Dibentangkan oleh: Nurul Syazwani Mohd Raduan Siti Rashidah Muhammad Wan Nur Asma Amira Wan Zulkifli

Zura Mamat

.

 Kemahiran ini di gunakan diperingkat perkembangan (mengembangkan isi-isi panduan luar daripada buku teks).  Dalam kemahiran ini guru-guru disarankan supaya menggunakan contoh dan ilustrasi . sebaliknya bergantung kepada kebijaksanaan guru mengendalikan. sama ada untuk menyampaikan maklumat. Kemahiran ini tidak berasaskan kepada sesuatu teori dan teknik yang tertentu. konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid.

. guru menunjukkan contoh dengan tunjuk cara dan demostrasi.   Sesuatu yang dijadikan sebagai model dalam P&P Membantu pelajar memahami sesuatu subjek atau topik. gambar. Contoh meliputi contoh bertulis. video dan sebagainya  Selain itu.

dan sebagainya  Boleh dihasilkan dalam bentuk lukisan pensel. . lukisan pen. mesej. Ilustrasi bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar  Lukisan untuk menjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan. atau menggunakan warna (cat air/cat akrilik)-terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. kolaj.

 Menjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan kemungkinan peristiwa tertentu . ujikaji atau masalah. Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dalam masa yang singkat.  Memudahkan murid memahami konsep atau isi pelajaran dengan jelas.  Menghuraikan sesuatu proses seperti langkah-langkah menjalankan projek.

 Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai.  Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan kepada murid-murid. gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid.  Jika penerangan memakan masa yang lama.  Contoh-contoh atau ilustrasi hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu. .

 Selepas aktiviti menerangkan. galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham. Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna. .  Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta digunakan dengan teknik yang berkesan.

ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pebagai deria murid. selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan. .  Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain.  Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Murid-murid dapat memahami konsep atau isi pelajaran dengan cepat. mudah dan tepat.  Melalui contoh-contoh.  Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful