SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak

TOPIK1

APAKAH SAINS?

Sinopsis Topik ini membincangkan tentang pengertian Sains. Ianya membincangkan cara kanak-kanak amati Sains. Bahagian kedua menjelaskan tentang pengertaian sains daripada aspek proses, produk, dan sikap dan nilai murni. Hasil Pembelajaran  Memperihakan cara kanak-kanak amati matapelajaran sains  Membincangkan pengertian sains

Pengenalan

APAKAH SAINS

BAGAIMANA KANAK-KANAK AMATI SAINS

ALAM SAINS

SAINS SEBAGAI PRODUK

SAINS SEBAGAI PROSES

SAINS SEBAGAI SIKAP DAN NILAI

membuka dan memasang semula objek yang mereka tengok.com] Begitulah kanak-kanak belajar. MEMERHATI OBJEK ATAU FENOMENA BERTANYA TENTANG OBJEK ATAU FENOMENA FAHAMAN TENTANG OBJEK ATAU FENOMENA Rajah 1 : Cara Asas Bina Kefahaman konsep Pandangan kita terhadap sesuatu perkara akan dipengaruhi oleh pengalaman kita dengan perkara itu. Dengan soalan-soalan yang ditanya mereka mengumpul maklumat tentang objek yang dikaji. Mereka akan tidak penat untuk bertanya banyak soalan. Sekiranya pengalaman pembelajarannya semasa belajar sains tidak selaras dengan . mencium bau. suka menyentuh .1 BAGAIMANA KANAK-KANAK AMATI SAINS Kanak-kanak suka bermain. Begitu jugalah dengan persepsi kanak-kanak terhadap sains. Mereka akan gunakan semua deria untuk belajar tentang objek atau fenomena yang sedang mereka kaji. bagaimana objek itu berfungsi? Siapa buat objek itu? Kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. zazzle. Akhirnya daripada pemerhatian dan jawapan yang mereka terima mereka akan memahami objek atau fenomena yang dikaji. Mereka punyai tenaga yang banyak.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1. [Sumber: www.

Idea mereka ini terbentuk akibat daripada pengalaman yang mereka alami setiap hari semasa mereka bermain.Guru perlu membantu kanak-kanak ini supaya idea-idea mereka tentang konsep sains dapat dibetulkan. perbualan.2 ALAM SAINS AKTIVITI 1 1. Kanak-kanak mempunyai idea mereka sendiri tentang objek atau fenomena alam semulajadi. guru itu terlebih dahulu perlulah mempunyai kefahaman yang mantap tentang sifat tabii sains. maka mungkin minat terhadap pembelajaran akan terhakis dari hari ke hari dan akhirnya mungkin kanak-kanak ini tidak akan mengambil matapelajaran ini di peringkat sekolah menengah dan seterusnya. Kita membuat kajian sains . Begitulah pentingnya guru perlu menyediakan pengalaman yang sesuai dan relevan dengan sifat tabii sains agar sifat ingin tahunya tidak `diluntur’ oleh anda. 2. Tanya pendangan rakan-rakan anda? Daripada aktiviti tadi apakah maksud sains anda dan rakan anda sama atau berbezabeza? Apa yang terdapat di sekeliling kita itulah sains. Bagi memastikan guru boleh menyediakan pengalaman yang relevan dan bermakna. dan (3) idea mereka agak mantap dan agak sukar untuk diubah. Ambil sekeping kertas dan pensil. Justru objektif kurikulum sains tidak akan tercapai. dan kejadian-kejadian yang diperhati di alam semulajadi atau yang disiarkan dalam media. 1. (2) idea mungkin nampak kurang lengkap atau bercanggah. dimantapkan atau diubah supaya kefahaman mereka selaras dengan konsep-konsep yang digunakan oleh ahli saintis. Tulis apakah maksud sains pada pandangan anda. Kajian tentang idea yang dipunyai kanak-kanak didapati adalah (1)dibentuk oleh kanak-kanak itu sendiri. Juga apabila persepsi kanak-kanak terhadap sains berkurangan ianya akan mempengaruhi prestasinya.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak sifat tabii sains.

Melalui sains kita akan tahu jawapannya.berkeley. kenapa langit biru pada siang hari tapi merah bila matahari terbit. dan mengkaji bintang di langit. haiwan. Rajah 2 : Gambaran maksud sains [Sumber: http://undsci. Semasa melakukan penyiasatan ahli-ahli sains itu mengamalkan sikap dan nilai –nilai yang tertentu. mengkaji diri kita. apa itu gerhana matahari.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak apabila kita mengkaji objek yang sekecil zarah. dan kenapa tengok zirafah panjang adalah di antara berjuta soalan yang ingin kita tahu jawapannya. Kenapa daun itu hijau. mengkaji udara. tumbuhan disekeliling. Sains mencari maklumat terhadap sifat ingin yang sedia dalam diri kita tentang alam semulajadi. sains adalah satu sistem untuk mendapatkan pengetahuan. Istilah itu juga merujuk kepada koleksi pengetahuan yang telah dikumpulkan melalui sistem itu.edu/article/0_0_0/whatisscience_01] . Jadi. Sistem ini menggunakan pemerhatian dan penyiasatan untuk memperihal dan menerang fenomena semulajadi.

membuat kesimpulan berasaskan bukti penyiasatan.  Cara saintis bekerja berbeza-beza. dan kenapa alam semulajadi itu begitu. tetapi sifat-sifat sains yang penting adalah jitu:  Fokus sains adalah tentang alam semulajadi  Sains adalah satu cara pembelajaran tentang alam semulajadi. cara alam semulajadi berfungsi. tetapi walaubagaimanpun sekiranya ada bukti baru idea tadi boleh diubah.  Idea saintifik boleh dipercayai sebab telah melalui ujian yang rigorous. . tetapi dasarnya sains adalah berkaitan dengan menguji idea-idea.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Cuba cari! Istilah sains berasal daripada bahasa apa? Apa maksudnya? Sains itu bersifat kompleks dan “multi-faceted’. Jadi sains bukan hanya tentang koleksi fakta tetapi proses untuk mencari kefahaman. Kesimpulannya pengetahuan sains dikumpul daripada proses sains dan semasa proses sains dijalankan ahli-ahli sains membuat kerja mengikut budaya kerja yang berasaskan kepada sikap dan nilai murni.

sciencebuddies.2.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1.1 Sains sebagai proses Proses sains merujuk kepada cara kerja yang diamalkan oleh ahli sains semasa mengumpul dan mentafsir maklumat.shtml] Perlu diingat kaedah ini tidak bersifat linear. Anda boleh undur ke langkah sebelumnya jika tidak dapat jawapan kepada masalah yag dikaji. Ini bermakna langkah-langkah yang diikuti tidak satu hala. .org/science-fair-projects/project_scientific_method. Cara kerja ini dikenali sebagai kaedah saintifik (Rajah 1) Soalan kajian Buat kajian tentang masalah Bina hipotesis Fikir!Cuba semula Uji hipotesis melalui eksperimen Analisa data dan buat kesimpulan Hipotesis diterima Buat laporan kajian Buat kajian tentang masalah Hipotesis tidak diterima Rajah 3 : Kaedah Saintifik [Sumber: http://www.

Perincian tentang kedua-dua kemahiran ini akan dibincangkan dalam kursus yang lain. minds-on. tentunya kita perlu menyediakan ruang dan peluang bagi kanak-kanak terlibat secara aktif dalam aktiviti hands-on. . Apabila kita hendak memperlihatkan sains sebagai proses. Salah satu objektif kurikulum sains adalah untuk mengajak kanak-kanak supaya bercita-cita menjadi seorang saintis. Bagi mencapai hasrat itu. Kemahiran proses sains yang merupakan cara kita berfikir manakala kemahiran manipulatif adalah cara kita bekerja semasa proses sains itu dilaksanakan. Melalui aktiviti yang sedemikian baharulah kanak-kanak akan dapat menguasai dan memahirkan kemahiran saintifik mereka. Ianya terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Justru barulah kanak-kanak tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Sekiranya kita mahu mengunakan kaedah saintifik ini kita perlu telah menguasai kemahiran saintifik. Setiap prinsip sains hanya akan diterima oleh komuniti sain sekiranya disokong oleh bukti empirikal. Kemahiran saintifik merupakan alat untuk mengkaji persoalan sains. Saintis akan menjalankan proses sains bagi memperolehi pengetahuan sains. Sains sebagai proses akan mempertonjolkan bahawa sains akan memperihalkan alam semulajadi dengan menggunakan ujian empirikal dan analisa. kanak-kanak ini perlu dilatih supaya dapat menguasai kemahiran saintifik. Ini bermakna pengetahuan sains tidak sempurna sebab kesilapan yang berpunca daripada peralatan sains atau kesilapan manusia akan berlaku semasa proses sains dilakukan.

2. konsep. objek. . atau fenomena yang mempunyai sifat atau ciri yang sepunya antara mereka. prinsip dan hukum. Hukum sains menerangkan bagaimana sesuatu kejadian terjadi.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1. Contohnya. Contohnya. Contohnya. Prinsip dan hukum pula adalah idea kompleks berdasarkan kepada beberapa konsep yang berkaitan. bentuk segiempat mempunyai ciri-ciri yang tertentu dan berlainan daripada bentuk lain. Hukum Graviti Newton digunakan untuk meramal tingkahlaku objek yang jatuh. dan teori (Rajah 2).   kucing jenis Parsi yang dipelihara di rumah tidak pandai cari tikus semua planet berbentuk bulat Konsep adalah idea abstrak yang dibina tentang kejadian. Kita memperolehi nya melalui pemerhatian dan pengukuran.2 Sains sebagai produk Produk sains yang terhasil daripada proses sains adalah terdiri daripada fakta. FAKTA KONSEP PRINSIP HUKUM TEORI Rajah 4 : Jenis-jenis Produk Sains Fakta adalah penyataan khusus tentang sesuatu objek atau insiden.

SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Teori mengandungi prinsip-prinsip umum yang berkaitan untuk menerangkan sesuatu fenomena. terdapat tindakan yang sama kuat dan arah yang bertentangan. 1. Penggabungjalinan sikap dan nilai murni bukannya boleh menampakkan hasil dalam jangkamasa yang singkat. teori kinetik atom menyatakan bahawa semua jirim terdiri daripada partikel yang seni yang dipanggil atom.Contohnya. Teori boleh digunakan untuk menerang.3 Sains sebagai sikap Sikap saintifik adalah tanggapan mental terhadap seseorang. Pergerakan atom-atom berbeza-beza dalam pepejal. menghubungkait. objek. Kajian menunjukkan sikap boleh dipelajari dan boleh diubah.2. Tujuan sesuatu teori adalah untuk digunakan untuk menerangkan sesuatu berdasarkan bukti. cecair dan gas. Tentukan samada penyataan berikut adalah fakta sains. dan meramal. Jujur dan tepat dalam merekod maklumat adalah satu sikap saintifik yang perlu dipupuk daripada kanak-kanak di sekolah rendah lagi. a) b) c) d) e) Bumi berputar di atas paksinya Gerhana matahari berlaku bila bulan berada di antara bumi dan matahari Tenaga boleh diubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain Kutub magnet yang bertentangan akan menarik antara satu sama lain Bagi setiap tindakan. Sikap akan mempengaruhi cara manusia bertindak. Sikap terhadap sains penting sebab sekiranya sikap kanak-kanak positif terhadap sains. Anda sebagai guru perlu merancang secara rapi cara untuk . matapelajaran atau kejadian. prinsip atau teori. mereka akan bersedia untuk menerima proses pembelajaran sains dengan mudah. Anda sebagai guru perlulah senantiasa merujuk huruian kurikulum sains untuk memilih sikap saintifik dan nilai yang perlu diintegrasi kedalam setiap aktiviti sains yang dilaksanakan.

J. K. A Discovery Approach. Buat rumusan tentang tajuk ini dengan menggunakan peta konsep.Washington: Wadsworth Publishing Company. bak kata pepatah – melentur biar masa rebung. http://www. Dengan usaha yang gigih dn konsisten kanak-kanak akan dapat membentuk sikap yang positif terhadap sains. & Esler.php?mid=176&l=&c3= www. W. Teaching Elementary Science (8th ed. K.com/reference/article/science-attitudes . M. Lagi pun. (2000).SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak mengintegrasikan sikap dan nilai murni dan bersabar sebab perubahan sikap mengambil masa yang lama. Teaching Children Science.). Allyn & Bacon.visionlearning. Esler. References Abruscato.education.com/library/module_viewer. (2001). (5th Edition) USA.