P. 1
KM Kebudayaan Melayu

KM Kebudayaan Melayu

|Views: 18|Likes:
Published by Faheroll Reyzy
assigment km semester 7
assigment km semester 7

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Faheroll Reyzy on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

KANDUNGAN

BIL. KANDUNGAN 1. 2. 3. Penghargaan Pendahuluan Kebudayaan Melayu Siri Drama Nur Qaseh 4. 5. 6. 7. 8. Persembahan Power Point Jadual perlaksanaan Tugas Borang Kolaborasi Refleksi Rujukan

MUKA SURAT

KEBUDAYAAN MELAYU 2013
PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu , Kebudayaan Melayu, BMM 3114 dengan jumlah kredit (2+0). Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing di atas penerangan dan ilmu yang dicurahkan. Segala maklumat yang diberikan begitu bermakna dan berguna untuk menyelesaikan tugasan ini. Dengan

menyiapkan tugasan ini kami terdedah kepada pelbagai pengetahuan baharu tentang budaya kami sendiri. Memang kami sedia maklum keunikan budaya Melayu namun kami tidak pernah membaca atau memkaji budaya Melayu sehinggalah kami diberikan tugasan ini. Secara tidak langsung tugasan ini memberi kami peluang dan ruang untuk lebih mengenali asal-usul budaya sendiri. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kelas kami iaitu PISMP 7G dan juga rakan-rakan sekumpulan yang telah bersama-sama berusaha untuk menyiapkan tugasan ini dan membantu kami secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam memberi idea sehingga tugasan ini dapat disiapkan walaupun mempunyai kekangan masa dan komitmen yang lain iaitu menjalani praktikal di sekolah selama tiga bulan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kami atas sokongan dan dorongan yang diberikan untuk terus belajar dan juga berjuang untuk mendidik anak bangsa di masa hadapan. Kami berharap agar segala ilmu dan idea yang kami perolehi semasa melakukan tugasan ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan seharian kelak.

2

Budaya juga merangkumi setiap aspek kehidupan tanpa mengira kaum. Kebuadayaan melibatkan semua aspek dalam kehidupan sehari-harian. Beberapa aspek kebudayaan Melayu yang dapat dilihat dan diaplikasikan di dalam drama Melayu melalui drama TV 3 yang disiarkan pada pukul 7.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 PENGENALAN Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. cara hidup. 3 . bangsa dan agama penganutnya. iaitu memlalui drama Nur Qaseh. makanan. kesenian dan sebagainya. pantang larang dan sebagainya telah mempamerkan keunikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. kepercayaan. Sebagai contoh aspek kekeluargaan. Kepelbagaian budaya tersebut seperti dari aspek pakaian. bahasa. perkahwinan. Beberapa aspek tentang kebudayaan Melayu ditonjolkan dalam drama ini. Apabila membincangakan tentang orang Melayu memang tidak pernah terlepas daripada membincangkan kebudayaan Melayu yang dilihat cukup unik dan menarik. Keunikan ini telah menarik minat orang luar untuk datang ke Malaysia dan membuat kajian mengenai keunikan yang terdapat di negara ini.00. politik. adat. muzik. budaya ialah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Justeru. kepelbagaian masyarakat ini telah menghasilkan pelbagai budaya yang masih lagi menjadi amalan sehingga sekarang. Budaya yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat kita diberi pelbagai takrifan mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan. Menurut tafsiran yang dibuat Mohd Taib Osman pada tahun 1988.

moral. budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. berkelakuan dan berfikir di mana ia kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan meliputi hasil Berdasarkan Kamus Dewan (2007) . pandangan dan tabiat berfikir manusia. seseorang itu . susunan organisasi ekonomi. cara pemikiran. Latar Masa. kepercayaan. sikap dan nilaiDi samping itu. Namun begitu. peradaban. Budaya mempunyai perkaitan yang rapat dengan kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. kebudayaan pula ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak. kemajuan fikiran . Selain itu. akal budi (cara fikiran). Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang samaada dari segi pemikiran. seni. tenaga dan pengaruh. latar diertikan sebagai gambaran yang 4 . agama. undangundang.manakala Daya (Melayu) diertikan sebagai kekuatan kuasa. bangsa dan agama penganutnya. kepercayaan. berkelakuan dan sebagainya. adat istiadat dan kemahiran yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. budaya ditakrifkan sebagai tamdun . ada pendapat mengatakan perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) yang membawa maksud kecergasan fikiran dan akal . masyarakat dan tempat Latar ialah keterangan tentang waktu. Budaya merupakan warisan sosial perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit . politik. terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. ruang dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya. nilai kepercayaan. iaitu Buddayah Namun. adat resam.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 KEBUDAYAAN MELAYU SIRI DRAMA NUR QASEH Kebudayaan Melayu adalah cara hidup sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada generasi ke generasi lain dalam proses pembelajaran. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. Bagi drama pula. Menurut Edward Tylor menyatakan maksud budaya adalah satu keseluruhan system yang komplek yang dalamnya ada unsur ilmu pengetahuan.

Universiti di Kuala Lumpur menjadi tempat Nur Amina melanjutkan pelajaran ketika Adam pergi ke Australia. persoalan dan plot. latar memainkan peranan yang penting untuk menerangkan di mana dan bila kejadian serta peristiwa dalam drama itu berlaku. Dalam drama ini Kaherah menjadi tempat Aidil melanjutkan pelajaran di sana dalam bidang Syariah selama lima tahun. tempat Aidil berjumpa dengan Aliyah di kedai buku di sana. Sydney merupakan tempat Adam melanjutkan pelajaran. di masjid tempat penduduk kampung bersama-sama solat berjemaah. Tempat lain adalah rumah Nur Amina merupakan rumah mentua Adam yang menjadi tempat majlis perkahwinan yang dijalankan. Seterusnya latar masa iaitu masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwayang digambarkan dalam sesuatu cerita.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 tersedia dibelakang prop yang diwujudkan. Sydney dan Jeddah. menggambarkan Adam dan Aidil melanjutkan pelajaran dan berkahwin. Manakala. di samping mengembangkan tema. Di sana menjadi detik pertemuaan antara mereka sehingga mereka menjadi suami isteri. latar masa dan latar masyarakat. Sebagai contoh drama Nur Kasih terdapat beberapa tempat di Malaysia dan Luar Negara. Latar amat penting dan berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan. Dalam drama. Latar tempat bermaksud tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. di sini Adam berjumpa dengan Katrina iaitu perempuan simpanan Adam. Sehingga Aidil sering menjadi mangsa akibat perbuatan adiknya. Bagi latar tempat di luar negara pula adalah Kaherah. di Jeddah pula. Latar masa dalam drama Nur Kasih menggambar masa kanak-kanak dan dewasa. Perasaan dendam Adam kepada ayahnya masih tersemat dalam dirinya walaupun dia sudah dewasa dan berkahwin. Adam sentiasa dirotan ayahnya kerana kenakalannya dan tidak mahu mengaji al-Quran. Manakala. Semasa kecil. Semasa dewasa pula. Semasa zaman kanak-kanak menceritakan situasi Adam dan Aidil sering bergaduh kerana kedegilan Adam untuk menerima teguran. Latar masa dalam drama ini juga menyelit teknik imbas 5 . Selain itu. Seterusnya pejabat guaman yang mejadi tempat Aidil bekerja . Dalam drama ini menunjukkan latar tempat yang berbeza iaitu di Malaysia ketika di rumah Ustaz Hassan merupakan tempat Adam dan Aidil membesar dan menjalani hidup di kampung. iaitu latar tempat. Latar terbahagi kepada tiga.

Antaranya dalam masyarakat Melayu iaitu Dwisisi (bilateral) 6 sistem kekeluargaan sama ada Dwipihak atau dwibelah. Walaupun perkataan ini biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan. kerabat (clan). Dalam institusi sosial dalam masyarakat Melayu. Jadi institusi sosial yang terdapat dalam Malaysia adalah banyak. Kebanyakan proses politik membentuk hierarki dominan (dominance hierarchies). perkahwinan dan tahlil. tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat. Hal ini menggambarkan budaya masyarakat melayu yang hidup dengan sepakat dan kerjasama. Jadi kehidupan sosial sesebuah masyarakat akan mencerminkan kepada pemikiran sesebuah masyarakat. budaya tersebut ditentang hebat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral. . Hal ini kerana sesuatu adat dan adab dalam sesebuah masyarakat merupakan warisan daripada generasi yang lepas.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kembali dengan zaman kanak-kanak yang memaparkan sebab terjadi sesuatu kejadian. kepercayaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat. Latar masyarakat yang lain adalah masyarakat di Sydney. Terdapat sedutan yang menunjukkan rakan-rakan Katrina yang pulang mabuk dan menari-nari. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih menggmabarkan masyarakat kampung yang bekerjasama dalam menjalankan sesuatu majlis seperti gotong-royong. dan suku kaum ( tribes ) dan berkembang menjadi kerajaan. Seterusnya latar masyarakat iaitu gambaran keadaan masyarakat di tempat cerita yang berkenaan berlaku. dan institusi lain. Bidang politik Politik ialah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Selain itu. Latar masyarakat merupakan gambaran keadaan dan amalan masyarakat yang dilakukan sesebuah golongan dalam kehidupan harian mereka. di dalam drama ini yang mengamalkan buday pergaulan bebas tanpa batasan. Latar masyarakat bagi setiap negara mempunyai perbezaan yang ketara. Misalnya agama. Politik manusia awal berbentuk kumpulan tersusun seperti keluarga. agama. Keluarga akan diketuai oleh ayah yang akan membuat keputusan dalam keluarga. akademik. Dalam masyarakat Melayu. budaya masyarakat Melayu yang menghormati golongan yang lebih tua dengan bersalaman dan mematuhi arahan yang diberikan.

Poligami sebenarnya telah diamalkan zaman-berzaman oleh masyarakat China. terdapat juga bentuk poligami Merupakan perkahwinan diantara seorang lelaki dengan beberapa orang wanita pada satu-satu masa. mereka menonjolkan watak Ustaz Hassan yang merupakan bapa kepada Adam dan Aidil yang membuat keputusan untuk mengahwinkan anak mereka. Sebagai contoh. Namun. Hal ini menunjukkan peranan bapa amat besar dalam sesebuah keluarga sehingga anak menjadi takut untuk melawan demi menjaga penghormatan kepada bapa.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Nasab ibu (matrilineal) adalah suatu adat masyarakat yang mengatur garis keturunan berasal daripada pihak ibu yang digunakan oleh orang Minagkabau Malaysia. Walaupun Adam tidak setuju namun terpaksa akur dengan keputusan ayahnya. Yunani. abang dan kakak. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih yang mengamalkan poligami adalah Adam. Ustaz Hassan dan Siti Khadijah yang berkahwin sehingga ke tua dan mempunyai dua orang anak lelaki iaitu Adam dan Aidil. dalam drama Nur Kasih Aidil berkahwin dengan Aliyah yang menunjukkan perkahwinan monogami yang diamalkannya. Selain daripada itu dikenali sebagai saudara atau kenalan. 7 . semasa di Sydney Adam telah melamar Katrina untuk menjadi isterinya tanpa pengetahuan Nur Amina. ibu. majorit masyarakat Melayu menggunakan nasab bapa iaitu pihak bapa yang lebih diutamakan. Kristian dan Yahudi sehinggalah diharamkan oleh undang-undang. sehingga ia diharamkan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Pekahwinan dan Perceraian) yang mula berkuatkuasa pada tahun 1982. Selain itu. Di dalam Surah an-Nisa’ ayat 3 menyatakan “Jikakamu khuatir tidak akan berlaku adil. Dalam budaya masyarakat Melayu terdapat hieraki dalam keluarga iaitu bapa. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki bolehberkahwin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi empat orang. Di Malaysia. Dalam masyarakat Melayu bentuk-bentuk perkahwinan yang banyak di Malaysia adalah monogami perkahwinan diantara seorang lelaki dan seorang perempuan iaitu satu suami dan satu isteri. poligami pernah diamalkan oleh masyarakat Cinadan Hindu India di bawah undang-undang adat masing-masing.Namun. Adam berkahwin dengan Nur Amina dan Katrina yang dicintai. maka berkahwinlah satu sahaja”. Adam terpaksa berkahwin dengan Nur Amina walaupun dia tidak pernah mencintainya.

Cina pula bekerja di pekan.Sekarang. Sesiapa yang melanggar hukum adat ini boleh dihukum. di dalam drama Nur Kasih Aidil bekerja sebagai penguam bela di Kuala Lumpur. Manakala. Pada zaman dahulu ekonomi sudah menjadi satu pengenalan bagi sesuatu bangsa. Pada masa yang sama menjual anak untuk tujuan perubatan juga dijadikan sumber ekonomi. dengan arus perubahan teknologi sekarang.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Bidang ekonomi. terdapat peluang pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang lebih lumayan sebagai contoh peguam. Nur Amina dan Adam bekerja sebagai arkitek di dalam syarikat yang terkemuka di Malaysia. arkitek. doktor dan sebagainya.Jadi masyarakat Melayu masih lagi hidup di dalam takuk yang lama dengan perbezaan taraf hidup sehingga kini.Adat Perpatih dan Adat Temenggung mempunyai perbezaan dalam aspek kawasan dan 8 . Masyarakat Melayu lebih kepada kerja tani sara diri manakala masyarakat Cina sinonim dengan perniagaan. Dengan kata lain adat bermaksud peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat secara turun temurun sehingga ianya merupakan suatu hukum yang perlu dipatuhi oleh semua.Namun. Hal ini didorong oleh kepercayaan karut dalam masyarakat ketika itu Kebanyakkan masyarakat Melayu hidup sebagai petani. Mengikut Kamus Dewan adat sebagai peraturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. Hukum adat akan dikendalikan oleh satu badan yang dikenali sebagai Majlis Orang Tua.Sebagai contoh. Hindu sebagai peladang.Masyarakat semakin maju ke hadapan dengan peluang pekerjaan yang terbuka luas jadi masyarakat kini tidak lagi terikat dengan petani dan pekebun. Hal ini bukan sumber yang besar masyarakat Melayu ketika itu.Hal ini menampakkan jurang antara kaum dengan jumlah pendapatan yang berbeza. Majlis ini akan diketuai oleh seorang ketua adat. Sebagai contoh. di dalam drama Nur Kasih penduduk kampung digambarkan sebagai pesawah padi yang hidup bersumberkan dengan pendapatan hasil padi. Terdapat dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung.

Harta pusaka diturunkan melalui keturunan perempuan. kekeluargaan dan perkahwinan. Harta pembawaan ialah harta yang sedia dimiliki si lelaki sebelum dia berkahwin. Jika isteri yang diceraikan itu tidak bekerja hanya berhak mendapat satu pertiga sahaja. jika bercerai bekas isteri tak boleh tuntut harta itu. Harta carian ialah harta yang diperolehi bersama sepanjang perkongsian hidup. Ini bermakna jurai keturunan sebelah bapa lebih diutamakan. 9 . pemerintahan. Suami tidak berhak memiliki harta pusaka. Harta ini dibahagi dua jika bercerai. hartanya akan diwariskan kepada adik perempuannya atau anak perempuan adik-adiknya dan cucu-cucu perempuannya. Sekiranya seseorang ibu tidak mempunyai anak perempuan. Dalam adat temenggung pula.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pengasasan. Pemberian harta yang Iebih kepada anak lelaki dalam Islam kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar berbanding dengan anak perempuan. Namun. Sebagai contoh dalam drama Nur kasih mengamalkan adat temenggung Ustaz Hassan mewasiatkan hartanya kepada kedua-dua anak lelakinya iaitu Adam dan Aidil setelah dia meninggal dunia. bentuk dan pelaksanaan. kaum lelaki berhak mewarisi lebih banyak harta daripada wanita kerana pengaruh daripada hukum Islam (Hukum Faraid). Dalam keadaan tertentu Adat Perpatih menjadikan wanita kaya dan berkuasa. jika bercerai harta itu kekal di tangan isteri. Harta sepencarian bagi harta isteri yang diceraikan dibahagi dua sama banyak. iaitu daripada pihak sebelah ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuannya. Secara umumnya harta pasangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu harta carian. harta dapatan dan harta pembawaan. Adat ini menjelaskan harta yang diperoleh semasa perkahwinan dikenali sebagai harta sepencarian. pembahagian harta. jika berlaku penceraian lazimnya cara pembahagian harta suami isteri mengikut hukum syarak Mazhab Shafie. pelaksanaan undang-undang. Harta dapatan ialah harta yang sedia ada pada si isteri sebelum berkahwin.. Undang-undang pembahagian harta dalam Adat Perpatih mementingkan jurai keturunan sebelah nasab ibu atau diberatkan kepada kaum perempuan. Harta asal suami atau isteri dikembalikan kepada suami atau isteri berkenaan.

Hajah Khadijah : Adam. 10 . aspek pemakaian. Contoh dialog yang dapat diketengahkan sebagai bahasa utama ialah:Contohnya dialog antara Hajah Khadijah dengan anaknya Adam. kesenian pemakaian agama nilai dan falsafah bahasa sosial adat dan kepercayaan Aspek pertama iaitu dari aspek bahasa.… : Tolonglah Adam. Tutur kata dengan penggunaan bahasa Melayu yang sopan dan indah dapat dilihat dari aspek dialognya. daripada skop perbincangan aspek sosial dalam drama ini dapat diketengahkan beberapa aspek utama iaitu aspek sosial agama. aspek kesenian.aspek adat dan kepercayaan. Sekarang sudah tiba masanya Adam pula berkorban untuk Aidil.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Aspek Sosial Seterusnya. Adam Hajah Khadijah : Tapi. Kebudayaan melayu dapat dilihat jelas melalui penggunaan bahasanya di dalam drama Nur Kasih ini iaitu penggunaan bahasa Melayu yang melambangkan identiti Melayu itu sendiri. Ianya bagi menarik minat penonton. Terdapat pelbagai bahasa yang kerap digunakan oleh penulis skrip untuk drama mahupun filem. Kebanyakkan drama dan filem selalunya menerapkan bahasa Inggeris dalam drama. aspek nilai dan juga falsafah dan yang terakhir iaitu bahasa. Aidil sudah banyak berkorban untuk Adam.

Dari segi aspek kesenian pula banyak memaparkan kesenian-kesenian Melayu iaitu seni tampaknya. Nur Amina . Aidil dan Adam memakai baju Melayu pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat. seni muziknya dan seni bina. Malahan. Dalam drama Nur Kasih sangat jelas menunjukkan kemelayuan budayanya. Buktinya. Ini sudah terbukti menunjukkan cirri-ciri kemelayuan kerana seorang yang menyatakan bahawa dia melayu wajib beragama islam mengikut perlembagaan.  Seni Muzik  Kompang dimainkan pada majlis perkahwinan Adam dan Nur Anima. Nilai dan falsafah di dalam drama ini banyak menunjukkan nilai-nilai kemelayuan. Adam dan Nur Amina memakai pakaian songket. Sarah dan Aliyah.   Semasa majlis perkahwinan .  Seni Tampak  Rumah Ustaz Hassan penuh dengan unsur seni bina Melayu. apabila seseorang meninggal dunia. Pembuktian yang dapat dilihat seperti di bawah. Seorang yang berkebudayaan Melayu haruslah berpakaian sopan dan elok bersesuaian dengan agama islam. Jelas di dalam drama Nur Kasih ini mengamalkan pemakaian orang Melayu dengan pemakaian kain batik yang menjadi simbul orang Melayu di mana seni batiknya sangat jelas. masyarakat akan ziarah dan membacakan tahlil bersama-sama.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Secara rumusannya daripada aspek agama dapat dilihat bahawa agama Islam menjadi agama rasmi dan agama yang digunapakai dalam drama ini. Seterusnya dari aspek pemakaian.  Dalam drama Nur Kasih ini menggambarkan cara pakaian yang sopan antaranya baju kurung yang dipakai oleh Hajah Khadijah. Manakala. Kesopanan dan keayuan seorang anak kampung yang menghormati orang tua dan 11 . dalam agama islam. budaya membaca surah Yassin untuk memohon kesembuhan sakit atau nazak kepada Allah telah diamalkan dalam masyarakat Melayu.

Pengaruh luar dalam Masyarakat Melayu. Tanah Arab dan sebagainya. dibesarkan oleh ibu bapanya dengan acuan budaya masyarakat Melayu tetapi. Namun. Pengaruh luar boleh digolongkan sebagai pengaruh daripada Barat. Antaranya gasing. 1.  Terdapat juga babak di mana Aidil sedang bermain sepak takraw bersama-sama dengan budak-budak kampung. Selain itu juga nilai-nilai murni yang diterapkan sangat banyak dalam drama ini. Masyarakat Melayu mempunyai beberapa permainan tradisional yang dimainkan masyarakat dahulu untuk kehiburan dan mengeratkan hubungan silaturrahim. drama melayu yang diterapkan melalui adat-adat perkahwinan yang bermula dengan merisik. Dalam drama ini. apabila dia melanjutkan 12 .  Zaman kanak-kanak Aidil dan Adam. Contohnya. layang-layang dan sepak takraw. Ini dapat dilihat dengan ketara dalam aspek kehidupan seharian Adam. semasa keluarga Nur Amina datang melawat mereka membawa pengat pisang sebagai buah tangan. meminang dan berkahwin. bola sepak dan layanglayang bersama-sama. Walaupun dia menerima didikan agama di rumah. mereka bermain gasing . Budaya melayu terlalu banyak adat dan budaya mereka. pengaruh yang paling kuat dalam drama ini ialah pengaruh daripada Barat. Dalam drama ini. amalan luar ini secara tidak sengaja diamalkan oleh orang Melayu. Masyarakat melayu yang digambarkan di dalam drama ini adalah masyarakat yang mengamalkan budaya Melayu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 melayan orang tua. Masyarakat melayu tidak lekang dengan budaya membawa buah tangan ke rumah yang mereka lawati. Melalui drama Nur Kasih ini pengarah telah mengetengahkan unsure budaya Melayu yang sangat banyak. Tetapi. Pengaruh luar ialah amalan yang tidak terdapat di dalam budaya Melayu.

yang bukan Melayu diterima apabila orang ramai menerimanya sebagai rasmi dari masa ke masa. tidak solat. Katrina berlatar belakangkan masyarakat Australia yang boleh berbahasa Melayu. Inilah yang digambarkan dengan istilah pengaruh luar yang secara tidak sengaja terserap masuk dalam kehidupan masyarakat kini. Katrina menpengaruhi cara hidup Adam di Australia. Malahan dia juga meminum arak. Oleh yang demikian. Oleh itu. Walaupun wujud pengaruh lain namun Islam menjadi sumber dan rujukan terpenting kepada pembinaan negara ini. Budaya Kebangsaan Pembinaan budaya kebangsaan ini dapat dianggap sebagai satu lagi kejayaan orang Melayu membina jati diri sebagai lambang kebangsaan masyarakat. Adam akhirnya berkahwin dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. tidak menjaga batasan pergaulan dan sebagainya. Prinsip budaya kebangsaan telah banyak menimbulkan kontraversi. Kehidupannya di sana mempertemukan dia dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. Sedangkan terdapat satu lagi prinsip yang membolehkan unsur-unsur budaya lain.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pelajaranya ke luar negara dia mulai melupai asal usulnya. Kerajaan Malaysia telah menitikberatkan pembentukan secara beransur-ansur yang baik daripada berbagai-bagai 13 . Ia juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar. terutama dalam kalangan orang bukan Melayu. Adam terjebak dengan budaya masyarakat setempat yang menjadikannya lalai dan terleka. tidak hairanlah jika budaya kebangsaan ini berteraskan kepada ajaran Islam. Gaya hidup Adam lebih kepada budaya barat yang bebas dan sangat sosial yang jauh berbeza dengan budaya Melayu ketika Adam di Australia. Budaya yang diamalkan oleh Adam ini memang bercanggah dengan amalan masyarakat Melayu yang tinggi nilai kesopanan. Latar belakang Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum. Prinsip penting dalam pembinaan budaya kebangsaan itu kepada orang Melayu ialah budaya kebangsaan adalah berasaskan kepada budaya penduduk asal negara ini dan berteraskan kepada Islam.

Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 50 tahun merdeka. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. tanah air dan sebagainya masih kabur. Tiga tujuan utama pembentukan kebudayaan kebangasaan. Tujuan kedua ialah bagi membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. Dia juga terbabas dengan corak kehidupan masayarakat barat dan terlalai menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. tujuan pertama ialah Perpaduan Negara. Peningkatan kehidupan bermaksud. Jika dua tujuan di atas tercapai. Tujuan ketiga ialah bagi meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. Dia mengabaikan cara hidup timur yang luhur. Katrina menerima cara hidup Islam dan menjadi wanita yang soleh serta pandai menjaga adap serta ketertipan sebagai wanita sama seperti wanita Melayu. Kita dapat melihat permasalah ini dalam diri Adam sewaktu awal siri drama ketika dia menuntut di Australia. Semangat sayangkan bangsa. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. kita melihat Katrina boleh mengadaptasi kehidupan dan budaya Melayu dengan cara hidup Islam. setiap kaum sudah hilang perasaan prejudis.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berteraskan kebudayaan asli tempatan. Melalui siri drama Nur Qaseh. Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. 14 . barulah kualiti kehidupan boleh meningkat.

Melalui siri drama Nur Qaseh kita melihat perbagai pergelutan. kita melihat daripada semua aspek kehidupan memandangkan busaya adalah cara hidup sebuah masyarakat. Kenali budaya bangsa sepenting kita mengenali diri sendiri. kesenian.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Kesimpulan Kebudayaan kebangsaan adalah budaya yang sama bagi masyarakat seperti undang-undang. Apabila kita membincangkan isu kebudayaan Melayu. falsafah. bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan seharian watak dan sebagainya. Kebudayaan sukuan atau kaum pula adalah apa yang dijamin oleh Perlembagaan dan Rukunegara sebagai yang boleh diamalkan oleh pelbagai suku atau kaum ini boleh diserapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan sekiranya ia tidak bertentangan dengan tiga tujuan dasar kebudayaan kebangsaan. yakini berbangsa Melayu adalah amat perlu untuk memahami budaya bangsa sendiri yang unik ini. 15 . masalah penerimaan budaya. Kerana inilah jati diri dan asal usul kita. Sebagai orang Melayu. nilai sosiobudaya dan sebagainya.

5. Menyerahkan tugasan kepada pensyarah 16 . Membuat rangka awal jawapan soalan tugasan bagi memudahkan penyemakan tugasan. 3. Mencari bahan rujukan di perpustakaan dan membuat pinjaman buku. Tarikh Tugasan Catatan 1.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Jadual Perlaksanaan Tugas Bil. Memjawab soalan tugasan melalui rangka awal tugasan 8. Mencetak jawapan tugasan yang telah siap 10. 4. 6. 11. Mendapat soalan tugasan. Menyemak buat kali terakhir sebelum menyerahkan jawapan tugasan kepada pensyarah. Menyemak semula rangka awal soalan tugasan 7. 2. Membuat perbincangan dengan rakan-rakan bagi memdapatkan lebih banyak gambaran awal membuat tugasan. Memahami kehendak soalan dan membaca soalan yang diberikan dengan teliti. Menyemak jawapan yang telah siap bagi memgelakkan kesilapan yang serius 9.

Berbincangan dengan ahli kumpulan tentang mana-mana bahagian yang tidak difahami. Membuat rangka awal tugasan. Merujuk kepada rakan-rakan daripada kumpulan yang lain. Membahagikan tugas bagi setiap ahli kumpulan. Memahami kehendak soalan Mencari bahan maklumat di perpustakaan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Borang Kolaborasi Nama :    Nur Izzati bt Md Zain Nor Qalbiah bt Esa Nurul Syafiqah bt Shariff Kelas : PISMP 7 G Tarikh Kandungan Tanda tangan pelajar Tanda tangan Pensyarah Mendapat soalan tugasan. Menyemak semula semua hasil kerja yang disiapkan. Mencetak bahan yang telah siap di edit. 17 .

18 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Membuat penyemakan kali terakhir. Menghantar tugasan kepada pensyarah.

Walau bagaimanapun. Cabaran yang paling besar dalam menyiapkan tugasan ini ialah dari segi usaha untuk mengaitkan siri drama Nur Qaseh dengan amalan dengan kebudayaan yang ditonjolkan dalam drama ini. Saya dan sahabat seperjuangan kini di bahagian akhir untuk menyiapkan tugasan kali ini.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFEKSI INDIVIDU NAMA : NURUL SYAFIQAH BINTI SHARIFF NO. Kami perlukan perancangan yang rapi agar tugasan ini siap dengan sebaik-baik rupa. setinggi-tinggi kesyukuran. Kami bercadang untuk menyiapkanya sebelum praktikum supaya semasa praktikum kami boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk persiapan mengajar di sekolah. MATRIK : PISMP 83884003 Alhamdullilah. Tambahan pula kami perlu mengantar tugasan ini sewaktu praktikum. Masalah ini bukan suatu perkara yang baik untuk sesiapa sahaja. Sepanjang masa usaha yang berikan adalah untuk memenuhi kehendak soalan dan memahami soalan. Kami tidak mahu masalah berkaitan dengan tugasan menganggu kelancaran mengajar kami. IC : 900902-07-5268 NO. kami menonton siri drama itu semula untuk mengumpul maklumat dan mencari ciri-ciri kebudayaan yang ditonjolkan. Kami tidak dapat menolak ketentuan takdir di mana kami terpaksa menyiapkan tugasan ini semasa praktikum. kita ini hanya manusia biasa. Kami tiada menafikan kengkangan masa yang kami hadapi memandangkan kami akan menjalani praktikum fasa ketiga selama tiga bulan. Selawat dan salam kepada Rasullah SAW. Oleh itu. kaum kerabat dan sahabat baginda. Kami semua berpendapat bahawa ini merupakan antara tugasan yang agak mencabar yang pernah kami siapkan. Sekecil-kecil perkara dalam drama itu 19 kami pertimbangkan dengan baik . Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat shafaat di akhirat kelak. Adakala kami berasa buntu dan ini amat menyukarkan kami dalam usaha untuk menyiapkannya dengan cepat.

saya amat bersyukur dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Walau bagaimanapun. Saya membaca beberapa buah artikel yang membincangkan tentang budaya kebangsaan yang terdapat di dalam internet. Maklumat yang kami dapat sepanjang usaha menyiapkan tugasan ini memang bermakna. saya mendapati untuk mewujudkan budaya yang boleh diterima olah semua mungkin agak sukar memandangkan Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa dan etnik. Walaupun terdapat beberapa kengkangan namun. Akhir kata. Tetapi berlainan dengan kali ini ialah kami berpeluang mengenali nilai budaya sendiri dengan lebih dekat. adat bersalin orang Melayu seperti melenggang perut. Berbincang tentang isu kebudayaan memanglah bukan satu perkara baharu kepada kami. adat meminang dan merisik. penerimaan dan keterbukaan individu adalah amat perlu bagi merealisasikan hasrat yang murni ini. terima kasih. ini benar memandangkan banyak tugasan yang sebelum ini sedikit banyak menyentuh nilai kebudayaan masyarakat Melayu. perubatan tradisional dan sebaginya sudah mulai dilupakan. sepatutnya kita arif tentang budaya masyarakat Melayu. Budaya kebangsaan pula adalah aspek yang pada mulanya saya tidak pasti. Jujur pada pandangan saya. Nilai dan keluhuran budaya ini kian terhakis kerana sikap kami generasi muda yang tidak pernah peka tentang isu kebudayaan. Banyak rujukan yang kami lakukan untuk menyiapkan tugasan ini. Memang tidak dapat saya nafikan sesetengah daripadanya menyalahi hukum agama namun. semuanya dapat kami atasi bersama-sama. Ada beberapa perkara yang tidak berkaitan tetapi melaluinya kami belajar sesuatu yang baharu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 memandangkan kami tidak mahu melakukan kesalahan dalam mentaksif budaya sendiri. selaku orang Melayu. pada pandangan saya tidak salah sekadar mengetahuinya. Banyak perkara seperti. Berdasarkan pembacaan. Kepelbagaian ini sukar untuk disatukan kerana perbezaan. 20 . Sekian.

kami diminta untuk menreangkan tentang budaya dan amalan yang diamalkan pada alam melayu. Jadi saya dan rakan telah berbincang mengenai drama yang hendak dipilih sebagai bahan kajian. Saya sebagai genarasi baru juga tidak tahu budaya yang telah diamalkan oleh masyarakat dahulu. Jadi saya telah membuat kajian mengenai bidang yang saya terima. drama atau filem untuk menceritakan tentang budaya melayu yang digambarkan dalam bahan yang hendak dikaji. kertas kerja . Hal ini menjadikan saya mampu mempelajari budaya Melayu. namun kami menjumpai banyak maklumat daripada kajian kami. Dalam tugasan ini. Saya dan rakan-rakan telah membuat beberapa rujukan untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya melayu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Melalui tugasan yang diberikan terdapat banyak input yang saya perolehi mengenai budaya Melayu yang semakin ditelan masa dan zaman. terdapat bahagian kajian tidak terdapat dalam drama. Saya dan rakan telah berbincang untuk membahagikan tugasan untuk memudahkan kami menyiapkan tugasan yang diberikan. Saya dan rakan bersama-sama meniliti dan menghayati drama yang dipilih supaya kami dapat berkolaborasi mendapatkan maklumat di dalam drama Nur Kasih.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Refleksi Tugasan Kebudayaan Melayu Nama: Nor Qalbiah binti Esa Kelas : PISMP 7G Ambilan Januari 2010 Alhamdulillah. jadi saya berasa seronok dengan pengetahuan yang baharu. Saya mendapat bahagian latar. 21 . kumpulan saya mendapat drama. Saya dan rakan sangat bersemangat untuk mencari maklumat di dalam drama yang dipilih. Kami diminta untuk mengkaji artikel. Walaupun. politik dan ekonomi. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang banyak membantu sepanjang menjalankan tugasan yang diberikan. Saya telah membuat draf mengenai budaya yang terdapat dalam drama yang dipilih. bersyukur ke hadrat Illahi dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan tugasan Kebudayaan Melayu yang diberikan. Kumpulan saya telah memilih untuk mengkaji drama Nur Kasih kerana drama tersebut popular dan banyak menerapkan budaya masyarakat Melayu. Melalui undian.

menjadikan saya tidak lupa akan asal usul masyarakat Melayu. saya melihat semua aspek dengan latar masa. Dalam latar masyarakat ini menggambarkan budaya orang Melayu pada zaman kini. Dalam negeri saya mengamalkan adat temenggung yang menggunakan faraid dalam pembahagian harta. Malahan. Selain itu. kita mempunyai hieraki dalam susunan keluarga daripada bapa . Daripada sistem pemerintahan kepada sistem kekeluargaan yang mempunyai aturan yang tersendiri. adat itu menjadi budaya namun nilai dan falsafah yang dibawa menjadikan ia sesuatu yang menarik dan beradab. Dalam sesebuah keluarga asas. banyak pengetahuan yang saya perolehi melalui tugasan yang diberikan tentang budaya masyarakat Melayu yang masih diamalkan oleh masyarakat kini. Walaupun. saya juga dapat menimba pengetahuan baru mengenai pembahagian harta pusaka dengan dua cara iaitu adat pepatih dan adat temenggung yang diamalkan oleh pelbagai negeri. perkahwinan dan sebagainya. Saya tertarik dengan cara mereka merisik dan meminang untuk dijadikan menantu dan suri rumah. Selain itu. bapa memainkan peranan yang penting dalam keluarga dengan mencari nafkah dan membuat keputusan dalam setiap perbincangan. Di dalam drama yang saya kaji ini . Dalam sistem kekeluargaan . latar menjadi aspek yang penting dalam sesuatu drama atau karya untuk menjadikan sesuatu lebih bernilai.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Dalam latar yang saya kaji dalam drama ini. daripada bidang politik pula. 22 . Hal ini mengelakkan daripada perebutan harta dan tidak adil. yang mempunyai adat dan resam yang masih diamalkan oleh masyarakat kini sebagai contoh pinang meminang. Anak-anak perlu patuh kepada arahan ibu bapa dan ibu bapa perlu mendidik anak mereka. ibu dan anak-anak. latar masyarakat dan latar tempat. sistem ini menjadi ikutan dan peraturan dalam budaya masyarakat Melayu. Hal ini supaya masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang bertamadun. Saya berharap dengan budaya melayu yang diturunkan oleh nenek moyang kita dapat diamalkan oleh generasi yang akan datang. mencerminkan sistem di dalam masyarakat Melayu. Terdapat juga negeri yang mengamalkan adat yang lain dalam pembahagian harta. Manakala. supaya adat tidak mati ditelan zaman. Kesimpulannya.

Pada mulanya memperoleh tugasan ini. Alhamdulillah sekali lagi kerana dengan izinNYA saya dan sahabat diberi peluang untuk menganalisis tentang drama yang berkisarkan tentang budaya Melayunya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFLEKSI INDIVIDU NAMA : NUR IZZATI BT MD ZAIN KAD PENGENALAN : 901204-14-6078 KELAS : PISMP 7G AMBILAN JANUARI 2010 Alhamdulillah bersyukur ke hadrat illahi dengan limpah kurnianNYA dapat saya menyiapkan tugasan kumpulan yang diberikan. adat dan budaya. Pemilihan drama dilakukan dengan mengambil kira beberapa aspek penting seperti kualitinya. Saya yakin dan pasti dalam semua drama mahupun filem yang terdapat di Malaysia banyak menerapkan unsur-unsur budaya Melayu yang dapat membantu kita sendiri dalam memahami apa itu budaya. sosialnya. Kami membahagikan tugasan dengan adil dan saksama. Erti budaya yang diketengahkan dalam drama dan filem Melayu membawa kepada aspek yang berbeza. saya diamanahkan untuk menerangkan konsep social dalam cerita ini yang merangkumi cara pemakaian. 23 . Kumpulan saya terdiri daripada tiga orang ahli kumpulan iaitu Nurul Syafiqah bt Shariff dan Nor Qalbiah. Dalam pembahagian tugasan. ekonomi dan lain-lain. Drama boleh dipilih berdasarkan drama-drama Melayu pada zaman sekarang mahupun dahulu kala. Ada yang mengketengahkan budaya Melayu lama seperti adat-adat Melayu lama yang mempercayai pelbagai tahyul dan hantu namun dimodenkan pada zaman sekarang. kami diminta mencabut undi tentang tajuk yang perlu dibentangkan dan membuat sedikit rumusan tentang tajuk yang diberi. Aspek budaya yang diketengahkan dalam cerita ini merangkumi aspek politiknya. Ada juga cerita-cerita cinta mengikut adat Melayu seperti proses mendirikan rumah tangga yang dimulakan dengan proses merisik. bahasa dan lain-lain. meminang dan akad nikah. agama . kesemua ahli memahami jalan ceritanya dan aspek-aspek budaya yang terdapat dalam cerita itu. Itu semua menerangkan tentang budaya-budaya melayu dari aspek sosial.

Selain itu. Contohnya. Secara peribadinya. saya berasa bangga kerana ilmu sebegini diterapkan dalam diri kami. Cabaran utama adalah dalam pemilihan tajuk drama yang mahu di analisis dan dibentangkan. Bagi saya. Tetapi itu bagi saya dianggap sebagai satu proses pembelajaran dimana kami belajar untuk menghormati pendapat dan idea sahabat. cabaran yang dihadapi juga adalah perselisihan faham dalam mengutarakan idea dan pendapat masing-masing. Alhamdulillah tugasan secara rasminya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan akhirnya kami memilih drama Nur Kasih yang diadaptasikan daripada filem Nur Kasih The Movie. pada zaman sekarang sukar ditemui adat-adat lama kerana jarang sekali kita melihat dibandar-bandar mengamalkan budaya-budaya seperti itu. subjek budaya ini perlulah diperluaskan lagi konteksnya kerana tanpa subjek ini mungkin ada yang tidak tahu tentang budaya-budaya dahulu kala. 24 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Sepanjang melalui tempoh menyempurnakan tugasan ini. Penghargaan diberikan kepada ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing kerana banyak membantu dalam menyempurnakan tugasan ini. Pelagai drama diketengahkan untuk dianalisis. Sebagai seorang guru pelatih. dalam perbentangan kumpulan sahabat yang membentangkan tentang adat bersalin . banyak yang saya pelajari dalam menganalisis budaya dan mendengar daripada perbentangan sahabat-sahabat. pelbagai cabaran perlu ditempuhi.

com/2012/06/bahagian-tema-1-adat-perpatihdan-adat.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Rujukan INTERNET 1.blogspot.blogspot.html 3.com/2011/12/aspek-kebudayaan-melayuabdullah-munsyi.com/2012/04/konsep-budaya.com/aj1132/12_sejarah_kebudayaan_dalam_sejara h_melayu. http://didikhibur. http://notagurupelatih.html 25 .blogspot.html 4. http://cikgustpm.htm 2.tripod. http://rupanx.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->