SUKANTARA

SMK TAMAN MUTIARA RINI 2
2011

BORANG MARKAH

L18
L15
L13
P18
P15
P13

13 s
14 s
15 s
15 s
16 s
17 s

CATATAN

ACARA

HAD KELAYAKAN

LOMPAT JAUH

HAD KELAYAKAN

100 METER

ACARA

JANTINA : LELAKI / PEREMPUAN
L18
L15
L13
P18
P15
P13

KUMPULAN UMUR : 13 / 15 / 18

CATATAN

ACARA

4.00 m
3.50 m
3.00 m
2.50 m
2.00 m
1.75 m

LONTAR
PELURU

RUMAH SUKAN : _______________________________

HAD KELAYAKAN

L18
L15
L13
P18
P15
P13

CATATAN

3.5 m
3.0 m
2.5 m
3.0 m
2.5 m
2.0 m

TIDAK MELEPASI HAD KELAYAKAN (1 MATA)

JUMLAH MATA : ________________________
MELEPASI HAD KELAYAKAN (2 MATA)

JUMLAH MATA : ________________________
TANDATANGAN PEGAWAI YANG BERTUGAS,

JUMLAH MATA KESELURUHAN : ___________________
____________________________________________________
(

)

* Potong yang tidak berkenaan.
* Tandakan ( X ) pada acara yang berkenaan (di catatan).
* Tandakan ( / ) pada ruang mata had kelayakan.