V.

IMAN KEPADA HARI AKHIR
AQIDAH 2 – ASNIN SYAFIUDDIN

MATERI
A. B. C. D. PENGERTIAN HARI AKHIR. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR. PERHATIAN AL-QUR‟AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR. 1. FITNAH KUBUR, 2. SIKSA DAN NIKMAT KUBUR. 3. KIAMAT DAN TANDA-TANDANYA. 4. PERMULAAN HARI KIAMAT. 5. KEBANGKITAN ( AL-BA‟TS). 6. PENGHIMPUNAN ( AL-HASYR ). 7. BALASAN AMAL. 8. DIHADAPKAN KEPADA ALLAH DAN PERHITUNGAN ( AL- „ARDH WAL-HISAB). 9. KOLAM ( AL-HAUDH ). 10. TIMBANGAN ( AL-MIZAN ). 11. JEMBATAN ( ASH-SHIRATH ). 12. SYAFAAT 13. SURGA DAN NERAKA DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR.

E.

nikmat kubur. surga. dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. kebangkitan ( al-ba‟ts).A. . lembaran-lembaran catatan amal . syafa‟at. penghimpunan (al-hasyr). siksa kubur. timbangan (al-mizan) . pengertian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala yang Allah informasikan dalam kitab-Nya dan segala yang Rasulullah saw. neraka. telaga ( al -haudh). PENGERTIAN IMAN KEPADA HARI AKHIR • Secara garis besar. perhitungan ( al-hisab). jelaskan mengenai apa-apa yang terjadi setelah kematian berupa fitnah kubur. jembatan ( alshirath).

23:16 (Q2) b. Tentang Hisab (perhitungan) : QS. QS. Tentang al-ba‟ts (kebangkitan) : QS. Dalil Khusus : a. 108:1 (Q4) . DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 1. 84:612 (Q3) c.B. QS. Dalil Umum : a. 2:62 (Q1) b. 2:177 (Q1) c. Tentang Telaga Kautsar : QS. Hadits Jibril 2.

7:57) (Q7) d. (QS. (QS. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan penciptaan manusia pertama kali. 22:5) (Q6) c. Berdalil dengan penciptaan langit dan bumi dan benda-benda yang agung yang menjadi saksi atas kesempurnaan dan kecanggihan ciptaan Allah yang absolut. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan mengabarkan bahwa Allah telah menghidupkan sebagian orang yang sudah mati di dunia. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR (lanjutan…) 3. Allah menegakkan dalil adanya kebangkitan sesudah mati dengan menghidupkan bumi sesudah matinya. 17:99) (Q5) b. Dalil sanggahan : a.B. (QS. (QS. 2:72-73) (Q8) .

2 : 232. yaumul-talaq. 3. yang masing-masing nama menunjukan kedahsyatan peristiwa-peristwa yang terjadi hari itu (spt : al-qiyamah . yaumul-jam‟I. 2:177. yaumul khulud. al-akhirah. al-ghasyiyah. 9 : 29. Banyaknya nama yang Allah berikan untuk hari akhirat. yaumuttaghabun. yaumulhasrah. 29 : 36) (Q9) 2. Al-Qur‟an banyak mengaitkan iman kepada hari akhirat dengan keimanan kepada Allah (QS. yaumul-khuruj. as-saa‟h. Al-Qur‟an banyak sekali menyebut-nyebut hari akhir. ash-shakhkhah. 2:62. yaumul-hisab. PERHATIAN AL-QUR’AN THD HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA • Beberapa fakta perhatian al-Qur‟an : 1. alwaqi‟ah ) Q 9a .C. al-haqqah. yaumuddin.

(QS. 9:44-45) Q 10 2. PERHATIAN AL-QUR’AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA (lanjutan) • Hikmahnya : 1. Iman kepada hari akhir akan mengurangi sikap extrem dalam mencintai dunia itu. Iman kepada Hari Akhir mengarahkan manusia berdisiplin serta komitmen dengan amal saleh dan takwa kepada Allah (QS.C. (QS. 9:18. Merupakan jawaban dan bantahan terhadap kebingungan dan keheranan orang-orang kafir tentang terjadinya hari akhir . 9:38) (Q11) 3. 50:1-3) (Q12) .

Rasulullah saw menjelaskan dalam haditshadits shahih bahwa manusia akan diuji di kuburnya . aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut mengatakannya “. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. Fitnah (ujian) kubur Yang dimaksud dengan fitnah (ujian) kubur adalah pertanyaan yang diajukan kepada mayat ketika sudah dikubur tentang Rabb (Tuhan). Islam agamaku dan Muhammad saw adalah nabiku”.D. Maka ia akan dipukul dan siksa. ”Siapakah Rabbmu? Apa agamamu ? Dan siapa nabimu ? “. Sedangkan orang yang ragu-ragu akan mengataaakan : “ Aku tidak tahu. Seorang hamba akan ditanya. agama dan nabinya. (Hadits 1) . Orang mukmin akan mengatakan : “Tuhanku Allah.

D. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang zalim. yakni orang-orang munafik dan orang-orang kafir. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 2. (QS. Siksa dan nikmat kubur Kita wajib mengimani bahwa setelah fitnah kubur itu ada siksa dan nikmat kubur. 40:46) (Q 13) .

tanda kiamat besar: tanda kiamat yang besar dan sangat dekat pada terjadinya hari kiamat. Kiamat danTanda-tandanya • Kita wajib mengimani segala yang terjadi di hari terakhir dari kehidupan dunia dan permulaan yaumul-akhir (hari akhir) sebagaimana Allah informasikan dalam al-Qur‟an. (hadits 3) .D. tanda kiamat kecil : tanda kiamat yang terjadi jauh sebelum terjadinya hari kiamat ( hadits 2) b. (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 3. Hal itu terjadi setelah tiupan pertama. terutama dalam surat al-Takwir dan al-infithar. 39:68) Q14 • Tanda-tandanya : a.

AtTakwir. al-Infithar. hadits 4.D. . (QS. 39:68) Q 16. Maka matilah seluruh yang ada di langit dan bumi. Permulaan Hari Kiamat • Yaitu berakhirnya kehidupan dunia dan mulainya kehidupan hari akhir.(QS. kecuali yang dikehendaki Allah. 14:48) Q15 • Terjadinya : setelah tiupan pertama yang dilakukan oleh Israfil atas perintah Allah. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 4.

(hadits5) . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 5. 36:52) Q17 • Nabi Muhammad saw adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. (QS. • Terjadinya setelah Allah swt memerintahkan tiupan yang kedua.D. Kebangkitan (al-Ba’ts) • Yaitu dikembalikannya manusia dengan ruh dan jasad seperti keadaannya sewaktu di dunia setelah terjadinya hari akhir.

Penghimpunan (Al-Hasyr) • Yaitu penggiringan semua manusia ke mauqif. • Terjadinya : setelah manusia dibangkitkan dan dikeluarkan dari kubur. (QS. tanpa busana. dan dalam keadaan tidak dikhitan. . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 6. (hadits 8) • Ketika kesulitan semakin dahsyat. (hadits 7) • Pada saat itu ada orang-orang yang memperoleh perlindungan Allah swt.D. yakni tempat mereka berdiri sambil menunggu keputusan yang pasti tentang nasib masing-masing. (hadits 6) • Di tempat berdiri itu manusia ditimpa kesulitan yang dahsyat. mereka meminta syafa‟at kepada Allah melalui para rasul dan para nabi. 19:85-86) Q 18 • Keadaan manusia waktu itu bagaikan baru saja dilahirkan : telanjang kaki.

24:25 [Q 19]. (QS. hadits 9) . dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 7. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan.D. Balasan Amal Yaitu dibalasnya segala perbuatan manusia selama hidupnya . baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk.

Hadits 11 . 69:15-18.D. Menghadap Allah dan Perhitungan Amal (Al-‘Ardh wal Hisab) • Pada hari akhir manusia akan dihadapkan kepada Allah (al-‟ardh) (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 8. hadits 10) • Hisab bagi orang yang beriman Allah menyendiri dengannya dan dia mengakui dosa-dosanya. 18:48) Q 20 • Pada hari itu juga Allah akan menghitung amal segenap manusia (al-hisab) (alInsyiqaq/84:6-15 [Q 21].

Tetapi perbuatan (dosa-dosa) mereka dihitung dan dihadapkan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya.D. 69:25-31) Q 23 . (QS. 19-24) Q 22 • Orang-orang kafir. • Seorang mukmin melihat isi lembaran-lembaran kitabnya dengan gembira dan bersuka cita. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Hisab orang-orang kafir. (QS. 69. • Setiap manusia akan diberi kitab (catatan) amal perbuatannya. karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. maka mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. munafik dan orang-orang sesat maka mereka diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya dan dari belakang punggung mereka.

(hadits 12) .D. dan lebih harum dari kesturi. Kolam itu teramat luas. • Sifat-sifat kolam tersebut adalah kolam besar. tempat air yang mulia. lebih manis dari madu. dan pelaku dosa besar akan diusir dari kolam itu. dari sungai Kautsar. orang-orang durhaka. Panjang dan lebarnya sama. Kolam (Al-Haudh) • Kolam (al-haudh) yang merupakan karunia Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Setiap kali diminum. lebih dingin dari es. • Orang-orang kafir. kemudian diikuti umatnya. • yang pertama mendatangi kolam itu adalah Nabi Muhammad saw. di mana Rasulullah dan umatnya minum dari kolam tsb. yang lebih putih dari susu. kolam itu bertambah luas dan besar. yang mengalir dari air minum yang ada di surga. Dari satu pojok ke pojok lainnya sama dengan perjalanan satu bulan. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 9.

• Penimbangan tidak berlaku bagi para nabi dan orang-orang yang dikecualikan dari hisab oleh Allah swt. (QS. Timbangan ( Al-Mizan ) • Pada hari kiamat amal manusia. yang baik dan yang buruk.D. . akan ditimbang untuk membuktikan keadilan Allah. untuk memperhitungkan penghitungan pembalasan amal. 21:47) Q 24 • Penimbangan amal dilakukan setelah penghitungan (hisab). KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 10.

• Jembatan itu berlaku untuk seluruh manusia : para nabi. mereka akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka. 19:71-72) Q 25 • Tingkat kemudahan manusia dalam melintasi jembatan itu tergantung pada amalnya sewaktu di dunia. . yang dilalui setiap manusia akan setelah dari mauqif. sebagian orang menuntut balas orang lain. Titian (Ash-Shirath) • Titian (ash-Shirath) adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Di sana. maka diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga. dan orang yang dihisab serta yang tidak dihisab.D. para shiddiqin. orang-orangf kafir. • Ketika orang-orang mukmin melintasi jembatan itu. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 11. Jika sudah bersih. mukminin. (QS.

. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 12. • Syafaat yang dibicarakan di sini adalah syafaat di hadapan Allah di Hari Kiamat.D. • Syafaat secara istilah berarti meminta kebaikan untuk orang lain. Syafa‟at dikatakan syafaat karena pemberi syafaat menggabungkan diri kepada orang yang diberi syafaat dalam menghasilkan yang kebaikan yang diminta. genap sebagai hasil dari gabungan atau kumpulan antara sesuatu dengan sejenisnya. syafaat digunakan untuk perantara dari orang yang tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah demi kebaikan orang yang lebih rendah tersebut. Dalam pemakaian sehari-hari. Syafa’at • Syafaat dari sisi bahasa berasal dari kata asy-syaf’u yang berarti genap.

QS. dan Allah hanya ridha kepada ahli tauhid. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Syarat syafa’at pada hari kiamat 1." ‫ئا‬ ِ َّ ‫ب‬ ُ ‫متًِ ََل‬ َّ ُ ‫ات مِنْ أ‬ َ ِ ‫ك‬ ِ‫ش‬ . hadits : ‫علَى‬ َ ُ‫تأْذِن‬ ْ َ ‫فأ‬ َ َ‫اْلن‬ َ‫ؤ‬ َ ً‫ب‬ ْ ًِ‫رن‬ ٌْ َ ‫ها ََل‬ ٌْ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ُ‫ده‬ َ‫ح‬ ْ َ ‫فأ‬ ُ‫ض‬ ُ ‫ح‬ ْ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ‫ح‬ ْ َ‫حامِدَ أ‬ َ ‫م‬ َ ًِ‫من‬ ُ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ًِ‫ذنُ ل‬ ُ‫ف‬ ِّ ‫ر‬ َ ِ ‫ل‬ ِ ُ‫ده‬ ْ‫ر‬ َ ‫ار‬ َ ‫جدًا‬ ْ‫ك ا‬ ْ ِ‫بت‬ َ ‫س‬ ُ َ‫ِر ل‬ َ ‫ل‬ ِ‫م‬ ِ ‫حا‬ ‫ع‬ ُ‫م‬ ْ‫م‬ َ‫س‬ ْ ٌ ُ ْ‫وقُل‬ َ ‫ك‬ َ ‫أ‬ َ ‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ ‫د‬ َّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫ٌا‬ َ ُ ‫ٌقُول‬ َ‫ف‬ َ ‫ه‬ ُّ ‫وأَخ‬ َ ‫د‬ َ ‫م‬ َ‫ل‬ ِ ‫سا‬ ِ َّ ‫ش‬ َ‫ش‬ َ ‫ع‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫وا‬ ُ ْ ‫سل‬ َ َ‫ل‬ )‫)رواه البخاري ومسلم‬. QS."‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ‫ف‬ َ ‫ط‬ ْ‫ت‬ َ ‫و‬ َ ‫ك‬ 2.D. Izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk َ" َ‫س‬ memberi syafaat. orang-orang yang taat menjalankan perintahNya dan menjauhi larngan-Nya. ٌ‫ب‬ َ ‫ة‬ ِّ ِ‫وإ‬ َ‫و‬ َ ُّ ‫كل‬ ُ َ ‫جل‬ َ‫ف‬ َ‫س‬ َ ِّ ‫كل‬ ُ ِ‫" ل‬ ُ‫ت‬ hadits : ً‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ َّ ‫ع‬ َ‫ت‬ َ ‫جا‬ َ ‫ت‬ ْ ‫م‬ ُ ٌ‫وة‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ ِ‫ن‬ ِ‫ن‬ َّ ‫اء‬ ٌ َ‫نائِل‬ ً ‫اع‬ َ ‫ة‬ َ‫ش‬ ْ‫م ا‬ َ ْ‫ة إِن‬ َ ً َ ًِ‫وت‬ َ ‫اخ‬ ْ ُ ْ ‫بأ‬ ِ‫م‬ ْ‫من‬ َ ُ‫َّللا‬ َ ‫ش‬ َ ‫ه‬ َ ‫ٌا‬ َ ِ‫لق‬ ٌْ َ ًِ‫مت‬ َّ ُ ‫ة ِِل‬ َ ‫ف‬ َ ‫دَع‬ ْ ‫ت‬ َ‫ت‬ َ‫و‬ ِ ‫ف‬ ً ٌْ ‫ش‬ َ ‫اَّلل‬ ْ ٌ ُ ‫ر‬ َ ‫م‬ )‫)رواه مسلم‬. 2:255. Ridha Allah kepada calon penerima syafaat. 21:28.

dengan syafaat orang-orang ini bisa masuk surga.” (QS. “Mudahmudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. syafaat ini merupakan perwujudan dari janji Allah kepada baginda Nabi saw dalam firmanNya. Sabda Nabi saw : ‫اس‬ ‫ن‬ َّ َ‫نا أ‬ ِ َ‫ك‬ َ‫ش‬ َ ‫اء‬ ْ َ ‫نا أ‬ َ َ‫وأ‬ َّ ‫الج‬ ْ ٌ ِ‫ن‬ ‫عا‬ ِ ٌ ً‫ب‬ َ‫ت‬ َ‫ب‬ ُ‫ث‬ َ ‫ة‬ َ ًِ‫ع ف‬ ُ‫ف‬ َ ِ ‫ر اِلَ ْن‬ 3. 2. syafaat agung. Syafaat „uzhma. Syafaat untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama (ashhabul a’raf). disebut pula dengan maqam mahmud.D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 1. . al-Isra`: 79). Syafaat untuk penduduk surga agar dapat َّ ‫ول َ ال‬ َ ََ‫أ‬ memasukinya.

D. Syafaat untuk penduduk surga agar derajat mereka diangkat di atas yang semestinya. 8. mereka tidak masuk alias batal dengan adanya syafaat. Syafaat untuk sebagian umat agar masuk surga tanpa hisab dan azab 7. 5. 6. Syafaat bagi ahli tauhid yang karena dosa-dosanya mereka masuk neraka. lalu mereka diangkat dari neraka dengan syafaat. . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 4. Ini adalah karunia Allah. Syafaat untuk orang-orang yang keburukannya lebih besar dari kebaikannya dan mereka sudah diperintahkan ke dalam neraka. Syafaat Rasulullah saw untuk pamannya Abu Thalib sehingga azabnya diringankan.

yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Surga dan Neraka • Surga dan neraka adalah tempat manusia yang abadi. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 13. (QS.D. (QS. 98:7-8) Q 26 • Neraka adalah tempat adzab (siksa) yang tidak pernah terlintas dalam hati. • Surga tempat kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata. 3:31) Q 27 . yang mengimani apa-apa yang harus diimani. serta bagi yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. yang disediakan Allah untuk orang-orang mukmin yang bertaqwa. yang berbuat zalim. serta tidak terlintas dalam benak manusia. dan kepada orang-orang yang ikhlas. tidak pernah didengar telinga. yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir.

Mencintai ketaatan dengan mengharap balasan pahala pada hari itu. dimana setiap orang akan mendapatkan balasan amalnya di dunia sekalipun di sewaktu di dunia dia tidak mendapatkannya. 2. DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR 1.E. Bertambahnya keimanan seorang mukmin tentang keadilan Allah. 3. Menghibur orang mukmin tentang penderitaan yang didapatkan di dunia dengan mengharap kenikmatan serta pahala di akhirat. 4. . Membenci perbuatan maksiat dengan rasa takut akan siksa pada hari itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful