Dibentangkan oleh: Nurul Syazwani Mohd Raduan Siti Rashidah Muhammad Wan Nur Asma Amira Wan Zulkifli

Zura Mamat

.

 Kemahiran ini di gunakan diperingkat perkembangan (mengembangkan isi-isi panduan luar daripada buku teks).  Dalam kemahiran ini guru-guru disarankan supaya menggunakan contoh dan ilustrasi . Kemahiran ini tidak berasaskan kepada sesuatu teori dan teknik yang tertentu. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid. sebaliknya bergantung kepada kebijaksanaan guru mengendalikan. sama ada untuk menyampaikan maklumat.

video dan sebagainya  Selain itu. guru menunjukkan contoh dengan tunjuk cara dan demostrasi. Contoh meliputi contoh bertulis. . gambar.   Sesuatu yang dijadikan sebagai model dalam P&P Membantu pelajar memahami sesuatu subjek atau topik.

. dan sebagainya  Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel. mesej. Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar  Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik)-terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. lukisan pen. kolaj.

 Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dalam masa yang singkat.  Menjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan kemungkinan peristiwa tertentu .  Memudahkan murid memahami konsep atau isi pelajaran dengan jelas.  Menghuraikan sesuatu proses seperti langkah-langkah menjalankan projek. ujikaji atau masalah.

 Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid.  Jika penerangan memakan masa yang lama. gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid.  Contoh-contoh atau ilustrasi hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu. . Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai.

galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham. Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.  Selepas aktiviti menerangkan. .  Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan.

 Melalui contoh-contoh.  Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain.  Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur. . Murid-murid dapat memahami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan.  Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. mudah dan tepat. ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pebagai deria murid.