Jadual Penentu Ujian

1.0

Pengenalan

Dalam sistem pendidikan, penilaian atau pengujian amat penting kerana ia menilai proses Pengajaran dan pembelajaran. Dalam sistem penilaian atau pengujian, pelbagai cara digunakan sama ada melalui peperiksaan, kerja kursus, gerak kerja berkumpulan, projek dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kebanyakan cara penilaian atau pengujian melibatkan soalan-soalan. Oleh itu, adalah penting untuk diberi perhatian kepada aspekaspek kemahiran pembinaan soalan. Jadual Penentu Ujian (JPU) dikenali juga sebagai jadual spesifikasi ujian (JSU). Jadual Penentu Ujian disediakan untuk membantu penggubal soalan ujian supaya dapat membina soalan mengikut kriteria yang ditentukan. Fungsi Jadual Penentu Ujian ialah untuk menghuraikan domain pencapaian yang hendak diukur serta memberi satu panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. Jadual Penentu Ujian meningkatkan ciri kesahan dan kebolehpercayaan tinggi dan bebas dari kelemahan. Jadual Penentu ujian merupakan satu blue print ujian / test specification. Merupakan satu matrik yang terdiri daripada dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran. Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan . Jadual Penentu Ujian dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian . Jadual Penentu Ujian membantu penggubal membina item soalan.

2.0

Tujuan Jadual Penentu Ujian (JPU) Ujian tidak dibina secara sembarangan Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian Panduan kepada penggubal soalan Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Membolehkan satu perbandingan dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain Garis panduan tentukan tahap kesukaran sesuatu kertas ujian

      

jadual aras Kognitif Bloom. skor ujian itu dianggap tidak sah dan dipersoalkan kebolehpercayaannya. subjektif atau Formatkan Jadual Penentu Ujian dalam bentuk matriks yang terdiri daripada dua paksi yang menemukan paksi kandungan dengan paksi aras kesukaran kemahiran. Bagi ujian untuk mengukur pencapaian calon. sumatif atau dignostik. ulangkaji dan sumber rujukan lain. 4. aktiviti. Masa lebih menunjukkan isi penting atau kompleks. Kelaskan setiap kandungan pengajaran mengikut kepentingannya.0 Langkah – langkah Pembinaan Jadual Penentu Ujian Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran Bina carta dua hala Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak objektif kurikulum       . item soalan harus tumpu pada kandungan kurikulum. Bilangan item haruslah sesuai dengan peruntukan masa. Kemudian membuat pertimbangan seperti tujuan ujian adalah formatif. Tentukan bilangan item yang diperlukan itu mencukupi untuk mengukur pencapaian calon bagi setiap objektif. Jenis Item struktur. Jadual Penentu Ujian penting dalam bantu membina ujian berkualiti. maka bilangan soalan yang lebih harus diberikan. objektif.0 Proses Pembinaan Jadual Penentu Ujian (JPU) Sedia bahan seperti sukatan pelajaran. Ujian tidak berteraskan kandungan. Semua ujian yg dibina perlu berteraskan objektif pengajaran (perlakuan).3. buku teks. Taburan pemberatan item (% ikut aras kesukaran) perlu dipertimbangkan berdasarkan tujuan ujian. Peruntukan masa penting bagi tentukan pemberatan isi kandungan atau kemahiran. rancangan semester.

Nematod Jawapan : C • . Kebiasaannya menggunakan aras Taksonami Bloom. kegunaan ujian.5. Wajaran merujuk kepada peratusan item. Bakteria D. jenis soalan samada item objektif. Kesemua ini meliputi skop atau kedalamannya. Virus C. siapa yang mengambil ujian. struktur atau esei kesukaran.0 Soalan objektif Soalan Soalan 1 • • Bersel tunggal Mempunyai binaan seperti bebenang yang dikenali sebagai flagellum Topik Biosis Isi Kandungan Aras Aras pengetahuan Sub Topik Jenis Organisma Isi Kandungan Ciri-ciri bakteria : • Bersel tunggal Bakteria yang menyerang tumbuhan berbentuk rod • Mempunyai binaan seperti bebenang yang dikenali sebagai flagellum untuk bergerak • Hidup sebagai parasit di dalam tumbuhan atau sebagai saprofit di dalam biasanya Pernyataan di atas merujuk kepada A. Jenis dan jumlah item hendaklah berdasarkan tujuan ujian. bilangan item untuk setiap tajuk dan wajarannya. Dalam kemahiran ianya meliputi aras kemahiran yang diuji. dan aras mengikut 6. Kulat B.0 Dimensi Dalam Jadual Penentu Ujian Kandungan ujian haruslah berdasarkan sukatan pelajaran atau huraian sukatan pelajaran dan buku teks yang digunakan. Peratusan ini haruslah bahagian atau tajuk berdasarkan masa pengajaran bagi setiap tajuk.

Kaedah tanaman B.tanah Soalan Soalan 2 Antara dalam berikut yang merupakan masalah yang dihadapi menggunakan kaedah Sub Topik Pegurusan Perosak Bersepadu pengurusan perosak bersepadu ? A. Musuh semulajadi diperolehi dengan segera C. Melibatkan penggunaan satu jenis kaedah kawalan secara teratur Jawapan : C • ini Topik manakah Biosis Isi Kandungan Aras pengetahuan Aras merosakan Isi kandungan Kaedah pengurusan perosak dapat bersepadu menghadapi beberapa masalah : • Pengetahuan tentang ekolog iperosak masih kurang Petani keberatan untuk menerima pakai kaedah ini • Keberkesanan kawalan tidak dapat dilihat dengan segera • Petani kurang berpengetahuan . Keberkesanan kawalan tidak dapat dilihat dengan segera D.

Menyukat dengan tepat C. Kayu atau benda lain yang sesuai hendaklah digunakan untuk kimia membancuh racun kadar Sub Topik Pengawalan Organisma Isi kandungan racun Langkah Keselamatan Apabila Menggunakan Racun Kimia : • Sukat kadar racun yang hendak digunakan dengan tepat • Baca terdapat • maklumat pada yang setiap bungkusan botol racun Gunakan kayu atau benda lain yang sesuai untuk membancuh racun kimia Jawapan : A • Dapatkan rawatan doktor dengan segera sekiranaya Berlaku kemalangan . Maklumat yang terdapat pada setiap bungkusan botol racun dibaca terlebih dahulu D.Soalan Soalan 3 Manakah langkah antara berikut keselamatan apabila Topik bukan Biosis Isi Kandungan Aras Aras kefahaman menggunakan racun kimia ? A. Menyembur sewaktu angin kencang B.

toraks dan abdomen toraks dan abdomen.0 Soalan Esei Soalan Isi Kandungan Topik Biosis Aras Aras analisis Soalan 1 Bezakan antara serangga dan rumpai. Ulanah C. Kutu daun Isi Kandungan Virus disebar kepada tanaman sihat oleh vektor seperti : • Jawapan : D • • • afid (kutu daun) lelompat daun nematod kulat. Serangga • Haiwan kuat • Badan terbahagi bahagian • Toraks bersegmen kepada utama . invertebrat Sub Topik Jenis Organisma yang Isi Kandungan invertebrat yang mempunyai mempunyai rangka luar yang Ciri-ciri serangga ialah haiwan dan rangka luar yang kuat. mempunyai tiga Toraks mempunyai tiga pasang . badan tiga bersegmen dan terbahagi kepada iaitu tiga bahagian utama iaitu kepala. Kepentingan Ekonomi Organisma 7. Belalang D. kepala. Koya B.Soalan Soalan 4 penyakit virus ? Topik Isi Kandungan Aras Aras aplikasi Serangga yang manakah membawa Biosis Sub Topik A.

Merupakan terbesar jumlah yang kumpulan daripada spesies Ini Merupakan kumpulan yang yang keseluruhan jumlah spesies haiwan haiwan yang diketahui • Ini kemampuan daripada keseluruhan membuktikan diketahui. nutrient. ruang kepada tanaman untuk dan air.pasang kaki dan satu atau kaki dan satu atau dua pasang dua pasang sayap • terbesar sayap. ruang dan digunakan sebagai ubat dan dianggap sebagai tumbuhan air berguna Sesetengah rumpai mendapatkan mempunyai potensi untuk digunakan sebagai ubat dan dianggap sebagai tumbuhan berguna • Soalan Isi Kandungan Aras . Manakala sesetengah cahaya rumpai mempunyai potensi untuk matahari. nutrient. kemampuan daya serangga yang membuktikan penyesuaian daya tinggi untuk hidup di pelbagai penyesuaian serangga yang persekitaran tinggi untuk hidup di pelbagai persekitaran Rumpai • Ciri-ciri memberi tanaman rumpai untuk ialah rumpai kepada persaingan mendapatkan Rumpai memberi persaingan cahaya matahari.

Soalan 2 Topik Biosis Sub Topik Isi Kandungan Aras Sintesis Soalan Isi Kandungan Aras .

Virus yang menyerang tanaman seperti biasanya afid. Penyebab pelbagai penyakit Virus boleh menyebabkan pelbagai penyakit tumbuhan. Organisma ini juga boleh dibawa oleh biji benih yang terjangkit virus atau melalui alat lading. Virus bertindak sebagai hama agen untuk mengawal perosak 83 peratus menyerang larva yang serius seperti serangga rama-rama dan kupu-kupu 3 peratus lagi menyerang kumbang. Virus juga dibawa oleh pekerja. lelompat daun. belalang dan hama. sfera atau memanjang.Soalan 3 Virus ialah organisma kepada yang Topik Biosis Aras penilaian berbahaya tanaman. nematod dan kulat menyebabkan kepada tanaman • Organisma ini juga boleh dibawa oleh biji benih yang terjangkit virus atau melalui alat ladang • • Virus pekerja juga banyak penyakit jenis oleh menyerang kumbang. Vektor lelompat nematod dan kulat menyebabkan penyakit kepada banyak jenis tanaman.14 peratus lagi Hampir 700 jenis virus telah menyerang serangga lain seperti ditemui dalam serangga dan lalat. dibawa peratus membina virus baru • Virus yang tanaman biasanya berbentuk sfera atau memanjang • Vektor seperti afid. Hampir 700 jenis virus telah ditemui dalam serangga dan hama. tumbuhan Hidup di dalam sel hidup sahaja Membiak mengarah dengan sel cara perumah menyerang Hidup di dalam sel hidup sahaja Virus membiak dengan cara mengarah sel perumah membina virus baru. berbentuk daun. Sub Topik Kepentingan Ekonomi Organisma Isi Kandungan Tapsirkan penyataan ini. Virus • • • • Organisma parasit Virus ialah organisma parasi. belalang dan • • . Sebanyak 3 83 peratus lagi menyerang larva rama-rama dan kupu-kupu.

hama • • 14 peratus lagi menyerang serangga lain seperti lalat Virus bertindak sebagai agen untuk mengawal perosak yang serius seperti serangga .