CHAPTER 3 INTER-ORGANISATIONAL APPLICATION Penggunaan sistem komputer yang semakin canggih telah menjadi suatu kemestian dalam

pelbagai industri di sebabkan oleh persaingan. Contohnya kepada airlines, perhotelan, dan syarikat kereta sewa, sistem perkomputeran adalah mesti sama ada untuk syarikat berkenaan atau kegunaan pengguna lain. Perhubungan secara elektronik berkembang peasat dalam industri. Semua syarikat boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara elektronik melalui Internet. Sebagai contoh, penggunaan internet, IT, dan alat komunikasi membantu melicinkan hubungan inter organisational. Penggunaan medium ini adalah yang terpenting dan termudah bagi menjimatkan masa dan jarak. Objektif kepada penggunan medium ini adalah atas dasar keberkesanannya, efisen dan inovasi, iaitu kesedaran untuk memperbaiki produk dan sevis akibat persaingan. Penggunaan komputer dan medium yang boleh menghubungkan pembekal dengan pembeli di dalam sesuatu perniagaan di dapati paling banyak di gunakan pada masa sekarang.

Purchasing Costs Pembelian barang-barang atau servis untuk organisasi yang besar akan melibatkan beberapa proses. i. Pembeli harus mencari pembekal yang dapat mengeluarkan produkyang dikehendaki dan menepati jumlah penghantaran, kualiti dan harga yang telah di tetapkan. Proses ini melibatkan pertuturan informasi supaya produk yang di bekalkan menepati spesifikasi yang di kehendaki. Kebanyakan informasi mungkin juga sulit, jika ia berkaitan dengan proses pengeluaran atau mereka cipta produk.

Cycle Times Cycle Times merupakan jumlah masa yang diambil untuk membina produk/barangan yang telah tersedia untuk dijual. Jika masa yang biasa untuk mengeluarkan produk boleh . sebelum proses penghantaran produk berlaku. pengeluaran produk yang mengambil masa yang lama untuk sampai kepada pembeli. Inventory Management Kebanyakan syarikat perlu menghentikan sementara pengeluaran produk bagi menjamin kestabilan stok. Syarikat perlu menyimpan sesetengah stok yang mendapat sambutan bagi menjamin kelancaran pengeluaran produk. Sebagai contoh. Semkin lama masa yang di ambil. Bahagian accounting akan memadankan invois dengan purchace order.ii. iii. Pengurusan barangan stok dan produk yang kemas membolehkan servis yang baik dapat diberikan untuk pelanggan dan boleh menjimatkan kos yang lebih rendah. semakin banyak mereka perlu menyimpan stok sebagai persediaan jika berlaku kesilapan dan semakin lambat proses yang terlibat jika berlaku perubahan dalam permintaan. pembeli akan di maklumkan terlebih dahulu oleh pembekal berserta dengan invois untuk produk yang dihantar. Seterusnya. Masa yang singkat dapat menghasilkan pengawalan kualiti yang baik kerana masa yang diambil untuk pengujian produk dan kadar kerosakan. pembeli akan menghantar “purchase order” untuk menyatakan kuantiti produk yang di kehendaki. Apabila contoh produk telah di luluskan. boleh di atasi dengan adanya hubungan koordinasi yang rapat antara pembekal dengan pelanggan.

proses ini perlu di sesuaikan dengan teknologi yang di sebutkan pada fasa 1 di mana pada peringkat ini lebih ramai pengguna terlibat bagi memastikan faedah dan implikasi teknologi. bukan untuk commerce.dikurangkan daripada 8jam kepada 6jam. Fasa 2. Bank of America merupakan bank yang pertama yang menggunakan teknologi Electronic Recording Machine Accounting (ERMA). Fasa ini lebih berteraskan kepada eksperimen. dan permulaan kepada projek teknologi tersebut. Technology Identification and Investment . Pihak pengurusan (personel) hanya mahukan pengalaman dan selalunya memerlukan latihan khusus. Fokus perancangan dalamfasa 1 mesti di hasilkan di antara pengenalan teknologi dan sumber manusia. Resolusi masalah teknologi jangka pendek sangat kritikal. Mereka mendapati 4 fasa yang terlibat dalam penghasilkan teknologi baru dan 3 penghalang yang boleh menghalang proses di atas daripada berlaku. Technology Assimilation Penggunaan komputer yang pertama di gunakan di dalam bidang ketenteraan dan sains. fixed costs per unit are lower since less time is needed. Fasa 1. . Ia boleh di tafsirkan sebagaipermulaan kepada perancangan sesebuah teknologi. pemikiran secara logik mengenai implikasi teknologi selalunya tidak stabil. Dalam tahun 1960. Apabila teknologi membuktikan kegunaannya. melabur dalam teknologi tersebut. para pengkaji mendapati IT memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah syarikat. Technology Learning and Adaptation. Awal tahun 1970. pengalaman terlalu terhad.

pembahagian secara penyerahan dalam teknologi kepada lain-lain orang . Kepercayaan asas boleh menjadi potensi kepada pengguna supaya berhati-hati dalam teknologi yang baru dan mendorong imaginasi pengguna bagaimana mencari cara untuk menggunakannya. teknologi tidak akan berkembang. Perancangan dalam tahap ini adalah susah. Hal ini termasuklah menyiapkan dan menapis aplikasi. Keadaan yang tidak berkembang dalam fasa ini boleh menyebabkan kelekaan dengan kawalan terhadap pengembangan keberkesanan. Rationalisation and Management Control adalah untuk membimbing design dan implimentasi. bahaya yang tidak di duga mungkin akan di lihat di akhir pembinaan dan projek itu akan di bekukan apabila kemudahan terhad. menaikkan pangkat staff kepada tahap yang boleh diterima. Perancangan dalam fasa ini mengandungi fokus yang efisen. Sebaliknya bergantung kepada komunikasi yang baik dan kesanggupan penyesuaiaan bagi faedah pengguna. dan menyusun semula bagaimana menggunakan teknologi baru secara efisen. Perancangan yang formal menjadikan lebih efektif dan belanjawan lebih tepat disebabkan pengalaman yang di peroleh dari fasa dua yang pertama (the 1st two phase) Dalam fasa terakhir.Jika pendekatan terlalu konservatif. kerna inovasi mendahului penapisan design secara berturut-turut. Designer mungkin menggunakan lebih masa dan upaya dalam menonjolkan yang baru dalam produk yang tak berakhir. Peranan pengguna dan sokongan staf menjadikan boleh di ramalkan manakal kemajuan dalam pembaharuan dan pengubahsuaiian adalah lembab. Terlalu banyak penekanan dalam skala ekonomi akan mmbunuh projek. Kawalan yang keras dapat menggalakkan galakan yang secara diam-diam dalam projek fasa 1. Hal ini sama risikonya. Fasa 3. pengaliran teknologi yang tersebar luas (Maturity/Widespread Transfer) di kenalpasti berdasarkan penyerapan dalam teknologi melalui organisasi. Dalam fasa perancangan harus ada fokus strategi yang kukuh. Selalunya. walaupun selepas pelaburan yang bersungguh-sungguh. Akhir sekali.

Ia juga boleh memberi makna pengambilan teknologi kepada pesaing. kemajuan dalam teknologi mengukuhkan perniagaan pemprosesan data dalam fasa 4. tak akan sampai kerana perbahan persekitaran teknologi boleh menggantikan kepesatan teknologi daripada ia di ambil sepenuhnya. Sistem pengurusan kewangan dan persembahan akan lebih efektif dalam fasa kawalan di mana terdapat tahap yang lebih tinggi daripada jangkaan yang di perlukan kepada mereka untuk berfungsi. Manakala Internet-based electronic commerce adalah bergerak dalam fasa 2 apabila syarikat menjelajahi berkemungkinan dan pelanggan menjadi biasa kepada . Technology Adoption Organisasi boleh menjangkakan untuk mengalami gelombang fasa. Kedinamikan pengembangan pengetahuan teknologi bermakna di mana-mana sahaja point yang di berikan dalam satu masa. Contohnya. Dalam fasa ini. awal tahun 1990.yang berkerjasama. pengurusan harus melakukan rujukan untuk sesetengah faedah. manakala fasa 3 dan 4 melalui pengawalan. seperti teknologiteknologi yang meninggalkan perubahan fasa akan di gantikan dengan eksperimen yang baru. syarikat akan berkemungkinan menjadi pengurus projek yang menggambarkan semua 4 fasa ini. Beberapa teknologi tak akan dijumpai dalam fasa 4. rujukan menjadi lebih di gunakan secara efisen kepada tempattempat lain. Perancangan dalam fasa ini memberikan perhatian terhadap pengurusan di mana teknologi boleh di gunakan dan berapa banyak kos untuk melaksanakannya. Fasa 1 dan 2 di kenalpasti melalui perubahan. Dalam fasa perubahan. batch data processing (like payroll) oleh sesuatu majikan untuk kebanyakan syarikat adalah dalam fasa 4. Perubahan kurun. perubahan data elektronik (EDI) untuk pengawalan belian dan inventori dalam fasa 3 dan internet adalah barusahaja bermula untuk bergerak dari fasa 1 ke fasa 2. kerana ia di gantikan dengan cepat tahap terbaru iaitu 3 teknologi daripada bahagian yang lain dalam organisasi.

keuntungan. Rangkaian lebih terbuka kepada mereka menggunakan komunikasi yang mudah dengan pelanggan yang baru. computer-aided engineering (CAE)dan computer-aided manufacturing (CAM) dimana membolehkan jurutera. . risks. penemapatan dan menggunakan segala perkakasan dan perisian yang di perlukan untuk berkomunikasi menerusi rangkaian tersebut. standard harus berkaitan tanpa pelabur substantial network-specific sama ada pada penjual atau pembeli. Ini mengurangkan kewangan dan kos pekerja dalam pemperolehan. perniagaan di hantar dan di terima purchase order. untuk mengurangkan buruh. risiko dan had kepada sistem tersebut. pembekal dan orang lain. kos percetakan dan penghantaran mail dalam procurement process. pereka dan technicians untuk mengakses dan berkerja. Rangkaian menjadi lebih terbuka dengan : a) Protokol awam (public protocol) yang di ambil daripada kelengkapan yang major dan penyediaan software. Apabila kedua-dua iaitu multiple suppliers dan multiple buyers perlu dimasukkan. and limitation of the system) Rangkaiaan dan servis teknologi boleh menguatkan perhubungan. pertukaran maklumat yang lebih efisen menjadi lebih mudah. kerana komunikasi adalah optimis. Kebanyakan aliran maklumat boleh di tambah manakala selebihnya boleh di gantikan atau hilang keseluruhannya apabila rangkaiaan komputer di gunakan untuk menghubungkan sistem informasi melalui batasan organisasi. Organisasi besar adalah yang pertama yang mengambil kelebihan/advantages dalam teknologi maklumat. Sejak 1970-an dan 1980an. Tahun 1980-an juga memperkenalkan sistem computer-aided design (CAD). (companies explore possibilities dan customers become accustomed to the benifits. kedua-duanya dalam syarikat mereka termasuk rangkaiaan yang menambah kuasa komputer melalui tahap syarikat tersebut. invois dan shipping notification via EDI over value-added networks (VANs).

Teknologi informasi dan telekomunikasi membantu melicinkan masalah untuk mengatasi masalah penyelarasan dan kawalan dan dapat membantu mengstruktur semula hungungan inter-organisational.b) Mereka di kawal oleh bahagian ketiga sama ada pembeli atau penjual pada rangkaian tersebut. Kos untuk pelanggan untuk mencari pembekal yang berpotensi adalah rendah dan kos untuk pembekal untuk menambah pelanggan juga rendah. Companies lower procurement costs by consolidating purchases and devoloping relationships with key suppliers to benifit from volume discounts and tighter integration in the manufacturing process. Jika bahagian ketiga kembali berdasarkan overall volume pada rangkaian pengurusan. CONCLUSION 1. (Kos pembayaran. Di USA. lebih daripada 90% individu dan perniagaan/ para peniaga mempunyai servis telefon. Internet telah membuatkan lebih berpatutan walaupun kepada rumah pejabat yang kecil dengan meluaskan rangkaian perniagaan tersebut ke kawasan yang luas(work team & geographical location). . Ini kerana murah sebab skala ekomoni dan subsidi pelbagai di tawarkan. terutamanya lebihan masa dan jarak. penyedia kepada rangkaian ada beberapa sebab untuk membuang sama ada penjual atau pembeli. 2. Holding inventory bermakna operating kos yang tinggi dan profits yang rendah. Jika rangkaian itu di uruskan oleh penjual atau pembeli di dalam pasaran. 3. pengurusan inventori dan kitar masa). mereka akan melihat pembukaan rangkaian tersebut sebagai amaran kepada pemegang saham pasaran atau kelebihan bersaing. Rangkaian telefon adalah contoh yang baik kepada rangkaian yang terbuka.

6. Fasa 3: Rationalisation and Management Control. Fasa 2: Technological Learning and Adaption. 7. Ia di gunakan untuk penyelarasan antara purchasing operation di syarikat tersebut dengan pembekal. WWW menjadikan e dagang kepada rumah pejabat yang dengan rangkaian perniagaan berhubungan dengan elektonik dengan kemudahan berkolaborasi projek melalui work teams dan keadaan geografi.4. networks for compony-use only(intranets) atau untuk digunakan oleh compony dan its bisnes partners(extranets) as well as the private value-added networks. . Pembukaan Internet di harapkan most important attribute. Jumlah masa yang digunakan untuk membina produk dinamakan kitar masa. 9. Fasa 4: Maturity/Widespread Technology Transfer. Fasa 1: Technology Identification and Investment. melalui Internet. 8. 5. Sistem komputer telah bertukar kepada persaingan yang biasa dan ia lebih kepada insdustri. Syarikat yang pelbagai saiz kini boleh berkomunikasi antara satu sama lain secara elektronik. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful