KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 ARAHAN : JAWAB SEMUAAA SOALAN  TANDAKAN JAWAPAN YANG BETUL

DALAM KERTAS OBJEKTIF YANG DISEDIAKAN.

1. Dalam bahasa Arab, perkataan khalifah membawa erti A B C D raja pemerintah pengganti pentadbir

2. Dalam konteks agama, perkataan khalifah bermaksud A B C D bertanggungjawab mengawal dan menjaga keamanan Negara bertanggungjawab menjaga kemurnian agama Islam pegawai yang cekap mentadbir dan memelihara agama pegawai yang bertanggungjawab menjaga hal-ehwal politik dan ekonomi negara

3. Antara yang berikut, yang manakah kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah? I II III IV A B C D Lelaki yang merdeka Beragama Islam Berkeluarga dan rupa paras yang baik Mempunyai akhlak yang baik I,II dan III I,III dan IV I,II dan IV II,III dan IV

4. Bagaimanakah cara pemilihan khulafa al Rasyidin? I II III IV A B C D Secara musyawarah Pemilihan daripada beberapa calon Warisan daripada ibu bapa Pencalonan oleh sekelompok masyarakat I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

1

hak cipta terpelihara all.live.inc 2012

Dalam rajah di atas. kedudukan dan status sebagai pemimpin berwibawa Supaya dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat Supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani Supaya sistem pemerintahan dan perundangan Islam dapat dimantapkan Khalifah Abu Bakar al Siddiq terkenal sebagai penyelamat umat Islam 8.inc 2012 .II dan III 2 hak cipta terpelihara all.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 Calon Khalifah Syura X 5. Mengapakah mereka perlu bersifat sedemikian? A B C D Untuk menjaga kepentingan. ekonomi dan kehidupan sosial secara bersepadu 7. Mengapakah beliau digelar sedemikian? I II III IV A Berjaya menghapuskan nabi-nabi palsu Menyelesaikan masalah pelantikan khalifah Membasmi golongan murtad Menyelamatkan negara daripada bencana alam I. X ialah upacara A B C D pengundian perlantikan baiah kesepakatan 6. Mengapakah syura dan baiah dijalankan? A B C D Menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat Menjamin bakal pentadbir dari keturunan baik-baik Menjamin pegawai tersebut menjaga hal ehwal ekonomi dan politik Menjamin bakal pentadbir mempunyai wawasan Seorang khalifah perlu menitik beratkan kemajuan pemerintahan dan politik.live.

inc 2012 .KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 B I. golongan murtad dan mereka yang enggan membayar zakat.III dan IV Golongan Nabi Palsu.live. Selat Melaka berperanan penting sebagai jalan penghubung antara China dan India. Mengapakah Khalifah Abu Bakar mengambil inisiatif menghimpunkan tulisan al Quran dan menyalinnya semula ketika pemerintahan beliau? A B C D Kehilangan ramai hafiz al Quran Banyak catatan al Quran dipinda Catatan al Quran musnah akibat perang Bimbang pengaruh kitab Bible dalam Kristian 11. III dan IV 3 hak cipta terpelihara all. Apakah faktor penting yang membolehkan Melaka muncul sebagai pusat pertemuan pedagang secara tetap mengikut jangka waktu tertentu? A. II. G. Mengelakkan ancaman lanun Mengelakkan bencana di laut Menentukan waktu kedatangan pedagang Menggalakkan kemudahan membaiki kapal 13.III dan IV D II. Ini telah membangunkan bandar pelabuhan lain seperti I. III. Srivijaya Cheribon Pattani Jambi I. 9. H. Tiupan angin monsun mengikut musim Kedudukannya di tengah-tengah jalan perdagangan Menyediakan kemudahan perdagangan yang mencukupi Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan semua kawasan 12. F. Tiupan angin monsun memberi manfaat kepada kemakmuran pelabuhan Asia Tenggara kerana E. IV.II dan IV C I. D. J. Golongan ini dikenali juga sebagai A B C D al Riddah al Ridwan al Baiah al Mudharabah 10. C. II dan IV I. B. I.

III dan IV 14. P. B. Catatan China Catatan Ibn Battuta Sumber senibina Arab Kesusasteraaan Nusantara 17. masyarakat Asia Tenggara menganut agama I. Pendapat sejarawan mengatakan Islam telah sampai ke Asia Tenggara menerusi Tanah Arab Antara berikut manakah bukti yang mengukuhkan pendapat di atas? I. Pendapat John Crawford diperkukuhkan oleh bukti A. II dan III L. C. Persamaan bahan penulisan sastera IV. D. 15. Confucius Buddha Hindu Kristian I dan II III dan IV I dan IV II dan III   John Crawford Professor Syed Muhammad Naquib Al-Attas Apakah persamaan pandangan kedua-dua tokoh di atas mengenai teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara? A. III. B. D. Jumpaan batu nisan di Asia Tenggara 4 hak cipta terpelihara all. Sebelum kemunculan agama Islam. II. Alat Tarian Zapin II.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 K. Amalan menghormati tetamu III. I. M. IV.live.inc 2012 . Islam datang dari India Islam datang dari China Islam datang dari Tanah Arab Islam datang dari Asia Tengah 16. N. II. O. C.

B. Pendapat bahawa Islam datang dari China dikemukakan oleh I. Batu Bersurat Terengganu Beijing adalah pusat perdagangan Wujudnya ramai ulama di Negeri China Terdapat sebuah kerajaan Islam di China 1. C.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 A. B. C.inc 2012 . C. Emanuel Gadinho Eredia telah mengemukan pendapat bahawa Islam datang ke Asia Tenggara menerusi China. Snouck Hurgronje IV. I. Apakah bukti kukuh yang terdapat di dalam teori tersebut A. I dan II II dan III III dan IV I dan IV 20. II dan III B. B. Pertapakan Islam di Tanah Melayu telah bermula sekitar abad ke-13 dan ke-14. II. D.live. S. John Crawford III. II dan IV C. I. X merujuk kepada A. Emanuel Gadinho Eredia A. D.Q. D. III dan IV D. I. Pengaruh Islam dalam ekonomi. Fatimi II. Melaka 5 hak cipta terpelihara all.III dan IV Canton dan Amoy X Asia Tenggara 18. politik dan sosial menjadi lebih ketara pada zaman kerajaan A. Annam Yunnan Pattani Champa 19.

IV. B. Undang-undang tidak bertulis dalam masyarakat Melayu lebih dikenali sebagai A. Aceh 2. maha-raja dewa-raja maha-dewa maha-rani Apakah istilah yang digunakan oleh institusi beraja kesan daripada penerimaan Islam? A. C. C. diat qisas tulah hudud 7. B. C. D. Perlak C.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 B. D. hukum adat kitab pegangan jurai keturunan kebudayaan rakyat 5. Hukuman denda atau ganti rugi dibayar dalam bentuk harta yang dikenakan kepada pembunuh tanpa sengaja dinamakan A. C. Pasai D. B. C. Institusi pemerintahan beraja yang dipengaruhi unsur Hindu-Buddha merupakan sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam dikenali dengan konsep A.live. Konsep daulat dalam masyarakat Melayu bertujuan untuk I. 3. menzahirkan kesaktian raja mendewa-dewakan seorang raja mengangkat kedudukan seorang raja menimbulkan penghormatan rakyat terhadap raja 6 hak cipta terpelihara all. III. D. D. B. menjadi ketua mewarisi harta menentu wasiat memilih pasangan 6. Hal ini berlaku kerana anak perempuan diberi hak A. B. Zillullah fil-Alam Zillullah fil-Najah Zillullah al-Muslim Zillullah al-Mukminin 4. II. Masyarakat Melayu Minangkabau mengamalkan Adat Pepatih yang mengutamakan nasab keturunan sebelah ibu. D.inc 2012 .

C. I. IV. B. ulama mualaf musafir pedagang Pada zaman Renaissance masyarakat Eropah menjadi masyarakat berfikir dan bersedia untuk meneroka bidang-bidang baru…. C. D. Undang-Undang Johor Undang-Undang Perak Undang-Undang Laut Melaka Undang-Undang Pelabuhan Kedah 10. II dan III B. Mengapakah dikatakan sedemikian ? A Kemunculan pengajar berkebolehan B Kebebasan menulis karya C Kewangan negara bertambah kukuh D Kekuasaan raja mulai berkurangan 7 hak cipta terpelihara all. II. I. I dan II II dan III III dan IV I dan IV Antara berikut. C. 8. I. Perkembangan pesat bidang pendidikan Islam di Melaka dipengaruhi kewujudan ramai A. Pernyataan di atas merujuk kepada A.inc 2012 . III dan IV   Nahkoda dalam sebuah kapal diertikan sebagai imam Anak buah kapal sebagai makmun 9. III dan IV D. D. 10. D. manakah kitab perundangan yang menentukan corak pemerintahan dan pentadbiran kerajaan kesan daripada kedatangan Islam? I.live. B. B. III. II. Undang-Undang Pahang Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Perak Hukum Kanun Johor A. II dan IV C.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 A.

inc 2012 . Renaissance berasal dari perkataan “renisciment” yang bermaksud A Perubahan ketamadunan B Peralihan masa C Kelahiran semula D Kegelapan manusia 12. A B C D Kemerosotan sistem feudal Perpecahan agama kristian Perkembangan intelektual rakyat Kemerosotan perpaduan masyarakat Eropah 14. II dan III I.live. III dan IV Pemusatan kuasa raja Perkembangan bandar Pertumbuhan ekonomi 13. Apakah perubahan yang telah dialami oleh masyarakat Eropah dalam bidang ekonomi akibat zaman Renaissance? A B C D Kemunculan golongan baron Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus Kekuasaan raja terhadap ekonomi Kemerosotan ekonomi dagangan antarabangsa 8 hak cipta terpelihara all. Maklumat di atas menjelaskan sesuatu keadaan yang pernah berlaku di Eropah. III dan IV II. B C D    Perkembangan intelektual Perkembangan semangat inkuiri Perkembangan perdagangan Perkembangan bandar baru I. Maklumat tersebut menunjukkan…….KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 11. Antara berikut.. II dan IV I. apakah faktor yang mendorong berlakunya gerakan Renaissance di Eropah? I II III IV A.

III dan IV Martin Luther. Apakah kesan dari pencapaian Renaissance yang didorong oleh kesediaan masyarakat meneroka bidang baru? I II III IV Perkembangan keseniaan Perkembangan Ilmu Perkembangan perdagangan Perkembangan agama A B C D I. manakah yang dapat dikaitkan dengan zaman Renaissance? I II III IV Penekanan unsur humanisme Penumpuan penghargaan semula ilmu Keupayaan mencari penyelesaiaan masalah Kemunculan institusi Gereja sebagai institusi yang universal A B C D I.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 Kegemilangan tamadun Yunani dan Rom muncul kembali pada zaman Renaissance antara kurun ke 14 hingga kurun ke 17. III dan IV II. II dan IV I. II dan III I.inc 2012 . 15. III dan IV II. II dan IV I. seorang profesor ilmu teologi. telah mengkritik amalan dan penyelewengan mazhab Katolik 17.live. II dan III I. III dan IV 16. Antara berikut yang manakah merupakan kritikan beliau ? A B C D Perlaksanaan cukai Penggunaan Bible Penyalahgunaan kuasa oleh Paus Penyelewengan oleh Counter Reformation 9 hak cipta terpelihara all. Antara berikut.

Mengapakah hal ini berlaku? A B C D 19. apakah yang diperjuangkan oleh mereka? A. Kepincangan dalam pentadbiran gereja katolik Kegagalan paderi menghapuskan penyembahan berhala Penjualan indulgences secara terbuka kepada orang bukan kkristian Pengamalan riba dalam perniagaan Gerakan Reformation di Jerman berpunca daripada …….K 18.. C D Kebajikan rakyat Kekuasaan raja Kewibawaan gereja Kesatuan sekerja *** KERTAS SOALAN TAMAT*** 10 . Berdasarkan nama-nama tokoh di atas. A B C D Perkembangan universiti Perkembangan inkuiri Perkembangan ekonomi Perkembangan mesin cetak   John Calvin Zwingli 20. Agama Kristian terpecah dua akibat gerakan Reformation. B.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.