MEDIA AUDIO

PENGENALAN Media audio adalah satu sistem untuk mengirim atau menerima suara atau bunyi secara elektronik menerusi kabel atau udara. Media audio bersifat auditif (suara). Unsur suara ini memiliki komponen bahasa, musik, dan sound effect yang dapat dikombinasikan untuk menguatkan isi pesan. Beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio: a) radio, b) kaset audio (pita magnetik dan piringan hitam), c) laboratorium bahasa. Audio yang digunakan mungkin berbentuk secara langsung atau rakaman yang boleh disiarkan secara terbuka (system siaraya) atau secara tertutup. Media audio mungkin terdiri daripada perkara berikut, iaitu;

   

Satu sumber bunyi / suara; Satu alat peka bunyi; Satu system pengiriman audio; atau Satu system pengiriman radio.

Media audio adalah komunikasi sehala. Bagi mengatasi masalah ini dalam keadaan tertentu, program audio boleh digabungkan dengan bahan-bahan

bercetak atau teknik perbincangan atau perbentangan yertas dalam kelas. Jika komunikasi dua hala diperlukan, media audio dua hala seperti telefon atau pembaca kad magnetik (rakaman sementara) boleh digunakan.

AUDIO DALAM PENDIDIKAN Audio merupakan salah satu media yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Pada peringkat awalnya, ia sering digunakan dalam bidang bahasa terutamanya bagi mengajar seseorang cara debutan yang betul dan sebagainya. Kebanyakan media berunsurkan audio pula hádala berasaskan teknologi analog seperti pita dan sebagainya. Kini audio boleh digunakan dalam apa jua bidang ilmu dan dengan kecanggihan teknologi moden, audio semakin penting sebagai salah satu eleven dalam proses pendidikan. Sejak lahirnya teknologi audio sekitar pertengahan abad 20, media audio telah digunakan untuk keperluan pembelajaran. Menurut Ronald H.

Anderson (1994) media audio merupakan bahan ajaran yang ekonomis, menyenangkan, dan mudah disiapkan untuk digunakan oleh siswa. Media audio mempunyai beberapa kelebihan antaranya ialah: a) Merupakan kaedah penyampaian pengajarandan pembelajaran yang mudah dan berkesan b) Bahan untuk peralatan audio mudah diperolehi dan dihasilkan serta mudah digunakan oleh murid dan guru.

e) Memerlukan jangka masa yang lama untuk menghasilkannya . Raharjo. d) Kaedah persembahan daripada peralatan audio terhad kepada urutan rancangan yang dirakamkan. diantaranya: a) Cenderung menurun kualitas suaranya dengan pemakaian (usang) b) Perlu ruang kedap suara dan peralatan editing untuk mempersiapkannya c) Jalannya program tidak dapat dikontrol pemakai (R. 1984).c) Bahan audio boleh digunakan untuk kumpulan atau individu dengan mudah d) Bahan audio memberi gambaran visual dengan lebih berkesan berbanding menerusi pembacaan. Namun media ini juga memiliki kelemahan.

Apabila gelombang bunyi tiba ke gegendang relinga anda. ia akan mengganggu susun atur molekul-molekul udara tersebut dan ini akan menyebabkan kepadatannya turut berubah.KONSEP AUDIO DAN GELOMBANG AUDIO Kita boleh mengandaikan bahawa sesuatu tekanan udara mewakili kepadatan (density) molekul udara tersebut. Ringkasnya. Getaran ini kemudiannya dikenali sebagai gelombang . Perubahan ini seterusnya akan diterima oleh gegendang telinga yang kemudiannya diterjemahkan sebagai signal bunyi oleh otak kita. Dalam istilah saintifik. Kekuatan bunyi ini yang dikenali sebagai amplitud dan serng diukur dalam unit decibels (dB). pitch adalah berkaitan dengan frekuensi gelombang bunyi tersebut. kita akan dapati graf gelombang seperti berikut. Seterusnya ini akan menyebabkan lain-lain molekul udara turut berubah sama. Semasa kita mendengar sesuatu. Kadar perubahan tekanan udara tersebut dinamakan pitch. Apabila sesuatu objek bergerak. tekanan udara adalah tetap (constant). sebenarnya kita sedang merasai perubahan tekanan udara disekeliling telinga kita. Nilai perubahan ini akan diterima sebagai kekuatan bunyi (volume) sesuatu audio yang diterima. Sekiranya perubahan tekanan udara ini digrafkan sebagai fungsi masa. audio atau bunyi disebarkan oleh getaran molekul atau jirim udara disekeliling kita. tekanan udara akan berubah ke paras yang lebih tinggi ataupun kepada paras yang lebih rendah dari paras tekanan atmosfera yang normal. Ketika tiada gelombang bunyi yang wujud.

Corak gelombang ini mempunyai 2 faktor utama yang membolehkan anda bekerja dengan audio di dalam komputer iaitu amplitud atau ketinggian suara (volume) dan frekuensi.bunyi. arak di antara puncak mewakili frekuensi : semakin jauh jarak – semakin kecil nada suara (pitch). Frekuensi sebenarnya merujuk kepada bilangan kitaran yang berlaku bagi setiap satu saat. Ianya dikenali sebagai wave pattern (gelombang analog). Gelombang bunyi ini diwakili oleh corak seperti rajah di bawah. Frekuensi biasanya diukur dalam unit Hertz (Hz). Setiap corak yang muncul bagi setiap saat pada gelombang bunyi adalah bersamaan dengan 1 Hz. . Sekiranya corak tersebut muncul sebanyak 1000 kali dalam masa 1 saat maka ia adalah bersamaan dengan 1000 Hz atau 1 KHz. Bilangan frekuensi ini akan mempengaruhi kualiti sesuatu audio yang dirakamkan. Setiap puncak tertinggi di dalam gelombang bunyi tersebut adalah berkaitan dengan volume: semakin tinggi puncak – semakin kuat bunyi yang dikeluarkan.

kaset video. Perkembangan teknologi juga membolehkan kaedah penyimpanan yang hampir sama digunakan di antara data audio analog dan juga data audio digital. Oleh yang demikian data audio analog dan digital perlu diterjemahkan bagi membolehkan ianya difahami oleh media-media yang berlawanan. Pada dasarnya media yang digunakan bagi menyimpan data audio bagi analog dan data audio digital adalah sama. contohnya cakera padat (CD) atau pita (tape). pemain piring hitam. Rajah 3. Namun demikian tidak semua kaedah penyimpanan data tersebut adalah sama dan serasi. Antaranya. pemain dan perakam kaset audio. CD audio (muzik) dan sebaginya. Ini membolehkan CD muzik biasa (analog) boleh dibaca oleh pemain cakera padat digital (contohnya pemacu CD pada sesebuah komputer).AUDIO DIGITAL DAN ANALOG SIGNAL ANALOG Perwakilan elektrikal bagi bunyi merupakan signal yang perbagai amplitud dan frekuensinya iaitu analog kepada ciri-ciri gelombang bunyi dan ianya dikenali sebagai signal analog. Kebanyakan peralatan audio yang ada dipasaran masa kini masih berasaskan teknologi analog.11 : Signal analog .

 Pengeluaran bahan ini sangat terhad kerana teknologi lama.33 1/3 psm dan 16 2/3psm sangat sesuai untuk dengar muzik.45psm. . sajak dan kesan-kesan bunyi seperti bunyi burung dan sebagainya. Batasan    Tidak boleh merakam seperti pita audio kaset Mudah tercalar dan melengkung Memerlukan kawasan simpanan yang lebih besar daripada media audio yang lain.   Serasi dengan mana-mana pemain rekod piring hitam Sesuatu sagmen audio mudah dikesan kerana maklumatnya ada tercatat pada jaket rekod. (psm = putaran satu minit) Kelebihan  Boleh mengeluarkan bunyi yang sungguh halus dan tajam seperti bunyi cengkerik serta lain-lain spesis serangga yang sukar untuk didengar. drama.Contoh-contoh teknologi analog a) Rekod piring hitam Ciri-ciri `  Berbentuk bulat berukuran 7 inci diameter.  Ia mempunyai beberapa kelajuan iaitu 78 psm. 10 inci diameter atau 12 inci diameter.

Kesan bunyinya lebih baik daripada pita audio chalet Mudah disunting Batasan   Bahan yang terakam mudah padam jira tidakdilabelkan Sukar digunakan kerana memerlukan penggulungan semula .875 iss. 5 inci dan 7 inci.5 iss.   Kelajuan pita ialah 7. (iss = inci satu saat) Kelebihan   Boleh membuat rakaman seperti pita audio kaset Boleh dipadam dan digunakan semula untuk membuat rakaman lain      Tidak mudah rosak seperti rekod piring hitam Mudah disimpan Pita yang rosak dan putus boleh disambung semula. 3.b) Pita gelendong terbuka Ciri-ciri  Pita ini mempunyai berbagai-bagai saiz seperti 3 inci.  Format gelendong terbuka kurang digunakan kerana tercipta pita kaset audio. Pita ini sesuai untuk membuat rakaman pengajaran secara kumpulan dan membuat penilaian kendiri.45 iss dan 1.

C60. Sebagai contoh : C30 bermakna masa rakaman bagi kaset ini ialah 30 minit bermakna 15 minit side A dan 15 minit side B.5 inci x 4.  Kedua-dua gelendong dipasang dengan pita 0.  Pita chalet audio boleh dikenalpasti melalui jangka masa rakaman yang tercatat pada kotak kaset.5 inci.  Pita kaset audio mempunyai bebrapa had masa rakaman seperti C30. Sukar untuk kenalpasti atau mengesan bahagian-bahagian yang ingin dimainkan. c) Pita kaset audio Ciri-ciri  Mempunyai dua gelendong yang tersemat di dalam kotak plastrik berukuran 2. C90 dan C120 sangat sesuai untuk membuat rakaman luar. Kelebihan     Memiliki harga murah dan boleh didapati dengan mudah Boleh padam dan digunakan semula Mudah alih Tidak mudah padam .0 inci x 0.125 inci lebar dan boeh diundur dan dimaju dengan gunakan perakam audio.

Pita yang rosak tidak mudah dibaiki Susah untuk disunting d) Kaset mikro Ciri-ciri  Seperti pita kaset audio.13 inci lebar dan kelajuan0.09 inci.94 iss digunakan oleh wartawan dan penyelidikan untuk membuat rakaman serta-merta seperti temuramah dan sebagainya.  Saiz pita ialah 0. kaset mikro mempunyai 2 gelendong terbuka yang berukuran 1.94 inci x 0.33 inci x1. Kelebihan    Sangat padat Boleh dibawa ke mana-mana Boleh disimpan dalam kocek Batasan  Tidak serasi dengan kaset yang lain . Tidak memerlukan kawasan simpanan yang luas Batasan     Pita ini mudah terlekat dan putus dalam kotak kaset Kualiti bunyi kurang baik jika selalu diguna atau tersimpan lama.

visual dan data yang boleh menyimpan maklumat yang banyak dalam bentuk digital. Maklumat ini boleh dikesan dengan cepat dan tepat pada manamana bahagian cakera yang dikehendaki.  Mempunyai kesan bunyi yang sungguh jelas . Kelebihan  Tahan lama dan boleh dimain berulang kali tanpa merosakkan bunyinya.  Ia juga diprogram untuk mendapatkan muzik tertentu dan menerangkan baki masa yang tinggal selepas sesuatu muzik itu dimainkan. berwarna perak.  Kualiti bunyi kurang baik Harganya lebih mahal dari pita kaset audio e) Cakera padat audio Ciri-ciri  Merupakan ciptaan teknologi audio. berukuran 12 cm diameter dan mempunyai kelajuan yng lebih cepat daripada rekod piring hitam.  Mula diperkenalkan pada tahun 1983 dalam bentuk bulat.   CP ini juga menggunakan teknologi laser untuk keluar maklumat.  Cakera padat yang dimaksudkan ialah CP audio yang boleh menyimpan sehinnga 75 minit muzik.

  Maklumat boleh diakses dengan cepat dan tepat pada tempatnya Maklumat boleh diprogram dan dimainkan semula mengikut urutan yang telah ditetapkan   Boleh membuat rakaman Tidak mudah calar Batasan  Tidak mempunyai tidak mempunyai atuput visual untuk menjelaskan konsep  Kos tinggi .

Rajah 3. . Kebiasaan format audio digital adalah: a) CD muzik b) MP3 c) WAV d) AIFF(Audio Interchange File Format) Banyak pemain CD juga memainkan fail MP3 walaubagaimanapun. Disebabkan tidak semua CD muzik boleh dibaca oleh pemain cakera padat digital disebabkan oleh ketidakserasian penyimpanan data maka data audio analg akan diterjemahkan bagi membolehkan ianya di fahami oleh mediamedia yang berlawanan. pemain perisian memainkan pelbagai jenis format audio.21:Signal Digital.AUDIO DIGITAL Audio digital ialah gelombang bunyi yang telah ditukar kepada bentuk digital dan disimpan dalam komputer.

Sampling Untuk mengubah signal analog kepada bentuk digital dipanggil “sampling”.Semakin tinggi kadar ”sampling” semakin tinggi kualiti bunyi tetapi memerlukan saiz penyimpanan besar. Audio signal analog yang lain ialah dalam bentuk gelombang bersambung yang mempunyai kedudukan pada pelbagai kedudukan pada suatu masa dan ditukar kepada contoh digital. semakin tinggi kualiti.21 : Sampling .Untuk saiz ”sampling” .makin besar penambahan. Rajah 3. Kadar ”sampling” perlu 2 kali frekuensi analog yang ditangkap. ”Sampling” bergantung kepada kadar dan saiznya.

Sebenarnya sound card ini hampir sama dengan kad imbasan kecuali ia mempunyai audio. Sekeping sound card berukuran lebih kurang sama dengan sekeping sampul surat.22: Penghasilan dan main semula audio digital.Cip yang berperanan bagi mengubah signal analog kepada denyutan digital dinamakan analog digital converter (ADC). Kad audio ini dimasukkan ke dalam slot mesin pembaca kad. PENGHASILAN DAN MAIN SEMULA AUDIO DIGITAL Variasi tekanan udara Dihasilkan dari mikrofon Tukar kembali ke voltan Pengubah Digital ke Analog DAC Pengubah Analog ke Digital ADC Signal ditukar kepada binary (bentuk diskrit) 0101001101 0110101111 Variasi tekanan udara Rajah 3. Pada kad terdapat satu jalur pita audio terakam di bahagian bawah kad. Sound Card Sound card banyak digunakan dalam pengajaran terutamanya dalam pengajaran bahasa.Proses sebaliknya iaitu penterjemahan dari digital kepada analog pula menggunakan cip digital to analog converter(DAC). Cip-cip ini biasanya telah sedia terbina di dalam kad audio(sound card). .

Ciri-ciri media analog   Format yang asas dan terbahagi kepada video dan bunyi Mempunyai nilai berterusan dimana ia boleh ada nilai pada skala infiniti.  Tidak boleh dicerakinkan . Jika suara atau tindak balas itu tersilap. Sebagai contoh dalam KBSR.Pita audio ini mempunyai dua runut yang boleh merakam suara dan mengeluarkan semula suara yang telah dirakam untuk dibandingkan dengan suara yang sedia terakam. Sound card boleh digunakan untuk membina perbendaharaan kata. ia boleh dibetulkan dengan memadamnya menggunakan batang kawalan yang terdapat pada mesin tersebut. mempelajari konsep dan menyemakan bunyi dengan visual. suara binatang boleh disesuaikan dengan visual binatang yang terdapat pada sound card. PERBEZAAN ANTARA ANALOG DAN DIGITAL Ciri-ciri media digital      Sistem base asas binary Mudah dicerakin badan (body) Mudah diuruskan Banyak format di file MP3 Digital signal ada nilai diskrit selalunya dalam nilai integer.

tampal and buang segmen dari audio digital Contoh audio editing software:  COOL Edit Pro  Gold Wave  PROSONIQ SonicWORX . potong.SOFTWARE EDITING MEDIA AUDIO  Satu daripada pakej professional PC-based dan paling berkesan adalah Sound forge MENGEDIT AUDIO DIGITAL  Simple audio editing software membolehkan:  Merekod segmen audio digital  Trimming  Splicing and assembly  Pengubahsuaian suara untuk seluruh segmen  Reversing Sounds  Salin.

 Boleh dijalankan secara berulang-ulang bagi meningkatkan kefahaman pelajar. Bahan-bahan berbentuk audio dapat disusun dan disunting melalui proses penyuntingan. . Bunyi yang asli dapat dirakamkan bagi menunjukkan sesuatu situasi. Justeru itu.  Penggunaan masa masa yang flexible di mana penyampaian dapat disampaikan mengikut kadar masa tertentu. Samplitude Studi PENGGUNAAN AUDIO SEBAGAI BAHAN BANTU MENGAJAR Sesuatu alat bantu mengajar seharusnya mampu menimbulkan penumpuan dan pemerhatian pelajar kepada sesuatu proses pembelajaran.   Peralatan yang kecil dan mudah alih. penggunaan bahan audio serta gabungan media-media lain seperti video misalnya dapat menunjukkan kepada pelajar keadaan sebenar dalam situasi tertentu. Mudah dipadam dan digunakan semula. Di antaranya adalah:-   Sesuai digunakan bagi penuntut yang kurang cekap membaca. Terdapat beberapa kebaikan penyampaian bahan pengajaran melalui pita audio. Ini adalah kerana kebanyakan bahan audio adalah lebih efektif yang boleh menarik minat pelajar.

 Kurangnya unsur interaktiviti antara pengguna dan mesin. Di antaranya adalah:-  Faktor pengalaman dan sentuhan sebenar tidak terdapat dalam pita audio. .  Gangguan daripada bunyi luar yang akan mengganggu minat pelajar semasa proses pengajaran.  Sekiranya pita audio telah dimainkan.Kelemahan sekiranya menggunakan pita audio sebagai bahan pengajaran. Kadar masa yang telah digunakan tidak boleh diubah. ianya telah ditentukan kadar masa.

mulut dan hati.  Mesej terlalu kompleks antara pendapat dan perasaan bercampur aduk. . Penyampai  Nada suara yang tidak jelas sama ada sebab semula jadi kerana kecacatan seperti sengau ataupun kesihatan kerana batuk dan sakit tekak. adalah penting untuk mengenalpasti gangguan dan halangan tersebut. Halangan dalam Proses Mendengar Halangan dalam proses mendengar perlu dilihat daripada aspek penyampai. Oleh itu. Mendengar bukan sahaja melalui telinga tetapi juga dengan deria lain seperti mata. panjang dan tiada intonasi suara yang kurang jelas menyebabkan pendengar hilang tumpuan dan isu tidak dapat difahami. Bagaimanapun. gangguan dan halangan wujud dalam setiap proses pendengaran.  Bercakap terlalu laju. Mendengar secara aktif bukan sahaja membantu dalam proses penerimaan mesej tetapi juga apabila hendak menyampaikan mesej. a. Seseorang yang mendengar tidak semestinya memahami mesej yang disampaikan.PROSES MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar adalah satu asas penting dalam komunikasi. pendengar dan faktor persekitaran. Kemahiran mendengar memerlukan seseorang itu menggunakan kesemua derianya.

 Tidak menunjukkan minat hendak meminta penjelasan dan pengesahan apabila pendengar tahu dia sendiri tidak faham apa yang disampaikan oleh penutur.  Ghairah menyusun dan mendengar hujah bagi memberi pandangan sendiri semasa orang lain sedang bercakap.  Bahasa lisan dan tanpa lisan yang bertentangan. b. Perasaan terlalu ingin bercakap sehingga menyekat proses pendengaran.  Memilih apa yang hendak didengar sahaja dan mengabaikan perkara yang sedang diperkatakan.Pendengar  Tiada tumpuan dan fikiran melayang. menilai dan membuat hukuman ke atas orang yang bercakap ataupun mesejnya. tidak selari atau-pun kongruen seperti mengatakan sedih ataupun marah tetapi senyum. c. Tidak sabar hendak menyampuk dan memberi pandangan.  Terlalu cepat membuat tafsiran. Asyik menyatakan lupa fakta ataupun hilang isi dan tidak menunjukkan dalam konteks sebenar ataupun tidak relevan dengan topik perbincangan.  Menggunakan bahasa dialek ataupun istilah yang tidak jelas.Persekitaran  Keadaan fizikal yang tidak kondusif: .

”.. jangan sekali-kali kita mengatakan kepada diri sendiri.. Elakkan bertindak bagi pihak penutur. Kita sebaik-baiknya mendengar cerita sepenuhnya. semak persepsi. pengalaman dan perbezaan nilai. tidak menghukum ber-dasarkan perbezaan jantina. kita tidak perlu takut.  Jangan anggap kita serba tahu: Semasa sedang mendengar. Tabiat Mendengar yang Efektif  Tidak prejudis: Menerima tanpa syarat. macam itu. tentu akan jadi macam ini.. Jangan membuat keputusan melulu. Tabiat Mendengar yang Negatif . Jangan melatah bagi membela. keturunan dan agama. bangsa. Suasana bising dan panas menghalang proses komunikasi daripada berjalan Psikologi: dengan baik.  Jangan takut: Apabila kita ikhlas ingin mendengar dan mem-bantu. Maklumat tambahan perlu dicari sama ada menyoal penutur ataupun orang yang paling rapat. “Saya tahu perkara ini.  Jangan terlalu berani: Terlalu berani membuat keputusan pada maklumat yang didengar mungkin mengundang padah.  Keadaan tegang dan mencemaskan apabila berlaku pertelingkahan pendapat... Minta penjelasan.. bertanya bagi mengelakkan daripada tersalah tafsir.

Saya sibuk ni.a) Tidak peka pada perasaan orang lain Kita ingin cepat rasa berjaya mengendalikan orang sehingga gagal memahami perasaan mereka. saya dengar sambil buat kerja. Cuma catat satu ataupun dua isi bagi me-mastikan pendengar tidak terlupa bagi tujuan meminta penutur memberi penjelasan dan pengesah kepada apa yang diperkatakan. Lebih dahsyat lagi sekiranya kita menyatakan. refleksi pengalaman dan refleksi perasaan. Ini berbahaya kerana kemungkinan besar kita silap membuat perancangan dan tindakan. Kita perlu meminta penjelasan. Prasyarat hendak menjadi pendengar yang efektif dan reflektif perlu peka pada perasaan orang lain. b) Gagal memberikan komitmen bagi memerhati dan mendengar Kita mungkin memberi peluang orang lain bercakap dan memberi pendapat tetapi pada masa yang sama kita asyik melakukan sesuatu yang tiada kaitan seperti menulis ataupun menyusun buku.” Tidak membuat catatan Catatan bukan bermakna menulis panjang lebar di atas kertas di hadapan penutur. b) Memotong cakap orang . Kita terlalu ingin menunjuk kita faham tetapi belum cukup bukti yang jelas. gunalah kemahiran refleksi isi. buat semakan persepsi malah sekiranya mempunyai ke-mahiran kaunseling. “Awak cakap sahaja.

. Berikan perhatian sepenuhnya. Lihat tepat ke dalam anak matanya. Elakkan daripada melabel penutur dengan kenyataan yang salah. Ikuti perbualannya dengan berkata. • • Elakkan dari mengkritik. "ya…ya…aha". gitu". jangan pula sesuatu perkara yang sepatutnya anda terkejut tetapi anda buat tidak tahu pula. Cuba selami perasaan orang yang sedang bercakap dan hayati ceritanya. Dengar dengan teliti apa yang sedang diperkatakan. Berikan 'eye-contact' atau kontak mata. Anggukan kepala sebagai tanda gerak balas anda. Tunggu sebentar dan minta penjelasan kepada soalan yang dikemukakan bagi mengelakkan salah faham.Apabila dikemukakan soalan. Ubah mimik muka anda seiring dengan perkara yang dipertuturkan. beri peluang orang yang bertanya menghabiskan soalannya. Jangan menyampuk dan memotong cerita yang belum selesai. Jangan sesekali menjawab ataupun memberi pendapat secara melulu serta mengikut fikiran dan perasaan yang tidak relevan dengan isu sebenar. Misalnya. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk anda menjadi pendengar yang baik: • • • • • • • • • Wujudkan suasana yang mesra dalam perbualan atau interaksi.

• Ulangi apa yang dibicarakan sebagai tanda anda faham atau untuk memastikan apa yang anda fahamkan itu betul. Di antaranya adalah:- 1) PERSEDIAAN GURU Persediaan guru amat penting dalam melaksanakan pengajaran berbantukan bahan audio. Dalam menggunakan bahan audio dalam pengajaran beberapa pendekatan adalah perlu diambilkira bagi memastikan objektif dalam pengajaran dapat dicapai. Soalan yang akan ditanyakan semasa dan selepas penggunaan sumber. Beberapa perkara yang perlu diambilkira dalam menggubal suatu rancangan pelajaran menggunakan sumber audio. Bagaimana mengaitkan sumber itu dengan pengalaman pelajar yang sedia ada supaya dapat menghasilkan persekitaran pembelajaran yang bermakna dan berkesan. . Di antaranya adalah:-     Tajuk yang akan diperkenalkan oleh guru.• Susuli dengan soalan-soalan sebagai tanda yang anda memang mendengarnya dengan penuh minat. PENDEKATAN PENGGUNAAN BAHAN AUDIO DALAM PENGAJARANPEMBELAJARAN. • Cuba bertindak pada perkara yang difikirkan betul. Aktiviti yang akan dilakukan.

mestilah merujuk kepada kumpulan .Selain daripada itu. guru hendaklah membaca semua nota yang telah disediakan terlebih dahulu untuk sesuatu rakaman dan menyediakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam sesi pengajaran. guru perlu mengetahui secara khusus apa yang hendak diajar dan objektif perlu dibina merangkumi keseluruhan isi kandungan pelajaran. 2) PERSEDIAAN MURID-MURID Memandangkan sifat pelajar adalah berbeza-beza di antara satu sama lain maka adalah perlu bagi guru untuk mengkaji terlebih dahulu sifat atau ciri pelajar seperti umur dan tahap pendidikan. Dalam pada itu. Penyertaan dan penglibatan pelajar di pengaruhi oleh beberapa faktor dan ini membawa kesan ke atas pengajaran guru. sebelum atau selepas mendengar rakaman. sikap dan pengetahuan terhadap subjek dan perbezaan individu dalam kumpulan. Penjelasan harus diberikan kepada murid jika rakaman itu di dapati sukar difahami murid. guru hendaklah mendengar rakaman itu terlebih dahulu serta mencatatkan nota-nota dan maklumat-maklumat dari pita yang telah dirakamkan. pemilihan rangkaian ayat. Bagi mengenalpasti kelemahan. Dengan itu. idea dan soalan serta muzik di dalam penghasilan bahan audio. Sebelum sesuatu rakaman bermula. guru juga harus mengenalpasti cara-cara bagi menimbulkan minat murid dan perkara-perkara yang hendak dibincangkan pada pertengahan dan akhir sesi perbincangan.

persekitaran pembelajaran yang berkesan perlu disediakan kepada murid-murid bagi menarik minat mereka semasa mendengar rakaman. .sasaran pendengar yang setara dengan darjah kesukaran isi bahan audio tersebut. Selain daripada itu. Perancangan bagi seseorang guru dalam menyediakan bahan pengajaran berbentuk audio harus merangkumi isi kandungan. Murid-murid perlu dilibatkan dengan komenkomen atau soalan-soalan menarik perhatian berhubung dengan topik rakaman. kaedah persembahan faktafakta dan isi kandungan. Selain daripada itu. rekabentuk bahan audio harus mengambil kira tajuk dan aktiviti yang bersesuaian dengan minat dan keupayaan pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful