AMALAN TERBAIK DALAM PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (pengalaman untuk perkongsian) Oleh : Hj.

Samsudin bin Md Noor Pendahuluan Penilaian melalui sistem peperiksaan masih menjadi pengukuran terhadap pencapaian bagi seseorang pelajar. Sebahagian guru seolah-olah telah ketandusan jalan penyelesaian apabila saban tahun ada sahaja muridnya tidak mencapai tahap yang membanggakan atau gagal dalam peperiksaan. Bagi guru yang memiliki semangat keguruan yang tinggi tidak mudah mengeluh dan berputus asa malah ianya disusuli dengan refelksi demi refleksi untuk mencari pendekatan yang terbaik agar berlaku peningkatan prestasi seperti yang tercatat dalam pelunjuran tahunan. Peranan guru bukan sekadar memindah ilmu kepada murid-muridnya tetapi dalam konteks yang lebih luas iaitu sebagai muallim, murabbi, muaddib, mursyid, pendidik, pembimbing, pemudahcara, pengajar, pengurus, pengarah, penyelia, pengelola, penyelidik, pengkaji, pakar rujuk, agen perubahan, agen sosialisasi, dan pembina masa depan negara dan sebagainya, bertujuan membina murid menjadi modal insan yang berguna kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara serta agama atau dikenali insan kamil. Pengalaman mengajar yang telah saya tempohi selama kira-kira 32 tahun dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru biasa hinggalah menjadi Guru Cemerlang yang bertaraf Gred Khas (JUSA) C. Maka saya merasakan perlu diterjemahkan pengalaman ini untuk dikongsi bersama oleh rakan-rakan pendidik di seluruh negara. Walaupun saya menjawat jawatan sebagai Guru Pendidikan Islam mulai tahun 1978 tetapi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mula dirasai pada tahun 1990 apabila keputusan Pendidikan Islam di SMK Syed Abu Bakar Kupang melonjak naik sehingga 98.5 peratus dan pencapaian A melebihi sekolah-sekolah lain di daerah ini. Apabila pendekatan dipertingkatkan di SMK Siong, bermula keputusan sekitar 80 peratus telah meningkat tahun demi tahun sehingga menjadi 92.1 peratus pada tahun 2001, dan tahun 2002 saya bertukar ke Sekolah Model Khas Baling, di dapati peratus kelulusan menurun semula ke tahap 81.6 peratus. Maka saya dapat membuat andaian bahawa pendekatan yang saya lakukan menampakkan impak yang membanggakan. Berpandukan kedudukan prestasi murid-murid yang diajari di Sekolah Model Khas Baling, yang mana pelajarnya adalah di kalangan anak-anak orang miskin di Daerah Baling dan Sik. Mereka diambil masuk dengan prestasi yang rendah iaitu sekadar boleh membaca sudah dikira layak ke tahun empat sekolah ini kerana dasar pengambilan yang begitu. Peningkatan prestasi yang sentiasa meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan keberkesanan pelaksanaan.

1

Perancangan Awal Perancangan strategik lima tahun dan tahun semasa perlu diadakan supaya apa yang dicadangkan untuk dilaksanakan sebagai panduan pelaksanaan sepanjang tahun dan strategi masa hadapan. Keadaannya menjadi lebih baik jika guru berusaha adakan sebuah Bilik Khas Pendidikan Islam (jika ada bilik yang kosong).6 % 31. kelas tambahan. kemungkinan peruntukan kewangan sekolah boleh digunakan untuk tujuan ini atas budibicara pentadbir sekolah. Perkara yang lebih penting untuk diutamakan dalam perancangan itu ialah aktiviti-aktiviti yang hendak dilaksanakan bagi mencapai target. dan bahan bantuan mengajar bagi mempermudahkan murid memahami sesuatu tajuk. Perancangan kemudahan pembelajaran murid.Prestasi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 2004 hingga 2007 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Model Khas Baling Tahun 2004 2005 2006 2007 Peratus Kelulusan 100% 100% 100% 100% Peratus 1A dan 2A 35. Perancangan pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun seharusnya mengikut agihan yang telah ditentukan dan guru boleh mengambil daya anisiatif supaya sukatan pelajaran dapat diselesaikan lebih awal. Guru boleh menggunakan masa-masa baki untuk tujuan pengayaan. peluang dan halangan sebagai langkah memperbaiki dan menyusun strategi untuk tahun-tahun berikutnya.90 2. Guru sepatutnya membuat pengukuran masa bagi sesuatu topik yang hendak diajar. VD. peningkatan kemahiran menjawab dan sebagainya sebelum tiba masa peperiksaan yang sebenar.7 % 73. projekprojek akademik dan kegiatan ko-korikulum. kelemahan. kelas pengukuhan dan pengayaan.0 % 53. kelas pemulihan.03 2. seperti keadaan kelas yang lebih kondusif.54 1. bahan-bahan ’power points’. pengukuhan.7 % Gred Purata Mata Pelajaran 3. 2 . pemurnian. Jika tiada masalah kertaskertas. ada topik yang diselesaikan dalam satu masa dan ada yang perlu lebih dari satu masa. Perancangan awal yang perlu dilakukan iaitu penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran selain daripada buku teks seperti nota-nota tambahan.97 Usaha-usaha penambaikan sentiasa dipertingkatkan berdasarkan kekuatan. Aktiviti-aktiviti tersebut merangkumi program-program pengajaran dan pembelajaran berkesan. pelbagai jenis pen yang dakwatnya berbagai warna . Perancangan strategik perlu dimasukkan ’target’ atau pelunjuran yang hendak dicapai. CD. biasanya ’target’ itu adalah lebih baik daripada tahun sebelumnya. yang boleh memberi keseronokan kepada murid untuk belajar disediakan oleh guru. pemulihan. kemudahan peralatan kegunaan pelajar.

Begitu juga dengan kekemasan kerjakerja yang lain yang boleh dinilai baik oleh murid. terutama yang sakit. berilmu dan mahir dalam bidang kerjayanya. membawa mereka ke tempat rekriasi melalui program Pendidikan Islam. sentiasa tenang dan berhatihati dalam tindakan supaya tidak tersalah langkah. mesra dan sentiasa nampak periang. Kebijaksanaan berkomunikasi dengan murid-murid. bersikap adil kepada semua murid. kesungguhan dalam pekerjaan. berkunjung ke rumah salah seorang murid. bersimpati dan empati. lawatan ke tempat-tempat tertentu. Melalui cara ini murid mudah mematuhi segala yang dihajati guru. sentiasa bertimbangrasa dan penyayang. berprinsip tetapi bersifat terbuka untuk menerima berbagai pandangan. cuba penyelesaian kekusutan yang berlaku ke atas mereka. rakan sejawatan dan pentadbir sebagai guru yang memiliki komitmen yang tinggi. berwibawa. sentiasa mengharga masa. program menelaah bersama di waktu petang dan sebagainya. solat hajat sebulan sekali dan lebih kerap di masa hampir dengan tarikh peperiksaan menyebabkan mereka terasa seolah-olah guru itu mengambil berat dan prihatin ke atas mereka. sentiasa memelihara disiplin diri. Kekemasan tempat atau bilik guru sebagai tempat untuk guru melaksanakan kerja-kerja rutin juga menjadi perhatian murid. memahami perasaan mereka melalui pendekatan kesedaran emosi seperti mengambil berat tentang permasalahan mereka.Siapa Guru Di Hati Murid Usaha menarik minat murid mendampingi guru adalah satu langkah yang cukup berkesan untuk menarik mereka menyukai mata pelajaran yang diajar. Antaranya. berwatak tegas tetapi amat berhemah dalam tindakan. memiliki idea-idea yang bernas. Guru boleh membuat berbagai program di luar bilik darjah yang bertujuan merapatkan diri dengan mereka. 3 . Aktiviti membaca yasin. dan sebagainya akan mendekatkan lagi mereka dengan guru. Guru yang memiliki penampilan diri yang baik akan memberi bonus kepadanya kerana secara tidak langsung ia menjadi idola kepada murid terutama murid di kelas yang beliau ajar. sedia berkorban masa dan wang ringgit serta berketrampilan adalah antara ciri-ciri personaliti yang boleh menawan hati murid-murid. Mereka begitu gemar datang berurusan dan berjumpa untuk menyelesaikan berbagai masalah atau meminta guru menilai tahap pencapaiannya jika tempat itu kelihatan kemas dan tersusun yang mencerminkan perwatakan guru yang sebenar. bersifat cekal dan sabar. membuat jamuan makan sekali atau dua kali setahun. ’komited’ dengan tugas. Buku rekod sebagai buku penting yang perlu disediakan dengan kemas dan rapi serta lengkap menjadikan guru berkenaan mendapat keyakinan yang dihati pentadbir sekolah dan murid-muridnya. beretika dan boleh diteladani. dedikasi dalam menyampaikan ilmu. kreatif dan inovatif. Pandangan pertama iaitu pakaian yang sentiasa kemas pada setiap hari persekolahan.

Guru sewajarnya memiliki keperibadian yang tinggi. bijak mengurus masa secara optimum. dan bijak mengawal disiplin akan meningkatkan keyakinan murid terhadap kemampuan guru. serta berkemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. atau memasukkan foto-foto mereka dalam komputer peribadi untuk diingat setiap hari. Semasa inilah guru perlu memainkan peranan yang cukup bijak bagi menawan hati mereka seperti memuji mereka dengan kata-kata yang menggambar guru itu amat sayang kepada mereka. Sebaliknya terdapat juga murid langsung tidak tahu tentang guru itu. kecemerlangan dalam mengurus bilik darjah. berpengetahuan luas tentang tajuk yang hendak diajar. Guru Dan Bilik Darjah Pada peringkat awal. Murid bertanggapan guru itu garang jika guru itu bermula dengan watak tegas. murid yang memiliki keyakinan diri yang tinggi. Murid akan menampakkan lebih mesra jika disebut nama mereka semasa berkomunikasi. Ketika itu juga guru berusaha dengan kata-kata bersemangat dan menampakkan kesungguhan untuk menjadikan mereka murid yang berjaya. kerana mereka sudah dua atau tiga tahun belajar di sekolah ini cuma belum pernah belajar dengannya. Mengenali nama setiap murid di kelas tersebut adalah satu pendekatan yang baik. Guru memperincikan bahan-bahan yang perlu disediakan oleh mereka dan bahan yang akan disediakan oleh guru sendiri supaya murid mengetahui bahawa gurunya bersedia untuk mengajar mereka. kerana dia mungkin murid yang baru di sekolah itu atau murid ini hanya tahu guru yang mengajarnya sahaja. murid-murid akan membuat berbagai tanggapan atau persepsi terhadap guru yang akan masuk ke kelas mereka. murid yang baik. Murid juga mungkin bertanggapan guru ini boleh dipermainkan kerana perwatakan yang tersangat lembut atau tidak serius. Berbagai cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengingati nama-nama mereka seperti bertanya nama setiap kali hendak bercakap dengan mereka. Beberapa peraturan yang mesti dipatuhi yang menampakkan ketegasan tetapi berhemah serta memiliki sifat keterbukaan dalam menerima pandangan serta bersedia melakukan perubahan.Gerakerja guru yang menampakkan kecemerlangan dalam melaksanakan tugas juga dapat mempengaruhi minat murid terhadap guru. Mungkin murid-murid sudah tahu tentang latarbelakang guru itu secara tidak langsung sebelum ini. berupaya meningkatkan prestasi murid. 4 . Oleh itu kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan. Jika sekiranya menjadi guru kelas berkenaan maka kesediaan guru untuk menjadikan kelas ini lebih ceria dan menarik menjadikan murid-murid berkeyakinan terhadap gurunya itu. Berkenalan dengan murid yang akan diajari adalah suatu yang tidak boleh diabaikan kerana pernilaian murid ke atas diri guru pada hari pertama akan diterjemahkan terus ke dalam minda mereka tentang perwatakan guru itu. Dalam masa yang singkat guru dapat mengingati semua nama mereka. dan menampakkan personaliti sebagai guru yang berwibawa.

Selepas itu. perkembangan isi mengikut aras serta menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai. membawa mereka ke tempat rekriasi. dan apa sahaja yang kelihatan tidak menceriakan sebagai suatu cara untuk mendidik dan memperadabkan mereka sebelum mereka menerima pelajaran. penerapan nilai-nilai murni berteraskan ajaran Islam. atau menceritakan satu cerita pendek atau apa sahaja sebagai set induksi. Guru memulakan pelajaran dengan menunjukkan sesuatu. meja. ini yang menjadikan ustaz pun seronok hendak mengajar’. Guru sewajar menunaikan janji-janji itu supaya murid tidak kecewa dengan sikap guru yang dianggap berpura-pura itu. Saya pernah berjanji untuk membuat jamuan makan kepada mereka.Guru juga boleh menyatakan beberapa ganjaran yang akan diberikan kepada murid jika mereka bersedia untuk memberi kerjasama semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku atau pencapaian kemajuan murid bertambah baik dari masa semasa. kemaskan diri. Murid-murid membuka buku teks bagi tajuk berkenaan. Guru perlu memahami modul pengajaran dan pembelajaran yang bermula dengan set induksi. dan saya tunai setelah mereka tunjukkan peningkatan. Pertanyaanpertanyaan dan kata-kata begini adalah sentuhan awal supaya mereka seronok dengan kedatangan guru itu. kemudian mampu menganalisa dan membanding beza serta membuat penilaian serta mampu untuk mengaplikasi dalam situasi yang tertentu. guru akan masuk ke bilik darjah berkenaan atau murid –murid datang ke Bilik Pendidikan Islam. dengan gaya berjalan yang laju serta membawa beberapa bahan yang diperlukan atau menjemput mereka supaya bergerak pantas ke Bilik Pendidikan Islam atau bilik khas. nota tambahan yang disediakan guru sebagai ’hand out’. dan kertas A4 untuk dibuat peta minda. seperti berjanji untuk bawa mereka ke tempat perkelahan atau lawatan ke mana-mana atau berjanji untuk menghadiahkan sesuatu. Pengajaran Dan Pembelajaran Objektif pengajaran dan pembelajaran akan tercapai apabila murid mengetahui dan memahami tajuk yang diajar. guru cuba bertanya tentang beberapa pengalaman mereka yang ada kaitan dengan tajuk berkenaan. ’ada yang sakit atau yang tidak sihat’. kerusi. guru meminta mereka bersihkan kelas. Guru bertanyakan mereka. seperti ’apa khabar semua’. rumusan. Apabila melangkah masuk teruskan memberi salam. Apabila sesuatu tajuk disentuh. Ketika ini guru menunjukkan sikap kesungguhan untuk masuk ke kelas itu.’ ’ustaz nampak semuanya seronok. Biasanya apabila loceng berbunyi. tugasan dan ulasan kendiri.’siapa yang ada apa-apa masalah. mereka bangun dan membaca doa dengan ikhlas dan khusyuk supaya mendapat keberkatan Allah SWT. Guru memuji dengan perkataan. dan cuba berjenaka dengan mereka seperti memberi satu teka-teki dan sebagainya. Guru juga mempamerkan bahan maklumat melalui 5 . ’bagus’ supaya murid merasakan mereka dihargai. memberi hadiah tertentu.

Murid berkenaan tidak segan silu untuk terus bertanya dengan guru. Maka peranan guru mempastikan kedua-dua otak itu berfungsi dengan baik. nombor. dan mereka hanya menggunakan bahasa dan ayat-ayat sendiri ketika menjawab soalan. tentang tajuk yang dipelajari. guru membuat penilaian mengikut aras. menggalakkan pelajar berkenaan segera bertanya rakannya yang berdekatan atau mereka akan bangun bertanya rakan yang lebih meyakinkannya. Pendekatan cara bermain atau berintraksi bersama mereka semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan menjadikan mereka semakin berani mengeluarkan berbagai idea secara spontan dan berani bertanya tentang perkara-perkara yang mereka tidak faham sebab mereka tidak merasa tertekan dan hati dan perasaan mereka sentiasa tenang. Apabila mereka seronok dengan pembelajaran seperti ini menjadikan mereka terasa masa berada di kelas terlalu sebentar dan kadang-kadang mereka akan terus berada di kelas ini walaupun loceng telah berbunyi kerana kemungkinan selepas ini tiada guru yang datang ke kelas mereka. murid membuat aktiviti kumpulan. Otak kanan memberi penekanan kepada bentuk dan corak. angan-angan. Kadang-kadang guru berhadapan dengan murid yang lambat faham akan sesuatu tajuk atau isi kandungan. di samping melatih mereka berfikiran kreatif dan kritis. Guru berbincang dengan murid secara bersahaja. dan berbagai aktiviti lain yang boleh merangsangkan minat murid. Pendekatan yang digunakan antaranya menjadikan rakannya sebagai ’guru’ untuk menjelaskan perkara tersebut. urutan. Guru mengulangi semula dengan pendekatan yang lebih mudah atau membina soalan untuk dibincang dalam kumpulan setelah mengenalpasti ada murid yang masih belum faham kandungan tersebut. lojik. dan rentak lagu. Kelebihan membuat peta minda ialah mereka dapat menguasai semua isi yang terkandung dalam buku atau nota. rumusan matematik. maipulasi ruang. membuat peta minda. Peranan otak kiri dan otak kanan perlu diseimbangkan.’slide’ yang ditayang dengan bantuan ’LCD’ atau menggunakan teknik-teknik yang lain. Mereka sendiri memahami apa yang terkandung dalam buku. murid berbincang sesama mereka. Murid-murid ternyata lebih gemar membuat peta minda setelah mereka dilatih untuk membuatnya berkali-kali dan seolah-olah menjadi ’kegilaan’ kepada mereka. dari awal hingga akhir kerana teknik ini ternyata membosankan murid. imiginasi. guru memberi persoalan untuk diselesaikan oleh murid sendiri. tidak bergantung ayatayat yang terdapat dalam buku. Otak kiri memberi penekanan kepada bahasa. analisi dan lirik lagu. guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang hanya menekan aspek-aspek tertentu dalam kandungan itu. Di samping itu guru sentiasa berjenaka dan memberi perangsang serta memuji sebagai penghargaan bagi semua kerja yang sedang mereka lakukan. bersoal jawab. 6 . Oleh itu minda mereka akan lebih terbuka. Guru sepatutnya tidak menyampaikan ilmu secara sehala.

Dengan wajah keriangan yang ditunjukkan oleh guru. menjemput mereka berkumpul di suatu bilik yang tidak disertai oleh murid-murid lain. dan mereka bersedia untuk menerima dengan lapang dada seperti menarik sedikit telinga sebagai menandakan guru tidak gemar dengan perlakuan tersebut. seperti menyuruhnya membaca dengan kuat di hadapan kelas. Contohnya. guru memberi kebebasan kepada murid bertemu dengan guru untuk menghafaz ayat-ayat itu di hadapan guru. Setelah mereka berjaya membaca maka berilah penghargaan berupa sijil di perhimpunan sekolah. murid yang sukar menghafaz ayat-ayat al-Quran bagi tingkatan empat. kadangkadang terdapat murid yang ingin menghafaz sedikit demi sedikit dan akhirnya semua ayat tersebut telah berjaya di hafaz atau pun menggunakan pelbagai pendekatan yang disukai oleh murid berkenaan dan guru sepatutnya melayan kehendak mereka. sambil mengenakan sedikit denda terhadap mereka.Pendekatan-pendekatan yang lebih mudah. menjadikan mereka terasa bersalah jika mereka tidak mendengar nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh guru. Contohnya. ganjaran. meringankan bebanan murid dan meningkatkan minat untuk terus menyelesaikan tugasan bagi tajuk berkenaan. serta menampakkan kesayangan guru itu terhadap murid. dengan cepat memohon maaf. Guru juga memberi cadangan. sebaiknya mereka di bawa ke tempat lain atau membaca dalam kumpulan yang sama atau membaca secara beramai-ramai. guru memberi jaminan kepada mereka bahawa mereka boleh membaca al-Quran jika mereka mengikuti teknik dan kaedah yang akan di bawa oleh gurunya itu tetapi mereka hendaklah melakukan latihan berterusan di rumah atau di luar bilik darjah. dan guru terus maafkan dan letakkan tangan dibelakang mereka atau memuji mereka 7 . Guru memberi semangat. penghargaan berterusan. Qiraati dan Hattawiyah boleh digunakan tetapi guru hendaklah sentiasa memantau perkembangan mereka dengan memberi galakan. pujian. Guru meminta pandangan mereka tentang cara yang kehendaki supaya mereka boleh mereka lakukan dan matlamatnya mereka boleh membaca al-Quran. Oleh itu guru tidak perlu menggunakan kaedah yang menyebabkan mereka menjadi malu. guru boleh menggunakan pendekatan yang lebih berhemah. perangsang. guru boleh melantik murid-murid yang cemerlang menjadi naqib untuk mendengar hafazan murid berkenaan. Gabungan kaedah Iqrak. Apabila mereka merasakan seronok belajar Pendidikan Islam maka mereka akan berusaha untuk memahami tajuk yang sedang dipelajari. tetapi ketegasan itu dilakukan dengan senda gurau. Jika mampu selalu berjumpa mereka untuk berbincang dan sekali sekala jemput mereka makan di kantin dan sebagainya supaya mereka dapat merasai bahawa guru itu benar-benar untuk membantu mereka menguasai bacaaan al-Quran. misalnya. Di samping galakan dan motivasi guru yang berterusan. Bagi murid-murid yang tidak menguasai bacaan al-Quran. Murid-murid ini kadang terasa malu disebabkan kelemahan mereka. Murid yang sememangnya sayang kepada gurunya itu. Guru juga hendaklah menunjukkan ketegasan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. serta mencerita kelebihan-kelebihan apabila boleh membaca al-Quran.

Model-model berbentuk replika seperti model kaabah. Kebiasaannya guru berhadapan dengan masalah apabila berada di kelas yang terlalu lemah dan kemungkinan terdapat empat atau lima murid yang tidak boleh membaca dengan baik dan yang lain pula bersikap malas. suka ponteng. bagi murid yang terlalu lemah. murid akan lebih mudah faham dalam masa yang singkat. main peranan dan sebagainya. tajuk cara menyempurnakan ibadah haji dan umrah. modul atau kaedah seperti Pembelajaran Masteri. Kontruktivisma. Mina dan Muzdalifah serta Miqat Makani. Pembelajaran Kerjasama. dan kebijaksanaan guru mengaplikasikannya supaya dapat menghasilkan pembelajaran yang memberangsang minda mereka. adalah di antara kaedah yang boleh digunakan mengikut kesesuaian tajuk. model-model tertentu. Penggunaan alatan bantuan mengajar. suka tidur dan sebagainya menyebabkan guru terasa bosan untuk berhadapan dengan mereka. supaya murid rasa terhibur dan kadang-kadang kandungan lagu itu memberi kesedaran dan keinsafan kepada mereka. Pendekatan. murid mudah faham dan minat mereka untuk meneruskan pembelajaran dan mereka tidak menunjukkan perlakuan yang bermaksud bosan dengan cara guru menyampaikan pengajaran. Kesannya. atau kepelbagaian kaedah yang lebih kepada berpusatkan murid. Pembelajaran Kontektual. 8 . Denda atau hukuman yang boleh menjatuhkan maruah dan memalukannya sepatutnya dielakkan supaya murid berkenaan tidak tertekan. tempat wukuf. maka tindakan yang boleh difikirkan ialah langkah pertama. tempat saei. diperkenalkan huruf hijaiyah yang dipadankan dengan huruf rumi. Guru menggunakan beberapa murid untuk menunjuk cara. kemampuan murid. tidak suka membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Bagi meningkatkan pencapaian murid dalam bacaan dan tulisan jawi. jamrah. kemudian ditingkatkan ke tahap mengenal suku kata hingga seterusnya murid boleh membaca kalimah mudah dan kalimah yang lebih dari dua sukukata hinggalah ke tahap boleh membaca ayat-ayat dan esei. Penggunaan pendekatan ini. Contohnya. akibatnya murid berkenaan mungkin membuat tindakan negatif seperti tidak datang ke sekolah. simulasi. Memasang lagu-lagu nasyid atau zikir yang boleh menjadi halwa telinga mereka tetapi diperlahankan suaranya. merosakkan harta benda sekolah dan sebagainya. Pendekatan mendekati murid adalah seperti yang telah dijelaskan perlu untuk menarik minat mereka menyintai jawi. juga dapat membantu meningkatkan keseronokan dan minat murid untuk meneruskan pembelajaran. mengadakan penilaian mudah untuk mengetahui tahap sebenar pencapaian murid berkenaan.supaya mereka tidak merasakan sesuatu yang boleh menjejaskan penumpuan terhadap pelajaran yang sedang dihadapi itu. Sebagai guru yang telah diberikan amanah untuk mengajar di kelas yang berkenaan seharus mencari pendekatan yang boleh meningkatkan motivasi dan kecenderungan mereka untuk mengikuti pelajaran yang sedang diajar.

belajar menerima hakikat iaitu menyatakan kemampuan sebenar supaya guru boleh membuat penambahbaikan. cuba ulang bahagian itu melalui kaedah yang berbeza seperti memberi lambaran kerja. Pendekatan yang berkesan. kaki tidur dan sebagainya akan menghilangkan minat mereka untuk berada bersama guru itu. dekat dengan mereka ketika mengajar. Penilaian Dan Pentaksiran Aspek yang diberikan penekanan ketika membuat latihan dan menjawab peperiksaan ialah keikhlasan dalam melaksanakan tanggungjawab. murid diminta berbincang dengan rakan-rakan sekiranya tidak yakin dengan jawapan yang diberikan itu. Mulakan pelajaran dengan perkara yang cukup mudah. Guru menggalakkan murid menjawab latihan mengikut teknik jawapan yang betul dan jawapan yang dikemukakan itu adalah betul. Jika mereka tidak faham. tidak menipu dengan cara meniru rakan secara menyalin semula jawapannya. dan memberi tindak balas positif terhadap perlakuan dan pertuturan mereka. tetapi amalan ini hendaklah dilakukan berterusan bukan secara sekali sekala. sedia mendapatkan pertolongan rakan bagi meningkatkan kemahiran dan kefahaman. InsyaAllah perubahan akan berlaku. dan pujian jika mereka melakukan sedikit perubahan ke arah kebaikan. Caranya. Apabila mereka sudah menampakkan kecenderungan untuk belajar. menyebut perkara-perkara negatif yang ada pada mereka seperti mengecap mereka sebagai pemalas. Leteran yang berterusan. Latihan. Berikan penekanan bahawa murid yang ikhlas dan yakin dengan pekerjaan akan mudah mencapai kejayaan dan keberkatan. berjenaka. murid-murid diberikan perhatian. banyak memberi contoh-contoh. Menjawab soalan-soalan yang diberi oleh guru melalui perbincangan kumpulan juga satu teknik yang boleh membantu murid yang lemah. Akhirnya murid-murid dapat mendengar nasihat guru dan melaksanakan tugasan dengan baik. bimbing mereka untuk mendapatkan jawapan. 9 . masing-masing murid menulis jawapan tersebut. Kemudian ketua kumpulan akan menyemak semula jawapan setiap ahli kumpulan. gembirakan hati mereka. seperti kata-kata. pengotor.Guru sepatutnya mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan kebencian mereka terhadap mata pelajaran yang diajar atau terhadap guru sendiri. Setelah mendapat jawapan. Nasihatkan mereka secara ikhlas supaya mereka tidak menyalin terus daripada jawapan rakannya itu. sekurang-kurang guru dapat menjalankan tugas dengan sempurna dan berkesan di kelas berkenaan. setiap tajuk yang dipelajari diberikan latihan untuk dilaksanakan di minit-minit terakhir dan menyambung tugasan itu di luar kelas atau di rumah sebagai kerja rumah. teruskan memberi galakan. ustaz seronok jika murid kelas ini berjaya’. Yang lebih penting guru menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap mereka. motivasi dan pengharapan yang baik.’saya yakin murid kelas ini boleh lulus pelajaran ini dalam peperiksaan nanti. tidak malu untuk menyatakan kelemahan. bukan kerana terpaksa atau dipaksa atau melaksanakan sekadar melepas batuk di tangga. kerana ustaz sudah nampak ada peningkatan. Sebaik-baiknya.

rekod-rekod dipamerkan kepada mereka melalui ’LCD’. Setiap latihan murid direkod dalam buku rekod dengan memberi markah mudah iaitu A.B.Guru menunjukkan teknik dan kaedah menjawab soalan yang berkesan diperingkat awal lagi. Galakan dan pujian harus diberikan terutama murid yang lemah jika ada sedikit pencapaian. bersemuka dengan murid berkenaan secara peribadi. Guru akan memberi nasihat dan bimbingan kepada pencapaian yang lemah. Bagi kelas yang lemah. Antaranya. ujian topikal atau bulanan dan peperiksaan dibuat secara analisa bagi membolehkan guru mudah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan setiap murid dalam perkara-perkara tertentu untuk tindakan susulan. kefahaman dan kemahiran berfikir.B-. guru perlu membuat pembetulan perkara-perkara yang salah dan berikan sedikit markah bagi jawapan tersebut.A-. Soalan-soalan untuk peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk peperiksaan percubaan perlu mengikut Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU) sebenar 50:30:20. Perekodan latihan topikal. termasuk soalan-soalan berbentuk aplikasi dan analisis. 50 (soalan-soalan pencapaian rendah). supaya mereka dapat membezakan percapaian mereka dan membandingkan dengan pencapaian rakan-rakan mereka. Semua guru sepatutnya memahami teknik menjawab soalan peperiksaan awam (PMR dan SPM) supaya murid-murid dilatih sejak di tingkatan satu bagi PMR dan di tingkatan empat bagi SPM. supaya murid berkenaan merasakan ada peningkatan dalam diri mereka.D. Contoh Rekod Pencapaian Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 5 Sastera Ikhtisas Bil 1 2 3 4 5 Nama Abdul Hadi bin Wa Daud Ahmad Saffian bin Yaacob Amirul Azwan bin Abdul Ghani Falahi bin Mohd Nordin Mohd Azam bin Alias 1 CB B A B 2 C B A BB3 BB BA B4 BB C A BBilangan Latihan 5 6 7 B B B B B+ A B B+ B+ AB B+ B A B- 8 B+ A B+ A B- 9 B+ A B+ B+ B 10 A A+ A A+ B+ 10 .C-. guru perlu memperbanyakkan soalan-soalan pencapaian rendah dan cuba memberi satu jawapan contoh supaya mereka berminat untuk terus menjawab soalan-soalan itu sehingga selesai. kemudian latihan demi latihan mengikut teknik peperiksaan sebenar.B+. pencapaian yang masih tidak berubah atau yang menurun. memberi motivasi. taburan soalan juga meliputi soalan-soalan pengetahuan.C+. Guru melatih sehingga mereka faham. dan memberi tugas-tugas lanjutan bagi perkara-perkara atau bidang-bidang yang dikenal pasti masih lemah. 30 (soalan-soalan pencapaian sederhana) dan 20 (soalan-soalan pencapaian tinggi atau sukar).A+.C.dan E. meminta dia rajin berbincang dengan pelajar yang cemerlang.

Contoh Rekod Pencapaian Ujian Bulan Mac 5 Sastera Ikhtisas Bil 1 2 3 4 5 Nama Murid Abdul Hadi bin Wan Daud Ahmad Saffian bin Yaacob Amirul Azwan bin Abdul Ghani Mohd Fakhrul A’leef bin Mohd Ramli Mohd Farhan Hakim bin Md Yusuf A 18 10 20 16 16 B1 14 20 14 09 16 Markah B2 12 18 18 09 10 Jumlah Markah 64 72 82 55 55 Gred 3B 2A 1A 4B 4B B3 14 14 14 16 06 B4 06 10 18 05 07 Contoh Rekod Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun SPM Pendidikan Islam Kertas 1 BIL NAMA MURID A 1 20 8 13 12 13 19 14 11 2 14 3 10 16 12 13 11 8 B 3 14 12 11 12 13 10 6 4 6 71 44 57 65 55 71 61 45 2A 7D 4B 2A 4B 2A 3B 6C Jumlah Markah Gred 1 2 3 4 5 6 7 8 Kertas 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 Mohd Yusof B Abd Rahman Mohd Zahir B Md Ideris Mohd Firdaus B Halim Mohd Aiman B Mohd Yusof Mohd Zahaidey B Abd Wahab Moh Zulhusni B Abd Dhani Muhamad Hafiz B Aziz Muhamad Syazwan B Mohd Rodzi 23 27 22 26 18 26 26 20 NAMA MURID Mohd Yusof B Abd Rahman Mohd Zahir B Md Ideris Mohd Firdaus B Halim Mohd Aiman B Mohd Yusof Mohd Zahaidey B And Wahab Mohd Zulhusni B Abd Dhani Muhamad Hafiz B Aziz Muhamad Syazwan B Mohd Rodzi 1 16 18 11 14 15 16 16 14 2 19 19 16 11 17 16 13 15 3 19 14 17 10 16 15 16 16 4 16 10 16 11 14 16 14 14 5 13 4 9 9 15 15 4 10 Jumlah Markah 83 65 69 55 77 78 63 69 GRE D 1A 2A 2A 4B 1A 1A 3B 2A Keputusan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA MURID Mohd Yusof B Abd Rahman Mohd Zahir B Md Ideris Mohd Firdaus B Halim Mohd Aiman B Mohd Yusof Mohd Zahaidey B Abd Wahab Moh Zulhusni B Abd Dhani Muhamad Hafiz B Aziz Muhamad Syazwan B Mohd Rodzi K1 71 44 57 65 55 71 61 45 K2 83 65 69 55 77 78 63 69 JUMLAH MARKAH 77 55 63 60 66 75 62 57 GRE D 1A 4B 3B 3B 2A 1A 3B 4B 11 .

pengukuhan dan pengayaan. personaliti. Program pengukuhan dan pengayaan boleh dilaksanakan dari masa ke semasa melalui kelas-kelas tambahan atau tugasan tambahan yang diberikan kepada murid untuk diselesaikan secara individu atau kelompok.Pemulihan. Kajian tindakan atau soal selidik boleh dilakukan oleh guru sebagai asas untuk tindakan yang lebih berkesan ke arah peningkatan prestasi murid. InsyaAllah dengan doa dan harapan. Guru pada awal gurulah pada akhir 12 . Kepuasan bagi seorang itu ialah apabila ramai murid yang diajar mencapai kejayaan. usaha yang disertaikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah akan mendapat keberkatanNya jua. program itu perlu dilanjutkan di luar bilik darjah iaitu semasa lapang atau di luar waktu persekolahan. Bagi melaksanakan tugas yang mencabar ini. Pengukuhan dan Pengayaan Bagi memastikan pencapaian murid terus meningkatkan prestasi maka perlu diadakan program pemulihan. di samping perancangan yang teliti dan menyeluruh. guru tidak perlu mengeluh dan merasa kecewa jika usaha-usaha yang dijalankan menemui kegagalan. pengukuhan dan pengayaan merupakan usaha-usaha dilakukan semasa dan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam konsep hari ini lebih baik dari semalam dan esok lebih baik dari hari ini. Usaha dan ikhtiar yang berterusan mengikut pendekatan-pendekatan yang difikirkan wajar hasil daripada kreativiti dan innovasi serta komitmen guru yang tinggi. sifat pengorbanan dan keikhlasan. Pemantauan dan penyeliaan yang berterusan serta melakukan refleksi bagi tujuan pemulihan. Program ini boleh dilaksanakan di masa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. kewibaan dan kesungguhan yang ditonjolkan. Penekanan secara lebih intensif dilaksanakan sebulan sebelum peperiksaan percubaan. Perkongsian bijak dengan rakan-rakan panitia juga salah satu langkah ke arah memeperkasakan pengajaran dan dan pembelajaran. Penutup Kejayaan seseorang guru dalam usaha untuk meningkatkan prestasi murid tidaklah semata-mata bergantung kepada kemahiran menggunakan teknik dan kaedah pengajaran yang pelbagai sahaja. kebijaksanaan menawan hati budi murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah juga berkait rapat dengan kefahaman guru tentang peranan mereka yang sebenar. keperibadian. Selepas peperiksaan percubaan guru membuat analisa keputusan untuk melihat kelemahan dan kekuatan murid kemudian tindakan susulan dijalankan bagi membantu meningkatkan kemahiran. guru perlu mengenal pasti murid yang masih tidak menguasai topik berkenaan kemudian diberi pemulihan segera. jika tiada kesempatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful