. puncak. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan .Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain . peleraian ataupun penyelesaian. aksi naik (perkembangan/konflik). untuk peristiwa pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga .Plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. iaitu permulaan. perkembangan konflik(perumitan). Inilah perbezaan besar antara ringkasan cerita dan plot.

puncak. Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya perlawanan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain. aksi turun. pertentangan mesti wujud dua kuasa atau tenaga. aksi naik. . iaitu permulaan. Inilah perbezaan antara ringkasan cerita dan plot.Menurut Ali Ahmad. plot merupakan aksi-aksi yang berkembang dan berhubung antara satu sama lain. dan penyelesaian. Biasanya di dalam novel-novel yang panjang ada beberapa peringkat perkembangan. Untuk peristiwa .

kita sudah pun mendefinisikan plot sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu. Forster menjelaskan. .Manakala E. tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa.M.

imbas kembali. pemerian dan monolog serta sebagainya yang berhubung dengan aksi watak. tetapi penekanannya ditumpukan kepada sebab akibat. tetapi jalinan daripada semua unsur-unsur yang dinyatakan tadi. tindak-tanduk dan tingkah laku. Plot bukan sekadar jalan cerita . Mungkin jalinan itu bukan satu demi satu secara teratur tapi berjangkauan dan berliku-liku. Plot juga berupa penceritaan rentetan peristiwa. ada pertalian. pemikiran sebab dan akibat.Plot juga dianggap sebagai satu penceritaan rentetan peristiwa yang diatur mengikut urutan waktu. kenangan. emosi dan daya sensitiviti. imbas muka. dialog. tapi dasarnya ada jalinan. Dari perkaitan itu tahulah kita mengap peristiwa itu berlaku. . Jalinan dari semua unsur ini menentukan terbentuknya satu cerita dan inilah yang dinamakan plot. Aksi watak sesebuah karya digerakkan oleh sebab pengembaraan jalinan peristiwa. Plot dalam novel yang baik menjalin segala peristiwa itu. mengapa watak itu bersikap demikian. mengapa pertentangan dan liku-liku banyak dalam proses penceritaan itu terjadi dan sebagainya.

Permulaan/Pengenalan Perkembangan Konflik/Perumitan Puncak/Klimaks Peleraian/Pengakhiran .

.• Bermaksud penampilan sekurangkurangnya dua orang watak atau lebih yang sedang bercakap mengenai sesuatu perkara. Dialog yang diungkapkan oleh watak biasanya dapat mengukuhkan sesuatu cerita itu.

Dengan menggunakan teknik ini.Teknik bercerita naratif dan menekankan aspek pengisian dan panorama dalam menggambarkan dialog atau aksi. Samad Said dalam karya-karyanya. Teknik ini juga dikenali sebagai teknik deskripsi yang amat digemari oleh A. pengarang dapat menggambarkan sesautu latar dan aksi watak secara terperinci dan berlebihan. .

teknik ini boleh dilakukan sama ada sewaktu teknik pemeri ataupun teknik dialog.Teknik untuk mengingati dan mengimbau kembali akan sesuatu peristiwa. . Menerusi teknik imbas kembali. pembaca akan mengetahui kisah yang lepas dan mengaitkan dengan kisah yang sedang berlaku.

Teknik ini digunakan untuk meramakan sesuatu perkara atau peristiwa yang berlaku pada masa depan ke atas sesuatu watak atau peristiwa pada masa depan .

‘Sampah’ ‘Tunggultunggul Gerigis .Bermaksud perbualan dengan diri sendiri. Teknik ini untuk menggambarkan kehairanan dan kekaguman tetapi tidak dinyatakan kepada orang lain. Sesuatu watak itu boleh sahaja berbual dengan bayang-bayang sendiri atau benda ataupun binatang. Contoh dalam karya Shahnon Ahmad .

Dengan menggunakan teknik ini. termasuk emosinya. Hal ini menyebabkan soal jawab dalam hati watak kadang-kadang tidak logik dan tidak terkawal .Teknik yang digunakan dalam aliran kesedaran untuk mengungkapkan fikiran dan pengalaman batin sesuatu watak. sesuatu watak akan berkonflik dengan dirinya sendiri.

.Teknik unsur ketegangan yang berlaku hasil daripada konflik-konflik yang ditimbulkan oleh watak-watak dalam cerita. Teknik ini digunakan untuk menimbulkan perasaan tertanya-tanya kepada pembaca lalu timbul pertanyaan apa akan berlaku terhadap watak.

atau konflik yang dilakukan oleh pengarang yang kemungkinan bertentangan dengan harapan pembaca dan sama sekali di luar dugaan. . kejadian. klimaks.Kejutan membawa pengertian penyelesaian atau peleraian terhadap sesuatu peristiwa.