Bulatkan kata kerja yang terdapat dalam teka silang kata di bawah.

m e m b a c a t

e l o f a s t l

l s a j c r u y

i i p u g h k b

h m e m b e l i

a g g e k r i n

t u d s w o e q

p a k a c r e b

5. 3. 2. 4. . 1.Bina 5 ayat berdasarkan kata kerja yang terdapat pada teka silang kata.