DEFINISI Visual dari segi bahasa ialah tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.

Merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran.

SENI VISUAL
Kesimpulannya, seni visual ialah segala jenis seni yang keindahannya dapat dihayati melalui penglihatan

Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu.

PEREKAAN . . . reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. seni cetak dan arca.contoh pengkaryaan ialah lukisan.contoh perekaan ialah grafik dan multimedia.SENI VISUAL PENGKARYAAN . .kebanyakan bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang menggunakan bantuan teknologi.ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D. catan.ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. .

melodi .sebutan .penghasilan ton DEFINISI .artikulasi .bentuk .ekspresi .irama .SENI MUZIK KEMAHIRAN NYANYIAN .tekstur .ekspresi .bunyi-bunyian yang disusun secara sistematik dan logik UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT DALAM MUZIK .postur .harmoni .pernafasan .teknik .warna ton .

mantapkan kecerdasan fizikal.sediakan pengalaman berkaitan dan aktif dalam masyarakat.tingkatkan minat beriadah (aktiviti menyeronokkan) .menyumbang ke arah perkembangan keseluruhan pelajar KEPENTINGAN .SENI PERGERAKAN TUJUAN . bukan lokomotor dan manipulasi alatan .membentuk kemahiran lokomotor. mental dan afektif . .

tidak berubah tempat .penggunaan tenaga lebih tinggi BUKAN LOKOMOTOR PERBEZAAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR .contoh: .statik.penggunaan tenaga lebih rendah .melompat ketingting .contoh: .merebah .otot yang terlibat ialah otot kasar .menghayun .berpusing .berlari .melompat .membongkok .berpusing .melibatkan perubahan tempat .LOKOMOTOR .otot yang terlibat ialah otot halus .berjalan .