Praktikal 4 sce 3109 Praktikal 4 Tajuk : Elektrolisis Tujuan : Untuk mengkaji tindak balas redoks dari segi pemindahan

elektron pada suatu jarak. Teori : Tindak balas redoks ialah tindak balas yang melibatkan kedua-dua proses iaitu pengoksidaan dan penurunan. Ini termasuklah proses redoks ringkas seperti pengoksidaan karbon untuk menghasilkan karbon dioksida, penurunan karbon

oleh hidrogen untuk memberikanmetana, atau pengoksidaan gula dalam badan manusia, menerusi satu siri proses pemindahan elektron yang sangat rumit. Istilah redoks (redox) datangnya daripada dua konsep iaitu penurunan (daripada Bahasa Inggerisnya reduction) dan pengoksidaan (oxidation). Ia boleh diterangkan menggunakan penjelasan mudah:   Pengoksidaan menerangkan tentang kehilangan elektron oleh suatu molekul, atom atau ion Penurunan menerangkan tentang penerimaan elektron oleh suatu molekul, atom atau ion Pengoksidaan dan penurunan sebenarnya merujuk kepada perubahan nombor pengoksidaan—pemindahan sebenar elektron mungkin tidak akan berlaku. Oleh itu, takrifan yang lebih baik bagi pengoksidaan ialah peningkatan dalam nombor pengoksidaan, dan penurunan sebagai pengurangan dalam nombor pengoksidaan. Secara amalannya, pemindahan elektron sentiasa mengakibatkan perubahan nombor pengoksidaan, tetapi terdapat banyak tindak balas yang dikelaskan sebagai redoks, walaupun tidak ada elektron yang berpindah (contohnya yang melibatkan ikatan kovalen). Bahan yang mampu mengoksida bahan-bahan dikenali sudut sebagai agen berbeza, lain

dinamakan oksidatif atau oksidaan dan atau bahanpengoksida. Dilihat dari

pengoksidaan, pengoksida

bahan

mengeluarkan elektron daripada bahan-bahan lain, lalu menurunkan diri sendiri. Bahan pengoksida biasanya merupakan bahan kimia daripada unsur dengan 1

LiAlH4). Penurunan-penurunan bermangkin ini digunakan terutamanya dalam penurunan ikatan karbon-karbon ganda dua atau ganda tiga. CrO3. Fe. galvanometer. MnO4-. Oleh itu. Cara melihat proses redoks dari segi kimia ialah bahan penurun memindahkan elektron kepada bahan pengoksida. atau bahan penurun. F. Al) sebagai agen penurunan. kaki retort dan pemegang. dalam bidang kimia adalah sangat pelbagai. Penurun logam -logam keunsuran elektropositif boleh digunakan (Li. Cr2O72-. Kaedah berguna yang lain ialah penurunan yang melibatkan gas hidrogen (H2) dengan mangkin palladium. Br). Jenis bahan penurun lain termasuklah reagen pemindah hidrida (NaBH4. penurunan kehilangan pengoksida atau agen elektron dan adalah teroksida. wayar penyambung.Praktikal 4 sce 3109 nombor pengoksidaan yang tinggi (contohnya.Cl. bahan penurun memindahkan elektronnya pada bahan lain. elektrod karbon. Bahan yang mampu menurunkan bahan-bahan lain dinamakan reduktif dan dikenali sebagai agen penurunan.5 mol dm-3 larutan ferum (II) sulfat larutan kalium manganat (VII) 2 . H2O2. reagen-reagen ini digunakan dengan meluasnya dalam kimia organik. terutamanya dalam penurunan sebatian karbonil kepada alkohol. dalam tindak balas ini. OsO4) atau bahan dengan keelektronegatifan tinggi yang boleh menerima satu atau dua elektron lebihan dengan mengoksidakan sesuatu bahan (O. Mg. atau nikel. Bahan penurun. Logam-logam ini dengan sedianya menderma atau membuang elektron.bahan penurun atau agen manakala bahan dan diturunkan. Dilihat dari segi berlainan. Na. Zn. elektron pengoksidaan menerima Radas : tiub-U. penitis. klip buaya Bahan : 0. platinum.2 mol dm-3 larutan kalium dikromat (VI) berasid 0.

Asid sulfurik Larutan kanji Larutan kalium thiocyanate Susunan radas : 3 .Praktikal 4 sce 3109 larutan kalium iodide.

larutan kalium dikromat (VI) berasid dimasukkan ke dalam salah satu lengan tiub –U. Radas tersebut dibiarkan selama 30 minit. Lengan tiub –U yang satu lagi diisikan dengan larutan ferum (II) sulfat. Larutan ferum (II) sulfat diambil menggunakan penitis yang bersih dan dimasukkan ke dalam tabung uji. langkah 7 diulang untuk mengkaji larutan kalium iodide dengan larutan kanji. Kedua-dua elektrod disambungkan kepada galvanometer melalui wayar penyambung. Perhatikan sebarang perubahan yang berlaku. Sebuah tiub –U diisikan setengah penuh dengan asid sulfurik cair. 7. 8. Langkah 1 hingga 6 diulangi dengan menggunakan pasangan agen pengoksidaan dan agen penurunan berikut : a) Larutan Kalium manganat (VII) berasid b) larutan kalium iodide 9.Praktikal 4 sce 3109 Prosedur : 1. Dengan menggunakan penitis berasingan. 4 . 6. 3. Perubahan di elektrod dan arah pesongan jarum galvanometer direkodkan. 4. Perubahan diperhatikan. 5. Elektrod karbon dicelup ke dalam larutan kalium dikromat (VI) berasid dan larutan ferum (II) sulfat. Beberapa titis larutan Kalium thiocyanate dimasukkan. 2.

Larutan ferum (II) sulfat bertukar dari hijau ke perang dan bertukar menjadi merah bata apabila diuji dengan larutan kalium thiocyanate Ion Fe2+ dioksidakan kepada ion Fe3+ Electron mengalir dari elektrod yang dicelup dalam larutan ferum (II) sulfat ke elektrod yang dicelup dalam larutan kalium dikromat (VI) berasid. inferens Electron mengalir dari elektrod yang dicelup dalam larutan kalium iodide ke elektrod yang dicelup larutan kalium manganat (VII) berasid. inferens Eksperimen 2 Arah pengaliran electron pesongan galvanometer menunjukkan arus mengalir dari elektrod dalam larutan kalium iodide (terminal negative) ke elektrod dalam larutan kalium manganat (VII) berasid (terminal positif ) melalui wayar penyambung. Perubahan warna larutan kalium dikromat (VI) bertukar daripada jingga kepada hijau.Praktikal 4 sce 3109 Keputusan : Eksperimen 1 Arah pengaliran electron pesongan galvanometer menunjukkan arus mengalir dari elektrod dalam larutan kalium dikromat (VI) (terminal positif) ke elektrod dalam larutan ferum (II) sulfat (terminal negative) melalui wayar penyambung. 5 .

Manganat (VII) ions diturunkan kepada manganese (II) ions Perbincangan : Questions: 1. Ions iodide dioksidakan menjadi iodine. . Larutan kalium iodide tidak berwarna bertukar keperangan dan bertukar menjadi biru apabila diuji dengan larutan kanji. . (i) Write the redox equations for both the redox reactions carried out in this experiment. Kehadiran iodide.(ak) + 14H+ (ak)  6Fe3+ (ak) + 2Cr3+ (ak) + 7H20 (ce) b) 10I.untuk tindak balas (b) agen pengoksidaan adalah larutan kalium manganat (VII) berasid dan agen penurunan adalah larutan kalium iodide. agen pengoksidaan adalah larutan kalium dikromat (VI) dan agen penurunan adalah larutan ferum (II) sulfat. a) 6Fe2+ (aq) + Cr2O72. larutan ferum (II) (-) larutan kalium dikromat (+) electron melalui dari (-) ke (+) Kalium iodida(-) kalium manganat (+) elektron melalui dari (-) ke (+) 6 .Untuk tindak balas (a) .(ak) + 16H+  5I2 (ak) + 2Mn2+ (ak) + 8H20 (ce) (ii) In each of the reaction.Praktikal 4 sce 3109 Perubahan warna larutan kalium manganat (VII) berasid bertukar menjadi larutan tidak berwarna. state the oxidizing agent and redusing agent.(ak) + 2MnO4. 2. State the direction of flow electrons in each of the redox reaction carried out in this experiment.

Praktikal 4 sce 3109 3.Chlorine. KI solution - Bromine water. 7 .untuk memisahkan agen pengoksidaan dan agen penurunan pada suatu jarak . 4.membenarkan pergerakan ion menerusinya supaya litar elektrik adalah lengkap.Kalium bromida tidak boleh digunakan bagi menggantikan asid sulfurik kerana elektrolit ini adalah elektrolit lemah yang tidak membolehkan ion-ion bergerak melaluinya. Cl2 water - Potassium iodide. State another two pairs of solution that can be used for the experiment above. . Explain why potassium bromide solution cannot be used to replace sulphuric acid? . State the function of the sulphuric acid used. Agen penurunan . Br2 5.KBr solution Agen pengoksidaan .Potassium bromide.

com. pengoksidaan berlaku di elektrod negatif (anod) dan penurunan berlaku di elektrod positif (katod) Rujukan : http://www. Pemindahan elektron pada suatu jarak dalam tindak balas redoks menghasilkan arus elektrik 2. Di dalam satu sel redoks.org/wiki/Tindak_balas_redoks 8 .Praktikal 4 sce 3109 Kesimpulan : 1.wikipedia.asp?e=SPM&s=KIM&b=FEB&m=4&r= m&i=NOTA http://ms.tutor.my/tutor/arkib2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful