KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 ARAHAN : JAWAB SEMUAAA SOALAN  TANDAKAN JAWAPAN YANG BETUL

DALAM KERTAS OBJEKTIF YANG DISEDIAKAN.

1. Dalam bahasa Arab, perkataan khalifah membawa erti A B C D raja pemerintah pengganti pentadbir

2. Dalam konteks agama, perkataan khalifah bermaksud A B C D bertanggungjawab mengawal dan menjaga keamanan Negara bertanggungjawab menjaga kemurnian agama Islam pegawai yang cekap mentadbir dan memelihara agama pegawai yang bertanggungjawab menjaga hal-ehwal politik dan ekonomi negara

3. Antara yang berikut, yang manakah kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah? I II III IV A B C D Lelaki yang merdeka Beragama Islam Berkeluarga dan rupa paras yang baik Mempunyai akhlak yang baik I,II dan III I,III dan IV I,II dan IV II,III dan IV

4. Bagaimanakah cara pemilihan khulafa al Rasyidin? I II III IV A B C D Secara musyawarah Pemilihan daripada beberapa calon Warisan daripada ibu bapa Pencalonan oleh sekelompok masyarakat I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

1

hak cipta terpelihara all.live.inc 2012

kedudukan dan status sebagai pemimpin berwibawa Supaya dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat Supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani Supaya sistem pemerintahan dan perundangan Islam dapat dimantapkan Khalifah Abu Bakar al Siddiq terkenal sebagai penyelamat umat Islam 8. Mengapakah beliau digelar sedemikian? I II III IV A Berjaya menghapuskan nabi-nabi palsu Menyelesaikan masalah pelantikan khalifah Membasmi golongan murtad Menyelamatkan negara daripada bencana alam I. X ialah upacara A B C D pengundian perlantikan baiah kesepakatan 6.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 Calon Khalifah Syura X 5. ekonomi dan kehidupan sosial secara bersepadu 7.inc 2012 .live. Dalam rajah di atas. Mengapakah mereka perlu bersifat sedemikian? A B C D Untuk menjaga kepentingan.II dan III 2 hak cipta terpelihara all. Mengapakah syura dan baiah dijalankan? A B C D Menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat Menjamin bakal pentadbir dari keturunan baik-baik Menjamin pegawai tersebut menjaga hal ehwal ekonomi dan politik Menjamin bakal pentadbir mempunyai wawasan Seorang khalifah perlu menitik beratkan kemajuan pemerintahan dan politik.

J.III dan IV D II. F. III dan IV 3 hak cipta terpelihara all. H. Tiupan angin monsun memberi manfaat kepada kemakmuran pelabuhan Asia Tenggara kerana E. Mengelakkan ancaman lanun Mengelakkan bencana di laut Menentukan waktu kedatangan pedagang Menggalakkan kemudahan membaiki kapal 13. II dan IV I.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 B I. Ini telah membangunkan bandar pelabuhan lain seperti I. Mengapakah Khalifah Abu Bakar mengambil inisiatif menghimpunkan tulisan al Quran dan menyalinnya semula ketika pemerintahan beliau? A B C D Kehilangan ramai hafiz al Quran Banyak catatan al Quran dipinda Catatan al Quran musnah akibat perang Bimbang pengaruh kitab Bible dalam Kristian 11. Golongan ini dikenali juga sebagai A B C D al Riddah al Ridwan al Baiah al Mudharabah 10.II dan IV C I.III dan IV Golongan Nabi Palsu.inc 2012 . G. II. III. B. Tiupan angin monsun mengikut musim Kedudukannya di tengah-tengah jalan perdagangan Menyediakan kemudahan perdagangan yang mencukupi Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan semua kawasan 12. 9. golongan murtad dan mereka yang enggan membayar zakat. D. Apakah faktor penting yang membolehkan Melaka muncul sebagai pusat pertemuan pedagang secara tetap mengikut jangka waktu tertentu? A. I. C. Srivijaya Cheribon Pattani Jambi I.live. IV. Selat Melaka berperanan penting sebagai jalan penghubung antara China dan India.

Pendapat sejarawan mengatakan Islam telah sampai ke Asia Tenggara menerusi Tanah Arab Antara berikut manakah bukti yang mengukuhkan pendapat di atas? I.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 K. D. P. Islam datang dari India Islam datang dari China Islam datang dari Tanah Arab Islam datang dari Asia Tengah 16. II. II dan III L. III. B. IV. I. B. Catatan China Catatan Ibn Battuta Sumber senibina Arab Kesusasteraaan Nusantara 17. Jumpaan batu nisan di Asia Tenggara 4 hak cipta terpelihara all. 15. II. N. Amalan menghormati tetamu III. Sebelum kemunculan agama Islam.live. M. C. III dan IV 14. D. Confucius Buddha Hindu Kristian I dan II III dan IV I dan IV II dan III   John Crawford Professor Syed Muhammad Naquib Al-Attas Apakah persamaan pandangan kedua-dua tokoh di atas mengenai teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara? A. C. O. Persamaan bahan penulisan sastera IV. Alat Tarian Zapin II. masyarakat Asia Tenggara menganut agama I.inc 2012 . Pendapat John Crawford diperkukuhkan oleh bukti A.

Apakah bukti kukuh yang terdapat di dalam teori tersebut A. II dan IV C. II. Emanuel Gadinho Eredia telah mengemukan pendapat bahawa Islam datang ke Asia Tenggara menerusi China. D. I. C.Q. Melaka 5 hak cipta terpelihara all. III dan IV D. I.inc 2012 . Emanuel Gadinho Eredia A. S. Pengaruh Islam dalam ekonomi. Fatimi II. Pendapat bahawa Islam datang dari China dikemukakan oleh I. I. II dan III B. I dan II II dan III III dan IV I dan IV 20.live. B. politik dan sosial menjadi lebih ketara pada zaman kerajaan A. D. C. D. Pertapakan Islam di Tanah Melayu telah bermula sekitar abad ke-13 dan ke-14. Batu Bersurat Terengganu Beijing adalah pusat perdagangan Wujudnya ramai ulama di Negeri China Terdapat sebuah kerajaan Islam di China 1.III dan IV Canton dan Amoy X Asia Tenggara 18. Snouck Hurgronje IV. X merujuk kepada A. C. Annam Yunnan Pattani Champa 19.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 A. B. John Crawford III. B.

III. menjadi ketua mewarisi harta menentu wasiat memilih pasangan 6. Institusi pemerintahan beraja yang dipengaruhi unsur Hindu-Buddha merupakan sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam dikenali dengan konsep A. Aceh 2. D.live. menzahirkan kesaktian raja mendewa-dewakan seorang raja mengangkat kedudukan seorang raja menimbulkan penghormatan rakyat terhadap raja 6 hak cipta terpelihara all. Hal ini berlaku kerana anak perempuan diberi hak A. C. D. diat qisas tulah hudud 7.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 B. D. hukum adat kitab pegangan jurai keturunan kebudayaan rakyat 5. B. B. IV. D. C. Zillullah fil-Alam Zillullah fil-Najah Zillullah al-Muslim Zillullah al-Mukminin 4. Pasai D. D. B. Konsep daulat dalam masyarakat Melayu bertujuan untuk I. Undang-undang tidak bertulis dalam masyarakat Melayu lebih dikenali sebagai A. B. C.inc 2012 . maha-raja dewa-raja maha-dewa maha-rani Apakah istilah yang digunakan oleh institusi beraja kesan daripada penerimaan Islam? A. C. 3. Perlak C. B. Masyarakat Melayu Minangkabau mengamalkan Adat Pepatih yang mengutamakan nasab keturunan sebelah ibu. Hukuman denda atau ganti rugi dibayar dalam bentuk harta yang dikenakan kepada pembunuh tanpa sengaja dinamakan A. C. II.

Pernyataan di atas merujuk kepada A. I. C. III dan IV D. III. III dan IV   Nahkoda dalam sebuah kapal diertikan sebagai imam Anak buah kapal sebagai makmun 9. I dan II II dan III III dan IV I dan IV Antara berikut. D.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 A. II dan IV C. B. B. 8. II. Undang-Undang Pahang Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Perak Hukum Kanun Johor A.inc 2012 . B. Mengapakah dikatakan sedemikian ? A Kemunculan pengajar berkebolehan B Kebebasan menulis karya C Kewangan negara bertambah kukuh D Kekuasaan raja mulai berkurangan 7 hak cipta terpelihara all. II dan III B. IV. C.live. D. 10. I. Perkembangan pesat bidang pendidikan Islam di Melaka dipengaruhi kewujudan ramai A. manakah kitab perundangan yang menentukan corak pemerintahan dan pentadbiran kerajaan kesan daripada kedatangan Islam? I. I. ulama mualaf musafir pedagang Pada zaman Renaissance masyarakat Eropah menjadi masyarakat berfikir dan bersedia untuk meneroka bidang-bidang baru…. Undang-Undang Johor Undang-Undang Perak Undang-Undang Laut Melaka Undang-Undang Pelabuhan Kedah 10. II. C. D.

KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 11.live. A B C D Kemerosotan sistem feudal Perpecahan agama kristian Perkembangan intelektual rakyat Kemerosotan perpaduan masyarakat Eropah 14. III dan IV II. III dan IV Pemusatan kuasa raja Perkembangan bandar Pertumbuhan ekonomi 13.inc 2012 . Antara berikut. Renaissance berasal dari perkataan “renisciment” yang bermaksud A Perubahan ketamadunan B Peralihan masa C Kelahiran semula D Kegelapan manusia 12. Maklumat di atas menjelaskan sesuatu keadaan yang pernah berlaku di Eropah. Maklumat tersebut menunjukkan……. Apakah perubahan yang telah dialami oleh masyarakat Eropah dalam bidang ekonomi akibat zaman Renaissance? A B C D Kemunculan golongan baron Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus Kekuasaan raja terhadap ekonomi Kemerosotan ekonomi dagangan antarabangsa 8 hak cipta terpelihara all. II dan IV I.. II dan III I. B C D    Perkembangan intelektual Perkembangan semangat inkuiri Perkembangan perdagangan Perkembangan bandar baru I. apakah faktor yang mendorong berlakunya gerakan Renaissance di Eropah? I II III IV A.

KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 Kegemilangan tamadun Yunani dan Rom muncul kembali pada zaman Renaissance antara kurun ke 14 hingga kurun ke 17. Apakah kesan dari pencapaian Renaissance yang didorong oleh kesediaan masyarakat meneroka bidang baru? I II III IV Perkembangan keseniaan Perkembangan Ilmu Perkembangan perdagangan Perkembangan agama A B C D I. III dan IV 16.inc 2012 . Antara berikut yang manakah merupakan kritikan beliau ? A B C D Perlaksanaan cukai Penggunaan Bible Penyalahgunaan kuasa oleh Paus Penyelewengan oleh Counter Reformation 9 hak cipta terpelihara all.live. 15. seorang profesor ilmu teologi. II dan IV I. II dan IV I. manakah yang dapat dikaitkan dengan zaman Renaissance? I II III IV Penekanan unsur humanisme Penumpuan penghargaan semula ilmu Keupayaan mencari penyelesaiaan masalah Kemunculan institusi Gereja sebagai institusi yang universal A B C D I. III dan IV II. II dan III I. II dan III I. III dan IV Martin Luther. Antara berikut. telah mengkritik amalan dan penyelewengan mazhab Katolik 17. III dan IV II.

A B C D Perkembangan universiti Perkembangan inkuiri Perkembangan ekonomi Perkembangan mesin cetak   John Calvin Zwingli 20. B. Berdasarkan nama-nama tokoh di atas. Agama Kristian terpecah dua akibat gerakan Reformation. apakah yang diperjuangkan oleh mereka? A. Kepincangan dalam pentadbiran gereja katolik Kegagalan paderi menghapuskan penyembahan berhala Penjualan indulgences secara terbuka kepada orang bukan kkristian Pengamalan riba dalam perniagaan Gerakan Reformation di Jerman berpunca daripada …….K 18.. Mengapakah hal ini berlaku? A B C D 19. C D Kebajikan rakyat Kekuasaan raja Kewibawaan gereja Kesatuan sekerja *** KERTAS SOALAN TAMAT*** 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful