Matematik bukanlah suatu ilmu yang hanya berkaitan dengan nombor atau simbol tetapi ia membawa pelbagai makna

yang telah menjadi asas yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan seharian kita masa kini. Cuba kita bayangkan kehidupan yang tidak ada kewujudan Matematik. Tanpa Matematik, mungkin kita tidak dapat menikmati kehidupan yang berteknologi tinggi seperti sekarang. Pastilah kehidupan kita akan menjadi huru-hara dan banyak perkara akan tergendala tanpa ilmu Matematik. Marilah kita lihat sejauh mana aplikasi algebra matriks membawa pengaruh kepada kehidupan seharian kita. Algebra matriks adalah salah satu cabang ilmu Matematik yang juga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian. Menurut Wikipedia, algebra merupakan cabang Matematik yang menggunakan penyataan Matematik bagi menerangkan hubungan antara dua kuantiti unit , masa dan lain-lain. Bagi takrifan matriks pula, Kartono (2004) mendefinisikan matriks sebagai objek atau pembolehubah atau operator yang disusunkan secara persegi panjang yang biasanya dibatasi dengan tanda kurung siku. Dengan ini, apakah itu algebra matriks? Algebra matriks ialah salah satu bahagian yang merangkumi teori matriks termasuklah sistem bagi persamaan linear, penentu matriks dan matriks songsang. Aplikasi algebra matriks banyak digunakan dalam kehidupan seharian sama ada disedari atau tidak, penggunaan aplikasi tersebut banyak dimanfaatkan dalam baik dalam bidang ekonomi, ilmu-ilmu sosial, mahupun ilmu-ilmu alam. Penggunaan matriks untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Cayley pada tahun 1857.Dengan menggunakan matriks, penyelesaian sistem persamaan linear menjadi lebih mudah diselesaikan khususnya untuk sistem persamaan linear dengan pembolehubah lebih daripada tiga. Aplikasi matriks dalam menyelesaikan persamaan linear biasanya dilihat semasa pembelajaan yang sering dilaksanakan setiap hari. Sebagai contoh aplikasi matriks dalam penyelesaian masalah pembelajaan adalah seperti berikut: Imas dan Dewi pergi ke pasar. Imas telah membeli 3kg kentang dan 2kg lobak, dengan itu Imas harus membayar RM 13.50. Manakala Dewi membeli 2kg kentang dan 1kg

matriks juga boleh diaplikasikan dalam penyelesaian masalah penyediaan bahan untuk masakan. maka )( ) ( ) x = RM 0. y = RM 0.50 8.50. Dewi harus membayar RM 8.lobak.50 Katakan Harga Kentang =x dan Harga Lobak = y Persamaan linear yang dapat dirumuskan daripada jadual ialah Aplikasi matriks songsang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut. Selain daripada masalah pembelajaan.15. Sebagai contoh: .35. ( )( ) ( ) | | ( ) ( ) ( Oleh kerana ( ).15 iaitu harga bagi 1kg kentang ialah RM0. Masalahnya ialah apakah harga bagi 1kg kentang dan 1kg lobak? Permasalahan tersebut boleh disusun seperti jadual di bawah: Kentang (kg) Imas Dewi 3 2 Lobak (kg) 2 1 Harga yang dibayar (RM) 13.35 manakala harga 1kg lobak ialah RM 0.

( )( ) ( ) | | ( ) ( ) . Masalahnya sekarang ialah Mak Cik Aminah boleh buat berapa biji kek jenis A dan kek jenis B daripada bahan yang disediakan? Permasalahan tersebut boleh disusun seperti jadual di bawah: Kek A Tepung Gula 150 50 Kek B 100 100 Bahan sedia ada 3000 2000 Katakan Kek A =x dan Kek B= y Persamaan linear yang dapat dirumuskan daripada jadual ialah Persamaan linear di atas dimudahkan. Aplikasi matriks songsang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut. Bahan untuk membuat kek sudah disediakan iaitu 3kg tepung dan 2kg gula.Mak Cik Aminah akan membuat 2 jenis kek. Kek jenis A memerlukan 150g tepung dan 50g gula. sedangkan kek jenis B memerlukan 100g tepung dan 100g gula.

seterusnya mencipta pergerakan yang seolah-olah realistik. dan Z = 26. A = 1. 21. Saiz matriks bergantung pada saiz kunci penyulitan. 5. 0. Daripada contoh-contoh di atas. maka x = 10.. algebra matriks juga diaplikasikan dalam penggunaan komputer dan memainakan peranan yang penting dalam paparan tiga dimensi ke atas skrin yang berdimensi dua. Mari kita mengatakan bahawa matriks penyulitan (pengekodan matriks) kami adalah matriks 2x2. Katakan suatu mesej dinamakan " Red Rum" Satu mesej akan ditukarkan ke dalam bentuk angka mengikut skim tertentu. Sebagai contoh. jelaslah terbukti bahawa algebra matriks amat berguna dan berkesan digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Sekiranya saya mempunyai tujuh keping data.( )( ) ( ) Oleh kerana ( ). 18. Kriptografi dapat membantu data yang penting disulitkan daripada orang ramai dan ini memerlukan aplikasi algebra matriks. 4. Kriptografi melibatkan proses menyulitkan data supaya pihak ketiga tidak boleh memintas atau membaca data. Bukan itu sahaja. saya akan meletakkan itu ke dalam matriks 4x2 dan mengisi tempat terakhir dengan ruang untuk membuat matriks lengkap. Skim yang paling mudah adalah untuk membolehkan ruang = 0.. y = 15 iaitu Mak Cik Aminah boleh menggunakan bahan yang disediakan untuk membuat 10 buah kek jenis A dan 15 buah kek jenis B.. penggunaan algebra matriks yang paling utama dalam komputer ialah kriptografi. Sebagai contoh. mesej "Red Rum" akan menjadi 18. 13. Y = 25. . Kehidupan kita yang penuh dengan masalah dan cabaran akan menjadi senang dan mudah sekiranya algebra matriks diaplikasikan dalam kehidupan seharian.. Katakan data original yang belum dienkrip ialah matriks A. 0. Data ini diletakkan ke dalam bentuk matriks. Di samping itu. B = 2.

67 16 X=AB= 51 52 -21 -8 27 -26 Inilah proses kriptografi yang dapat membantu orang ramai menyulitkan data yang penting supaya rahsia dapat disembunyikan. Hasil darab ini adalah matriks yang mengandungi data yang disulitkan. berat dan pelbagai faktor yang perlu diambil kira untuk memastikan keselamatan sesuatu pembinaan. vektor. Kami akan memanggilnya matriks B. perimeter sesuatu kawasan semasa pembinaan. Algebra matriks banyak menyumbang dalam bidang kejuruteraan dengan menjadi alat yang penting dalam mengira daya. ia juga digunakan untuk mendapatkan dimensi yang tepat dan mengira jumlah bahan pembinaan yang perlu dibeli.18 4 A= 18 13 5 0 21 0 Terdapat satu matriks disongsangkan yang dipanggil matriks penyulitan atau matriks pengekodan. Matriks B adalah terpulang kepada orang yang menyulitkan matriks. Algebra matriks amat penting digunakan untuk mengira keluasan. algebra matriks banyak membawa manfaat dan pengaruh serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Katakan Matriks B ialah seperti berikut: 4 B= -1 -2 3 Data yang belum dienkrip akan didarab dengan matriks penyulitan. Secara tuntasnya. Bukan itu sahaja. Sedarlah betapa .

di samping dapat menghayati kepentingan serta keindahan matematik di dunia ini. . maka kita perlulah menanamkan minat yang sewajarnya dalam pembelajaran algebra matriks.pentingnya algebra matriks dalam kehidupan kita. pemikiran kita akan menjadi lebih bersistematik dan kritis dalam mengaplikasikan ilmu algebra matriks dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Melalui pembelajaran algebra matriks.