P. 1
KM Kebudayaan Melayu

KM Kebudayaan Melayu

|Views: 18|Likes:
Published by Faheroll Reyzy
assigment km semester 7
assigment km semester 7

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Faheroll Reyzy on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

KANDUNGAN

BIL. KANDUNGAN 1. 2. 3. Penghargaan Pendahuluan Kebudayaan Melayu Siri Drama Nur Qaseh 4. 5. 6. 7. 8. Persembahan Power Point Jadual perlaksanaan Tugas Borang Kolaborasi Refleksi Rujukan

MUKA SURAT

KEBUDAYAAN MELAYU 2013
PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu , Kebudayaan Melayu, BMM 3114 dengan jumlah kredit (2+0). Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing di atas penerangan dan ilmu yang dicurahkan. Segala maklumat yang diberikan begitu bermakna dan berguna untuk menyelesaikan tugasan ini. Dengan

menyiapkan tugasan ini kami terdedah kepada pelbagai pengetahuan baharu tentang budaya kami sendiri. Memang kami sedia maklum keunikan budaya Melayu namun kami tidak pernah membaca atau memkaji budaya Melayu sehinggalah kami diberikan tugasan ini. Secara tidak langsung tugasan ini memberi kami peluang dan ruang untuk lebih mengenali asal-usul budaya sendiri. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kelas kami iaitu PISMP 7G dan juga rakan-rakan sekumpulan yang telah bersama-sama berusaha untuk menyiapkan tugasan ini dan membantu kami secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam memberi idea sehingga tugasan ini dapat disiapkan walaupun mempunyai kekangan masa dan komitmen yang lain iaitu menjalani praktikal di sekolah selama tiga bulan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kami atas sokongan dan dorongan yang diberikan untuk terus belajar dan juga berjuang untuk mendidik anak bangsa di masa hadapan. Kami berharap agar segala ilmu dan idea yang kami perolehi semasa melakukan tugasan ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan seharian kelak.

2

Beberapa aspek tentang kebudayaan Melayu ditonjolkan dalam drama ini. muzik. Kebuadayaan melibatkan semua aspek dalam kehidupan sehari-harian. cara hidup. politik. Kepelbagaian budaya tersebut seperti dari aspek pakaian.00. Keunikan ini telah menarik minat orang luar untuk datang ke Malaysia dan membuat kajian mengenai keunikan yang terdapat di negara ini. kepelbagaian masyarakat ini telah menghasilkan pelbagai budaya yang masih lagi menjadi amalan sehingga sekarang. bangsa dan agama penganutnya. Sebagai contoh aspek kekeluargaan. pantang larang dan sebagainya telah mempamerkan keunikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. 3 . adat. Menurut tafsiran yang dibuat Mohd Taib Osman pada tahun 1988. kepercayaan. kesenian dan sebagainya. Apabila membincangakan tentang orang Melayu memang tidak pernah terlepas daripada membincangkan kebudayaan Melayu yang dilihat cukup unik dan menarik. perkahwinan. iaitu memlalui drama Nur Qaseh. Justeru. budaya ialah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Beberapa aspek kebudayaan Melayu yang dapat dilihat dan diaplikasikan di dalam drama Melayu melalui drama TV 3 yang disiarkan pada pukul 7.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 PENGENALAN Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. makanan. Budaya juga merangkumi setiap aspek kehidupan tanpa mengira kaum. bahasa. Budaya yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat kita diberi pelbagai takrifan mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan.

ruang dan suasana terjadinya sesuatu peristiwa dalam karya. masyarakat dan tempat Latar ialah keterangan tentang waktu. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit . peradaban. akal budi (cara fikiran). tenaga dan pengaruh.manakala Daya (Melayu) diertikan sebagai kekuatan kuasa. terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Budaya mempunyai perkaitan yang rapat dengan kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. Selain itu. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang samaada dari segi pemikiran. Bagi drama pula. moral. budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. Latar Masa. seseorang itu . kepercayaan. adat resam. politik. Budaya merupakan warisan sosial perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. susunan organisasi ekonomi. latar diertikan sebagai gambaran yang 4 . ada pendapat mengatakan perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) yang membawa maksud kecergasan fikiran dan akal . Menurut Edward Tylor menyatakan maksud budaya adalah satu keseluruhan system yang komplek yang dalamnya ada unsur ilmu pengetahuan. cara pemikiran. undangundang. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. bangsa dan agama penganutnya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 KEBUDAYAAN MELAYU SIRI DRAMA NUR QASEH Kebudayaan Melayu adalah cara hidup sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada generasi ke generasi lain dalam proses pembelajaran. budaya ditakrifkan sebagai tamdun . agama. kebudayaan pula ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak. sikap dan nilaiDi samping itu. adat istiadat dan kemahiran yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. nilai kepercayaan. kepercayaan. berkelakuan dan berfikir di mana ia kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan meliputi hasil Berdasarkan Kamus Dewan (2007) . berkelakuan dan sebagainya. iaitu Buddayah Namun. seni. Namun begitu. pandangan dan tabiat berfikir manusia. kemajuan fikiran .

Selain itu. Latar terbahagi kepada tiga. latar masa dan latar masyarakat. Latar masa dalam drama Nur Kasih menggambar masa kanak-kanak dan dewasa.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 tersedia dibelakang prop yang diwujudkan. iaitu latar tempat. Manakala. Sydney dan Jeddah. Seterusnya latar masa iaitu masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwayang digambarkan dalam sesuatu cerita. Semasa dewasa pula. Bagi latar tempat di luar negara pula adalah Kaherah. di samping mengembangkan tema. persoalan dan plot. Tempat lain adalah rumah Nur Amina merupakan rumah mentua Adam yang menjadi tempat majlis perkahwinan yang dijalankan. di sini Adam berjumpa dengan Katrina iaitu perempuan simpanan Adam. Latar tempat bermaksud tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. Adam sentiasa dirotan ayahnya kerana kenakalannya dan tidak mahu mengaji al-Quran. Semasa kecil. Sydney merupakan tempat Adam melanjutkan pelajaran. Di sana menjadi detik pertemuaan antara mereka sehingga mereka menjadi suami isteri. Latar amat penting dan berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan. di Jeddah pula. Perasaan dendam Adam kepada ayahnya masih tersemat dalam dirinya walaupun dia sudah dewasa dan berkahwin. Dalam drama. Sehingga Aidil sering menjadi mangsa akibat perbuatan adiknya. Sebagai contoh drama Nur Kasih terdapat beberapa tempat di Malaysia dan Luar Negara. di masjid tempat penduduk kampung bersama-sama solat berjemaah. Latar masa dalam drama ini juga menyelit teknik imbas 5 . Semasa zaman kanak-kanak menceritakan situasi Adam dan Aidil sering bergaduh kerana kedegilan Adam untuk menerima teguran. Universiti di Kuala Lumpur menjadi tempat Nur Amina melanjutkan pelajaran ketika Adam pergi ke Australia. Manakala. Seterusnya pejabat guaman yang mejadi tempat Aidil bekerja . Dalam drama ini Kaherah menjadi tempat Aidil melanjutkan pelajaran di sana dalam bidang Syariah selama lima tahun. Dalam drama ini menunjukkan latar tempat yang berbeza iaitu di Malaysia ketika di rumah Ustaz Hassan merupakan tempat Adam dan Aidil membesar dan menjalani hidup di kampung. tempat Aidil berjumpa dengan Aliyah di kedai buku di sana. menggambarkan Adam dan Aidil melanjutkan pelajaran dan berkahwin. latar memainkan peranan yang penting untuk menerangkan di mana dan bila kejadian serta peristiwa dalam drama itu berlaku.

Latar masyarakat merupakan gambaran keadaan dan amalan masyarakat yang dilakukan sesebuah golongan dalam kehidupan harian mereka. dan institusi lain. Kebanyakan proses politik membentuk hierarki dominan (dominance hierarchies). Walaupun perkataan ini biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan. Dalam masyarakat Melayu. akademik. kepercayaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kembali dengan zaman kanak-kanak yang memaparkan sebab terjadi sesuatu kejadian. budaya masyarakat Melayu yang menghormati golongan yang lebih tua dengan bersalaman dan mematuhi arahan yang diberikan. Hal ini kerana sesuatu adat dan adab dalam sesebuah masyarakat merupakan warisan daripada generasi yang lepas. Dalam institusi sosial dalam masyarakat Melayu. dan suku kaum ( tribes ) dan berkembang menjadi kerajaan. Latar masyarakat bagi setiap negara mempunyai perbezaan yang ketara. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih menggmabarkan masyarakat kampung yang bekerjasama dalam menjalankan sesuatu majlis seperti gotong-royong. Jadi kehidupan sosial sesebuah masyarakat akan mencerminkan kepada pemikiran sesebuah masyarakat. kerabat (clan). Bidang politik Politik ialah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Terdapat sedutan yang menunjukkan rakan-rakan Katrina yang pulang mabuk dan menari-nari. budaya tersebut ditentang hebat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Hal ini menggambarkan budaya masyarakat melayu yang hidup dengan sepakat dan kerjasama. tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat. perkahwinan dan tahlil. . Keluarga akan diketuai oleh ayah yang akan membuat keputusan dalam keluarga. Jadi institusi sosial yang terdapat dalam Malaysia adalah banyak. Antaranya dalam masyarakat Melayu iaitu Dwisisi (bilateral) 6 sistem kekeluargaan sama ada Dwipihak atau dwibelah. Misalnya agama. Seterusnya latar masyarakat iaitu gambaran keadaan masyarakat di tempat cerita yang berkenaan berlaku. Selain itu. Politik manusia awal berbentuk kumpulan tersusun seperti keluarga. Latar masyarakat yang lain adalah masyarakat di Sydney. agama. di dalam drama ini yang mengamalkan buday pergaulan bebas tanpa batasan.

poligami pernah diamalkan oleh masyarakat Cinadan Hindu India di bawah undang-undang adat masing-masing. Di Malaysia. Dalam budaya masyarakat Melayu terdapat hieraki dalam keluarga iaitu bapa. Poligami sebenarnya telah diamalkan zaman-berzaman oleh masyarakat China. Ustaz Hassan dan Siti Khadijah yang berkahwin sehingga ke tua dan mempunyai dua orang anak lelaki iaitu Adam dan Aidil. Adam terpaksa berkahwin dengan Nur Amina walaupun dia tidak pernah mencintainya. mereka menonjolkan watak Ustaz Hassan yang merupakan bapa kepada Adam dan Aidil yang membuat keputusan untuk mengahwinkan anak mereka. Hal ini menunjukkan peranan bapa amat besar dalam sesebuah keluarga sehingga anak menjadi takut untuk melawan demi menjaga penghormatan kepada bapa. Dalam masyarakat Melayu bentuk-bentuk perkahwinan yang banyak di Malaysia adalah monogami perkahwinan diantara seorang lelaki dan seorang perempuan iaitu satu suami dan satu isteri. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki bolehberkahwin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi empat orang. abang dan kakak.Namun. Kristian dan Yahudi sehinggalah diharamkan oleh undang-undang. terdapat juga bentuk poligami Merupakan perkahwinan diantara seorang lelaki dengan beberapa orang wanita pada satu-satu masa. Adam berkahwin dengan Nur Amina dan Katrina yang dicintai.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Nasab ibu (matrilineal) adalah suatu adat masyarakat yang mengatur garis keturunan berasal daripada pihak ibu yang digunakan oleh orang Minagkabau Malaysia. sehingga ia diharamkan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Pekahwinan dan Perceraian) yang mula berkuatkuasa pada tahun 1982. Walaupun Adam tidak setuju namun terpaksa akur dengan keputusan ayahnya. Selain daripada itu dikenali sebagai saudara atau kenalan. Namun. Di dalam Surah an-Nisa’ ayat 3 menyatakan “Jikakamu khuatir tidak akan berlaku adil. semasa di Sydney Adam telah melamar Katrina untuk menjadi isterinya tanpa pengetahuan Nur Amina. maka berkahwinlah satu sahaja”. Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih. dalam drama Nur Kasih Aidil berkahwin dengan Aliyah yang menunjukkan perkahwinan monogami yang diamalkannya. majorit masyarakat Melayu menggunakan nasab bapa iaitu pihak bapa yang lebih diutamakan. Yunani. Sebagai contoh. ibu. 7 . Sebagai contoh dalam drama Nur Kasih yang mengamalkan poligami adalah Adam. Selain itu.

Hindu sebagai peladang. doktor dan sebagainya. di dalam drama Nur Kasih penduduk kampung digambarkan sebagai pesawah padi yang hidup bersumberkan dengan pendapatan hasil padi.Adat Perpatih dan Adat Temenggung mempunyai perbezaan dalam aspek kawasan dan 8 . Dengan kata lain adat bermaksud peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat secara turun temurun sehingga ianya merupakan suatu hukum yang perlu dipatuhi oleh semua.Hal ini menampakkan jurang antara kaum dengan jumlah pendapatan yang berbeza. Hal ini didorong oleh kepercayaan karut dalam masyarakat ketika itu Kebanyakkan masyarakat Melayu hidup sebagai petani. terdapat peluang pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang lebih lumayan sebagai contoh peguam.Jadi masyarakat Melayu masih lagi hidup di dalam takuk yang lama dengan perbezaan taraf hidup sehingga kini.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Bidang ekonomi. Nur Amina dan Adam bekerja sebagai arkitek di dalam syarikat yang terkemuka di Malaysia. Sesiapa yang melanggar hukum adat ini boleh dihukum. Cina pula bekerja di pekan. Masyarakat Melayu lebih kepada kerja tani sara diri manakala masyarakat Cina sinonim dengan perniagaan.Sebagai contoh. arkitek. Terdapat dua jenis hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Majlis ini akan diketuai oleh seorang ketua adat. Mengikut Kamus Dewan adat sebagai peraturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. Manakala. Pada masa yang sama menjual anak untuk tujuan perubatan juga dijadikan sumber ekonomi. dengan arus perubahan teknologi sekarang.Masyarakat semakin maju ke hadapan dengan peluang pekerjaan yang terbuka luas jadi masyarakat kini tidak lagi terikat dengan petani dan pekebun. Pada zaman dahulu ekonomi sudah menjadi satu pengenalan bagi sesuatu bangsa. Sebagai contoh. Hal ini bukan sumber yang besar masyarakat Melayu ketika itu. di dalam drama Nur Kasih Aidil bekerja sebagai penguam bela di Kuala Lumpur. Hukum adat akan dikendalikan oleh satu badan yang dikenali sebagai Majlis Orang Tua.Sekarang.Namun.

pembahagian harta. Pemberian harta yang Iebih kepada anak lelaki dalam Islam kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar berbanding dengan anak perempuan. Harta ini dibahagi dua jika bercerai. Adat ini menjelaskan harta yang diperoleh semasa perkahwinan dikenali sebagai harta sepencarian. Dalam adat temenggung pula. Harta pembawaan ialah harta yang sedia dimiliki si lelaki sebelum dia berkahwin. Dalam keadaan tertentu Adat Perpatih menjadikan wanita kaya dan berkuasa. Harta dapatan ialah harta yang sedia ada pada si isteri sebelum berkahwin. Suami tidak berhak memiliki harta pusaka. jika bercerai bekas isteri tak boleh tuntut harta itu. 9 . Namun. kekeluargaan dan perkahwinan. jika berlaku penceraian lazimnya cara pembahagian harta suami isteri mengikut hukum syarak Mazhab Shafie. harta dapatan dan harta pembawaan. Undang-undang pembahagian harta dalam Adat Perpatih mementingkan jurai keturunan sebelah nasab ibu atau diberatkan kepada kaum perempuan. iaitu daripada pihak sebelah ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuannya. hartanya akan diwariskan kepada adik perempuannya atau anak perempuan adik-adiknya dan cucu-cucu perempuannya.. Harta carian ialah harta yang diperolehi bersama sepanjang perkongsian hidup.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pengasasan. bentuk dan pelaksanaan. Harta pusaka diturunkan melalui keturunan perempuan. Sebagai contoh dalam drama Nur kasih mengamalkan adat temenggung Ustaz Hassan mewasiatkan hartanya kepada kedua-dua anak lelakinya iaitu Adam dan Aidil setelah dia meninggal dunia. kaum lelaki berhak mewarisi lebih banyak harta daripada wanita kerana pengaruh daripada hukum Islam (Hukum Faraid). Harta asal suami atau isteri dikembalikan kepada suami atau isteri berkenaan. Ini bermakna jurai keturunan sebelah bapa lebih diutamakan. jika bercerai harta itu kekal di tangan isteri. Sekiranya seseorang ibu tidak mempunyai anak perempuan. Jika isteri yang diceraikan itu tidak bekerja hanya berhak mendapat satu pertiga sahaja. pemerintahan. Harta sepencarian bagi harta isteri yang diceraikan dibahagi dua sama banyak. Secara umumnya harta pasangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu harta carian. pelaksanaan undang-undang.

… : Tolonglah Adam. aspek kesenian. aspek nilai dan juga falsafah dan yang terakhir iaitu bahasa.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Aspek Sosial Seterusnya. Kebudayaan melayu dapat dilihat jelas melalui penggunaan bahasanya di dalam drama Nur Kasih ini iaitu penggunaan bahasa Melayu yang melambangkan identiti Melayu itu sendiri. Hajah Khadijah : Adam. kesenian pemakaian agama nilai dan falsafah bahasa sosial adat dan kepercayaan Aspek pertama iaitu dari aspek bahasa. daripada skop perbincangan aspek sosial dalam drama ini dapat diketengahkan beberapa aspek utama iaitu aspek sosial agama. 10 . Sekarang sudah tiba masanya Adam pula berkorban untuk Aidil. Adam Hajah Khadijah : Tapi. Aidil sudah banyak berkorban untuk Adam. Tutur kata dengan penggunaan bahasa Melayu yang sopan dan indah dapat dilihat dari aspek dialognya. Contoh dialog yang dapat diketengahkan sebagai bahasa utama ialah:Contohnya dialog antara Hajah Khadijah dengan anaknya Adam. aspek pemakaian.aspek adat dan kepercayaan. Terdapat pelbagai bahasa yang kerap digunakan oleh penulis skrip untuk drama mahupun filem. Ianya bagi menarik minat penonton. Kebanyakkan drama dan filem selalunya menerapkan bahasa Inggeris dalam drama.

Kesopanan dan keayuan seorang anak kampung yang menghormati orang tua dan 11 . Dalam drama Nur Kasih sangat jelas menunjukkan kemelayuan budayanya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Secara rumusannya daripada aspek agama dapat dilihat bahawa agama Islam menjadi agama rasmi dan agama yang digunapakai dalam drama ini. Seterusnya dari aspek pemakaian. Adam dan Nur Amina memakai pakaian songket. masyarakat akan ziarah dan membacakan tahlil bersama-sama.  Dalam drama Nur Kasih ini menggambarkan cara pakaian yang sopan antaranya baju kurung yang dipakai oleh Hajah Khadijah. Jelas di dalam drama Nur Kasih ini mengamalkan pemakaian orang Melayu dengan pemakaian kain batik yang menjadi simbul orang Melayu di mana seni batiknya sangat jelas. Nilai dan falsafah di dalam drama ini banyak menunjukkan nilai-nilai kemelayuan.   Semasa majlis perkahwinan .  Seni Muzik  Kompang dimainkan pada majlis perkahwinan Adam dan Nur Anima. Pembuktian yang dapat dilihat seperti di bawah. seni muziknya dan seni bina.  Seni Tampak  Rumah Ustaz Hassan penuh dengan unsur seni bina Melayu. Nur Amina . Dari segi aspek kesenian pula banyak memaparkan kesenian-kesenian Melayu iaitu seni tampaknya. Ini sudah terbukti menunjukkan cirri-ciri kemelayuan kerana seorang yang menyatakan bahawa dia melayu wajib beragama islam mengikut perlembagaan. Aidil dan Adam memakai baju Melayu pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat. Manakala. budaya membaca surah Yassin untuk memohon kesembuhan sakit atau nazak kepada Allah telah diamalkan dalam masyarakat Melayu. Buktinya. apabila seseorang meninggal dunia. Malahan. dalam agama islam. Sarah dan Aliyah. Seorang yang berkebudayaan Melayu haruslah berpakaian sopan dan elok bersesuaian dengan agama islam.

mereka bermain gasing . apabila dia melanjutkan 12 . Masyarakat melayu tidak lekang dengan budaya membawa buah tangan ke rumah yang mereka lawati. Melalui drama Nur Kasih ini pengarah telah mengetengahkan unsure budaya Melayu yang sangat banyak. dibesarkan oleh ibu bapanya dengan acuan budaya masyarakat Melayu tetapi. Tetapi. Selain itu juga nilai-nilai murni yang diterapkan sangat banyak dalam drama ini. semasa keluarga Nur Amina datang melawat mereka membawa pengat pisang sebagai buah tangan. Ini dapat dilihat dengan ketara dalam aspek kehidupan seharian Adam. Dalam drama ini. Walaupun dia menerima didikan agama di rumah. Tanah Arab dan sebagainya. amalan luar ini secara tidak sengaja diamalkan oleh orang Melayu. layang-layang dan sepak takraw. Pengaruh luar dalam Masyarakat Melayu. Pengaruh luar ialah amalan yang tidak terdapat di dalam budaya Melayu. Pengaruh luar boleh digolongkan sebagai pengaruh daripada Barat. pengaruh yang paling kuat dalam drama ini ialah pengaruh daripada Barat.  Zaman kanak-kanak Aidil dan Adam. Budaya melayu terlalu banyak adat dan budaya mereka. Masyarakat melayu yang digambarkan di dalam drama ini adalah masyarakat yang mengamalkan budaya Melayu. Namun. Antaranya gasing.  Terdapat juga babak di mana Aidil sedang bermain sepak takraw bersama-sama dengan budak-budak kampung. Contohnya. Masyarakat Melayu mempunyai beberapa permainan tradisional yang dimainkan masyarakat dahulu untuk kehiburan dan mengeratkan hubungan silaturrahim.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 melayan orang tua. 1. bola sepak dan layanglayang bersama-sama. meminang dan berkahwin. Dalam drama ini. drama melayu yang diterapkan melalui adat-adat perkahwinan yang bermula dengan merisik.

Adam terjebak dengan budaya masyarakat setempat yang menjadikannya lalai dan terleka. Inilah yang digambarkan dengan istilah pengaruh luar yang secara tidak sengaja terserap masuk dalam kehidupan masyarakat kini. terutama dalam kalangan orang bukan Melayu. tidak menjaga batasan pergaulan dan sebagainya. Malahan dia juga meminum arak. Adam akhirnya berkahwin dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 pelajaranya ke luar negara dia mulai melupai asal usulnya. Ia juga dapat mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara-negara luar. yang bukan Melayu diterima apabila orang ramai menerimanya sebagai rasmi dari masa ke masa. Katrina berlatar belakangkan masyarakat Australia yang boleh berbahasa Melayu. Kerajaan Malaysia telah menitikberatkan pembentukan secara beransur-ansur yang baik daripada berbagai-bagai 13 . Gaya hidup Adam lebih kepada budaya barat yang bebas dan sangat sosial yang jauh berbeza dengan budaya Melayu ketika Adam di Australia. Katrina menpengaruhi cara hidup Adam di Australia. Prinsip budaya kebangsaan telah banyak menimbulkan kontraversi. Oleh yang demikian. Walaupun wujud pengaruh lain namun Islam menjadi sumber dan rujukan terpenting kepada pembinaan negara ini. Budaya yang diamalkan oleh Adam ini memang bercanggah dengan amalan masyarakat Melayu yang tinggi nilai kesopanan. Budaya Kebangsaan Pembinaan budaya kebangsaan ini dapat dianggap sebagai satu lagi kejayaan orang Melayu membina jati diri sebagai lambang kebangsaan masyarakat. Latar belakang Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum. tidak solat. Oleh itu. Kehidupannya di sana mempertemukan dia dengan Katrina yang bukan berbangsa Melayu. Prinsip penting dalam pembinaan budaya kebangsaan itu kepada orang Melayu ialah budaya kebangsaan adalah berasaskan kepada budaya penduduk asal negara ini dan berteraskan kepada Islam. tidak hairanlah jika budaya kebangsaan ini berteraskan kepada ajaran Islam. Sedangkan terdapat satu lagi prinsip yang membolehkan unsur-unsur budaya lain.

Dia mengabaikan cara hidup timur yang luhur. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. Kita dapat melihat permasalah ini dalam diri Adam sewaktu awal siri drama ketika dia menuntut di Australia. tanah air dan sebagainya masih kabur. Tujuan kedua ialah bagi membentuk keperibadian atau identiti Malaysia.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 kebudayaan yang terdapat di negara kita dengan berteraskan kebudayaan asli tempatan. Tujuan ketiga ialah bagi meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. tujuan pertama ialah Perpaduan Negara. Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. setiap kaum sudah hilang perasaan prejudis. kita melihat Katrina boleh mengadaptasi kehidupan dan budaya Melayu dengan cara hidup Islam. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. Melalui siri drama Nur Qaseh. Dia juga terbabas dengan corak kehidupan masayarakat barat dan terlalai menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. 14 . Jika dua tujuan di atas tercapai. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat. Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 50 tahun merdeka. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. Semangat sayangkan bangsa. Tiga tujuan utama pembentukan kebudayaan kebangasaan. Peningkatan kehidupan bermaksud. Katrina menerima cara hidup Islam dan menjadi wanita yang soleh serta pandai menjaga adap serta ketertipan sebagai wanita sama seperti wanita Melayu.

kita melihat daripada semua aspek kehidupan memandangkan busaya adalah cara hidup sebuah masyarakat. masalah penerimaan budaya. yakini berbangsa Melayu adalah amat perlu untuk memahami budaya bangsa sendiri yang unik ini. bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan seharian watak dan sebagainya. Apabila kita membincangkan isu kebudayaan Melayu. 15 . falsafah. Sebagai orang Melayu. Kebudayaan sukuan atau kaum pula adalah apa yang dijamin oleh Perlembagaan dan Rukunegara sebagai yang boleh diamalkan oleh pelbagai suku atau kaum ini boleh diserapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan sekiranya ia tidak bertentangan dengan tiga tujuan dasar kebudayaan kebangsaan. kesenian. Kenali budaya bangsa sepenting kita mengenali diri sendiri. Melalui siri drama Nur Qaseh kita melihat perbagai pergelutan. nilai sosiobudaya dan sebagainya.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Kesimpulan Kebudayaan kebangsaan adalah budaya yang sama bagi masyarakat seperti undang-undang. Kerana inilah jati diri dan asal usul kita.

4. Membuat perbincangan dengan rakan-rakan bagi memdapatkan lebih banyak gambaran awal membuat tugasan. Mencari bahan rujukan di perpustakaan dan membuat pinjaman buku. 11. 6. Tarikh Tugasan Catatan 1. Menyemak buat kali terakhir sebelum menyerahkan jawapan tugasan kepada pensyarah. 5.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Jadual Perlaksanaan Tugas Bil. Mendapat soalan tugasan. Menyemak jawapan yang telah siap bagi memgelakkan kesilapan yang serius 9. Memjawab soalan tugasan melalui rangka awal tugasan 8. Menyerahkan tugasan kepada pensyarah 16 . Menyemak semula rangka awal soalan tugasan 7. 2. Memahami kehendak soalan dan membaca soalan yang diberikan dengan teliti. 3. Mencetak jawapan tugasan yang telah siap 10. Membuat rangka awal jawapan soalan tugasan bagi memudahkan penyemakan tugasan.

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Borang Kolaborasi Nama :    Nur Izzati bt Md Zain Nor Qalbiah bt Esa Nurul Syafiqah bt Shariff Kelas : PISMP 7 G Tarikh Kandungan Tanda tangan pelajar Tanda tangan Pensyarah Mendapat soalan tugasan. Membuat rangka awal tugasan. Memahami kehendak soalan Mencari bahan maklumat di perpustakaan. Berbincangan dengan ahli kumpulan tentang mana-mana bahagian yang tidak difahami. 17 . Membahagikan tugas bagi setiap ahli kumpulan. Menyemak semula semua hasil kerja yang disiapkan. Merujuk kepada rakan-rakan daripada kumpulan yang lain. Mencetak bahan yang telah siap di edit.

18 . Menghantar tugasan kepada pensyarah.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Membuat penyemakan kali terakhir.

Kami tidak mahu masalah berkaitan dengan tugasan menganggu kelancaran mengajar kami. IC : 900902-07-5268 NO. kami menonton siri drama itu semula untuk mengumpul maklumat dan mencari ciri-ciri kebudayaan yang ditonjolkan. Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat shafaat di akhirat kelak. Selawat dan salam kepada Rasullah SAW. Adakala kami berasa buntu dan ini amat menyukarkan kami dalam usaha untuk menyiapkannya dengan cepat.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFEKSI INDIVIDU NAMA : NURUL SYAFIQAH BINTI SHARIFF NO. Sekecil-kecil perkara dalam drama itu 19 kami pertimbangkan dengan baik . Tambahan pula kami perlu mengantar tugasan ini sewaktu praktikum. setinggi-tinggi kesyukuran. Cabaran yang paling besar dalam menyiapkan tugasan ini ialah dari segi usaha untuk mengaitkan siri drama Nur Qaseh dengan amalan dengan kebudayaan yang ditonjolkan dalam drama ini. kaum kerabat dan sahabat baginda. Oleh itu. kita ini hanya manusia biasa. Kami semua berpendapat bahawa ini merupakan antara tugasan yang agak mencabar yang pernah kami siapkan. Kami perlukan perancangan yang rapi agar tugasan ini siap dengan sebaik-baik rupa. Sepanjang masa usaha yang berikan adalah untuk memenuhi kehendak soalan dan memahami soalan. Kami bercadang untuk menyiapkanya sebelum praktikum supaya semasa praktikum kami boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk persiapan mengajar di sekolah. Walau bagaimanapun. Kami tidak dapat menolak ketentuan takdir di mana kami terpaksa menyiapkan tugasan ini semasa praktikum. Kami tiada menafikan kengkangan masa yang kami hadapi memandangkan kami akan menjalani praktikum fasa ketiga selama tiga bulan. Saya dan sahabat seperjuangan kini di bahagian akhir untuk menyiapkan tugasan kali ini. MATRIK : PISMP 83884003 Alhamdullilah. Masalah ini bukan suatu perkara yang baik untuk sesiapa sahaja.

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 memandangkan kami tidak mahu melakukan kesalahan dalam mentaksif budaya sendiri. Memang tidak dapat saya nafikan sesetengah daripadanya menyalahi hukum agama namun. adat bersalin orang Melayu seperti melenggang perut. ini benar memandangkan banyak tugasan yang sebelum ini sedikit banyak menyentuh nilai kebudayaan masyarakat Melayu. Ada beberapa perkara yang tidak berkaitan tetapi melaluinya kami belajar sesuatu yang baharu. Kepelbagaian ini sukar untuk disatukan kerana perbezaan. adat meminang dan merisik. semuanya dapat kami atasi bersama-sama. Tetapi berlainan dengan kali ini ialah kami berpeluang mengenali nilai budaya sendiri dengan lebih dekat. terima kasih. saya mendapati untuk mewujudkan budaya yang boleh diterima olah semua mungkin agak sukar memandangkan Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa dan etnik. Walaupun terdapat beberapa kengkangan namun. pada pandangan saya tidak salah sekadar mengetahuinya. Berbincang tentang isu kebudayaan memanglah bukan satu perkara baharu kepada kami. Jujur pada pandangan saya. penerimaan dan keterbukaan individu adalah amat perlu bagi merealisasikan hasrat yang murni ini. Walau bagaimanapun. Budaya kebangsaan pula adalah aspek yang pada mulanya saya tidak pasti. saya amat bersyukur dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Banyak rujukan yang kami lakukan untuk menyiapkan tugasan ini. Berdasarkan pembacaan. Banyak perkara seperti. 20 . Sekian. Akhir kata. selaku orang Melayu. perubatan tradisional dan sebaginya sudah mulai dilupakan. Maklumat yang kami dapat sepanjang usaha menyiapkan tugasan ini memang bermakna. Saya membaca beberapa buah artikel yang membincangkan tentang budaya kebangsaan yang terdapat di dalam internet. Nilai dan keluhuran budaya ini kian terhakis kerana sikap kami generasi muda yang tidak pernah peka tentang isu kebudayaan. sepatutnya kita arif tentang budaya masyarakat Melayu.

Jadi saya dan rakan telah berbincang mengenai drama yang hendak dipilih sebagai bahan kajian. Jadi saya telah membuat kajian mengenai bidang yang saya terima. Melalui undian. 21 . Saya mendapat bahagian latar. terdapat bahagian kajian tidak terdapat dalam drama. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang banyak membantu sepanjang menjalankan tugasan yang diberikan. drama atau filem untuk menceritakan tentang budaya melayu yang digambarkan dalam bahan yang hendak dikaji. Kami diminta untuk mengkaji artikel. Saya sebagai genarasi baru juga tidak tahu budaya yang telah diamalkan oleh masyarakat dahulu. Dalam tugasan ini. kertas kerja . bersyukur ke hadrat Illahi dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan tugasan Kebudayaan Melayu yang diberikan.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Refleksi Tugasan Kebudayaan Melayu Nama: Nor Qalbiah binti Esa Kelas : PISMP 7G Ambilan Januari 2010 Alhamdulillah. jadi saya berasa seronok dengan pengetahuan yang baharu. kumpulan saya mendapat drama. Saya telah membuat draf mengenai budaya yang terdapat dalam drama yang dipilih. politik dan ekonomi. Saya dan rakan bersama-sama meniliti dan menghayati drama yang dipilih supaya kami dapat berkolaborasi mendapatkan maklumat di dalam drama Nur Kasih. Kumpulan saya telah memilih untuk mengkaji drama Nur Kasih kerana drama tersebut popular dan banyak menerapkan budaya masyarakat Melayu. Saya dan rakan sangat bersemangat untuk mencari maklumat di dalam drama yang dipilih. Walaupun. kami diminta untuk menreangkan tentang budaya dan amalan yang diamalkan pada alam melayu. Saya dan rakan-rakan telah membuat beberapa rujukan untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya melayu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Melalui tugasan yang diberikan terdapat banyak input yang saya perolehi mengenai budaya Melayu yang semakin ditelan masa dan zaman. namun kami menjumpai banyak maklumat daripada kajian kami. Hal ini menjadikan saya mampu mempelajari budaya Melayu. Saya dan rakan telah berbincang untuk membahagikan tugasan untuk memudahkan kami menyiapkan tugasan yang diberikan.

KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Dalam latar yang saya kaji dalam drama ini. Terdapat juga negeri yang mengamalkan adat yang lain dalam pembahagian harta. yang mempunyai adat dan resam yang masih diamalkan oleh masyarakat kini sebagai contoh pinang meminang. Hal ini supaya masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang bertamadun. Dalam negeri saya mengamalkan adat temenggung yang menggunakan faraid dalam pembahagian harta. Anak-anak perlu patuh kepada arahan ibu bapa dan ibu bapa perlu mendidik anak mereka. kita mempunyai hieraki dalam susunan keluarga daripada bapa . adat itu menjadi budaya namun nilai dan falsafah yang dibawa menjadikan ia sesuatu yang menarik dan beradab. latar masyarakat dan latar tempat. saya melihat semua aspek dengan latar masa. Dalam sistem kekeluargaan . Walaupun. Selain itu. saya juga dapat menimba pengetahuan baru mengenai pembahagian harta pusaka dengan dua cara iaitu adat pepatih dan adat temenggung yang diamalkan oleh pelbagai negeri. banyak pengetahuan yang saya perolehi melalui tugasan yang diberikan tentang budaya masyarakat Melayu yang masih diamalkan oleh masyarakat kini. Daripada sistem pemerintahan kepada sistem kekeluargaan yang mempunyai aturan yang tersendiri. sistem ini menjadi ikutan dan peraturan dalam budaya masyarakat Melayu. Manakala. Dalam latar masyarakat ini menggambarkan budaya orang Melayu pada zaman kini. bapa memainkan peranan yang penting dalam keluarga dengan mencari nafkah dan membuat keputusan dalam setiap perbincangan. Saya berharap dengan budaya melayu yang diturunkan oleh nenek moyang kita dapat diamalkan oleh generasi yang akan datang. Dalam sesebuah keluarga asas. Kesimpulannya. daripada bidang politik pula. Malahan. menjadikan saya tidak lupa akan asal usul masyarakat Melayu. Hal ini mengelakkan daripada perebutan harta dan tidak adil. Di dalam drama yang saya kaji ini . Selain itu. mencerminkan sistem di dalam masyarakat Melayu. supaya adat tidak mati ditelan zaman. 22 . perkahwinan dan sebagainya. ibu dan anak-anak. latar menjadi aspek yang penting dalam sesuatu drama atau karya untuk menjadikan sesuatu lebih bernilai. Saya tertarik dengan cara mereka merisik dan meminang untuk dijadikan menantu dan suri rumah.

Ada juga cerita-cerita cinta mengikut adat Melayu seperti proses mendirikan rumah tangga yang dimulakan dengan proses merisik. Saya yakin dan pasti dalam semua drama mahupun filem yang terdapat di Malaysia banyak menerapkan unsur-unsur budaya Melayu yang dapat membantu kita sendiri dalam memahami apa itu budaya. Alhamdulillah sekali lagi kerana dengan izinNYA saya dan sahabat diberi peluang untuk menganalisis tentang drama yang berkisarkan tentang budaya Melayunya. meminang dan akad nikah. Dalam pembahagian tugasan. Kami membahagikan tugasan dengan adil dan saksama. bahasa dan lain-lain. kami diminta mencabut undi tentang tajuk yang perlu dibentangkan dan membuat sedikit rumusan tentang tajuk yang diberi. Ada yang mengketengahkan budaya Melayu lama seperti adat-adat Melayu lama yang mempercayai pelbagai tahyul dan hantu namun dimodenkan pada zaman sekarang. kesemua ahli memahami jalan ceritanya dan aspek-aspek budaya yang terdapat dalam cerita itu. agama .KEBUDAYAAN MELAYU 2013 REFLEKSI INDIVIDU NAMA : NUR IZZATI BT MD ZAIN KAD PENGENALAN : 901204-14-6078 KELAS : PISMP 7G AMBILAN JANUARI 2010 Alhamdulillah bersyukur ke hadrat illahi dengan limpah kurnianNYA dapat saya menyiapkan tugasan kumpulan yang diberikan. 23 . saya diamanahkan untuk menerangkan konsep social dalam cerita ini yang merangkumi cara pemakaian. Drama boleh dipilih berdasarkan drama-drama Melayu pada zaman sekarang mahupun dahulu kala. sosialnya. ekonomi dan lain-lain. Erti budaya yang diketengahkan dalam drama dan filem Melayu membawa kepada aspek yang berbeza. Kumpulan saya terdiri daripada tiga orang ahli kumpulan iaitu Nurul Syafiqah bt Shariff dan Nor Qalbiah. Itu semua menerangkan tentang budaya-budaya melayu dari aspek sosial. Pada mulanya memperoleh tugasan ini. adat dan budaya. Pemilihan drama dilakukan dengan mengambil kira beberapa aspek penting seperti kualitinya. Aspek budaya yang diketengahkan dalam cerita ini merangkumi aspek politiknya.

Bagi saya. Contohnya. subjek budaya ini perlulah diperluaskan lagi konteksnya kerana tanpa subjek ini mungkin ada yang tidak tahu tentang budaya-budaya dahulu kala. dalam perbentangan kumpulan sahabat yang membentangkan tentang adat bersalin . pelbagai cabaran perlu ditempuhi. saya berasa bangga kerana ilmu sebegini diterapkan dalam diri kami. Alhamdulillah tugasan secara rasminya dapat dilaksanakan dengan baik. Cabaran utama adalah dalam pemilihan tajuk drama yang mahu di analisis dan dibentangkan. pada zaman sekarang sukar ditemui adat-adat lama kerana jarang sekali kita melihat dibandar-bandar mengamalkan budaya-budaya seperti itu. Sebagai seorang guru pelatih. Dan akhirnya kami memilih drama Nur Kasih yang diadaptasikan daripada filem Nur Kasih The Movie. 24 . Tetapi itu bagi saya dianggap sebagai satu proses pembelajaran dimana kami belajar untuk menghormati pendapat dan idea sahabat. banyak yang saya pelajari dalam menganalisis budaya dan mendengar daripada perbentangan sahabat-sahabat. cabaran yang dihadapi juga adalah perselisihan faham dalam mengutarakan idea dan pendapat masing-masing. Pelagai drama diketengahkan untuk dianalisis.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Sepanjang melalui tempoh menyempurnakan tugasan ini. Selain itu. Secara peribadinya. Penghargaan diberikan kepada ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing kerana banyak membantu dalam menyempurnakan tugasan ini.

blogspot.htm 2.blogspot. http://cikgustpm.blogspot. http://notagurupelatih.KEBUDAYAAN MELAYU 2013 Rujukan INTERNET 1.com/2012/06/bahagian-tema-1-adat-perpatihdan-adat. http://rupanx.tripod.html 4.com/2012/04/konsep-budaya.html 3. http://didikhibur.com/2011/12/aspek-kebudayaan-melayuabdullah-munsyi.com/aj1132/12_sejarah_kebudayaan_dalam_sejara h_melayu.html 25 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->