PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU

1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol yang

digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan.

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi.

1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

Pengenalan Seni Alam Melayu

Lukisan Gua

Artifak

Seni Pribumi

Kaum Jah-hut

Kaum Mah meri

Pua Kumbu

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam.

Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang.

Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi.

Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu „Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya‟ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

Selain itu. Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. di Hulu Kelantan. lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu. Sungai Siput. dan rusa. lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. geometrik. unsur alam dan juga bentuk abstrak. Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. Perak. haiwan. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 . Ia dihasilkan dengan menggunakan arang. sampan. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong. yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. tapir. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik. Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. di Pahang dan juga di Kedah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong.

Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. unsur alam. Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. Bentuk- bentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu. 5 . haiwan. Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400. sampan dan abstrak. 1.6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. tembikar China dan manik kaca. Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik.

atau di kawasan-kawasan Mesolitik. Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. Johor. melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar. 6 . termasuk kawasan perkuburan. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah. termasuklah di Gua Niah di Sarawak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi. Kebanyakan artifak. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua. Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong.

dan Hantu. Moyang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara.gov. Bes. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan.7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang. Poyang. topeng adalah tunggak budaya mereka. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh. 7 .muzium negara. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin. (www.my) 1.

bertam. Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan. Moyang Harimau Berantai 8 . 1. keagamaan. Mahmeri memberi maksud bersisik. Mereka juga dikenali sebagai orang laut.7.7.2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi. Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang. Selain hasil anyaman.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1. mistik. lagenda serta gambaran kehidupan mereka. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut. sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey. kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah. buluh dan rotan. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan.

Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama. bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat. Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa. Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. 9 . Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif. alam flora dan fauna amat menakjubkan. Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai. Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka. Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut. figura manusia.

Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi „mengalihkan‟ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan. penyembahan dan hiburan. sentiasa menjadi sebutan. Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. lalu secara simboliknya „mengeluarkan‟ penyakit itu dari badan pesakit. Untuk mengubati pesakit. Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan. salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak. 10 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. Nama seperti Moyang Tetek Lanjut. sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil. gaya dan piuhan. Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti.

Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri. Oleh sebab ini. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan. Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun. 11 . menakut serta melucukan. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya. maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis. Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri. Selain daripada ukiran kayu. Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim.

3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak. tikar serta perhiasan upacara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin. Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti. motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka. bekas simpanan. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun. Bagaimanapun. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1. motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang Fauna Buaya mempunyai kuasa untuk menjaga 12 . Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh. ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban. seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu.7.

menurut kepercayaan kaum Iban. buahbuahan. Rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu Serangga labah-labah. Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka. kunang-kunang. bulan. awan larat. pucuk paku. Ular membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun dengan sewenang-wenangnya Katak ditenun dengan gaya seperti manusia. alat tenun Alam & Alatan 13 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan tempat berhuma (tanaman padi). pucuk rebung. kala jengking dan lipan Flora rotan. Burung pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan dalam apa pekerjaan. biji benih dan bunghabungaan. selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan mempunyai kuasa untuk mencipta bayi Harimau dan tikus kasturi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian.

pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. perkahwinan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mengikut kepercayaan. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh. Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan. Bagi masyarakat Iban. Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. Walaubagaimanapun. perubatan. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher. Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya. seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran. pengkebumian. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan. Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban. 14 . Maksud memakan diri itu pula adalah pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut.

motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu.

Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah. motif: tangga begi 1. 16 . Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu.8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu.

Catan air . 3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka. Ia meliputi tempoh setengah abad.Seni bina .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka. perkembangan Seni Visual seperti berikut: Maklumat yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk .Seni Bina .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia.Seni Plastik .Seni Moden .Catan Cina .Karya-karya terkenal 2. 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka.Artifak .Seni Arca . Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni.Seniman . 5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2. Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

senjata atau ornamen. 18 .4.1.3 Kerangka Tajuk-tajuk Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan Seni Visual Malaysia Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Artifak Seni Plastik Catan Cina Seni Arca Catan Air Senibina Senibina Seni Moden Seniman Karya-karya Terkenal 2.4.1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ? 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan.4 Kandungan Isi 2.

4. menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu. Bukit Tengku Lembu. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung. Serawak. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. Perlis. Di Johor. Ulu Tembeling. 19 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Keris Panjang dan Keris Madura. Keris Taming Sari. Kelantan.1. Pahang. keris juga merupakan satu lambang yang menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara. Bukit Tambun. Keris Pekaka. Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Perak dan Gua Niah. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa. 2. Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha. dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk „tulang ikan‟. Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China.2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun.

Ia meliputi tempoh setengah abad. Seni halus tidak pernah difikirkan . Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur. Reverend Pak Yuen. 2. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow. Reverend Chuk Mor.pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. Wang Yau.4. Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria.1. Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924. Abdullah Ariff dan lain-lain lagi. 20 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya. Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara. Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926. Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan. Chai Horng. barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka.

Melaka (1641). tembok. 2.4. sejarah. dokumentari. istana. Surealisme. Wilayah Persekutuan (1888). dan lain-lain lagi. masjid. ekonomik.000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. George Anglican di George Town. monumen. (5) Gereja St. Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. arkeologi.1. sekolah. sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik. Futurisme dan Konstruktivisme. stesen keretapi. Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur. Pulau Pinang (1817). 1995). zaman Pre-Raphelites. Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. (2) Balai Besar di Alor Setar.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir. bangunan pentadbiran kerajaan. Turner dan Constable. 21 . rumah berhala. estetik. pusat pengajian. Dianggarkan terdapat lebih kurang 35. Kedah (1735). Kubisme. Melaka (1728). Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. Kedah (1893). (6) Balai Seni di Alor Setar.4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina. Contohnya.

1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : - Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2.1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial. Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan. Latihan 1. Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah. Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia. Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 .5.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2.

2. menempa.2 Seni Arca Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang. menjalin.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. dan menggelek. keluli dan sebagainya. melentur. logam. bahan dan proses berkarya. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. menyambung. menguli. 23 . Bahan yang digunakan ialah kayu. struktur. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat.5. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan. arca. Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina. sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan tidak terikat pada media. Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada menerapkan ciri ‟nasional‟ atau keaslian‟ seni plastik moden. membentuk. senibina. batu dan sebagainya. mengurut. mencantum dan sebagainya. kayu. tembikar. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit. ukiran. jalinan. tanah liat. Gaya ‟avant garde‟ yang dipolori oleh penghargaan. ruang. tenunan senjata dan sebagainya. besi. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga dimensi.

Contohnya. Dari segi tema.K. budaya. Menurut T. Kuala Lumpur. yang sama tema dengan catannya. Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Teo Tien Eng. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat.Sabapathy (1976). Chan Teck Meng. Ramlan Abdullah. karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an. Wan Ahmad Wan Mohamod. Ham Rabeah Kamarun. para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama. Syed Ahmad Jamal. Zulkifli Yusof. alam dan kehidupan secara umumnya. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959). Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas 24 . berbanding dengan catan. Raja Shahriman dan Bayu Utomo. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang. Latiff Mohidin.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. Mad Anuar Ismail. Cheong Laitong dan Latiff Mohidin. Tengku Sabri Tengku Ibrahim. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. Cheong Laitong. struktur dan rupa. Ariffin Ismail. Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau.

Bangunan Sultan Abdul Samad. anglo-Indian. suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina. Masjid Negara. 2. 5. muzium dan sebagainya. hospital. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). Taman-taman dan kawasan rekreasi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. elektik dan sebagainya. tugu peringatan dan sebagainya. Menjelang era pasca. bersifat galeri. menara. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan. sama ada secara konvensional.3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. 25 . Muzium Negara. Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. Pelbagai bentuk arca terhasil. Stadium Negara (1964). 3. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1. Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang. bangunan parlimen (1963). Dayabumi. perpustakaan.5. 4.merdeka. Bank Bumiputra. pemasangan (installation) atau pun arca persekitaran. Bangunan-bangunan perniagaan. 6. Bangunan-bangunan kerajaan. 2. senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum. Bangunan-bangunan awam seperti masjid.

Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. 2. Baharuddin Kassim. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. mengadakan kelas-kelas melukis.K.5. Chuah Thean Teng. Kuo Ju Ping. Lim Tong Juan dan William K. Lee Joo For. Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. 26 . Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia.4 Seni Moden Pada tahun 1957. Tay hooi Keat. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Cheong Lai Tong. sesi perbincangan dan pameran. Balai Seni Lukis Negara di 109. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. Lau.

Antaranya ialah perbincangan. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun. Tan Sri Ghazali Shafie. Syed Ahmad Jamal. Lim dan ramai lagi. 27 . syarahan. Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis. Peter Harris. Anthony Lau. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. ahli politik dan diplomat.G. Lee Joo For. Cheong Laitong. Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun. pencinta seni. laporan. Tan Sri Kamarul Ariffin. Tan Sri Zain Azraii. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Nik Zainal Abidin. ceramah. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Tan Sri Dato‟ Azman Hashim. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Professor Ungku Aziz. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mohd Hoessein Enas. pameran dan sebagainya. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Puan P. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. Patrick Ng. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan.

Ceramics. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Pottery and Ceramics. Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Sulaiman Haji Esa. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan masyarakat umum. Chinese Brush Painting. Tan Teong Eng. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran. Fine Metal. Textiles. Joseph Tan dan lain-lain lagi. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan. Sculpture. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar. Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal. Graphics. 28 . Fashion dan Industrial Design. Photography dan Commercial Art. Photography. Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. pop. Chong Kam Kow. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa.

29 . Fotografi. Rekabentuk Grafik. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Aspek-aspek Seni Asia Tradisional. Seni Arca. Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini. USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Teori-teori Seni. memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada . Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan. maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus.

Cheong Lai Tong. Lee Joo For. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa. Cheong Laitong.5. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Sulaiman Haji Esa. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa. Mohd Hoessein Enas. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958.5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Tan Teong Eng. Syed Ahmad Jamal. dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan. Nik Zainal Abidin. Peter Harris. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Chong Kam Kow. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Patrick Ng.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Chuah Thean Teng. 30 . Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Anthony Lau. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen.

Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia.5. Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2.6 Karya-karya terkenal 2.5.1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1. Coconut Plantation – Dawn.5. 1948 31 .6. 2.6. Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2.2 Abdullah Ariff Abdullah Ariff. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Cat Air.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff. Pastel Kapur.3 Dato‟ Mohd Hoessein Enas. 1958 32 .6. Cat Air.5. 1960 Dato‟ Mohd Hoessein Enas 2. Potret Diri. Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya.

Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5. 1959 3. Cat Minyak.4 1. Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato‟ Mohd Hoessein Enas . Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 33 . Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2.6.5. Gadis Melayu.

6.5.5 Anthony Lau (1933 - ) Anthony Lau. 1957 2. Mandi Laut. Cat Minyak Atas Papan. 1959 2. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 34 . Kayu. Djin Api.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Datuk Syed Ahmad Jamal.

Besi.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2. Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2. 1968 4.6. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 35 .6 1. Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau. Rimba. Pondok Melayu.5. Tay Hooi Keat (1910 .

6. Cat Minyak. Pak Utih.5. 1967 36 . Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 Ibrahim Husin. Lembu Berlaga.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tay Hooi Keat.7 Ibrahim Husin (1939 - ) 1. Campuran. Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 2. 1958 5.

Satu Hari Di Bumi Larangan Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2.9 Dzulkifli Buyung (1948 - ) Dzulkifli Buyung.6.8 Zulkifli Dahalan 1.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ibrahim Husin. Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2.5.5. Are You Alone Out There ?. Kapur Pastel 37 . Kelambu. Arkrilik. 1969 2.

10 A. 1962 38 . Pago – Pago. Cat Minyak. 1966 4.Latiff Mohidin.5. Kapur Pastel.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Kapal Kertas. Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 2. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung. Latiff Mohidin A.

Kayu 2. Siri Langkawi. Yati.5. pastel. 1964 39 .Latiff Mohidin.11 Mazli Mat Som Mazli Mat Som. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.

Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2. Cat Minyak. Waktu Pagi Di Kampung.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som.6.5.12 Khaw Sia 1. Cat Minyak. Menanti Nelayan. 1965 2. 1958 40 .6.13 Lai Foong Moi Lai Foong Moi.5.

5. 1961 Patrick Ng Kah Onn. Semangat Angin. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 41 .15 Yeoh Jin Leng (1929 - ) 1.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Gauce. 1958 2. Cat Minyak. Tanah Dan Air.14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn.5.6. Menjemur Kain.

17 Khalil Ibrahim 1. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim.5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Paku Kipas. Cat Minyak.16 Jolly Koh Jolly Ko.1978 42 .6. Lilin Dan Pewarna Batik. Pantai Timur 2.6. 1968 2.5.

Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. arca dan karya mula menggunakan perisian komputer. 43 . Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum.18 Chua Thean Teng 1. Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Musim Buah.6. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 Chua Thean Teng.5. 1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional. Kemunculan catan hard-edge. Lilin Dan Pewarna Batik.

bentuk dan makna .tema .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 2.tokoh .tahun .stail 44 .bentuk aliran karya .1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : .

3.1 Sinopsis Menurut Drs. Menurut Zakaria Ali. Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan. Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman. dalam bukunya ‟Pandangan Islam Tentang Seni‟ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni. 45 . 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni. Sidi Ghazalba.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3. apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi.

Ia termasuklan Seni Islam. karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri. Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah. Seni China dan Seni India. Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat. Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan. 3. Sebagai contoh.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan. 46 .4 KANDUNGAN ISI 3.3 Kerangka Tajuk-Tajuk Apresiasi Seni Oriental Falsafah dan Stail Perbandingan PandanganTokohtokoh Perbandingan Karya-karya Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya. Asia Selatan dan Asia Timur. negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut.4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas. Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. Tiada elemen-elemen figura. Dalam jiwa. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. muzik. Sunnah dan Ijma' Ulama. keinginan. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. pada semua tempat. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. nafsu. kehendak. sifat. Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. Tiada pemisahan antara seni dan agama. seni bina dan seni pentas. perasaan dan akal fikiran manusia. Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. zaman dan situasi menepati citarasa. perasaan. Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan 47 . nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni. perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan.

imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. contoh Stupa Sanchi. Zaman Muslim. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. contoh Tiang Asoka. Zaman Muslim. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. (c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. Ia berkembang maju pada zaman Maurya. Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. Dharma dikaitkan degan tugas. Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan. contoh Tiang Asoka.m. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. tahun 132 s. contoh Stupa Sanchi. Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. 48 . Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI insan yang hampir kepada Allah. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya.

3. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan. Mohd Taib Osman dan lainlain. Plato. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan. Socrates.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ‟Philos‟ dalam bahasa Yunani bermaksud bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ‟Sophia‟ kebijaksanaan atau pengetahuan. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates. Maka ‟Philosophia‟ secara jelasnya membawa maksud ‟mencintai akan kebijaksanaan‟. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal. Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia. falsfah Islam dan falsafah timur. 49 . Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan. Atistotle. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan. Leonardo da Vinci.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan seni India dari sudut keagamaan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 1.4.

makhluk dan alam sekitar'. Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri. Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi. Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. dapat dipandang. 50 . Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan). Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain. halal dan berakhlak. ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam.

bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. Beliau menegaskan bahawa:„Setiap motif „arabesque‟ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. 51 . Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak‟.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Manakala menurut Al-Faruqi. Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama'). Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan. disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci. Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. mudah dirobah. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani. nama kitab atau buku . Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. inspirasi dari model khat lain. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian.

Diwani. Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran). Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Khat Kufi berasal dari Kufah. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian. pemerintahan. Riq'ah. Farisi. Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan. Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. Nasakh. nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain. Diwani Jali dan Raihani. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan. surat penghargaan dan sebagainya. jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia). Fungsinya juga adalah sebagai hiasan. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. 52 . Khat Diwani. Thuluth. Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. Antaranya khat utama ialah Kufi. Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat.

Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas. perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. gading dan lain-lain. lebih indah dan estatik. Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Diwani Jali. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. daun pintu. jubin. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain. tungku dan topi besi perang. Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. 53 . juka dibandingkan dengan khat diwani. tembikar. makam. bekas air. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya. ikan. Pada zaman tersebut. Seni Bina Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. kulit buku. tikar permaidani. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. burung dan sebagainya. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun. reka bentuk yang direka oleh manusia. Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. Ia digubah dalam bentuk perahu. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding. seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh. rumit penulisannya. cerek. buyung. sejadah. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. ia lebih banyak bentuknya . piring. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah.

Rajah 1. dewa atau patung. Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan. buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas.1: Corak-Corak Arabes 7 54 .

kelembapan dan kepanasan. Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan.2: Khat Thuluth Rajah 1.3: Khat Diwani Rajah 1. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah1. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua 55 . langit dan bumi serta lelaki dan perempuan.5: Seni Bina 1.2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius.

Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat. kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China. masyarakat dan negara. Jika wujud sifat hormat menghormati. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Pokok buluh pula adalah simbol kepada kekuatan. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah. Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. kesopanan. akan memudahkan kefahaman rakyat. Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi. manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat. Oleh itu. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada 56 . Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat. bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. Menurut Falsafah Toisme pula.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China.

Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. Di guagua Tung Huang. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua 57 . Zaman Sung.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan tembikarnya. Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang. pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. Pada akhir Wangsa Chou. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan. diperbuat daripada marmar. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang. Taoism dan Confucianism. Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang. Shensi. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi. Tembikar zaman Wangsa Ha.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tersebut. Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis di atas permukaan buluh, tulang dan kulit kura-kura. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China. Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama. Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

a) Ciri-ciri Senibina

Berdinding kayu beratap genting curam. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan

58

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI falsafahnya melalui catan. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus, air, awan, burung dan lembah.

Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah dan dinamik. Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian - dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.

Seni Bina

59

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Arca

Seni Tembikar

60

61 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Catan Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka.

Inferens (anumana). Yoga. api dan udara. Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap . Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. air. Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. Nyaya bermaksud pertimbangan logik. Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda. akasha (eter). kala (masa). Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM. Dikenali sebagai astika darshana. 62 . Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha). Mimamsa dan Vedanta. (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. Vaisheshika.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI FALSAFAH CHINA Mencius (Ying Yang) Confucius Toisme Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius. Sankhya. Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang). manas (minda) dan atma(jiwa ).

Kepentingan – sistem tafsiran Veda. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa.Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. murah hati. pancaindera. belas kasihan. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa.dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna. simpati. minda. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita. Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya. sebab dan akibat. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra. Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM. Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim). Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal. Mengelak daripada melakukan 63 .Vedanta. jasa dan pengorbanan diri. Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara. Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. Mimansa bererti siasatan. Rajas . Brahma Sutra dan Bhagavad Gita.

Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. Berkembang maju pada zaman Maurya. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas. penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Seni arca bermula dengan patung. kerana ia lebih tahan dari tanah liat. Satya – kebenaran. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. Contoh Gua 64 . Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. Dibuat daripada batu marmar. keadilan. Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. contoh Tiang Asoka. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. tindakan yg benar. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata.ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. contoh Stupa Sanchi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kekejaman atau mencederakan. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. Zaman Muslim.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ellora. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. Contoh Gua Ellora. Zaman Muslim.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Zaman Muslim. Badami dan Bagh. Badami dan Bagh. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Stupa dan Brobodur Seni Arca 65 . Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya.

3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Menurut Al Ghazali. Al-Ghazali. juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni. Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. 66 . ahli falsafah terkenal Islam. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3.4.

seni hias.  Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis. seni pakaian dan sebagainya. Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam. beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika.  Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera. Al Faruqi. Justeru itu. senia suara dan sebagainya. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni 67 . teater. seni bina. deklamasi puisi. cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya.  Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama. filem dan sebagainya. prosa. Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi). Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima. (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya. tablo. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama :  Seni melaui pendengaran seperti muzik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Drs. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat.

berhubungkait dengan gambaran simbolisme. sastera (kaavya). Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka. muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri. Latihan 1. Konsep saster Hindu seperti „Rasa‟.3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni 68 . seni arca. Teori „rasa‟ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik. Teori „rasa‟ mula berkemba ng dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan „rasa‟ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya. Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak. Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah. bentuk seni bina klasik Hindu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton. Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. Berdasarkan Kapila Vatsayan. seni catan.

Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat. Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. yang bersifat ketuhanan. Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI RUMUSAN Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan. Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. Manakala falsafah India pula disebut Darsana. 69 . Confucius dan Taoisme. di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius. Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful