Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain .Plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. Inilah perbezaan besar antara ringkasan cerita dan plot. untuk peristiwa pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga . . perkembangan konflik(perumitan). iaitu permulaan. aksi naik (perkembangan/konflik). Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan . peleraian ataupun penyelesaian. puncak.

dan penyelesaian. Inilah perbezaan antara ringkasan cerita dan plot. pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga. iaitu permulaan. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan. . Untuk peristiwa . aksi naik. aksi turun. puncak. plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain.Menurut Ali Ahmad. Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain.

Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. . tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. Forster menjelaskan.M.Manakala E. kita sudah pun mendefinisikan plot sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu.

Plot dalam novel yang baik menjalin segala peristiwa itu. emosi dan daya sensitiviti. pemikiran sebab dan akibat. imbas kembali. . Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. tindak-tanduk dan tingkah laku. Dari perkaitan itu tahulah kita mengap peristiwa itu berlaku. tetapi jalinan daripada semua unsur-unsur yang dinyatakan tadi.Plot juga dianggap sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu. Plot bukan sekadar jalan cerita . imbas muka. mengapa watak itu bersikap demikian. ada pertalian. pemerian dan monolog serta sebagainya yang berhubung dengan aksi watak. kenangan. tapi dasarnya ada jalinan. dialog. tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. mengapa pertentangan dan liku-liku banyak dalam proses penceritaan itu terjadi dan sebagainya. Mungkin jalinan itu bukan satu demi satu secara teratur tapi berjangkauan dan berliku-liku. Jalinan dari semua unsur ini menentukan terbentuknya satu cerita dan inilah yang dinamakan plot. Aksi watak sesebuah karya digerakkan oleh sebab pengembaraan jalinan peristiwa.

Permulaan/Pengenalan Perkembangan Konflik/Perumitan Puncak/Klimaks Peleraian/Pengakhiran .

Dialog yang diungkapkan oleh watak biasanya dapat mengukuhkan sesuatu cerita itu.• Bermaksud penampilan sekurangkurangnya dua orang watak atau lebih yang sedang bercakap mengenai sesuatu perkara. .

pengarang dapat menggambarkan sesautu latar dan aksi watak secara terperinci dan berlebihan. Teknik ini juga dikenali sebagai teknik deskripsi yang amat digemari oleh A. . Dengan menggunakan teknik ini.Teknik bercerita naratif dan menekankan aspek pengisian dan panorama dalam menggambarkan dialog atau aksi. Samad Said dalam karya-karyanya.

.Teknik untuk mengingati dan mengimbau kembali akan sesuatu peristiwa. teknik ini boleh dilakukan sama ada sewaktu teknik pemeri ataupun teknik dialog. Menerusi teknik imbas kembali. pembaca akan mengetahui kisah yang lepas dan mengaitkan dengan kisah yang sedang berlaku.

Teknik ini digunakan untuk meramakan sesuatu perkara atau peristiwa yang berlaku pada masa depan ke atas sesuatu watak atau peristiwa pada masa depan .

Contoh dalam karya Shahnon Ahmad . Teknik ini untuk menggambarkan kehairanan dan kekaguman tetapi tidak dinyatakan kepada orang lain. ‘Sampah’ ‘Tunggultunggul Gerigis . Sesuatu watak itu boleh sahaja berbual dengan bayang-bayang sendiri atau benda ataupun binatang.Bermaksud perbualan dengan diri sendiri.

Hal ini menyebabkan soal jawab dalam hati watak kadang-kadang tidak logik dan tidak terkawal . Dengan menggunakan teknik ini.Teknik yang digunakan dalam aliran kesedaran untuk mengungkapkan fikiran dan pengalaman batin sesuatu watak. sesuatu watak akan berkonflik dengan dirinya sendiri. termasuk emosinya.

Teknik unsur ketegangan yang berlaku hasil daripada konflik-konflik yang ditimbulkan oleh watak-watak dalam cerita. Teknik ini digunakan untuk menimbulkan perasaan tertanya-tanya kepada pembaca lalu timbul pertanyaan apa akan berlaku terhadap watak. .

.Kejutan membawa pengertian penyelesaian atau peleraian terhadap sesuatu peristiwa. kejadian. klimaks. atau konflik yang dilakukan oleh pengarang yang kemungkinan bertentangan dengan harapan pembaca dan sama sekali di luar dugaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful