Kemahiran 30: Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan Bergabung (Digraf) Nama: ______________________________ _____________ Tahun: _____ Tarikh

:

ARAHAN : Padankan perkataan berdasarkan gambar.

penyu bunga nganga

singa angin nyamuk

sungai khemah bangau nyanyi telinga monyet .

tangan .