Plot

aksi naik (perkembangan/konflik).Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain . perkembangan konflik(perumitan).Plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. Inilah perbezaan besar antara ringkasan cerita dan plot. peleraian ataupun penyelesaian. . untuk peristiwa pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga . puncak. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan . iaitu permulaan.

. Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain. pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga.Menurut Ali Ahmad. Inilah perbezaan antara ringkasan cerita dan plot. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan. dan penyelesaian. puncak. Untuk peristiwa . iaitu permulaan. plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. aksi naik. aksi turun.

M. tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. . Forster menjelaskan.Manakala E. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. kita sudah pun mendefinisikan plot sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu.

imbas muka. pemerian dan monolog serta sebagainya yang berhubung dengan aksi watak. tindak-tanduk dan tingkah laku.Plot juga dianggap sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu. tetapi jalinan daripada semua unsur-unsur yang dinyatakan tadi. emosi dan daya sensitiviti. mengapa pertentangan dan liku-liku banyak dalam proses penceritaan itu terjadi dan sebagainya. dialog. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. Plot bukan sekadar jalan cerita . tapi dasarnya ada jalinan. Dari perkaitan itu tahulah kita mengap peristiwa itu berlaku. . Mungkin jalinan itu bukan satu demi satu secara teratur tapi berjangkauan dan berliku-liku. imbas kembali. mengapa watak itu bersikap demikian. Plot dalam novel yang baik menjalin segala peristiwa itu. tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. Aksi watak sesebuah karya digerakkan oleh sebab pengembaraan jalinan peristiwa. ada pertalian. kenangan. Jalinan dari semua unsur ini menentukan terbentuknya satu cerita dan inilah yang dinamakan plot. pemikiran sebab dan akibat.

Permulaan/Pengenalan Perkembangan Konflik/Perumitan Puncak/Klimaks Peleraian/Pengakhiran .

• Bermaksud penampilan sekurangkurangnya dua orang watak atau lebih yang sedang bercakap mengenai sesuatu perkara. . Dialog yang diungkapkan oleh watak biasanya dapat mengukuhkan sesuatu cerita itu.

Teknik bercerita naratif dan menekankan aspek pengisian dan panorama dalam menggambarkan dialog atau aksi. Samad Said dalam karya-karyanya. pengarang dapat menggambarkan sesautu latar dan aksi watak secara terperinci dan berlebihan. Dengan menggunakan teknik ini. Teknik ini juga dikenali sebagai teknik deskripsi yang amat digemari oleh A. .

teknik ini boleh dilakukan sama ada sewaktu teknik pemeri ataupun teknik dialog.Teknik untuk mengingati dan mengimbau kembali akan sesuatu peristiwa. . pembaca akan mengetahui kisah yang lepas dan mengaitkan dengan kisah yang sedang berlaku. Menerusi teknik imbas kembali.

Teknik ini digunakan untuk meramakan sesuatu perkara atau peristiwa yang berlaku pada masa depan ke atas sesuatu watak atau peristiwa pada masa depan .

Teknik ini untuk menggambarkan kehairanan dan kekaguman tetapi tidak dinyatakan kepada orang lain.Bermaksud perbualan dengan diri sendiri. Contoh dalam karya Shahnon Ahmad . ‘Sampah’ ‘Tunggultunggul Gerigis . Sesuatu watak itu boleh sahaja berbual dengan bayang-bayang sendiri atau benda ataupun binatang.

termasuk emosinya. Hal ini menyebabkan soal jawab dalam hati watak kadang-kadang tidak logik dan tidak terkawal . sesuatu watak akan berkonflik dengan dirinya sendiri. Dengan menggunakan teknik ini.Teknik yang digunakan dalam aliran kesedaran untuk mengungkapkan fikiran dan pengalaman batin sesuatu watak.

Teknik unsur ketegangan yang berlaku hasil daripada konflik-konflik yang ditimbulkan oleh watak-watak dalam cerita. Teknik ini digunakan untuk menimbulkan perasaan tertanya-tanya kepada pembaca lalu timbul pertanyaan apa akan berlaku terhadap watak. .

Kejutan membawa pengertian penyelesaian atau peleraian terhadap sesuatu peristiwa. kejadian. . klimaks. atau konflik yang dilakukan oleh pengarang yang kemungkinan bertentangan dengan harapan pembaca dan sama sekali di luar dugaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful