SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak

TOPIK1

APAKAH SAINS?

Sinopsis Topik ini membincangkan tentang pengertian Sains. Ianya membincangkan cara kanak-kanak amati Sains. Bahagian kedua menjelaskan tentang pengertaian sains daripada aspek proses, produk, dan sikap dan nilai murni. Hasil Pembelajaran  Memperihakan cara kanak-kanak amati matapelajaran sains  Membincangkan pengertian sains

Pengenalan

APAKAH SAINS

BAGAIMANA KANAK-KANAK AMATI SAINS

ALAM SAINS

SAINS SEBAGAI PRODUK

SAINS SEBAGAI PROSES

SAINS SEBAGAI SIKAP DAN NILAI

Mereka akan tidak penat untuk bertanya banyak soalan. Begitu jugalah dengan persepsi kanak-kanak terhadap sains. Mereka akan gunakan semua deria untuk belajar tentang objek atau fenomena yang sedang mereka kaji.1 BAGAIMANA KANAK-KANAK AMATI SAINS Kanak-kanak suka bermain. Akhirnya daripada pemerhatian dan jawapan yang mereka terima mereka akan memahami objek atau fenomena yang dikaji.com] Begitulah kanak-kanak belajar. [Sumber: www.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1. membuka dan memasang semula objek yang mereka tengok. bagaimana objek itu berfungsi? Siapa buat objek itu? Kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. zazzle. Dengan soalan-soalan yang ditanya mereka mengumpul maklumat tentang objek yang dikaji. suka menyentuh . MEMERHATI OBJEK ATAU FENOMENA BERTANYA TENTANG OBJEK ATAU FENOMENA FAHAMAN TENTANG OBJEK ATAU FENOMENA Rajah 1 : Cara Asas Bina Kefahaman konsep Pandangan kita terhadap sesuatu perkara akan dipengaruhi oleh pengalaman kita dengan perkara itu. mencium bau. Sekiranya pengalaman pembelajarannya semasa belajar sains tidak selaras dengan . Mereka punyai tenaga yang banyak.

2.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak sifat tabii sains. perbualan. Bagi memastikan guru boleh menyediakan pengalaman yang relevan dan bermakna. Kajian tentang idea yang dipunyai kanak-kanak didapati adalah (1)dibentuk oleh kanak-kanak itu sendiri. Kita membuat kajian sains . Tanya pendangan rakan-rakan anda? Daripada aktiviti tadi apakah maksud sains anda dan rakan anda sama atau berbezabeza? Apa yang terdapat di sekeliling kita itulah sains. Kanak-kanak mempunyai idea mereka sendiri tentang objek atau fenomena alam semulajadi. maka mungkin minat terhadap pembelajaran akan terhakis dari hari ke hari dan akhirnya mungkin kanak-kanak ini tidak akan mengambil matapelajaran ini di peringkat sekolah menengah dan seterusnya. (2) idea mungkin nampak kurang lengkap atau bercanggah.2 ALAM SAINS AKTIVITI 1 1. guru itu terlebih dahulu perlulah mempunyai kefahaman yang mantap tentang sifat tabii sains. dan kejadian-kejadian yang diperhati di alam semulajadi atau yang disiarkan dalam media. dimantapkan atau diubah supaya kefahaman mereka selaras dengan konsep-konsep yang digunakan oleh ahli saintis. Begitulah pentingnya guru perlu menyediakan pengalaman yang sesuai dan relevan dengan sifat tabii sains agar sifat ingin tahunya tidak `diluntur’ oleh anda. Juga apabila persepsi kanak-kanak terhadap sains berkurangan ianya akan mempengaruhi prestasinya. dan (3) idea mereka agak mantap dan agak sukar untuk diubah.Guru perlu membantu kanak-kanak ini supaya idea-idea mereka tentang konsep sains dapat dibetulkan. Tulis apakah maksud sains pada pandangan anda. 1. Idea mereka ini terbentuk akibat daripada pengalaman yang mereka alami setiap hari semasa mereka bermain. Justru objektif kurikulum sains tidak akan tercapai. Ambil sekeping kertas dan pensil.

mengkaji udara. Jadi.edu/article/0_0_0/whatisscience_01] .SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak apabila kita mengkaji objek yang sekecil zarah. dan kenapa tengok zirafah panjang adalah di antara berjuta soalan yang ingin kita tahu jawapannya. mengkaji diri kita. Rajah 2 : Gambaran maksud sains [Sumber: http://undsci. Sains mencari maklumat terhadap sifat ingin yang sedia dalam diri kita tentang alam semulajadi. Sistem ini menggunakan pemerhatian dan penyiasatan untuk memperihal dan menerang fenomena semulajadi. haiwan. Semasa melakukan penyiasatan ahli-ahli sains itu mengamalkan sikap dan nilai –nilai yang tertentu. dan mengkaji bintang di langit.Melalui sains kita akan tahu jawapannya. tumbuhan disekeliling.berkeley. kenapa langit biru pada siang hari tapi merah bila matahari terbit. Istilah itu juga merujuk kepada koleksi pengetahuan yang telah dikumpulkan melalui sistem itu. sains adalah satu sistem untuk mendapatkan pengetahuan. Kenapa daun itu hijau. apa itu gerhana matahari.

membuat kesimpulan berasaskan bukti penyiasatan. tetapi sifat-sifat sains yang penting adalah jitu:  Fokus sains adalah tentang alam semulajadi  Sains adalah satu cara pembelajaran tentang alam semulajadi. Kesimpulannya pengetahuan sains dikumpul daripada proses sains dan semasa proses sains dijalankan ahli-ahli sains membuat kerja mengikut budaya kerja yang berasaskan kepada sikap dan nilai murni. tetapi dasarnya sains adalah berkaitan dengan menguji idea-idea.  Cara saintis bekerja berbeza-beza. tetapi walaubagaimanpun sekiranya ada bukti baru idea tadi boleh diubah.  Idea saintifik boleh dipercayai sebab telah melalui ujian yang rigorous. . cara alam semulajadi berfungsi.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Cuba cari! Istilah sains berasal daripada bahasa apa? Apa maksudnya? Sains itu bersifat kompleks dan “multi-faceted’. dan kenapa alam semulajadi itu begitu. Jadi sains bukan hanya tentang koleksi fakta tetapi proses untuk mencari kefahaman.

2.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1. . Cara kerja ini dikenali sebagai kaedah saintifik (Rajah 1) Soalan kajian Buat kajian tentang masalah Bina hipotesis Fikir!Cuba semula Uji hipotesis melalui eksperimen Analisa data dan buat kesimpulan Hipotesis diterima Buat laporan kajian Buat kajian tentang masalah Hipotesis tidak diterima Rajah 3 : Kaedah Saintifik [Sumber: http://www. Ini bermakna langkah-langkah yang diikuti tidak satu hala.sciencebuddies. Anda boleh undur ke langkah sebelumnya jika tidak dapat jawapan kepada masalah yag dikaji.org/science-fair-projects/project_scientific_method.1 Sains sebagai proses Proses sains merujuk kepada cara kerja yang diamalkan oleh ahli sains semasa mengumpul dan mentafsir maklumat.shtml] Perlu diingat kaedah ini tidak bersifat linear.

tentunya kita perlu menyediakan ruang dan peluang bagi kanak-kanak terlibat secara aktif dalam aktiviti hands-on. Kemahiran proses sains yang merupakan cara kita berfikir manakala kemahiran manipulatif adalah cara kita bekerja semasa proses sains itu dilaksanakan. . kanak-kanak ini perlu dilatih supaya dapat menguasai kemahiran saintifik. Setiap prinsip sains hanya akan diterima oleh komuniti sain sekiranya disokong oleh bukti empirikal. minds-on. Melalui aktiviti yang sedemikian baharulah kanak-kanak akan dapat menguasai dan memahirkan kemahiran saintifik mereka. Kemahiran saintifik merupakan alat untuk mengkaji persoalan sains. Bagi mencapai hasrat itu. Perincian tentang kedua-dua kemahiran ini akan dibincangkan dalam kursus yang lain. Saintis akan menjalankan proses sains bagi memperolehi pengetahuan sains. Ini bermakna pengetahuan sains tidak sempurna sebab kesilapan yang berpunca daripada peralatan sains atau kesilapan manusia akan berlaku semasa proses sains dilakukan. Salah satu objektif kurikulum sains adalah untuk mengajak kanak-kanak supaya bercita-cita menjadi seorang saintis. Apabila kita hendak memperlihatkan sains sebagai proses.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Sekiranya kita mahu mengunakan kaedah saintifik ini kita perlu telah menguasai kemahiran saintifik. Sains sebagai proses akan mempertonjolkan bahawa sains akan memperihalkan alam semulajadi dengan menggunakan ujian empirikal dan analisa. Justru barulah kanak-kanak tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ianya terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

Contohnya. Contohnya. Hukum Graviti Newton digunakan untuk meramal tingkahlaku objek yang jatuh. Kita memperolehi nya melalui pemerhatian dan pengukuran. konsep. dan teori (Rajah 2).SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak 1. Contohnya. atau fenomena yang mempunyai sifat atau ciri yang sepunya antara mereka.2 Sains sebagai produk Produk sains yang terhasil daripada proses sains adalah terdiri daripada fakta. objek.2. FAKTA KONSEP PRINSIP HUKUM TEORI Rajah 4 : Jenis-jenis Produk Sains Fakta adalah penyataan khusus tentang sesuatu objek atau insiden. Prinsip dan hukum pula adalah idea kompleks berdasarkan kepada beberapa konsep yang berkaitan. . bentuk segiempat mempunyai ciri-ciri yang tertentu dan berlainan daripada bentuk lain. prinsip dan hukum.   kucing jenis Parsi yang dipelihara di rumah tidak pandai cari tikus semua planet berbentuk bulat Konsep adalah idea abstrak yang dibina tentang kejadian. Hukum sains menerangkan bagaimana sesuatu kejadian terjadi.

matapelajaran atau kejadian. terdapat tindakan yang sama kuat dan arah yang bertentangan. mereka akan bersedia untuk menerima proses pembelajaran sains dengan mudah.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak Teori mengandungi prinsip-prinsip umum yang berkaitan untuk menerangkan sesuatu fenomena. Tujuan sesuatu teori adalah untuk digunakan untuk menerangkan sesuatu berdasarkan bukti. Penggabungjalinan sikap dan nilai murni bukannya boleh menampakkan hasil dalam jangkamasa yang singkat. Sikap akan mempengaruhi cara manusia bertindak. Sikap terhadap sains penting sebab sekiranya sikap kanak-kanak positif terhadap sains.3 Sains sebagai sikap Sikap saintifik adalah tanggapan mental terhadap seseorang. Teori boleh digunakan untuk menerang. Anda sebagai guru perlulah senantiasa merujuk huruian kurikulum sains untuk memilih sikap saintifik dan nilai yang perlu diintegrasi kedalam setiap aktiviti sains yang dilaksanakan. Anda sebagai guru perlu merancang secara rapi cara untuk . prinsip atau teori. teori kinetik atom menyatakan bahawa semua jirim terdiri daripada partikel yang seni yang dipanggil atom. Pergerakan atom-atom berbeza-beza dalam pepejal. dan meramal.Contohnya. Tentukan samada penyataan berikut adalah fakta sains. objek. Jujur dan tepat dalam merekod maklumat adalah satu sikap saintifik yang perlu dipupuk daripada kanak-kanak di sekolah rendah lagi. a) b) c) d) e) Bumi berputar di atas paksinya Gerhana matahari berlaku bila bulan berada di antara bumi dan matahari Tenaga boleh diubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain Kutub magnet yang bertentangan akan menarik antara satu sama lain Bagi setiap tindakan. 1. Kajian menunjukkan sikap boleh dipelajari dan boleh diubah. menghubungkait. cecair dan gas.2.

Allyn & Bacon. (2000).com/library/module_viewer. W. (5th Edition) USA. References Abruscato.). Buat rumusan tentang tajuk ini dengan menggunakan peta konsep. Lagi pun. Teaching Elementary Science (8th ed. A Discovery Approach. Esler. K.com/reference/article/science-attitudes . & Esler. bak kata pepatah – melentur biar masa rebung.Washington: Wadsworth Publishing Company. (2001). http://www. M.education.php?mid=176&l=&c3= www. Dengan usaha yang gigih dn konsisten kanak-kanak akan dapat membentuk sikap yang positif terhadap sains. J.SCE3102 Pembelajaran Sains Kanak-kanak mengintegrasikan sikap dan nilai murni dan bersabar sebab perubahan sikap mengambil masa yang lama. K. Teaching Children Science.visionlearning.