P. 1
Pbs Pengajian Am 2013 tingkatan 6

Pbs Pengajian Am 2013 tingkatan 6

|Views: 823|Likes:
Published by Nur Syahirah
PERMASALAHAN DAN KELEBIHAN PASAR RAYA GIANT KEPADA PENGUNJUNG
PERMASALAHAN DAN KELEBIHAN PASAR RAYA GIANT KEPADA PENGUNJUNG

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nur Syahirah on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/14/2014

$0.99

USD

pdf

text

original

TAJUK PBS PENGAJIAN AM : KELEBIHAN DAN PERMASALAHAN YANG TERDAPAT DI PASAR RAYA BESAR GIANT KEPADA PENGGUNA.

1

2.0 BIL. 1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0

KANDUNGAN PERKARA Sinopsis Penghargaan Pengenalan Objektif Kajian Lokasi Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian dan Perbincangan Kesimpulan Rujukan Lampiran HALAMAN 1 2 3-4 5 6 7-10 11-35 36 37 38-44

2

1.0

Sinopsis
Kajian yang bertajuk- Kepentingan dan Permasalahan Pasar Raya Besar Giant kepada

pengunjung/pelanggan, ini bertujuan untuk mengenalpasti kepentingan serta permasalahan yang terdapat di Pasar Raya Besar Giant terhadap pengguna. Seramai 30 orang pengguna dipilih sebagai sampel kajian. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik sebagai instrumen kajian yang mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A mengenai demografi responden dan Bahagian B mengenai respon responden terhadap aspek persoalan kajian. Terdapat dua persoalan kajian yang diutarakan dalam kajian ini iaitu faktor kepentingan dan permasalahan yang berlaku ketika pengguna berkunjung ke Pasar Raya Besar Giant. Dapatan kajian menunjukkan kepentingan paling mempengaruhi pengguna berbanding permasalahan dalam kajian ini. Walaubagaimanapun, analisis mendapati kepentingan dan permasalahan berada dalam kedudukan yang seimbang dalam kajian yang saya lakukan ini. Akhir sekali, beberapa implikasi kajian terhadap kepentingan dan permasalahan dicadangkan serta beberapa cadangan untuk kajian lanjutan juga turut dikemukakan.

3

3.0

PENGHARGAAN Assalammualaikum, syukur Alhamdulillah dan saya mengucapkan ribuan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan maklumat hingga terhasilnya kerja kursus saya mengenai permasalah dan kelebihan yang terdapat Pasar Raya Besar Giant kepada pengguna. Ucapan terima kasih ditujukan khususnya kepada pihak sekolah yang memberi pelbagai bantuan dan kebenaran menjalankan kajian.Setinggi-tinggi penghargaan kepada Razuwan Bin Ramli dan Mohd Zaini Bin Ismail, guru Pengajian Am saya yang telah memberi panduan, nasihat serta bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang masa kajian ini dijalankan. Dan yang paling utama ucapan ribuan terima kasihi juga ditujukan kepada ibu bapa tersayang kerana telah memberi banyak perhatian dan semangat kepada saya bagi menyempurnakan kajian ini. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah memberi kerjasama serta sumbangan yang ikhlas yang dihulurkan semasa kajian ini dijalankan. Ucapan terima kasih juga kepada semua pengunjung Pasar Raya Besar Giant yang telah memberikan kerjasama yang baik semasa temubual dan soal selidik dijalankan. Wassalam…

4

Pasar Raya Besar Giant ialah sebuah rangkaian pasar raya dan peruncit yang utama di Malaysia.000 kaki persegi di Bangsar.000 kaki persegi di Shah Alam hingga pasar raya 11. Selangor. produk farmasi dan bekalan haiwan. ubat dan pakaian. seperti alkohol (di mana penggunaan dibenarkan). syarikat ini telah mengembang untuk mengoperasi sejumlah 86 pasar raya besar/pasar raya di Malaysia dengan saiz cawangan dari pasar raya besar 350. dan UAE. akhirnya telah berjaya mereka bentuk gedungnya pengenalan produk bukan makanan dalam Pasar Raya Besar Giant . dan persekitaran beli-belah yang bertenaga serta juga fungsi pembelian berpusat dan peningkatan mutu operasi. Selepas berpuluhpuluh tahun berniaga. Rangkaian ini juga meliputi 6 gedung di selatan Malaysia iaitu Singapura. Pasar raya besar Giant menawarkan selingkungan luas barangan tempatan. Setelah enam tahun berusaha . gedung Pasar Raya Besar Giant pertama dibuka di Shah Alam. dan makanan bakar bersama dengan ruangan rak yang dimaksudkan untuk barangan bertin dan berbungkus serta juga untuk pelbagai barangan bukan makanan seperti pembersih rumah. hasil tani. Kuala Lumpur. kebersihan. Misinya ialah untuk menawarkan pelbagai produk pada harga yang serendah mampu. Pasar raya lazimnya lebih besar dan banyak pilihannya berbanding kedai runcit dan lebih kecil berbanding pasar raya besar.4. Singapura. seperti buah-buahan. sayur-sayuran dan hasil 5 . terdapat sebuah syarikat bertaraf antarabangsa berniat untuk membeli Giant kerana kebolehan Giant ialah menawarkan produk yang nilainya setimpal dengan harga yang dikenakan. produk pembersihan rumah. Brunei Darussalam.Pasar raya biasanya merangkumi bahagian daging. latihan berstruktur. Indonesia. Pada 1999. Dairy Farm International Holding yang telah membeli Giant terus mengekalkan prinsip itu sehingga dapat mengubah wajah Giant menjadi jenama terkenal . Menjelang tahun 2006. Kebanyakan pasar raya juga menjual pelbagai keperluan rumah lain yang kerap diguna. Dairy Farm telah menjadikan Giant sebagai peneraju yang tidak tercabar dalam sektor peruncitan Malaysia. pelaksanaan piawaian runcit antarabangsa yang merangkumi keselamatan. Ia adalah anak syarikat Dairy Farm International Holdings (DFI). Pasar Raya Besar Giant telah ditubuhkan oleh keluarga Teng sebagai sebuah kedai runcit kecil dalam salah satu kawasan pinggir bandar di Kuala Lumpur pada tahun 1944.0 PENGENALAN Pasar raya ialah sejenis kedai layan diri serbaneka yang menawarkan beraneka produkmakanan dan keperluan rumah. tenusu.

seterusnya pekerja-pekerja di sini terlalu mengambil mudah tentang kehabisan bekalan barangan di rak pula sebanyak 93. Kadar keburukan yang terdapat di pasar raya telah di hadapi oleh pengguna dapat di lihat melalui borang soal selidik yang telah di tandakan oleh pengguna telah saya gunakan sebagai responden bagi mengkaji masalah atau keburukan yang terdapat di Pasar Raya Besar Giant. seramai 93. Kajian mendapati terdapat banyak masalah yang ada di pasar raya ini.4%.3% pelanggan terpaksa beratur panjang ketika ingin membayar barangan yang telah di beli.7% pelanggan yang datang ke Pasar Raya Besar Giant bersetuju menyatakan bahawa pekerja di sini tidak begitu mesra dengan pelanggan yang datang. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebanyak 86.laut yang segar dalam persekitaran pasar basah. saya akan mengkaji dan mengenal pasti kadar peratusan pengguna yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang di sediakan. Oleh itu. Namun begitu masih terdapat pelbagai masalah yang terdapat di pasar raya ini. semua pihak Pasar Raya Besar Giant harus memainkan peranan dan bekerjasama membuang sikap kurang mesra dan membuat pembaharuan bagi memperbaiki permasalahan yang di hadapi oleh pelanggan. Daripada butiran yang yang terdapat pada borang soal selidik. Oleh itu. 6 . selain itu. seramai 80% pelanggan bersetuju bahawa terlalu banyak kaunter pembayaran di tutup. jelas menunjukkan bahawa masalah yang terdapat di Pasar Raya Besar Giant bukanlah hal yang boleh dipandang remeh.

Kaedah methodologi yang digunakan dalam kajiselidik ini ialah dengan menggunakan borang soal kajiselidik melalui kaedah temuduga secara bersemuka. Cina dan India.0 OBJEKTIF KAJIAN Kajian yang telah dilakukan oleh institut teknologi mara pada november.5. seterusnya pengamatan dan ulasan dari kajian-kajian yang lepas. 7 . bangsa dan jantina ketika berkunjung ke Pasar Raya. Mengenalpasti permasalahan yang berlaku ketika pengguna berkunjung ke Pasar Raya Besar Giant. 1990 membuktikan bahawa "Pasar raya sebagai tempat yang popular dikalangan masyarakat masa kini". Didalam kajian ini pensampelan yang digunakan ialah pensampelan tidak berkemungkinan iaitu pensampelan kuota yang mengandungi 30 responden yang mengikut bangsa Melayu. Objektif kajian ini ialah: 1. 2. Terdapat dua objektif utama kajian ini dijalankan. Pertama adalah untuk mengenalpasti permasalahan dari semua golongan dari segi umur . Mengenalpasti kelebihan Pasar Raya Besar Giant kepada pengguna. Seterusnya kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kepentingan penggunapengguna ketika berada di Pasaraya tersebut.

05350 Alor Setar. Lokasi tempat kajian ini terletak bersebelahan dengan Masjid Al-Bukhary dan pasar.0 LOKASI KAJIAN Kajian ini telah dijalankan di Pasar Raya Besar Giant yang terletak di berhampiran dengan pusat bandar. Kedah.(sila rujuk gambar dan peta yang dilampirkan) Alamat : Lot 273 & Lot 3569 Jalan Langgar. Tel:04-7335909 Fax: 04-7336125 8 . Mukim Alor Malai.6.

berdasarkan temubual dengan pengunjung secara persendirian.2 Kaedah Soal Selidik Dengan kaedah soal selidik yang dijalankan ialah untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul. saya telah melakukan temubual ini dengan beberapa orang pengguna yang kerap berkunjung ke Pasar Raya Besar Giant serta tujuan kunjungan ke pasar raya tersebut. Saya telah menyediakan soal selidik yang sesuai untuk memenuhi objektif kajian. Manakala maklumat yang diterima akan dianalisis secara kuantitatif. melalui kaedah ini juga dapat memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan.3 Kaedah Temubual Kaedah temubual saya ialah menggunakan kaedah tidak formal.0 KAEDAH KAJIAN (METOD) Kajian ini ialah berbentuk destriptif iaitu meggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan kajian. Borang itu saya edarkan secara rawak kepada pengunjung Pasar Raya Besar Giant untuk dijadikan responden dalam kajian ini. Terbahagi kepada dua aspek iaitu mengenalpasti berlaku ketika pengguna berkunjung ke Pasar Raya Besar Giant dan mengenalpasti kepentingan Pasar Raya Besar Giant kepada pengguna. Data jenis kuantitatif ialah berdasarkan kategori kuantiti yang menggunakan kekerapan. Temubual yang dilakukan ini sedikit sebanyak membantu dalam memberi matlumat terhadap kajian yang 9 . 7.7. angka dan peratusan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kepentingan Pasar Raya Besar Giant kepada pengguna/pelanggan. temubual. Ini ialah kerana data jenis kuantitatif sesuai bagi penyelidikan yang menggunakan instrument soal selidik . Sebagai contoh . Dapatan kajian ini perolehi melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden iaitu pengunjung di pasar raya tersebut. 7. serta kaedah perpustakaan untuk mendapatkan maklumat kajian. Selain itu.

Saya telah menggunakan alat perakam suara untuk merakan perbualan dan kemudiannya digunakan untuk menganalisis temubual tersebut.4 Kaedah perpustakaan Kaedah perpustakaan saya ialah menggunakan internet untuk membuat carian tentang pasar raya yang saya telah membuat kajian.dibuat. Selain itu. 10 . saya menggunakan internet juga untuk membuat carian tentang kajian saya melalui Wikipedia dan google. 7.

Kepentingan di Pasar Raya Besar Giant. setuju. Jadual 1: Skala Tahap Persetujuan Skor 1 2 3 4 Tahap Persetujuan Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Setuju (S) Sangat setuju (SS) 11 . Ianya seperti mana yang ditunjukkan pada Jadual 1. Permasalahan yang berlaku di Pasar Raya Besar Giant Penyelidik menyediakan item-item soalan dengan menggunakan skala empat mata untuk memperoleh jawapan daripada responden. Pecahan item terbahagi kepada dua bahagian iaitu: 1. Skala empat mata ini terdiri daripada pemberat yang berlainan iaitu sangat setuju.Bahagian A: Mengenai demografi responden seperti jantina. Bahagian B: Bahagian ini mempunyai 27 soalan bagi mendapatkan dan mengenal pasti objektif kajian. tidak setuju dan sangat tidak setuju. 2. umur dan bangsa. Seramai 30 orang responden dijadikan bahan kajian kami.

Perbincangan melibatkan perkara-perkara seperti mengenal pasti masalah. Prosedur kajian dimulakan dengan perbincangan bersama penyelia mengenai masalah yang ingin dikaji. kajian yang dilaksanakan adalah berlandaskan prosedur kajian yang telah ditetapkan supaya objektif kajian dapat dicapai. Setelah borang selesai dijawab. Selain itu. tajuk dan objektif kajian. penyelidik membuat penganalisisan data bagi mendapatkan dapatan kajian dan kesimpulan. mengenal pasti responden dan kaedah yang digunakan untuk menganalisis data. 12 .Membina item soalan kajian mendapatkan kebenaran daripada pihak Pasar Raya Besar Giant mengedar soal selidik kepada responden menganalisis data mentafsir data membuat rumusan kajian Rajah 1: Carta Alir Proses Penyelidikan Berdasarkan Rajah 1. perbincangan juga mengumpul maklumat berkaitan masalah yang telah dibincangkan. Penyelidikan menyerahkan borang soal selidik kepada responden dan menerangkan caracara untuk menjawab.

1 Analisis Bahagian A i.1.1 Dapatan Kajian 8.0 Dapatan Kajian dan Perbincangan 8.8. Taburan Responden Berdasarkan Jantina Jadual 2: Taburan Responden Berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Frenkuensi 6 24 30 Peratusan 20% 80% 100% 20% lelaki perempuan 80% Carta Pai 1 Menunjukkan Taburan Responden Mengikut Jantina Jadual 2 menunjukkan taburan responden berdasarkan jantina. Analisis menunjukkan responden yang berjantina perempuan seramai 24 orang (80%) dan diikuti dengan responden berjantina lelaki seramai enam orang (20%). 13 .

Taburan Responden Berdasarkan Umur Jadual 3: Taburan Responden Berdasarkan Umur Umur 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Frenkuensi 2 3 4 9 6 6 Peratusan % 7 10 13 30 20 20 Jumlah 30 100 7% 20% 10% 20-25 26-30 13% 20% 31-35 36-40 41-45 46-50 30% Carta Pai 2 Taburan Responden Berdasarkan Umur Jadual 3 menunjukkan taburan responden berdasarkan umur. responden yang berumur 31 hingga 35 tahun 14 .ii. Didapati responden yang berumur 36 hingga 40 tahun merupakan majoriti dalam kajian ini dengan bilangan seramai sembilan orang (30%) diikuti dengan responden yang berumur 41 hingga 45 tahun dan 46 hingga 50 tahun seramai enam orang (20%) .

15 .seramai empat orang (13%) manakala responden yang berumur 25 hingga 30 tahun seramai tiga orang (10%) dan 20 hingga 25 tahun hanya seramai dua orang (7%).

Hasil kajian menunjukkan bilangan pelanggan yang berbangsa Melayu seramai 17 orang dengan peratus sebanyak 57% dan diikuti oleh responden yang berbangsa Cina seramai 7 orang dengan peratus sebanyak 23%. 16 . Manakala responden yang berbangsa India seramai 6 orang dengan peratusan sebanyak 20%. Taburan Responden Berdasarkan Bangsa/Kaum Jadual 4: Taburan Responden Berdasarkan Bangsa/Kaum Bangsa/Kaum Melayu Cina India Jumlah Frenkuensi 17 7 6 30 Peratusan% 57 23 20 100 20% 23% 57% Melayu Cina India Carta Pai 3 Menunjukkan Taburan Responden Berdasarkan Bangsa/Kaum Jadual 4 menerangkan tentang taburan responden berdasarkan bangsa.iii.

8.2 Analisis Bahagian B Untuk mengetahui maklumat mengenai kepentingan dan permasalahan yang terdapat di Pasar Raya Besar Giant kepada pelanggan.3 f 9 3 (S) % 30 80% 18 60 F 15 Jawapan SETUJU (S) 4 (SS) % 50 3. penyelidik telah membahagikan empat tahap persetujuan bagi setiap item kepada dua bahagian iaitu setuju dan tidak setuju. Manakala bahagian tidak setuju pula merangkumi mereka yang tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) dengan kenyataan yang di kemukakan.7 20 66. i.7 20% 2. Jadual 5: menunjukkan Taburan Frekuensi dan Peratusan Bagi Kelebihan yang Terdapat di Pasar Raya Besar Giant.3 6 20 80% 16. 2 6. Kelebihan Pasar Raya Besar Giant terhadap pengguna. Pasar raya ini dapat menjimatkan masa pelanggan yang tinggal berdekatan kerana tidak perlu ke tempat yang berlainan kerana terdapat banyak barangan di sana.6% 1 3.1.7 4 13. 4.3 8 12 40 5 4 13. Pasar raya ini menyediakan khidmat „fast food‟. 93. Bil Item-item soal selidik TIDAK SETUJU (TS) 1 (STS) f 1. Mudah untuk pelanggan mencari barang kerana terdapat papan tanda jenis barangan yang disediakan.3 f 1 2 (TS) % 3.7 30% 26.3 6. 5 % 16.4% 17 .7 20% 9 30 70% 1 3. Penduduk sekitar dapat menambah pendapatan dengan bekerja di Pasar Raya Besar Giant. Bahagian setuju merangkumi mereka yang setuju (S) dan sangat setuju (SS) dengan kenyataan yang saya berikan.

Terdapat pelbagai makanan tradisional yang dipasarkan di Pasar Raya Besar Giant. 10.6% 4 13.3% 4 13.3 2 6. 7. 93.3 15 5 16. takoyaki dan sebagainya.3 3 10 9 30 17 56. 33. 11.3 90% 10 25 83.5. Pasar raya ini sering mengadakan promosi yang menarik dan harga yang menjimatkan. Pasar raya ini sering mengadakan hari tanpa beg plastik iaitu “green day”.3% 26.3 73.3% 3 10 10% 0 0 6.7% 0 0 10% 4 13.7 9 86. 3 10 20% 3 10 8 26. Pelanggan boleh mencuba makanan luar seperti sushi.7% 83. Pelanggan yang pulang bekerja dan tidak sempat memasak dan sebagainya boleh membeli makanan di „food court‟ yang disediakan. 1 3. Pasar raya ini mudah dan terletak di tengah-tengah bandar.7 13.3 10 3 10 8 2 6. Tahap keselamatan yang terjamin disediakan.7 12 40 8.7 90% 33. barang kering dan keperluan harian. 12.7 3 0 0 25 66.3 26. Terdapat pelbagai pilihan barangan keperluan seperti barang basah.3 6.4% 18 .7% 30 70% 50 5 16.4 12 40 19 63.7 9.7 80% 16 53.3 30% 9 30 1 3.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sangat Tidak setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 19 .

Walau bagaimanapun.6% pelanggan tidak bersetuju dengan penyataan ini. Walaupun peratusan aspek ini berada pada tahap yang tinggi.3% pelanggan yang dikaji bersetuju dengan kenyataan ini. masih ada yang tidak bersetuju dengan perkara ini iaitu seramai 20% pelanggan. Hanya segelintir yang tidak bersetuju dengan penyataan ini iaitu seramai 20% pelanggan. 20 . Pelanggan-pelanggan dalam kajian ini juga bersetuju bahawa terdapat pelbagai makanan tradisional dipasarkan oleh Pasar Raya Besar Giant ini. namun terdapat juga pelanggan yang tidak bersetuju.Analisis kajian mendapati bahawa pelanggan yang berpuas hati dengan kelebihan yang terdapat di Pasar Raya Besar Giant. Selain itu. Hanya 13. seramai 30% pelanggan tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Hal ini mungkin kerana pelanggan lebih suka makan makanan diluar. Namun begitu. Kajian mendapati 80% pelanggan bersetuju bahawa mereka mudah mencari barang kerana terdapat papan tanda jenis barangan yang disediakan di setiap rak. Pelanggan yang pulang bekerja dan tidak sempat untuk memasak dan sebagainya boleh membeli makanan di „food court‟ yang disediakan tidak mendapat persetujuan sepenuhnya apabila hanya seramai 86. seramai 93. Walau bagaimanapun. seramai 6. Dapatan kajian ini dibuktikan hanya 30% pelanggan tidak bersetuju dengan penyataan ini. Aspek keselamatan juga merupakan kelebihan yang terdapat di Pasar Raya Giant ini. mereka bersetuju dengan khidmat yang disediakan ini. Seramai 70% pelanggan bersetuju bahawa penduduk sekitar dapat menambah pendapatan dengan pekerja di Pasar Raya Besar Giant. Ini dibuktikan apabila seramai 80% pelanggan bersetuju dengan tahap keselamatan di Pasar Raya Besar Giant ini.4% pelanggan bersetuju bahawa Pasar Raya Besar Giant ini dapat menjimatkan masa pelanggan yang tinggal berdekatan kerana tidak perlu ke tempat yang berlainan kerana terdapat pelbagai pilihan barangan terdapat disitu. Hal ini dibuktikan apabila seramai 70% pelanggan bersetuju dengan pendapat ini.Seramai 80% pelanggan bersetuju bahawa Pasar Raya Besar Giant ini menyediakan khidmat „fast food‟. Walau bagaimanapun.7% pelanggan tidak bersetuju dengan penyataan ini. . Oleh itu. 20% pelanggan lagi tidak bersetuju dengan penyataan ini.

4% pelanggan bersetuju dengan pendapat ini. Kajian mendapati bahawa Pasar Raya Besar Giant ini menyediakan khidmat „green day‟ iaitu hari sedunia tanpa plastik. Seramai 73. Walaupun peratusan aspek ini berada pada tahap yang tinggi.3% yang tidak bersetuju dengan penyataan yang dibuat. Pelanggan-pelanggan dalam kajian ini juga amat gemar mengunjungi Pasar Raya Besar Giant ini mudah dan kedudukannya amat strategik kerana terletak di tengah-tengah bandar. Sebagai rumusan. seramai 26.7% pelanggan pula dilihat tidak bersetuju dengan penyataan ini. namun begitu terdapat juga pelanggan yang tidak bersetuju. perkhidmatan „green day‟ dan pelbagai makanan tradisional dipasarkan. terdapat juga sebilangan pelanggan iaitu 33. Walaupun begitu. Dapatan kajian juga mendapati bahawa pelanggan boleh mencuba makanan luar sepeti sushi. Namun begitu. Terdapat juga sebilangan kecil pelanggan yang tidak bersetuju dengan aspek ini iaitu seramai 10%.6% pelanggan tidak bersetuju kerana berkemungkinan kerana mereka tidak gemar dengan makanan luar yang disediakan.3% pelanggan-pelanggan dalam kajian ini pula bersetuju dengan pihak Pasar Raya Besar Giant kerana sering mengadakan promosi yang menarik dan yang menjimatkan. barang kering dan keperluan lain lagi. Dapatan kajian ini dibuktikan hanya 10% pelanggan tidak bersetuju bahawa lokasi Pasar Raya Besar Giant berada pada kedudukan yang strategik. Seramai 90% pelanggan menyatakan setuju dengan aspek ini.Berdasarkan peninjauan. Pelanggan-pelanggan ini juga gemar berkunjung ke sini kerana penduduk sekitar dapat menambah pendapatan dengan bekerja di pasar raya ini.7% pelanggan bersetuju dengan pendapat ini. didapati terdapat pelbagai pilihan barang yang terdapat di Pasar Raya Besar Giant seperti barang basah. 21 . Aspek ini adalah antara sebab mereka sering berkunjung ke Pasar Raya Besar Giant. seramai 6. takoyaki dan pelbagai lagi. Ini dibuktikan dengan seramai 90% pelanggan mengatakan setuju terhadap aspek ini. Sementara itu. Ini dapat dibuktikan apabila seramai 66. antara ciri-ciri yang menunjukkan pengaruh yang tinggi terhadap kelebihan Pasar Raya Besar Giant terhadap pengguna adalah pelanggan mudah mencari barang kerana terdapat papan tanda jenis barangan yang disediakan. Walau bagaimanapun. seramai 93.

Banyak troli di sini rosak. 5.7 20% 2.7 22 .3 f 18 Jawapan SETUJU (S) 4 (SS) % 60 93.7% 5 16. Jadual 6: Taburan Frekuensi dan Peratusan Bagi Permasalahan yang Terdapat di Pasar Raya Giant. Layanan yang diberikan oleh pekerja di pasar raya ini tidak memuaskan.3% 50 66.3 1 3.3 f 6 3 (S) % 20 80% 25 83.3 15 93.3 9 2 6. Permasalahan yang terdapat di Pasar Raya Giant terhadap pengguna. Kaunter pembayaran yang disediakan banyak namun hanya beberapa sahaja yang dibuka. 6. Item-item soal selidik TIDAK SETUJU (TS) 1 (STS) f 1. Kekurangan tempat simpanan barang bagi barangan yang dibeli.7 20% 4.3% 1 3.7 4 13. Susunan barangan yang tidak teratur.ii. Pekerja tidak menjalankan kerja apabila barangan di rak kehabisan.7 3 10 f 4 2 (TS) % 13. 2 % 6. 0 0 6. Tandas yang terdapat disini tidak bersih. 2 6.6% 7.7 30% 26.3 8 12 40 5 4 13.3 1 3.7% 5 16. 9 30 33. Bil. 1 3.3% 30 80% 18 60 15 50 3.7 20 66.7 20% 9 30 70% 6.3 6 20 80% 16.

3% 3 10 9 30 3 10 8 90% 26.3 13.8. 1 3.3 23 .6% 12 40 5 16. 86.3 20% 5 16. Barang jenama sendiri kurang berkualiti dan cepat rosak. 9 30 33. 3 10 0 0 25 83.4% 20 66.7 10% 9.7 16 53.3 90% 2 6.7 80% 17 56. Pelanggan terpaksa beratur panjang untuk membuat pembayaran kerana kaunter yang dibuka terhad.7 9 30 80% 12 40 12. 9 30 6. 3 10 10% 0 0 25 83.7 13.7 14. Terlalu banyak pekerja asing di pasar raya ini.3 2 6.7% 11. Berlaku kekurangan tempat letak kereta.3% 1 3. Pembeli terpaksa membeli barang-barang yang banyak untuk mendapat lebih banyak potongan harga.3 10.3 15 50 66. 4 13.7 93.6% 1 3.7 15.3 6. Kekurangan pekerja di pasar raya.4% 4 13. 3 10 20% 1 3.7 93.3 8 26.7% 5 16. Berlaku kesesakan ketika tibanya hujung minggu. Pasar raya ini menjejaskan peruncit-peruncit yang berdekatan.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 S1 S2 S3 S4 S5 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 90 80 70 60 Sangat Tidak Setuju 50 40 30 20 10 0 S6 S7 S8 S9 S10 Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 24 .

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 S11 S12 S13 S14 S15 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 25 .

3% lagi pelanggan tidak bersetuju.3% pelanggan tidak berpuas hati dengan kebersihan tandas di pasar raya ini. Sementara itu. Walaupun ramai pelanggan yang datang ke pasar raya ini. Hampir 93. Kajian mendapati bahawa` terlalu banyak kaunter sering di tutup di Pasar Raya Besar Giant. Oleh itu. Seramai 80% pelanggan bersetuju dengan soalan ini dan terdapat 20% tidak bersetuju. Seramai 93. Terdapat sebilangan sahaja iaitu sebanyak 6. Pihak-pihak Pasar Raya Besar Giant seperti tidak ambil peduli dengan masalah troli rosak. Selain itu. Keadaan Pasar Raya Besar Giant ini yang besar pasti terdapat juga kekurangan. Kajian mendapati bahawa sebanyak 90% pelanggan bersetuju dengan kenyataan ini yang menunjukkan bahawa pelanggan terpaksa beratur panjang ketika ingin membayar barang yang hendak dibeli. Ada pihak yang bersetuju dan tidak bersetuju atas soalan yang kami sediakan.7% pelanggan tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Hanya 6. Terdapat 66. Masalah ini sering dihadapi ketika tiba hari minggu.Analisis kajian mendapati bahawa layanan pekerja di Pasar Raya Besar Giant tidak memuaskan.7% pelanggan bersetuju dengan kenyataan ini dan sebanyak 33.3% pelanggan bersetuju dengan soalan yang dinyatakan. Hanya 10% sahaja jumlah pelanggan tidak bersetuju dengan kenyataan ini. terdapat 70% pelanggan bersetuju bahawa susunan barangan di pasar raya ini tidak teratur. kekurangan tempat simpan barang juga menyusahkan para pelanggan yang berkunjung ke sini.7% pelanggan tidak bersetuju dengan soalan ini. Terdapat sebilangan besar pelanggan bersetuju dengan masalah yang perlu mereka hadapi iaitu sebanyak 80% dan hanya sebahagian kecil sahaja tidak bersetuju dengan soalan yang disediakan iaitu sebanyak 20%. Sebilangan sahaja tidak bersetuju iaitu sebanyak 30% sahaja. sebanyak 80% pelanggan yang datang bersetuju bahawa pekerja di sini tidak mesra dan 20% lagi tidak bersetuju dengan soalan yang saya kemukakan. walaupun hanya masalah kecil. 26 . pekerja-pekerja di pasar raya ini terlalu mengambil remeh tentang kehabisan bekalan barangan di rak.

7% bahawa mereka terpaksa membeli barangan yang banyak untuk mendapat potongan harga yang mereka inginkan. Jika masalah ini cepat diatasi. Sebilangan besar pelanggan beranggapan bahawa barangan jenama sendiri cepat rosak.Kebanyakan masyarakat menganggap bahawa pembukaan pasar raya besar ini menjejaskan peruncit-peruncit kecil.4% pelanggan bersetuju dengan kenyataan ini dan 6. setiap pasar raya besar mengeluarkan barang jenama sendiri. Oleh itu. Hampir 66. Terdapat 13. Ramai pembeli bersetuju sebanyak 86. Sebanyak 93.6% lagi tidak bersetuju. mungkin jumlah pelanggan yang datang ke Pasar Raya Besar Giant akan bertambah.7% pelanggan pasar raya ini tidak bersetuju dengan masalah ini. Kajian mendapati bahawa terlalu ramai pekerja asing yang bekerja di pasar raya ini. sering berlaku kesesakan lalu lintas apabila tiba waktu puncak dan pelbagai lagi. penyelia di pasar raya ini haruslah mengatasi masalah yang telah berlaku di Pasar Raya Besar Giant ini seperti kerosakkan troli. 27 . Dengan keadaan pasar raya terletak di kawasan pusat bandar.4% pelanggan bersetuju dan 6. Kajian ini mendapati bahawa tempat letak kereta di sini kurang dan akan menjadi masalah ketika tiba musim perayaan dan hari cuti. Apabila soalan ini diberikan kepada pelanggan seramai 80 % pelanggan bersetuju dengan kenyataan ini dan hanya 20% sahaja tidak bersetuju. Seperti mana yang diketahui. Seramai 93. para pengguna terpaksa menghadapi masalah kesesakan lalu lintas apabila tiba waktu puncak. hanya 33.6% lagi pelanggan tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Sebagai rumusan.3% sahaja yang tidak bersetuju. Hal ini telah memberi masalah kepada rakyat di negara ini untuk bekerja di sini. Masalah kekurangan bilangan pekerja juga dihadapi oleh pihak pelanggan yang datang. sebanyak 90% bersetuju dengan kenyataan ini dan 10% tidak bersetuju. Seramai 80% pelanggan bersetuju dengan masalah yang diutarakan ini dan terdapat 20% lagi tidak bersetuju dengan kenyataan ini.3% sahaja bersetuju dengan kenyataan ini.

8. Temubual telah dibuat berdasarkan persoalan kelebihan yang disediakan kepada pengguna. No 1 Soalan Adakah lokasi Pasar Raya Giant strategik dengan tempat tinggal anda ? Jawapan pengguna/pelanggan Sangat strategik 5 Boleh tahan jauhnya 3 Tidak strategik 2 50% 2 Adakah Pasar Raya Giant ini sering mengadakan promosi? Selalu mengadakan promosi 6 30% Kurang mengadakan promosi 4 20% Tidak mengadakan promosi 0 60% 3 Bagaimanakah layanan pekerja kepada anda? Amat mesra 1 40% Kurang mesra 5 0% Tidak mesra 4 10% Mudah untuk cari tempat letak 4.1. Seramai 10 orang pengunjung telah ditemubual dalam kajian ini. ringkas dan mudah untuk difahami. Respon yang diberikan oleh responden amat memuaskan.3 Temubual Kepentingan/kebaikkan pengguna terhadap Pasar Raya Besar Giant. Adakah tempat letak kereta disini banyak? kereta 8 50% Kurang tempat letak kereta 40% Susah untuk mencari tempat letak kereta 1 1 80% 28 10% 10% .

Graf Temubual Kelebihan Pasar Raya Besar Giant kepada pengguna 1. boleh tahan jauhnya serta tidak strategik. Hanya tiga orang (30%) menyatakan boleh tahan jauhnya. Adakah lokasi Pasar Raya Besar Giant strategik denagn tempat tinggal anda? 20% 30% sangat strategik 50% boleh tahan jauhnya tidak strategik Carta pai 1 menunjukkan temubual lokasi Pasar Raya Besar Giant strategik dengan tempat tinggal pengguna. 29 . Manakala tidak strategik hanya dua orang (20%) sahaja. Majoriti graf ini menunjukkan bahawa sebanyak 5 orang (50%) menyatakan kedudukkan Pasar Raya Besar Giant ini berada di kawasan yang strategik. Terdapat skala tiga mata yang diberikan oleh saya kepada pelanggan pasar raya tersebut iaitu sangat strategik.

Adakah Pasar Raya Besar Giant ini sering mengadakan promosi? 0% 40% Selalu mengadakan promosi 60% Kurang mengadakan promosi Tidak mengadakan promosi Carta pai 2 menganalisiskan tentang promosi yang diadakan oleh Pasar Raya BesarGiant.2. manakala sebanyak 4 orang (40%) setuju bahawa Pasar Raya Besar Giant kurang mengadakan promosi. 6 orang pengguna iaitu 60% mengatakan bahawa Pasar Raya Besar Giant ini sering mengadakan promosi . 30 . Tiada responden menyatakan bahawa pasar raya ini tidak mengadakan promosi.

Sebanyak 4 orang (40%) menyatakan bahawa sikap pekerja kepada pelanggan tidak mesra. Namun ada menyetujui sebanyak 5 orang (50%) bahawa pekerja disitu kurang mesra apabila melayan karenah pelanggan. 31 .Bagaimanakah layanan pekerja di sini kepada pelanggan yang datang? 10% 40% Amat mesra 50% Kurang mesra Tidak mesra Carta pai 3 menyatakan tentang layanan pekerja kepada pelanggan ketika berkunjung ke Pasar Raya Besar Giant.3. manakala sebanyak seorang (10%) mengatakan bahawa amat mesra layanan pekerja Pasar Raya Besar Giant ini terhadap pelanggan.

32 .Adakah tempat meletakkan kereta di sini mencukupi? 10% 10% Mudah untuk mencari tempat meletak kereta 80% Kurang tempat meletak kereta Susah untuk mencari tempat letak kereta Carta pai 4 menunjukkan analisis adakah tempat letak kereta disini banyak. Manakala seorang (10%) menyetujui bahawa kurang tempat letak kereta dan susah untuk mencari tempat letak kereta iaitu hanya seorang sahaja(10%).4. Seramai 8 orang (80%) menyatakan mudah untuk cari tempat letak kereta ketika berkunjung ke Pasar Raya Besar Giant.

Permasalahan yang ada di Pasar Raya Besar Giant Temubual telah dibuat berdasarkan soalan permasalahan terhadap pengguna yang disediakan. No Soalan Jawapan pengguna/pelanggan 1. Pada pendapat tuan/puan . Seramai 10 orang pengunjung telah ditemubual dalam kajian ini. adakah mudah untuk mencari barangan keperluan ? Tiada / kurang papan tanda Tulisan papan tanda terlalu kecil Barangan tidak teratur serta susah hendak cari 2 6 2 30% 2. Ketika tuan/puan mengunjungi Pasar Raya Besar Giant. ringkas dan mudah difahami. adakah patut pekerja asing bekerja di Pasar Raya Besar Giant ini ? Amat tidak setuju 3 50% Kurang setuju 20% Tidak patut 2 5 30% 20% 50% 33 . Respon yang diberikan oleh responden amat memuaskan.

34 .Ketika tuan/puan mengunjungi Pasar Raya Besar Giant. adakah mudah untuk mencari barangan keperluan? 30% 20% Tiada papan tanda Tulisan dipapan tanda terlalu kecil 50% Barangan tidak teratur dan susah untuk mencari barang Terdapat juga beberapa masalah yang berlaku kepada pelanggan ketika berkunjung ke Pasar Raya Besar Giant. Carta pai ini menunjukkan adakah mudah untuk mencari barangan keperluan di pasar raya tersebut. Sebanyak 3 orang (30%) menyatakan bahawa barangan tidak teratur serta susah hendak cari manakala seramai 2 orang (20%) menyatakan bahawa kurang papan tanda di pasar raya ini.GRAF TEMUBUAL Permasalahan yang berlaku di Pasar Raya Besar Giant terhadap pengguna 1. 5 orang (50%) pula menyatakan tulisan di papan tanda terlalu kecil dan sukar untuk pelanggan membaca.

Majoriti iaitu seramai 5 orang (50%) menyatakan tidak patut dengan soalan yang di kemukakan. 35 . Manakala 3 orang (30%) tidak bersetuju dan dua orang (20%) menyatakan amat tidak setuju. Pada pendapat tuan / puan adakah patut pekerja asing bekerja di Pasar Raya Besar Giant ini? 20% 50% 30% Amat tidak setuju Kurang setuju Tidak patut Carta pai ini menunjukkan pendapat pelanggan Pasar Raya Besar Giant tentang jumlah pekerja asing yang bekerja di pasar raya ini.2.

seorang peniaga ayam di pasar yang berhampiran dengan Pasar Raya Giant ini menyatakan bahawa pelanggan beliau semakin berkurangan kerana pihak pasar raya mungkin mengadakan pelbagai promosi berbanding dengan tempat perniagaannya. peruncit-peruncit tetap menjadi pilihan pengguna. pelanggan terpaksa membeli barangan yang banyak untuk mendapat potongan harga yang disediakan.industri peruncitan merupakan sumber terpenting dalam ekonomi negara.2 PERBINCANGAN Adakah dengan adanya pasar raya besar. walaupun pasar raya tumbuh bak cendawan. Oleh itu. Melalui kertas kerja yang di sediakan oleh Haidi bin Mohd Ali (1990) menyatakan bahawa pasar raya adalah tempat untuk penduduk setempat bersiar-siar bukannya tempat untuk membeli barangan seperti yang semua ketahui. Tetapi. Di samping itu. 36 . dapatan kajian mendapati. tanpa industri peruncitan tidak majulah pengeluar-pengeluar produk yang hanya bergantung kepada pasar raya untuk menarik para pelanggan membeli. Kebanyakkan peniaga-peniaga untuk pasar sehari menyatakan bahawa mereka boleh menambahkan pendapatan melalui perniagaan di dalam kawasan pasar raya ini kerana pasar raya ini merupakan tempat yang sering dikunjungi. bagi peratus yang tidak bersetuju mempunyai pendapat lain berbanding peniaga tadi.8. Menurut Encik Muhammad Bin Yusuf. Akhir sekali. ia menjejaskan peruncit-peruncit kecil yang berdekatan? Berdasarkan pada analisis yang saya lakukan melalui borang soal selidik yang di berikan kepada pengunjung mencatatkan peratusan sebanyak 80% bersamaan dengan 24 orang responden menyatakan setuju dengan soalan ini. kerana harga barangan yang di jual lebih murah dari pasar raya. peruncit-peruncit kecil tetap menjadi pilihan penduduk di sekitar sini.

Akhir sekali. Kadangkala masalah ini boleh mengurangkan jumlah pengunjung untuk datang membeli belah. 37 . Seperti yang diketahui. berlakunya perkara seperti ini menyebabkan pemuda dan remaja tidak mendapat pekerjaan sementara menunggu keputusan peperiksaan serta musim cuti. pekerja warga asing hanya di tempatkan bekerja dalam sektor perindustrian sahaja. langkah awal perlu diambil oleh pengurus di pasar raya ini dengan hanya mengambil warga kerja tempatan. Di samping itu. kerana dapat mengurangkan jumlah penganggur dalam negara. Muaz bin Ramli antara pengunjung pasar raya ini menyatakan bahawa kebanyakkan pasar raya dalam negara seperti berada di negara luar kerana jumlah warga asing semakin hari semakin bertambah.? Berdasarkan analisa temubual yang telah saya lakukan kepada pengunjung Pasar Raya Besar Giant sebanyak 100% bersamaan dengan 10 orang responden bersetuju dengan soalan yang telah saya kemukakan. Melalui kajian luar Mustaffa bin Abdul Majid (1990) mendapati bahawa jumlah penganggur dalam negara ini semakin meningkat kerana jumlah kemasukkan warga asing semakin meningkat sehingga menjejaskan penduduk negara.Adakah dengan adanya pekerja warga asing yang bekerja dalam industri peruncitan memudaratkan warga tempatan.

Dapatan kajian mendapati bahawa permasalahan yang berlaku di Pasar Raya Besar Giant merupakan faktor yang pihak pasar raya perlu membaiki untuk menambahkan lagi jumlah pelanggan untuk datang. Justeru itu. Segala masalah serta kepentingan ini telah melibatkan pengunjung atau pelanggan yang datang ke pasar raya ini. mungkin dapat meningkatkan jumlah pendapatan pihak pasar raya ini sendiri. pihak pengurusan pasar raya sendiri harus mencari jalan untuk mengatasi segala masalah yang ada di Pasar Raya Besar Giant ini. 38 .0 KESIMPULAN Membangunnya sesebuah pasar raya dalam negara mestilah mempunyai permasalahan serta kepentingan yang terdapat dalam pasar raya tersebut. Sesungguhnya dengan semua masalah ini dapat di atasi.9.

Pasar Raya.Kedah.com.Wikipedia Bahasa Melayu.my/index.aspx?k=pasar+raya 6.sumber dari: http://prpm. Store Location Giant. diakses pada Februari 23. 2013.php?option=com_content&view=article&id=65%3Amod us-perniagaan-pasaraya-besar&catid=42%3Ainformasi-perniagaan&Itemid=1 2. diakses pada Februari 26. Giant Hypermarket-Alor Setar. 2013. sumber dari :http://www. diakses pada Februari 26. 2013.dbp. 2013.my/Search.my/stores?q=Alor%20Setar 3. sumber dari: http://www. sumber dari: http://ms.0 RUJUKAN 1.10. diakses pada Februari 23. 2013. Haidi bin Mohd Ali (1990) Pasar Raya Merupakan Tempat Yang Popular Untuk Masyarakat Masa Kini: Universiti Teknologi Mara.org/wiki/Pasar_raya 5. Pusat Rujukan Persuratan Melayu@DBP.com/v/giant-hypermarket/4d58de9d23e0a093ab6a3e49/photos 4.gov.imr. ensiklopedia bebas. sumber dari: https://foursquare. 39 .wikipedia. Modus Perniagaan Pasar Raya Besar.giant.com. diakses pada Februari 23.

40 .0 LAMPIRAN PETA : Peta 1: Peta Pasar Raya Besar Giant. Alor Setar.11.

Alor Setar.GAMBAR: Gambar 1: Pasar Raya Besar Giant. Gambar 2 : Kawasan tempat letak kereta di Pasar Raya Besar Giant 41 . Kedah.

Gambar 3 dan 4: Menunjukkan keadaan di dalam Pasar Raya Besar Giant. 42 .

Gambar 5 dan 6 : barangan makanan yang ada di Pasar Raya Besar Giant. 43 .

Gambar 7 dan 8: barangan keperluan harian yang terdapat di Pasar Raya Besar Giant. 44 .

STS TS S SS 3. Penduduk sekitar dapat menambah pendapatan dengan bekerja di pasaraya.BORANG SOAL SELIDIK Umur: 20-25( Bangsa: Melayu( Jantina: Lelaki( ) 26-30( ) Cina( ) Perempuan( ) 31-35( ) India( ) ) 36-40( ) ) 41-45( ) 45-50( ) Tandakan ( / ) pada ruang yang disediakan. Bil 1. 5. 2. 10. Soalan Pasar raya ini menyediakan khidmat „fast food‟. 12. Pasar raya ini mudah dan terletak di tengah-tengah bandar. Terdapat pelbagai pilihan barangan keperluan seperti barang basah. Pasar raya ini dapat menjimatkan masa pelanggan yang tinggal berdekatan kerana tidak perlu ke tempat yang berlainan kerana terdapat pelbagai barangan di sini. 7. Pasar raya ini sering mengadakan promosi yang menarik dan harga yang menjimatkan. Pelanggan yang pulang bekerja dan tidak sempat memasak dan sebagainya boleh membeli makanan di „food court‟ yang disediakan. 4. barang kering dan keperluan harian. Tahap keselamatan yang terjamin disediakan. Terdapat pelbagai makanan tradisional yang dipasarkan di pasar raya ini. 6. 11. 9. 8. Mudah untuk pelanggan mencari barang kerana terdapat papan tanda jenis barangan yang disediakan. Pasar raya ini sering mengadakan hari tanpa beg plastik iaitu “green day”. Pasar raya ini dapat menjimatkan masa pelanggan yang tinggal berdekatan kerana tidak perlu ke tempat yang berlainan kerana terdapat banyak barangan disitu. 45 .

BORANG SOAL SELIDIK Umur: 20-25( Bangsa: Melayu( Jantina: Lelaki( ) 26-30( ) Cina( ) Perempuan( ) 31-35( ) India( ) ) 36-40( ) ) 41-45( ) 45-50( ) Tandakan ( / ) pada ruang yang disediakan. 3. Barang jenama sendiri kurang berkualiti dan cepat rosak. 6. 7. Kekurangan pekerja di pasar raya. Kaunter pembayaran yang disediakan banyak namun hanya beberapa sahaja yang dibuka. Pasar raya ini menjejaskan peruncit-peruncit yang berdekatan. Pelanggan terpaksa beratur panjang untuk membuat STS TS S SS pembayaran kerana kaunter yang dibuka terhad. Kekurangan tempat simpanan barang bagi barangan yang dibeli. 14. Bil 1. 5. Berlaku kesesakan ketika tibanya hujung minggu. Terlalu banyak pekerja asing di pasar raya ini. 11. Banyak troli di sini rosak. 10. Susunan barangan yang tidak teratur. Tandas yang terdapat disini tidak bersih. 15. 9. 4. 12. Pembeli terpaksa membeli barang-barang yang banyak untuk mendapat lebih banyak potongan harga. 13. 8. 2. Soalan Layanan yang diberikan oleh pekerja di pasar raya ini tidak memuaskan. 46 . Pekerja tidak menjalankan kerja apabila barangan di rak kehabisan. Berlaku kekurangan tempat letak kereta.

47 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->