PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU

1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol yang

digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan.

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi.

1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

Pengenalan Seni Alam Melayu

Lukisan Gua

Artifak

Seni Pribumi

Kaum Jah-hut

Kaum Mah meri

Pua Kumbu

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam.

Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang.

Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi.

Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu „Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya‟ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

dan rusa. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 . lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki. Selain itu. di Pahang dan juga di Kedah. haiwan. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. sampan. unsur alam dan juga bentuk abstrak. yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. Sungai Siput. Perak. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik. Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. tapir.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong. Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. di Hulu Kelantan. lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. geometrik. Ia dihasilkan dengan menggunakan arang.

Bentuk- bentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu. Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400. Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan. 5 .6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman. haiwan. Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. unsur alam. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik. sampan dan abstrak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. tembikar China dan manik kaca. 1.

termasuk kawasan perkuburan. melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua. manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong. 6 . Johor. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara. termasuklah di Gua Niah di Sarawak. atau di kawasan-kawasan Mesolitik. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia. Kebanyakan artifak. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah.

gov.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara.my) 1. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin.muzium negara. (www. Bes. topeng adalah tunggak budaya mereka. Poyang. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan. 7 . Moyang. dan Hantu.7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang.

sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey. bertam. mistik. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah. lagenda serta gambaran kehidupan mereka.2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi. Mereka juga dikenali sebagai orang laut. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan.7. Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka. buluh dan rotan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.7. kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. 1. Mahmeri memberi maksud bersisik. Selain hasil anyaman. Moyang Harimau Berantai 8 . keagamaan. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang. Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan.

Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama. bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat. Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa. figura manusia. alam flora dan fauna amat menakjubkan. 9 . Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka. Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut. Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif.

Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan. sentiasa menjadi sebutan. salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. Nama seperti Moyang Tetek Lanjut. lalu secara simboliknya „mengeluarkan‟ penyakit itu dari badan pesakit. Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi „mengalihkan‟ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan. Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. penyembahan dan hiburan. Untuk mengubati pesakit. Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti. sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil. 10 . gaya dan piuhan.

kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri. Selain daripada ukiran kayu. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri. maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis. Oleh sebab ini. menakut serta melucukan. Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun. 11 . Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim. Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan.

motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang Fauna Buaya mempunyai kuasa untuk menjaga 12 . ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin. Bagaimanapun. Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh.3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak.7. Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun. seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. tikar serta perhiasan upacara. motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka. bekas simpanan. Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti.

menurut kepercayaan kaum Iban. bulan. pucuk paku. kunang-kunang. selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan mempunyai kuasa untuk mencipta bayi Harimau dan tikus kasturi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian. pucuk rebung. Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka. Rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu Serangga labah-labah. kala jengking dan lipan Flora rotan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan tempat berhuma (tanaman padi). biji benih dan bunghabungaan. Ular membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun dengan sewenang-wenangnya Katak ditenun dengan gaya seperti manusia. awan larat. Burung pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan dalam apa pekerjaan. buahbuahan. alat tenun Alam & Alatan 13 .

Maksud memakan diri itu pula adalah pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut. perkahwinan. Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. Walaubagaimanapun. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. perubatan. Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya. seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga. Bagi masyarakat Iban. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh. Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. 14 . penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mengikut kepercayaan. pengkebumian. Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka.

motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu.

8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik. Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. 16 . Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu. motif: tangga begi 1.

Seniman .Seni Bina . 5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 .Catan Cina .Catan air .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia. Ia meliputi tempoh setengah abad.Seni Plastik .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2.Karya-karya terkenal 2.Seni bina .Seni Arca .Seni Moden .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka. Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni.Artifak . perkembangan Seni Visual seperti berikut: Maklumat yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk . 3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka.

4 Kandungan Isi 2.1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan. senjata atau ornamen.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.1.4.1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ? 2.4.3 Kerangka Tajuk-tajuk Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan Seni Visual Malaysia Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Artifak Seni Plastik Catan Cina Seni Arca Catan Air Senibina Senibina Seni Moden Seniman Karya-karya Terkenal 2. 18 .

Perlis. Di Johor. 2. 19 . Serawak. Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha. Bukit Tambun. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa. Kelantan. keris juga merupakan satu lambang yang menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Keris Taming Sari. Keris Pekaka. Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Ulu Tembeling.2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun. Perak dan Gua Niah. Keris Panjang dan Keris Madura. menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu.4. dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk „tulang ikan‟.1. Pahang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Bukit Tengku Lembu. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung.

Chai Horng.4.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Ia meliputi tempoh setengah abad. Seni halus tidak pernah difikirkan . Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow. Reverend Pak Yuen. Reverend Chuk Mor. Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924.pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. 20 . Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. Wang Yau. Abdullah Ariff dan lain-lain lagi. Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya. barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. 2. Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria. Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur. Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya.1. Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin.

ekonomik. masjid. George Anglican di George Town. 2.1. zaman Pre-Raphelites. (6) Balai Seni di Alor Setar. dokumentari. 21 .000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. pusat pengajian.4. bangunan pentadbiran kerajaan. Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. Contohnya. rumah berhala. tembok.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. Kubisme. arkeologi. (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir.4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina. 1995). Surealisme. Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme. Wilayah Persekutuan (1888). Futurisme dan Konstruktivisme. Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. Turner dan Constable. (5) Gereja St. sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik. Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. (2) Balai Besar di Alor Setar. istana. monumen. Dianggarkan terdapat lebih kurang 35. dan lain-lain lagi. Melaka (1641). Pulau Pinang (1817). Kedah (1735). stesen keretapi. sejarah. Melaka (1728). Kedah (1893). estetik. sekolah. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur.

Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 . Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2.5. Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan. Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme. Latihan 1.1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : - Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2.1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial.

tenunan senjata dan sebagainya. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat. Gaya ‟avant garde‟ yang dipolori oleh penghargaan. Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan. senibina. membentuk. jalinan.2 Seni Arca Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang. arca. tembikar. Bahan yang digunakan ialah kayu. Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada menerapkan ciri ‟nasional‟ atau keaslian‟ seni plastik moden. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik. ruang. melentur. logam. keluli dan sebagainya. kayu. 23 . sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan tidak terikat pada media. menyambung. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. mencantum dan sebagainya. menempa. struktur. dan menggelek. tanah liat. menjalin. mengurut. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit.5. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga dimensi. Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk. bahan dan proses berkarya. batu dan sebagainya. ukiran. menguli. 2. besi.

Syed Ahmad Jamal. Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an. Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau.Sabapathy (1976). para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama. karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas 24 . budaya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. Raja Shahriman dan Bayu Utomo. Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959). Cheong Laitong dan Latiff Mohidin. Chan Teck Meng. Zulkifli Yusof. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca. Latiff Mohidin. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. Mad Anuar Ismail. Contohnya. Ramlan Abdullah. Menurut T. Cheong Laitong. berbanding dengan catan. Teo Tien Eng.K. Ariffin Ismail. Dari segi tema. Kuala Lumpur. struktur dan rupa. Wan Ahmad Wan Mohamod. yang sama tema dengan catannya. Tengku Sabri Tengku Ibrahim. Ham Rabeah Kamarun. alam dan kehidupan secara umumnya. Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang.

4. anglo-Indian. 2. Bangunan-bangunan perniagaan. bersifat galeri. bangunan parlimen (1963).merdeka. Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1. Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang. Masjid Negara. Bangunan-bangunan awam seperti masjid.5. 2. pemasangan (installation) atau pun arca persekitaran. tugu peringatan dan sebagainya. muzium dan sebagainya. Bangunan Sultan Abdul Samad. 25 . Muzium Negara. sama ada secara konvensional. bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. Menjelang era pasca.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. perpustakaan. Taman-taman dan kawasan rekreasi. suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina. 5. Stadium Negara (1964). elektik dan sebagainya. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan. Pelbagai bentuk arca terhasil. menara. Bangunan-bangunan kerajaan.3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. hospital. 3. senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum. 6. Bank Bumiputra. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). Dayabumi.

26 . Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Lau. Perdana Menteri Malaya yang pertama. 2. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru.4 Seni Moden Pada tahun 1957. Chuah Thean Teng. mengadakan kelas-kelas melukis. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Lee Joo For. Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Balai Seni Lukis Negara di 109.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia. Tay hooi Keat. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group.5. Lim Tong Juan dan William K. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W. Baharuddin Kassim. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. sesi perbincangan dan pameran. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley. Cheong Lai Tong. Kuo Ju Ping.K.

Puan P. Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis. Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun. pencinta seni. Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun.G. 27 . Nik Zainal Abidin. pameran dan sebagainya. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard. Tan Sri Kamarul Ariffin. Tan Sri Ghazali Shafie. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mohd Hoessein Enas. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. Peter Harris. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Tan Sri Zain Azraii. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Tan Sri Dato‟ Azman Hashim. Syed Ahmad Jamal. Patrick Ng. laporan. Antaranya ialah perbincangan. Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan. syarahan. ahli politik dan diplomat. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. ceramah. Cheong Laitong. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Lim dan ramai lagi. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. Anthony Lau. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Professor Ungku Aziz. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Lee Joo For.

Photography dan Commercial Art. Graphics. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Fashion dan Industrial Design. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Fine Metal.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Sculpture. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan. Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal. Chinese Brush Painting. pop. Textiles. Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Sulaiman Haji Esa. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran. Pottery and Ceramics. Tan Teong Eng. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan masyarakat umum. Ceramics. Photography. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. 28 . Joseph Tan dan lain-lain lagi. Chong Kam Kow. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar.

memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Teori-teori Seni. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini. 29 . Aspek-aspek Seni Asia Tradisional. maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan. USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. Seni Arca. Rekabentuk Grafik. Fotografi. Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan.

Cheong Lai Tong. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His. Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Chong Kam Kow. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Mohd Hoessein Enas. Tan Teong Eng. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. 30 . dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan. Peter Harris.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Anthony Lau.5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109. Syed Ahmad Jamal. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Nik Zainal Abidin. Sulaiman Haji Esa. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958.5. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa. Chuah Thean Teng. Patrick Ng. Lee Joo For. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa. Cheong Laitong.

1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1.2 Abdullah Ariff Abdullah Ariff. Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2. Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia.5.6.6 Karya-karya terkenal 2.5. Coconut Plantation – Dawn.6.5. Cat Air. 1948 31 . Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. 2.

1960 Dato‟ Mohd Hoessein Enas 2.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff.5. 1958 32 . Pastel Kapur. Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya. Potret Diri.3 Dato‟ Mohd Hoessein Enas. Cat Air.

Gadis Melayu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato‟ Mohd Hoessein Enas . Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2. Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 33 . Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5. 1959 3.4 1. Cat Minyak.5.6. Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 4.

5 Anthony Lau (1933 - ) Anthony Lau. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 34 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Datuk Syed Ahmad Jamal.5. 1959 2.6. Cat Minyak Atas Papan. 1957 2. Mandi Laut. Kayu. Djin Api.

Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3. Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2. Besi. Pondok Melayu.5.6.6 1. Tay Hooi Keat (1910 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau. 1968 4. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 35 . Rimba.

Campuran. 1958 5. Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 2. Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 Ibrahim Husin.7 Ibrahim Husin (1939 - ) 1. 1967 36 .5. Pak Utih. Cat Minyak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tay Hooi Keat.6. Lembu Berlaga.

6. Satu Hari Di Bumi Larangan Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ibrahim Husin. Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2.9 Dzulkifli Buyung (1948 - ) Dzulkifli Buyung. Kelambu. Kapur Pastel 37 .6.5.8 Zulkifli Dahalan 1. Arkrilik. 1969 2.5. Are You Alone Out There ?.

5. Kapal Kertas. Pago – Pago. Kapur Pastel.Latiff Mohidin.10 A. 1962 38 . 1966 4. Latiff Mohidin A. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung. Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 2.6. Cat Minyak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.

1964 39 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Yati. Kayu 2.11 Mazli Mat Som Mazli Mat Som.6. Siri Langkawi. pastel.Latiff Mohidin. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A.5.

5. Waktu Pagi Di Kampung.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som. Menanti Nelayan. 1958 40 .13 Lai Foong Moi Lai Foong Moi. Cat Minyak. Cat Minyak.6.5. Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2. 1965 2.12 Khaw Sia 1.6.

14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn. Menjemur Kain.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. 1961 Patrick Ng Kah Onn.6. Cat Minyak.5. 1958 2. Semangat Angin.6. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 41 . Tanah Dan Air. Gauce.5.15 Yeoh Jin Leng (1929 - ) 1.

6.16 Jolly Koh Jolly Ko. 1968 2. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.17 Khalil Ibrahim 1. Cat Minyak.6. Lilin Dan Pewarna Batik.1978 42 . Paku Kipas.5.5. Pantai Timur 2.

1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional. Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa.5. arca dan karya mula menggunakan perisian komputer. Kemunculan catan hard-edge. 43 . Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Lilin Dan Pewarna Batik.18 Chua Thean Teng 1. Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 Chua Thean Teng.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.6. Musim Buah.

stail 44 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 2.tema .bentuk aliran karya .tokoh .bentuk dan makna .tahun .1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : .

Sidi Ghazalba.1 Sinopsis Menurut Drs. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan. Menurut Zakaria Ali.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak. apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3. 45 . Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian. 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni. Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain. 3. dalam bukunya ‟Pandangan Islam Tentang Seni‟ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni.

Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat. Sebagai contoh. negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut. Ia termasuklan Seni Islam. karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri. Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan. 3. Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan.3 Kerangka Tajuk-Tajuk Apresiasi Seni Oriental Falsafah dan Stail Perbandingan PandanganTokohtokoh Perbandingan Karya-karya Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya.4 KANDUNGAN ISI 3. Asia Selatan dan Asia Timur. Seni China dan Seni India. 46 .4.

Tiada pemisahan antara seni dan agama. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. perasaan. seni bina dan seni pentas. Dalam jiwa. keinginan. perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. kehendak. nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni. muzik. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan. Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. Tiada elemen-elemen figura. zaman dan situasi menepati citarasa. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. perasaan dan akal fikiran manusia. Sunnah dan Ijma' Ulama." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. sifat. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan 47 . Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. nafsu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas. pada semua tempat.

contoh Stupa Sanchi. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. Ia berkembang maju pada zaman Maurya. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. contoh Stupa Sanchi. Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan. Dharma dikaitkan degan tugas. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar.m. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI insan yang hampir kepada Allah. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. contoh Tiang Asoka. 48 . Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. Zaman Muslim. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. contoh Tiang Asoka. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. (c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya. Zaman Muslim. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. tahun 132 s. Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara.

Socrates. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan. Leonardo da Vinci. Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. Mohd Taib Osman dan lainlain. Maka ‟Philosophia‟ secara jelasnya membawa maksud ‟mencintai akan kebijaksanaan‟. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal. Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 1. falsfah Islam dan falsafah timur. 49 . Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan seni India dari sudut keagamaan.4.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ‟Philos‟ dalam bahasa Yunani bermaksud bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ‟Sophia‟ kebijaksanaan atau pengetahuan. Plato. 3. Atistotle. pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman.

Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. makhluk dan alam sekitar'. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam. ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan). Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa. 50 . Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. dapat dipandang. kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain. Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri. Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. halal dan berakhlak.

51 . Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. Beliau menegaskan bahawa:„Setiap motif „arabesque‟ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam. Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Manakala menurut Al-Faruqi. mudah dirobah. Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak‟. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama'). penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci. Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan. inspirasi dari model khat lain. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. nama kitab atau buku . Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan.

Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca. surat penghargaan dan sebagainya. Khat Diwani. Riq'ah. Farisi. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia). Antaranya khat utama ialah Kufi. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan. nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan. Nasakh. Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian. Diwani Jali dan Raihani. 52 . Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Diwani. Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran). Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. Khat Kufi berasal dari Kufah. Thuluth. Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat. pemerintahan. Fungsinya juga adalah sebagai hiasan.

Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. rumit penulisannya. Seni Bina Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. 53 . Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan. piring. Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. makam. jubin. ikan. buyung. seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh. Ia digubah dalam bentuk perahu. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. tikar permaidani. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding. bekas air. Pada zaman tersebut. ia lebih banyak bentuknya . daun pintu. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun. gading dan lain-lain. sejadah. burung dan sebagainya. cerek. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. kulit buku. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Diwani Jali. lebih indah dan estatik. tembikar. juka dibandingkan dengan khat diwani. Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. tungku dan topi besi perang. reka bentuk yang direka oleh manusia. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya.

Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan. Rajah 1. dewa atau patung.1: Corak-Corak Arabes 7 54 . buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas.

langit dan bumi serta lelaki dan perempuan. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua 55 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah1.3: Khat Diwani Rajah 1. kelembapan dan kepanasan.2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang.5: Seni Bina 1.2: Khat Thuluth Rajah 1. Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan.

masyarakat dan negara. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat. kesopanan. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada 56 . akan memudahkan kefahaman rakyat. kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China. bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah. Oleh itu. Pokok buluh pula adalah simbol kepada kekuatan. Menurut Falsafah Toisme pula. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi. manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat. Jika wujud sifat hormat menghormati.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China. Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat.

Pada akhir Wangsa Chou. Shensi. diperbuat daripada marmar. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat. Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang. Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. Taoism dan Confucianism. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua 57 . Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang. Zaman Sung. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. Di guagua Tung Huang. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan tembikarnya. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. Tembikar zaman Wangsa Ha.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tersebut. Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis di atas permukaan buluh, tulang dan kulit kura-kura. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China. Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama. Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

a) Ciri-ciri Senibina

Berdinding kayu beratap genting curam. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan

58

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI falsafahnya melalui catan. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus, air, awan, burung dan lembah.

Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah dan dinamik. Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian - dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.

Seni Bina

59

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Arca

Seni Tembikar

60

61 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Catan Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka.

air. 62 . Dikenali sebagai astika darshana. Yoga. Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI FALSAFAH CHINA Mencius (Ying Yang) Confucius Toisme Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius. api dan udara. manas (minda) dan atma(jiwa ). Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. kala (masa). Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. akasha (eter). (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. Nyaya bermaksud pertimbangan logik. Sankhya. Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. Inferens (anumana). Mimamsa dan Vedanta. Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap . Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM. Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang). Vaisheshika. Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha).

sebab dan akibat. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal. Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya. intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa. Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim). Rajas . Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara. pancaindera. Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. jasa dan pengorbanan diri. Mimansa bererti siasatan. Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. belas kasihan.Vedanta. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita. Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM. murah hati. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup. Mengelak daripada melakukan 63 . minda. Brahma Sutra dan Bhagavad Gita. Kepentingan – sistem tafsiran Veda.dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic).Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra. simpati.

ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Contoh Gua 64 . Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. contoh Stupa Sanchi. penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India. tindakan yg benar. contoh Tiang Asoka. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Satya – kebenaran.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kekejaman atau mencederakan. Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. Zaman Muslim. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. Seni arca bermula dengan patung. Berkembang maju pada zaman Maurya. keadilan. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. kerana ia lebih tahan dari tanah liat. Dibuat daripada batu marmar.

Zaman Muslim. Badami dan Bagh.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Stupa dan Brobodur Seni Arca 65 . Zaman Muslim. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Contoh Gua Ellora. Badami dan Bagh.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ellora.

ahli falsafah terkenal Islam. Al-Ghazali.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3. juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni. 66 .3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki.4. Menurut Al Ghazali. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati. Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya.

manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat. Justeru itu. seni bina.  Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni 67 . Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama :  Seni melaui pendengaran seperti muzik. memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera. senia suara dan sebagainya. beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika. deklamasi puisi. cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya. tablo. seni pakaian dan sebagainya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Drs. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri. Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam.  Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. filem dan sebagainya. seni hias. Al Faruqi. (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. teater. Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima. Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi).  Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis. prosa.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. Latihan 1. Teori „rasa‟ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik. Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. seni arca. Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. berhubungkait dengan gambaran simbolisme. Konsep saster Hindu seperti „Rasa‟. Berdasarkan Kapila Vatsayan. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka. Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan „rasa‟ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak.3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni 68 . Teori „rasa‟ mula berkemba ng dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. seni catan. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton. Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri. sastera (kaavya). (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah. bentuk seni bina klasik Hindu.

Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif. yang bersifat ketuhanan. Confucius dan Taoisme. Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan. Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan. Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius. di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. Manakala falsafah India pula disebut Darsana. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat. 69 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI RUMUSAN Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful