CHAPTER 3 INTER-ORGANISATIONAL APPLICATION Penggunaan sistem komputer yang semakin canggih telah menjadi suatu kemestian dalam

pelbagai industri di sebabkan oleh persaingan. Contohnya kepada airlines, perhotelan, dan syarikat kereta sewa, sistem perkomputeran adalah mesti sama ada untuk syarikat berkenaan atau kegunaan pengguna lain. Perhubungan secara elektronik berkembang peasat dalam industri. Semua syarikat boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara elektronik melalui Internet. Sebagai contoh, penggunaan internet, IT, dan alat komunikasi membantu melicinkan hubungan inter organisational. Penggunaan medium ini adalah yang terpenting dan termudah bagi menjimatkan masa dan jarak. Objektif kepada penggunan medium ini adalah atas dasar keberkesanannya, efisen dan inovasi, iaitu kesedaran untuk memperbaiki produk dan sevis akibat persaingan. Penggunaan komputer dan medium yang boleh menghubungkan pembekal dengan pembeli di dalam sesuatu perniagaan di dapati paling banyak di gunakan pada masa sekarang.

Purchasing Costs Pembelian barang-barang atau servis untuk organisasi yang besar akan melibatkan beberapa proses. i. Pembeli harus mencari pembekal yang dapat mengeluarkan produkyang dikehendaki dan menepati jumlah penghantaran, kualiti dan harga yang telah di tetapkan. Proses ini melibatkan pertuturan informasi supaya produk yang di bekalkan menepati spesifikasi yang di kehendaki. Kebanyakan informasi mungkin juga sulit, jika ia berkaitan dengan proses pengeluaran atau mereka cipta produk.

Inventory Management Kebanyakan syarikat perlu menghentikan sementara pengeluaran produk bagi menjamin kestabilan stok. sebelum proses penghantaran produk berlaku. Cycle Times Cycle Times merupakan jumlah masa yang diambil untuk membina produk/barangan yang telah tersedia untuk dijual. iii. pengeluaran produk yang mengambil masa yang lama untuk sampai kepada pembeli. semakin banyak mereka perlu menyimpan stok sebagai persediaan jika berlaku kesilapan dan semakin lambat proses yang terlibat jika berlaku perubahan dalam permintaan. Apabila contoh produk telah di luluskan.ii. Sebagai contoh. pembeli akan di maklumkan terlebih dahulu oleh pembekal berserta dengan invois untuk produk yang dihantar. Semkin lama masa yang di ambil. Bahagian accounting akan memadankan invois dengan purchace order. Syarikat perlu menyimpan sesetengah stok yang mendapat sambutan bagi menjamin kelancaran pengeluaran produk. Masa yang singkat dapat menghasilkan pengawalan kualiti yang baik kerana masa yang diambil untuk pengujian produk dan kadar kerosakan. Jika masa yang biasa untuk mengeluarkan produk boleh . Pengurusan barangan stok dan produk yang kemas membolehkan servis yang baik dapat diberikan untuk pelanggan dan boleh menjimatkan kos yang lebih rendah. Seterusnya. pembeli akan menghantar “purchase order” untuk menyatakan kuantiti produk yang di kehendaki. boleh di atasi dengan adanya hubungan koordinasi yang rapat antara pembekal dengan pelanggan.

Mereka mendapati 4 fasa yang terlibat dalam penghasilkan teknologi baru dan 3 penghalang yang boleh menghalang proses di atas daripada berlaku. Awal tahun 1970. Resolusi masalah teknologi jangka pendek sangat kritikal. Technology Identification and Investment . Fasa 2. fixed costs per unit are lower since less time is needed. Dalam tahun 1960. Pihak pengurusan (personel) hanya mahukan pengalaman dan selalunya memerlukan latihan khusus. pengalaman terlalu terhad. Fasa ini lebih berteraskan kepada eksperimen. bukan untuk commerce. para pengkaji mendapati IT memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah syarikat. Technology Learning and Adaptation. Fokus perancangan dalamfasa 1 mesti di hasilkan di antara pengenalan teknologi dan sumber manusia. pemikiran secara logik mengenai implikasi teknologi selalunya tidak stabil. Fasa 1. proses ini perlu di sesuaikan dengan teknologi yang di sebutkan pada fasa 1 di mana pada peringkat ini lebih ramai pengguna terlibat bagi memastikan faedah dan implikasi teknologi. Ia boleh di tafsirkan sebagaipermulaan kepada perancangan sesebuah teknologi. Apabila teknologi membuktikan kegunaannya.dikurangkan daripada 8jam kepada 6jam. . Technology Assimilation Penggunaan komputer yang pertama di gunakan di dalam bidang ketenteraan dan sains. dan permulaan kepada projek teknologi tersebut. melabur dalam teknologi tersebut. Bank of America merupakan bank yang pertama yang menggunakan teknologi Electronic Recording Machine Accounting (ERMA).

Sebaliknya bergantung kepada komunikasi yang baik dan kesanggupan penyesuaiaan bagi faedah pengguna. Akhir sekali. Hal ini sama risikonya. Peranan pengguna dan sokongan staf menjadikan boleh di ramalkan manakal kemajuan dalam pembaharuan dan pengubahsuaiian adalah lembab. Terlalu banyak penekanan dalam skala ekonomi akan mmbunuh projek. Hal ini termasuklah menyiapkan dan menapis aplikasi. Selalunya. Designer mungkin menggunakan lebih masa dan upaya dalam menonjolkan yang baru dalam produk yang tak berakhir. pembahagian secara penyerahan dalam teknologi kepada lain-lain orang . Perancangan dalam fasa ini mengandungi fokus yang efisen. dan menyusun semula bagaimana menggunakan teknologi baru secara efisen. Perancangan yang formal menjadikan lebih efektif dan belanjawan lebih tepat disebabkan pengalaman yang di peroleh dari fasa dua yang pertama (the 1st two phase) Dalam fasa terakhir. Kepercayaan asas boleh menjadi potensi kepada pengguna supaya berhati-hati dalam teknologi yang baru dan mendorong imaginasi pengguna bagaimana mencari cara untuk menggunakannya. Kawalan yang keras dapat menggalakkan galakan yang secara diam-diam dalam projek fasa 1.Jika pendekatan terlalu konservatif. Rationalisation and Management Control adalah untuk membimbing design dan implimentasi. Perancangan dalam tahap ini adalah susah. teknologi tidak akan berkembang. Fasa 3. menaikkan pangkat staff kepada tahap yang boleh diterima. pengaliran teknologi yang tersebar luas (Maturity/Widespread Transfer) di kenalpasti berdasarkan penyerapan dalam teknologi melalui organisasi. bahaya yang tidak di duga mungkin akan di lihat di akhir pembinaan dan projek itu akan di bekukan apabila kemudahan terhad. walaupun selepas pelaburan yang bersungguh-sungguh. Keadaan yang tidak berkembang dalam fasa ini boleh menyebabkan kelekaan dengan kawalan terhadap pengembangan keberkesanan. Dalam fasa perancangan harus ada fokus strategi yang kukuh. kerna inovasi mendahului penapisan design secara berturut-turut.

Sistem pengurusan kewangan dan persembahan akan lebih efektif dalam fasa kawalan di mana terdapat tahap yang lebih tinggi daripada jangkaan yang di perlukan kepada mereka untuk berfungsi. Dalam fasa perubahan. pengurusan harus melakukan rujukan untuk sesetengah faedah. awal tahun 1990. Perubahan kurun. manakala fasa 3 dan 4 melalui pengawalan. Perancangan dalam fasa ini memberikan perhatian terhadap pengurusan di mana teknologi boleh di gunakan dan berapa banyak kos untuk melaksanakannya. Beberapa teknologi tak akan dijumpai dalam fasa 4. kemajuan dalam teknologi mengukuhkan perniagaan pemprosesan data dalam fasa 4. seperti teknologiteknologi yang meninggalkan perubahan fasa akan di gantikan dengan eksperimen yang baru. batch data processing (like payroll) oleh sesuatu majikan untuk kebanyakan syarikat adalah dalam fasa 4.yang berkerjasama. Ia juga boleh memberi makna pengambilan teknologi kepada pesaing. Technology Adoption Organisasi boleh menjangkakan untuk mengalami gelombang fasa. rujukan menjadi lebih di gunakan secara efisen kepada tempattempat lain. Manakala Internet-based electronic commerce adalah bergerak dalam fasa 2 apabila syarikat menjelajahi berkemungkinan dan pelanggan menjadi biasa kepada . Fasa 1 dan 2 di kenalpasti melalui perubahan. Contohnya. tak akan sampai kerana perbahan persekitaran teknologi boleh menggantikan kepesatan teknologi daripada ia di ambil sepenuhnya. syarikat akan berkemungkinan menjadi pengurus projek yang menggambarkan semua 4 fasa ini. kerana ia di gantikan dengan cepat tahap terbaru iaitu 3 teknologi daripada bahagian yang lain dalam organisasi. Kedinamikan pengembangan pengetahuan teknologi bermakna di mana-mana sahaja point yang di berikan dalam satu masa. perubahan data elektronik (EDI) untuk pengawalan belian dan inventori dalam fasa 3 dan internet adalah barusahaja bermula untuk bergerak dari fasa 1 ke fasa 2. Dalam fasa ini.

risiko dan had kepada sistem tersebut. standard harus berkaitan tanpa pelabur substantial network-specific sama ada pada penjual atau pembeli. kedua-duanya dalam syarikat mereka termasuk rangkaiaan yang menambah kuasa komputer melalui tahap syarikat tersebut. kos percetakan dan penghantaran mail dalam procurement process. Rangkaian menjadi lebih terbuka dengan : a) Protokol awam (public protocol) yang di ambil daripada kelengkapan yang major dan penyediaan software. Rangkaian lebih terbuka kepada mereka menggunakan komunikasi yang mudah dengan pelanggan yang baru. . computer-aided engineering (CAE)dan computer-aided manufacturing (CAM) dimana membolehkan jurutera. penemapatan dan menggunakan segala perkakasan dan perisian yang di perlukan untuk berkomunikasi menerusi rangkaian tersebut. Apabila kedua-dua iaitu multiple suppliers dan multiple buyers perlu dimasukkan. pertukaran maklumat yang lebih efisen menjadi lebih mudah. pembekal dan orang lain. invois dan shipping notification via EDI over value-added networks (VANs). perniagaan di hantar dan di terima purchase order.keuntungan. Ini mengurangkan kewangan dan kos pekerja dalam pemperolehan. Organisasi besar adalah yang pertama yang mengambil kelebihan/advantages dalam teknologi maklumat. untuk mengurangkan buruh. (companies explore possibilities dan customers become accustomed to the benifits. Sejak 1970-an dan 1980an. and limitation of the system) Rangkaiaan dan servis teknologi boleh menguatkan perhubungan. risks. Tahun 1980-an juga memperkenalkan sistem computer-aided design (CAD). pereka dan technicians untuk mengakses dan berkerja. kerana komunikasi adalah optimis. Kebanyakan aliran maklumat boleh di tambah manakala selebihnya boleh di gantikan atau hilang keseluruhannya apabila rangkaiaan komputer di gunakan untuk menghubungkan sistem informasi melalui batasan organisasi.

Companies lower procurement costs by consolidating purchases and devoloping relationships with key suppliers to benifit from volume discounts and tighter integration in the manufacturing process. Internet telah membuatkan lebih berpatutan walaupun kepada rumah pejabat yang kecil dengan meluaskan rangkaian perniagaan tersebut ke kawasan yang luas(work team & geographical location). mereka akan melihat pembukaan rangkaian tersebut sebagai amaran kepada pemegang saham pasaran atau kelebihan bersaing. Jika bahagian ketiga kembali berdasarkan overall volume pada rangkaian pengurusan. Rangkaian telefon adalah contoh yang baik kepada rangkaian yang terbuka. 3. pengurusan inventori dan kitar masa). Jika rangkaian itu di uruskan oleh penjual atau pembeli di dalam pasaran. Kos untuk pelanggan untuk mencari pembekal yang berpotensi adalah rendah dan kos untuk pembekal untuk menambah pelanggan juga rendah. lebih daripada 90% individu dan perniagaan/ para peniaga mempunyai servis telefon. Teknologi informasi dan telekomunikasi membantu melicinkan masalah untuk mengatasi masalah penyelarasan dan kawalan dan dapat membantu mengstruktur semula hungungan inter-organisational. terutamanya lebihan masa dan jarak. CONCLUSION 1. Di USA. Ini kerana murah sebab skala ekomoni dan subsidi pelbagai di tawarkan.b) Mereka di kawal oleh bahagian ketiga sama ada pembeli atau penjual pada rangkaian tersebut. Holding inventory bermakna operating kos yang tinggi dan profits yang rendah. (Kos pembayaran. 2. . penyedia kepada rangkaian ada beberapa sebab untuk membuang sama ada penjual atau pembeli.

4. Fasa 4: Maturity/Widespread Technology Transfer. Syarikat yang pelbagai saiz kini boleh berkomunikasi antara satu sama lain secara elektronik. Fasa 1: Technology Identification and Investment. Ia di gunakan untuk penyelarasan antara purchasing operation di syarikat tersebut dengan pembekal. 10. WWW menjadikan e dagang kepada rumah pejabat yang dengan rangkaian perniagaan berhubungan dengan elektonik dengan kemudahan berkolaborasi projek melalui work teams dan keadaan geografi. 8. melalui Internet. Jumlah masa yang digunakan untuk membina produk dinamakan kitar masa. Fasa 3: Rationalisation and Management Control. Sistem komputer telah bertukar kepada persaingan yang biasa dan ia lebih kepada insdustri. 6. 7. . networks for compony-use only(intranets) atau untuk digunakan oleh compony dan its bisnes partners(extranets) as well as the private value-added networks. Pembukaan Internet di harapkan most important attribute. 5. 9. Fasa 2: Technological Learning and Adaption.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful