BAB 2: STRUKTUR ATOM

CIKGU FATHI TAHIR

.

tetapi sama dalam cas dan bertentangan dengan elektron . tiada net cas PROTON .partikel subatomik yang bercas positif yang berada dalam ruang dalam nukleus Perihal Proton .• Definisi . Atom oksigen: mempunyai 8 elektron dan proton : atom neutral.proton adalah hampir 2000 kali lebih besar daripada elektron.nombor proton dalam nukleus adalah seimbang cas elektriknya disebabkan nombor elektron adalah sama banyak eg.

membawa kepada eksperimen dengan arus elektrik melalui gas dalam tiub tertutup .Nama diambil daripada the Greek word for amber .subatomik yang bercas negatif yang berada dalam ruang luar nukleus .Amber: bahan yang dijumpai pada awal Greeks yang dijumpai untuk menghalang kesan pengecasan elektrik eg. Ben Franklin: Key/Kite .ELEKTRON • Definisi .

partikel subatomik yang neutral dan berada pada ruang dalam nukleus .NEUTRONS • Definisi .mempunyai jisim yang hampir sama dengan proton .

3 jenis partikel subatomik: . elektron .PARTIKEL SUBATOMIK . neutron.proton.

67 x 10-24 Nukleus Nukleus Neutron (no) .SUBATOMIC PARTICLES Partikel Elektron (e-) Proton (p+) Cas Jisim (g) Lokasi awan Elektron -1 9.67 x 10-24 1.11 x 10-28 +1 0 1.

NOMBOR JISIM .Peratusan kecil mempunyai satu neutron dan sebilangan kecil lagi mempunyai dua neutron .Walaupun diberikan jenis-jenis atom akan kebiasaanya mempunyai sesetengah nombor neutron dalam nukleus. peratusan kecil adalah tidak eg. . Hampir semua atom hidrogen tidak mempunyai neutron.

sama dengan 1.sama kepada 1/12th daripada jisim karbon .atoms mempunyai jsim yang sangat ringan .JISIM ATOMIK • Definisi .6605402 x 10-27 kg .berat sesebuah atom dalam unit jisim atomik(amu) .selalunya jisimnya dalah sederhana .weighted mass • AMU atau Dalton (Da) .

neutron.NOMBOR ATOMIK • Atom mengandungi persamaan proton. dan elektron • Bagaiamana satu atom daripada satu elemen berbeza daripada yang lain? • Element adalah berbeza kerana ia mempunyai nombor PROTONS yang berbeza • “nombor atomik” sesuatu elemen adalah nombor proton dalam nukleus • # proton dalam atom = # elektron .

NOMBOR ATOMIK Nombor Atomik (Z) sesuatu elemen ialah nombor proton in dalam nukleus setiap atom pada sesuatu elemen Elemen Karbon # proton 6 #Atomik (Z) 6 Fosforus Emas 15 79 15 79 .

nombor jisim dan nombor atomik Nombor Superscript → Jisim Subscript → Nombor atomik X .SIMBOL NOTASI • mempunyai simbol (X) setiap element.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful