DEFINISI Visual dari segi bahasa ialah tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.

Merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran.

SENI VISUAL
Kesimpulannya, seni visual ialah segala jenis seni yang keindahannya dapat dihayati melalui penglihatan

Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu.

seni cetak dan arca.SENI VISUAL PENGKARYAAN . reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran. . . . . PEREKAAN . catan.ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D.ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi.contoh pengkaryaan ialah lukisan.contoh perekaan ialah grafik dan multimedia.kebanyakan bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang menggunakan bantuan teknologi.

penghasilan ton DEFINISI .irama .melodi .teknik .warna ton .SENI MUZIK KEMAHIRAN NYANYIAN .ekspresi .bentuk .artikulasi .sebutan .postur .bunyi-bunyian yang disusun secara sistematik dan logik UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT DALAM MUZIK .tekstur .harmoni .ekspresi .pernafasan .

tingkatkan minat beriadah (aktiviti menyeronokkan) .SENI PERGERAKAN TUJUAN .membentuk kemahiran lokomotor. bukan lokomotor dan manipulasi alatan . .menyumbang ke arah perkembangan keseluruhan pelajar KEPENTINGAN .sediakan pengalaman berkaitan dan aktif dalam masyarakat.mantapkan kecerdasan fizikal. mental dan afektif .

melompat ketingting .melompat .contoh: .melibatkan perubahan tempat .penggunaan tenaga lebih tinggi BUKAN LOKOMOTOR PERBEZAAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR .membongkok .otot yang terlibat ialah otot halus .LOKOMOTOR .menghayun .merebah .berpusing .berjalan .berpusing .contoh: . tidak berubah tempat .penggunaan tenaga lebih rendah .statik.otot yang terlibat ialah otot kasar .berlari .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful