perkembangan konflik(perumitan).Plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. . aksi naik (perkembangan/konflik). Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan . Inilah perbezaan besar antara ringkasan cerita dan plot. iaitu permulaan. puncak.Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain . untuk peristiwa pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga . peleraian ataupun penyelesaian.

Untuk peristiwa . dan penyelesaian.Menurut Ali Ahmad. . aksi turun. pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga. Inilah perbezaan antara ringkasan cerita dan plot. Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain. iaitu permulaan. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan. aksi naik. puncak. plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain.

tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. .Manakala E. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. Forster menjelaskan.M. kita sudah pun mendefinisikan plot sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu.

pemerian dan monolog serta sebagainya yang berhubung dengan aksi watak. Plot dalam novel yang baik menjalin segala peristiwa itu. Plot bukan sekadar jalan cerita . . imbas muka. tapi dasarnya ada jalinan.Plot juga dianggap sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu. kenangan. Mungkin jalinan itu bukan satu demi satu secara teratur tapi berjangkauan dan berliku-liku. pemikiran sebab dan akibat. emosi dan daya sensitiviti. Dari perkaitan itu tahulah kita mengap peristiwa itu berlaku. Jalinan dari semua unsur ini menentukan terbentuknya satu cerita dan inilah yang dinamakan plot. tindak-tanduk dan tingkah laku. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. mengapa watak itu bersikap demikian. mengapa pertentangan dan liku-liku banyak dalam proses penceritaan itu terjadi dan sebagainya. tetapi jalinan daripada semua unsur-unsur yang dinyatakan tadi. Aksi watak sesebuah karya digerakkan oleh sebab pengembaraan jalinan peristiwa. tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. dialog. ada pertalian. imbas kembali.

Permulaan/Pengenalan Perkembangan Konflik/Perumitan Puncak/Klimaks Peleraian/Pengakhiran .

• Bermaksud penampilan sekurangkurangnya dua orang watak atau lebih yang sedang bercakap mengenai sesuatu perkara. . Dialog yang diungkapkan oleh watak biasanya dapat mengukuhkan sesuatu cerita itu.

Teknik ini juga dikenali sebagai teknik deskripsi yang amat digemari oleh A.Teknik bercerita naratif dan menekankan aspek pengisian dan panorama dalam menggambarkan dialog atau aksi. . Dengan menggunakan teknik ini. Samad Said dalam karya-karyanya. pengarang dapat menggambarkan sesautu latar dan aksi watak secara terperinci dan berlebihan.

teknik ini boleh dilakukan sama ada sewaktu teknik pemeri ataupun teknik dialog. Menerusi teknik imbas kembali.Teknik untuk mengingati dan mengimbau kembali akan sesuatu peristiwa. pembaca akan mengetahui kisah yang lepas dan mengaitkan dengan kisah yang sedang berlaku. .

Teknik ini digunakan untuk meramakan sesuatu perkara atau peristiwa yang berlaku pada masa depan ke atas sesuatu watak atau peristiwa pada masa depan .

Sesuatu watak itu boleh sahaja berbual dengan bayang-bayang sendiri atau benda ataupun binatang. Teknik ini untuk menggambarkan kehairanan dan kekaguman tetapi tidak dinyatakan kepada orang lain. ‘Sampah’ ‘Tunggultunggul Gerigis . Contoh dalam karya Shahnon Ahmad .Bermaksud perbualan dengan diri sendiri.

termasuk emosinya. Hal ini menyebabkan soal jawab dalam hati watak kadang-kadang tidak logik dan tidak terkawal . sesuatu watak akan berkonflik dengan dirinya sendiri.Teknik yang digunakan dalam aliran kesedaran untuk mengungkapkan fikiran dan pengalaman batin sesuatu watak. Dengan menggunakan teknik ini.

Teknik ini digunakan untuk menimbulkan perasaan tertanya-tanya kepada pembaca lalu timbul pertanyaan apa akan berlaku terhadap watak.Teknik unsur ketegangan yang berlaku hasil daripada konflik-konflik yang ditimbulkan oleh watak-watak dalam cerita. .

. kejadian.Kejutan membawa pengertian penyelesaian atau peleraian terhadap sesuatu peristiwa. klimaks. atau konflik yang dilakukan oleh pengarang yang kemungkinan bertentangan dengan harapan pembaca dan sama sekali di luar dugaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful