KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 ARAHAN : JAWAB SEMUAAA SOALAN  TANDAKAN JAWAPAN YANG BETUL

DALAM KERTAS OBJEKTIF YANG DISEDIAKAN.

1. Dalam bahasa Arab, perkataan khalifah membawa erti A B C D raja pemerintah pengganti pentadbir

2. Dalam konteks agama, perkataan khalifah bermaksud A B C D bertanggungjawab mengawal dan menjaga keamanan Negara bertanggungjawab menjaga kemurnian agama Islam pegawai yang cekap mentadbir dan memelihara agama pegawai yang bertanggungjawab menjaga hal-ehwal politik dan ekonomi negara

3. Antara yang berikut, yang manakah kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah? I II III IV A B C D Lelaki yang merdeka Beragama Islam Berkeluarga dan rupa paras yang baik Mempunyai akhlak yang baik I,II dan III I,III dan IV I,II dan IV II,III dan IV

4. Bagaimanakah cara pemilihan khulafa al Rasyidin? I II III IV A B C D Secara musyawarah Pemilihan daripada beberapa calon Warisan daripada ibu bapa Pencalonan oleh sekelompok masyarakat I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

1

hak cipta terpelihara all.live.inc 2012

ekonomi dan kehidupan sosial secara bersepadu 7. Mengapakah syura dan baiah dijalankan? A B C D Menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat Menjamin bakal pentadbir dari keturunan baik-baik Menjamin pegawai tersebut menjaga hal ehwal ekonomi dan politik Menjamin bakal pentadbir mempunyai wawasan Seorang khalifah perlu menitik beratkan kemajuan pemerintahan dan politik.inc 2012 . Dalam rajah di atas. X ialah upacara A B C D pengundian perlantikan baiah kesepakatan 6. Mengapakah beliau digelar sedemikian? I II III IV A Berjaya menghapuskan nabi-nabi palsu Menyelesaikan masalah pelantikan khalifah Membasmi golongan murtad Menyelamatkan negara daripada bencana alam I.live.II dan III 2 hak cipta terpelihara all. kedudukan dan status sebagai pemimpin berwibawa Supaya dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat Supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani Supaya sistem pemerintahan dan perundangan Islam dapat dimantapkan Khalifah Abu Bakar al Siddiq terkenal sebagai penyelamat umat Islam 8. Mengapakah mereka perlu bersifat sedemikian? A B C D Untuk menjaga kepentingan.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 Calon Khalifah Syura X 5.

F. golongan murtad dan mereka yang enggan membayar zakat. G. Tiupan angin monsun memberi manfaat kepada kemakmuran pelabuhan Asia Tenggara kerana E. I. Srivijaya Cheribon Pattani Jambi I. Mengelakkan ancaman lanun Mengelakkan bencana di laut Menentukan waktu kedatangan pedagang Menggalakkan kemudahan membaiki kapal 13. Tiupan angin monsun mengikut musim Kedudukannya di tengah-tengah jalan perdagangan Menyediakan kemudahan perdagangan yang mencukupi Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan semua kawasan 12. II dan IV I. Ini telah membangunkan bandar pelabuhan lain seperti I.II dan IV C I. Selat Melaka berperanan penting sebagai jalan penghubung antara China dan India. Golongan ini dikenali juga sebagai A B C D al Riddah al Ridwan al Baiah al Mudharabah 10.III dan IV D II. III. J. Mengapakah Khalifah Abu Bakar mengambil inisiatif menghimpunkan tulisan al Quran dan menyalinnya semula ketika pemerintahan beliau? A B C D Kehilangan ramai hafiz al Quran Banyak catatan al Quran dipinda Catatan al Quran musnah akibat perang Bimbang pengaruh kitab Bible dalam Kristian 11.live. Apakah faktor penting yang membolehkan Melaka muncul sebagai pusat pertemuan pedagang secara tetap mengikut jangka waktu tertentu? A. B. C. H. II. 9. IV.inc 2012 .KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 B I. D.III dan IV Golongan Nabi Palsu. III dan IV 3 hak cipta terpelihara all.

II dan III L. C. Pendapat John Crawford diperkukuhkan oleh bukti A. II. O. Amalan menghormati tetamu III. III dan IV 14. N. 15. M. Alat Tarian Zapin II. Jumpaan batu nisan di Asia Tenggara 4 hak cipta terpelihara all. II. Islam datang dari India Islam datang dari China Islam datang dari Tanah Arab Islam datang dari Asia Tengah 16. B. Pendapat sejarawan mengatakan Islam telah sampai ke Asia Tenggara menerusi Tanah Arab Antara berikut manakah bukti yang mengukuhkan pendapat di atas? I.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 K.inc 2012 . Sebelum kemunculan agama Islam. I. Catatan China Catatan Ibn Battuta Sumber senibina Arab Kesusasteraaan Nusantara 17. P. masyarakat Asia Tenggara menganut agama I. B. D. C. III. Persamaan bahan penulisan sastera IV. D. IV.live. Confucius Buddha Hindu Kristian I dan II III dan IV I dan IV II dan III   John Crawford Professor Syed Muhammad Naquib Al-Attas Apakah persamaan pandangan kedua-dua tokoh di atas mengenai teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara? A.

S. D. Batu Bersurat Terengganu Beijing adalah pusat perdagangan Wujudnya ramai ulama di Negeri China Terdapat sebuah kerajaan Islam di China 1.III dan IV Canton dan Amoy X Asia Tenggara 18. Apakah bukti kukuh yang terdapat di dalam teori tersebut A. Snouck Hurgronje IV. B. I. I dan II II dan III III dan IV I dan IV 20. II dan IV C.live. C. Fatimi II. B. D. D. Emanuel Gadinho Eredia A. C. I.Q. II dan III B. X merujuk kepada A. III dan IV D. politik dan sosial menjadi lebih ketara pada zaman kerajaan A. II. Pertapakan Islam di Tanah Melayu telah bermula sekitar abad ke-13 dan ke-14. Pengaruh Islam dalam ekonomi. Pendapat bahawa Islam datang dari China dikemukakan oleh I.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 A. B. Annam Yunnan Pattani Champa 19. John Crawford III. I. Melaka 5 hak cipta terpelihara all. Emanuel Gadinho Eredia telah mengemukan pendapat bahawa Islam datang ke Asia Tenggara menerusi China. C.inc 2012 .

Aceh 2. Hal ini berlaku kerana anak perempuan diberi hak A. B. II.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 B. C. D. D. III. Institusi pemerintahan beraja yang dipengaruhi unsur Hindu-Buddha merupakan sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam dikenali dengan konsep A. C. C. D.live. Perlak C. C. IV. menzahirkan kesaktian raja mendewa-dewakan seorang raja mengangkat kedudukan seorang raja menimbulkan penghormatan rakyat terhadap raja 6 hak cipta terpelihara all. diat qisas tulah hudud 7. Hukuman denda atau ganti rugi dibayar dalam bentuk harta yang dikenakan kepada pembunuh tanpa sengaja dinamakan A. C. Zillullah fil-Alam Zillullah fil-Najah Zillullah al-Muslim Zillullah al-Mukminin 4. Pasai D. Konsep daulat dalam masyarakat Melayu bertujuan untuk I. D. Undang-undang tidak bertulis dalam masyarakat Melayu lebih dikenali sebagai A. B. B. hukum adat kitab pegangan jurai keturunan kebudayaan rakyat 5. B.inc 2012 . Masyarakat Melayu Minangkabau mengamalkan Adat Pepatih yang mengutamakan nasab keturunan sebelah ibu. maha-raja dewa-raja maha-dewa maha-rani Apakah istilah yang digunakan oleh institusi beraja kesan daripada penerimaan Islam? A. D. menjadi ketua mewarisi harta menentu wasiat memilih pasangan 6. B. 3.

D. B. Mengapakah dikatakan sedemikian ? A Kemunculan pengajar berkebolehan B Kebebasan menulis karya C Kewangan negara bertambah kukuh D Kekuasaan raja mulai berkurangan 7 hak cipta terpelihara all.live. Undang-Undang Pahang Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Perak Hukum Kanun Johor A. III. manakah kitab perundangan yang menentukan corak pemerintahan dan pentadbiran kerajaan kesan daripada kedatangan Islam? I. B. I. C. III dan IV   Nahkoda dalam sebuah kapal diertikan sebagai imam Anak buah kapal sebagai makmun 9. 8. II dan IV C. I. 10. II dan III B.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 A. II. Pernyataan di atas merujuk kepada A. D. I. C. ulama mualaf musafir pedagang Pada zaman Renaissance masyarakat Eropah menjadi masyarakat berfikir dan bersedia untuk meneroka bidang-bidang baru…. D. Undang-Undang Johor Undang-Undang Perak Undang-Undang Laut Melaka Undang-Undang Pelabuhan Kedah 10. IV. II. B. C.inc 2012 . Perkembangan pesat bidang pendidikan Islam di Melaka dipengaruhi kewujudan ramai A. I dan II II dan III III dan IV I dan IV Antara berikut. III dan IV D.

inc 2012 .KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 11.live. Apakah perubahan yang telah dialami oleh masyarakat Eropah dalam bidang ekonomi akibat zaman Renaissance? A B C D Kemunculan golongan baron Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus Kekuasaan raja terhadap ekonomi Kemerosotan ekonomi dagangan antarabangsa 8 hak cipta terpelihara all.. Antara berikut. apakah faktor yang mendorong berlakunya gerakan Renaissance di Eropah? I II III IV A. A B C D Kemerosotan sistem feudal Perpecahan agama kristian Perkembangan intelektual rakyat Kemerosotan perpaduan masyarakat Eropah 14. III dan IV II. II dan III I. Maklumat di atas menjelaskan sesuatu keadaan yang pernah berlaku di Eropah. Renaissance berasal dari perkataan “renisciment” yang bermaksud A Perubahan ketamadunan B Peralihan masa C Kelahiran semula D Kegelapan manusia 12. B C D    Perkembangan intelektual Perkembangan semangat inkuiri Perkembangan perdagangan Perkembangan bandar baru I. II dan IV I. Maklumat tersebut menunjukkan……. III dan IV Pemusatan kuasa raja Perkembangan bandar Pertumbuhan ekonomi 13.

III dan IV Martin Luther. 15. Apakah kesan dari pencapaian Renaissance yang didorong oleh kesediaan masyarakat meneroka bidang baru? I II III IV Perkembangan keseniaan Perkembangan Ilmu Perkembangan perdagangan Perkembangan agama A B C D I.KERTAS 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SEJARAH TINGKATAN 4 2012 Kegemilangan tamadun Yunani dan Rom muncul kembali pada zaman Renaissance antara kurun ke 14 hingga kurun ke 17. III dan IV II.live. III dan IV II. seorang profesor ilmu teologi. II dan IV I. II dan IV I. III dan IV 16. II dan III I. Antara berikut yang manakah merupakan kritikan beliau ? A B C D Perlaksanaan cukai Penggunaan Bible Penyalahgunaan kuasa oleh Paus Penyelewengan oleh Counter Reformation 9 hak cipta terpelihara all. manakah yang dapat dikaitkan dengan zaman Renaissance? I II III IV Penekanan unsur humanisme Penumpuan penghargaan semula ilmu Keupayaan mencari penyelesaiaan masalah Kemunculan institusi Gereja sebagai institusi yang universal A B C D I. II dan III I. Antara berikut.inc 2012 . telah mengkritik amalan dan penyelewengan mazhab Katolik 17.

Berdasarkan nama-nama tokoh di atas. B. Agama Kristian terpecah dua akibat gerakan Reformation. Kepincangan dalam pentadbiran gereja katolik Kegagalan paderi menghapuskan penyembahan berhala Penjualan indulgences secara terbuka kepada orang bukan kkristian Pengamalan riba dalam perniagaan Gerakan Reformation di Jerman berpunca daripada ……. A B C D Perkembangan universiti Perkembangan inkuiri Perkembangan ekonomi Perkembangan mesin cetak   John Calvin Zwingli 20. Mengapakah hal ini berlaku? A B C D 19. apakah yang diperjuangkan oleh mereka? A.K 18. C D Kebajikan rakyat Kekuasaan raja Kewibawaan gereja Kesatuan sekerja *** KERTAS SOALAN TAMAT*** 10 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful