JURNAL REFLEKTIF

Nama Pelajar Opsyen / Kumpulan Nama Sekolah Bilangan Tarikh : Noor Farha Binti Mohd Aziz : DPLI Pendidikan Muzik / RBT : Sekolah Kebangsaan Permatang Pauh, Pulau Pinang : 1 / 12 : 29 Januari 2013 hingga 1 Febuari 2013

Isu/peristiwa/masalah yang difokuskan

Pandangan dan perasaan terhadap isu/peristiwa/masalah yang difokuskan

Mengenal pasti punca/sebab isu/peristiwa/masalah yang difokuskan

Mengenal pasti punca isu/peristiwa/masalah yang difokuskan

Cadangan idea untuk menyelesaikan isu/peristiwa/masalah yang difokuskan

Disediakan oleh: …………………… …………………… …………………… …... (NOOR FARHA BINTI MOHD AZIZ) Guru Pelatih Disemak oleh: …… (NOOR FARHA BINTI MOHD AZIZ) Guru Pembimbing Disemak oleh: …… (YM. RAJA SULAIMAN B. RAJA KAMIL) Pensyarah Pembimbing