DEFINISI Visual dari segi bahasa ialah tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.

Merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran.

SENI VISUAL
Kesimpulannya, seni visual ialah segala jenis seni yang keindahannya dapat dihayati melalui penglihatan

Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu.

catan.contoh pengkaryaan ialah lukisan. . reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran.ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi.SENI VISUAL PENGKARYAAN . .ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D. PEREKAAN .kebanyakan bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang menggunakan bantuan teknologi. . .contoh perekaan ialah grafik dan multimedia. seni cetak dan arca.

melodi .teknik .pernafasan .ekspresi .bunyi-bunyian yang disusun secara sistematik dan logik UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT DALAM MUZIK .ekspresi .harmoni .warna ton .artikulasi .sebutan .irama .SENI MUZIK KEMAHIRAN NYANYIAN .postur .penghasilan ton DEFINISI .bentuk .tekstur .

sediakan pengalaman berkaitan dan aktif dalam masyarakat.mantapkan kecerdasan fizikal.SENI PERGERAKAN TUJUAN . mental dan afektif .menyumbang ke arah perkembangan keseluruhan pelajar KEPENTINGAN . bukan lokomotor dan manipulasi alatan .membentuk kemahiran lokomotor. .tingkatkan minat beriadah (aktiviti menyeronokkan) .

penggunaan tenaga lebih rendah .berlari .otot yang terlibat ialah otot halus .melompat ketingting .LOKOMOTOR .otot yang terlibat ialah otot kasar .menghayun .berpusing .berjalan .berpusing .contoh: .membongkok .merebah .statik. tidak berubah tempat .melompat .penggunaan tenaga lebih tinggi BUKAN LOKOMOTOR PERBEZAAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR .melibatkan perubahan tempat .contoh: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful