V.

IMAN KEPADA HARI AKHIR
AQIDAH 2 – ASNIN SYAFIUDDIN

MATERI
A. B. C. D. PENGERTIAN HARI AKHIR. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR. PERHATIAN AL-QUR‟AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR. 1. FITNAH KUBUR, 2. SIKSA DAN NIKMAT KUBUR. 3. KIAMAT DAN TANDA-TANDANYA. 4. PERMULAAN HARI KIAMAT. 5. KEBANGKITAN ( AL-BA‟TS). 6. PENGHIMPUNAN ( AL-HASYR ). 7. BALASAN AMAL. 8. DIHADAPKAN KEPADA ALLAH DAN PERHITUNGAN ( AL- „ARDH WAL-HISAB). 9. KOLAM ( AL-HAUDH ). 10. TIMBANGAN ( AL-MIZAN ). 11. JEMBATAN ( ASH-SHIRATH ). 12. SYAFAAT 13. SURGA DAN NERAKA DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR.

E.

nikmat kubur. PENGERTIAN IMAN KEPADA HARI AKHIR • Secara garis besar. jembatan ( alshirath). . pengertian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala yang Allah informasikan dalam kitab-Nya dan segala yang Rasulullah saw. lembaran-lembaran catatan amal . surga. syafa‟at. timbangan (al-mizan) . perhitungan ( al-hisab). dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka.A. penghimpunan (al-hasyr). kebangkitan ( al-ba‟ts). siksa kubur. jelaskan mengenai apa-apa yang terjadi setelah kematian berupa fitnah kubur. neraka. telaga ( al -haudh).

Tentang al-ba‟ts (kebangkitan) : QS. 84:612 (Q3) c. 2:177 (Q1) c. QS. Dalil Umum : a. 23:16 (Q2) b. Tentang Hisab (perhitungan) : QS.B. Hadits Jibril 2. DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 1. 2:62 (Q1) b. Dalil Khusus : a. Tentang Telaga Kautsar : QS. QS. 108:1 (Q4) .

DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA HARI AKHIR (lanjutan…) 3. (QS.B. Allah menegakkan dalil adanya kebangkitan sesudah mati dengan menghidupkan bumi sesudah matinya. 7:57) (Q7) d. (QS. (QS. Berdalil dengan penciptaan langit dan bumi dan benda-benda yang agung yang menjadi saksi atas kesempurnaan dan kecanggihan ciptaan Allah yang absolut. 22:5) (Q6) c. 2:72-73) (Q8) . (QS. Dalil sanggahan : a. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan penciptaan manusia pertama kali. Berdalil akan adanya ba‟ts dengan mengabarkan bahwa Allah telah menghidupkan sebagian orang yang sudah mati di dunia. 17:99) (Q5) b.

as-saa‟h. al-ghasyiyah. yaumulhasrah. yaumul-talaq. PERHATIAN AL-QUR’AN THD HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA • Beberapa fakta perhatian al-Qur‟an : 1. Al-Qur‟an banyak sekali menyebut-nyebut hari akhir. yaumuttaghabun. yaumul-khuruj.C. 3. alwaqi‟ah ) Q 9a . al-haqqah. yaumul khulud. 29 : 36) (Q9) 2. 9 : 29. 2 : 232. ash-shakhkhah. yaumul-hisab. yaumuddin. 2:177. al-akhirah. 2:62. yang masing-masing nama menunjukan kedahsyatan peristiwa-peristwa yang terjadi hari itu (spt : al-qiyamah . Banyaknya nama yang Allah berikan untuk hari akhirat. Al-Qur‟an banyak mengaitkan iman kepada hari akhirat dengan keimanan kepada Allah (QS. yaumul-jam‟I.

50:1-3) (Q12) . Iman kepada Hari Akhir mengarahkan manusia berdisiplin serta komitmen dengan amal saleh dan takwa kepada Allah (QS. Iman kepada hari akhir akan mengurangi sikap extrem dalam mencintai dunia itu. 9:38) (Q11) 3.C. PERHATIAN AL-QUR’AN TERHADAP HARI AKHIR DAN HIKMAHNYA (lanjutan) • Hikmahnya : 1. (QS. 9:44-45) Q 10 2. Merupakan jawaban dan bantahan terhadap kebingungan dan keheranan orang-orang kafir tentang terjadinya hari akhir . (QS. 9:18.

D. Sedangkan orang yang ragu-ragu akan mengataaakan : “ Aku tidak tahu. Seorang hamba akan ditanya. Fitnah (ujian) kubur Yang dimaksud dengan fitnah (ujian) kubur adalah pertanyaan yang diajukan kepada mayat ketika sudah dikubur tentang Rabb (Tuhan). agama dan nabinya. Rasulullah saw menjelaskan dalam haditshadits shahih bahwa manusia akan diuji di kuburnya . aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut mengatakannya “. Orang mukmin akan mengatakan : “Tuhanku Allah. Islam agamaku dan Muhammad saw adalah nabiku”. (Hadits 1) . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. Maka ia akan dipukul dan siksa. ”Siapakah Rabbmu? Apa agamamu ? Dan siapa nabimu ? “.

40:46) (Q 13) . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 2. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang zalim. Siksa dan nikmat kubur Kita wajib mengimani bahwa setelah fitnah kubur itu ada siksa dan nikmat kubur.D. yakni orang-orang munafik dan orang-orang kafir. (QS.

39:68) Q14 • Tanda-tandanya : a. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 3. terutama dalam surat al-Takwir dan al-infithar. (hadits 3) . Hal itu terjadi setelah tiupan pertama.D. tanda kiamat besar: tanda kiamat yang besar dan sangat dekat pada terjadinya hari kiamat. Kiamat danTanda-tandanya • Kita wajib mengimani segala yang terjadi di hari terakhir dari kehidupan dunia dan permulaan yaumul-akhir (hari akhir) sebagaimana Allah informasikan dalam al-Qur‟an. tanda kiamat kecil : tanda kiamat yang terjadi jauh sebelum terjadinya hari kiamat ( hadits 2) b. (QS.

D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 4. 39:68) Q 16. (QS. . AtTakwir.(QS. Permulaan Hari Kiamat • Yaitu berakhirnya kehidupan dunia dan mulainya kehidupan hari akhir. hadits 4. kecuali yang dikehendaki Allah. 14:48) Q15 • Terjadinya : setelah tiupan pertama yang dilakukan oleh Israfil atas perintah Allah. Maka matilah seluruh yang ada di langit dan bumi. al-Infithar.

• Terjadinya setelah Allah swt memerintahkan tiupan yang kedua. (hadits5) . Kebangkitan (al-Ba’ts) • Yaitu dikembalikannya manusia dengan ruh dan jasad seperti keadaannya sewaktu di dunia setelah terjadinya hari akhir. 36:52) Q17 • Nabi Muhammad saw adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. (QS. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 5.D.

• Terjadinya : setelah manusia dibangkitkan dan dikeluarkan dari kubur. (hadits 7) • Pada saat itu ada orang-orang yang memperoleh perlindungan Allah swt. 19:85-86) Q 18 • Keadaan manusia waktu itu bagaikan baru saja dilahirkan : telanjang kaki. . mereka meminta syafa‟at kepada Allah melalui para rasul dan para nabi.D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 6. tanpa busana. yakni tempat mereka berdiri sambil menunggu keputusan yang pasti tentang nasib masing-masing. (QS. Penghimpunan (Al-Hasyr) • Yaitu penggiringan semua manusia ke mauqif. (hadits 8) • Ketika kesulitan semakin dahsyat. (hadits 6) • Di tempat berdiri itu manusia ditimpa kesulitan yang dahsyat. dan dalam keadaan tidak dikhitan.

baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. 24:25 [Q 19]. hadits 9) . (QS.D. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Balasan Amal Yaitu dibalasnya segala perbuatan manusia selama hidupnya . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 7.

Menghadap Allah dan Perhitungan Amal (Al-‘Ardh wal Hisab) • Pada hari akhir manusia akan dihadapkan kepada Allah (al-‟ardh) (QS. Hadits 11 . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 8. hadits 10) • Hisab bagi orang yang beriman Allah menyendiri dengannya dan dia mengakui dosa-dosanya. 69:15-18. 18:48) Q 20 • Pada hari itu juga Allah akan menghitung amal segenap manusia (al-hisab) (alInsyiqaq/84:6-15 [Q 21].D.

Tetapi perbuatan (dosa-dosa) mereka dihitung dan dihadapkan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya. maka mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. (QS. • Setiap manusia akan diberi kitab (catatan) amal perbuatannya. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Hisab orang-orang kafir. (QS. munafik dan orang-orang sesat maka mereka diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya dan dari belakang punggung mereka. karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. • Seorang mukmin melihat isi lembaran-lembaran kitabnya dengan gembira dan bersuka cita. 69:25-31) Q 23 . 69.D. 19-24) Q 22 • Orang-orang kafir.

tempat air yang mulia.D. yang lebih putih dari susu. dan lebih harum dari kesturi. lebih manis dari madu. • yang pertama mendatangi kolam itu adalah Nabi Muhammad saw. Kolam itu teramat luas. orang-orang durhaka. kemudian diikuti umatnya. dan pelaku dosa besar akan diusir dari kolam itu. dari sungai Kautsar. Kolam (Al-Haudh) • Kolam (al-haudh) yang merupakan karunia Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Panjang dan lebarnya sama. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 9. Setiap kali diminum. lebih dingin dari es. di mana Rasulullah dan umatnya minum dari kolam tsb. • Sifat-sifat kolam tersebut adalah kolam besar. • Orang-orang kafir. yang mengalir dari air minum yang ada di surga. kolam itu bertambah luas dan besar. Dari satu pojok ke pojok lainnya sama dengan perjalanan satu bulan. (hadits 12) .

. untuk memperhitungkan penghitungan pembalasan amal.D. 21:47) Q 24 • Penimbangan amal dilakukan setelah penghitungan (hisab). KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 10. yang baik dan yang buruk. Timbangan ( Al-Mizan ) • Pada hari kiamat amal manusia. • Penimbangan tidak berlaku bagi para nabi dan orang-orang yang dikecualikan dari hisab oleh Allah swt. (QS. akan ditimbang untuk membuktikan keadilan Allah.

dan orang yang dihisab serta yang tidak dihisab. orang-orangf kafir. yang dilalui setiap manusia akan setelah dari mauqif. Di sana. sebagian orang menuntut balas orang lain. para shiddiqin. • Jembatan itu berlaku untuk seluruh manusia : para nabi. Titian (Ash-Shirath) • Titian (ash-Shirath) adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. maka diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga. . mereka akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka. 19:71-72) Q 25 • Tingkat kemudahan manusia dalam melintasi jembatan itu tergantung pada amalnya sewaktu di dunia. • Ketika orang-orang mukmin melintasi jembatan itu. mukminin. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 11. (QS.D. Jika sudah bersih.

Syafa’at • Syafaat dari sisi bahasa berasal dari kata asy-syaf’u yang berarti genap. genap sebagai hasil dari gabungan atau kumpulan antara sesuatu dengan sejenisnya. • Syafaat yang dibicarakan di sini adalah syafaat di hadapan Allah di Hari Kiamat. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 12. syafaat digunakan untuk perantara dari orang yang tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah demi kebaikan orang yang lebih rendah tersebut.D. Syafa‟at dikatakan syafaat karena pemberi syafaat menggabungkan diri kepada orang yang diberi syafaat dalam menghasilkan yang kebaikan yang diminta. • Syafaat secara istilah berarti meminta kebaikan untuk orang lain. Dalam pemakaian sehari-hari. .

QS." ‫ئا‬ ِ َّ ‫ب‬ ُ ‫متًِ ََل‬ َّ ُ ‫ات مِنْ أ‬ َ ِ ‫ك‬ ِ‫ش‬ .D. hadits : ‫علَى‬ َ ُ‫تأْذِن‬ ْ َ ‫فأ‬ َ َ‫اْلن‬ َ‫ؤ‬ َ ً‫ب‬ ْ ًِ‫رن‬ ٌْ َ ‫ها ََل‬ ٌْ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ُ‫ده‬ َ‫ح‬ ْ َ ‫فأ‬ ُ‫ض‬ ُ ‫ح‬ ْ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ‫ح‬ ْ َ‫حامِدَ أ‬ َ ‫م‬ َ ًِ‫من‬ ُ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ًِ‫ذنُ ل‬ ُ‫ف‬ ِّ ‫ر‬ َ ِ ‫ل‬ ِ ُ‫ده‬ ْ‫ر‬ َ ‫ار‬ َ ‫جدًا‬ ْ‫ك ا‬ ْ ِ‫بت‬ َ ‫س‬ ُ َ‫ِر ل‬ َ ‫ل‬ ِ‫م‬ ِ ‫حا‬ ‫ع‬ ُ‫م‬ ْ‫م‬ َ‫س‬ ْ ٌ ُ ْ‫وقُل‬ َ ‫ك‬ َ ‫أ‬ َ ‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ ‫د‬ َّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫ٌا‬ َ ُ ‫ٌقُول‬ َ‫ف‬ َ ‫ه‬ ُّ ‫وأَخ‬ َ ‫د‬ َ ‫م‬ َ‫ل‬ ِ ‫سا‬ ِ َّ ‫ش‬ َ‫ش‬ َ ‫ع‬ َ ‫ت‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫وا‬ ُ ْ ‫سل‬ َ َ‫ل‬ )‫)رواه البخاري ومسلم‬. ٌ‫ب‬ َ ‫ة‬ ِّ ِ‫وإ‬ َ‫و‬ َ ُّ ‫كل‬ ُ َ ‫جل‬ َ‫ف‬ َ‫س‬ َ ِّ ‫كل‬ ُ ِ‫" ل‬ ُ‫ت‬ hadits : ً‫ن‬ َ ‫ه‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ َّ ‫ع‬ َ‫ت‬ َ ‫جا‬ َ ‫ت‬ ْ ‫م‬ ُ ٌ‫وة‬ َ ‫دَع‬ ْ ً ٍّ ‫ب‬ ِ‫ن‬ ِ‫ن‬ َّ ‫اء‬ ٌ َ‫نائِل‬ ً ‫اع‬ َ ‫ة‬ َ‫ش‬ ْ‫م ا‬ َ ْ‫ة إِن‬ َ ً َ ًِ‫وت‬ َ ‫اخ‬ ْ ُ ْ ‫بأ‬ ِ‫م‬ ْ‫من‬ َ ُ‫َّللا‬ َ ‫ش‬ َ ‫ه‬ َ ‫ٌا‬ َ ِ‫لق‬ ٌْ َ ًِ‫مت‬ َّ ُ ‫ة ِِل‬ َ ‫ف‬ َ ‫دَع‬ ْ ‫ت‬ َ‫ت‬ َ‫و‬ ِ ‫ف‬ ً ٌْ ‫ش‬ َ ‫اَّلل‬ ْ ٌ ُ ‫ر‬ َ ‫م‬ )‫)رواه مسلم‬. 21:28. Izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk َ" َ‫س‬ memberi syafaat. Ridha Allah kepada calon penerima syafaat. orang-orang yang taat menjalankan perintahNya dan menjauhi larngan-Nya."‫ع‬ ْ‫ف‬ ْ‫ف‬ َ ‫ط‬ ْ‫ت‬ َ ‫و‬ َ ‫ك‬ 2. 2:255. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Syarat syafa’at pada hari kiamat 1. QS. dan Allah hanya ridha kepada ahli tauhid.

D. Syafaat untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama (ashhabul a’raf). “Mudahmudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. dengan syafaat orang-orang ini bisa masuk surga. Syafaat „uzhma. Sabda Nabi saw : ‫اس‬ ‫ن‬ َّ َ‫نا أ‬ ِ َ‫ك‬ َ‫ش‬ َ ‫اء‬ ْ َ ‫نا أ‬ َ َ‫وأ‬ َّ ‫الج‬ ْ ٌ ِ‫ن‬ ‫عا‬ ِ ٌ ً‫ب‬ َ‫ت‬ َ‫ب‬ ُ‫ث‬ َ ‫ة‬ َ ًِ‫ع ف‬ ُ‫ف‬ َ ِ ‫ر اِلَ ْن‬ 3. syafaat ini merupakan perwujudan dari janji Allah kepada baginda Nabi saw dalam firmanNya. Syafaat untuk penduduk surga agar dapat َّ ‫ول َ ال‬ َ ََ‫أ‬ memasukinya. 2. . KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 1. syafaat agung. disebut pula dengan maqam mahmud.” (QS. al-Isra`: 79).

Syafaat untuk sebagian umat agar masuk surga tanpa hisab dan azab 7. . Syafaat untuk orang-orang yang keburukannya lebih besar dari kebaikannya dan mereka sudah diperintahkan ke dalam neraka. mereka tidak masuk alias batal dengan adanya syafaat. Syafaat untuk penduduk surga agar derajat mereka diangkat di atas yang semestinya. 6.D. 5. Syafaat bagi ahli tauhid yang karena dosa-dosanya mereka masuk neraka. Syafaat Rasulullah saw untuk pamannya Abu Thalib sehingga azabnya diringankan. 8. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) • Macam-macam syafa’at : 4. lalu mereka diangkat dari neraka dengan syafaat. Ini adalah karunia Allah.

(QS. Surga dan Neraka • Surga dan neraka adalah tempat manusia yang abadi. yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. yang mengimani apa-apa yang harus diimani. tidak pernah didengar telinga. 98:7-8) Q 26 • Neraka adalah tempat adzab (siksa) yang tidak pernah terlintas dalam hati. yang berbuat zalim. 3:31) Q 27 . (QS. yang disediakan Allah untuk orang-orang mukmin yang bertaqwa. serta tidak terlintas dalam benak manusia.D. KANDUNGAN IMAN KEPADA HARI AKHIR (LANJUTAN) 13. yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. dan kepada orang-orang yang ikhlas. • Surga tempat kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata. serta bagi yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya.

E. Membenci perbuatan maksiat dengan rasa takut akan siksa pada hari itu. 4. Mencintai ketaatan dengan mengharap balasan pahala pada hari itu. dimana setiap orang akan mendapatkan balasan amalnya di dunia sekalipun di sewaktu di dunia dia tidak mendapatkannya. Bertambahnya keimanan seorang mukmin tentang keadilan Allah. . Menghibur orang mukmin tentang penderitaan yang didapatkan di dunia dengan mengharap kenikmatan serta pahala di akhirat. 3. DAMPAK IMAN KEPADA HARI AKHIR 1. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful