1.

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS Adalah saya ________________ yang memegang jawatan ________ di Kementerian/ Jabatan/ Sekolah ____________________________ dari tarikh 3 JANUARI 2005 hingga 31 DISEMBER 2010 bersama-sama ini menyerahkan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan perkhidmatan Awam melalui surat Bil JPA 193/6/3-4(20) bertarikh 19 julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail/ Manual Prosedur Kerja* Diserahkan Oleh : Disemak Oleh :

(a)

T. Tangan: …………………… (Nama : (Pegawai yang akan bertukar)

T. Tangan: ……………………
) ( Nama : )

(Ketua Bahagian/ Guru Besar)

(b)

Adalah saya ____________________________________yang mengambil alih tugas/ jawatan ___________________________di Kementerian/ Jabatan? Sekolah* _________________________________mulai tarikh _____________________ Mengakutelah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/ Manual Prosedur Kerja.* Diterima Oleh : Disaksikan Oleh :

T. Tangan: …………………… (Nama : ) (Pegawai yang akan mengambil alih)

T. Tangan: ……………………
( Nama : )

(Pegawai Tadbir Kewangan/ Jabatan/Sekolah)

Ketua Unit Kesihatan 3.11. Guru Penasihat/ Jurulatih Permainan Sofbal . Ketua Unit Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) 2. SENARAI TUGAS JAWATAN 1.

Kamarul Ariffin Catatan Guru Matematik tahun 6 . Lembaran kerja berdasarkan soalanKeceriaan Bilik Kesihatan • Bilik kesihatan berkeadaan baik tetapi memerlukan penyeliaan berterusan kerana sering digunakan.KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI Tugas-Tugas Yang Belum Selesai Pengajaran Matematik Tahun 5 Khas ( 6 khas pada tahun 2011) Kedudukan Sekarang • Murid boleh menyelesaikan operasi bahagi yang mudah melibatkan nombor 1 digit. • Rujuk GPK HEM Guru Kesihatan dan AJK Rujukan Fail/Pegawai Jabatan Yang Berkaitan • Rujuk En. • soalan UPSR. • • • Tindakan Susulan Yang Diperlukan P&P perlu lebih berfokus dalam menyelesaikan masalah melibatkan operasi darab dan bahagi. Buat kuiz secara individu atau berpasangan. Menceriakan dan menambah baik bilik kesihatan sesuai dengan fungsi sebagai bilik rawatan dan kesihatan.

(Hanya perlu diisi oleh Pegawai –pegawai yang berkaitan sahaja) -Tiada- VI.IV. FAIL MEJA (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A1) VII. MANUAL PROSEDUR KERJA (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A2) . SENARAI HARTA BENDA/ PERALATAN PEJABAT ADALAH SEPERTI YANG TERCATIT DAN DIREKODKAN DALAM BUKU STOK SEPERTI BERIKUT : -Tiada- V. KEDUDUKAN KEWANGAN/ AKAUN DAN LAIN-LAIN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful