KAEDAH SUKU KATA

Pengenalan

Kaedah ini bermula dengan mengeja suku kata perkataan bermakna. Contohnya, ‘ka’ + ‘yu’ = kayu. Proses mengeja dan membatang perkataan ini perlu dimulakan dengan mudah iaitu bermula dengan dua suku kata (KV+KV), kemudian dikembangkan menjadi tiga suku kata (KV+KVK) dan seterusnya menjadi empat suku kata (KV+KV+KV+KV), penggunaan diftong (V) dan konsonan berganding (K).

Langkah-Langkah Pengajaran 1. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u, dan satu konsonan, eg. b 2. Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu; bu bi ba 3. Bina perkataan dan baca perkataan 4. Buat frasa dan ayat, dan bacanya. 5. Tulis atau salin apa yang dibaca 6. Buat latihan pengayaan: permainan, secara berpasangan atau kumpulan kecil

Contoh Pengajaran 1. Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u 2 3 4 5 6 7 8 Pilih satu konsonant mudah seperti b, Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali. Bina suku kata ‘ba bi bu’. Ulang Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’ Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’ Murid menulis huruf, suku kata dan huruf . Setelah mahir, murid boleh mula membaca ‘cerita’

roda lori • • e e e mak e kor e nam em pat e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. nya nyi nyu • • Bunga nyonya ungu. Suku kata istimewa: nga ngi ngu. Bapa letak kereta di tepi rumah. pokok koko.Contoh Membina dan membaca ‘cerita’ itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku Mengajar suku kata tertutup (kvk) • b ba bi bu bat bit but • k ka ki ku makan ikan su masak masuk ubat sabut kan kin kun • s sa si sak sik suk Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’ • O ko po lo ro om lom otak. Singa nganga mulutnya .

guru perlu mengajarkan kemahiran ‘KVK’ pula. Contohnya: ulang (guna kad imbasan) ba ba bi bi bu bu. Sedikit info. Penyu bertelur di pantai. guru mesti ada sekurang-kurangnya bahan bantu mengajar yang berikut : kad perkataan ‘KVK’ lembaran kerja 1 – memadan gambar dengan perkataan lembaran kerja 2 – mencari perkataan tersembunyi . Murid diajar mengikut kadar kebolehannya • • • b k s Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) Buat latih tubi bagi murid yang lemah. ka ka ki ki ku ku. sa sa si si su su. pastikan murid benar-benar menguasai kemahiran ‘KV’ dari aspek SEBUTAN dan BACAAN teks ‘KV+KV’. Sebelum itu. TIPS MENGAJAR KVK Kali ini saya ingin berkongsi cara mengajar murid agar dapat menguasai kemahiran ‘KVK’ dalam tempoh satu minggu. ini adalah kesinambungan daripada pengajaran sebelum ini supaya murid akan lebih mudah menguasai kemahiran seterusnya.• • • Salim menyanyi lagu sunyi Suaranya nyaring. setelah mengajar murid menguasai suku kata ‘KV’. Untuk mengajar kemahiran ‘KVK’.

Minta murid eja semula perkataan yang telah dijumpai dan digarisi. – Tunjuk gambar dan minta murid eja tanpa merujuk pada kad perkataan. Ulang aktiviti sehingga murid faham konsep mengeja dan mengingati apa yang dieja. Tunjukkan gambar bagi setiap perkataan yang dieja dan sebut. Soal murid secara rawak.barang permainan berunsur pendidikan. Edarkan lembaran kerja 2 – semak jawapan melalui perbincangan. Guru eja dan sebut. Jam. Pen. Berikan murid bermain selama 15 minit dengan permainan yang telah disediakan. Vas. Betulkan kesalahan murid jika ada. Edarkan lembaran kerja 1 – semak jawapan melalui perbincangan. kemudian minta murid ikut. Soal jawab di akhir pengajaran – kukuhkan pemahaman murid dengan meminta murid memberikan contoh lain bagi perkataan ‘KVK’ atau suku kata ‘KVK’. . Beri murid masa untuk buat aktiviti menguasai kemahiran ini secara kumpulan dan individu. Gam. Minta murid eja semula perkataan yang dipadankan Betulkan kesalahan murid jika ada. Pam dan lain-lain. TIPS MENGAJAR : Pastikan murid telah bersedia Tunjukkan kad perkataan ‘KVK’ – Bas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.