KANDUNGAN

BIL. KANDUNGAN 1. 2. 3. Penghargaan Pendahuluan Kebudayaan Melayu Siri Drama Nur Qaseh 4. 5. 6. 7. 8. Persembahan Power Point Jadual perlaksanaan Tugas Borang Kolaborasi Refleksi Rujukan

MUKA SURAT

KEBUDAYAAN MELAYU 2013
PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu , Kebudayaan Melayu, BMM 3114 dengan jumlah kredit (2+0). Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing di atas penerangan dan ilmu yang dicurahkan. Segala maklumat yang diberikan begitu bermakna dan berguna untuk menyelesaikan tugasan ini. Dengan

menyiapkan tugasan ini kami terdedah kepada pelbagai pengetahuan baharu tentang budaya kami sendiri. Memang kami sedia maklum keunikan budaya Melayu namun kami tidak pernah membaca atau memkaji budaya Melayu sehinggalah kami diberikan tugasan ini. Secara tidak langsung tugasan ini memberi kami peluang dan ruang untuk lebih mengenali asal-usul budaya sendiri. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kelas kami iaitu PISMP 7G dan juga rakan-rakan sekumpulan yang telah bersama-sama berusaha untuk menyiapkan tugasan ini dan membantu kami secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam memberi idea sehingga tugasan ini dapat disiapkan walaupun mempunyai kekangan masa dan komitmen yang lain iaitu menjalani praktikal di sekolah selama tiga bulan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kami atas sokongan dan dorongan yang diberikan untuk terus belajar dan juga berjuang untuk mendidik anak bangsa di masa hadapan. Kami berharap agar segala ilmu dan idea yang kami perolehi semasa melakukan tugasan ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan seharian kelak.

2

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 PENGENALAN Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. bahasa. Apabila membincangakan tentang orang Melayu memang tidak pernah terlepas daripada membincangkan kebudayaan Melayu yang dilihat cukup unik dan menarik. Budaya juga merangkumi setiap aspek kehidupan tanpa mengira kaum. budaya ialah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. iaitu memlalui drama Nur Qaseh. Menurut tafsiran yang dibuat Mohd Taib Osman pada tahun 1988. Kebuadayaan melibatkan semua aspek dalam kehidupan sehari-harian. kepelbagaian masyarakat ini telah menghasilkan pelbagai budaya yang masih lagi menjadi amalan sehingga sekarang. cara hidup. Sebagai contoh aspek kekeluargaan. Justeru. kesenian dan sebagainya. kepercayaan. politik. adat.00. Beberapa aspek tentang kebudayaan Melayu ditonjolkan dalam drama ini. Kepelbagaian budaya tersebut seperti dari aspek pakaian. makanan. muzik. Beberapa aspek kebudayaan Melayu yang dapat dilihat dan diaplikasikan di dalam drama Melayu melalui drama TV 3 yang disiarkan pada pukul 7. bangsa dan agama penganutnya. perkahwinan. Budaya yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat kita diberi pelbagai takrifan mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan. 3 . pantang larang dan sebagainya telah mempamerkan keunikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. Keunikan ini telah menarik minat orang luar untuk datang ke Malaysia dan membuat kajian mengenai keunikan yang terdapat di negara ini.

Bagi drama pula. peradaban. nilai kepercayaan. terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. tenaga dan pengaruh. Budaya mempunyai perkaitan yang rapat dengan kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. ruang dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya. berkelakuan dan sebagainya. politik.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 KEBUDAYAAN MELAYU SIRI DRAMA NUR QASEH Kebudayaan Melayu adalah cara hidup sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada generasi ke generasi lain dalam proses pembelajaran. Menurut Edward Tylor menyatakan maksud budaya adalah satu keseluruhan system yang komplek yang dalamnya ada unsur ilmu pengetahuan. adat resam. kepercayaan.manakala Daya (Melayu) diertikan sebagai kekuatan kuasa. seseorang itu . iaitu Buddayah Namun. kepercayaan. masyarakat dan tempat Latar ialah keterangan tentang waktu. pandangan dan tabiat berfikir manusia. Latar Masa. susunan organisasi ekonomi. cara pemikiran. latar diertikan sebagai gambaran yang 4 . budaya ditakrifkan sebagai tamdun . undangundang. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang samaada dari segi pemikiran. Budaya merupakan warisan sosial perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. agama. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit . kebudayaan pula ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak. ada pendapat mengatakan perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) yang membawa maksud kecergasan fikiran dan akal . bangsa dan agama penganutnya. Selain itu. moral. Namun begitu. budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. kemajuan fikiran . Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. adat istiadat dan kemahiran yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. berkelakuan dan berfikir di mana ia kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan meliputi hasil Berdasarkan Kamus Dewan (2007) . sikap dan nilaiDi samping itu. akal budi (cara fikiran). seni.

Latar terbahagi kepada tiga. di masjid tempat penduduk kampung bersama-sama solat berjemaah. Latar masa dalam drama Nur Kasih menggambar masa kanak-kanak dan dewasa. di sini Adam berjumpa dengan Katrina iaitu perempuan simpanan Adam. Dalam drama ini menunjukkan latar tempat yang berbeza iaitu di Malaysia ketika di rumah Ustaz Hassan merupakan tempat Adam dan Aidil membesar dan menjalani hidup di kampung. latar masa dan latar masyarakat. Universiti di Kuala Lumpur menjadi tempat Nur Amina melanjutkan pelajaran ketika Adam pergi ke Australia. Semasa kecil. Dalam drama. Seterusnya pejabat guaman yang mejadi tempat Aidil bekerja . Tempat lain adalah rumah Nur Amina merupakan rumah mentua Adam yang menjadi tempat majlis perkahwinan yang dijalankan. Latar tempat bermaksud tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. di samping mengembangkan tema. Bagi latar tempat di luar negara pula adalah Kaherah. Manakala. latar memainkan peranan yang penting untuk menerangkan di mana dan bila kejadian serta peristiwa dalam drama itu berlaku. Latar masa dalam drama ini juga menyelit teknik imbas 5 . Perasaan dendam Adam kepada ayahnya masih tersemat dalam dirinya walaupun dia sudah dewasa dan berkahwin. persoalan dan plot. menggambarkan Adam dan Aidil melanjutkan pelajaran dan berkahwin. Di sana menjadi detik pertemuaan antara mereka sehingga mereka menjadi suami isteri. Sebagai contoh drama Nur Kasih terdapat beberapa tempat di Malaysia dan Luar Negara.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 tersedia dibelakang prop yang diwujudkan. iaitu latar tempat. Sydney merupakan tempat Adam melanjutkan pelajaran. Manakala. Latar amat penting dan berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan. Dalam drama ini Kaherah menjadi tempat Aidil melanjutkan pelajaran di sana dalam bidang Syariah selama lima tahun. Semasa dewasa pula. Sehingga Aidil sering menjadi mangsa akibat perbuatan adiknya. Selain itu. Adam sentiasa dirotan ayahnya kerana kenakalannya dan tidak mahu mengaji al-Quran. di Jeddah pula. Semasa zaman kanak-kanak menceritakan situasi Adam dan Aidil sering bergaduh kerana kedegilan Adam untuk menerima teguran. Seterusnya latar masa iaitu masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwayang digambarkan dalam sesuatu cerita. tempat Aidil berjumpa dengan Aliyah di kedai buku di sana. Sydney dan Jeddah.

Dalam institusi sosial dalam masyarakat Melayu. Selain itu. Latar masyarakat bagi setiap negara mempunyai perbezaan yang ketara. Politik manusia awal berbentuk kumpulan tersusun seperti keluarga. Walaupun perkataan ini biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan. budaya tersebut ditentang hebat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Hal ini kerana sesuatu adat dan adab dalam sesebuah masyarakat merupakan warisan daripada generasi yang lepas. Antaranya dalam masyarakat Melayu iaitu Dwisisi (bilateral) 6 sistem kekeluargaan sama ada Dwipihak atau dwibelah. Latar masyarakat merupakan gambaran keadaan dan amalan masyarakat yang dilakukan sesebuah golongan dalam kehidupan harian mereka. Jadi kehidupan sosial sesebuah masyarakat akan mencerminkan kepada pemikiran sesebuah masyarakat. kepercayaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat. dan suku kaum ( tribes ) dan berkembang menjadi kerajaan. budaya masyarakat Melayu yang menghormati golongan yang lebih tua dengan bersalaman dan mematuhi arahan yang diberikan. Seterusnya latar masyarakat iaitu gambaran keadaan masyarakat di tempat cerita yang berkenaan berlaku. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih menggmabarkan masyarakat kampung yang bekerjasama dalam menjalankan sesuatu majlis seperti gotong-royong. Bidang politik Politik ialah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kembali dengan zaman kanak-kanak yang memaparkan sebab terjadi sesuatu kejadian. perkahwinan dan tahlil. agama. . tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat. Dalam masyarakat Melayu. Misalnya agama. di dalam drama ini yang mengamalkan buday pergaulan bebas tanpa batasan. Terdapat sedutan yang menunjukkan rakan-rakan Katrina yang pulang mabuk dan menari-nari. Keluarga akan diketuai oleh ayah yang akan membuat keputusan dalam keluarga. Hal ini menggambarkan budaya masyarakat melayu yang hidup dengan sepakat dan kerjasama. akademik. kerabat (clan). Kebanyakan proses politik membentuk hierarki dominan (dominance hierarchies). dan institusi lain. Jadi institusi sosial yang terdapat dalam Malaysia adalah banyak. Latar masyarakat yang lain adalah masyarakat di Sydney.

Dalam masyarakat Melayu bentuk-bentuk perkahwinan yang banyak di Malaysia adalah monogami perkahwinan diantara seorang lelaki dan seorang perempuan iaitu satu suami dan satu isteri. Adam terpaksa berkahwin dengan Nur Amina walaupun dia tidak pernah mencintainya. abang dan kakak. mereka menonjolkan watak Ustaz Hassan yang merupakan bapa kepada Adam dan Aidil yang membuat keputusan untuk mengahwinkan anak mereka. Namun. Hal ini menunjukkan peranan bapa amat besar dalam sesebuah keluarga sehingga anak menjadi takut untuk melawan demi menjaga penghormatan kepada bapa. Adam berkahwin dengan Nur Amina dan Katrina yang dicintai. dalam drama Nur Kasih Aidil berkahwin dengan Aliyah yang menunjukkan perkahwinan monogami yang diamalkannya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Nasab ibu (matrilineal) adalah suatu adat masyarakat yang mengatur garis keturunan berasal daripada pihak ibu yang digunakan oleh orang Minagkabau Malaysia. Sebagai contoh. semasa di Sydney Adam telah melamar Katrina untuk menjadi isterinya tanpa pengetahuan Nur Amina. sehingga ia diharamkan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Pekahwinan dan Perceraian) yang mula berkuatkuasa pada tahun 1982. ibu. maka berkahwinlah satu sahaja”. Dalam budaya masyarakat Melayu terdapat hieraki dalam keluarga iaitu bapa. poligami pernah diamalkan oleh masyarakat Cinadan Hindu India di bawah undang-undang adat masing-masing. Selain daripada itu dikenali sebagai saudara atau kenalan. Yunani. Ustaz Hassan dan Siti Khadijah yang berkahwin sehingga ke tua dan mempunyai dua orang anak lelaki iaitu Adam dan Aidil. majorit masyarakat Melayu menggunakan nasab bapa iaitu pihak bapa yang lebih diutamakan. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki bolehberkahwin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi empat orang. terdapat juga bentuk poligami Merupakan perkahwinan diantara seorang lelaki dengan beberapa orang wanita pada satu-satu masa. Di Malaysia. Selain itu. Kristian dan Yahudi sehinggalah diharamkan oleh undang-undang. 7 . Di dalam Surah an-Nisa’ ayat 3 menyatakan “Jikakamu khuatir tidak akan berlaku adil. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih yang mengamalkan poligami adalah Adam.Namun. Poligami sebenarnya telah diamalkan zaman-berzaman oleh masyarakat China. Walaupun Adam tidak setuju namun terpaksa akur dengan keputusan ayahnya.

dengan arus perubahan teknologi sekarang. Terdapat dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Majlis ini akan diketuai oleh seorang ketua adat.Sebagai contoh. Manakala. Hal ini bukan sumber yang besar masyarakat Melayu ketika itu. Dengan kata lain adat bermaksud peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat secara turun temurun sehingga ianya merupakan suatu hukum yang perlu dipatuhi oleh semua. Nur Amina dan Adam bekerja sebagai arkitek di dalam syarikat yang terkemuka di Malaysia.Namun.Hal ini menampakkan jurang antara kaum dengan jumlah pendapatan yang berbeza. Hukum adat akan dikendalikan oleh satu badan yang dikenali sebagai Majlis Orang Tua.Jadi masyarakat Melayu masih lagi hidup di dalam takuk yang lama dengan perbezaan taraf hidup sehingga kini. Mengikut Kamus Dewan adat sebagai peraturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. di dalam drama Nur Kasih Aidil bekerja sebagai penguam bela di Kuala Lumpur. arkitek.Sekarang. Hindu sebagai peladang.Masyarakat semakin maju ke hadapan dengan peluang pekerjaan yang terbuka luas jadi masyarakat kini tidak lagi terikat dengan petani dan pekebun. di dalam drama Nur Kasih penduduk kampung digambarkan sebagai pesawah padi yang hidup bersumberkan dengan pendapatan hasil padi. Cina pula bekerja di pekan. Sesiapa yang melanggar hukum adat ini boleh dihukum.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Bidang ekonomi.Adat Perpatih dan Adat Temenggung mempunyai perbezaan dalam aspek kawasan dan 8 . Masyarakat Melayu lebih kepada kerja tani sara diri manakala masyarakat Cina sinonim dengan perniagaan. Hal ini didorong oleh kepercayaan karut dalam masyarakat ketika itu Kebanyakkan masyarakat Melayu hidup sebagai petani. Pada masa yang sama menjual anak untuk tujuan perubatan juga dijadikan sumber ekonomi. doktor dan sebagainya. terdapat peluang pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang lebih lumayan sebagai contoh peguam. Sebagai contoh. Pada zaman dahulu ekonomi sudah menjadi satu pengenalan bagi sesuatu bangsa.

Harta sepencarian bagi harta isteri yang diceraikan dibahagi dua sama banyak. Harta pusaka diturunkan melalui keturunan perempuan. Namun. Harta dapatan ialah harta yang sedia ada pada si isteri sebelum berkahwin. Harta carian ialah harta yang diperolehi bersama sepanjang perkongsian hidup. iaitu daripada pihak sebelah ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuannya. pelaksanaan undang-undang. Secara umumnya harta pasangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu harta carian. harta dapatan dan harta pembawaan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pengasasan. Suami tidak berhak memiliki harta pusaka. Harta pembawaan ialah harta yang sedia dimiliki si lelaki sebelum dia berkahwin. kekeluargaan dan perkahwinan. jika berlaku penceraian lazimnya cara pembahagian harta suami isteri mengikut hukum syarak Mazhab Shafie. pembahagian harta. bentuk dan pelaksanaan. kaum lelaki berhak mewarisi lebih banyak harta daripada wanita kerana pengaruh daripada hukum Islam (Hukum Faraid). Undang-undang pembahagian harta dalam Adat Perpatih mementingkan jurai keturunan sebelah nasab ibu atau diberatkan kepada kaum perempuan. Sebagai contoh dalam drama Nur kasih mengamalkan adat temenggung Ustaz Hassan mewasiatkan hartanya kepada kedua-dua anak lelakinya iaitu Adam dan Aidil setelah dia meninggal dunia. Harta ini dibahagi dua jika bercerai. Ini bermakna jurai keturunan sebelah bapa lebih diutamakan. Jika isteri yang diceraikan itu tidak bekerja hanya berhak mendapat satu pertiga sahaja. 9 . jika bercerai bekas isteri tak boleh tuntut harta itu. Dalam adat temenggung pula. hartanya akan diwariskan kepada adik perempuannya atau anak perempuan adik-adiknya dan cucu-cucu perempuannya. Sekiranya seseorang ibu tidak mempunyai anak perempuan. Harta asal suami atau isteri dikembalikan kepada suami atau isteri berkenaan.. jika bercerai harta itu kekal di tangan isteri. Adat ini menjelaskan harta yang diperoleh semasa perkahwinan dikenali sebagai harta sepencarian. pemerintahan. Dalam keadaan tertentu Adat Perpatih menjadikan wanita kaya dan berkuasa. Pemberian harta yang Iebih kepada anak lelaki dalam Islam kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar berbanding dengan anak perempuan.

aspek nilai dan juga falsafah dan yang terakhir iaitu bahasa. Kebanyakkan drama dan filem selalunya menerapkan bahasa Inggeris dalam drama. Hajah Khadijah : Adam. aspek kesenian.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Aspek Sosial Seterusnya.… : Tolonglah Adam. Kebudayaan melayu dapat dilihat jelas melalui penggunaan bahasanya di dalam drama Nur Kasih ini iaitu penggunaan bahasa Melayu yang melambangkan identiti Melayu itu sendiri. Terdapat pelbagai bahasa yang kerap digunakan oleh penulis skrip untuk drama mahupun filem. Adam Hajah Khadijah : Tapi. Contoh dialog yang dapat diketengahkan sebagai bahasa utama ialah:Contohnya dialog antara Hajah Khadijah dengan anaknya Adam. Aidil sudah banyak berkorban untuk Adam. 10 .aspek adat dan kepercayaan. Ianya bagi menarik minat penonton. aspek pemakaian. Tutur kata dengan penggunaan bahasa Melayu yang sopan dan indah dapat dilihat dari aspek dialognya. Sekarang sudah tiba masanya Adam pula berkorban untuk Aidil. daripada skop perbincangan aspek sosial dalam drama ini dapat diketengahkan beberapa aspek utama iaitu aspek sosial agama. kesenian pemakaian agama nilai dan falsafah bahasa sosial adat dan kepercayaan Aspek pertama iaitu dari aspek bahasa.

Buktinya. Nur Amina . Manakala. Dari segi aspek kesenian pula banyak memaparkan kesenian-kesenian Melayu iaitu seni tampaknya. Aidil dan Adam memakai baju Melayu pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat.  Dalam drama Nur Kasih ini menggambarkan cara pakaian yang sopan antaranya baju kurung yang dipakai oleh Hajah Khadijah.  Seni Muzik  Kompang dimainkan pada majlis perkahwinan Adam dan Nur Anima. Dalam drama Nur Kasih sangat jelas menunjukkan kemelayuan budayanya. Ini sudah terbukti menunjukkan cirri-ciri kemelayuan kerana seorang yang menyatakan bahawa dia melayu wajib beragama islam mengikut perlembagaan.  Seni Tampak  Rumah Ustaz Hassan penuh dengan unsur seni bina Melayu. Nilai dan falsafah di dalam drama ini banyak menunjukkan nilai-nilai kemelayuan. seni muziknya dan seni bina. Kesopanan dan keayuan seorang anak kampung yang menghormati orang tua dan 11 . dalam agama islam. budaya membaca surah Yassin untuk memohon kesembuhan sakit atau nazak kepada Allah telah diamalkan dalam masyarakat Melayu. Pembuktian yang dapat dilihat seperti di bawah. Sarah dan Aliyah. Jelas di dalam drama Nur Kasih ini mengamalkan pemakaian orang Melayu dengan pemakaian kain batik yang menjadi simbul orang Melayu di mana seni batiknya sangat jelas.   Semasa majlis perkahwinan . Seorang yang berkebudayaan Melayu haruslah berpakaian sopan dan elok bersesuaian dengan agama islam. Seterusnya dari aspek pemakaian. apabila seseorang meninggal dunia. Malahan. Adam dan Nur Amina memakai pakaian songket. masyarakat akan ziarah dan membacakan tahlil bersama-sama.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Secara rumusannya daripada aspek agama dapat dilihat bahawa agama Islam menjadi agama rasmi dan agama yang digunapakai dalam drama ini.

Walaupun dia menerima didikan agama di rumah.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 melayan orang tua. layang-layang dan sepak takraw. Budaya melayu terlalu banyak adat dan budaya mereka. Selain itu juga nilai-nilai murni yang diterapkan sangat banyak dalam drama ini. Melalui drama Nur Kasih ini pengarah telah mengetengahkan unsure budaya Melayu yang sangat banyak. Contohnya. Antaranya gasing. Masyarakat melayu yang digambarkan di dalam drama ini adalah masyarakat yang mengamalkan budaya Melayu. Namun. Pengaruh luar boleh digolongkan sebagai pengaruh daripada Barat. apabila dia melanjutkan 12 .  Zaman kanak-kanak Aidil dan Adam. Masyarakat melayu tidak lekang dengan budaya membawa buah tangan ke rumah yang mereka lawati. Tanah Arab dan sebagainya. Tetapi. drama melayu yang diterapkan melalui adat-adat perkahwinan yang bermula dengan merisik. Dalam drama ini. bola sepak dan layanglayang bersama-sama. semasa keluarga Nur Amina datang melawat mereka membawa pengat pisang sebagai buah tangan. pengaruh yang paling kuat dalam drama ini ialah pengaruh daripada Barat. 1.  Terdapat juga babak di mana Aidil sedang bermain sepak takraw bersama-sama dengan budak-budak kampung. Ini dapat dilihat dengan ketara dalam aspek kehidupan seharian Adam. dibesarkan oleh ibu bapanya dengan acuan budaya masyarakat Melayu tetapi. Pengaruh luar dalam Masyarakat Melayu. mereka bermain gasing . amalan luar ini secara tidak sengaja diamalkan oleh orang Melayu. Masyarakat Melayu mempunyai beberapa permainan tradisional yang dimainkan masyarakat dahulu untuk kehiburan dan mengeratkan hubungan silaturrahim. Pengaruh luar ialah amalan yang tidak terdapat di dalam budaya Melayu. meminang dan berkahwin. Dalam drama ini.

Budaya Kebangsaan Pembinaan budaya kebangsaan ini dapat dianggap sebagai satu lagi kejayaan orang Melayu membina jati diri sebagai lambang kebangsaan masyarakat. yang bukan Melayu diterima apabila orang ramai menerimanya sebagai rasmi dari masa ke masa. Adam akhirnya berkahwin dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. terutama dalam kalangan orang bukan Melayu. Inilah yang digambarkan dengan istilah pengaruh luar yang secara tidak sengaja terserap masuk dalam kehidupan masyarakat kini. Gaya hidup Adam lebih kepada budaya barat yang bebas dan sangat sosial yang jauh berbeza dengan budaya Melayu ketika Adam di Australia. Latar belakang Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum. Katrina menpengaruhi cara hidup Adam di Australia. Katrina berlatar belakangkan masyarakat Australia yang boleh berbahasa Melayu. tidak menjaga batasan pergaulan dan sebagainya. Prinsip budaya kebangsaan telah banyak menimbulkan kontraversi. Ia juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pelajaranya ke luar negara dia mulai melupai asal usulnya. Oleh itu. tidak hairanlah jika budaya kebangsaan ini berteraskan kepada ajaran Islam. Sedangkan terdapat satu lagi prinsip yang membolehkan unsur-unsur budaya lain. Prinsip penting dalam pembinaan budaya kebangsaan itu kepada orang Melayu ialah budaya kebangsaan adalah berasaskan kepada budaya penduduk asal negara ini dan berteraskan kepada Islam. Malahan dia juga meminum arak. Adam terjebak dengan budaya masyarakat setempat yang menjadikannya lalai dan terleka. Budaya yang diamalkan oleh Adam ini memang bercanggah dengan amalan masyarakat Melayu yang tinggi nilai kesopanan. Walaupun wujud pengaruh lain namun Islam menjadi sumber dan rujukan terpenting kepada pembinaan negara ini. tidak solat. Oleh yang demikian. Kerajaan Malaysia telah menitikberatkan pembentukan secara beransur-ansur yang baik daripada berbagai-bagai 13 . Kehidupannya di sana mempertemukan dia dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu.

Tujuan kedua ialah bagi membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. setiap kaum sudah hilang perasaan prejudis. Katrina menerima cara hidup Islam dan menjadi wanita yang soleh serta pandai menjaga adap serta ketertipan sebagai wanita sama seperti wanita Melayu. Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. Jika dua tujuan di atas tercapai. tanah air dan sebagainya masih kabur. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 50 tahun merdeka. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat. Kita dapat melihat permasalah ini dalam diri Adam sewaktu awal siri drama ketika dia menuntut di Australia.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berteraskan kebudayaan asli tempatan. Dia juga terbabas dengan corak kehidupan masayarakat barat dan terlalai menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Tujuan ketiga ialah bagi meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. Dia mengabaikan cara hidup timur yang luhur. Semangat sayangkan bangsa. Tiga tujuan utama pembentukan kebudayaan kebangasaan. Peningkatan kehidupan bermaksud. Melalui siri drama Nur Qaseh. kita melihat Katrina boleh mengadaptasi kehidupan dan budaya Melayu dengan cara hidup Islam. tujuan pertama ialah Perpaduan Negara. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. 14 .

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Kesimpulan Kebudayaan kebangsaan adalah budaya yang sama bagi masyarakat seperti undang-undang. Kerana inilah jati diri dan asal usul kita. Kebudayaan sukuan atau kaum pula adalah apa yang dijamin oleh Perlembagaan dan Rukunegara sebagai yang boleh diamalkan oleh pelbagai suku atau kaum ini boleh diserapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan sekiranya ia tidak bertentangan dengan tiga tujuan dasar kebudayaan kebangsaan. kesenian. Sebagai orang Melayu. Melalui siri drama Nur Qaseh kita melihat perbagai pergelutan. yakini berbangsa Melayu adalah amat perlu untuk memahami budaya bangsa sendiri yang unik ini. 15 . falsafah. kita melihat daripada semua aspek kehidupan memandangkan busaya adalah cara hidup sebuah masyarakat. Kenali budaya bangsa sepenting kita mengenali diri sendiri. bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan seharian watak dan sebagainya. masalah penerimaan budaya. Apabila kita membincangkan isu kebudayaan Melayu. nilai sosiobudaya dan sebagainya.

3. 2. Mendapat soalan tugasan. Mencari bahan rujukan di perpustakaan dan membuat pinjaman buku. Tarikh Tugasan Catatan 1. 6. 4.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Jadual Perlaksanaan Tugas Bil. Mencetak jawapan tugasan yang telah siap 10. Memahami kehendak soalan dan membaca soalan yang diberikan dengan teliti. 11. Menyemak semula rangka awal soalan tugasan 7. Menyerahkan tugasan kepada pensyarah 16 . Menyemak buat kali terakhir sebelum menyerahkan jawapan tugasan kepada pensyarah. Memjawab soalan tugasan melalui rangka awal tugasan 8. 5. Membuat perbincangan dengan rakan-rakan bagi memdapatkan lebih banyak gambaran awal membuat tugasan. Menyemak jawapan yang telah siap bagi memgelakkan kesilapan yang serius 9. Membuat rangka awal jawapan soalan tugasan bagi memudahkan penyemakan tugasan.

Mencetak bahan yang telah siap di edit. Menyemak semula semua hasil kerja yang disiapkan. Merujuk kepada rakan-rakan daripada kumpulan yang lain. Berbincangan dengan ahli kumpulan tentang mana-mana bahagian yang tidak difahami. Memahami kehendak soalan Mencari bahan maklumat di perpustakaan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Borang Kolaborasi Nama :    Nur Izzati bt Md Zain Nor Qalbiah bt Esa Nurul Syafiqah bt Shariff Kelas : PISMP 7 G Tarikh Kandungan Tanda tangan pelajar Tanda tangan Pensyarah Mendapat soalan tugasan. Membahagikan tugas bagi setiap ahli kumpulan. 17 . Membuat rangka awal tugasan.

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Membuat penyemakan kali terakhir. Menghantar tugasan kepada pensyarah. 18 .

Kami tiada menafikan kengkangan masa yang kami hadapi memandangkan kami akan menjalani praktikum fasa ketiga selama tiga bulan. Tambahan pula kami perlu mengantar tugasan ini sewaktu praktikum. Kami tidak mahu masalah berkaitan dengan tugasan menganggu kelancaran mengajar kami. MATRIK : PISMP 83884003 Alhamdullilah. Sepanjang masa usaha yang berikan adalah untuk memenuhi kehendak soalan dan memahami soalan. IC : 900902-07-5268 NO. Saya dan sahabat seperjuangan kini di bahagian akhir untuk menyiapkan tugasan kali ini. Cabaran yang paling besar dalam menyiapkan tugasan ini ialah dari segi usaha untuk mengaitkan siri drama Nur Qaseh dengan amalan dengan kebudayaan yang ditonjolkan dalam drama ini. Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat shafaat di akhirat kelak. setinggi-tinggi kesyukuran. Kami semua berpendapat bahawa ini merupakan antara tugasan yang agak mencabar yang pernah kami siapkan. kaum kerabat dan sahabat baginda. kita ini hanya manusia biasa. Kami perlukan perancangan yang rapi agar tugasan ini siap dengan sebaik-baik rupa. kami menonton siri drama itu semula untuk mengumpul maklumat dan mencari ciri-ciri kebudayaan yang ditonjolkan. Kami tidak dapat menolak ketentuan takdir di mana kami terpaksa menyiapkan tugasan ini semasa praktikum. Walau bagaimanapun. Selawat dan salam kepada Rasullah SAW.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFEKSI INDIVIDU NAMA : NURUL SYAFIQAH BINTI SHARIFF NO. Masalah ini bukan suatu perkara yang baik untuk sesiapa sahaja. Kami bercadang untuk menyiapkanya sebelum praktikum supaya semasa praktikum kami boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk persiapan mengajar di sekolah. Sekecil-kecil perkara dalam drama itu 19 kami pertimbangkan dengan baik . Oleh itu. Adakala kami berasa buntu dan ini amat menyukarkan kami dalam usaha untuk menyiapkannya dengan cepat.

sepatutnya kita arif tentang budaya masyarakat Melayu. Banyak perkara seperti. Sekian. Budaya kebangsaan pula adalah aspek yang pada mulanya saya tidak pasti. pada pandangan saya tidak salah sekadar mengetahuinya. saya mendapati untuk mewujudkan budaya yang boleh diterima olah semua mungkin agak sukar memandangkan Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa dan etnik. 20 . Kepelbagaian ini sukar untuk disatukan kerana perbezaan. Walau bagaimanapun. terima kasih. Maklumat yang kami dapat sepanjang usaha menyiapkan tugasan ini memang bermakna. Jujur pada pandangan saya. semuanya dapat kami atasi bersama-sama. Saya membaca beberapa buah artikel yang membincangkan tentang budaya kebangsaan yang terdapat di dalam internet. Banyak rujukan yang kami lakukan untuk menyiapkan tugasan ini. adat meminang dan merisik. Memang tidak dapat saya nafikan sesetengah daripadanya menyalahi hukum agama namun. Walaupun terdapat beberapa kengkangan namun. perubatan tradisional dan sebaginya sudah mulai dilupakan. selaku orang Melayu. adat bersalin orang Melayu seperti melenggang perut.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 memandangkan kami tidak mahu melakukan kesalahan dalam mentaksif budaya sendiri. penerimaan dan keterbukaan individu adalah amat perlu bagi merealisasikan hasrat yang murni ini. Ada beberapa perkara yang tidak berkaitan tetapi melaluinya kami belajar sesuatu yang baharu. Tetapi berlainan dengan kali ini ialah kami berpeluang mengenali nilai budaya sendiri dengan lebih dekat. Berdasarkan pembacaan. ini benar memandangkan banyak tugasan yang sebelum ini sedikit banyak menyentuh nilai kebudayaan masyarakat Melayu. Nilai dan keluhuran budaya ini kian terhakis kerana sikap kami generasi muda yang tidak pernah peka tentang isu kebudayaan. Berbincang tentang isu kebudayaan memanglah bukan satu perkara baharu kepada kami. Akhir kata. saya amat bersyukur dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya.

Saya mendapat bahagian latar. jadi saya berasa seronok dengan pengetahuan yang baharu. Saya dan rakan-rakan telah membuat beberapa rujukan untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya melayu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. politik dan ekonomi.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Refleksi Tugasan Kebudayaan Melayu Nama: Nor Qalbiah binti Esa Kelas : PISMP 7G Ambilan Januari 2010 Alhamdulillah. Saya dan rakan sangat bersemangat untuk mencari maklumat di dalam drama yang dipilih. Saya dan rakan telah berbincang untuk membahagikan tugasan untuk memudahkan kami menyiapkan tugasan yang diberikan. 21 . kertas kerja . Melalui undian. Jadi saya telah membuat kajian mengenai bidang yang saya terima. Saya telah membuat draf mengenai budaya yang terdapat dalam drama yang dipilih. drama atau filem untuk menceritakan tentang budaya melayu yang digambarkan dalam bahan yang hendak dikaji. Hal ini menjadikan saya mampu mempelajari budaya Melayu. kumpulan saya mendapat drama. Jadi saya dan rakan telah berbincang mengenai drama yang hendak dipilih sebagai bahan kajian. Saya sebagai genarasi baru juga tidak tahu budaya yang telah diamalkan oleh masyarakat dahulu. terdapat bahagian kajian tidak terdapat dalam drama. bersyukur ke hadrat Illahi dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan tugasan Kebudayaan Melayu yang diberikan. Saya dan rakan bersama-sama meniliti dan menghayati drama yang dipilih supaya kami dapat berkolaborasi mendapatkan maklumat di dalam drama Nur Kasih. Walaupun. Kami diminta untuk mengkaji artikel. Melalui tugasan yang diberikan terdapat banyak input yang saya perolehi mengenai budaya Melayu yang semakin ditelan masa dan zaman. Kumpulan saya telah memilih untuk mengkaji drama Nur Kasih kerana drama tersebut popular dan banyak menerapkan budaya masyarakat Melayu. Dalam tugasan ini. kami diminta untuk menreangkan tentang budaya dan amalan yang diamalkan pada alam melayu. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang banyak membantu sepanjang menjalankan tugasan yang diberikan. namun kami menjumpai banyak maklumat daripada kajian kami.

Daripada sistem pemerintahan kepada sistem kekeluargaan yang mempunyai aturan yang tersendiri. ibu dan anak-anak. menjadikan saya tidak lupa akan asal usul masyarakat Melayu. Kesimpulannya. Hal ini mengelakkan daripada perebutan harta dan tidak adil. Dalam sistem kekeluargaan . Terdapat juga negeri yang mengamalkan adat yang lain dalam pembahagian harta. yang mempunyai adat dan resam yang masih diamalkan oleh masyarakat kini sebagai contoh pinang meminang. Dalam latar masyarakat ini menggambarkan budaya orang Melayu pada zaman kini. Anak-anak perlu patuh kepada arahan ibu bapa dan ibu bapa perlu mendidik anak mereka. Di dalam drama yang saya kaji ini . bapa memainkan peranan yang penting dalam keluarga dengan mencari nafkah dan membuat keputusan dalam setiap perbincangan. adat itu menjadi budaya namun nilai dan falsafah yang dibawa menjadikan ia sesuatu yang menarik dan beradab. mencerminkan sistem di dalam masyarakat Melayu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Dalam latar yang saya kaji dalam drama ini. perkahwinan dan sebagainya. Dalam negeri saya mengamalkan adat temenggung yang menggunakan faraid dalam pembahagian harta. kita mempunyai hieraki dalam susunan keluarga daripada bapa . banyak pengetahuan yang saya perolehi melalui tugasan yang diberikan tentang budaya masyarakat Melayu yang masih diamalkan oleh masyarakat kini. Walaupun. Manakala. latar menjadi aspek yang penting dalam sesuatu drama atau karya untuk menjadikan sesuatu lebih bernilai. latar masyarakat dan latar tempat. saya juga dapat menimba pengetahuan baru mengenai pembahagian harta pusaka dengan dua cara iaitu adat pepatih dan adat temenggung yang diamalkan oleh pelbagai negeri. Saya tertarik dengan cara mereka merisik dan meminang untuk dijadikan menantu dan suri rumah. Malahan. Selain itu. daripada bidang politik pula. 22 . sistem ini menjadi ikutan dan peraturan dalam budaya masyarakat Melayu. supaya adat tidak mati ditelan zaman. Selain itu. Dalam sesebuah keluarga asas. Hal ini supaya masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang bertamadun. Saya berharap dengan budaya melayu yang diturunkan oleh nenek moyang kita dapat diamalkan oleh generasi yang akan datang. saya melihat semua aspek dengan latar masa.

Pada mulanya memperoleh tugasan ini. Pemilihan drama dilakukan dengan mengambil kira beberapa aspek penting seperti kualitinya. sosialnya. kami diminta mencabut undi tentang tajuk yang perlu dibentangkan dan membuat sedikit rumusan tentang tajuk yang diberi. Drama boleh dipilih berdasarkan drama-drama Melayu pada zaman sekarang mahupun dahulu kala. Ada juga cerita-cerita cinta mengikut adat Melayu seperti proses mendirikan rumah tangga yang dimulakan dengan proses merisik. Dalam pembahagian tugasan. Ada yang mengketengahkan budaya Melayu lama seperti adat-adat Melayu lama yang mempercayai pelbagai tahyul dan hantu namun dimodenkan pada zaman sekarang. Kami membahagikan tugasan dengan adil dan saksama. Alhamdulillah sekali lagi kerana dengan izinNYA saya dan sahabat diberi peluang untuk menganalisis tentang drama yang berkisarkan tentang budaya Melayunya. 23 . meminang dan akad nikah.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFLEKSI INDIVIDU NAMA : NUR IZZATI BT MD ZAIN KAD PENGENALAN : 901204-14-6078 KELAS : PISMP 7G AMBILAN JANUARI 2010 Alhamdulillah bersyukur ke hadrat illahi dengan limpah kurnianNYA dapat saya menyiapkan tugasan kumpulan yang diberikan. Erti budaya yang diketengahkan dalam drama dan filem Melayu membawa kepada aspek yang berbeza. Saya yakin dan pasti dalam semua drama mahupun filem yang terdapat di Malaysia banyak menerapkan unsur-unsur budaya Melayu yang dapat membantu kita sendiri dalam memahami apa itu budaya. ekonomi dan lain-lain. kesemua ahli memahami jalan ceritanya dan aspek-aspek budaya yang terdapat dalam cerita itu. adat dan budaya. Itu semua menerangkan tentang budaya-budaya melayu dari aspek sosial. bahasa dan lain-lain. saya diamanahkan untuk menerangkan konsep social dalam cerita ini yang merangkumi cara pemakaian. Kumpulan saya terdiri daripada tiga orang ahli kumpulan iaitu Nurul Syafiqah bt Shariff dan Nor Qalbiah. Aspek budaya yang diketengahkan dalam cerita ini merangkumi aspek politiknya. agama .

24 . Bagi saya. Sebagai seorang guru pelatih. Tetapi itu bagi saya dianggap sebagai satu proses pembelajaran dimana kami belajar untuk menghormati pendapat dan idea sahabat. saya berasa bangga kerana ilmu sebegini diterapkan dalam diri kami. cabaran yang dihadapi juga adalah perselisihan faham dalam mengutarakan idea dan pendapat masing-masing. Pelagai drama diketengahkan untuk dianalisis. Cabaran utama adalah dalam pemilihan tajuk drama yang mahu di analisis dan dibentangkan. Alhamdulillah tugasan secara rasminya dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu. pada zaman sekarang sukar ditemui adat-adat lama kerana jarang sekali kita melihat dibandar-bandar mengamalkan budaya-budaya seperti itu. pelbagai cabaran perlu ditempuhi. dalam perbentangan kumpulan sahabat yang membentangkan tentang adat bersalin . Secara peribadinya. banyak yang saya pelajari dalam menganalisis budaya dan mendengar daripada perbentangan sahabat-sahabat. Dan akhirnya kami memilih drama Nur Kasih yang diadaptasikan daripada filem Nur Kasih The Movie.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Sepanjang melalui tempoh menyempurnakan tugasan ini. Contohnya. Penghargaan diberikan kepada ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing kerana banyak membantu dalam menyempurnakan tugasan ini. subjek budaya ini perlulah diperluaskan lagi konteksnya kerana tanpa subjek ini mungkin ada yang tidak tahu tentang budaya-budaya dahulu kala.

tripod.com/2011/12/aspek-kebudayaan-melayuabdullah-munsyi.com/aj1132/12_sejarah_kebudayaan_dalam_sejara h_melayu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Rujukan INTERNET 1.html 4.blogspot.com/2012/06/bahagian-tema-1-adat-perpatihdan-adat.com/2012/04/konsep-budaya.html 25 .blogspot. http://didikhibur.blogspot. http://cikgustpm. http://rupanx.htm 2. http://notagurupelatih.html 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times