peleraian ataupun penyelesaian. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan . iaitu permulaan. puncak. perkembangan konflik(perumitan). untuk peristiwa pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga . .Plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. aksi naik (perkembangan/konflik). Inilah perbezaan besar antara ringkasan cerita dan plot.Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain .

aksi turun. . plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. dan penyelesaian. aksi naik. Inilah perbezaan antara ringkasan cerita dan plot. pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga. iaitu permulaan. puncak. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan. Untuk peristiwa .Menurut Ali Ahmad. Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain.

M. Forster menjelaskan. kita sudah pun mendefinisikan plot sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat.Manakala E. .

Jalinan dari semua unsur ini menentukan terbentuknya satu cerita dan inilah yang dinamakan plot. . pemerian dan monolog serta sebagainya yang berhubung dengan aksi watak. Plot dalam novel yang baik menjalin segala peristiwa itu. pemikiran sebab dan akibat. mengapa watak itu bersikap demikian. tindak-tanduk dan tingkah laku. tapi dasarnya ada jalinan. dialog. Plot bukan sekadar jalan cerita . imbas kembali. imbas muka. Mungkin jalinan itu bukan satu demi satu secara teratur tapi berjangkauan dan berliku-liku. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. kenangan. tetapi jalinan daripada semua unsur-unsur yang dinyatakan tadi.Plot juga dianggap sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu. ada pertalian. emosi dan daya sensitiviti. tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. Aksi watak sesebuah karya digerakkan oleh sebab pengembaraan jalinan peristiwa. Dari perkaitan itu tahulah kita mengap peristiwa itu berlaku. mengapa pertentangan dan liku-liku banyak dalam proses penceritaan itu terjadi dan sebagainya.

Permulaan/Pengenalan Perkembangan Konflik/Perumitan Puncak/Klimaks Peleraian/Pengakhiran .

• Bermaksud penampilan sekurangkurangnya dua orang watak atau lebih yang sedang bercakap mengenai sesuatu perkara. Dialog yang diungkapkan oleh watak biasanya dapat mengukuhkan sesuatu cerita itu. .

pengarang dapat menggambarkan sesautu latar dan aksi watak secara terperinci dan berlebihan. Dengan menggunakan teknik ini. .Teknik bercerita naratif dan menekankan aspek pengisian dan panorama dalam menggambarkan dialog atau aksi. Teknik ini juga dikenali sebagai teknik deskripsi yang amat digemari oleh A. Samad Said dalam karya-karyanya.

Menerusi teknik imbas kembali. pembaca akan mengetahui kisah yang lepas dan mengaitkan dengan kisah yang sedang berlaku. teknik ini boleh dilakukan sama ada sewaktu teknik pemeri ataupun teknik dialog.Teknik untuk mengingati dan mengimbau kembali akan sesuatu peristiwa. .

Teknik ini digunakan untuk meramakan sesuatu perkara atau peristiwa yang berlaku pada masa depan ke atas sesuatu watak atau peristiwa pada masa depan .

Sesuatu watak itu boleh sahaja berbual dengan bayang-bayang sendiri atau benda ataupun binatang. ‘Sampah’ ‘Tunggultunggul Gerigis . Contoh dalam karya Shahnon Ahmad .Bermaksud perbualan dengan diri sendiri. Teknik ini untuk menggambarkan kehairanan dan kekaguman tetapi tidak dinyatakan kepada orang lain.

sesuatu watak akan berkonflik dengan dirinya sendiri. Dengan menggunakan teknik ini. termasuk emosinya.Teknik yang digunakan dalam aliran kesedaran untuk mengungkapkan fikiran dan pengalaman batin sesuatu watak. Hal ini menyebabkan soal jawab dalam hati watak kadang-kadang tidak logik dan tidak terkawal .

Teknik ini digunakan untuk menimbulkan perasaan tertanya-tanya kepada pembaca lalu timbul pertanyaan apa akan berlaku terhadap watak.Teknik unsur ketegangan yang berlaku hasil daripada konflik-konflik yang ditimbulkan oleh watak-watak dalam cerita. .

Kejutan membawa pengertian penyelesaian atau peleraian terhadap sesuatu peristiwa. . atau konflik yang dilakukan oleh pengarang yang kemungkinan bertentangan dengan harapan pembaca dan sama sekali di luar dugaan. kejadian. klimaks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful