KAEDAH SUKU KATA

Pengenalan

Kaedah ini bermula dengan mengeja suku kata perkataan bermakna. Contohnya, ‘ka’ + ‘yu’ = kayu. Proses mengeja dan membatang perkataan ini perlu dimulakan dengan mudah iaitu bermula dengan dua suku kata (KV+KV), kemudian dikembangkan menjadi tiga suku kata (KV+KVK) dan seterusnya menjadi empat suku kata (KV+KV+KV+KV), penggunaan diftong (V) dan konsonan berganding (K).

Langkah-Langkah Pengajaran 1. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u, dan satu konsonan, eg. b 2. Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu; bu bi ba 3. Bina perkataan dan baca perkataan 4. Buat frasa dan ayat, dan bacanya. 5. Tulis atau salin apa yang dibaca 6. Buat latihan pengayaan: permainan, secara berpasangan atau kumpulan kecil

Contoh Pengajaran 1. Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u 2 3 4 5 6 7 8 Pilih satu konsonant mudah seperti b, Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali. Bina suku kata ‘ba bi bu’. Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf, suku kata dan huruf . Setelah mahir, murid boleh mula membaca ‘cerita’

nya nyi nyu • • Bunga nyonya ungu. roda lori • • e e e mak e kor e nam em pat e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. pokok koko. Bapa letak kereta di tepi rumah. Singa nganga mulutnya .Contoh Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b ba bi bu bat bit but • k ka ki ku makan ikan su masak masuk ubat sabut kan kin kun • s sa si sak sik suk Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ • O ko po lo ro om lom otak. Suku kata istimewa: nga ngi ngu.

Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • • • b k s Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) Buat latih tubi bagi murid yang lemah. Sebelum itu. TIPS MENGAJAR KVK Kali ini saya ingin berkongsi cara mengajar murid agar dapat menguasai kemahiran ‘KVK’ dalam tempoh satu minggu. ka ka ki ki ku ku. sa sa si si su su. guru perlu mengajarkan kemahiran ‘KVK’ pula. ini adalah kesinambungan daripada pengajaran sebelum ini supaya murid akan lebih mudah menguasai kemahiran seterusnya. Untuk mengajar kemahiran ‘KVK’. guru mesti ada sekurang-kurangnya bahan bantu mengajar yang berikut : kad perkataan ‘KVK’ lembaran kerja 1 – memadan gambar dengan perkataan lembaran kerja 2 – mencari perkataan tersembunyi .• • • Salim menyanyi lagu sunyi Suaranya nyaring. Sedikit info. Contohnya: ulang (guna kad imbasan) ba ba bi bi bu bu. pastikan murid benar-benar menguasai kemahiran ‘KV’ dari aspek SEBUTAN dan BACAAN teks ‘KV+KV’. Penyu bertelur di pantai. setelah mengajar murid menguasai suku kata ‘KV’.

– Tunjuk gambar dan minta murid eja tanpa merujuk pada kad perkataan. . Vas. Guru eja dan sebut. Soal murid secara rawak. Beri murid masa untuk buat aktiviti menguasai kemahiran ini secara kumpulan dan individu. Pam dan lain-lain. Tunjukkan gambar bagi setiap perkataan yang dieja dan sebut. Soal jawab di akhir pengajaran – kukuhkan pemahaman murid dengan meminta murid memberikan contoh lain bagi perkataan ‘KVK’ atau suku kata ‘KVK’. Ulang aktiviti sehingga murid faham konsep mengeja dan mengingati apa yang dieja. Minta murid eja semula perkataan yang telah dijumpai dan digarisi. Pen. Edarkan lembaran kerja 2 – semak jawapan melalui perbincangan. Jam. kemudian minta murid ikut. Edarkan lembaran kerja 1 – semak jawapan melalui perbincangan. Minta murid eja semula perkataan yang dipadankan Betulkan kesalahan murid jika ada. TIPS MENGAJAR : Pastikan murid telah bersedia Tunjukkan kad perkataan ‘KVK’ – Bas. Betulkan kesalahan murid jika ada. Berikan murid bermain selama 15 minit dengan permainan yang telah disediakan. Gam.barang permainan berunsur pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.