SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak

TOPIK1

APAKAH SAINS?

Sinopsis Topik ini membincangkan tentang pengertian Sains. Ianya membincangkan cara kanak-kanak amati Sains. Bahagian kedua menjelaskan tentang pengertaian sains daripada aspek proses, produk, dan sikap dan nilai murni. Hasil Pembelajaran  Memperihakan cara kanak-kanak amati matapelajaran sains  Membincangkan pengertian sains

Pengenalan

APAKAH SAINS

BAGAIMANA KANAK-KANAK AMATI SAINS

ALAM SAINS

SAINS SEBAGAI PRODUK

SAINS SEBAGAI PROSES

SAINS SEBAGAI SIKAP DAN NILAI

Dengan soalan-soalan yang ditanya mereka mengumpul maklumat tentang objek yang dikaji. membuka dan memasang semula objek yang mereka tengok. [Sumber: www. Mereka akan gunakan semua deria untuk belajar tentang objek atau fenomena yang sedang mereka kaji.com] Begitulah kanak-kanak belajar. Sekiranya pengalaman pembelajarannya semasa belajar sains tidak selaras dengan . Akhirnya daripada pemerhatian dan jawapan yang mereka terima mereka akan memahami objek atau fenomena yang dikaji. suka menyentuh .SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1. Mereka punyai tenaga yang banyak. mencium bau. Mereka akan tidak penat untuk bertanya banyak soalan. MEMERHATI OBJEK ATAU FENOMENA BERTANYA TENTANG OBJEK ATAU FENOMENA FAHAMAN TENTANG OBJEK ATAU FENOMENA Rajah 1 : Cara Asas Bina Kefahaman konsep Pandangan kita terhadap sesuatu perkara akan dipengaruhi oleh pengalaman kita dengan perkara itu. bagaimana objek itu berfungsi? Siapa buat objek itu? Kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi.1 BAGAIMANA KANAK-KANAK AMATI SAINS Kanak-kanak suka bermain. zazzle. Begitu jugalah dengan persepsi kanak-kanak terhadap sains.

dimantapkan atau diubah supaya kefahaman mereka selaras dengan konsep-konsep yang digunakan oleh ahli saintis. Kita membuat kajian sains . Idea mereka ini terbentuk akibat daripada pengalaman yang mereka alami setiap hari semasa mereka bermain. 2. dan (3) idea mereka agak mantap dan agak sukar untuk diubah.Guru perlu membantu kanak-kanak ini supaya idea-idea mereka tentang konsep sains dapat dibetulkan. guru itu terlebih dahulu perlulah mempunyai kefahaman yang mantap tentang sifat tabii sains. dan kejadian-kejadian yang diperhati di alam semulajadi atau yang disiarkan dalam media. Ambil sekeping kertas dan pensil. Kanak-kanak mempunyai idea mereka sendiri tentang objek atau fenomena alam semulajadi. maka mungkin minat terhadap pembelajaran akan terhakis dari hari ke hari dan akhirnya mungkin kanak-kanak ini tidak akan mengambil matapelajaran ini di peringkat sekolah menengah dan seterusnya. Begitulah pentingnya guru perlu menyediakan pengalaman yang sesuai dan relevan dengan sifat tabii sains agar sifat ingin tahunya tidak `diluntur’ oleh anda.2 ALAM SAINS AKTIVITI 1 1. (2) idea mungkin nampak kurang lengkap atau bercanggah. Juga apabila persepsi kanak-kanak terhadap sains berkurangan ianya akan mempengaruhi prestasinya. Kajian tentang idea yang dipunyai kanak-kanak didapati adalah (1)dibentuk oleh kanak-kanak itu sendiri. 1. Tanya pendangan rakan-rakan anda? Daripada aktiviti tadi apakah maksud sains anda dan rakan anda sama atau berbezabeza? Apa yang terdapat di sekeliling kita itulah sains. perbualan. Justru objektif kurikulum sains tidak akan tercapai.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak sifat tabii sains. Tulis apakah maksud sains pada pandangan anda. Bagi memastikan guru boleh menyediakan pengalaman yang relevan dan bermakna.

berkeley. Istilah itu juga merujuk kepada koleksi pengetahuan yang telah dikumpulkan melalui sistem itu. Kenapa daun itu hijau. mengkaji diri kita. Semasa melakukan penyiasatan ahli-ahli sains itu mengamalkan sikap dan nilai –nilai yang tertentu.edu/article/0_0_0/whatisscience_01] . Jadi. sains adalah satu sistem untuk mendapatkan pengetahuan. Rajah 2 : Gambaran maksud sains [Sumber: http://undsci.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak apabila kita mengkaji objek yang sekecil zarah. Sains mencari maklumat terhadap sifat ingin yang sedia dalam diri kita tentang alam semulajadi. kenapa langit biru pada siang hari tapi merah bila matahari terbit. tumbuhan disekeliling. haiwan. apa itu gerhana matahari.Melalui sains kita akan tahu jawapannya. Sistem ini menggunakan pemerhatian dan penyiasatan untuk memperihal dan menerang fenomena semulajadi. mengkaji udara. dan kenapa tengok zirafah panjang adalah di antara berjuta soalan yang ingin kita tahu jawapannya. dan mengkaji bintang di langit.

membuat kesimpulan berasaskan bukti penyiasatan. cara alam semulajadi berfungsi.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Cuba cari! Istilah sains berasal daripada bahasa apa? Apa maksudnya? Sains itu bersifat kompleks dan “multi-faceted’. tetapi sifat-sifat sains yang penting adalah jitu:  Fokus sains adalah tentang alam semulajadi  Sains adalah satu cara pembelajaran tentang alam semulajadi. . Kesimpulannya pengetahuan sains dikumpul daripada proses sains dan semasa proses sains dijalankan ahli-ahli sains membuat kerja mengikut budaya kerja yang berasaskan kepada sikap dan nilai murni.  Idea saintifik boleh dipercayai sebab telah melalui ujian yang rigorous. tetapi walaubagaimanpun sekiranya ada bukti baru idea tadi boleh diubah. Jadi sains bukan hanya tentang koleksi fakta tetapi proses untuk mencari kefahaman. dan kenapa alam semulajadi itu begitu.  Cara saintis bekerja berbeza-beza. tetapi dasarnya sains adalah berkaitan dengan menguji idea-idea.

1 Sains sebagai proses Proses sains merujuk kepada cara kerja yang diamalkan oleh ahli sains semasa mengumpul dan mentafsir maklumat.2. Anda boleh undur ke langkah sebelumnya jika tidak dapat jawapan kepada masalah yag dikaji.shtml] Perlu diingat kaedah ini tidak bersifat linear.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1. Ini bermakna langkah-langkah yang diikuti tidak satu hala. Cara kerja ini dikenali sebagai kaedah saintifik (Rajah 1) Soalan kajian Buat kajian tentang masalah Bina hipotesis Fikir!Cuba semula Uji hipotesis melalui eksperimen Analisa data dan buat kesimpulan Hipotesis diterima Buat laporan kajian Buat kajian tentang masalah Hipotesis tidak diterima Rajah 3 : Kaedah Saintifik [Sumber: http://www. .sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_scientific_method.

Kemahiran saintifik merupakan alat untuk mengkaji persoalan sains. Bagi mencapai hasrat itu. Setiap prinsip sains hanya akan diterima oleh komuniti sain sekiranya disokong oleh bukti empirikal. minds-on. . Saintis akan menjalankan proses sains bagi memperolehi pengetahuan sains. Kemahiran proses sains yang merupakan cara kita berfikir manakala kemahiran manipulatif adalah cara kita bekerja semasa proses sains itu dilaksanakan. kanak-kanak ini perlu dilatih supaya dapat menguasai kemahiran saintifik. Apabila kita hendak memperlihatkan sains sebagai proses. Salah satu objektif kurikulum sains adalah untuk mengajak kanak-kanak supaya bercita-cita menjadi seorang saintis. Ianya terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Sekiranya kita mahu mengunakan kaedah saintifik ini kita perlu telah menguasai kemahiran saintifik. Justru barulah kanak-kanak tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. tentunya kita perlu menyediakan ruang dan peluang bagi kanak-kanak terlibat secara aktif dalam aktiviti hands-on. Melalui aktiviti yang sedemikian baharulah kanak-kanak akan dapat menguasai dan memahirkan kemahiran saintifik mereka. Perincian tentang kedua-dua kemahiran ini akan dibincangkan dalam kursus yang lain. Ini bermakna pengetahuan sains tidak sempurna sebab kesilapan yang berpunca daripada peralatan sains atau kesilapan manusia akan berlaku semasa proses sains dilakukan. Sains sebagai proses akan mempertonjolkan bahawa sains akan memperihalkan alam semulajadi dengan menggunakan ujian empirikal dan analisa.

objek. prinsip dan hukum.   kucing jenis Parsi yang dipelihara di rumah tidak pandai cari tikus semua planet berbentuk bulat Konsep adalah idea abstrak yang dibina tentang kejadian.2 Sains sebagai produk Produk sains yang terhasil daripada proses sains adalah terdiri daripada fakta.2. FAKTA KONSEP PRINSIP HUKUM TEORI Rajah 4 : Jenis-jenis Produk Sains Fakta adalah penyataan khusus tentang sesuatu objek atau insiden. Prinsip dan hukum pula adalah idea kompleks berdasarkan kepada beberapa konsep yang berkaitan. Hukum sains menerangkan bagaimana sesuatu kejadian terjadi. Contohnya. Contohnya. Kita memperolehi nya melalui pemerhatian dan pengukuran. Hukum Graviti Newton digunakan untuk meramal tingkahlaku objek yang jatuh. dan teori (Rajah 2). konsep. Contohnya. .SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1. atau fenomena yang mempunyai sifat atau ciri yang sepunya antara mereka. bentuk segiempat mempunyai ciri-ciri yang tertentu dan berlainan daripada bentuk lain.

Teori boleh digunakan untuk menerang. Tentukan samada penyataan berikut adalah fakta sains. a) b) c) d) e) Bumi berputar di atas paksinya Gerhana matahari berlaku bila bulan berada di antara bumi dan matahari Tenaga boleh diubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain Kutub magnet yang bertentangan akan menarik antara satu sama lain Bagi setiap tindakan. teori kinetik atom menyatakan bahawa semua jirim terdiri daripada partikel yang seni yang dipanggil atom.Contohnya. Pergerakan atom-atom berbeza-beza dalam pepejal. matapelajaran atau kejadian. prinsip atau teori. Anda sebagai guru perlu merancang secara rapi cara untuk . Jujur dan tepat dalam merekod maklumat adalah satu sikap saintifik yang perlu dipupuk daripada kanak-kanak di sekolah rendah lagi. terdapat tindakan yang sama kuat dan arah yang bertentangan.3 Sains sebagai sikap Sikap saintifik adalah tanggapan mental terhadap seseorang. objek. Penggabungjalinan sikap dan nilai murni bukannya boleh menampakkan hasil dalam jangkamasa yang singkat. Kajian menunjukkan sikap boleh dipelajari dan boleh diubah.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Teori mengandungi prinsip-prinsip umum yang berkaitan untuk menerangkan sesuatu fenomena.2. Anda sebagai guru perlulah senantiasa merujuk huruian kurikulum sains untuk memilih sikap saintifik dan nilai yang perlu diintegrasi kedalam setiap aktiviti sains yang dilaksanakan. cecair dan gas. 1. mereka akan bersedia untuk menerima proses pembelajaran sains dengan mudah. menghubungkait. Tujuan sesuatu teori adalah untuk digunakan untuk menerangkan sesuatu berdasarkan bukti. dan meramal. Sikap terhadap sains penting sebab sekiranya sikap kanak-kanak positif terhadap sains. Sikap akan mempengaruhi cara manusia bertindak.

). M.com/reference/article/science-attitudes . J. http://www. (2000).com/library/module_viewer. Esler. (5th Edition) USA.php?mid=176&l=&c3= www. K. Buat rumusan tentang tajuk ini dengan menggunakan peta konsep.visionlearning. K.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak mengintegrasikan sikap dan nilai murni dan bersabar sebab perubahan sikap mengambil masa yang lama.education. A Discovery Approach.Washington: Wadsworth Publishing Company. (2001). Dengan usaha yang gigih dn konsisten kanak-kanak akan dapat membentuk sikap yang positif terhadap sains. & Esler. bak kata pepatah – melentur biar masa rebung. W. References Abruscato. Teaching Children Science. Lagi pun. Allyn & Bacon. Teaching Elementary Science (8th ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful