P. 1
CERKAK BAHASA JAWA

CERKAK BAHASA JAWA

|Views: 689|Likes:
Published by Oppie Raditya
SEMOGA BISA BERMANFAAT BAGI SEMUA
SEMOGA BISA BERMANFAAT BAGI SEMUA

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Oppie Raditya on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

CERKAK BAHASA JAWA ” ANDE ANDE LUMUT”

Disusun Oleh : Vera Mawarni Puspa Nenda XI IPS 2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES SMA NEGERI 1 SIRAMPOG 2013

ningali kanan keringipun mboten bilih wonten kewan utawi peksi ingkang saget dipun buru. Ande ande lumut ngiyaraken menawi piyambaipun badhe pados garwa. sanget mrihatinake kleting kuning. awujud Yuyu ingkang ageng. Nglampahi wono. saking baguse. Wekdal badhe nyebrang lepen. Kalih tiang kaneman mlampah ngelewati wono ingkang rimbun . kalebet sederek sederekipun klenting kuning. Wonten ing saktengahing margi pinuju dhateng griyanipun ande ande lumut. Mbok rondo kleting sanget remen lan tresno kalian putri-putrinipun . Ananging pangeran kala wau mboten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan . dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnonipun. Kaneman bagus kalihan pandereke. ingkang nami Yuyu kangkang . pangeran kapingin lelono. dados putra mahkota. ananging benten kalian kleting kuning. wonten ingkang jagi lepen. putra mbok randha saking dusun Dadapan. Klenting kuning kaliyan sederek – sederekipun inggih menika klenting abang kaliyan kelenting ijo kedah nyabrang lepen ingkang ageng. piyambake inggih punika kleting merah.kleting hijau ugi salah sak tunggaling putri tirinipun ingkang nami kleting kuning. Wonten injang ingkang terang Mbok rondo kleting nyawiji kalihan putriputrinipun. Panji Asmarabangun ingkang gesangipun sarwa sekaca. saking mriku wau kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih punika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryane. Sajeroning lelana pangeran nyamar dados Ande ande lumut.ngresiki griya lan ugi nyambut dame ling sawah . Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi penggalaman gesang . Paneman wau sakyektosipun inggih punika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun .” ANDE ANDE LUMUT” Ande ande lumut inggih menika cerita rakyat ingkang asalipun saking jawi. toto tentrem kerto raharjo. Ewa semanten pangeran kagugan kersa bade lelana pados “ Pengalaman “ Kaliyan garwa ingkang sae manahipun lan ayu. ande ande lumut ndadosaken sedaya kenya kesengsem. Kleting kuning didawuhi nyapu. Putri-putri Mbok rondo kleting sanget ayu pasuryane. Cerita menika nyeritaaken satunggaling negeri ingkang gemah ripah loh jinawi.

Yuyu kangkang purun nyebrangaken.. sejatosipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji .pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakake dados putrid ingkang ayu . pangeran ugi klenting kuning . . calon garwanipun ingkang ical. Sedaya inggih mboten mangertos menawi sejatosipun klenting kuning menika putri sekartaji. Saksampunipun dumugi daleme mbok rondo dhadapan. Lajeng kelenting kuning saged nyeberang kanthi sekecha. putri raja Kediri Jaya negara ingkag nyamar madosi pangeran Panji Asmara. Amargi keseso kelenting abang kaliyan kelenting ijo sami sarujuk lang-. Mekaten ugi kaliyan klenting ijo.ngresiki griya. amargi kelenting kuning ingkang mboten purun diamb ung yuyu kangkang. Lan ande-ande lumut sakmeniko dados Raja ngetosi kerajaan Ramanipun . Ande ande lumut mboten kersa nampi lamaran ipun . Namung kelenting kuning kemawon ingkang boten karsa dipun ambung Wekdal yuyu kangkang badhe meksa ngambung klenting kuning. ibu…kula mboten purun…aduh ibu kulo mboten medun…najan ayu sisane yuyu kangkang. Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkowo piyambake . inggih punika dipun ambung. langsung nikah ngangge bhs jawa ingkang lugu.Kleting kuning saben dinten nyambut damel .ugi nyambut damel wonten lading. Mboten karaos sayah lan keluh kesah . sak sampunipun langsung dados penganten ingkang boten saged dipisahaken. kelenting Abang lan kelenting Ijo matur menawi badhe ngelamar Ande – ande lumut “ Bok kulo dumugi ngriki badhe nglamar andhe – andhe lumut” ( klanting abang ) Owh. nanging nyuwun upah. Toya lepen dados asat. piyambake ngajengaken Gusti Allah bade maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. Pungkasane klenting kuning dados sisishanipun ande-ande lumut . Piyambakipun ngedalaken piyandelan awujud bintang sakti.arep nglamar Ande ande lumut? Mengko disik yo…????? Tak takon andhe andhe lumut “ Putraku Si ande ande lumut… Temuruno ono putri kang unggah unggahi…Putrine seng ayu rupane…Klenting abang engkang dadi asmane…Duh. Namung klenting kuning ingkang dipun remeni Ande ande lumut.gesang slaras saklawase. Sak lajengipun ande ande lumut nampi kelenting kuning dados garwanipun. sinaos piyambake dipun damel mboten sae kaliyan mbok rondo klenting.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->