KANDUNGAN

BIL. KANDUNGAN 1. 2. 3. Penghargaan Pendahuluan Kebudayaan Melayu Siri Drama Nur Qaseh 4. 5. 6. 7. 8. Persembahan Power Point Jadual perlaksanaan Tugas Borang Kolaborasi Refleksi Rujukan

MUKA SURAT

KEBUDAYAAN MELAYU 2013
PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu , Kebudayaan Melayu, BMM 3114 dengan jumlah kredit (2+0). Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing di atas penerangan dan ilmu yang dicurahkan. Segala maklumat yang diberikan begitu bermakna dan berguna untuk menyelesaikan tugasan ini. Dengan

menyiapkan tugasan ini kami terdedah kepada pelbagai pengetahuan baharu tentang budaya kami sendiri. Memang kami sedia maklum keunikan budaya Melayu namun kami tidak pernah membaca atau memkaji budaya Melayu sehinggalah kami diberikan tugasan ini. Secara tidak langsung tugasan ini memberi kami peluang dan ruang untuk lebih mengenali asal-usul budaya sendiri. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kelas kami iaitu PISMP 7G dan juga rakan-rakan sekumpulan yang telah bersama-sama berusaha untuk menyiapkan tugasan ini dan membantu kami secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam memberi idea sehingga tugasan ini dapat disiapkan walaupun mempunyai kekangan masa dan komitmen yang lain iaitu menjalani praktikal di sekolah selama tiga bulan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kami atas sokongan dan dorongan yang diberikan untuk terus belajar dan juga berjuang untuk mendidik anak bangsa di masa hadapan. Kami berharap agar segala ilmu dan idea yang kami perolehi semasa melakukan tugasan ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan seharian kelak.

2

Apabila membincangakan tentang orang Melayu memang tidak pernah terlepas daripada membincangkan kebudayaan Melayu yang dilihat cukup unik dan menarik. Keunikan ini telah menarik minat orang luar untuk datang ke Malaysia dan membuat kajian mengenai keunikan yang terdapat di negara ini. kepelbagaian masyarakat ini telah menghasilkan pelbagai budaya yang masih lagi menjadi amalan sehingga sekarang. Beberapa aspek tentang kebudayaan Melayu ditonjolkan dalam drama ini. Menurut tafsiran yang dibuat Mohd Taib Osman pada tahun 1988. Justeru. Sebagai contoh aspek kekeluargaan.00. Budaya yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat kita diberi pelbagai takrifan mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan. politik. bangsa dan agama penganutnya. adat. bahasa. pantang larang dan sebagainya telah mempamerkan keunikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. cara hidup. kepercayaan. Kebuadayaan melibatkan semua aspek dalam kehidupan sehari-harian. Budaya juga merangkumi setiap aspek kehidupan tanpa mengira kaum. Kepelbagaian budaya tersebut seperti dari aspek pakaian. 3 . perkahwinan. budaya ialah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Beberapa aspek kebudayaan Melayu yang dapat dilihat dan diaplikasikan di dalam drama Melayu melalui drama TV 3 yang disiarkan pada pukul 7. makanan. kesenian dan sebagainya. iaitu memlalui drama Nur Qaseh. muzik.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 PENGENALAN Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik.

Menurut Edward Tylor menyatakan maksud budaya adalah satu keseluruhan system yang komplek yang dalamnya ada unsur ilmu pengetahuan. budaya ditakrifkan sebagai tamdun . terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. kepercayaan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 KEBUDAYAAN MELAYU SIRI DRAMA NUR QASEH Kebudayaan Melayu adalah cara hidup sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada generasi ke generasi lain dalam proses pembelajaran. cara pemikiran. tenaga dan pengaruh. Namun begitu. kebudayaan pula ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak. Selain itu. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit . iaitu Buddayah Namun. politik. ada pendapat mengatakan perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) yang membawa maksud kecergasan fikiran dan akal . kepercayaan. bangsa dan agama penganutnya. seseorang itu . akal budi (cara fikiran). moral. ruang dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya. Latar Masa. berkelakuan dan sebagainya. Budaya mempunyai perkaitan yang rapat dengan kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. undangundang. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang samaada dari segi pemikiran. kemajuan fikiran . pandangan dan tabiat berfikir manusia. seni. masyarakat dan tempat Latar ialah keterangan tentang waktu. susunan organisasi ekonomi. Bagi drama pula. agama. sikap dan nilaiDi samping itu. budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. latar diertikan sebagai gambaran yang 4 . adat istiadat dan kemahiran yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.manakala Daya (Melayu) diertikan sebagai kekuatan kuasa. peradaban. berkelakuan dan berfikir di mana ia kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan meliputi hasil Berdasarkan Kamus Dewan (2007) . Budaya merupakan warisan sosial perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. nilai kepercayaan. adat resam. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial.

Di sana menjadi detik pertemuaan antara mereka sehingga mereka menjadi suami isteri. Sydney dan Jeddah. Manakala. persoalan dan plot. di masjid tempat penduduk kampung bersama-sama solat berjemaah. Semasa dewasa pula. Adam sentiasa dirotan ayahnya kerana kenakalannya dan tidak mahu mengaji al-Quran. Bagi latar tempat di luar negara pula adalah Kaherah. menggambarkan Adam dan Aidil melanjutkan pelajaran dan berkahwin. latar masa dan latar masyarakat. di Jeddah pula. Seterusnya latar masa iaitu masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwayang digambarkan dalam sesuatu cerita. Latar amat penting dan berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan. iaitu latar tempat. Semasa zaman kanak-kanak menceritakan situasi Adam dan Aidil sering bergaduh kerana kedegilan Adam untuk menerima teguran. Tempat lain adalah rumah Nur Amina merupakan rumah mentua Adam yang menjadi tempat majlis perkahwinan yang dijalankan. Latar terbahagi kepada tiga. Sebagai contoh drama Nur Kasih terdapat beberapa tempat di Malaysia dan Luar Negara. Semasa kecil. Latar masa dalam drama ini juga menyelit teknik imbas 5 . Universiti di Kuala Lumpur menjadi tempat Nur Amina melanjutkan pelajaran ketika Adam pergi ke Australia. Dalam drama ini Kaherah menjadi tempat Aidil melanjutkan pelajaran di sana dalam bidang Syariah selama lima tahun. latar memainkan peranan yang penting untuk menerangkan di mana dan bila kejadian serta peristiwa dalam drama itu berlaku.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 tersedia dibelakang prop yang diwujudkan. Latar tempat bermaksud tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. Perasaan dendam Adam kepada ayahnya masih tersemat dalam dirinya walaupun dia sudah dewasa dan berkahwin. Latar masa dalam drama Nur Kasih menggambar masa kanak-kanak dan dewasa. Sydney merupakan tempat Adam melanjutkan pelajaran. Selain itu. Dalam drama ini menunjukkan latar tempat yang berbeza iaitu di Malaysia ketika di rumah Ustaz Hassan merupakan tempat Adam dan Aidil membesar dan menjalani hidup di kampung. Dalam drama. di sini Adam berjumpa dengan Katrina iaitu perempuan simpanan Adam. di samping mengembangkan tema. Seterusnya pejabat guaman yang mejadi tempat Aidil bekerja . Manakala. tempat Aidil berjumpa dengan Aliyah di kedai buku di sana. Sehingga Aidil sering menjadi mangsa akibat perbuatan adiknya.

Latar masyarakat bagi setiap negara mempunyai perbezaan yang ketara. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih menggmabarkan masyarakat kampung yang bekerjasama dalam menjalankan sesuatu majlis seperti gotong-royong. Walaupun perkataan ini biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan. perkahwinan dan tahlil. Selain itu. Bidang politik Politik ialah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Politik manusia awal berbentuk kumpulan tersusun seperti keluarga. Keluarga akan diketuai oleh ayah yang akan membuat keputusan dalam keluarga. dan institusi lain. Hal ini kerana sesuatu adat dan adab dalam sesebuah masyarakat merupakan warisan daripada generasi yang lepas. Kebanyakan proses politik membentuk hierarki dominan (dominance hierarchies). tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat. kepercayaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat. Jadi kehidupan sosial sesebuah masyarakat akan mencerminkan kepada pemikiran sesebuah masyarakat. agama. kerabat (clan). akademik. Latar masyarakat merupakan gambaran keadaan dan amalan masyarakat yang dilakukan sesebuah golongan dalam kehidupan harian mereka. Dalam masyarakat Melayu. Latar masyarakat yang lain adalah masyarakat di Sydney. Hal ini menggambarkan budaya masyarakat melayu yang hidup dengan sepakat dan kerjasama. budaya masyarakat Melayu yang menghormati golongan yang lebih tua dengan bersalaman dan mematuhi arahan yang diberikan. Misalnya agama.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kembali dengan zaman kanak-kanak yang memaparkan sebab terjadi sesuatu kejadian. Terdapat sedutan yang menunjukkan rakan-rakan Katrina yang pulang mabuk dan menari-nari. . Antaranya dalam masyarakat Melayu iaitu Dwisisi (bilateral) 6 sistem kekeluargaan sama ada Dwipihak atau dwibelah. budaya tersebut ditentang hebat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Dalam institusi sosial dalam masyarakat Melayu. dan suku kaum ( tribes ) dan berkembang menjadi kerajaan. di dalam drama ini yang mengamalkan buday pergaulan bebas tanpa batasan. Seterusnya latar masyarakat iaitu gambaran keadaan masyarakat di tempat cerita yang berkenaan berlaku. Jadi institusi sosial yang terdapat dalam Malaysia adalah banyak.

semasa di Sydney Adam telah melamar Katrina untuk menjadi isterinya tanpa pengetahuan Nur Amina. Di dalam Surah an-Nisa’ ayat 3 menyatakan “Jikakamu khuatir tidak akan berlaku adil. Yunani. Poligami sebenarnya telah diamalkan zaman-berzaman oleh masyarakat China. Sebagai contoh. terdapat juga bentuk poligami Merupakan perkahwinan diantara seorang lelaki dengan beberapa orang wanita pada satu-satu masa. Adam berkahwin dengan Nur Amina dan Katrina yang dicintai. sehingga ia diharamkan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Pekahwinan dan Perceraian) yang mula berkuatkuasa pada tahun 1982. poligami pernah diamalkan oleh masyarakat Cinadan Hindu India di bawah undang-undang adat masing-masing. Di Malaysia. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Nasab ibu (matrilineal) adalah suatu adat masyarakat yang mengatur garis keturunan berasal daripada pihak ibu yang digunakan oleh orang Minagkabau Malaysia. Selain daripada itu dikenali sebagai saudara atau kenalan. Dalam masyarakat Melayu bentuk-bentuk perkahwinan yang banyak di Malaysia adalah monogami perkahwinan diantara seorang lelaki dan seorang perempuan iaitu satu suami dan satu isteri. mereka menonjolkan watak Ustaz Hassan yang merupakan bapa kepada Adam dan Aidil yang membuat keputusan untuk mengahwinkan anak mereka. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki bolehberkahwin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi empat orang. majorit masyarakat Melayu menggunakan nasab bapa iaitu pihak bapa yang lebih diutamakan. maka berkahwinlah satu sahaja”. ibu. Kristian dan Yahudi sehinggalah diharamkan oleh undang-undang. Walaupun Adam tidak setuju namun terpaksa akur dengan keputusan ayahnya. Dalam budaya masyarakat Melayu terdapat hieraki dalam keluarga iaitu bapa. 7 . Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih yang mengamalkan poligami adalah Adam. Namun. Ustaz Hassan dan Siti Khadijah yang berkahwin sehingga ke tua dan mempunyai dua orang anak lelaki iaitu Adam dan Aidil.Namun. dalam drama Nur Kasih Aidil berkahwin dengan Aliyah yang menunjukkan perkahwinan monogami yang diamalkannya. Hal ini menunjukkan peranan bapa amat besar dalam sesebuah keluarga sehingga anak menjadi takut untuk melawan demi menjaga penghormatan kepada bapa. Selain itu. Adam terpaksa berkahwin dengan Nur Amina walaupun dia tidak pernah mencintainya. abang dan kakak.

Hal ini menampakkan jurang antara kaum dengan jumlah pendapatan yang berbeza.Jadi masyarakat Melayu masih lagi hidup di dalam takuk yang lama dengan perbezaan taraf hidup sehingga kini. Masyarakat Melayu lebih kepada kerja tani sara diri manakala masyarakat Cina sinonim dengan perniagaan. di dalam drama Nur Kasih Aidil bekerja sebagai penguam bela di Kuala Lumpur. Pada zaman dahulu ekonomi sudah menjadi satu pengenalan bagi sesuatu bangsa.Adat Perpatih dan Adat Temenggung mempunyai perbezaan dalam aspek kawasan dan 8 . Hindu sebagai peladang. Nur Amina dan Adam bekerja sebagai arkitek di dalam syarikat yang terkemuka di Malaysia. Hal ini didorong oleh kepercayaan karut dalam masyarakat ketika itu Kebanyakkan masyarakat Melayu hidup sebagai petani. Manakala. Dengan kata lain adat bermaksud peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat secara turun temurun sehingga ianya merupakan suatu hukum yang perlu dipatuhi oleh semua. doktor dan sebagainya. terdapat peluang pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang lebih lumayan sebagai contoh peguam. arkitek.Masyarakat semakin maju ke hadapan dengan peluang pekerjaan yang terbuka luas jadi masyarakat kini tidak lagi terikat dengan petani dan pekebun. Terdapat dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Cina pula bekerja di pekan.Sebagai contoh. Hukum adat akan dikendalikan oleh satu badan yang dikenali sebagai Majlis Orang Tua. di dalam drama Nur Kasih penduduk kampung digambarkan sebagai pesawah padi yang hidup bersumberkan dengan pendapatan hasil padi. Sebagai contoh. Sesiapa yang melanggar hukum adat ini boleh dihukum.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Bidang ekonomi.Sekarang. Mengikut Kamus Dewan adat sebagai peraturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. Hal ini bukan sumber yang besar masyarakat Melayu ketika itu.Namun. dengan arus perubahan teknologi sekarang. Majlis ini akan diketuai oleh seorang ketua adat. Pada masa yang sama menjual anak untuk tujuan perubatan juga dijadikan sumber ekonomi.

bentuk dan pelaksanaan. iaitu daripada pihak sebelah ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuannya. Secara umumnya harta pasangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu harta carian. jika berlaku penceraian lazimnya cara pembahagian harta suami isteri mengikut hukum syarak Mazhab Shafie.. Sekiranya seseorang ibu tidak mempunyai anak perempuan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pengasasan. Sebagai contoh dalam drama Nur kasih mengamalkan adat temenggung Ustaz Hassan mewasiatkan hartanya kepada kedua-dua anak lelakinya iaitu Adam dan Aidil setelah dia meninggal dunia. jika bercerai bekas isteri tak boleh tuntut harta itu. Harta pusaka diturunkan melalui keturunan perempuan. kekeluargaan dan perkahwinan. pembahagian harta. Jika isteri yang diceraikan itu tidak bekerja hanya berhak mendapat satu pertiga sahaja. harta dapatan dan harta pembawaan. Dalam adat temenggung pula. Suami tidak berhak memiliki harta pusaka. Undang-undang pembahagian harta dalam Adat Perpatih mementingkan jurai keturunan sebelah nasab ibu atau diberatkan kepada kaum perempuan. pelaksanaan undang-undang. kaum lelaki berhak mewarisi lebih banyak harta daripada wanita kerana pengaruh daripada hukum Islam (Hukum Faraid). hartanya akan diwariskan kepada adik perempuannya atau anak perempuan adik-adiknya dan cucu-cucu perempuannya. Harta pembawaan ialah harta yang sedia dimiliki si lelaki sebelum dia berkahwin. Adat ini menjelaskan harta yang diperoleh semasa perkahwinan dikenali sebagai harta sepencarian. Dalam keadaan tertentu Adat Perpatih menjadikan wanita kaya dan berkuasa. Harta carian ialah harta yang diperolehi bersama sepanjang perkongsian hidup. Harta dapatan ialah harta yang sedia ada pada si isteri sebelum berkahwin. 9 . Harta sepencarian bagi harta isteri yang diceraikan dibahagi dua sama banyak. pemerintahan. Pemberian harta yang Iebih kepada anak lelaki dalam Islam kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar berbanding dengan anak perempuan. Harta asal suami atau isteri dikembalikan kepada suami atau isteri berkenaan. Ini bermakna jurai keturunan sebelah bapa lebih diutamakan. Namun. Harta ini dibahagi dua jika bercerai. jika bercerai harta itu kekal di tangan isteri.

daripada skop perbincangan aspek sosial dalam drama ini dapat diketengahkan beberapa aspek utama iaitu aspek sosial agama. Kebudayaan melayu dapat dilihat jelas melalui penggunaan bahasanya di dalam drama Nur Kasih ini iaitu penggunaan bahasa Melayu yang melambangkan identiti Melayu itu sendiri. aspek nilai dan juga falsafah dan yang terakhir iaitu bahasa. Hajah Khadijah : Adam. Tutur kata dengan penggunaan bahasa Melayu yang sopan dan indah dapat dilihat dari aspek dialognya. kesenian pemakaian agama nilai dan falsafah bahasa sosial adat dan kepercayaan Aspek pertama iaitu dari aspek bahasa. Sekarang sudah tiba masanya Adam pula berkorban untuk Aidil. Ianya bagi menarik minat penonton. aspek pemakaian. aspek kesenian.aspek adat dan kepercayaan. Aidil sudah banyak berkorban untuk Adam. Adam Hajah Khadijah : Tapi. Contoh dialog yang dapat diketengahkan sebagai bahasa utama ialah:Contohnya dialog antara Hajah Khadijah dengan anaknya Adam. Kebanyakkan drama dan filem selalunya menerapkan bahasa Inggeris dalam drama. 10 .… : Tolonglah Adam.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Aspek Sosial Seterusnya. Terdapat pelbagai bahasa yang kerap digunakan oleh penulis skrip untuk drama mahupun filem.

Malahan.  Dalam drama Nur Kasih ini menggambarkan cara pakaian yang sopan antaranya baju kurung yang dipakai oleh Hajah Khadijah. Nur Amina .  Seni Muzik  Kompang dimainkan pada majlis perkahwinan Adam dan Nur Anima. Nilai dan falsafah di dalam drama ini banyak menunjukkan nilai-nilai kemelayuan. seni muziknya dan seni bina. Aidil dan Adam memakai baju Melayu pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat. Sarah dan Aliyah. Adam dan Nur Amina memakai pakaian songket. Buktinya. Pembuktian yang dapat dilihat seperti di bawah. Manakala. dalam agama islam. budaya membaca surah Yassin untuk memohon kesembuhan sakit atau nazak kepada Allah telah diamalkan dalam masyarakat Melayu. Dalam drama Nur Kasih sangat jelas menunjukkan kemelayuan budayanya.  Seni Tampak  Rumah Ustaz Hassan penuh dengan unsur seni bina Melayu. Seorang yang berkebudayaan Melayu haruslah berpakaian sopan dan elok bersesuaian dengan agama islam.   Semasa majlis perkahwinan . Jelas di dalam drama Nur Kasih ini mengamalkan pemakaian orang Melayu dengan pemakaian kain batik yang menjadi simbul orang Melayu di mana seni batiknya sangat jelas. Kesopanan dan keayuan seorang anak kampung yang menghormati orang tua dan 11 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Secara rumusannya daripada aspek agama dapat dilihat bahawa agama Islam menjadi agama rasmi dan agama yang digunapakai dalam drama ini. Ini sudah terbukti menunjukkan cirri-ciri kemelayuan kerana seorang yang menyatakan bahawa dia melayu wajib beragama islam mengikut perlembagaan. apabila seseorang meninggal dunia. Dari segi aspek kesenian pula banyak memaparkan kesenian-kesenian Melayu iaitu seni tampaknya. masyarakat akan ziarah dan membacakan tahlil bersama-sama. Seterusnya dari aspek pemakaian.

Budaya melayu terlalu banyak adat dan budaya mereka. bola sepak dan layanglayang bersama-sama. pengaruh yang paling kuat dalam drama ini ialah pengaruh daripada Barat. Dalam drama ini. Contohnya. Tetapi. Pengaruh luar ialah amalan yang tidak terdapat di dalam budaya Melayu. Antaranya gasing. Pengaruh luar dalam Masyarakat Melayu. 1. semasa keluarga Nur Amina datang melawat mereka membawa pengat pisang sebagai buah tangan. Masyarakat melayu tidak lekang dengan budaya membawa buah tangan ke rumah yang mereka lawati. drama melayu yang diterapkan melalui adat-adat perkahwinan yang bermula dengan merisik.  Zaman kanak-kanak Aidil dan Adam. Masyarakat Melayu mempunyai beberapa permainan tradisional yang dimainkan masyarakat dahulu untuk kehiburan dan mengeratkan hubungan silaturrahim. Selain itu juga nilai-nilai murni yang diterapkan sangat banyak dalam drama ini. apabila dia melanjutkan 12 . Tanah Arab dan sebagainya. amalan luar ini secara tidak sengaja diamalkan oleh orang Melayu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 melayan orang tua. Masyarakat melayu yang digambarkan di dalam drama ini adalah masyarakat yang mengamalkan budaya Melayu. dibesarkan oleh ibu bapanya dengan acuan budaya masyarakat Melayu tetapi. Melalui drama Nur Kasih ini pengarah telah mengetengahkan unsure budaya Melayu yang sangat banyak. Namun. mereka bermain gasing . Dalam drama ini. meminang dan berkahwin. Ini dapat dilihat dengan ketara dalam aspek kehidupan seharian Adam. layang-layang dan sepak takraw. Pengaruh luar boleh digolongkan sebagai pengaruh daripada Barat. Walaupun dia menerima didikan agama di rumah.  Terdapat juga babak di mana Aidil sedang bermain sepak takraw bersama-sama dengan budak-budak kampung.

Katrina berlatar belakangkan masyarakat Australia yang boleh berbahasa Melayu. Kerajaan Malaysia telah menitikberatkan pembentukan secara beransur-ansur yang baik daripada berbagai-bagai 13 . Kehidupannya di sana mempertemukan dia dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. terutama dalam kalangan orang bukan Melayu. Malahan dia juga meminum arak. Budaya Kebangsaan Pembinaan budaya kebangsaan ini dapat dianggap sebagai satu lagi kejayaan orang Melayu membina jati diri sebagai lambang kebangsaan masyarakat. Walaupun wujud pengaruh lain namun Islam menjadi sumber dan rujukan terpenting kepada pembinaan negara ini. tidak menjaga batasan pergaulan dan sebagainya. Oleh yang demikian. Sedangkan terdapat satu lagi prinsip yang membolehkan unsur-unsur budaya lain. Oleh itu. Katrina menpengaruhi cara hidup Adam di Australia. Adam akhirnya berkahwin dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. Prinsip penting dalam pembinaan budaya kebangsaan itu kepada orang Melayu ialah budaya kebangsaan adalah berasaskan kepada budaya penduduk asal negara ini dan berteraskan kepada Islam. Adam terjebak dengan budaya masyarakat setempat yang menjadikannya lalai dan terleka. Ia juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar. yang bukan Melayu diterima apabila orang ramai menerimanya sebagai rasmi dari masa ke masa. Prinsip budaya kebangsaan telah banyak menimbulkan kontraversi. Gaya hidup Adam lebih kepada budaya barat yang bebas dan sangat sosial yang jauh berbeza dengan budaya Melayu ketika Adam di Australia. tidak solat. Inilah yang digambarkan dengan istilah pengaruh luar yang secara tidak sengaja terserap masuk dalam kehidupan masyarakat kini.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pelajaranya ke luar negara dia mulai melupai asal usulnya. tidak hairanlah jika budaya kebangsaan ini berteraskan kepada ajaran Islam. Budaya yang diamalkan oleh Adam ini memang bercanggah dengan amalan masyarakat Melayu yang tinggi nilai kesopanan. Latar belakang Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum.

Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. tanah air dan sebagainya masih kabur. Peningkatan kehidupan bermaksud. Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. Dia juga terbabas dengan corak kehidupan masayarakat barat dan terlalai menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berteraskan kebudayaan asli tempatan. setiap kaum sudah hilang perasaan prejudis. Jika dua tujuan di atas tercapai. Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 50 tahun merdeka. tujuan pertama ialah Perpaduan Negara. Kita dapat melihat permasalah ini dalam diri Adam sewaktu awal siri drama ketika dia menuntut di Australia. Tiga tujuan utama pembentukan kebudayaan kebangasaan. Tujuan kedua ialah bagi membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. Melalui siri drama Nur Qaseh. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. Semangat sayangkan bangsa. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat. Katrina menerima cara hidup Islam dan menjadi wanita yang soleh serta pandai menjaga adap serta ketertipan sebagai wanita sama seperti wanita Melayu. Tujuan ketiga ialah bagi meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. kita melihat Katrina boleh mengadaptasi kehidupan dan budaya Melayu dengan cara hidup Islam. Dia mengabaikan cara hidup timur yang luhur. 14 . masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini.

nilai sosiobudaya dan sebagainya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Kesimpulan Kebudayaan kebangsaan adalah budaya yang sama bagi masyarakat seperti undang-undang. Kerana inilah jati diri dan asal usul kita. Melalui siri drama Nur Qaseh kita melihat perbagai pergelutan. yakini berbangsa Melayu adalah amat perlu untuk memahami budaya bangsa sendiri yang unik ini. bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan seharian watak dan sebagainya. Apabila kita membincangkan isu kebudayaan Melayu. Kenali budaya bangsa sepenting kita mengenali diri sendiri. falsafah. Sebagai orang Melayu. masalah penerimaan budaya. kesenian. Kebudayaan sukuan atau kaum pula adalah apa yang dijamin oleh Perlembagaan dan Rukunegara sebagai yang boleh diamalkan oleh pelbagai suku atau kaum ini boleh diserapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan sekiranya ia tidak bertentangan dengan tiga tujuan dasar kebudayaan kebangsaan. 15 . kita melihat daripada semua aspek kehidupan memandangkan busaya adalah cara hidup sebuah masyarakat.

3. Menyemak jawapan yang telah siap bagi memgelakkan kesilapan yang serius 9. Menyerahkan tugasan kepada pensyarah 16 . 5. 2. Memahami kehendak soalan dan membaca soalan yang diberikan dengan teliti. 6. Mencetak jawapan tugasan yang telah siap 10. 11. Membuat rangka awal jawapan soalan tugasan bagi memudahkan penyemakan tugasan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Jadual Perlaksanaan Tugas Bil. Tarikh Tugasan Catatan 1. Memjawab soalan tugasan melalui rangka awal tugasan 8. 4. Mendapat soalan tugasan. Menyemak semula rangka awal soalan tugasan 7. Mencari bahan rujukan di perpustakaan dan membuat pinjaman buku. Membuat perbincangan dengan rakan-rakan bagi memdapatkan lebih banyak gambaran awal membuat tugasan. Menyemak buat kali terakhir sebelum menyerahkan jawapan tugasan kepada pensyarah.

Mencetak bahan yang telah siap di edit. Membuat rangka awal tugasan. Membahagikan tugas bagi setiap ahli kumpulan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Borang Kolaborasi Nama :    Nur Izzati bt Md Zain Nor Qalbiah bt Esa Nurul Syafiqah bt Shariff Kelas : PISMP 7 G Tarikh Kandungan Tanda tangan pelajar Tanda tangan Pensyarah Mendapat soalan tugasan. Menyemak semula semua hasil kerja yang disiapkan. 17 . Memahami kehendak soalan Mencari bahan maklumat di perpustakaan. Berbincangan dengan ahli kumpulan tentang mana-mana bahagian yang tidak difahami. Merujuk kepada rakan-rakan daripada kumpulan yang lain.

18 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Membuat penyemakan kali terakhir. Menghantar tugasan kepada pensyarah.

Kami semua berpendapat bahawa ini merupakan antara tugasan yang agak mencabar yang pernah kami siapkan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFEKSI INDIVIDU NAMA : NURUL SYAFIQAH BINTI SHARIFF NO. Walau bagaimanapun. Saya dan sahabat seperjuangan kini di bahagian akhir untuk menyiapkan tugasan kali ini. Tambahan pula kami perlu mengantar tugasan ini sewaktu praktikum. Sepanjang masa usaha yang berikan adalah untuk memenuhi kehendak soalan dan memahami soalan. Kami bercadang untuk menyiapkanya sebelum praktikum supaya semasa praktikum kami boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk persiapan mengajar di sekolah. Masalah ini bukan suatu perkara yang baik untuk sesiapa sahaja. kami menonton siri drama itu semula untuk mengumpul maklumat dan mencari ciri-ciri kebudayaan yang ditonjolkan. setinggi-tinggi kesyukuran. IC : 900902-07-5268 NO. MATRIK : PISMP 83884003 Alhamdullilah. Sekecil-kecil perkara dalam drama itu 19 kami pertimbangkan dengan baik . Kami tidak dapat menolak ketentuan takdir di mana kami terpaksa menyiapkan tugasan ini semasa praktikum. Kami tiada menafikan kengkangan masa yang kami hadapi memandangkan kami akan menjalani praktikum fasa ketiga selama tiga bulan. Oleh itu. Selawat dan salam kepada Rasullah SAW. kita ini hanya manusia biasa. Cabaran yang paling besar dalam menyiapkan tugasan ini ialah dari segi usaha untuk mengaitkan siri drama Nur Qaseh dengan amalan dengan kebudayaan yang ditonjolkan dalam drama ini. Kami tidak mahu masalah berkaitan dengan tugasan menganggu kelancaran mengajar kami. Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat shafaat di akhirat kelak. Kami perlukan perancangan yang rapi agar tugasan ini siap dengan sebaik-baik rupa. kaum kerabat dan sahabat baginda. Adakala kami berasa buntu dan ini amat menyukarkan kami dalam usaha untuk menyiapkannya dengan cepat.

Maklumat yang kami dapat sepanjang usaha menyiapkan tugasan ini memang bermakna. perubatan tradisional dan sebaginya sudah mulai dilupakan. Memang tidak dapat saya nafikan sesetengah daripadanya menyalahi hukum agama namun. sepatutnya kita arif tentang budaya masyarakat Melayu. saya amat bersyukur dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 memandangkan kami tidak mahu melakukan kesalahan dalam mentaksif budaya sendiri. Sekian. Tetapi berlainan dengan kali ini ialah kami berpeluang mengenali nilai budaya sendiri dengan lebih dekat. Banyak rujukan yang kami lakukan untuk menyiapkan tugasan ini. adat meminang dan merisik. Kepelbagaian ini sukar untuk disatukan kerana perbezaan. adat bersalin orang Melayu seperti melenggang perut. Budaya kebangsaan pula adalah aspek yang pada mulanya saya tidak pasti. penerimaan dan keterbukaan individu adalah amat perlu bagi merealisasikan hasrat yang murni ini. ini benar memandangkan banyak tugasan yang sebelum ini sedikit banyak menyentuh nilai kebudayaan masyarakat Melayu. Nilai dan keluhuran budaya ini kian terhakis kerana sikap kami generasi muda yang tidak pernah peka tentang isu kebudayaan. selaku orang Melayu. pada pandangan saya tidak salah sekadar mengetahuinya. Berdasarkan pembacaan. Ada beberapa perkara yang tidak berkaitan tetapi melaluinya kami belajar sesuatu yang baharu. Saya membaca beberapa buah artikel yang membincangkan tentang budaya kebangsaan yang terdapat di dalam internet. Akhir kata. Berbincang tentang isu kebudayaan memanglah bukan satu perkara baharu kepada kami. 20 . semuanya dapat kami atasi bersama-sama. Walaupun terdapat beberapa kengkangan namun. Jujur pada pandangan saya. Walau bagaimanapun. saya mendapati untuk mewujudkan budaya yang boleh diterima olah semua mungkin agak sukar memandangkan Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa dan etnik. terima kasih. Banyak perkara seperti.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang banyak membantu sepanjang menjalankan tugasan yang diberikan. Melalui undian. Saya mendapat bahagian latar. Saya dan rakan bersama-sama meniliti dan menghayati drama yang dipilih supaya kami dapat berkolaborasi mendapatkan maklumat di dalam drama Nur Kasih. Kumpulan saya telah memilih untuk mengkaji drama Nur Kasih kerana drama tersebut popular dan banyak menerapkan budaya masyarakat Melayu. Saya sebagai genarasi baru juga tidak tahu budaya yang telah diamalkan oleh masyarakat dahulu. Saya dan rakan-rakan telah membuat beberapa rujukan untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya melayu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. terdapat bahagian kajian tidak terdapat dalam drama. Walaupun. kertas kerja . politik dan ekonomi. Melalui tugasan yang diberikan terdapat banyak input yang saya perolehi mengenai budaya Melayu yang semakin ditelan masa dan zaman. Dalam tugasan ini. Jadi saya telah membuat kajian mengenai bidang yang saya terima. jadi saya berasa seronok dengan pengetahuan yang baharu. Jadi saya dan rakan telah berbincang mengenai drama yang hendak dipilih sebagai bahan kajian. Saya dan rakan sangat bersemangat untuk mencari maklumat di dalam drama yang dipilih. Saya telah membuat draf mengenai budaya yang terdapat dalam drama yang dipilih. drama atau filem untuk menceritakan tentang budaya melayu yang digambarkan dalam bahan yang hendak dikaji. Hal ini menjadikan saya mampu mempelajari budaya Melayu. kami diminta untuk menreangkan tentang budaya dan amalan yang diamalkan pada alam melayu. bersyukur ke hadrat Illahi dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan tugasan Kebudayaan Melayu yang diberikan. Saya dan rakan telah berbincang untuk membahagikan tugasan untuk memudahkan kami menyiapkan tugasan yang diberikan. kumpulan saya mendapat drama. 21 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Refleksi Tugasan Kebudayaan Melayu Nama: Nor Qalbiah binti Esa Kelas : PISMP 7G Ambilan Januari 2010 Alhamdulillah. Kami diminta untuk mengkaji artikel. namun kami menjumpai banyak maklumat daripada kajian kami.

sistem ini menjadi ikutan dan peraturan dalam budaya masyarakat Melayu. kita mempunyai hieraki dalam susunan keluarga daripada bapa . latar menjadi aspek yang penting dalam sesuatu drama atau karya untuk menjadikan sesuatu lebih bernilai. Selain itu. Dalam sistem kekeluargaan . ibu dan anak-anak. saya juga dapat menimba pengetahuan baru mengenai pembahagian harta pusaka dengan dua cara iaitu adat pepatih dan adat temenggung yang diamalkan oleh pelbagai negeri. adat itu menjadi budaya namun nilai dan falsafah yang dibawa menjadikan ia sesuatu yang menarik dan beradab. Malahan. perkahwinan dan sebagainya. Dalam sesebuah keluarga asas. Di dalam drama yang saya kaji ini . Saya berharap dengan budaya melayu yang diturunkan oleh nenek moyang kita dapat diamalkan oleh generasi yang akan datang. Hal ini supaya masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang bertamadun. menjadikan saya tidak lupa akan asal usul masyarakat Melayu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Dalam latar yang saya kaji dalam drama ini. supaya adat tidak mati ditelan zaman. Kesimpulannya. latar masyarakat dan latar tempat. Anak-anak perlu patuh kepada arahan ibu bapa dan ibu bapa perlu mendidik anak mereka. Terdapat juga negeri yang mengamalkan adat yang lain dalam pembahagian harta. 22 . mencerminkan sistem di dalam masyarakat Melayu. banyak pengetahuan yang saya perolehi melalui tugasan yang diberikan tentang budaya masyarakat Melayu yang masih diamalkan oleh masyarakat kini. yang mempunyai adat dan resam yang masih diamalkan oleh masyarakat kini sebagai contoh pinang meminang. Dalam negeri saya mengamalkan adat temenggung yang menggunakan faraid dalam pembahagian harta. Selain itu. Manakala. saya melihat semua aspek dengan latar masa. Walaupun. Daripada sistem pemerintahan kepada sistem kekeluargaan yang mempunyai aturan yang tersendiri. Hal ini mengelakkan daripada perebutan harta dan tidak adil. daripada bidang politik pula. Saya tertarik dengan cara mereka merisik dan meminang untuk dijadikan menantu dan suri rumah. Dalam latar masyarakat ini menggambarkan budaya orang Melayu pada zaman kini. bapa memainkan peranan yang penting dalam keluarga dengan mencari nafkah dan membuat keputusan dalam setiap perbincangan.

Kami membahagikan tugasan dengan adil dan saksama.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFLEKSI INDIVIDU NAMA : NUR IZZATI BT MD ZAIN KAD PENGENALAN : 901204-14-6078 KELAS : PISMP 7G AMBILAN JANUARI 2010 Alhamdulillah bersyukur ke hadrat illahi dengan limpah kurnianNYA dapat saya menyiapkan tugasan kumpulan yang diberikan. Alhamdulillah sekali lagi kerana dengan izinNYA saya dan sahabat diberi peluang untuk menganalisis tentang drama yang berkisarkan tentang budaya Melayunya. Ada juga cerita-cerita cinta mengikut adat Melayu seperti proses mendirikan rumah tangga yang dimulakan dengan proses merisik. bahasa dan lain-lain. sosialnya. Itu semua menerangkan tentang budaya-budaya melayu dari aspek sosial. Pemilihan drama dilakukan dengan mengambil kira beberapa aspek penting seperti kualitinya. meminang dan akad nikah. agama . kesemua ahli memahami jalan ceritanya dan aspek-aspek budaya yang terdapat dalam cerita itu. adat dan budaya. saya diamanahkan untuk menerangkan konsep social dalam cerita ini yang merangkumi cara pemakaian. kami diminta mencabut undi tentang tajuk yang perlu dibentangkan dan membuat sedikit rumusan tentang tajuk yang diberi. Aspek budaya yang diketengahkan dalam cerita ini merangkumi aspek politiknya. Drama boleh dipilih berdasarkan drama-drama Melayu pada zaman sekarang mahupun dahulu kala. Saya yakin dan pasti dalam semua drama mahupun filem yang terdapat di Malaysia banyak menerapkan unsur-unsur budaya Melayu yang dapat membantu kita sendiri dalam memahami apa itu budaya. Pada mulanya memperoleh tugasan ini. Ada yang mengketengahkan budaya Melayu lama seperti adat-adat Melayu lama yang mempercayai pelbagai tahyul dan hantu namun dimodenkan pada zaman sekarang. Dalam pembahagian tugasan. 23 . Erti budaya yang diketengahkan dalam drama dan filem Melayu membawa kepada aspek yang berbeza. Kumpulan saya terdiri daripada tiga orang ahli kumpulan iaitu Nurul Syafiqah bt Shariff dan Nor Qalbiah. ekonomi dan lain-lain.

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Sepanjang melalui tempoh menyempurnakan tugasan ini. subjek budaya ini perlulah diperluaskan lagi konteksnya kerana tanpa subjek ini mungkin ada yang tidak tahu tentang budaya-budaya dahulu kala. Contohnya. Bagi saya. banyak yang saya pelajari dalam menganalisis budaya dan mendengar daripada perbentangan sahabat-sahabat. 24 . Alhamdulillah tugasan secara rasminya dapat dilaksanakan dengan baik. saya berasa bangga kerana ilmu sebegini diterapkan dalam diri kami. cabaran yang dihadapi juga adalah perselisihan faham dalam mengutarakan idea dan pendapat masing-masing. Cabaran utama adalah dalam pemilihan tajuk drama yang mahu di analisis dan dibentangkan. Secara peribadinya. Selain itu. dalam perbentangan kumpulan sahabat yang membentangkan tentang adat bersalin . pelbagai cabaran perlu ditempuhi. Pelagai drama diketengahkan untuk dianalisis. Dan akhirnya kami memilih drama Nur Kasih yang diadaptasikan daripada filem Nur Kasih The Movie. Tetapi itu bagi saya dianggap sebagai satu proses pembelajaran dimana kami belajar untuk menghormati pendapat dan idea sahabat. Sebagai seorang guru pelatih. Penghargaan diberikan kepada ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing kerana banyak membantu dalam menyempurnakan tugasan ini. pada zaman sekarang sukar ditemui adat-adat lama kerana jarang sekali kita melihat dibandar-bandar mengamalkan budaya-budaya seperti itu.

blogspot. http://notagurupelatih.html 4. http://cikgustpm.com/2011/12/aspek-kebudayaan-melayuabdullah-munsyi. http://didikhibur. http://rupanx.html 25 .blogspot.com/2012/04/konsep-budaya.com/2012/06/bahagian-tema-1-adat-perpatihdan-adat.htm 2.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Rujukan INTERNET 1.blogspot.com/aj1132/12_sejarah_kebudayaan_dalam_sejara h_melayu.html 3.tripod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful