1. Doa Iftitah: Allaahu akbar..

(Allah Maha Besar) kabiiraa (lagi Maha Sempurna kebesaranNya) Wal hamdu lillaahi... sebanyak2nya) (Segala puji bagi Allah) katsiraa (dengan pujian yang

Wasubhaanallahi.. (Dan Maha Suci Allah) bukrataw..(sepanjang pagi) wa ashiila (dan petang) Inni wajjahtu... (Kuhadapkan wajahku) wajhiya.. (dan hatiku) Lilladzi fatharas samaawaati.. (Kepada Dzat yang menciptakan langit) wal ardha (dan bumi). Haniifam.. (Dengan lurus) muslimaw.. (dan dengan menyerahkan diri) Wamaa ana.. (Dan aku bukanlah) minal musyrikiin (dari golongan orang musyrik) Inna shalaatii... (Sesungguhnya sholatku) wanusukii... (dan ibadahku) wamahyaaya...(dan hidupku)wamamaati...(dan matiku) Lillahi.. (Untuk Allah) Rabbil 'aalamiin (Tuhan Semesta Alam) Laa syarika lahuu... (Tidak ada sekutu bagiNya) wa bidzaalika umirtu... (dan dengan demikianlah aku diperintahkan) wa ana... (Dan aku) minal muslimin. (dari golongan orang muslim)

2. Al Fatihah Bismillaahi[r]..(Dengan menyebut Nama Allah) rahmani[r]...(Yang Maha Pengasih) rahiim (Maha Penyayang)Alhamdulillaahi[r]... (Segala puji bagi Allah) rabbil 'aalamiin (Tuhan Semesta Alam) Arrahmanir rahiim (Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) Maaliki...(yang Merajai) yau middiin (Hari Pembalasan) Iyyaa ka... (Hanya kepada Engkau) na' budu... (kami menyembah) wa iyya ka... (dan hanya kepada Engkau) nasta 'iin (kami mohon pertolongan) Ih dinaa[sh]... (tunjukkanlah kami) shirraatal.. (jalan) mustaqiim (yang lurus) Shirraatal.. (yaitu jalan) ladzina an 'amta... (yang Engkau telah beri nikmat) 'alaihim... (atas mereka) ghairil maghdhuubi.. (bukan jalannya yg Kau murkai) 'alaihim... (atas mereka) walladhaaliin... (dan bukan jalan orang2 yg tersesat) amiin (kabulkanlah doa kami)

(kebaikan adalah bagi Allah) Assalamu 'alaika. (dan orang2 yg beramal soleh) watawaa shaw bil haqqi.3... (bahwa tidak ada Tuhan) illallah (kecuali Allah). I'tidal Sami' Allahu.. Asyhadu. (Kecuali orang2 yang beriman) wa amilush shaalihaati. (dan bagi kami hamba Allah) shaalihiin (yang saleh-saleh).... (kebahagiaan) thayyibaatulillaah.. Ruku Subhaana. (bahwa nabi Muhammad) rasulullah (adalah utusan Allah)... (saya bersaksi) alla ilaha. (Segala kehormatan) mubaarakaatu[s]. Duduk di antara dua sujud Rabbighfirlii.. (dan saya bersaksi) anna muhammadda[r]. Tahiyat Attahiyyatu[l]..... (dan rahmat Allah) wabarakatuh (serta barokah-Nya). war hamnii..... (Keselamatan tetap untukmu) ayyuhan nabiyu (wahai Nabi [Muhammad]) warahmatullaahi. (Maha Suci) rabbiiyal 'adhiimi (Tuhan yang Maha Agung). 8.... wa bihamdih (dan memujilah aku padaNya) 5... wa bihamdih (dan memujilah aku padaNya) 7.. (dan kasihanilah aku) jg yg mengartikan tutupi aibku ya) zuqnii (dan berilah rejeki kepadaku) wa 'aafinii. (Ya Tuhan ampuni dosaku) wajburnii.. (dan berilah kesehatan . (Keselamatan semoga bagi kami) wa 'ala 'ibadillaahi[s]. (dan nasehat menasehati spy mentaati kebenaran) watawaa shaw bishshabr (dan nasehat menasehati spy menetapi kesabaran) 4. Assalamu 'alaina. (dan berilah petunjuk kepadaku) kepadaku) wafu'anii (dan maafkan aku).... (Maha Suci) rabbiiyal a'laa (Tuhan yang Maha Tinggi). (cukupkanlah kekuranganku/ ada warfa'nii...Wa asyhadu. (dan angkatlah derajatku) war wahdinii. (Allah mendengar) liman hamidah (orang yang memuji-Nya) 6.. Sujud Subhaana. Surat Pendek Wal Asr (Demi Masa) Innal insaana (Sesungguhnya manusia itu) lafii khusriin (benar2 dalam kerugian) Ilaa ladziina 'aamanuu.... (keberkahan) shalawaatu[t].

. ... (dan kepada) aali ibrohiim (keluarga nabi Ibrohim) [Fil 'aalamiina] innaka hamiduun majiid (Sesungguhnya Engkau terpuji dan Maha Mulia. Shalawat Nabi Allahumma sholli... (kepada nabi Ibrohim) wa 'alaa. (dan kepada) aali muhammad (keluarga nabi Muhammad). (Sebagaimana Engkau limpahkan rahmat) 'alaa ibrohima.... (dan kepada) aali ibrohiim.. 10. (dan kepada) aali muhammad. (keluarga nabi Ibrohim... (keluarga nabi Muhammad). (kepada nabi Muhammad) wa 'alaa... (Dan berikanlah berkah) 'alaa muhammad..... Salam Assalamu 'alaikum (keselamatan semoga untukmu) warahmatullah (dan juga rahmat Allah). (Ya Allah limpahkanlah rahmat) 'ala muhammad. Wabarik... Kamaa barakta (Sebagaimana Engkau beri berkah) 'alaa ibrahiima.... (kepada nabi Ibrohim) wa 'alaa.... (kepada nabi Muhammad) wa 'alaa. Kamaa shallaitaa.9..