DEFINISI Visual dari segi bahasa ialah tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.

Merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran.

SENI VISUAL
Kesimpulannya, seni visual ialah segala jenis seni yang keindahannya dapat dihayati melalui penglihatan

Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu.

contoh pengkaryaan ialah lukisan.SENI VISUAL PENGKARYAAN . .ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. PEREKAAN . .contoh perekaan ialah grafik dan multimedia.ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D. . reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran.kebanyakan bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang menggunakan bantuan teknologi. catan. seni cetak dan arca. .

penghasilan ton DEFINISI .warna ton .SENI MUZIK KEMAHIRAN NYANYIAN .artikulasi .irama .postur .ekspresi .pernafasan .sebutan .harmoni .ekspresi .bentuk .tekstur .bunyi-bunyian yang disusun secara sistematik dan logik UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT DALAM MUZIK .teknik .melodi .

membentuk kemahiran lokomotor.tingkatkan minat beriadah (aktiviti menyeronokkan) . bukan lokomotor dan manipulasi alatan . .menyumbang ke arah perkembangan keseluruhan pelajar KEPENTINGAN .sediakan pengalaman berkaitan dan aktif dalam masyarakat.SENI PERGERAKAN TUJUAN .mantapkan kecerdasan fizikal. mental dan afektif .

penggunaan tenaga lebih tinggi BUKAN LOKOMOTOR PERBEZAAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR .melompat .contoh: .merebah .membongkok .otot yang terlibat ialah otot kasar .berpusing .otot yang terlibat ialah otot halus .statik.contoh: .melibatkan perubahan tempat .LOKOMOTOR .melompat ketingting .penggunaan tenaga lebih rendah .berlari .menghayun .berpusing .berjalan . tidak berubah tempat .