DEFINISI Visual dari segi bahasa ialah tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.

Merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran.

SENI VISUAL
Kesimpulannya, seni visual ialah segala jenis seni yang keindahannya dapat dihayati melalui penglihatan

Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu.

. seni cetak dan arca. PEREKAAN .contoh perekaan ialah grafik dan multimedia. catan.ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D.contoh pengkaryaan ialah lukisan.ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. . . .SENI VISUAL PENGKARYAAN . reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran.kebanyakan bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang menggunakan bantuan teknologi.

bentuk .irama .sebutan .harmoni .bunyi-bunyian yang disusun secara sistematik dan logik UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT DALAM MUZIK .warna ton .ekspresi .tekstur .melodi .penghasilan ton DEFINISI .artikulasi .pernafasan .postur .SENI MUZIK KEMAHIRAN NYANYIAN .ekspresi .teknik .

mantapkan kecerdasan fizikal. . bukan lokomotor dan manipulasi alatan . mental dan afektif .tingkatkan minat beriadah (aktiviti menyeronokkan) .membentuk kemahiran lokomotor.SENI PERGERAKAN TUJUAN .sediakan pengalaman berkaitan dan aktif dalam masyarakat.menyumbang ke arah perkembangan keseluruhan pelajar KEPENTINGAN .

LOKOMOTOR .statik.penggunaan tenaga lebih rendah .berpusing .otot yang terlibat ialah otot kasar .menghayun .berjalan .contoh: .melompat .merebah .berlari . tidak berubah tempat .berpusing .otot yang terlibat ialah otot halus .melibatkan perubahan tempat .penggunaan tenaga lebih tinggi BUKAN LOKOMOTOR PERBEZAAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR .contoh: .membongkok .melompat ketingting .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful