Praktikal 4 sce 3109 Praktikal 4 Tajuk : Elektrolisis Tujuan : Untuk mengkaji tindak balas redoks dari segi pemindahan

elektron pada suatu jarak. Teori : Tindak balas redoks ialah tindak balas yang melibatkan kedua-dua proses iaitu pengoksidaan dan penurunan. Ini termasuklah proses redoks ringkas seperti pengoksidaan karbon untuk menghasilkan karbon dioksida, penurunan karbon

oleh hidrogen untuk memberikanmetana, atau pengoksidaan gula dalam badan manusia, menerusi satu siri proses pemindahan elektron yang sangat rumit. Istilah redoks (redox) datangnya daripada dua konsep iaitu penurunan (daripada Bahasa Inggerisnya reduction) dan pengoksidaan (oxidation). Ia boleh diterangkan menggunakan penjelasan mudah:   Pengoksidaan menerangkan tentang kehilangan elektron oleh suatu molekul, atom atau ion Penurunan menerangkan tentang penerimaan elektron oleh suatu molekul, atom atau ion Pengoksidaan dan penurunan sebenarnya merujuk kepada perubahan nombor pengoksidaan—pemindahan sebenar elektron mungkin tidak akan berlaku. Oleh itu, takrifan yang lebih baik bagi pengoksidaan ialah peningkatan dalam nombor pengoksidaan, dan penurunan sebagai pengurangan dalam nombor pengoksidaan. Secara amalannya, pemindahan elektron sentiasa mengakibatkan perubahan nombor pengoksidaan, tetapi terdapat banyak tindak balas yang dikelaskan sebagai redoks, walaupun tidak ada elektron yang berpindah (contohnya yang melibatkan ikatan kovalen). Bahan yang mampu mengoksida bahan-bahan dikenali sudut sebagai agen berbeza, lain

dinamakan oksidatif atau oksidaan dan atau bahanpengoksida. Dilihat dari

pengoksidaan, pengoksida

bahan

mengeluarkan elektron daripada bahan-bahan lain, lalu menurunkan diri sendiri. Bahan pengoksida biasanya merupakan bahan kimia daripada unsur dengan 1

Cr2O72-.Praktikal 4 sce 3109 nombor pengoksidaan yang tinggi (contohnya.bahan penurun atau agen manakala bahan dan diturunkan. penitis. platinum. Penurunan-penurunan bermangkin ini digunakan terutamanya dalam penurunan ikatan karbon-karbon ganda dua atau ganda tiga. OsO4) atau bahan dengan keelektronegatifan tinggi yang boleh menerima satu atau dua elektron lebihan dengan mengoksidakan sesuatu bahan (O. Bahan yang mampu menurunkan bahan-bahan lain dinamakan reduktif dan dikenali sebagai agen penurunan. kaki retort dan pemegang. Kaedah berguna yang lain ialah penurunan yang melibatkan gas hidrogen (H2) dengan mangkin palladium. atau bahan penurun. Bahan penurun.Cl. Na. H2O2. Oleh itu. Cara melihat proses redoks dari segi kimia ialah bahan penurun memindahkan elektron kepada bahan pengoksida. klip buaya Bahan : 0. elektron pengoksidaan menerima Radas : tiub-U. reagen-reagen ini digunakan dengan meluasnya dalam kimia organik. penurunan kehilangan pengoksida atau agen elektron dan adalah teroksida. bahan penurun memindahkan elektronnya pada bahan lain.2 mol dm-3 larutan kalium dikromat (VI) berasid 0. MnO4-. Logam-logam ini dengan sedianya menderma atau membuang elektron. F. dalam tindak balas ini. Fe.5 mol dm-3 larutan ferum (II) sulfat larutan kalium manganat (VII) 2 . Mg. Al) sebagai agen penurunan. galvanometer. Dilihat dari segi berlainan. terutamanya dalam penurunan sebatian karbonil kepada alkohol. LiAlH4). dalam bidang kimia adalah sangat pelbagai. Penurun logam -logam keunsuran elektropositif boleh digunakan (Li. wayar penyambung. Br). Jenis bahan penurun lain termasuklah reagen pemindah hidrida (NaBH4. Zn. atau nikel. CrO3. elektrod karbon.

Asid sulfurik Larutan kanji Larutan kalium thiocyanate Susunan radas : 3 .Praktikal 4 sce 3109 larutan kalium iodide.

Perubahan diperhatikan. Perubahan di elektrod dan arah pesongan jarum galvanometer direkodkan. Elektrod karbon dicelup ke dalam larutan kalium dikromat (VI) berasid dan larutan ferum (II) sulfat. langkah 7 diulang untuk mengkaji larutan kalium iodide dengan larutan kanji. Dengan menggunakan penitis berasingan. 6. Sebuah tiub –U diisikan setengah penuh dengan asid sulfurik cair. larutan kalium dikromat (VI) berasid dimasukkan ke dalam salah satu lengan tiub –U. Larutan ferum (II) sulfat diambil menggunakan penitis yang bersih dan dimasukkan ke dalam tabung uji. Beberapa titis larutan Kalium thiocyanate dimasukkan. 4. 3. 4 . Langkah 1 hingga 6 diulangi dengan menggunakan pasangan agen pengoksidaan dan agen penurunan berikut : a) Larutan Kalium manganat (VII) berasid b) larutan kalium iodide 9. 2.Praktikal 4 sce 3109 Prosedur : 1. 5. Lengan tiub –U yang satu lagi diisikan dengan larutan ferum (II) sulfat. 8. Perhatikan sebarang perubahan yang berlaku. Kedua-dua elektrod disambungkan kepada galvanometer melalui wayar penyambung. Radas tersebut dibiarkan selama 30 minit. 7.

5 . inferens Eksperimen 2 Arah pengaliran electron pesongan galvanometer menunjukkan arus mengalir dari elektrod dalam larutan kalium iodide (terminal negative) ke elektrod dalam larutan kalium manganat (VII) berasid (terminal positif ) melalui wayar penyambung. Larutan ferum (II) sulfat bertukar dari hijau ke perang dan bertukar menjadi merah bata apabila diuji dengan larutan kalium thiocyanate Ion Fe2+ dioksidakan kepada ion Fe3+ Electron mengalir dari elektrod yang dicelup dalam larutan ferum (II) sulfat ke elektrod yang dicelup dalam larutan kalium dikromat (VI) berasid.Praktikal 4 sce 3109 Keputusan : Eksperimen 1 Arah pengaliran electron pesongan galvanometer menunjukkan arus mengalir dari elektrod dalam larutan kalium dikromat (VI) (terminal positif) ke elektrod dalam larutan ferum (II) sulfat (terminal negative) melalui wayar penyambung. inferens Electron mengalir dari elektrod yang dicelup dalam larutan kalium iodide ke elektrod yang dicelup larutan kalium manganat (VII) berasid. Perubahan warna larutan kalium dikromat (VI) bertukar daripada jingga kepada hijau.

State the direction of flow electrons in each of the redox reaction carried out in this experiment. agen pengoksidaan adalah larutan kalium dikromat (VI) dan agen penurunan adalah larutan ferum (II) sulfat. state the oxidizing agent and redusing agent.untuk tindak balas (b) agen pengoksidaan adalah larutan kalium manganat (VII) berasid dan agen penurunan adalah larutan kalium iodide. (i) Write the redox equations for both the redox reactions carried out in this experiment. .(ak) + 16H+  5I2 (ak) + 2Mn2+ (ak) + 8H20 (ce) (ii) In each of the reaction. larutan ferum (II) (-) larutan kalium dikromat (+) electron melalui dari (-) ke (+) Kalium iodida(-) kalium manganat (+) elektron melalui dari (-) ke (+) 6 .Untuk tindak balas (a) . .(ak) + 2MnO4.(ak) + 14H+ (ak)  6Fe3+ (ak) + 2Cr3+ (ak) + 7H20 (ce) b) 10I. 2. a) 6Fe2+ (aq) + Cr2O72. Manganat (VII) ions diturunkan kepada manganese (II) ions Perbincangan : Questions: 1. Larutan kalium iodide tidak berwarna bertukar keperangan dan bertukar menjadi biru apabila diuji dengan larutan kanji.Praktikal 4 sce 3109 Perubahan warna larutan kalium manganat (VII) berasid bertukar menjadi larutan tidak berwarna. Ions iodide dioksidakan menjadi iodine. Kehadiran iodide.

Kalium bromida tidak boleh digunakan bagi menggantikan asid sulfurik kerana elektrolit ini adalah elektrolit lemah yang tidak membolehkan ion-ion bergerak melaluinya.Praktikal 4 sce 3109 3.Chlorine. KI solution - Bromine water. State another two pairs of solution that can be used for the experiment above.Potassium bromide. Cl2 water - Potassium iodide.KBr solution Agen pengoksidaan .membenarkan pergerakan ion menerusinya supaya litar elektrik adalah lengkap. Agen penurunan . State the function of the sulphuric acid used. 4. Br2 5.untuk memisahkan agen pengoksidaan dan agen penurunan pada suatu jarak . Explain why potassium bromide solution cannot be used to replace sulphuric acid? . 7 . .

Praktikal 4 sce 3109 Kesimpulan : 1.com. Pemindahan elektron pada suatu jarak dalam tindak balas redoks menghasilkan arus elektrik 2.org/wiki/Tindak_balas_redoks 8 .my/tutor/arkib2002.tutor. Di dalam satu sel redoks. pengoksidaan berlaku di elektrod negatif (anod) dan penurunan berlaku di elektrod positif (katod) Rujukan : http://www.wikipedia.asp?e=SPM&s=KIM&b=FEB&m=4&r= m&i=NOTA http://ms.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful