P. 1
Aplikasi Antara Organisasi

Aplikasi Antara Organisasi

|Views: 9|Likes:
Published by nadzirah

More info:

Published by: nadzirah on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

CHAPTER 3 INTER-ORGANISATIONAL APPLICATION Penggunaan sistem komputer yang semakin canggih telah menjadi suatu kemestian dalam

pelbagai industri di sebabkan oleh persaingan. Contohnya kepada airlines, perhotelan, dan syarikat kereta sewa, sistem perkomputeran adalah mesti sama ada untuk syarikat berkenaan atau kegunaan pengguna lain. Perhubungan secara elektronik berkembang peasat dalam industri. Semua syarikat boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara elektronik melalui Internet. Sebagai contoh, penggunaan internet, IT, dan alat komunikasi membantu melicinkan hubungan inter organisational. Penggunaan medium ini adalah yang terpenting dan termudah bagi menjimatkan masa dan jarak. Objektif kepada penggunan medium ini adalah atas dasar keberkesanannya, efisen dan inovasi, iaitu kesedaran untuk memperbaiki produk dan sevis akibat persaingan. Penggunaan komputer dan medium yang boleh menghubungkan pembekal dengan pembeli di dalam sesuatu perniagaan di dapati paling banyak di gunakan pada masa sekarang.

Purchasing Costs Pembelian barang-barang atau servis untuk organisasi yang besar akan melibatkan beberapa proses. i. Pembeli harus mencari pembekal yang dapat mengeluarkan produkyang dikehendaki dan menepati jumlah penghantaran, kualiti dan harga yang telah di tetapkan. Proses ini melibatkan pertuturan informasi supaya produk yang di bekalkan menepati spesifikasi yang di kehendaki. Kebanyakan informasi mungkin juga sulit, jika ia berkaitan dengan proses pengeluaran atau mereka cipta produk.

Semkin lama masa yang di ambil. sebelum proses penghantaran produk berlaku. pembeli akan di maklumkan terlebih dahulu oleh pembekal berserta dengan invois untuk produk yang dihantar. Seterusnya. boleh di atasi dengan adanya hubungan koordinasi yang rapat antara pembekal dengan pelanggan. pembeli akan menghantar “purchase order” untuk menyatakan kuantiti produk yang di kehendaki. Inventory Management Kebanyakan syarikat perlu menghentikan sementara pengeluaran produk bagi menjamin kestabilan stok.ii. pengeluaran produk yang mengambil masa yang lama untuk sampai kepada pembeli. iii. Sebagai contoh. Pengurusan barangan stok dan produk yang kemas membolehkan servis yang baik dapat diberikan untuk pelanggan dan boleh menjimatkan kos yang lebih rendah. Jika masa yang biasa untuk mengeluarkan produk boleh . Cycle Times Cycle Times merupakan jumlah masa yang diambil untuk membina produk/barangan yang telah tersedia untuk dijual. Bahagian accounting akan memadankan invois dengan purchace order. Apabila contoh produk telah di luluskan. semakin banyak mereka perlu menyimpan stok sebagai persediaan jika berlaku kesilapan dan semakin lambat proses yang terlibat jika berlaku perubahan dalam permintaan. Syarikat perlu menyimpan sesetengah stok yang mendapat sambutan bagi menjamin kelancaran pengeluaran produk. Masa yang singkat dapat menghasilkan pengawalan kualiti yang baik kerana masa yang diambil untuk pengujian produk dan kadar kerosakan.

Bank of America merupakan bank yang pertama yang menggunakan teknologi Electronic Recording Machine Accounting (ERMA). Resolusi masalah teknologi jangka pendek sangat kritikal. dan permulaan kepada projek teknologi tersebut.dikurangkan daripada 8jam kepada 6jam. proses ini perlu di sesuaikan dengan teknologi yang di sebutkan pada fasa 1 di mana pada peringkat ini lebih ramai pengguna terlibat bagi memastikan faedah dan implikasi teknologi. Awal tahun 1970. Technology Learning and Adaptation. Fokus perancangan dalamfasa 1 mesti di hasilkan di antara pengenalan teknologi dan sumber manusia. Technology Assimilation Penggunaan komputer yang pertama di gunakan di dalam bidang ketenteraan dan sains. pengalaman terlalu terhad. Fasa 2. bukan untuk commerce. pemikiran secara logik mengenai implikasi teknologi selalunya tidak stabil. Ia boleh di tafsirkan sebagaipermulaan kepada perancangan sesebuah teknologi. Technology Identification and Investment . fixed costs per unit are lower since less time is needed. Mereka mendapati 4 fasa yang terlibat dalam penghasilkan teknologi baru dan 3 penghalang yang boleh menghalang proses di atas daripada berlaku. Pihak pengurusan (personel) hanya mahukan pengalaman dan selalunya memerlukan latihan khusus. Apabila teknologi membuktikan kegunaannya. Fasa ini lebih berteraskan kepada eksperimen. para pengkaji mendapati IT memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah syarikat. melabur dalam teknologi tersebut. Fasa 1. . Dalam tahun 1960.

teknologi tidak akan berkembang. Hal ini sama risikonya. Akhir sekali. Fasa 3. Terlalu banyak penekanan dalam skala ekonomi akan mmbunuh projek. Perancangan dalam fasa ini mengandungi fokus yang efisen. menaikkan pangkat staff kepada tahap yang boleh diterima. dan menyusun semula bagaimana menggunakan teknologi baru secara efisen. Rationalisation and Management Control adalah untuk membimbing design dan implimentasi. pembahagian secara penyerahan dalam teknologi kepada lain-lain orang . bahaya yang tidak di duga mungkin akan di lihat di akhir pembinaan dan projek itu akan di bekukan apabila kemudahan terhad. kerna inovasi mendahului penapisan design secara berturut-turut. Peranan pengguna dan sokongan staf menjadikan boleh di ramalkan manakal kemajuan dalam pembaharuan dan pengubahsuaiian adalah lembab. Designer mungkin menggunakan lebih masa dan upaya dalam menonjolkan yang baru dalam produk yang tak berakhir. pengaliran teknologi yang tersebar luas (Maturity/Widespread Transfer) di kenalpasti berdasarkan penyerapan dalam teknologi melalui organisasi. Hal ini termasuklah menyiapkan dan menapis aplikasi. Sebaliknya bergantung kepada komunikasi yang baik dan kesanggupan penyesuaiaan bagi faedah pengguna. Kepercayaan asas boleh menjadi potensi kepada pengguna supaya berhati-hati dalam teknologi yang baru dan mendorong imaginasi pengguna bagaimana mencari cara untuk menggunakannya. Selalunya. walaupun selepas pelaburan yang bersungguh-sungguh. Perancangan yang formal menjadikan lebih efektif dan belanjawan lebih tepat disebabkan pengalaman yang di peroleh dari fasa dua yang pertama (the 1st two phase) Dalam fasa terakhir.Jika pendekatan terlalu konservatif. Perancangan dalam tahap ini adalah susah. Keadaan yang tidak berkembang dalam fasa ini boleh menyebabkan kelekaan dengan kawalan terhadap pengembangan keberkesanan. Kawalan yang keras dapat menggalakkan galakan yang secara diam-diam dalam projek fasa 1. Dalam fasa perancangan harus ada fokus strategi yang kukuh.

Manakala Internet-based electronic commerce adalah bergerak dalam fasa 2 apabila syarikat menjelajahi berkemungkinan dan pelanggan menjadi biasa kepada . tak akan sampai kerana perbahan persekitaran teknologi boleh menggantikan kepesatan teknologi daripada ia di ambil sepenuhnya. Contohnya.yang berkerjasama. awal tahun 1990. syarikat akan berkemungkinan menjadi pengurus projek yang menggambarkan semua 4 fasa ini. pengurusan harus melakukan rujukan untuk sesetengah faedah. perubahan data elektronik (EDI) untuk pengawalan belian dan inventori dalam fasa 3 dan internet adalah barusahaja bermula untuk bergerak dari fasa 1 ke fasa 2. Dalam fasa ini. Perancangan dalam fasa ini memberikan perhatian terhadap pengurusan di mana teknologi boleh di gunakan dan berapa banyak kos untuk melaksanakannya. Dalam fasa perubahan. batch data processing (like payroll) oleh sesuatu majikan untuk kebanyakan syarikat adalah dalam fasa 4. Perubahan kurun. rujukan menjadi lebih di gunakan secara efisen kepada tempattempat lain. Ia juga boleh memberi makna pengambilan teknologi kepada pesaing. Kedinamikan pengembangan pengetahuan teknologi bermakna di mana-mana sahaja point yang di berikan dalam satu masa. manakala fasa 3 dan 4 melalui pengawalan. seperti teknologiteknologi yang meninggalkan perubahan fasa akan di gantikan dengan eksperimen yang baru. kerana ia di gantikan dengan cepat tahap terbaru iaitu 3 teknologi daripada bahagian yang lain dalam organisasi. kemajuan dalam teknologi mengukuhkan perniagaan pemprosesan data dalam fasa 4. Fasa 1 dan 2 di kenalpasti melalui perubahan. Sistem pengurusan kewangan dan persembahan akan lebih efektif dalam fasa kawalan di mana terdapat tahap yang lebih tinggi daripada jangkaan yang di perlukan kepada mereka untuk berfungsi. Technology Adoption Organisasi boleh menjangkakan untuk mengalami gelombang fasa. Beberapa teknologi tak akan dijumpai dalam fasa 4.

perniagaan di hantar dan di terima purchase order. and limitation of the system) Rangkaiaan dan servis teknologi boleh menguatkan perhubungan. Tahun 1980-an juga memperkenalkan sistem computer-aided design (CAD).keuntungan. pertukaran maklumat yang lebih efisen menjadi lebih mudah. pereka dan technicians untuk mengakses dan berkerja. Kebanyakan aliran maklumat boleh di tambah manakala selebihnya boleh di gantikan atau hilang keseluruhannya apabila rangkaiaan komputer di gunakan untuk menghubungkan sistem informasi melalui batasan organisasi. Apabila kedua-dua iaitu multiple suppliers dan multiple buyers perlu dimasukkan. Ini mengurangkan kewangan dan kos pekerja dalam pemperolehan. computer-aided engineering (CAE)dan computer-aided manufacturing (CAM) dimana membolehkan jurutera. (companies explore possibilities dan customers become accustomed to the benifits. kos percetakan dan penghantaran mail dalam procurement process. pembekal dan orang lain. invois dan shipping notification via EDI over value-added networks (VANs). penemapatan dan menggunakan segala perkakasan dan perisian yang di perlukan untuk berkomunikasi menerusi rangkaian tersebut. risks. Organisasi besar adalah yang pertama yang mengambil kelebihan/advantages dalam teknologi maklumat. Sejak 1970-an dan 1980an. Rangkaian lebih terbuka kepada mereka menggunakan komunikasi yang mudah dengan pelanggan yang baru. . untuk mengurangkan buruh. kerana komunikasi adalah optimis. standard harus berkaitan tanpa pelabur substantial network-specific sama ada pada penjual atau pembeli. kedua-duanya dalam syarikat mereka termasuk rangkaiaan yang menambah kuasa komputer melalui tahap syarikat tersebut. Rangkaian menjadi lebih terbuka dengan : a) Protokol awam (public protocol) yang di ambil daripada kelengkapan yang major dan penyediaan software. risiko dan had kepada sistem tersebut.

2. Rangkaian telefon adalah contoh yang baik kepada rangkaian yang terbuka. Di USA. lebih daripada 90% individu dan perniagaan/ para peniaga mempunyai servis telefon.b) Mereka di kawal oleh bahagian ketiga sama ada pembeli atau penjual pada rangkaian tersebut. terutamanya lebihan masa dan jarak. pengurusan inventori dan kitar masa). Teknologi informasi dan telekomunikasi membantu melicinkan masalah untuk mengatasi masalah penyelarasan dan kawalan dan dapat membantu mengstruktur semula hungungan inter-organisational. penyedia kepada rangkaian ada beberapa sebab untuk membuang sama ada penjual atau pembeli. Companies lower procurement costs by consolidating purchases and devoloping relationships with key suppliers to benifit from volume discounts and tighter integration in the manufacturing process. (Kos pembayaran. Jika rangkaian itu di uruskan oleh penjual atau pembeli di dalam pasaran. Internet telah membuatkan lebih berpatutan walaupun kepada rumah pejabat yang kecil dengan meluaskan rangkaian perniagaan tersebut ke kawasan yang luas(work team & geographical location). . mereka akan melihat pembukaan rangkaian tersebut sebagai amaran kepada pemegang saham pasaran atau kelebihan bersaing. Kos untuk pelanggan untuk mencari pembekal yang berpotensi adalah rendah dan kos untuk pembekal untuk menambah pelanggan juga rendah. CONCLUSION 1. Holding inventory bermakna operating kos yang tinggi dan profits yang rendah. 3. Ini kerana murah sebab skala ekomoni dan subsidi pelbagai di tawarkan. Jika bahagian ketiga kembali berdasarkan overall volume pada rangkaian pengurusan.

Jumlah masa yang digunakan untuk membina produk dinamakan kitar masa. 6. Fasa 2: Technological Learning and Adaption. melalui Internet. 7. 9. Fasa 3: Rationalisation and Management Control. WWW menjadikan e dagang kepada rumah pejabat yang dengan rangkaian perniagaan berhubungan dengan elektonik dengan kemudahan berkolaborasi projek melalui work teams dan keadaan geografi.4. Syarikat yang pelbagai saiz kini boleh berkomunikasi antara satu sama lain secara elektronik. Pembukaan Internet di harapkan most important attribute. Ia di gunakan untuk penyelarasan antara purchasing operation di syarikat tersebut dengan pembekal. . 5. networks for compony-use only(intranets) atau untuk digunakan oleh compony dan its bisnes partners(extranets) as well as the private value-added networks. Fasa 1: Technology Identification and Investment. 10. Fasa 4: Maturity/Widespread Technology Transfer. Sistem komputer telah bertukar kepada persaingan yang biasa dan ia lebih kepada insdustri. 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->