Dibentangkan oleh: Nurul Syazwani Mohd Raduan Siti Rashidah Muhammad Wan Nur Asma Amira Wan Zulkifli

Zura Mamat

.

sebaliknya bergantung kepada kebijaksanaan guru mengendalikan. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid.  Kemahiran ini di gunakan diperingkat perkembangan (mengembangkan isi-isi panduan luar daripada buku teks).  Dalam kemahiran ini guru-guru disarankan supaya menggunakan contoh dan ilustrasi . Kemahiran ini tidak berasaskan kepada sesuatu teori dan teknik yang tertentu. sama ada untuk menyampaikan maklumat.

. video dan sebagainya  Selain itu. guru menunjukkan contoh dengan tunjuk cara dan demostrasi.   Sesuatu yang dijadikan sebagai model dalam P&P Membantu pelajar memahami sesuatu subjek atau topik. gambar. Contoh meliputi contoh bertulis.

kolaj. atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik)-terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. dan sebagainya  Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel. mesej. Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar  Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. . lukisan pen.

ujikaji atau masalah.  Menjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan kemungkinan peristiwa tertentu . Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dalam masa yang singkat.  Menghuraikan sesuatu proses seperti langkah-langkah menjalankan projek.  Memudahkan murid memahami konsep atau isi pelajaran dengan jelas.

 Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai.  Jika penerangan memakan masa yang lama.  Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid.  Contoh-contoh atau ilustrasi hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu. . gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid.

.  Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan. galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham. Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.  Selepas aktiviti menerangkan.

 Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Murid-murid dapat memahami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. . ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pebagai deria murid.  Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain.  Melalui contoh-contoh.  Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur. selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan. mudah dan tepat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful