Aplikasi Antara Organisasi

CHAPTER 3 INTER-ORGANISATIONAL APPLICATION Penggunaan sistem komputer yang semakin canggih telah menjadi suatu kemestian dalam

pelbagai industri di sebabkan oleh persaingan. Contohnya kepada airlines, perhotelan, dan syarikat kereta sewa, sistem perkomputeran adalah mesti sama ada untuk syarikat berkenaan atau kegunaan pengguna lain. Perhubungan secara elektronik berkembang peasat dalam industri. Semua syarikat boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara elektronik melalui Internet. Sebagai contoh, penggunaan internet, IT, dan alat komunikasi membantu melicinkan hubungan inter organisational. Penggunaan medium ini adalah yang terpenting dan termudah bagi menjimatkan masa dan jarak. Objektif kepada penggunan medium ini adalah atas dasar keberkesanannya, efisen dan inovasi, iaitu kesedaran untuk memperbaiki produk dan sevis akibat persaingan. Penggunaan komputer dan medium yang boleh menghubungkan pembekal dengan pembeli di dalam sesuatu perniagaan di dapati paling banyak di gunakan pada masa sekarang.

Purchasing Costs Pembelian barang-barang atau servis untuk organisasi yang besar akan melibatkan beberapa proses. i. Pembeli harus mencari pembekal yang dapat mengeluarkan produkyang dikehendaki dan menepati jumlah penghantaran, kualiti dan harga yang telah di tetapkan. Proses ini melibatkan pertuturan informasi supaya produk yang di bekalkan menepati spesifikasi yang di kehendaki. Kebanyakan informasi mungkin juga sulit, jika ia berkaitan dengan proses pengeluaran atau mereka cipta produk.

sebelum proses penghantaran produk berlaku. iii. Pengurusan barangan stok dan produk yang kemas membolehkan servis yang baik dapat diberikan untuk pelanggan dan boleh menjimatkan kos yang lebih rendah. semakin banyak mereka perlu menyimpan stok sebagai persediaan jika berlaku kesilapan dan semakin lambat proses yang terlibat jika berlaku perubahan dalam permintaan. Syarikat perlu menyimpan sesetengah stok yang mendapat sambutan bagi menjamin kelancaran pengeluaran produk. Seterusnya. Masa yang singkat dapat menghasilkan pengawalan kualiti yang baik kerana masa yang diambil untuk pengujian produk dan kadar kerosakan.ii. Sebagai contoh. Inventory Management Kebanyakan syarikat perlu menghentikan sementara pengeluaran produk bagi menjamin kestabilan stok. pembeli akan menghantar “purchase order” untuk menyatakan kuantiti produk yang di kehendaki. Cycle Times Cycle Times merupakan jumlah masa yang diambil untuk membina produk/barangan yang telah tersedia untuk dijual. Jika masa yang biasa untuk mengeluarkan produk boleh . pembeli akan di maklumkan terlebih dahulu oleh pembekal berserta dengan invois untuk produk yang dihantar. Semkin lama masa yang di ambil. Apabila contoh produk telah di luluskan. pengeluaran produk yang mengambil masa yang lama untuk sampai kepada pembeli. Bahagian accounting akan memadankan invois dengan purchace order. boleh di atasi dengan adanya hubungan koordinasi yang rapat antara pembekal dengan pelanggan.

. Apabila teknologi membuktikan kegunaannya. Fasa 2. proses ini perlu di sesuaikan dengan teknologi yang di sebutkan pada fasa 1 di mana pada peringkat ini lebih ramai pengguna terlibat bagi memastikan faedah dan implikasi teknologi. Fokus perancangan dalamfasa 1 mesti di hasilkan di antara pengenalan teknologi dan sumber manusia. pengalaman terlalu terhad. Fasa ini lebih berteraskan kepada eksperimen. Resolusi masalah teknologi jangka pendek sangat kritikal. Bank of America merupakan bank yang pertama yang menggunakan teknologi Electronic Recording Machine Accounting (ERMA). Dalam tahun 1960. dan permulaan kepada projek teknologi tersebut. melabur dalam teknologi tersebut.dikurangkan daripada 8jam kepada 6jam. fixed costs per unit are lower since less time is needed. Fasa 1. Technology Identification and Investment . Technology Assimilation Penggunaan komputer yang pertama di gunakan di dalam bidang ketenteraan dan sains. Mereka mendapati 4 fasa yang terlibat dalam penghasilkan teknologi baru dan 3 penghalang yang boleh menghalang proses di atas daripada berlaku. Ia boleh di tafsirkan sebagaipermulaan kepada perancangan sesebuah teknologi. bukan untuk commerce. pemikiran secara logik mengenai implikasi teknologi selalunya tidak stabil. Pihak pengurusan (personel) hanya mahukan pengalaman dan selalunya memerlukan latihan khusus. Technology Learning and Adaptation. para pengkaji mendapati IT memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah syarikat. Awal tahun 1970.

Selalunya. walaupun selepas pelaburan yang bersungguh-sungguh. Dalam fasa perancangan harus ada fokus strategi yang kukuh. Peranan pengguna dan sokongan staf menjadikan boleh di ramalkan manakal kemajuan dalam pembaharuan dan pengubahsuaiian adalah lembab. Fasa 3. Perancangan dalam tahap ini adalah susah. Perancangan yang formal menjadikan lebih efektif dan belanjawan lebih tepat disebabkan pengalaman yang di peroleh dari fasa dua yang pertama (the 1st two phase) Dalam fasa terakhir. Hal ini termasuklah menyiapkan dan menapis aplikasi. teknologi tidak akan berkembang. Sebaliknya bergantung kepada komunikasi yang baik dan kesanggupan penyesuaiaan bagi faedah pengguna. Hal ini sama risikonya. Designer mungkin menggunakan lebih masa dan upaya dalam menonjolkan yang baru dalam produk yang tak berakhir. Kawalan yang keras dapat menggalakkan galakan yang secara diam-diam dalam projek fasa 1. menaikkan pangkat staff kepada tahap yang boleh diterima. Akhir sekali. dan menyusun semula bagaimana menggunakan teknologi baru secara efisen. Keadaan yang tidak berkembang dalam fasa ini boleh menyebabkan kelekaan dengan kawalan terhadap pengembangan keberkesanan. pembahagian secara penyerahan dalam teknologi kepada lain-lain orang . Perancangan dalam fasa ini mengandungi fokus yang efisen. Terlalu banyak penekanan dalam skala ekonomi akan mmbunuh projek. pengaliran teknologi yang tersebar luas (Maturity/Widespread Transfer) di kenalpasti berdasarkan penyerapan dalam teknologi melalui organisasi. Rationalisation and Management Control adalah untuk membimbing design dan implimentasi. bahaya yang tidak di duga mungkin akan di lihat di akhir pembinaan dan projek itu akan di bekukan apabila kemudahan terhad. Kepercayaan asas boleh menjadi potensi kepada pengguna supaya berhati-hati dalam teknologi yang baru dan mendorong imaginasi pengguna bagaimana mencari cara untuk menggunakannya. kerna inovasi mendahului penapisan design secara berturut-turut.Jika pendekatan terlalu konservatif.

kerana ia di gantikan dengan cepat tahap terbaru iaitu 3 teknologi daripada bahagian yang lain dalam organisasi. kemajuan dalam teknologi mengukuhkan perniagaan pemprosesan data dalam fasa 4. tak akan sampai kerana perbahan persekitaran teknologi boleh menggantikan kepesatan teknologi daripada ia di ambil sepenuhnya. Dalam fasa perubahan. Perancangan dalam fasa ini memberikan perhatian terhadap pengurusan di mana teknologi boleh di gunakan dan berapa banyak kos untuk melaksanakannya. Contohnya. pengurusan harus melakukan rujukan untuk sesetengah faedah. Kedinamikan pengembangan pengetahuan teknologi bermakna di mana-mana sahaja point yang di berikan dalam satu masa. rujukan menjadi lebih di gunakan secara efisen kepada tempattempat lain. Perubahan kurun. manakala fasa 3 dan 4 melalui pengawalan. awal tahun 1990. Manakala Internet-based electronic commerce adalah bergerak dalam fasa 2 apabila syarikat menjelajahi berkemungkinan dan pelanggan menjadi biasa kepada . Dalam fasa ini. Ia juga boleh memberi makna pengambilan teknologi kepada pesaing. syarikat akan berkemungkinan menjadi pengurus projek yang menggambarkan semua 4 fasa ini. batch data processing (like payroll) oleh sesuatu majikan untuk kebanyakan syarikat adalah dalam fasa 4. seperti teknologiteknologi yang meninggalkan perubahan fasa akan di gantikan dengan eksperimen yang baru. perubahan data elektronik (EDI) untuk pengawalan belian dan inventori dalam fasa 3 dan internet adalah barusahaja bermula untuk bergerak dari fasa 1 ke fasa 2.yang berkerjasama. Sistem pengurusan kewangan dan persembahan akan lebih efektif dalam fasa kawalan di mana terdapat tahap yang lebih tinggi daripada jangkaan yang di perlukan kepada mereka untuk berfungsi. Technology Adoption Organisasi boleh menjangkakan untuk mengalami gelombang fasa. Fasa 1 dan 2 di kenalpasti melalui perubahan. Beberapa teknologi tak akan dijumpai dalam fasa 4.

perniagaan di hantar dan di terima purchase order. Apabila kedua-dua iaitu multiple suppliers dan multiple buyers perlu dimasukkan. Organisasi besar adalah yang pertama yang mengambil kelebihan/advantages dalam teknologi maklumat. penemapatan dan menggunakan segala perkakasan dan perisian yang di perlukan untuk berkomunikasi menerusi rangkaian tersebut. computer-aided engineering (CAE)dan computer-aided manufacturing (CAM) dimana membolehkan jurutera. Sejak 1970-an dan 1980an. Tahun 1980-an juga memperkenalkan sistem computer-aided design (CAD). Kebanyakan aliran maklumat boleh di tambah manakala selebihnya boleh di gantikan atau hilang keseluruhannya apabila rangkaiaan komputer di gunakan untuk menghubungkan sistem informasi melalui batasan organisasi. risiko dan had kepada sistem tersebut. kerana komunikasi adalah optimis. kedua-duanya dalam syarikat mereka termasuk rangkaiaan yang menambah kuasa komputer melalui tahap syarikat tersebut. pertukaran maklumat yang lebih efisen menjadi lebih mudah.keuntungan. Rangkaian lebih terbuka kepada mereka menggunakan komunikasi yang mudah dengan pelanggan yang baru. . untuk mengurangkan buruh. pereka dan technicians untuk mengakses dan berkerja. risks. Rangkaian menjadi lebih terbuka dengan : a) Protokol awam (public protocol) yang di ambil daripada kelengkapan yang major dan penyediaan software. and limitation of the system) Rangkaiaan dan servis teknologi boleh menguatkan perhubungan. standard harus berkaitan tanpa pelabur substantial network-specific sama ada pada penjual atau pembeli. pembekal dan orang lain. invois dan shipping notification via EDI over value-added networks (VANs). kos percetakan dan penghantaran mail dalam procurement process. Ini mengurangkan kewangan dan kos pekerja dalam pemperolehan. (companies explore possibilities dan customers become accustomed to the benifits.

terutamanya lebihan masa dan jarak.b) Mereka di kawal oleh bahagian ketiga sama ada pembeli atau penjual pada rangkaian tersebut. Jika rangkaian itu di uruskan oleh penjual atau pembeli di dalam pasaran. CONCLUSION 1. Kos untuk pelanggan untuk mencari pembekal yang berpotensi adalah rendah dan kos untuk pembekal untuk menambah pelanggan juga rendah. Teknologi informasi dan telekomunikasi membantu melicinkan masalah untuk mengatasi masalah penyelarasan dan kawalan dan dapat membantu mengstruktur semula hungungan inter-organisational. 2. pengurusan inventori dan kitar masa). 3. . Di USA. Holding inventory bermakna operating kos yang tinggi dan profits yang rendah. lebih daripada 90% individu dan perniagaan/ para peniaga mempunyai servis telefon. Ini kerana murah sebab skala ekomoni dan subsidi pelbagai di tawarkan. (Kos pembayaran. mereka akan melihat pembukaan rangkaian tersebut sebagai amaran kepada pemegang saham pasaran atau kelebihan bersaing. Internet telah membuatkan lebih berpatutan walaupun kepada rumah pejabat yang kecil dengan meluaskan rangkaian perniagaan tersebut ke kawasan yang luas(work team & geographical location). Companies lower procurement costs by consolidating purchases and devoloping relationships with key suppliers to benifit from volume discounts and tighter integration in the manufacturing process. Rangkaian telefon adalah contoh yang baik kepada rangkaian yang terbuka. Jika bahagian ketiga kembali berdasarkan overall volume pada rangkaian pengurusan. penyedia kepada rangkaian ada beberapa sebab untuk membuang sama ada penjual atau pembeli.

10. Ia di gunakan untuk penyelarasan antara purchasing operation di syarikat tersebut dengan pembekal. 7. Fasa 4: Maturity/Widespread Technology Transfer. 6. Fasa 3: Rationalisation and Management Control.4. 5. 8. 9. Pembukaan Internet di harapkan most important attribute. Fasa 1: Technology Identification and Investment. Jumlah masa yang digunakan untuk membina produk dinamakan kitar masa. Syarikat yang pelbagai saiz kini boleh berkomunikasi antara satu sama lain secara elektronik. WWW menjadikan e dagang kepada rumah pejabat yang dengan rangkaian perniagaan berhubungan dengan elektonik dengan kemudahan berkolaborasi projek melalui work teams dan keadaan geografi. Sistem komputer telah bertukar kepada persaingan yang biasa dan ia lebih kepada insdustri. melalui Internet. networks for compony-use only(intranets) atau untuk digunakan oleh compony dan its bisnes partners(extranets) as well as the private value-added networks. Fasa 2: Technological Learning and Adaption. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful