Praktikal 4 sce 3109 Praktikal 4 Tajuk : Elektrolisis Tujuan : Untuk mengkaji tindak balas redoks dari segi pemindahan

elektron pada suatu jarak. Teori : Tindak balas redoks ialah tindak balas yang melibatkan kedua-dua proses iaitu pengoksidaan dan penurunan. Ini termasuklah proses redoks ringkas seperti pengoksidaan karbon untuk menghasilkan karbon dioksida, penurunan karbon

oleh hidrogen untuk memberikanmetana, atau pengoksidaan gula dalam badan manusia, menerusi satu siri proses pemindahan elektron yang sangat rumit. Istilah redoks (redox) datangnya daripada dua konsep iaitu penurunan (daripada Bahasa Inggerisnya reduction) dan pengoksidaan (oxidation). Ia boleh diterangkan menggunakan penjelasan mudah:   Pengoksidaan menerangkan tentang kehilangan elektron oleh suatu molekul, atom atau ion Penurunan menerangkan tentang penerimaan elektron oleh suatu molekul, atom atau ion Pengoksidaan dan penurunan sebenarnya merujuk kepada perubahan nombor pengoksidaan—pemindahan sebenar elektron mungkin tidak akan berlaku. Oleh itu, takrifan yang lebih baik bagi pengoksidaan ialah peningkatan dalam nombor pengoksidaan, dan penurunan sebagai pengurangan dalam nombor pengoksidaan. Secara amalannya, pemindahan elektron sentiasa mengakibatkan perubahan nombor pengoksidaan, tetapi terdapat banyak tindak balas yang dikelaskan sebagai redoks, walaupun tidak ada elektron yang berpindah (contohnya yang melibatkan ikatan kovalen). Bahan yang mampu mengoksida bahan-bahan dikenali sudut sebagai agen berbeza, lain

dinamakan oksidatif atau oksidaan dan atau bahanpengoksida. Dilihat dari

pengoksidaan, pengoksida

bahan

mengeluarkan elektron daripada bahan-bahan lain, lalu menurunkan diri sendiri. Bahan pengoksida biasanya merupakan bahan kimia daripada unsur dengan 1

Al) sebagai agen penurunan. Logam-logam ini dengan sedianya menderma atau membuang elektron. Jenis bahan penurun lain termasuklah reagen pemindah hidrida (NaBH4. Cara melihat proses redoks dari segi kimia ialah bahan penurun memindahkan elektron kepada bahan pengoksida. atau bahan penurun. F. terutamanya dalam penurunan sebatian karbonil kepada alkohol. Dilihat dari segi berlainan. H2O2.bahan penurun atau agen manakala bahan dan diturunkan. CrO3. Na. Fe. Cr2O72-. OsO4) atau bahan dengan keelektronegatifan tinggi yang boleh menerima satu atau dua elektron lebihan dengan mengoksidakan sesuatu bahan (O. platinum. elektrod karbon. elektron pengoksidaan menerima Radas : tiub-U. LiAlH4). Mg. Br). MnO4-. Kaedah berguna yang lain ialah penurunan yang melibatkan gas hidrogen (H2) dengan mangkin palladium. Oleh itu.5 mol dm-3 larutan ferum (II) sulfat larutan kalium manganat (VII) 2 . Penurun logam -logam keunsuran elektropositif boleh digunakan (Li.Cl. wayar penyambung.2 mol dm-3 larutan kalium dikromat (VI) berasid 0. dalam bidang kimia adalah sangat pelbagai. bahan penurun memindahkan elektronnya pada bahan lain. Zn. Penurunan-penurunan bermangkin ini digunakan terutamanya dalam penurunan ikatan karbon-karbon ganda dua atau ganda tiga. galvanometer. kaki retort dan pemegang. reagen-reagen ini digunakan dengan meluasnya dalam kimia organik. Bahan yang mampu menurunkan bahan-bahan lain dinamakan reduktif dan dikenali sebagai agen penurunan. penitis. penurunan kehilangan pengoksida atau agen elektron dan adalah teroksida. dalam tindak balas ini. atau nikel.Praktikal 4 sce 3109 nombor pengoksidaan yang tinggi (contohnya. klip buaya Bahan : 0. Bahan penurun.

Asid sulfurik Larutan kanji Larutan kalium thiocyanate Susunan radas : 3 .Praktikal 4 sce 3109 larutan kalium iodide.

Radas tersebut dibiarkan selama 30 minit. Sebuah tiub –U diisikan setengah penuh dengan asid sulfurik cair. Kedua-dua elektrod disambungkan kepada galvanometer melalui wayar penyambung. Elektrod karbon dicelup ke dalam larutan kalium dikromat (VI) berasid dan larutan ferum (II) sulfat. 8.Praktikal 4 sce 3109 Prosedur : 1. 6. 4. Lengan tiub –U yang satu lagi diisikan dengan larutan ferum (II) sulfat. Perhatikan sebarang perubahan yang berlaku. Beberapa titis larutan Kalium thiocyanate dimasukkan. Larutan ferum (II) sulfat diambil menggunakan penitis yang bersih dan dimasukkan ke dalam tabung uji. langkah 7 diulang untuk mengkaji larutan kalium iodide dengan larutan kanji. 2. 7. Dengan menggunakan penitis berasingan. Perubahan diperhatikan. larutan kalium dikromat (VI) berasid dimasukkan ke dalam salah satu lengan tiub –U. 5. Perubahan di elektrod dan arah pesongan jarum galvanometer direkodkan. 4 . Langkah 1 hingga 6 diulangi dengan menggunakan pasangan agen pengoksidaan dan agen penurunan berikut : a) Larutan Kalium manganat (VII) berasid b) larutan kalium iodide 9. 3.

inferens Eksperimen 2 Arah pengaliran electron pesongan galvanometer menunjukkan arus mengalir dari elektrod dalam larutan kalium iodide (terminal negative) ke elektrod dalam larutan kalium manganat (VII) berasid (terminal positif ) melalui wayar penyambung. Perubahan warna larutan kalium dikromat (VI) bertukar daripada jingga kepada hijau.Praktikal 4 sce 3109 Keputusan : Eksperimen 1 Arah pengaliran electron pesongan galvanometer menunjukkan arus mengalir dari elektrod dalam larutan kalium dikromat (VI) (terminal positif) ke elektrod dalam larutan ferum (II) sulfat (terminal negative) melalui wayar penyambung. Larutan ferum (II) sulfat bertukar dari hijau ke perang dan bertukar menjadi merah bata apabila diuji dengan larutan kalium thiocyanate Ion Fe2+ dioksidakan kepada ion Fe3+ Electron mengalir dari elektrod yang dicelup dalam larutan ferum (II) sulfat ke elektrod yang dicelup dalam larutan kalium dikromat (VI) berasid. inferens Electron mengalir dari elektrod yang dicelup dalam larutan kalium iodide ke elektrod yang dicelup larutan kalium manganat (VII) berasid. 5 .

State the direction of flow electrons in each of the redox reaction carried out in this experiment. Larutan kalium iodide tidak berwarna bertukar keperangan dan bertukar menjadi biru apabila diuji dengan larutan kanji.Untuk tindak balas (a) . Ions iodide dioksidakan menjadi iodine.Praktikal 4 sce 3109 Perubahan warna larutan kalium manganat (VII) berasid bertukar menjadi larutan tidak berwarna. Kehadiran iodide.(ak) + 2MnO4.(ak) + 14H+ (ak)  6Fe3+ (ak) + 2Cr3+ (ak) + 7H20 (ce) b) 10I. . . state the oxidizing agent and redusing agent. larutan ferum (II) (-) larutan kalium dikromat (+) electron melalui dari (-) ke (+) Kalium iodida(-) kalium manganat (+) elektron melalui dari (-) ke (+) 6 . 2. a) 6Fe2+ (aq) + Cr2O72.(ak) + 16H+  5I2 (ak) + 2Mn2+ (ak) + 8H20 (ce) (ii) In each of the reaction. (i) Write the redox equations for both the redox reactions carried out in this experiment.untuk tindak balas (b) agen pengoksidaan adalah larutan kalium manganat (VII) berasid dan agen penurunan adalah larutan kalium iodide. Manganat (VII) ions diturunkan kepada manganese (II) ions Perbincangan : Questions: 1. agen pengoksidaan adalah larutan kalium dikromat (VI) dan agen penurunan adalah larutan ferum (II) sulfat.

Explain why potassium bromide solution cannot be used to replace sulphuric acid? . KI solution - Bromine water. 4.KBr solution Agen pengoksidaan . . State another two pairs of solution that can be used for the experiment above. Cl2 water - Potassium iodide. 7 .Potassium bromide.Chlorine. State the function of the sulphuric acid used.membenarkan pergerakan ion menerusinya supaya litar elektrik adalah lengkap. Br2 5.Kalium bromida tidak boleh digunakan bagi menggantikan asid sulfurik kerana elektrolit ini adalah elektrolit lemah yang tidak membolehkan ion-ion bergerak melaluinya.untuk memisahkan agen pengoksidaan dan agen penurunan pada suatu jarak .Praktikal 4 sce 3109 3. Agen penurunan .

Di dalam satu sel redoks.com.wikipedia. pengoksidaan berlaku di elektrod negatif (anod) dan penurunan berlaku di elektrod positif (katod) Rujukan : http://www.Praktikal 4 sce 3109 Kesimpulan : 1.tutor.asp?e=SPM&s=KIM&b=FEB&m=4&r= m&i=NOTA http://ms. Pemindahan elektron pada suatu jarak dalam tindak balas redoks menghasilkan arus elektrik 2.my/tutor/arkib2002.org/wiki/Tindak_balas_redoks 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful