Dibentangkan oleh: Nurul Syazwani Mohd Raduan Siti Rashidah Muhammad Wan Nur Asma Amira Wan Zulkifli

Zura Mamat

.

sebaliknya bergantung kepada kebijaksanaan guru mengendalikan. sama ada untuk menyampaikan maklumat. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid.  Kemahiran ini di gunakan diperingkat perkembangan (mengembangkan isi-isi panduan luar daripada buku teks).  Dalam kemahiran ini guru-guru disarankan supaya menggunakan contoh dan ilustrasi . Kemahiran ini tidak berasaskan kepada sesuatu teori dan teknik yang tertentu.

   Sesuatu yang dijadikan sebagai model dalam P&P Membantu pelajar memahami sesuatu subjek atau topik. gambar. video dan sebagainya  Selain itu. Contoh meliputi contoh bertulis. . guru menunjukkan contoh dengan tunjuk cara dan demostrasi.

mesej. atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik)-terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. . Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar  Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. dan sebagainya  Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel. kolaj. lukisan pen.

 Menghuraikan sesuatu proses seperti langkah-langkah menjalankan projek.  Menjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan kemungkinan peristiwa tertentu . Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dalam masa yang singkat.  Memudahkan murid memahami konsep atau isi pelajaran dengan jelas. ujikaji atau masalah.

gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid. .  Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid.  Jika penerangan memakan masa yang lama. Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai.  Contoh-contoh atau ilustrasi hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu.

 Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan.  Selepas aktiviti menerangkan. Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna. . galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham.

mudah dan tepat.  Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur. ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pebagai deria murid.  Melalui contoh-contoh. . selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan.  Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Murid-murid dapat memahami konsep atau isi pelajaran dengan cepat.  Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful