P. 1
CERKAK BAHASA JAWA

CERKAK BAHASA JAWA

|Views: 673|Likes:
Published by Oppie Raditya
SEMOGA BISA BERMANFAAT BAGI SEMUA
SEMOGA BISA BERMANFAAT BAGI SEMUA

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Oppie Raditya on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

CERKAK BAHASA JAWA ” ANDE ANDE LUMUT”

Disusun Oleh : Vera Mawarni Puspa Nenda XI IPS 2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES SMA NEGERI 1 SIRAMPOG 2013

toto tentrem kerto raharjo. ningali kanan keringipun mboten bilih wonten kewan utawi peksi ingkang saget dipun buru. putra mbok randha saking dusun Dadapan. Ewa semanten pangeran kagugan kersa bade lelana pados “ Pengalaman “ Kaliyan garwa ingkang sae manahipun lan ayu. Wonten injang ingkang terang Mbok rondo kleting nyawiji kalihan putriputrinipun. Cerita menika nyeritaaken satunggaling negeri ingkang gemah ripah loh jinawi. wonten ingkang jagi lepen. ingkang nami Yuyu kangkang .kleting hijau ugi salah sak tunggaling putri tirinipun ingkang nami kleting kuning. Wekdal badhe nyebrang lepen. sanget mrihatinake kleting kuning. Putri-putri Mbok rondo kleting sanget ayu pasuryane. Ande ande lumut ngiyaraken menawi piyambaipun badhe pados garwa. Wonten ing saktengahing margi pinuju dhateng griyanipun ande ande lumut.” ANDE ANDE LUMUT” Ande ande lumut inggih menika cerita rakyat ingkang asalipun saking jawi. Kalih tiang kaneman mlampah ngelewati wono ingkang rimbun . kalebet sederek sederekipun klenting kuning.ngresiki griya lan ugi nyambut dame ling sawah . Sajeroning lelana pangeran nyamar dados Ande ande lumut. saking baguse. ananging benten kalian kleting kuning. Ananging pangeran kala wau mboten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan . awujud Yuyu ingkang ageng. Kaneman bagus kalihan pandereke. dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnonipun. Kleting kuning didawuhi nyapu. Panji Asmarabangun ingkang gesangipun sarwa sekaca. Mbok rondo kleting sanget remen lan tresno kalian putri-putrinipun . Klenting kuning kaliyan sederek – sederekipun inggih menika klenting abang kaliyan kelenting ijo kedah nyabrang lepen ingkang ageng. Paneman wau sakyektosipun inggih punika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun . dados putra mahkota. saking mriku wau kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih punika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryane. ande ande lumut ndadosaken sedaya kenya kesengsem. Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi penggalaman gesang . pangeran kapingin lelono. Nglampahi wono. piyambake inggih punika kleting merah.

Kleting kuning saben dinten nyambut damel . Mekaten ugi kaliyan klenting ijo. amargi kelenting kuning ingkang mboten purun diamb ung yuyu kangkang. Toya lepen dados asat.ugi nyambut damel wonten lading. calon garwanipun ingkang ical. Piyambakipun ngedalaken piyandelan awujud bintang sakti. nanging nyuwun upah. Mboten karaos sayah lan keluh kesah . Lan ande-ande lumut sakmeniko dados Raja ngetosi kerajaan Ramanipun . Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkowo piyambake . Ande ande lumut mboten kersa nampi lamaran ipun . Lajeng kelenting kuning saged nyeberang kanthi sekecha. Namung kelenting kuning kemawon ingkang boten karsa dipun ambung Wekdal yuyu kangkang badhe meksa ngambung klenting kuning. putri raja Kediri Jaya negara ingkag nyamar madosi pangeran Panji Asmara. inggih punika dipun ambung.pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakake dados putrid ingkang ayu . sinaos piyambake dipun damel mboten sae kaliyan mbok rondo klenting. sak sampunipun langsung dados penganten ingkang boten saged dipisahaken. . pangeran ugi klenting kuning . Sak lajengipun ande ande lumut nampi kelenting kuning dados garwanipun. ibu…kula mboten purun…aduh ibu kulo mboten medun…najan ayu sisane yuyu kangkang.. piyambake ngajengaken Gusti Allah bade maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. langsung nikah ngangge bhs jawa ingkang lugu. Pungkasane klenting kuning dados sisishanipun ande-ande lumut . Sedaya inggih mboten mangertos menawi sejatosipun klenting kuning menika putri sekartaji. sejatosipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji .arep nglamar Ande ande lumut? Mengko disik yo…????? Tak takon andhe andhe lumut “ Putraku Si ande ande lumut… Temuruno ono putri kang unggah unggahi…Putrine seng ayu rupane…Klenting abang engkang dadi asmane…Duh. kelenting Abang lan kelenting Ijo matur menawi badhe ngelamar Ande – ande lumut “ Bok kulo dumugi ngriki badhe nglamar andhe – andhe lumut” ( klanting abang ) Owh.gesang slaras saklawase. Yuyu kangkang purun nyebrangaken. Saksampunipun dumugi daleme mbok rondo dhadapan. Namung klenting kuning ingkang dipun remeni Ande ande lumut. Amargi keseso kelenting abang kaliyan kelenting ijo sami sarujuk lang-.ngresiki griya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->