Dibentangkan oleh: Nurul Syazwani Mohd Raduan Siti Rashidah Muhammad Wan Nur Asma Amira Wan Zulkifli

Zura Mamat

.

sama ada untuk menyampaikan maklumat. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid.  Dalam kemahiran ini guru-guru disarankan supaya menggunakan contoh dan ilustrasi . Kemahiran ini tidak berasaskan kepada sesuatu teori dan teknik yang tertentu. sebaliknya bergantung kepada kebijaksanaan guru mengendalikan.  Kemahiran ini di gunakan diperingkat perkembangan (mengembangkan isi-isi panduan luar daripada buku teks).

guru menunjukkan contoh dengan tunjuk cara dan demostrasi.   Sesuatu yang dijadikan sebagai model dalam P&P Membantu pelajar memahami sesuatu subjek atau topik. gambar. Contoh meliputi contoh bertulis. . video dan sebagainya  Selain itu.

 Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar  Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. dan sebagainya  Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel. mesej. atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik)-terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. lukisan pen. . kolaj.

ujikaji atau masalah.  Menghuraikan sesuatu proses seperti langkah-langkah menjalankan projek.  Memudahkan murid memahami konsep atau isi pelajaran dengan jelas. Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dalam masa yang singkat.  Menjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan kemungkinan peristiwa tertentu .

 Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai.  Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid. . gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid.  Contoh-contoh atau ilustrasi hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu.  Jika penerangan memakan masa yang lama.

 Selepas aktiviti menerangkan. . galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham. Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.  Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan.

 Melalui contoh-contoh. ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pebagai deria murid. selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan.  Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain.  Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur. Murid-murid dapat memahami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. . mudah dan tepat.  Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful