwir dan al-infithar. (hadits 3) . tanda kiamat kecil : tanda kiamat yang terjadi jauh sebelum terjadinya hari kiamat ( hadits 2) b. tanda kiamat besar: tanda kiamat yang besar dan sangat dekat pada terjadinya hari kiamat. Hal itu terjadi setelah tiupan pertama. Kiamat danTanda-tandanya • Kita wajib mengimani segala yang terjadi di hari terakhir dari kehidupan dunia dan permulaan yaumul-akhir (hari akhir) sebagaimana Allah informasikan dalam al-Qur‟an.D. 39:68) Q14 • Tanda-tandanya : a. (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 3.

KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 4.D. Maka matilah seluruh yang ada di langit dan bumi. Permulaan Hari Kiamat • Yaitu berakhirnya kehidupan dunia dan mulainya kehidupan hari akhir.(QS. al-Infithar. 14:48) Q15 • Terjadinya : setelah tiupan pertama yang dilakukan oleh Israfil atas perintah Allah. . 39:68) Q 16. AtTakwir. hadits 4. (QS. kecuali yang dikehendaki Allah.

D. (hadits5) . • Terjadinya setelah Allah swt memerintahkan tiupan yang kedua. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 5. 36:52) Q17 • Nabi Muhammad saw adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Kebangkitan (al-Ba’ts) • Yaitu dikembalikannya manusia dengan ruh dan jasad seperti keadaannya sewaktu di dunia setelah terjadinya hari akhir. (QS.

(QS. mereka meminta syafa‟at kepada Allah melalui para rasul dan para nabi. yakni tempat mereka berdiri sambil menunggu keputusan yang pasti tentang nasib masing-masing. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 6. • Terjadinya : setelah manusia dibangkitkan dan dikeluarkan dari kubur. (hadits 8) • Ketika kesulitan semakin dahsyat. dan dalam keadaan tidak dikhitan. 19:85-86) Q 18 • Keadaan manusia waktu itu bagaikan baru saja dilahirkan : telanjang kaki.D. (hadits 7) • Pada saat itu ada orang-orang yang memperoleh perlindungan Allah swt. (hadits 6) • Di tempat berdiri itu manusia ditimpa kesulitan yang dahsyat. tanpa busana. . Penghimpunan (Al-Hasyr) • Yaitu penggiringan semua manusia ke mauqif.

dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. (QS. 24:25 [Q 19].D. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Balasan Amal Yaitu dibalasnya segala perbuatan manusia selama hidupnya . baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. hadits 9) . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 7.

18:48) Q 20 • Pada hari itu juga Allah akan menghitung amal segenap manusia (al-hisab) (alInsyiqaq/84:6-15 [Q 21]. 69:15-18.D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 8. Menghadap Allah dan Perhitungan Amal (Al-‘Ardh wal Hisab) • Pada hari akhir manusia akan dihadapkan kepada Allah (al-‟ardh) (QS. Hadits 11 . hadits 10) • Hisab bagi orang yang beriman Allah menyendiri dengannya dan dia mengakui dosa-dosanya.

(QS.D. 69. 19-24) Q 22 • Orang-orang kafir. Tetapi perbuatan (dosa-dosa) mereka dihitung dan dihadapkan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya. 69:25-31) Q 23 . (QS. • Seorang mukmin melihat isi lembaran-lembaran kitabnya dengan gembira dan bersuka cita. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Hisab orang-orang kafir. • Setiap manusia akan diberi kitab (catatan) amal perbuatannya. munafik dan orang-orang sesat maka mereka diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya dan dari belakang punggung mereka. maka mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali.

kemudian diikuti umatnya. dari sungai Kautsar. Setiap kali diminum.D. • Sifat-sifat kolam tersebut adalah kolam besar. • Orang-orang kafir. di mana Rasulullah dan umatnya minum dari kolam tsb. yang lebih putih dari susu. yang mengalir dari air minum yang ada di surga. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 9. (hadits 12) . lebih manis dari madu. dan pelaku dosa besar akan diusir dari kolam itu. Kolam (Al-Haudh) • Kolam (al-haudh) yang merupakan karunia Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Dari satu pojok ke pojok lainnya sama dengan perjalanan satu bulan. Panjang dan lebarnya sama. orang-orang durhaka. tempat air yang mulia. Kolam itu teramat luas. kolam itu bertambah luas dan besar. dan lebih harum dari kesturi. • yang pertama mendatangi kolam itu adalah Nabi Muhammad saw. lebih dingin dari es.

21:47) Q 24 • Penimbangan amal dilakukan setelah penghitungan (hisab). (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 10.D. akan ditimbang untuk membuktikan keadilan Allah. yang baik dan yang buruk. untuk memperhitungkan penghitungan pembalasan amal. • Penimbangan tidak berlaku bagi para nabi dan orang-orang yang dikecualikan dari hisab oleh Allah swt. Timbangan ( Al-Mizan ) • Pada hari kiamat amal manusia. .

sebagian orang menuntut balas orang lain. Jika sudah bersih. para shiddiqin. Di sana.D. . orang-orangf kafir. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 11. dan orang yang dihisab serta yang tidak dihisab. Titian (Ash-Shirath) • Titian (ash-Shirath) adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. • Jembatan itu berlaku untuk seluruh manusia : para nabi. (QS. yang dilalui setiap manusia akan setelah dari mauqif. mereka akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka. • Ketika orang-orang mukmin melintasi jembatan itu. 19:71-72) Q 25 • Tingkat kemudahan manusia dalam melintasi jembatan itu tergantung pada amalnya sewaktu di dunia. mukminin. maka diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga.

genap sebagai hasil dari gabungan atau kumpulan antara sesuatu dengan sejenisnya. • Syafaat yang dibicarakan di sini adalah syafaat di hadapan Allah di Hari Kiamat.D. Dalam pemakaian sehari-hari. syafaat digunakan untuk perantara dari orang yang tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah demi kebaikan orang yang lebih rendah tersebut. Syafa‟at dikatakan syafaat karena pemberi syafaat menggabungkan diri kepada orang yang diberi syafaat dalam menghasilkan yang kebaikan yang diminta. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 12. Syafa’at • Syafaat dari sisi bahasa berasal dari kata asy-syaf’u yang berarti genap. • Syafaat secara istilah berarti meminta kebaikan untuk orang lain. .

Izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk َ" َ‫س‬ memberi syafaat. dan Allah hanya ridha kepada ahli tauhid.D. QS. 2:255. ٌ‫ب‬ َ ‫ة‬ ِّ ِ‫وإ‬ َ‫و‬ َ ُّ ‫كل‬ ُ َ ‫جل‬ َ‫ف‬ َ‫س‬ َ ِّ ‫كل‬ ُ ِ‫" ل‬ ُ‫ت‬ hadits : ً‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ َّ ‫ع‬ َ‫ت‬ َ ‫جا‬ َ ‫ت‬ ْ ‫م‬ ُ ٌ‫وة‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ ِ‫ن‬ ِ‫ن‬ َّ ‫اء‬ ٌ َ‫نائِل‬ ً ‫اع‬ َ ‫ة‬ َ‫ش‬ ْ‫م ا‬ َ ْ‫ة إِن‬ َ ً َ ًِ‫وت‬ َ ‫اخ‬ ْ ُ ْ ‫بأ‬ ِ‫م‬ ْ‫من‬ َ ُ‫َّللا‬ َ ‫ش‬ َ ‫ه‬ َ ‫ٌا‬ َ ِ‫لق‬ ٌْ َ ًِ‫مت‬ َّ ُ ‫ة ِِل‬ َ ‫ف‬ َ ‫دَع‬ ْ ‫ت‬ َ‫ت‬ َ‫و‬ ِ ‫ف‬ ً ٌْ ‫ش‬ َ ‫اَّلل‬ ْ ٌ ُ ‫ر‬ َ ‫م‬ )‫)رواه مسلم‬. QS. 21:28. Ridha Allah kepada calon penerima syafaat. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Syarat syafa’at pada hari kiamat 1."‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ‫ف‬ َ ‫ط‬ ْ‫ت‬ َ ‫و‬ َ ‫ك‬ 2. hadits : ‫علَى‬ َ ُ‫تأْذِن‬ ْ َ ‫فأ‬ َ َ‫اْلن‬ َ‫ؤ‬ َ ً‫ب‬ ْ ًِ‫رن‬ ٌْ َ ‫ها ََل‬ ٌْ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ُ‫ده‬ َ‫ح‬ ْ َ ‫فأ‬ ُ‫ض‬ ُ ‫ح‬ ْ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ‫ح‬ ْ َ‫حامِدَ أ‬ َ ‫م‬ َ ًِ‫من‬ ُ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ًِ‫ذنُ ل‬ ُ‫ف‬ ِّ ‫ر‬ َ ِ ‫ل‬ ِ ُ‫ده‬ ْ‫ر‬ َ ‫ار‬ َ ‫جدًا‬ ْ‫ك ا‬ ْ ِ‫بت‬ َ ‫س‬ ُ َ‫ِر ل‬ َ ‫ل‬ ِ‫م‬ ِ ‫حا‬ ‫ع‬ ُ‫م‬ ْ‫م‬ َ‫س‬ ْ ٌ ُ ْ‫وقُل‬ َ ‫ك‬ َ ‫أ‬ َ ‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ ‫د‬ َّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫ٌا‬ َ ُ ‫ٌقُول‬ َ‫ف‬ َ ‫ه‬ ُّ ‫وأَخ‬ َ ‫د‬ َ ‫م‬ َ‫ل‬ ِ ‫سا‬ ِ َّ ‫ش‬ َ‫ش‬ َ ‫ع‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫وا‬ ُ ْ ‫سل‬ َ َ‫ل‬ )‫)رواه البخاري ومسلم‬. orang-orang yang taat menjalankan perintahNya dan menjauhi larngan-Nya." ‫ئا‬ ِ َّ ‫ب‬ ُ ‫متًِ ََل‬ َّ ُ ‫ات مِنْ أ‬ َ ِ ‫ك‬ ِ‫ش‬ .

. syafaat ini merupakan perwujudan dari janji Allah kepada baginda Nabi saw dalam firmanNya. “Mudahmudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.D. Syafaat untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama (ashhabul a’raf). Sabda Nabi saw : ‫اس‬ ‫ن‬ َّ َ‫نا أ‬ ِ َ‫ك‬ َ‫ش‬ َ ‫اء‬ ْ َ ‫نا أ‬ َ َ‫وأ‬ َّ ‫الج‬ ْ ٌ ِ‫ن‬ ‫عا‬ ِ ٌ ً‫ب‬ َ‫ت‬ َ‫ب‬ ُ‫ث‬ َ ‫ة‬ َ ًِ‫ع ف‬ ُ‫ف‬ َ ِ ‫ر اِلَ ْن‬ 3. al-Isra`: 79). Syafaat untuk penduduk surga agar dapat َّ ‫ول َ ال‬ َ ََ‫أ‬ memasukinya. Syafaat „uzhma.” (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 1. 2. syafaat agung. disebut pula dengan maqam mahmud. dengan syafaat orang-orang ini bisa masuk surga.

Ini adalah karunia Allah. mereka tidak masuk alias batal dengan adanya syafaat. Syafaat untuk sebagian umat agar masuk surga tanpa hisab dan azab 7. lalu mereka diangkat dari neraka dengan syafaat. 6. . 8. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 4. 5.D. Syafaat untuk orang-orang yang keburukannya lebih besar dari kebaikannya dan mereka sudah diperintahkan ke dalam neraka. Syafaat bagi ahli tauhid yang karena dosa-dosanya mereka masuk neraka. Syafaat untuk penduduk surga agar derajat mereka diangkat di atas yang semestinya. Syafaat Rasulullah saw untuk pamannya Abu Thalib sehingga azabnya diringankan.

98:7-8) Q 26 • Neraka adalah tempat adzab (siksa) yang tidak pernah terlintas dalam hati. yang berbuat zalim. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 13. serta tidak terlintas dalam benak manusia. yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. yang disediakan Allah untuk orang-orang mukmin yang bertaqwa. serta bagi yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. tidak pernah didengar telinga. 3:31) Q 27 . yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. yang mengimani apa-apa yang harus diimani.D. dan kepada orang-orang yang ikhlas. (QS. (QS. Surga dan Neraka • Surga dan neraka adalah tempat manusia yang abadi. • Surga tempat kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata.

dimana setiap orang akan mendapatkan balasan amalnya di dunia sekalipun di sewaktu di dunia dia tidak mendapatkannya. Mencintai ketaatan dengan mengharap balasan pahala pada hari itu. DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. 4. . Bertambahnya keimanan seorang mukmin tentang keadilan Allah. Menghibur orang mukmin tentang penderitaan yang didapatkan di dunia dengan mengharap kenikmatan serta pahala di akhirat. 3.E. 2. Membenci perbuatan maksiat dengan rasa takut akan siksa pada hari itu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.