KAEDAH SUKU KATA

Pengenalan

Kaedah ini bermula dengan mengeja suku kata perkataan bermakna. Contohnya, ‘ka’ + ‘yu’ = kayu. Proses mengeja dan membatang perkataan ini perlu dimulakan dengan mudah iaitu bermula dengan dua suku kata (KV+KV), kemudian dikembangkan menjadi tiga suku kata (KV+KVK) dan seterusnya menjadi empat suku kata (KV+KV+KV+KV), penggunaan diftong (V) dan konsonan berganding (K).

Langkah-Langkah Pengajaran 1. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u, dan satu konsonan, eg. b 2. Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu; bu bi ba 3. Bina perkataan dan baca perkataan 4. Buat frasa dan ayat, dan bacanya. 5. Tulis atau salin apa yang dibaca 6. Buat latihan pengayaan: permainan, secara berpasangan atau kumpulan kecil

Contoh Pengajaran 1. Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u 2 3 4 5 6 7 8 Pilih satu konsonant mudah seperti b, Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali. Bina suku kata ‘ba bi bu’. Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf, suku kata dan huruf . Setelah mahir, murid boleh mula membaca ‘cerita’

pokok koko. Singa nganga mulutnya . roda lori • • e e e mak e kor e nam em pat e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. Bapa letak kereta di tepi rumah. Suku kata istimewa: nga ngi ngu.Contoh Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b ba bi bu bat bit but • k ka ki ku makan ikan su masak masuk ubat sabut kan kin kun • s sa si sak sik suk Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ • O ko po lo ro om lom otak. nya nyi nyu • • Bunga nyonya ungu.

• • • Salim menyanyi lagu sunyi Suaranya nyaring. Untuk mengajar kemahiran ‘KVK’. ini adalah kesinambungan daripada pengajaran sebelum ini supaya murid akan lebih mudah menguasai kemahiran seterusnya. Contohnya: ulang (guna kad imbasan) ba ba bi bi bu bu. Sebelum itu. guru mesti ada sekurang-kurangnya bahan bantu mengajar yang berikut : kad perkataan ‘KVK’ lembaran kerja 1 – memadan gambar dengan perkataan lembaran kerja 2 – mencari perkataan tersembunyi . setelah mengajar murid menguasai suku kata ‘KV’. Penyu bertelur di pantai. TIPS MENGAJAR KVK Kali ini saya ingin berkongsi cara mengajar murid agar dapat menguasai kemahiran ‘KVK’ dalam tempoh satu minggu. guru perlu mengajarkan kemahiran ‘KVK’ pula. Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • • • b k s Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) Buat latih tubi bagi murid yang lemah. sa sa si si su su. Sedikit info. ka ka ki ki ku ku. pastikan murid benar-benar menguasai kemahiran ‘KV’ dari aspek SEBUTAN dan BACAAN teks ‘KV+KV’.

Beri murid masa untuk buat aktiviti menguasai kemahiran ini secara kumpulan dan individu. Soal jawab di akhir pengajaran – kukuhkan pemahaman murid dengan meminta murid memberikan contoh lain bagi perkataan ‘KVK’ atau suku kata ‘KVK’. Berikan murid bermain selama 15 minit dengan permainan yang telah disediakan. Jam. – Tunjuk gambar dan minta murid eja tanpa merujuk pada kad perkataan. Pam dan lain-lain. Minta murid eja semula perkataan yang dipadankan Betulkan kesalahan murid jika ada. Tunjukkan gambar bagi setiap perkataan yang dieja dan sebut. Betulkan kesalahan murid jika ada. Ulang aktiviti sehingga murid faham konsep mengeja dan mengingati apa yang dieja. Pen. Vas. Gam. Minta murid eja semula perkataan yang telah dijumpai dan digarisi. TIPS MENGAJAR : Pastikan murid telah bersedia Tunjukkan kad perkataan ‘KVK’ – Bas. Edarkan lembaran kerja 1 – semak jawapan melalui perbincangan.barang permainan berunsur pendidikan. . Soal murid secara rawak. Guru eja dan sebut. kemudian minta murid ikut. Edarkan lembaran kerja 2 – semak jawapan melalui perbincangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.