perkembangan konflik(perumitan). Inilah perbezaan besar antara ringkasan cerita dan plot. iaitu permulaan. untuk peristiwa pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga . aksi naik (perkembangan/konflik). peleraian ataupun penyelesaian.Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain . puncak.Plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan . .

Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain. aksi naik. puncak. pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga. Untuk peristiwa . .Menurut Ali Ahmad. dan penyelesaian. aksi turun. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan. Inilah perbezaan antara ringkasan cerita dan plot. iaitu permulaan. plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain.

tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. Forster menjelaskan.M. . kita sudah pun mendefinisikan plot sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu.Manakala E.

Plot juga dianggap sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu. mengapa watak itu bersikap demikian. Jalinan dari semua unsur ini menentukan terbentuknya satu cerita dan inilah yang dinamakan plot. Mungkin jalinan itu bukan satu demi satu secara teratur tapi berjangkauan dan berliku-liku. pemikiran sebab dan akibat. imbas muka. mengapa pertentangan dan liku-liku banyak dalam proses penceritaan itu terjadi dan sebagainya. kenangan. pemerian dan monolog serta sebagainya yang berhubung dengan aksi watak. tindak-tanduk dan tingkah laku. Plot dalam novel yang baik menjalin segala peristiwa itu. ada pertalian. Plot bukan sekadar jalan cerita . tetapi jalinan daripada semua unsur-unsur yang dinyatakan tadi. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. emosi dan daya sensitiviti. Dari perkaitan itu tahulah kita mengap peristiwa itu berlaku. Aksi watak sesebuah karya digerakkan oleh sebab pengembaraan jalinan peristiwa. . tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. tapi dasarnya ada jalinan. imbas kembali. dialog.

Permulaan/Pengenalan Perkembangan Konflik/Perumitan Puncak/Klimaks Peleraian/Pengakhiran .

. Dialog yang diungkapkan oleh watak biasanya dapat mengukuhkan sesuatu cerita itu.• Bermaksud penampilan sekurangkurangnya dua orang watak atau lebih yang sedang bercakap mengenai sesuatu perkara.

pengarang dapat menggambarkan sesautu latar dan aksi watak secara terperinci dan berlebihan. Teknik ini juga dikenali sebagai teknik deskripsi yang amat digemari oleh A.Teknik bercerita naratif dan menekankan aspek pengisian dan panorama dalam menggambarkan dialog atau aksi. Samad Said dalam karya-karyanya. . Dengan menggunakan teknik ini.

. teknik ini boleh dilakukan sama ada sewaktu teknik pemeri ataupun teknik dialog. pembaca akan mengetahui kisah yang lepas dan mengaitkan dengan kisah yang sedang berlaku. Menerusi teknik imbas kembali.Teknik untuk mengingati dan mengimbau kembali akan sesuatu peristiwa.

Teknik ini digunakan untuk meramakan sesuatu perkara atau peristiwa yang berlaku pada masa depan ke atas sesuatu watak atau peristiwa pada masa depan .

Bermaksud perbualan dengan diri sendiri. Sesuatu watak itu boleh sahaja berbual dengan bayang-bayang sendiri atau benda ataupun binatang. Teknik ini untuk menggambarkan kehairanan dan kekaguman tetapi tidak dinyatakan kepada orang lain. ‘Sampah’ ‘Tunggultunggul Gerigis . Contoh dalam karya Shahnon Ahmad .

Hal ini menyebabkan soal jawab dalam hati watak kadang-kadang tidak logik dan tidak terkawal .Teknik yang digunakan dalam aliran kesedaran untuk mengungkapkan fikiran dan pengalaman batin sesuatu watak. termasuk emosinya. sesuatu watak akan berkonflik dengan dirinya sendiri. Dengan menggunakan teknik ini.

Teknik ini digunakan untuk menimbulkan perasaan tertanya-tanya kepada pembaca lalu timbul pertanyaan apa akan berlaku terhadap watak.Teknik unsur ketegangan yang berlaku hasil daripada konflik-konflik yang ditimbulkan oleh watak-watak dalam cerita. .

. atau konflik yang dilakukan oleh pengarang yang kemungkinan bertentangan dengan harapan pembaca dan sama sekali di luar dugaan. kejadian.Kejutan membawa pengertian penyelesaian atau peleraian terhadap sesuatu peristiwa. klimaks.