RIWAYAT HIDUP • Nama sebenar beliau ialah al- Huseyn bin Abdullah bin al-Hassan Bin Ali bin Sina

. •Di Barat dikenali sebagai Avicenna. •Lahir pada tahun 370 Hijrah / 980 Masihi di Afshanah, Bukhara, Turkistan. •Beliau berasal daripada keturunan Turki.

A Ibnu pada usia ke 58 tahun di kota Hamedan. Ibnu Sina berpindah ke Khawarizm. .  Selepas bapanya meninggal pada tahun 390 hijrah dengan tahun 1000 masihi. Iran Barat .Bapanya ialah peniaga di Bukhara. Rai dan Hamazan. Meninggal Dunia pada tanggal 1 Ramadhan 428 Hijriah.Jurjan.  Pernah bertugas sebagai pakar perubatan di wilayah Rai dan penasihat agung Amir Ala Al daulah di Asfahan.

mula menguasai pelbagai bidang ilmu ketika berumur 16 tahun .Tekun dalam menuntut ilmu Taat beragama Pintar.

Ilmu falsafah – Abu Abdillah al Natili 4. Ismail al Zahid – fekah dan Tasawuf 2.•Mula mempelajari ilmu Al Quran ketika berusia lima tahun. Geometri dan Matematik – Muhammad al Masaah 3. Ilmu Sains dan astronomi Al Biruni • Semasa berusia 16 tahun= telah menguasai ilmu perubatan . •Menghafaz al Quran ketika berusia 10 tahun •Antara guru-guru beliau 1.

2.Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) – Buku tentang politik .Menghasilkan kitab Al Qanun fi Al Tabib. Bidang Perubatan . 6. "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa. 3.Bidang metafizika . diagnosis dan pembedahan Bidang Falsafah – Menghasilkan sebuah buku iaitu “al Najah” yang banyak membicarakan persoalan=persoalan falsafah ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". telah dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral).1. 5. Bidang logika "Isaguji". 4. 9. "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung.Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia. "The Isagoge".Cerita-cerita roman fiktif .risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf.Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" . "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan) 4.Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional. (Peraturan perubatan). 1. 8.Bidang psikologi . Karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sina :- 2. 7.Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al. ilmu logika Isagoge. terdiri daripada 14 jilid. Ilmu perubatan moden banyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina. 3. dari segi pengunaan ubat.

5.Cerita-cerita roman fiktif .Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" . ilmu logika Isagoge.Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia. "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung.Bidang metafizika .risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf.Bidang psikologi . 9.Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) – Buku tentang politik . 2. 7. "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan) 4.4. Karya-karyaKarya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sina :1. 8.Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al. "The Isagoge".Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Ra tional Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional. "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa. 6. 3. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral). Bidang logika "Isaguji".