BAB 2: STRUKTUR ATOM

CIKGU FATHI TAHIR

.

partikel subatomik yang bercas positif yang berada dalam ruang dalam nukleus Perihal Proton .nombor proton dalam nukleus adalah seimbang cas elektriknya disebabkan nombor elektron adalah sama banyak eg. Atom oksigen: mempunyai 8 elektron dan proton : atom neutral. tetapi sama dalam cas dan bertentangan dengan elektron .• Definisi .proton adalah hampir 2000 kali lebih besar daripada elektron. tiada net cas PROTON .

ELEKTRON • Definisi .subatomik yang bercas negatif yang berada dalam ruang luar nukleus .membawa kepada eksperimen dengan arus elektrik melalui gas dalam tiub tertutup .Nama diambil daripada the Greek word for amber . Ben Franklin: Key/Kite .Amber: bahan yang dijumpai pada awal Greeks yang dijumpai untuk menghalang kesan pengecasan elektrik eg.

partikel subatomik yang neutral dan berada pada ruang dalam nukleus .mempunyai jisim yang hampir sama dengan proton .NEUTRONS • Definisi .

PARTIKEL SUBATOMIK . elektron .proton.3 jenis partikel subatomik: . neutron.

67 x 10-24 1.67 x 10-24 Nukleus Nukleus Neutron (no) .11 x 10-28 +1 0 1.SUBATOMIC PARTICLES Partikel Elektron (e-) Proton (p+) Cas Jisim (g) Lokasi awan Elektron -1 9.

Hampir semua atom hidrogen tidak mempunyai neutron. peratusan kecil adalah tidak eg.Peratusan kecil mempunyai satu neutron dan sebilangan kecil lagi mempunyai dua neutron .NOMBOR JISIM . .Walaupun diberikan jenis-jenis atom akan kebiasaanya mempunyai sesetengah nombor neutron dalam nukleus.

sama dengan 1.JISIM ATOMIK • Definisi .weighted mass • AMU atau Dalton (Da) .selalunya jisimnya dalah sederhana .sama kepada 1/12th daripada jisim karbon .6605402 x 10-27 kg .atoms mempunyai jsim yang sangat ringan .berat sesebuah atom dalam unit jisim atomik(amu) .

dan elektron • Bagaiamana satu atom daripada satu elemen berbeza daripada yang lain? • Element adalah berbeza kerana ia mempunyai nombor PROTONS yang berbeza • “nombor atomik” sesuatu elemen adalah nombor proton dalam nukleus • # proton dalam atom = # elektron .NOMBOR ATOMIK • Atom mengandungi persamaan proton. neutron.

NOMBOR ATOMIK Nombor Atomik (Z) sesuatu elemen ialah nombor proton in dalam nukleus setiap atom pada sesuatu elemen Elemen Karbon # proton 6 #Atomik (Z) 6 Fosforus Emas 15 79 15 79 .

SIMBOL NOTASI • mempunyai simbol (X) setiap element. nombor jisim dan nombor atomik Nombor Superscript → Jisim Subscript → Nombor atomik X .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.