1.

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS Adalah saya ________________ yang memegang jawatan ________ di Kementerian/ Jabatan/ Sekolah ____________________________ dari tarikh 3 JANUARI 2005 hingga 31 DISEMBER 2010 bersama-sama ini menyerahkan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan perkhidmatan Awam melalui surat Bil JPA 193/6/3-4(20) bertarikh 19 julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail/ Manual Prosedur Kerja* Diserahkan Oleh : Disemak Oleh :

(a)

T. Tangan: …………………… (Nama : (Pegawai yang akan bertukar)

T. Tangan: ……………………
) ( Nama : )

(Ketua Bahagian/ Guru Besar)

(b)

Adalah saya ____________________________________yang mengambil alih tugas/ jawatan ___________________________di Kementerian/ Jabatan? Sekolah* _________________________________mulai tarikh _____________________ Mengakutelah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/ Manual Prosedur Kerja.* Diterima Oleh : Disaksikan Oleh :

T. Tangan: …………………… (Nama : ) (Pegawai yang akan mengambil alih)

T. Tangan: ……………………
( Nama : )

(Pegawai Tadbir Kewangan/ Jabatan/Sekolah)

Ketua Unit Kesihatan 3. Guru Penasihat/ Jurulatih Permainan Sofbal . Ketua Unit Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) 2.11. SENARAI TUGAS JAWATAN 1.

Buat kuiz secara individu atau berpasangan. • Rujuk GPK HEM Guru Kesihatan dan AJK Rujukan Fail/Pegawai Jabatan Yang Berkaitan • Rujuk En. • soalan UPSR. Kamarul Ariffin Catatan Guru Matematik tahun 6 . • • • Tindakan Susulan Yang Diperlukan P&P perlu lebih berfokus dalam menyelesaikan masalah melibatkan operasi darab dan bahagi. Menceriakan dan menambah baik bilik kesihatan sesuai dengan fungsi sebagai bilik rawatan dan kesihatan.KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI Tugas-Tugas Yang Belum Selesai Pengajaran Matematik Tahun 5 Khas ( 6 khas pada tahun 2011) Kedudukan Sekarang • Murid boleh menyelesaikan operasi bahagi yang mudah melibatkan nombor 1 digit. Lembaran kerja berdasarkan soalanKeceriaan Bilik Kesihatan • Bilik kesihatan berkeadaan baik tetapi memerlukan penyeliaan berterusan kerana sering digunakan.

KEDUDUKAN KEWANGAN/ AKAUN DAN LAIN-LAIN. (Hanya perlu diisi oleh Pegawai –pegawai yang berkaitan sahaja) -Tiada- VI.IV. SENARAI HARTA BENDA/ PERALATAN PEJABAT ADALAH SEPERTI YANG TERCATIT DAN DIREKODKAN DALAM BUKU STOK SEPERTI BERIKUT : -Tiada- V. MANUAL PROSEDUR KERJA (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A2) . FAIL MEJA (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A1) VII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful