BAB 2: STRUKTUR ATOM

CIKGU FATHI TAHIR

.

• Definisi . Atom oksigen: mempunyai 8 elektron dan proton : atom neutral. tetapi sama dalam cas dan bertentangan dengan elektron .partikel subatomik yang bercas positif yang berada dalam ruang dalam nukleus Perihal Proton . tiada net cas PROTON .nombor proton dalam nukleus adalah seimbang cas elektriknya disebabkan nombor elektron adalah sama banyak eg.proton adalah hampir 2000 kali lebih besar daripada elektron.

membawa kepada eksperimen dengan arus elektrik melalui gas dalam tiub tertutup .subatomik yang bercas negatif yang berada dalam ruang luar nukleus .ELEKTRON • Definisi . Ben Franklin: Key/Kite .Nama diambil daripada the Greek word for amber .Amber: bahan yang dijumpai pada awal Greeks yang dijumpai untuk menghalang kesan pengecasan elektrik eg.

mempunyai jisim yang hampir sama dengan proton .NEUTRONS • Definisi .partikel subatomik yang neutral dan berada pada ruang dalam nukleus .

neutron. elektron .3 jenis partikel subatomik: .PARTIKEL SUBATOMIK .proton.

11 x 10-28 +1 0 1.SUBATOMIC PARTICLES Partikel Elektron (e-) Proton (p+) Cas Jisim (g) Lokasi awan Elektron -1 9.67 x 10-24 Nukleus Nukleus Neutron (no) .67 x 10-24 1.

Peratusan kecil mempunyai satu neutron dan sebilangan kecil lagi mempunyai dua neutron . Hampir semua atom hidrogen tidak mempunyai neutron. .Walaupun diberikan jenis-jenis atom akan kebiasaanya mempunyai sesetengah nombor neutron dalam nukleus. peratusan kecil adalah tidak eg.NOMBOR JISIM .

6605402 x 10-27 kg .JISIM ATOMIK • Definisi .atoms mempunyai jsim yang sangat ringan .berat sesebuah atom dalam unit jisim atomik(amu) .sama dengan 1.weighted mass • AMU atau Dalton (Da) .sama kepada 1/12th daripada jisim karbon .selalunya jisimnya dalah sederhana .

dan elektron • Bagaiamana satu atom daripada satu elemen berbeza daripada yang lain? • Element adalah berbeza kerana ia mempunyai nombor PROTONS yang berbeza • “nombor atomik” sesuatu elemen adalah nombor proton dalam nukleus • # proton dalam atom = # elektron .NOMBOR ATOMIK • Atom mengandungi persamaan proton. neutron.

NOMBOR ATOMIK Nombor Atomik (Z) sesuatu elemen ialah nombor proton in dalam nukleus setiap atom pada sesuatu elemen Elemen Karbon # proton 6 #Atomik (Z) 6 Fosforus Emas 15 79 15 79 .

nombor jisim dan nombor atomik Nombor Superscript → Jisim Subscript → Nombor atomik X .SIMBOL NOTASI • mempunyai simbol (X) setiap element.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful