AMALAN TERBAIK DALAM PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (pengalaman untuk perkongsian) Oleh : Hj.

Samsudin bin Md Noor Pendahuluan Penilaian melalui sistem peperiksaan masih menjadi pengukuran terhadap pencapaian bagi seseorang pelajar. Sebahagian guru seolah-olah telah ketandusan jalan penyelesaian apabila saban tahun ada sahaja muridnya tidak mencapai tahap yang membanggakan atau gagal dalam peperiksaan. Bagi guru yang memiliki semangat keguruan yang tinggi tidak mudah mengeluh dan berputus asa malah ianya disusuli dengan refelksi demi refleksi untuk mencari pendekatan yang terbaik agar berlaku peningkatan prestasi seperti yang tercatat dalam pelunjuran tahunan. Peranan guru bukan sekadar memindah ilmu kepada murid-muridnya tetapi dalam konteks yang lebih luas iaitu sebagai muallim, murabbi, muaddib, mursyid, pendidik, pembimbing, pemudahcara, pengajar, pengurus, pengarah, penyelia, pengelola, penyelidik, pengkaji, pakar rujuk, agen perubahan, agen sosialisasi, dan pembina masa depan negara dan sebagainya, bertujuan membina murid menjadi modal insan yang berguna kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara serta agama atau dikenali insan kamil. Pengalaman mengajar yang telah saya tempohi selama kira-kira 32 tahun dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru biasa hinggalah menjadi Guru Cemerlang yang bertaraf Gred Khas (JUSA) C. Maka saya merasakan perlu diterjemahkan pengalaman ini untuk dikongsi bersama oleh rakan-rakan pendidik di seluruh negara. Walaupun saya menjawat jawatan sebagai Guru Pendidikan Islam mulai tahun 1978 tetapi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mula dirasai pada tahun 1990 apabila keputusan Pendidikan Islam di SMK Syed Abu Bakar Kupang melonjak naik sehingga 98.5 peratus dan pencapaian A melebihi sekolah-sekolah lain di daerah ini. Apabila pendekatan dipertingkatkan di SMK Siong, bermula keputusan sekitar 80 peratus telah meningkat tahun demi tahun sehingga menjadi 92.1 peratus pada tahun 2001, dan tahun 2002 saya bertukar ke Sekolah Model Khas Baling, di dapati peratus kelulusan menurun semula ke tahap 81.6 peratus. Maka saya dapat membuat andaian bahawa pendekatan yang saya lakukan menampakkan impak yang membanggakan. Berpandukan kedudukan prestasi murid-murid yang diajari di Sekolah Model Khas Baling, yang mana pelajarnya adalah di kalangan anak-anak orang miskin di Daerah Baling dan Sik. Mereka diambil masuk dengan prestasi yang rendah iaitu sekadar boleh membaca sudah dikira layak ke tahun empat sekolah ini kerana dasar pengambilan yang begitu. Peningkatan prestasi yang sentiasa meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan keberkesanan pelaksanaan.

1

kelas pengukuhan dan pengayaan.7 % 73. Perkara yang lebih penting untuk diutamakan dalam perancangan itu ialah aktiviti-aktiviti yang hendak dilaksanakan bagi mencapai target. Perancangan kemudahan pembelajaran murid. Perancangan pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun seharusnya mengikut agihan yang telah ditentukan dan guru boleh mengambil daya anisiatif supaya sukatan pelajaran dapat diselesaikan lebih awal. seperti keadaan kelas yang lebih kondusif.90 2. Perancangan Awal Perancangan strategik lima tahun dan tahun semasa perlu diadakan supaya apa yang dicadangkan untuk dilaksanakan sebagai panduan pelaksanaan sepanjang tahun dan strategi masa hadapan.54 1. pemulihan.6 % 31. 2 . pelbagai jenis pen yang dakwatnya berbagai warna . biasanya ’target’ itu adalah lebih baik daripada tahun sebelumnya.97 Usaha-usaha penambaikan sentiasa dipertingkatkan berdasarkan kekuatan. peningkatan kemahiran menjawab dan sebagainya sebelum tiba masa peperiksaan yang sebenar. bahan-bahan ’power points’. kemungkinan peruntukan kewangan sekolah boleh digunakan untuk tujuan ini atas budibicara pentadbir sekolah. pemurnian. Guru boleh menggunakan masa-masa baki untuk tujuan pengayaan. kemudahan peralatan kegunaan pelajar. CD. Aktiviti-aktiviti tersebut merangkumi program-program pengajaran dan pembelajaran berkesan. Guru sepatutnya membuat pengukuran masa bagi sesuatu topik yang hendak diajar. projekprojek akademik dan kegiatan ko-korikulum. Perancangan awal yang perlu dilakukan iaitu penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran selain daripada buku teks seperti nota-nota tambahan. VD.Prestasi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 2004 hingga 2007 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Model Khas Baling Tahun 2004 2005 2006 2007 Peratus Kelulusan 100% 100% 100% 100% Peratus 1A dan 2A 35. kelas tambahan. kelas pemulihan. ada topik yang diselesaikan dalam satu masa dan ada yang perlu lebih dari satu masa.03 2. pengukuhan. peluang dan halangan sebagai langkah memperbaiki dan menyusun strategi untuk tahun-tahun berikutnya. Perancangan strategik perlu dimasukkan ’target’ atau pelunjuran yang hendak dicapai.0 % 53. Keadaannya menjadi lebih baik jika guru berusaha adakan sebuah Bilik Khas Pendidikan Islam (jika ada bilik yang kosong). kelemahan.7 % Gred Purata Mata Pelajaran 3. dan bahan bantuan mengajar bagi mempermudahkan murid memahami sesuatu tajuk. yang boleh memberi keseronokan kepada murid untuk belajar disediakan oleh guru. Jika tiada masalah kertaskertas.

memahami perasaan mereka melalui pendekatan kesedaran emosi seperti mengambil berat tentang permasalahan mereka. berprinsip tetapi bersifat terbuka untuk menerima berbagai pandangan. Kebijaksanaan berkomunikasi dengan murid-murid. beretika dan boleh diteladani. ’komited’ dengan tugas. sentiasa tenang dan berhatihati dalam tindakan supaya tidak tersalah langkah. membawa mereka ke tempat rekriasi melalui program Pendidikan Islam. 3 . kreatif dan inovatif. Mereka begitu gemar datang berurusan dan berjumpa untuk menyelesaikan berbagai masalah atau meminta guru menilai tahap pencapaiannya jika tempat itu kelihatan kemas dan tersusun yang mencerminkan perwatakan guru yang sebenar. program menelaah bersama di waktu petang dan sebagainya. Guru boleh membuat berbagai program di luar bilik darjah yang bertujuan merapatkan diri dengan mereka. terutama yang sakit. Buku rekod sebagai buku penting yang perlu disediakan dengan kemas dan rapi serta lengkap menjadikan guru berkenaan mendapat keyakinan yang dihati pentadbir sekolah dan murid-muridnya. sentiasa mengharga masa. berwatak tegas tetapi amat berhemah dalam tindakan. bersifat cekal dan sabar. Antaranya. Begitu juga dengan kekemasan kerjakerja yang lain yang boleh dinilai baik oleh murid. dedikasi dalam menyampaikan ilmu. cuba penyelesaian kekusutan yang berlaku ke atas mereka. lawatan ke tempat-tempat tertentu. Aktiviti membaca yasin. kesungguhan dalam pekerjaan. sentiasa bertimbangrasa dan penyayang. bersikap adil kepada semua murid. sentiasa memelihara disiplin diri.Siapa Guru Di Hati Murid Usaha menarik minat murid mendampingi guru adalah satu langkah yang cukup berkesan untuk menarik mereka menyukai mata pelajaran yang diajar. Melalui cara ini murid mudah mematuhi segala yang dihajati guru. Guru yang memiliki penampilan diri yang baik akan memberi bonus kepadanya kerana secara tidak langsung ia menjadi idola kepada murid terutama murid di kelas yang beliau ajar. berwibawa. berilmu dan mahir dalam bidang kerjayanya. rakan sejawatan dan pentadbir sebagai guru yang memiliki komitmen yang tinggi. solat hajat sebulan sekali dan lebih kerap di masa hampir dengan tarikh peperiksaan menyebabkan mereka terasa seolah-olah guru itu mengambil berat dan prihatin ke atas mereka. berkunjung ke rumah salah seorang murid. membuat jamuan makan sekali atau dua kali setahun. sedia berkorban masa dan wang ringgit serta berketrampilan adalah antara ciri-ciri personaliti yang boleh menawan hati murid-murid. memiliki idea-idea yang bernas. Kekemasan tempat atau bilik guru sebagai tempat untuk guru melaksanakan kerja-kerja rutin juga menjadi perhatian murid. bersimpati dan empati. dan sebagainya akan mendekatkan lagi mereka dengan guru. mesra dan sentiasa nampak periang. Pandangan pertama iaitu pakaian yang sentiasa kemas pada setiap hari persekolahan.

murid yang baik. Guru sewajarnya memiliki keperibadian yang tinggi. bijak mengurus masa secara optimum. Mungkin murid-murid sudah tahu tentang latarbelakang guru itu secara tidak langsung sebelum ini. Sebaliknya terdapat juga murid langsung tidak tahu tentang guru itu.Gerakerja guru yang menampakkan kecemerlangan dalam melaksanakan tugas juga dapat mempengaruhi minat murid terhadap guru. Berbagai cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengingati nama-nama mereka seperti bertanya nama setiap kali hendak bercakap dengan mereka. Ketika itu juga guru berusaha dengan kata-kata bersemangat dan menampakkan kesungguhan untuk menjadikan mereka murid yang berjaya. 4 . dan menampakkan personaliti sebagai guru yang berwibawa. Jika sekiranya menjadi guru kelas berkenaan maka kesediaan guru untuk menjadikan kelas ini lebih ceria dan menarik menjadikan murid-murid berkeyakinan terhadap gurunya itu. Guru memperincikan bahan-bahan yang perlu disediakan oleh mereka dan bahan yang akan disediakan oleh guru sendiri supaya murid mengetahui bahawa gurunya bersedia untuk mengajar mereka. Beberapa peraturan yang mesti dipatuhi yang menampakkan ketegasan tetapi berhemah serta memiliki sifat keterbukaan dalam menerima pandangan serta bersedia melakukan perubahan. kerana dia mungkin murid yang baru di sekolah itu atau murid ini hanya tahu guru yang mengajarnya sahaja. kecemerlangan dalam mengurus bilik darjah. berpengetahuan luas tentang tajuk yang hendak diajar. kerana mereka sudah dua atau tiga tahun belajar di sekolah ini cuma belum pernah belajar dengannya. Dalam masa yang singkat guru dapat mengingati semua nama mereka. Murid akan menampakkan lebih mesra jika disebut nama mereka semasa berkomunikasi. Semasa inilah guru perlu memainkan peranan yang cukup bijak bagi menawan hati mereka seperti memuji mereka dengan kata-kata yang menggambar guru itu amat sayang kepada mereka. murid-murid akan membuat berbagai tanggapan atau persepsi terhadap guru yang akan masuk ke kelas mereka. Guru Dan Bilik Darjah Pada peringkat awal. murid yang memiliki keyakinan diri yang tinggi. Berkenalan dengan murid yang akan diajari adalah suatu yang tidak boleh diabaikan kerana pernilaian murid ke atas diri guru pada hari pertama akan diterjemahkan terus ke dalam minda mereka tentang perwatakan guru itu. dan bijak mengawal disiplin akan meningkatkan keyakinan murid terhadap kemampuan guru. Mengenali nama setiap murid di kelas tersebut adalah satu pendekatan yang baik. atau memasukkan foto-foto mereka dalam komputer peribadi untuk diingat setiap hari. Oleh itu kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan. berupaya meningkatkan prestasi murid. Murid juga mungkin bertanggapan guru ini boleh dipermainkan kerana perwatakan yang tersangat lembut atau tidak serius. Murid bertanggapan guru itu garang jika guru itu bermula dengan watak tegas. serta berkemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran.

memberi hadiah tertentu. atau menceritakan satu cerita pendek atau apa sahaja sebagai set induksi. Guru juga mempamerkan bahan maklumat melalui 5 . Selepas itu. Ketika ini guru menunjukkan sikap kesungguhan untuk masuk ke kelas itu. kemudian mampu menganalisa dan membanding beza serta membuat penilaian serta mampu untuk mengaplikasi dalam situasi yang tertentu. tugasan dan ulasan kendiri. Guru sewajar menunaikan janji-janji itu supaya murid tidak kecewa dengan sikap guru yang dianggap berpura-pura itu. nota tambahan yang disediakan guru sebagai ’hand out’. meja. ’bagus’ supaya murid merasakan mereka dihargai. Guru bertanyakan mereka. Guru memulakan pelajaran dengan menunjukkan sesuatu.’ ’ustaz nampak semuanya seronok. seperti berjanji untuk bawa mereka ke tempat perkelahan atau lawatan ke mana-mana atau berjanji untuk menghadiahkan sesuatu. guru cuba bertanya tentang beberapa pengalaman mereka yang ada kaitan dengan tajuk berkenaan. ini yang menjadikan ustaz pun seronok hendak mengajar’. Apabila melangkah masuk teruskan memberi salam. Pengajaran Dan Pembelajaran Objektif pengajaran dan pembelajaran akan tercapai apabila murid mengetahui dan memahami tajuk yang diajar. Apabila sesuatu tajuk disentuh. kemaskan diri. guru akan masuk ke bilik darjah berkenaan atau murid –murid datang ke Bilik Pendidikan Islam. kerusi. dan apa sahaja yang kelihatan tidak menceriakan sebagai suatu cara untuk mendidik dan memperadabkan mereka sebelum mereka menerima pelajaran. ’ada yang sakit atau yang tidak sihat’. Pertanyaanpertanyaan dan kata-kata begini adalah sentuhan awal supaya mereka seronok dengan kedatangan guru itu. Murid-murid membuka buku teks bagi tajuk berkenaan.Guru juga boleh menyatakan beberapa ganjaran yang akan diberikan kepada murid jika mereka bersedia untuk memberi kerjasama semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku atau pencapaian kemajuan murid bertambah baik dari masa semasa. rumusan. Biasanya apabila loceng berbunyi. seperti ’apa khabar semua’. membawa mereka ke tempat rekriasi.’siapa yang ada apa-apa masalah. dan cuba berjenaka dengan mereka seperti memberi satu teka-teki dan sebagainya. perkembangan isi mengikut aras serta menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai. dan saya tunai setelah mereka tunjukkan peningkatan. penerapan nilai-nilai murni berteraskan ajaran Islam. Saya pernah berjanji untuk membuat jamuan makan kepada mereka. guru meminta mereka bersihkan kelas. Guru perlu memahami modul pengajaran dan pembelajaran yang bermula dengan set induksi. dengan gaya berjalan yang laju serta membawa beberapa bahan yang diperlukan atau menjemput mereka supaya bergerak pantas ke Bilik Pendidikan Islam atau bilik khas. mereka bangun dan membaca doa dengan ikhlas dan khusyuk supaya mendapat keberkatan Allah SWT. Guru memuji dengan perkataan. dan kertas A4 untuk dibuat peta minda.

guru memberi persoalan untuk diselesaikan oleh murid sendiri. murid berbincang sesama mereka. 6 . tentang tajuk yang dipelajari. Otak kanan memberi penekanan kepada bentuk dan corak. analisi dan lirik lagu. dan mereka hanya menggunakan bahasa dan ayat-ayat sendiri ketika menjawab soalan. lojik. dan berbagai aktiviti lain yang boleh merangsangkan minat murid. imiginasi. maipulasi ruang. Pendekatan cara bermain atau berintraksi bersama mereka semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan menjadikan mereka semakin berani mengeluarkan berbagai idea secara spontan dan berani bertanya tentang perkara-perkara yang mereka tidak faham sebab mereka tidak merasa tertekan dan hati dan perasaan mereka sentiasa tenang. Pendekatan yang digunakan antaranya menjadikan rakannya sebagai ’guru’ untuk menjelaskan perkara tersebut. rumusan matematik.’slide’ yang ditayang dengan bantuan ’LCD’ atau menggunakan teknik-teknik yang lain. Guru sepatutnya tidak menyampaikan ilmu secara sehala. Kelebihan membuat peta minda ialah mereka dapat menguasai semua isi yang terkandung dalam buku atau nota. Peranan otak kiri dan otak kanan perlu diseimbangkan. guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang hanya menekan aspek-aspek tertentu dalam kandungan itu. di samping melatih mereka berfikiran kreatif dan kritis. membuat peta minda. Oleh itu minda mereka akan lebih terbuka. nombor. Di samping itu guru sentiasa berjenaka dan memberi perangsang serta memuji sebagai penghargaan bagi semua kerja yang sedang mereka lakukan. Murid berkenaan tidak segan silu untuk terus bertanya dengan guru. Maka peranan guru mempastikan kedua-dua otak itu berfungsi dengan baik. murid membuat aktiviti kumpulan. Guru berbincang dengan murid secara bersahaja. Murid-murid ternyata lebih gemar membuat peta minda setelah mereka dilatih untuk membuatnya berkali-kali dan seolah-olah menjadi ’kegilaan’ kepada mereka. Otak kiri memberi penekanan kepada bahasa. guru membuat penilaian mengikut aras. angan-angan. bersoal jawab. dari awal hingga akhir kerana teknik ini ternyata membosankan murid. Kadang-kadang guru berhadapan dengan murid yang lambat faham akan sesuatu tajuk atau isi kandungan. Mereka sendiri memahami apa yang terkandung dalam buku. Apabila mereka seronok dengan pembelajaran seperti ini menjadikan mereka terasa masa berada di kelas terlalu sebentar dan kadang-kadang mereka akan terus berada di kelas ini walaupun loceng telah berbunyi kerana kemungkinan selepas ini tiada guru yang datang ke kelas mereka. dan rentak lagu. Guru mengulangi semula dengan pendekatan yang lebih mudah atau membina soalan untuk dibincang dalam kumpulan setelah mengenalpasti ada murid yang masih belum faham kandungan tersebut. tidak bergantung ayatayat yang terdapat dalam buku. menggalakkan pelajar berkenaan segera bertanya rakannya yang berdekatan atau mereka akan bangun bertanya rakan yang lebih meyakinkannya. urutan.

Guru juga hendaklah menunjukkan ketegasan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. pujian. Di samping galakan dan motivasi guru yang berterusan. Contohnya. Contohnya. menjemput mereka berkumpul di suatu bilik yang tidak disertai oleh murid-murid lain. Guru meminta pandangan mereka tentang cara yang kehendaki supaya mereka boleh mereka lakukan dan matlamatnya mereka boleh membaca al-Quran. Bagi murid-murid yang tidak menguasai bacaan al-Quran. Setelah mereka berjaya membaca maka berilah penghargaan berupa sijil di perhimpunan sekolah. serta menampakkan kesayangan guru itu terhadap murid. perangsang. guru memberi jaminan kepada mereka bahawa mereka boleh membaca al-Quran jika mereka mengikuti teknik dan kaedah yang akan di bawa oleh gurunya itu tetapi mereka hendaklah melakukan latihan berterusan di rumah atau di luar bilik darjah.Pendekatan-pendekatan yang lebih mudah. dengan cepat memohon maaf. menjadikan mereka terasa bersalah jika mereka tidak mendengar nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh guru. Murid yang sememangnya sayang kepada gurunya itu. misalnya. guru boleh melantik murid-murid yang cemerlang menjadi naqib untuk mendengar hafazan murid berkenaan. Murid-murid ini kadang terasa malu disebabkan kelemahan mereka. Jika mampu selalu berjumpa mereka untuk berbincang dan sekali sekala jemput mereka makan di kantin dan sebagainya supaya mereka dapat merasai bahawa guru itu benar-benar untuk membantu mereka menguasai bacaaan al-Quran. ganjaran. guru boleh menggunakan pendekatan yang lebih berhemah. seperti menyuruhnya membaca dengan kuat di hadapan kelas. serta mencerita kelebihan-kelebihan apabila boleh membaca al-Quran. Apabila mereka merasakan seronok belajar Pendidikan Islam maka mereka akan berusaha untuk memahami tajuk yang sedang dipelajari. Guru juga memberi cadangan. Oleh itu guru tidak perlu menggunakan kaedah yang menyebabkan mereka menjadi malu. Gabungan kaedah Iqrak. penghargaan berterusan. tetapi ketegasan itu dilakukan dengan senda gurau. Guru memberi semangat. guru memberi kebebasan kepada murid bertemu dengan guru untuk menghafaz ayat-ayat itu di hadapan guru. meringankan bebanan murid dan meningkatkan minat untuk terus menyelesaikan tugasan bagi tajuk berkenaan. sambil mengenakan sedikit denda terhadap mereka. dan guru terus maafkan dan letakkan tangan dibelakang mereka atau memuji mereka 7 . sebaiknya mereka di bawa ke tempat lain atau membaca dalam kumpulan yang sama atau membaca secara beramai-ramai. Dengan wajah keriangan yang ditunjukkan oleh guru. Qiraati dan Hattawiyah boleh digunakan tetapi guru hendaklah sentiasa memantau perkembangan mereka dengan memberi galakan. kadangkadang terdapat murid yang ingin menghafaz sedikit demi sedikit dan akhirnya semua ayat tersebut telah berjaya di hafaz atau pun menggunakan pelbagai pendekatan yang disukai oleh murid berkenaan dan guru sepatutnya melayan kehendak mereka. murid yang sukar menghafaz ayat-ayat al-Quran bagi tingkatan empat. dan mereka bersedia untuk menerima dengan lapang dada seperti menarik sedikit telinga sebagai menandakan guru tidak gemar dengan perlakuan tersebut.

suka tidur dan sebagainya menyebabkan guru terasa bosan untuk berhadapan dengan mereka. kemampuan murid. suka ponteng. Kebiasaannya guru berhadapan dengan masalah apabila berada di kelas yang terlalu lemah dan kemungkinan terdapat empat atau lima murid yang tidak boleh membaca dengan baik dan yang lain pula bersikap malas. Contohnya. kemudian ditingkatkan ke tahap mengenal suku kata hingga seterusnya murid boleh membaca kalimah mudah dan kalimah yang lebih dari dua sukukata hinggalah ke tahap boleh membaca ayat-ayat dan esei. akibatnya murid berkenaan mungkin membuat tindakan negatif seperti tidak datang ke sekolah. juga dapat membantu meningkatkan keseronokan dan minat murid untuk meneruskan pembelajaran. murid akan lebih mudah faham dalam masa yang singkat. model-model tertentu. 8 . tajuk cara menyempurnakan ibadah haji dan umrah. jamrah. dan kebijaksanaan guru mengaplikasikannya supaya dapat menghasilkan pembelajaran yang memberangsang minda mereka. Denda atau hukuman yang boleh menjatuhkan maruah dan memalukannya sepatutnya dielakkan supaya murid berkenaan tidak tertekan. Penggunaan pendekatan ini. Kesannya. Pembelajaran Kerjasama. Guru menggunakan beberapa murid untuk menunjuk cara. tempat saei. Bagi meningkatkan pencapaian murid dalam bacaan dan tulisan jawi. modul atau kaedah seperti Pembelajaran Masteri. Memasang lagu-lagu nasyid atau zikir yang boleh menjadi halwa telinga mereka tetapi diperlahankan suaranya. Pendekatan mendekati murid adalah seperti yang telah dijelaskan perlu untuk menarik minat mereka menyintai jawi. adalah di antara kaedah yang boleh digunakan mengikut kesesuaian tajuk. murid mudah faham dan minat mereka untuk meneruskan pembelajaran dan mereka tidak menunjukkan perlakuan yang bermaksud bosan dengan cara guru menyampaikan pengajaran. bagi murid yang terlalu lemah. tempat wukuf. atau kepelbagaian kaedah yang lebih kepada berpusatkan murid. simulasi. main peranan dan sebagainya. Penggunaan alatan bantuan mengajar. Pembelajaran Kontektual. tidak suka membuat tugasan yang diberikan oleh guru.supaya mereka tidak merasakan sesuatu yang boleh menjejaskan penumpuan terhadap pelajaran yang sedang dihadapi itu. maka tindakan yang boleh difikirkan ialah langkah pertama. Pendekatan. merosakkan harta benda sekolah dan sebagainya. diperkenalkan huruf hijaiyah yang dipadankan dengan huruf rumi. Kontruktivisma. Sebagai guru yang telah diberikan amanah untuk mengajar di kelas yang berkenaan seharus mencari pendekatan yang boleh meningkatkan motivasi dan kecenderungan mereka untuk mengikuti pelajaran yang sedang diajar. Model-model berbentuk replika seperti model kaabah. Mina dan Muzdalifah serta Miqat Makani. mengadakan penilaian mudah untuk mengetahui tahap sebenar pencapaian murid berkenaan. supaya murid rasa terhibur dan kadang-kadang kandungan lagu itu memberi kesedaran dan keinsafan kepada mereka.

Penilaian Dan Pentaksiran Aspek yang diberikan penekanan ketika membuat latihan dan menjawab peperiksaan ialah keikhlasan dalam melaksanakan tanggungjawab. teruskan memberi galakan. 9 . Caranya. Pendekatan yang berkesan. murid-murid diberikan perhatian. ustaz seronok jika murid kelas ini berjaya’. Setelah mendapat jawapan. kaki tidur dan sebagainya akan menghilangkan minat mereka untuk berada bersama guru itu. cuba ulang bahagian itu melalui kaedah yang berbeza seperti memberi lambaran kerja. Mulakan pelajaran dengan perkara yang cukup mudah. Nasihatkan mereka secara ikhlas supaya mereka tidak menyalin terus daripada jawapan rakannya itu. dekat dengan mereka ketika mengajar. Sebaik-baiknya. Apabila mereka sudah menampakkan kecenderungan untuk belajar. sekurang-kurang guru dapat menjalankan tugas dengan sempurna dan berkesan di kelas berkenaan. bukan kerana terpaksa atau dipaksa atau melaksanakan sekadar melepas batuk di tangga. murid diminta berbincang dengan rakan-rakan sekiranya tidak yakin dengan jawapan yang diberikan itu. sedia mendapatkan pertolongan rakan bagi meningkatkan kemahiran dan kefahaman. Jika mereka tidak faham. motivasi dan pengharapan yang baik. Latihan. dan pujian jika mereka melakukan sedikit perubahan ke arah kebaikan. kerana ustaz sudah nampak ada peningkatan. menyebut perkara-perkara negatif yang ada pada mereka seperti mengecap mereka sebagai pemalas. masing-masing murid menulis jawapan tersebut. tidak malu untuk menyatakan kelemahan. belajar menerima hakikat iaitu menyatakan kemampuan sebenar supaya guru boleh membuat penambahbaikan. gembirakan hati mereka. banyak memberi contoh-contoh. Yang lebih penting guru menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap mereka. dan memberi tindak balas positif terhadap perlakuan dan pertuturan mereka. Leteran yang berterusan.Guru sepatutnya mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan kebencian mereka terhadap mata pelajaran yang diajar atau terhadap guru sendiri. setiap tajuk yang dipelajari diberikan latihan untuk dilaksanakan di minit-minit terakhir dan menyambung tugasan itu di luar kelas atau di rumah sebagai kerja rumah. Menjawab soalan-soalan yang diberi oleh guru melalui perbincangan kumpulan juga satu teknik yang boleh membantu murid yang lemah. berjenaka. InsyaAllah perubahan akan berlaku. Guru menggalakkan murid menjawab latihan mengikut teknik jawapan yang betul dan jawapan yang dikemukakan itu adalah betul. tetapi amalan ini hendaklah dilakukan berterusan bukan secara sekali sekala. bimbing mereka untuk mendapatkan jawapan. Akhirnya murid-murid dapat mendengar nasihat guru dan melaksanakan tugasan dengan baik. seperti kata-kata.’saya yakin murid kelas ini boleh lulus pelajaran ini dalam peperiksaan nanti. tidak menipu dengan cara meniru rakan secara menyalin semula jawapannya. pengotor. Berikan penekanan bahawa murid yang ikhlas dan yakin dengan pekerjaan akan mudah mencapai kejayaan dan keberkatan. Kemudian ketua kumpulan akan menyemak semula jawapan setiap ahli kumpulan.

Perekodan latihan topikal. Soalan-soalan untuk peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk peperiksaan percubaan perlu mengikut Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU) sebenar 50:30:20.C+. ujian topikal atau bulanan dan peperiksaan dibuat secara analisa bagi membolehkan guru mudah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan setiap murid dalam perkara-perkara tertentu untuk tindakan susulan. 30 (soalan-soalan pencapaian sederhana) dan 20 (soalan-soalan pencapaian tinggi atau sukar).C-. Galakan dan pujian harus diberikan terutama murid yang lemah jika ada sedikit pencapaian. memberi motivasi. rekod-rekod dipamerkan kepada mereka melalui ’LCD’. supaya murid berkenaan merasakan ada peningkatan dalam diri mereka.A+. bersemuka dengan murid berkenaan secara peribadi. pencapaian yang masih tidak berubah atau yang menurun.C. Bagi kelas yang lemah. 50 (soalan-soalan pencapaian rendah). guru perlu membuat pembetulan perkara-perkara yang salah dan berikan sedikit markah bagi jawapan tersebut.D. dan memberi tugas-tugas lanjutan bagi perkara-perkara atau bidang-bidang yang dikenal pasti masih lemah. Guru akan memberi nasihat dan bimbingan kepada pencapaian yang lemah. Antaranya.A-. taburan soalan juga meliputi soalan-soalan pengetahuan.Guru menunjukkan teknik dan kaedah menjawab soalan yang berkesan diperingkat awal lagi. Contoh Rekod Pencapaian Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 5 Sastera Ikhtisas Bil 1 2 3 4 5 Nama Abdul Hadi bin Wa Daud Ahmad Saffian bin Yaacob Amirul Azwan bin Abdul Ghani Falahi bin Mohd Nordin Mohd Azam bin Alias 1 CB B A B 2 C B A BB3 BB BA B4 BB C A BBilangan Latihan 5 6 7 B B B B B+ A B B+ B+ AB B+ B A B- 8 B+ A B+ A B- 9 B+ A B+ B+ B 10 A A+ A A+ B+ 10 . supaya mereka dapat membezakan percapaian mereka dan membandingkan dengan pencapaian rakan-rakan mereka. kemudian latihan demi latihan mengikut teknik peperiksaan sebenar. Guru melatih sehingga mereka faham. termasuk soalan-soalan berbentuk aplikasi dan analisis. Semua guru sepatutnya memahami teknik menjawab soalan peperiksaan awam (PMR dan SPM) supaya murid-murid dilatih sejak di tingkatan satu bagi PMR dan di tingkatan empat bagi SPM. kefahaman dan kemahiran berfikir. meminta dia rajin berbincang dengan pelajar yang cemerlang.B+.B-. Setiap latihan murid direkod dalam buku rekod dengan memberi markah mudah iaitu A.dan E.B. guru perlu memperbanyakkan soalan-soalan pencapaian rendah dan cuba memberi satu jawapan contoh supaya mereka berminat untuk terus menjawab soalan-soalan itu sehingga selesai.

Contoh Rekod Pencapaian Ujian Bulan Mac 5 Sastera Ikhtisas Bil 1 2 3 4 5 Nama Murid Abdul Hadi bin Wan Daud Ahmad Saffian bin Yaacob Amirul Azwan bin Abdul Ghani Mohd Fakhrul A’leef bin Mohd Ramli Mohd Farhan Hakim bin Md Yusuf A 18 10 20 16 16 B1 14 20 14 09 16 Markah B2 12 18 18 09 10 Jumlah Markah 64 72 82 55 55 Gred 3B 2A 1A 4B 4B B3 14 14 14 16 06 B4 06 10 18 05 07 Contoh Rekod Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun SPM Pendidikan Islam Kertas 1 BIL NAMA MURID A 1 20 8 13 12 13 19 14 11 2 14 3 10 16 12 13 11 8 B 3 14 12 11 12 13 10 6 4 6 71 44 57 65 55 71 61 45 2A 7D 4B 2A 4B 2A 3B 6C Jumlah Markah Gred 1 2 3 4 5 6 7 8 Kertas 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 Mohd Yusof B Abd Rahman Mohd Zahir B Md Ideris Mohd Firdaus B Halim Mohd Aiman B Mohd Yusof Mohd Zahaidey B Abd Wahab Moh Zulhusni B Abd Dhani Muhamad Hafiz B Aziz Muhamad Syazwan B Mohd Rodzi 23 27 22 26 18 26 26 20 NAMA MURID Mohd Yusof B Abd Rahman Mohd Zahir B Md Ideris Mohd Firdaus B Halim Mohd Aiman B Mohd Yusof Mohd Zahaidey B And Wahab Mohd Zulhusni B Abd Dhani Muhamad Hafiz B Aziz Muhamad Syazwan B Mohd Rodzi 1 16 18 11 14 15 16 16 14 2 19 19 16 11 17 16 13 15 3 19 14 17 10 16 15 16 16 4 16 10 16 11 14 16 14 14 5 13 4 9 9 15 15 4 10 Jumlah Markah 83 65 69 55 77 78 63 69 GRE D 1A 2A 2A 4B 1A 1A 3B 2A Keputusan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA MURID Mohd Yusof B Abd Rahman Mohd Zahir B Md Ideris Mohd Firdaus B Halim Mohd Aiman B Mohd Yusof Mohd Zahaidey B Abd Wahab Moh Zulhusni B Abd Dhani Muhamad Hafiz B Aziz Muhamad Syazwan B Mohd Rodzi K1 71 44 57 65 55 71 61 45 K2 83 65 69 55 77 78 63 69 JUMLAH MARKAH 77 55 63 60 66 75 62 57 GRE D 1A 4B 3B 3B 2A 1A 3B 4B 11 .

guru tidak perlu mengeluh dan merasa kecewa jika usaha-usaha yang dijalankan menemui kegagalan. kebijaksanaan menawan hati budi murid. Program ini boleh dilaksanakan di masa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. personaliti. InsyaAllah dengan doa dan harapan. keperibadian. Guru pada awal gurulah pada akhir 12 . Usaha dan ikhtiar yang berterusan mengikut pendekatan-pendekatan yang difikirkan wajar hasil daripada kreativiti dan innovasi serta komitmen guru yang tinggi. Selepas peperiksaan percubaan guru membuat analisa keputusan untuk melihat kelemahan dan kekuatan murid kemudian tindakan susulan dijalankan bagi membantu meningkatkan kemahiran. guru perlu mengenal pasti murid yang masih tidak menguasai topik berkenaan kemudian diberi pemulihan segera. Program pengukuhan dan pengayaan boleh dilaksanakan dari masa ke semasa melalui kelas-kelas tambahan atau tugasan tambahan yang diberikan kepada murid untuk diselesaikan secara individu atau kelompok. Pengukuhan dan Pengayaan Bagi memastikan pencapaian murid terus meningkatkan prestasi maka perlu diadakan program pemulihan. Pemantauan dan penyeliaan yang berterusan serta melakukan refleksi bagi tujuan pemulihan. kewibaan dan kesungguhan yang ditonjolkan. sifat pengorbanan dan keikhlasan.Pemulihan. di samping perancangan yang teliti dan menyeluruh. pengukuhan dan pengayaan merupakan usaha-usaha dilakukan semasa dan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam konsep hari ini lebih baik dari semalam dan esok lebih baik dari hari ini. Bagi melaksanakan tugas yang mencabar ini. Kajian tindakan atau soal selidik boleh dilakukan oleh guru sebagai asas untuk tindakan yang lebih berkesan ke arah peningkatan prestasi murid. Kepuasan bagi seorang itu ialah apabila ramai murid yang diajar mencapai kejayaan. program itu perlu dilanjutkan di luar bilik darjah iaitu semasa lapang atau di luar waktu persekolahan. pengukuhan dan pengayaan. jika tiada kesempatan. usaha yang disertaikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah akan mendapat keberkatanNya jua. Penekanan secara lebih intensif dilaksanakan sebulan sebelum peperiksaan percubaan. Penutup Kejayaan seseorang guru dalam usaha untuk meningkatkan prestasi murid tidaklah semata-mata bergantung kepada kemahiran menggunakan teknik dan kaedah pengajaran yang pelbagai sahaja. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah juga berkait rapat dengan kefahaman guru tentang peranan mereka yang sebenar. Perkongsian bijak dengan rakan-rakan panitia juga salah satu langkah ke arah memeperkasakan pengajaran dan dan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful