KANDUNGAN

BIL. KANDUNGAN 1. 2. 3. Penghargaan Pendahuluan Kebudayaan Melayu Siri Drama Nur Qaseh 4. 5. 6. 7. 8. Persembahan Power Point Jadual perlaksanaan Tugas Borang Kolaborasi Refleksi Rujukan

MUKA SURAT

KEBUDAYAAN MELAYU 2013
PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu , Kebudayaan Melayu, BMM 3114 dengan jumlah kredit (2+0). Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing di atas penerangan dan ilmu yang dicurahkan. Segala maklumat yang diberikan begitu bermakna dan berguna untuk menyelesaikan tugasan ini. Dengan

menyiapkan tugasan ini kami terdedah kepada pelbagai pengetahuan baharu tentang budaya kami sendiri. Memang kami sedia maklum keunikan budaya Melayu namun kami tidak pernah membaca atau memkaji budaya Melayu sehinggalah kami diberikan tugasan ini. Secara tidak langsung tugasan ini memberi kami peluang dan ruang untuk lebih mengenali asal-usul budaya sendiri. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kelas kami iaitu PISMP 7G dan juga rakan-rakan sekumpulan yang telah bersama-sama berusaha untuk menyiapkan tugasan ini dan membantu kami secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam memberi idea sehingga tugasan ini dapat disiapkan walaupun mempunyai kekangan masa dan komitmen yang lain iaitu menjalani praktikal di sekolah selama tiga bulan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kami atas sokongan dan dorongan yang diberikan untuk terus belajar dan juga berjuang untuk mendidik anak bangsa di masa hadapan. Kami berharap agar segala ilmu dan idea yang kami perolehi semasa melakukan tugasan ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan seharian kelak.

2

kesenian dan sebagainya. muzik. kepercayaan.00. kepelbagaian masyarakat ini telah menghasilkan pelbagai budaya yang masih lagi menjadi amalan sehingga sekarang. Beberapa aspek kebudayaan Melayu yang dapat dilihat dan diaplikasikan di dalam drama Melayu melalui drama TV 3 yang disiarkan pada pukul 7. Beberapa aspek tentang kebudayaan Melayu ditonjolkan dalam drama ini. adat. politik. Budaya yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat kita diberi pelbagai takrifan mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan. Justeru. 3 . pantang larang dan sebagainya telah mempamerkan keunikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. makanan. Budaya juga merangkumi setiap aspek kehidupan tanpa mengira kaum. budaya ialah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Kepelbagaian budaya tersebut seperti dari aspek pakaian. Apabila membincangakan tentang orang Melayu memang tidak pernah terlepas daripada membincangkan kebudayaan Melayu yang dilihat cukup unik dan menarik. Menurut tafsiran yang dibuat Mohd Taib Osman pada tahun 1988.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 PENGENALAN Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Sebagai contoh aspek kekeluargaan. cara hidup. Kebuadayaan melibatkan semua aspek dalam kehidupan sehari-harian. Keunikan ini telah menarik minat orang luar untuk datang ke Malaysia dan membuat kajian mengenai keunikan yang terdapat di negara ini. iaitu memlalui drama Nur Qaseh. bahasa. bangsa dan agama penganutnya. perkahwinan.

Budaya mempunyai perkaitan yang rapat dengan kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. seseorang itu . pandangan dan tabiat berfikir manusia. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. ruang dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya. kemajuan fikiran . adat resam. berkelakuan dan sebagainya. akal budi (cara fikiran). Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang samaada dari segi pemikiran. tenaga dan pengaruh. budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 KEBUDAYAAN MELAYU SIRI DRAMA NUR QASEH Kebudayaan Melayu adalah cara hidup sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada generasi ke generasi lain dalam proses pembelajaran. budaya ditakrifkan sebagai tamdun . bangsa dan agama penganutnya. moral. kebudayaan pula ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak. susunan organisasi ekonomi. iaitu Buddayah Namun. Latar Masa. Bagi drama pula. ada pendapat mengatakan perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) yang membawa maksud kecergasan fikiran dan akal . agama. Menurut Edward Tylor menyatakan maksud budaya adalah satu keseluruhan system yang komplek yang dalamnya ada unsur ilmu pengetahuan. politik. kepercayaan. masyarakat dan tempat Latar ialah keterangan tentang waktu. berkelakuan dan berfikir di mana ia kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan meliputi hasil Berdasarkan Kamus Dewan (2007) . peradaban. Budaya merupakan warisan sosial perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. Selain itu. latar diertikan sebagai gambaran yang 4 . seni. undangundang. Namun begitu. adat istiadat dan kemahiran yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. cara pemikiran. nilai kepercayaan. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit . kepercayaan. sikap dan nilaiDi samping itu.manakala Daya (Melayu) diertikan sebagai kekuatan kuasa.

Sydney dan Jeddah. latar masa dan latar masyarakat. Adam sentiasa dirotan ayahnya kerana kenakalannya dan tidak mahu mengaji al-Quran. Tempat lain adalah rumah Nur Amina merupakan rumah mentua Adam yang menjadi tempat majlis perkahwinan yang dijalankan. Latar amat penting dan berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan. Perasaan dendam Adam kepada ayahnya masih tersemat dalam dirinya walaupun dia sudah dewasa dan berkahwin. Dalam drama ini menunjukkan latar tempat yang berbeza iaitu di Malaysia ketika di rumah Ustaz Hassan merupakan tempat Adam dan Aidil membesar dan menjalani hidup di kampung. Latar masa dalam drama ini juga menyelit teknik imbas 5 . Manakala. Dalam drama ini Kaherah menjadi tempat Aidil melanjutkan pelajaran di sana dalam bidang Syariah selama lima tahun. Sebagai contoh drama Nur Kasih terdapat beberapa tempat di Malaysia dan Luar Negara. latar memainkan peranan yang penting untuk menerangkan di mana dan bila kejadian serta peristiwa dalam drama itu berlaku. Semasa kecil. tempat Aidil berjumpa dengan Aliyah di kedai buku di sana. Bagi latar tempat di luar negara pula adalah Kaherah. Seterusnya pejabat guaman yang mejadi tempat Aidil bekerja . di sini Adam berjumpa dengan Katrina iaitu perempuan simpanan Adam. Universiti di Kuala Lumpur menjadi tempat Nur Amina melanjutkan pelajaran ketika Adam pergi ke Australia. di Jeddah pula. iaitu latar tempat. menggambarkan Adam dan Aidil melanjutkan pelajaran dan berkahwin. persoalan dan plot. Di sana menjadi detik pertemuaan antara mereka sehingga mereka menjadi suami isteri. Latar terbahagi kepada tiga. Sehingga Aidil sering menjadi mangsa akibat perbuatan adiknya. Semasa dewasa pula. Semasa zaman kanak-kanak menceritakan situasi Adam dan Aidil sering bergaduh kerana kedegilan Adam untuk menerima teguran. Latar tempat bermaksud tempat berlakunya peristiwa dalam cerita.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 tersedia dibelakang prop yang diwujudkan. Latar masa dalam drama Nur Kasih menggambar masa kanak-kanak dan dewasa. Sydney merupakan tempat Adam melanjutkan pelajaran. di masjid tempat penduduk kampung bersama-sama solat berjemaah. Manakala. Seterusnya latar masa iaitu masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwayang digambarkan dalam sesuatu cerita. di samping mengembangkan tema. Selain itu. Dalam drama.

budaya masyarakat Melayu yang menghormati golongan yang lebih tua dengan bersalaman dan mematuhi arahan yang diberikan. Jadi kehidupan sosial sesebuah masyarakat akan mencerminkan kepada pemikiran sesebuah masyarakat. Bidang politik Politik ialah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. dan suku kaum ( tribes ) dan berkembang menjadi kerajaan. perkahwinan dan tahlil. Antaranya dalam masyarakat Melayu iaitu Dwisisi (bilateral) 6 sistem kekeluargaan sama ada Dwipihak atau dwibelah. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih menggmabarkan masyarakat kampung yang bekerjasama dalam menjalankan sesuatu majlis seperti gotong-royong. Selain itu. Hal ini kerana sesuatu adat dan adab dalam sesebuah masyarakat merupakan warisan daripada generasi yang lepas. dan institusi lain. Walaupun perkataan ini biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan. budaya tersebut ditentang hebat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Keluarga akan diketuai oleh ayah yang akan membuat keputusan dalam keluarga. Latar masyarakat merupakan gambaran keadaan dan amalan masyarakat yang dilakukan sesebuah golongan dalam kehidupan harian mereka. kepercayaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat. Dalam institusi sosial dalam masyarakat Melayu. di dalam drama ini yang mengamalkan buday pergaulan bebas tanpa batasan. akademik. Kebanyakan proses politik membentuk hierarki dominan (dominance hierarchies). agama. Latar masyarakat bagi setiap negara mempunyai perbezaan yang ketara. Politik manusia awal berbentuk kumpulan tersusun seperti keluarga. Misalnya agama. Hal ini menggambarkan budaya masyarakat melayu yang hidup dengan sepakat dan kerjasama. Latar masyarakat yang lain adalah masyarakat di Sydney. kerabat (clan). Jadi institusi sosial yang terdapat dalam Malaysia adalah banyak. tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat. Terdapat sedutan yang menunjukkan rakan-rakan Katrina yang pulang mabuk dan menari-nari. .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kembali dengan zaman kanak-kanak yang memaparkan sebab terjadi sesuatu kejadian. Dalam masyarakat Melayu. Seterusnya latar masyarakat iaitu gambaran keadaan masyarakat di tempat cerita yang berkenaan berlaku.

Dalam budaya masyarakat Melayu terdapat hieraki dalam keluarga iaitu bapa. Hal ini menunjukkan peranan bapa amat besar dalam sesebuah keluarga sehingga anak menjadi takut untuk melawan demi menjaga penghormatan kepada bapa. Yunani. maka berkahwinlah satu sahaja”. Di Malaysia. semasa di Sydney Adam telah melamar Katrina untuk menjadi isterinya tanpa pengetahuan Nur Amina. Adam terpaksa berkahwin dengan Nur Amina walaupun dia tidak pernah mencintainya.Namun. sehingga ia diharamkan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Pekahwinan dan Perceraian) yang mula berkuatkuasa pada tahun 1982. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki bolehberkahwin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi empat orang. Namun. poligami pernah diamalkan oleh masyarakat Cinadan Hindu India di bawah undang-undang adat masing-masing. Walaupun Adam tidak setuju namun terpaksa akur dengan keputusan ayahnya. Sebagai contoh. Dalam masyarakat Melayu bentuk-bentuk perkahwinan yang banyak di Malaysia adalah monogami perkahwinan diantara seorang lelaki dan seorang perempuan iaitu satu suami dan satu isteri. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih yang mengamalkan poligami adalah Adam. Ustaz Hassan dan Siti Khadijah yang berkahwin sehingga ke tua dan mempunyai dua orang anak lelaki iaitu Adam dan Aidil. Selain daripada itu dikenali sebagai saudara atau kenalan. Kristian dan Yahudi sehinggalah diharamkan oleh undang-undang. dalam drama Nur Kasih Aidil berkahwin dengan Aliyah yang menunjukkan perkahwinan monogami yang diamalkannya. Selain itu. abang dan kakak. Adam berkahwin dengan Nur Amina dan Katrina yang dicintai. terdapat juga bentuk poligami Merupakan perkahwinan diantara seorang lelaki dengan beberapa orang wanita pada satu-satu masa. Di dalam Surah an-Nisa’ ayat 3 menyatakan “Jikakamu khuatir tidak akan berlaku adil. Poligami sebenarnya telah diamalkan zaman-berzaman oleh masyarakat China.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Nasab ibu (matrilineal) adalah suatu adat masyarakat yang mengatur garis keturunan berasal daripada pihak ibu yang digunakan oleh orang Minagkabau Malaysia. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih. 7 . ibu. majorit masyarakat Melayu menggunakan nasab bapa iaitu pihak bapa yang lebih diutamakan. mereka menonjolkan watak Ustaz Hassan yang merupakan bapa kepada Adam dan Aidil yang membuat keputusan untuk mengahwinkan anak mereka.

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Bidang ekonomi. Hukum adat akan dikendalikan oleh satu badan yang dikenali sebagai Majlis Orang Tua. Masyarakat Melayu lebih kepada kerja tani sara diri manakala masyarakat Cina sinonim dengan perniagaan.Sebagai contoh. Hindu sebagai peladang. Nur Amina dan Adam bekerja sebagai arkitek di dalam syarikat yang terkemuka di Malaysia. Sesiapa yang melanggar hukum adat ini boleh dihukum. Terdapat dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung.Sekarang. di dalam drama Nur Kasih Aidil bekerja sebagai penguam bela di Kuala Lumpur.Hal ini menampakkan jurang antara kaum dengan jumlah pendapatan yang berbeza. Pada masa yang sama menjual anak untuk tujuan perubatan juga dijadikan sumber ekonomi. di dalam drama Nur Kasih penduduk kampung digambarkan sebagai pesawah padi yang hidup bersumberkan dengan pendapatan hasil padi. terdapat peluang pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang lebih lumayan sebagai contoh peguam. Manakala. arkitek.Namun. Majlis ini akan diketuai oleh seorang ketua adat. dengan arus perubahan teknologi sekarang. Mengikut Kamus Dewan adat sebagai peraturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala.Jadi masyarakat Melayu masih lagi hidup di dalam takuk yang lama dengan perbezaan taraf hidup sehingga kini.Adat Perpatih dan Adat Temenggung mempunyai perbezaan dalam aspek kawasan dan 8 . Pada zaman dahulu ekonomi sudah menjadi satu pengenalan bagi sesuatu bangsa. Hal ini bukan sumber yang besar masyarakat Melayu ketika itu. Hal ini didorong oleh kepercayaan karut dalam masyarakat ketika itu Kebanyakkan masyarakat Melayu hidup sebagai petani. Sebagai contoh. doktor dan sebagainya.Masyarakat semakin maju ke hadapan dengan peluang pekerjaan yang terbuka luas jadi masyarakat kini tidak lagi terikat dengan petani dan pekebun. Dengan kata lain adat bermaksud peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat secara turun temurun sehingga ianya merupakan suatu hukum yang perlu dipatuhi oleh semua. Cina pula bekerja di pekan.

Harta asal suami atau isteri dikembalikan kepada suami atau isteri berkenaan. Adat ini menjelaskan harta yang diperoleh semasa perkahwinan dikenali sebagai harta sepencarian. Harta pusaka diturunkan melalui keturunan perempuan. kekeluargaan dan perkahwinan. Sebagai contoh dalam drama Nur kasih mengamalkan adat temenggung Ustaz Hassan mewasiatkan hartanya kepada kedua-dua anak lelakinya iaitu Adam dan Aidil setelah dia meninggal dunia. pelaksanaan undang-undang. Harta carian ialah harta yang diperolehi bersama sepanjang perkongsian hidup. jika bercerai bekas isteri tak boleh tuntut harta itu. Jika isteri yang diceraikan itu tidak bekerja hanya berhak mendapat satu pertiga sahaja. Harta dapatan ialah harta yang sedia ada pada si isteri sebelum berkahwin. Pemberian harta yang Iebih kepada anak lelaki dalam Islam kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar berbanding dengan anak perempuan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pengasasan. hartanya akan diwariskan kepada adik perempuannya atau anak perempuan adik-adiknya dan cucu-cucu perempuannya. jika berlaku penceraian lazimnya cara pembahagian harta suami isteri mengikut hukum syarak Mazhab Shafie.. Secara umumnya harta pasangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu harta carian. iaitu daripada pihak sebelah ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuannya. Harta ini dibahagi dua jika bercerai. Suami tidak berhak memiliki harta pusaka. Namun. Sekiranya seseorang ibu tidak mempunyai anak perempuan. Harta sepencarian bagi harta isteri yang diceraikan dibahagi dua sama banyak. Undang-undang pembahagian harta dalam Adat Perpatih mementingkan jurai keturunan sebelah nasab ibu atau diberatkan kepada kaum perempuan. jika bercerai harta itu kekal di tangan isteri. Dalam adat temenggung pula. Ini bermakna jurai keturunan sebelah bapa lebih diutamakan. harta dapatan dan harta pembawaan. Harta pembawaan ialah harta yang sedia dimiliki si lelaki sebelum dia berkahwin. 9 . kaum lelaki berhak mewarisi lebih banyak harta daripada wanita kerana pengaruh daripada hukum Islam (Hukum Faraid). pemerintahan. pembahagian harta. Dalam keadaan tertentu Adat Perpatih menjadikan wanita kaya dan berkuasa. bentuk dan pelaksanaan.

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Aspek Sosial Seterusnya. Hajah Khadijah : Adam. Tutur kata dengan penggunaan bahasa Melayu yang sopan dan indah dapat dilihat dari aspek dialognya. daripada skop perbincangan aspek sosial dalam drama ini dapat diketengahkan beberapa aspek utama iaitu aspek sosial agama. aspek pemakaian. aspek nilai dan juga falsafah dan yang terakhir iaitu bahasa.… : Tolonglah Adam. Contoh dialog yang dapat diketengahkan sebagai bahasa utama ialah:Contohnya dialog antara Hajah Khadijah dengan anaknya Adam. aspek kesenian. Kebudayaan melayu dapat dilihat jelas melalui penggunaan bahasanya di dalam drama Nur Kasih ini iaitu penggunaan bahasa Melayu yang melambangkan identiti Melayu itu sendiri. Terdapat pelbagai bahasa yang kerap digunakan oleh penulis skrip untuk drama mahupun filem. Sekarang sudah tiba masanya Adam pula berkorban untuk Aidil. Aidil sudah banyak berkorban untuk Adam. kesenian pemakaian agama nilai dan falsafah bahasa sosial adat dan kepercayaan Aspek pertama iaitu dari aspek bahasa.aspek adat dan kepercayaan. Adam Hajah Khadijah : Tapi. Kebanyakkan drama dan filem selalunya menerapkan bahasa Inggeris dalam drama. Ianya bagi menarik minat penonton. 10 .

Aidil dan Adam memakai baju Melayu pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat.  Dalam drama Nur Kasih ini menggambarkan cara pakaian yang sopan antaranya baju kurung yang dipakai oleh Hajah Khadijah. Dalam drama Nur Kasih sangat jelas menunjukkan kemelayuan budayanya. Buktinya. seni muziknya dan seni bina. apabila seseorang meninggal dunia. Seorang yang berkebudayaan Melayu haruslah berpakaian sopan dan elok bersesuaian dengan agama islam. Manakala.   Semasa majlis perkahwinan . Seterusnya dari aspek pemakaian. Nilai dan falsafah di dalam drama ini banyak menunjukkan nilai-nilai kemelayuan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Secara rumusannya daripada aspek agama dapat dilihat bahawa agama Islam menjadi agama rasmi dan agama yang digunapakai dalam drama ini. Jelas di dalam drama Nur Kasih ini mengamalkan pemakaian orang Melayu dengan pemakaian kain batik yang menjadi simbul orang Melayu di mana seni batiknya sangat jelas. Pembuktian yang dapat dilihat seperti di bawah. masyarakat akan ziarah dan membacakan tahlil bersama-sama. Sarah dan Aliyah. dalam agama islam. Dari segi aspek kesenian pula banyak memaparkan kesenian-kesenian Melayu iaitu seni tampaknya. Adam dan Nur Amina memakai pakaian songket. Kesopanan dan keayuan seorang anak kampung yang menghormati orang tua dan 11 . Ini sudah terbukti menunjukkan cirri-ciri kemelayuan kerana seorang yang menyatakan bahawa dia melayu wajib beragama islam mengikut perlembagaan. Malahan. Nur Amina . budaya membaca surah Yassin untuk memohon kesembuhan sakit atau nazak kepada Allah telah diamalkan dalam masyarakat Melayu.  Seni Tampak  Rumah Ustaz Hassan penuh dengan unsur seni bina Melayu.  Seni Muzik  Kompang dimainkan pada majlis perkahwinan Adam dan Nur Anima.

Dalam drama ini. Pengaruh luar ialah amalan yang tidak terdapat di dalam budaya Melayu. 1. pengaruh yang paling kuat dalam drama ini ialah pengaruh daripada Barat. Selain itu juga nilai-nilai murni yang diterapkan sangat banyak dalam drama ini. layang-layang dan sepak takraw. Tanah Arab dan sebagainya. Masyarakat melayu yang digambarkan di dalam drama ini adalah masyarakat yang mengamalkan budaya Melayu. Pengaruh luar dalam Masyarakat Melayu. semasa keluarga Nur Amina datang melawat mereka membawa pengat pisang sebagai buah tangan. Tetapi. Melalui drama Nur Kasih ini pengarah telah mengetengahkan unsure budaya Melayu yang sangat banyak. meminang dan berkahwin.  Terdapat juga babak di mana Aidil sedang bermain sepak takraw bersama-sama dengan budak-budak kampung. apabila dia melanjutkan 12 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 melayan orang tua. Namun. Walaupun dia menerima didikan agama di rumah. amalan luar ini secara tidak sengaja diamalkan oleh orang Melayu. mereka bermain gasing . Antaranya gasing. drama melayu yang diterapkan melalui adat-adat perkahwinan yang bermula dengan merisik. Ini dapat dilihat dengan ketara dalam aspek kehidupan seharian Adam. Budaya melayu terlalu banyak adat dan budaya mereka. dibesarkan oleh ibu bapanya dengan acuan budaya masyarakat Melayu tetapi. Pengaruh luar boleh digolongkan sebagai pengaruh daripada Barat. Contohnya. Masyarakat Melayu mempunyai beberapa permainan tradisional yang dimainkan masyarakat dahulu untuk kehiburan dan mengeratkan hubungan silaturrahim. bola sepak dan layanglayang bersama-sama.  Zaman kanak-kanak Aidil dan Adam. Dalam drama ini. Masyarakat melayu tidak lekang dengan budaya membawa buah tangan ke rumah yang mereka lawati.

Kehidupannya di sana mempertemukan dia dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. Adam terjebak dengan budaya masyarakat setempat yang menjadikannya lalai dan terleka. tidak hairanlah jika budaya kebangsaan ini berteraskan kepada ajaran Islam. Budaya Kebangsaan Pembinaan budaya kebangsaan ini dapat dianggap sebagai satu lagi kejayaan orang Melayu membina jati diri sebagai lambang kebangsaan masyarakat. Katrina menpengaruhi cara hidup Adam di Australia. Kerajaan Malaysia telah menitikberatkan pembentukan secara beransur-ansur yang baik daripada berbagai-bagai 13 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pelajaranya ke luar negara dia mulai melupai asal usulnya. tidak menjaga batasan pergaulan dan sebagainya. Latar belakang Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum. yang bukan Melayu diterima apabila orang ramai menerimanya sebagai rasmi dari masa ke masa. Inilah yang digambarkan dengan istilah pengaruh luar yang secara tidak sengaja terserap masuk dalam kehidupan masyarakat kini. terutama dalam kalangan orang bukan Melayu. Katrina berlatar belakangkan masyarakat Australia yang boleh berbahasa Melayu. Malahan dia juga meminum arak. tidak solat. Sedangkan terdapat satu lagi prinsip yang membolehkan unsur-unsur budaya lain. Prinsip penting dalam pembinaan budaya kebangsaan itu kepada orang Melayu ialah budaya kebangsaan adalah berasaskan kepada budaya penduduk asal negara ini dan berteraskan kepada Islam. Prinsip budaya kebangsaan telah banyak menimbulkan kontraversi. Gaya hidup Adam lebih kepada budaya barat yang bebas dan sangat sosial yang jauh berbeza dengan budaya Melayu ketika Adam di Australia. Budaya yang diamalkan oleh Adam ini memang bercanggah dengan amalan masyarakat Melayu yang tinggi nilai kesopanan. Ia juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar. Walaupun wujud pengaruh lain namun Islam menjadi sumber dan rujukan terpenting kepada pembinaan negara ini. Adam akhirnya berkahwin dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. Oleh itu. Oleh yang demikian.

setiap kaum sudah hilang perasaan prejudis. Katrina menerima cara hidup Islam dan menjadi wanita yang soleh serta pandai menjaga adap serta ketertipan sebagai wanita sama seperti wanita Melayu. tujuan pertama ialah Perpaduan Negara. Tujuan ketiga ialah bagi meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. Peningkatan kehidupan bermaksud. Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 50 tahun merdeka. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. Melalui siri drama Nur Qaseh. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. Kita dapat melihat permasalah ini dalam diri Adam sewaktu awal siri drama ketika dia menuntut di Australia. 14 . Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. Tiga tujuan utama pembentukan kebudayaan kebangasaan. Tujuan kedua ialah bagi membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. kita melihat Katrina boleh mengadaptasi kehidupan dan budaya Melayu dengan cara hidup Islam. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat. Semangat sayangkan bangsa. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. Dia juga terbabas dengan corak kehidupan masayarakat barat dan terlalai menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Jika dua tujuan di atas tercapai. Dia mengabaikan cara hidup timur yang luhur. tanah air dan sebagainya masih kabur.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berteraskan kebudayaan asli tempatan.

15 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Kesimpulan Kebudayaan kebangsaan adalah budaya yang sama bagi masyarakat seperti undang-undang. yakini berbangsa Melayu adalah amat perlu untuk memahami budaya bangsa sendiri yang unik ini. masalah penerimaan budaya. Apabila kita membincangkan isu kebudayaan Melayu. falsafah. Kebudayaan sukuan atau kaum pula adalah apa yang dijamin oleh Perlembagaan dan Rukunegara sebagai yang boleh diamalkan oleh pelbagai suku atau kaum ini boleh diserapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan sekiranya ia tidak bertentangan dengan tiga tujuan dasar kebudayaan kebangsaan. nilai sosiobudaya dan sebagainya. bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan seharian watak dan sebagainya. Melalui siri drama Nur Qaseh kita melihat perbagai pergelutan. kesenian. kita melihat daripada semua aspek kehidupan memandangkan busaya adalah cara hidup sebuah masyarakat. Sebagai orang Melayu. Kerana inilah jati diri dan asal usul kita. Kenali budaya bangsa sepenting kita mengenali diri sendiri.

6. Mencari bahan rujukan di perpustakaan dan membuat pinjaman buku. 4.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Jadual Perlaksanaan Tugas Bil. 3. 11. Menyemak semula rangka awal soalan tugasan 7. Menyemak buat kali terakhir sebelum menyerahkan jawapan tugasan kepada pensyarah. Mencetak jawapan tugasan yang telah siap 10. Menyemak jawapan yang telah siap bagi memgelakkan kesilapan yang serius 9. Memjawab soalan tugasan melalui rangka awal tugasan 8. Membuat perbincangan dengan rakan-rakan bagi memdapatkan lebih banyak gambaran awal membuat tugasan. 5. 2. Menyerahkan tugasan kepada pensyarah 16 . Membuat rangka awal jawapan soalan tugasan bagi memudahkan penyemakan tugasan. Memahami kehendak soalan dan membaca soalan yang diberikan dengan teliti. Mendapat soalan tugasan. Tarikh Tugasan Catatan 1.

Memahami kehendak soalan Mencari bahan maklumat di perpustakaan. Berbincangan dengan ahli kumpulan tentang mana-mana bahagian yang tidak difahami. 17 . Membuat rangka awal tugasan. Membahagikan tugas bagi setiap ahli kumpulan. Merujuk kepada rakan-rakan daripada kumpulan yang lain.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Borang Kolaborasi Nama :    Nur Izzati bt Md Zain Nor Qalbiah bt Esa Nurul Syafiqah bt Shariff Kelas : PISMP 7 G Tarikh Kandungan Tanda tangan pelajar Tanda tangan Pensyarah Mendapat soalan tugasan. Mencetak bahan yang telah siap di edit. Menyemak semula semua hasil kerja yang disiapkan.

18 .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Membuat penyemakan kali terakhir. Menghantar tugasan kepada pensyarah.

kita ini hanya manusia biasa. Sekecil-kecil perkara dalam drama itu 19 kami pertimbangkan dengan baik . Kami tiada menafikan kengkangan masa yang kami hadapi memandangkan kami akan menjalani praktikum fasa ketiga selama tiga bulan. IC : 900902-07-5268 NO. Saya dan sahabat seperjuangan kini di bahagian akhir untuk menyiapkan tugasan kali ini. Sepanjang masa usaha yang berikan adalah untuk memenuhi kehendak soalan dan memahami soalan. Walau bagaimanapun. Adakala kami berasa buntu dan ini amat menyukarkan kami dalam usaha untuk menyiapkannya dengan cepat. Cabaran yang paling besar dalam menyiapkan tugasan ini ialah dari segi usaha untuk mengaitkan siri drama Nur Qaseh dengan amalan dengan kebudayaan yang ditonjolkan dalam drama ini. Kami perlukan perancangan yang rapi agar tugasan ini siap dengan sebaik-baik rupa. MATRIK : PISMP 83884003 Alhamdullilah. Kami tidak dapat menolak ketentuan takdir di mana kami terpaksa menyiapkan tugasan ini semasa praktikum. Tambahan pula kami perlu mengantar tugasan ini sewaktu praktikum. kami menonton siri drama itu semula untuk mengumpul maklumat dan mencari ciri-ciri kebudayaan yang ditonjolkan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFEKSI INDIVIDU NAMA : NURUL SYAFIQAH BINTI SHARIFF NO. Kami tidak mahu masalah berkaitan dengan tugasan menganggu kelancaran mengajar kami. Oleh itu. Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat shafaat di akhirat kelak. Masalah ini bukan suatu perkara yang baik untuk sesiapa sahaja. Selawat dan salam kepada Rasullah SAW. setinggi-tinggi kesyukuran. kaum kerabat dan sahabat baginda. Kami semua berpendapat bahawa ini merupakan antara tugasan yang agak mencabar yang pernah kami siapkan. Kami bercadang untuk menyiapkanya sebelum praktikum supaya semasa praktikum kami boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk persiapan mengajar di sekolah.

selaku orang Melayu. Berbincang tentang isu kebudayaan memanglah bukan satu perkara baharu kepada kami. Budaya kebangsaan pula adalah aspek yang pada mulanya saya tidak pasti. pada pandangan saya tidak salah sekadar mengetahuinya. Walaupun terdapat beberapa kengkangan namun. Tetapi berlainan dengan kali ini ialah kami berpeluang mengenali nilai budaya sendiri dengan lebih dekat.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 memandangkan kami tidak mahu melakukan kesalahan dalam mentaksif budaya sendiri. 20 . saya mendapati untuk mewujudkan budaya yang boleh diterima olah semua mungkin agak sukar memandangkan Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa dan etnik. adat bersalin orang Melayu seperti melenggang perut. penerimaan dan keterbukaan individu adalah amat perlu bagi merealisasikan hasrat yang murni ini. Saya membaca beberapa buah artikel yang membincangkan tentang budaya kebangsaan yang terdapat di dalam internet. Walau bagaimanapun. Ada beberapa perkara yang tidak berkaitan tetapi melaluinya kami belajar sesuatu yang baharu. Akhir kata. Nilai dan keluhuran budaya ini kian terhakis kerana sikap kami generasi muda yang tidak pernah peka tentang isu kebudayaan. semuanya dapat kami atasi bersama-sama. Banyak rujukan yang kami lakukan untuk menyiapkan tugasan ini. Banyak perkara seperti. Sekian. adat meminang dan merisik. ini benar memandangkan banyak tugasan yang sebelum ini sedikit banyak menyentuh nilai kebudayaan masyarakat Melayu. terima kasih. perubatan tradisional dan sebaginya sudah mulai dilupakan. Maklumat yang kami dapat sepanjang usaha menyiapkan tugasan ini memang bermakna. saya amat bersyukur dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Berdasarkan pembacaan. sepatutnya kita arif tentang budaya masyarakat Melayu. Kepelbagaian ini sukar untuk disatukan kerana perbezaan. Memang tidak dapat saya nafikan sesetengah daripadanya menyalahi hukum agama namun. Jujur pada pandangan saya.

Saya mendapat bahagian latar. Saya dan rakan-rakan telah membuat beberapa rujukan untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya melayu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. kumpulan saya mendapat drama. Jadi saya dan rakan telah berbincang mengenai drama yang hendak dipilih sebagai bahan kajian. namun kami menjumpai banyak maklumat daripada kajian kami. jadi saya berasa seronok dengan pengetahuan yang baharu. politik dan ekonomi. Hal ini menjadikan saya mampu mempelajari budaya Melayu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Refleksi Tugasan Kebudayaan Melayu Nama: Nor Qalbiah binti Esa Kelas : PISMP 7G Ambilan Januari 2010 Alhamdulillah. 21 . terdapat bahagian kajian tidak terdapat dalam drama. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang banyak membantu sepanjang menjalankan tugasan yang diberikan. Saya dan rakan telah berbincang untuk membahagikan tugasan untuk memudahkan kami menyiapkan tugasan yang diberikan. Saya dan rakan bersama-sama meniliti dan menghayati drama yang dipilih supaya kami dapat berkolaborasi mendapatkan maklumat di dalam drama Nur Kasih. Kami diminta untuk mengkaji artikel. kertas kerja . Walaupun. Saya sebagai genarasi baru juga tidak tahu budaya yang telah diamalkan oleh masyarakat dahulu. Dalam tugasan ini. drama atau filem untuk menceritakan tentang budaya melayu yang digambarkan dalam bahan yang hendak dikaji. Kumpulan saya telah memilih untuk mengkaji drama Nur Kasih kerana drama tersebut popular dan banyak menerapkan budaya masyarakat Melayu. Saya telah membuat draf mengenai budaya yang terdapat dalam drama yang dipilih. bersyukur ke hadrat Illahi dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan tugasan Kebudayaan Melayu yang diberikan. Melalui tugasan yang diberikan terdapat banyak input yang saya perolehi mengenai budaya Melayu yang semakin ditelan masa dan zaman. Saya dan rakan sangat bersemangat untuk mencari maklumat di dalam drama yang dipilih. Jadi saya telah membuat kajian mengenai bidang yang saya terima. Melalui undian. kami diminta untuk menreangkan tentang budaya dan amalan yang diamalkan pada alam melayu.

banyak pengetahuan yang saya perolehi melalui tugasan yang diberikan tentang budaya masyarakat Melayu yang masih diamalkan oleh masyarakat kini. Dalam negeri saya mengamalkan adat temenggung yang menggunakan faraid dalam pembahagian harta. Daripada sistem pemerintahan kepada sistem kekeluargaan yang mempunyai aturan yang tersendiri. menjadikan saya tidak lupa akan asal usul masyarakat Melayu. ibu dan anak-anak.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Dalam latar yang saya kaji dalam drama ini. Selain itu. Saya berharap dengan budaya melayu yang diturunkan oleh nenek moyang kita dapat diamalkan oleh generasi yang akan datang. perkahwinan dan sebagainya. 22 . yang mempunyai adat dan resam yang masih diamalkan oleh masyarakat kini sebagai contoh pinang meminang. Walaupun. saya melihat semua aspek dengan latar masa. Di dalam drama yang saya kaji ini . Hal ini supaya masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang bertamadun. mencerminkan sistem di dalam masyarakat Melayu. Manakala. Kesimpulannya. sistem ini menjadi ikutan dan peraturan dalam budaya masyarakat Melayu. supaya adat tidak mati ditelan zaman. Dalam sistem kekeluargaan . adat itu menjadi budaya namun nilai dan falsafah yang dibawa menjadikan ia sesuatu yang menarik dan beradab. Saya tertarik dengan cara mereka merisik dan meminang untuk dijadikan menantu dan suri rumah. Terdapat juga negeri yang mengamalkan adat yang lain dalam pembahagian harta. saya juga dapat menimba pengetahuan baru mengenai pembahagian harta pusaka dengan dua cara iaitu adat pepatih dan adat temenggung yang diamalkan oleh pelbagai negeri. latar masyarakat dan latar tempat. Dalam sesebuah keluarga asas. bapa memainkan peranan yang penting dalam keluarga dengan mencari nafkah dan membuat keputusan dalam setiap perbincangan. kita mempunyai hieraki dalam susunan keluarga daripada bapa . Malahan. daripada bidang politik pula. Hal ini mengelakkan daripada perebutan harta dan tidak adil. Selain itu. latar menjadi aspek yang penting dalam sesuatu drama atau karya untuk menjadikan sesuatu lebih bernilai. Anak-anak perlu patuh kepada arahan ibu bapa dan ibu bapa perlu mendidik anak mereka. Dalam latar masyarakat ini menggambarkan budaya orang Melayu pada zaman kini.

Ada yang mengketengahkan budaya Melayu lama seperti adat-adat Melayu lama yang mempercayai pelbagai tahyul dan hantu namun dimodenkan pada zaman sekarang. Kami membahagikan tugasan dengan adil dan saksama. Dalam pembahagian tugasan. adat dan budaya. Pemilihan drama dilakukan dengan mengambil kira beberapa aspek penting seperti kualitinya. Aspek budaya yang diketengahkan dalam cerita ini merangkumi aspek politiknya. Drama boleh dipilih berdasarkan drama-drama Melayu pada zaman sekarang mahupun dahulu kala. saya diamanahkan untuk menerangkan konsep social dalam cerita ini yang merangkumi cara pemakaian. Erti budaya yang diketengahkan dalam drama dan filem Melayu membawa kepada aspek yang berbeza. agama . Ada juga cerita-cerita cinta mengikut adat Melayu seperti proses mendirikan rumah tangga yang dimulakan dengan proses merisik. 23 . Pada mulanya memperoleh tugasan ini. ekonomi dan lain-lain. meminang dan akad nikah. Kumpulan saya terdiri daripada tiga orang ahli kumpulan iaitu Nurul Syafiqah bt Shariff dan Nor Qalbiah. Saya yakin dan pasti dalam semua drama mahupun filem yang terdapat di Malaysia banyak menerapkan unsur-unsur budaya Melayu yang dapat membantu kita sendiri dalam memahami apa itu budaya. Itu semua menerangkan tentang budaya-budaya melayu dari aspek sosial. bahasa dan lain-lain.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFLEKSI INDIVIDU NAMA : NUR IZZATI BT MD ZAIN KAD PENGENALAN : 901204-14-6078 KELAS : PISMP 7G AMBILAN JANUARI 2010 Alhamdulillah bersyukur ke hadrat illahi dengan limpah kurnianNYA dapat saya menyiapkan tugasan kumpulan yang diberikan. kesemua ahli memahami jalan ceritanya dan aspek-aspek budaya yang terdapat dalam cerita itu. kami diminta mencabut undi tentang tajuk yang perlu dibentangkan dan membuat sedikit rumusan tentang tajuk yang diberi. sosialnya. Alhamdulillah sekali lagi kerana dengan izinNYA saya dan sahabat diberi peluang untuk menganalisis tentang drama yang berkisarkan tentang budaya Melayunya.

Tetapi itu bagi saya dianggap sebagai satu proses pembelajaran dimana kami belajar untuk menghormati pendapat dan idea sahabat. subjek budaya ini perlulah diperluaskan lagi konteksnya kerana tanpa subjek ini mungkin ada yang tidak tahu tentang budaya-budaya dahulu kala. Penghargaan diberikan kepada ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing kerana banyak membantu dalam menyempurnakan tugasan ini. pada zaman sekarang sukar ditemui adat-adat lama kerana jarang sekali kita melihat dibandar-bandar mengamalkan budaya-budaya seperti itu. Sebagai seorang guru pelatih. Cabaran utama adalah dalam pemilihan tajuk drama yang mahu di analisis dan dibentangkan. Dan akhirnya kami memilih drama Nur Kasih yang diadaptasikan daripada filem Nur Kasih The Movie. 24 . Contohnya. Selain itu. Secara peribadinya. Pelagai drama diketengahkan untuk dianalisis. cabaran yang dihadapi juga adalah perselisihan faham dalam mengutarakan idea dan pendapat masing-masing. dalam perbentangan kumpulan sahabat yang membentangkan tentang adat bersalin . Bagi saya. banyak yang saya pelajari dalam menganalisis budaya dan mendengar daripada perbentangan sahabat-sahabat. saya berasa bangga kerana ilmu sebegini diterapkan dalam diri kami. Alhamdulillah tugasan secara rasminya dapat dilaksanakan dengan baik.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Sepanjang melalui tempoh menyempurnakan tugasan ini. pelbagai cabaran perlu ditempuhi.

http://rupanx.com/2012/06/bahagian-tema-1-adat-perpatihdan-adat.blogspot. http://cikgustpm.blogspot.com/2012/04/konsep-budaya.htm 2. http://didikhibur.com/2011/12/aspek-kebudayaan-melayuabdullah-munsyi.html 4. http://notagurupelatih.html 3.blogspot.html 25 .com/aj1132/12_sejarah_kebudayaan_dalam_sejara h_melayu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Rujukan INTERNET 1.tripod.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.